Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – НосенкаСторінка1/3
Дата конвертації08.06.2017
Розмір0,63 Mb.
  1   2   3

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

Прилуцька міська центральна бібліотека

Прилуцька міська бібліотека для дітей

ім. Павла Білецького – Носенка
Філософія серця Василя Сухомлинського.


Бібліографічна антологія

Прилуки


2013

91.9: 74 (УКР – 4ЧЕРН – 2 ПРИЛ)

Ф 51

Філософія серця Василя Сухомлинського: бібліогр. антологія /скл. Л.Нехайчик; ред. Л.Трошина; відп. за вип. Є.Гнатів. – Прилуки: Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького-Носенка, 2013. – 128с.: фото.Складач: Нехайчик Л.О.

Редактор: Трошина Л.І.

Відп. за вип.: Гнатів Є.В.

Колектив бібліотеки висловлює щиру подяку адміністрації ДНЗ № 8 за надану допомогу у підготовці посібника.
Адреса ДНЗ №8: 17500 Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Соборна, б.42

Адреса сайту ДНЗ №8: http://sadik8.16mb.com
Передмова


28 вересня 2013 р. виповнилось 95 років від дня народження видатного педагога, Героя Соціалістичної Праці, члена-кореспондента АПН СРСР, кандидата педагогічних наук, директора школи, вчителя, дитячого письменника Василя Олександровича Сухомлинського, творчість якого, починаючи з 1950-х років, привертала увагу не тільки освітян, а й усієї прогресивної громадськості нашої держави та світу.

Усвідомлюючи, що час, епоха, в які він жив і працював, накладали на його творчість ідеологічний і політико-партійний відбиток, сьогоднішні вчителі, педагоги, вихователі, науковці шукають в його педагогічній спадщині неперехідні цінності, постулати, орієнтири, які були і завжди будуть основою виховання – любов і повага до особистості дитини, роду, народу, природи, праці.

Інтерес до творчої спадщини педагога, висловлені ним міркування, думки, ідеї продовжують хвилювати учителів не лише в Україні, а й далеко за її межами. Свідченням цього є створення громадських організацій вчителів, педагогів, які метою своєї діяльності ставлять вивчення, поширення та розвиток ідей В.О.Сухомлинського. Першою такою організацією було Міжнародне товариство послідовників В.Сухомлинського, створене у 1990 році в Марбурзі (Німеччина) за ініціативою Еріки Гартманн.

3

У 90-ті роки ХХ ст., за визначенням академіка О.Я.Савченко, остаточно сформувався напрям в історії педагогіки – „сухомлиністика”, в якому, спираючись на творчий доробок В.О. Сухомлинського, досліджується і поширюється його спадщина, підтримується досвід реалізації й розвиток його ідей в Україні та за її межами. У рамках цього напряму швидкими темпами зростає кількість публікацій про життя, діяльність і окремі аспекти педагогічної системи В.О.Сухомлинського. Саме тому постала необхідність у створенні даного посібника.У бібліографічній антології представлено бібліографію праць В.О.Сухомлинського та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність педагога. Хронологічні рамки вміщених матеріалів 2002-2012 рр.

Перший розділ «Віхи життя і творчості» містить два підрозділи:

– Твори В.О.Сухомлинського;

– В.О.Сухомлинський: життєвий і творчий шлях.

Матеріал згрупований за видами публікацій у хронологічній послідовності з урахуванням алфавітного порядку авторів та назв творів.

Другий розділ «В.Сухомлинський – провісник педагогіки добра, людяності і любові» розкривається підрозділами:  • Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського;

  • Виховання духовно-моральних цінностей;

  • Свобода і відповідальність;

  • Екологічне виховання;

  • Валеологічні ідеї В.О.Сухомлинського;

4


  • Досвід використання ідей В.О.Сухомлинського;

  • Ідеї В.О.Сухомлинського за кордоном;

  • До педагогічної скарбнички.

Матеріал в кожному з підрозділів розміщений за видами документів у хронологічній послідовності з урахуванням алфавітного порядку прізвищ авторів та назв творів.

Третій розділ «Шляхи творчого використання ідей В.О.Сухомлинського в умовах сучасного дошкільного закладу» складається з матеріалів, наданих Прилуцьким ДНЗ №8 Центром В.О.Сухомлинського, який успішно впроваджує ідеї видатного педагога у повсякденне життя своїх вихованців.

Наприкінці видання розміщено «Словничок мудрих думок від В.О.Сухомлинського», де можна знайти вислови мудрого вчителя в алфавітному порядку.

Довідковий апарат видання складається з алфавітного покажчика авторів публікацій.

Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними в Україні державними стандартами, зокрема ДСТУ. ГОСТ 7.1: 2006. Джерельною базою при створенні покажчика були фонди читального залу Прилуцької міської бібліотеки для дітей ім. П.П.Білецького-Носенка. При упорядкуванні антології використана суцільна нумерація бібліографічних записів.

Видання адресоване педагогам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В.О.Сухомлинського.


5


Феномен невичерпності

В.О. Сухомлинського

«На любові до дітей тримається світ». В усі епохи кращі педагоги саме цю думку вважали головною в справі виховання. Василь Олександрович Сухомлинський був з їхнього числа. «Що саме головне було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов до дітей», - так писав він у головній книзі свого життя «Серце віддаю дітям». І назва її зовсім не красивий літературний оборот, а чиста правда.

Видатний педагог XX в. виріс у селянському середовищі, на особистому досвіді навчався мудрості народної педагогіки, разом з народом переживав трагедію Вітчизняної війни, лікував її рані і повною мірою відчув велич, непохитність людського духу. Він творив себе як гуманіста, людину культури, різнобічної освіченості, ростив колектив педагогів-однодумців, будував і удосконалював життя школи, зробивши її вогнищем духовно-морального становлення особистості. Володіючи не тільки педагогічним, але і літературним талантом, Сухомлинський виклав свій багатий, унікальний досвід, свої педагогічно-філософські погляди в численних статтях, книгах, залишив велику рукописну спадщину.

У своєму останньому напутстві випускникам Павлиської середньої школи, В.О. Сухомлинський так говорив юнакам і дівчатам, що вступають у життя: «Людській силі духу немає межі. Немає труднощів і незгод, яких би не могла здолати людина. Не мовчазно перетерпіти, але здолати, вийти переможцем, стати сильніше. Більше всього бійтеся хвилини, коли труднощі покажуться вам нездоланними, коли з'явиться думка відступити, піти по легкому шляху».

6

У цих словах весь В.О. Сухомлинський - гуманіст, мислитель, педагог.Творчість Сухомлинського з кожним роком залучає все більше пильної уваги світової наукової і педагогічної громадськості, як у нашій країні, так і за рубежем. І це не випадково. Розроблена ним педагогічна система не тільки збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями і положеннями, внесла вклад як у теорію, так і в практику утворення і виховання, але і склала значний, революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Звернення до педагогічної спадщини В.Сухомлинського, розгляд його педагогічної системи, наявність наукових шкіл та їх активна діяльність як наукова, так і просвітницька, свідчать про плідність і перспективність цього напряму досліджень не лише в структурі історико-педагогічної науки, а й значущість для розв'язання актуальних проблем сучасної освітньої та виховної практики.За матеріалами

Інтернет - видань

Василь Сухомлинський

(1918 – 1970)

Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 р. в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області у незаможній селянській родині. Батько його, Олександр Омелянович, працював по найму як тесляр і столяр у поміщицьких економіях та заможних селянських господарствах. Мати майбутнього славетного педагога працювала в колгоспі. Разом з чоловіком вона виховала, крім Василя, ще трьох дітей — Івана, Сергія та Меланію. Усі вони стали вчителями.


7

Василь Сухомлинський навчався спочатку у Василівській семирічці, де був одним із кращих учнів. Влітку 1934 р. він вступив на підготовчі курси при Кременчуцькому педінституті і того ж року став студентом факультету мови та літератури цього вузу. Проте через хворобу 1935 р. змушений був перервати навчання в інституті. Сімнадцятирічним юнаком розпочав Василь свою практичну педагогічну роботу. У 1935-1938 рр. він викладав українську мову і літературу у Василівській та Зибківській семирічних школах Онуфріївського району. У 1936 р. Сухомлинський продовжив навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де спершу здобув кваліфікацію учителя української мови і літератури неповної середньої школи, а згодом — і викладача цих же предметів середньої школи .

З 1938 р. і до початку Великої Вітчизняної війни Василь Олександрович працював в Онуфріївській середній школі учителем української словесності, а через деякий час — і завідуючим навчальною частиною школи. Війна внесла свої корективи у розмірений ритм життя: у липні 1941 р. Василя Олександровича було призвано до війська. Закінчивши військово-політичні курси у Москві, одержав військове звання молодшого політрука, а з вересня 1941 р. він — політрук роти у діючій армії. 9 лютого 1942 р. в бою за село Клепініно під Ржевом дістав тяжке поранення і понад чотири місяці лікувався в евакогоспіталях.

З червня 1942 р. до березня 1944 р. В. Сухомлинський працював директором середньої школи і вчителем російської мови і літератури у селищі Ува Удмуртської АРСР.

Навесні 1944 р. Василь Олександрович разом із дружиною Г. І. Сухомлинською виїжджає в Україну, у щойно визволений Онуфріївський район Кіровоградської

8

області.Упродовж чотирьох років він працював завідувачем районного відділу народної освіти і одночасно викладав у школі. Саме в цей період Василь Олександрович дебютує у пресі із статтями на педагогічні теми. Найперша його публікація — «Перед новим навчальним роком» — з'явилася 25 серпня 1945 р. в «Ударній праці». 1948 р. В. О. Сухомлинського призначають, на його прохання, директором Павлиської середньої школи. Цим навчальним закладом він керував до останку життя, двадцять три роки у Павлиші стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності.Василь Олександрович доклав чимало зусиль, аби піднести пересічну сільську школу на рівень найкращих у тодішньому СРСР загальноосвітніх навчальних закладів, щоб перетворити її на справжню лабораторію передової педагогічної думки і якнайповніше узагальнити набутий досвід. І він досяг поставленої мети, насамперед завдяки власній винятковій працьовитості, постійному творчому горінню, твердій, безкомпромісній вимогливості як до себе, так і до всього педагогічного колективу.

Починаючи з 1949 р., Василь Олександрович виступає не тільки у місцевій періодиці, а й у республіканських та всесоюзних, а згодом і зарубіжних виданнях. 1955 р. він успішно захищає у Київському державному університеті кандидатську дисертацію на тему «Директор школи — керівник навчально-виховної роботи». Наприкінці п'ятдесятих років виходять друком одна за одною такі ґрунтовні праці В. Сухомлинського, як «Педагогічний колектив середньої


9

школи» та «Виховання радянського патріотизму у школярів». На найвищий щабель своєї педагогічної творчості Василь Олександрович піднявся в шістдесяті роки. Саме тоді з особливою виразністю і силою виявився його яскравий і самобутній талант педагога-дослідника й педагога-публіциста, саме в ті роки написав він найкращі книги, статті, художні твори для дітей та юнацтва.

До найґрунтовніших творів В. Сухомлинського, опублікованих з 1960 р., належать: «Як ми виховали мужнє покоління», «Духовний світ школяра», «Праця і моральне виховання», «Моральний ідеал молодого покоління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина», «Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» і особливо— «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям» (1969). Остання праця витримала вже кільканадцять видань, вона була удостоєна першої премії Педагогічного товариства УРСР (1973) і Державної премії УРСР (1974).

Уже після смерті талановитого педагога з'явилися окремими виданнями праці «Народження громадянина», «Методика виховання колективу», «Розмова з молодим директором школи», «Як виховати справжню людину».

З 1957 р. В. Сухомлинський — член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР, з 1958 р. — заслужений учитель УРСР. У 1968 р. йому присвоїли звання Героя Соціалістичної Праці.

2 вересня 1970 р. серце Василя Олександровича Сухомлинського перестало битися. Втім, фізична смерть не поклала край життю його творчих надбань, жертовного служіння школі, учительству, вітчизняній педагогічній науці. «Людина, — любив повторювати педагог, — народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною


10
пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний». Ці проникливі слова можна і треба віднести й до самого Василя Олександровича, адже саме вони були тим категоричним імперативом, якому завжди і всюди слідував він у своєму недовгому, але яскравому й напрочуд плідному житті Педагога. Все найцінніше, створене ним, назавжди увійшло до скарбниці вітчизняної педагогіки та національної духовної культури.

Розділ І

Віхи життя і творчості
Твори В.О. Сухомлинського
1. СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Батьківська педагогіка /В.О.Сухомлинський. - К.: Рад. шк., 1978. - 263 с.

2. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. Как воспитать настоящего человека: советы воспитателям /В.А.Сухомлинский. - К.: Рад. шк., 1975.- 235 с.


3. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. О воспитании /В.А.Сухомлинский; вступ. ст. С.Соловейчик. - М.: Политиздат, 1988.- 270 с.

4. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. Письма к сыну /В.А.Сухомлинский. - М.: Просвещение, 1979.- 96 с.

5. СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Розмова з молодим директором /В.О.Сухомлинський. - К.: Рад. шк., 1988.- 284 с.

6. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. Сердце отдаю детям /В.А.Сухомлинский. - К.: Рад. шк., 1981.- 380 с.


11

Публікації в періодичних виданнях2002

7. СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Йти вперед! /В.О.Сухомлинський //Рідна школа. - 2002.- №5.- С.11-16.2006

8. СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я /В.О.Сухомлинський //Початкова школа. - 2006. - №9. - С.1-3.2011

9. СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Обережно: дитина! /В.О.Сухомлинський //Початкова школа. – 2011. - №9. – С.1-2.


Твори В.О. Сухомлинського для дітей
10. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Вічна тополя: казки, оповідання, етюди /В.Сухомлинський; упоряд. О.Сухомлинська. - К.: Ґенеза, 2004. - 272 с.: іл. – (Серія «Нова шкільна бібліотека»).

11. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Всі добрі люди – одна сім’я: збірка творів /В.Сухомлинський; мал. О.Макієвої . - Х.: Видавництво «Школа», 2012. - 160 с.: іл. – (Серія «Дитячий бестселер»).

12. СУХОМЛИНСЬКИЙ В.О. Гаряча квітка: оповідання та казки /В.О.Сухомлинський. - К.: Веселка, 1978. - 103 с.: іл.

13. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Казки Школи під Голубим Небом: казки, притчі, оповідання /В.Сухомлинський; упоряд О.Сухомлинська. - К.: Освіта, 1991. - 191 с.: іл.

14. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Куди поспішали мурашки /В.Сухомлинський. - К.: Веселка, 1993. - 20 с.

15. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Оповідання та казки /В.Сухомлинський //Рідне слово: хрестоматія: у 2 кн. Кн. 2. - К.: Либідь, 1999. - С.387-396.


12
16. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. Поющее перышко: рассказы и сказки /В.А.Сухомлинский; пер. с укр. Е.Ершовой, К.Орловой. - М.: Детская литература, 1974. – 32 с.

17. СУХОМЛИНСКИЙ В.А. Пусть будут и соловей и жук /В.А.Сухомлинский. - М.: Малыш, 1977. - 20 с.


18. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Пшеничний колосок: оповідання та казки /В.Сухомлинський. - К.: Веселка, 1985. - 30 с.

Публікації в періодичних виданнях

2002

19. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Добре слово: оповідання /В.Сухомлинський //Розкажіть онуку. - 2002. - №10. - С.31.

20. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Оповідання про осінь /В.Сухомлинський //Розкажіть онуку. - 2002. - №17. - С.83-84.
2003

21. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Тільки живий красивий: казка /В.Сухомлинський //Джміль. – 2003. - №3. – С.10.

22. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Хризантема й Цибулина: казка /В.Сухомлинський //Джміль. – 2003. - №3. – С.10.

23. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Як хлопці мед поїли: казка /В.Сухомлинський //Джміль. – 2003. - №3. – С.11.2008

24. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Казки /В.Сухомлинський //Палітра педагога. - 2008. - №5. - С.12-14.

13

25. СУХОМЛИНСЬКИЙ В. Казки /В.Сухомлинський //Рідна школа. - 2008. - №9. - С.22-33.


Вислови В.О.Сухомлинського
Публікації в періодичних виданнях

2003

26. Афоризми //Дивослово. – 2003. - №9. – С.27.

27. 14 законів дружби //Дивослово. – 2003. - №9. – С.28.

Поради В.Сухомлинського для дітей: як стати справжнім другом, як берегти дружбу тощо.
2004

28. АФОРИЗМИ з творчої спадщини В.О.Сухомлинського /упоряд. Л.П.Павленко //Розкажіть онуку. - 2004.- №19-20. - С.66 (обкладинка).


2008

29. ВИСЛОВИ мудрого вчителя В.Сухомлинського //Шкільна бібліотека. – 2008. - №2. – С.12-14.Про значення книги у житті дитини.
30. ВИСЛОВИ мудрого вчителя // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 33–34; № 3. – С. 21; № 6. – С. 21.

В.Сухомлинський про духовний розвиток, про людську особистість.

31. ВИСЛОВИ мудрого вчителя //Позакласний час. - 2008. - №10. - С.57-59.В.Сухомлинський про патріотичне та громадянське виховання.

14

В.Сухомлинський:життєвий і творчий шлях

32. БОРИСОВСКИЙ А.М. В.А.Сухомлинский /А.М.Борисовский. - М.: Просвещение, 1985. - 128 с.: ил. - (Серия «Люди науки»).

33. СУХОМЛИНСЬКА О.В. Сухомлинський Василь Олександрович /О.В.Сухомлинська //Українська педагогіка у персоналіях: у 2 кн. Кн. 2. ХХ століття /за ред. О.В.Сухомлинської. - К.: Либідь, 2005. - С. 380-387.

Публікації в періодичних виданнях

2002

34. АБАЇМОВ В. Мужнє серце, яке було віддане дітям /Володимир Абаїмов //Історія в школі. - 2002. - №7. - С.26-30.В.О.Сухомлинський в роки Великої Вітчизняної війни.
2003

35. КОЗИМКО І.О. Василь Сухомлинський /І.О.Козимко //Країна знань. - 2003. - №9. - С.49.Коротка біографічна довідка.

36. СУХОМЛИНСЬКА О. Випереджаючи час… Василь Олександрович Сухомлинський: До 85-річчя від дня народження /Ольга Сухомлинська //Рідна школа. - 2003. - №9. - С.6-12.Основні етапи життя і педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського.

2008

37. СУХОМЛИНСЬКА О. Сухомлинський Василь Олександрович /Ольга Сухомлинська //Відкритий урок. Плеяди. - 2008. - №5-8. - С.8-13.

15

Історія Павлиської школи

38. ДЕРКАЧ В. Школа шкіл /Валентина Деркач //Рідна школа. – 2010. - №9. – С.22-23.Історія школи в с. Павлиш Кіровоградської області, внесок В.Сухомлинського у розвиток Павлиської школи, збереження традицій, нові наукові і творчі досягнення школи на сучасному етапі.

Розділ ІІ

В. Сухомлинський – провісник педагогіки

добра, людяності і любові
Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського
39. ЛЕВКІВСЬКИЙ М.В. Педагогічна система В.Сухомлинського /М.В.Левківський //Історія педагогіки. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.170-178.
Публікації в періодичних виданнях

2002

40. АНТОНЕЦЬ М. Погляди В.О.Сухомлинського на процес шкільного навчання /Михайло Антонець //Рідна школа. - 2002. - №5. - С.16-18.Сутність і характеристика процесу шкільного навчання в поглядах В.Сухомлинського.

41. ВИХРУЩ А. Контроль і оцінювання у концепції розвивального навчання В.О.Сухомлинського /Анатолій Вихрущ, Віра Вихрущ //Початкова школа. - 2002. - №9. - С.32-34.Концепція організації процесу навчання та формування учня-мислителя у навчальній діяльності.
16
42. ДЕМЧЕНКО І. В.О.Сухомлинський про творчий розвиток молодших школярів через образотворче мистецтво /Ірина Демченко //Рідна школа. - 2002. - №12. - С.18-19.

Образотворче мистецтво як один із засобів творчого розвитку учнів початкової школи.

43. ЖАРКОВА І. Формування "учня-мислителя" у творчий спадщині В.О.Сухомлинського /Ірина Жаркова //Початкова школа. - 2002. - №9. - С.35-36.


44. КУЗЬ В. Школа В.О.Сухомлинського – школа нового покоління /Володимир Кузь //Початкова школа. - 2002. - №9. - С.28-30.

45. НАУМЧУК В. Підготовка студентів до реалізації ідей В.О.Сухомлинського про роль сім’ї і школи у фізичному вихованні дітей /Володимир Наумчук //Початкова школа. – 2002. - №10. – С.40-41.

46. РОМАНИШИН І. Розвиток мовлення молодших школярів під час розв’язування простих текстових задач у контексті ідей В.О.Сухомлинського /Ірина Романишин //Початкова школа. - 2002. - №10. - С.35-39.

Про можливості розвитку мовленнєвої культури учнів на уроках математики.

2003

47. АНТОНЕЦЬ М. Шкільний урок в аналізі В.О.Сухомлинського /Михайло Антонець //Рідна школа. – 2003. - №4. – С.3-5.Рекомендації В.Сухомлинського для вчителів щодо планування та проведення уроків, систематичного аналізу уроків.

48. БАСІЛАДЗЕ Н. В.О.Сухомлинський про підходи до виховання учнів /Нодар Басіладзе //Рідна школа. - 2003. - №12. - С.34-35.

17

Питання індивідуального підходу до виховання у педагогічній системі В.О.Сухомлинського.
49. БОГУШ А. Витоки виховання мовної особистості вчителя у спадщині В.О.Сухомлинського /Алла Богуш //Початкова школа. - 2003 . -№9. - С.12-14.

Правила мовної поведінки вчителя, про виховання словом.

50. ГЕРГУЛЬ С. Психолого-педагогічні особливості самоосвітньої діяльності вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського /Світлана Гергуль //Початкова школа. - 2003. - №11. - С.40-42.


Про роль самоаналізу в самоосвітній діяльності вчителя, принципи послідовності та систематичності за В.О.Сухомлинським.
51. КЛОВАК Г. Педагогічне дослідження як важлива складова діяльності вчителя у творчій спадщині В.О.Сухомлинського /Галина Кловак //Початкова школа. - 2003. - №6. - С.52-55.

Думки видатного педагога про спорідненість творчої практики вчителя з науковим дослідженням.

52. ЛИТВИНЕНКО С. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх учителів початкових класів /Світлана Литвиненко //Початкова школа. - 2003. - №9. - С.14-18.Провідні функції соціально-педагогічної діяльності, внесок В.Сухомлинського в розробку змісту і форм роботи школи з батьками.
53. МІХЕЛІ С. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу /Сергій Міхелі //Початкова школа. - 2003. - №9. - С.5-11.
18
Про ефективність індивідуального підходу для навчання і виховання учнів, індивідуалізацію навчально-виховного процесу, сім принципів особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання.
54. ПАВЛЕНКО М. Споріднення і перегукування душ /Марина Павленко //Дивослово. – 2003. - №9. – С.22-24.

П.Тичина і В.Сухомлинський про патріотичне виховання.
55. СМЕТАНСЬКИЙ М. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський про сімейне виховання /Микола Сметанський //Рідна школа. – 2003. - №9. – С.12-14.

Про роль сім’ї у вихованні особистості.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconВідділ культури та туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л. Забашти Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького Носенка
Син Прилуцької землі [Текст]: біобібліографічний покажчик літератури (До 75-річчя М. Турківського) /уклад. Є. Гнатів; відп. Л. Нехайчик....
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconВідділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка Співець народної душі
Співець народної душі : інформ бібліогр покажч. / склад. Є. Гнатів, Л. Нехайчик; ред. Г. Бобкова; відп за вип. Л. Трошина; Прилуцька...
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconВідділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти Прилуцька міська бібліотека для дітей імені Павла Білецького – Носенка Письменник, педагог, мовознавець До 240-річчя П
Письменник, педагог, мовознавець : інформ бібліогр покажч. / склад. Є. Гнатів, Л. Кожевнікова; ред. Г. Бобкова; відп за вип. Л. Трошина;...
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconВідділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека ім. Л. Забашти
Микола Костомаров – гордість України [Текст]: бібліографічний покажчик / уклад. Л. І. Зубко; відп за вип. Л.І. Трошина. – Прилуки:...
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconІнформаційно-бібліографічний покажчик
Славетні імена на мапі Прилук : інформ бібліогр покажч. / склад. Є. Гнатів, Л. Кожевнікова; ред. Г. Бобкова; відп за вип. Л. Зубко....
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconЗареєстровані кандидати в депутати Прилуцької міської ради Чернігівської області по одномандатних мажоритарних виборчих округах Округ №1
Голік Сергій Анатолійович, 08. 12. 1960 р н., освіта вища, проживає в м. Прилуки, місце роботи Комунальне підприємство Прилуцька...
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconНіжинська міська рада чернігівської область
Управлінню культури І туризму Ніжинської міської ради підпорядковано 5 структурних підрозділів
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconГоловне управління культури виконкому Київської міської Ради народних депутатів Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки київ 1992
Вген плужник. Це ім’я не потребує ні високих епітетів, ні гучних титулів. Та їх він І не мав за життя. Вже самі по собі цих два слова...
Відділ культури І туризму Прилуцької міської ради Прилуцька міська центральна бібліотека Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка