Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчостіСторінка1/4
Дата конвертації05.10.2017
Розмір0,56 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3   4

Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації

Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості

Погоджено Затверджено
Протокол засідання науково - Педагогічною радою Козівського

методичної ради Козівського районного будинку дитячої та

районного методичного кабінету юнацької творчості

_________№ _______________ Протокол № 1 від 03.09.2013р.Навчальна програма з позашкільної освіти

туристсько-краєзнавчого напряму

Літературно-краєзнавчий гурток

Козова – 2011

Автор:

Ляхович Леся Михайлівна - керівник літературно-краєзнавчого гуртка Козівського районного будинку дитячої та юнацької творчості

Рецензенти:

Гладчук Лідія Левківна - методист Козівського районного методичного кабінету

Вітер Любов Богданівна – методист Козівського районного будинку дитячої та юнацької творчості

Пояснювальна записка

Літературно - краєзнавчий гурток розширює і збагачує знання вихованців про рідний край, реалізує інтерес до вивчення літературного та історикокультурного надбання України та світу, допомагає пізнати красу мови через вивчення усної народної творчості, розвиває естетичний смак, формує туристсько-спортивні та краєзнавчі знання, уміння і навички засобами позашкільної освіти.

Програма розрахована на роботу з гуртківцями , як правило, віком від 11 років і старших.

Програма передбачає навчання дітей в групах початкового, основного рівнів протягом п’яти років навчання.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин першого, другого року навчання, початкового рівня, по 324 годин першого року навчання основного рівня, другого року навчання основного рівня, третього року навчання основного рівня.

Діяльність гуртка спрямована на: • виявлення інтересу до краєзнавчої та творчої діяльності;

 • поглиблення літературної освіти учнівської молоді;

 • залучення до бездонної скарбниці національної культури;

 • пошук невідомих чи маловідомих сторінок національної культури;

 • набуття навичок літературно-краєзнавчої діяльності;

 • вивчення і вшанування звичаїв, традицій, обрядів українського народу та своєї родини

В адаптовану програму внесено зміни, які обумовлені специфікою навчального закладу, наявністю фахових знань, власного досвіду керівника.

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості у процесі навчання та засвоєння гуртківцями базових знань з туризму і краєзнавства.

Завдання програми :

- уміння спостерігати навколишній світ, знайомитися з пам’ятками літератури, історії і культури, фольклором, усною народною творчістю, письменниками рідного краю , формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріал

- уміння оформляти літературно-краєзнавчі виставки, музеї, кабінети; орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, дотримуватися основних правил техніки безпеки у туристських подорожах, експедиціях та змаганнях.

- набуття досвіду по складанню літописів літературного життя рідного краю, літературно-художньої карти рідного краю чи оформлення літературно-художнього календаря, опису маршруту 1-2 денного походу, систематизація зібраного матеріалу, участь в екскурсіях, краєзнавчих конференціях , експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

- здатність до співробітництва, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок в роботі літературно-краєзнавчого гуртка, окремих навчальних дисциплін.

В основу програми літературно-краєзнавчого гуртка покладено базові блоки:

- літературне краєзнавство;

- спортивно-туристська підготовка;

- фізична культура та безпека життєдіяльності.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню термінології з літературної творчості, краєзнавства та туристськокраєзнавчої роботи, практичній роботі із зібраним літературнокраєзнавчим матеріалом.

Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття - теоретичне, друге – практичне. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей, експедицій та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.

Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального році проводиться літня туристськокраєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу спрямованість.

На заняттях гуртка використовую різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців, саме:

пояснювальноілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інше);

репродуктивні (відтворювальні);

тренінгові (поглиблення знань, набуття вмінь та навичок);

пошукові (дослідницькі, пошукові);

літературнотворчі;

організаційно-масові методи навчання.

При проведенні практичних занять перевага надається вивченню бібліографії, фольклору, усної народної творчості, знайомству з літературною творчістю та краєзнавчими об’єктами, зустрічам з цікавими людьми, відвідуванню історикокультурних об’єктів, спостережень за природою, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму та інше.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: експедиційні матеріали, бібліографії, наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.Під час навчання в гуртку вихованці повинні набути навичок:

 • роботи з компасом;

 • картографічними матеріалами;

 • користування туристським спорядженням та обладнанням;

 • виконання топографічних робіт;

 • свідомого ставлення до власного здоров’я .

Початковий рівень, перший рік навчання

Тематичний планНазва розділу, теми

Кількість годин

Усього

В тому числі

теоретичних

Практичних

1

2

3

4

5

1

РОЗДІЛ 1.Вступна частина

91.1.

Вступне заняття

3

3

-

1.2.

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристськокраєзнавчих подорожей

3

3

-

1.3.

Правила проведення туристських, краєзнавчих подорожей з учнівською молоддю

3

3

-

2

РОЗДІЛ2. КРАЄЗНАВСТВО

1712.1.

Краєзнавство - наука про Батьківщину

9

6

3

2.2

Зміст, виховне значення краєзнавчої роботи

18

9

9

2.3.

Використання історичних матеріалів з минулого Тернопільщини в процесі вивчення літератури

18

6

12

2.4.

Фольклор і фольклористика Тернопільщини

30

9

21

2.5.

Видатні діячі культури й мистецтва Козівщини

24

6

18

2.6.

Наш край в художній літературі

30

24

6

2.7.

Літературні музеї, їх завдання, роль і значення у вивченні, пропаганді культурної спадщини.

24

12

12

2.8.

Навички літературно - краєзнавчої діяльності

18

12

6
РОЗДІЛ3


3

Туристсько-спортивна підготовка

243.1.

Туристсько – краєзнавчі можливості України

3

2

1

3.2.

Підготовка літературно - краєзнавчої подорожі. Вибір теми та району проведення заходу

3

2

1

3.3.

Туристське спорядження

3

2

1

3.4.

Організація харчування в подорожі

3

3

-

3.5.

Техніка руху на маршруті. Правила безпеки.

3

3

1

3.6.

Складання літературного маршруту. Добір краєзнавчого матеріалу.

3

3

-

3.7.

Літературно - краєзнавча експедиція

3

-

3

3.8.

Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська медична допомога.

3

1

2

4

РОЗДІЛ4 . Фізична культура та безпека життєдіяльності

9

3

-

4.1

Загальна фізична підготовка

3

1

2

4.2

Спортивні рухливі ігри

6

1

5

5

РОЗДІЛ5. Підсумкове заняття

35.1.

Багатоденна краєзнавча подорож

Поза сіткою годин


РАЗОМ

216

114

102
Початковий рівень, перший рік навчання

РОЗДІЛ 1. Вступна частина

1.1. Вступне заняття

Вибір та обґрунтування краєзнавчої програми гуртка.1.2.Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей.

Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Протипожежна безпека в туристських подорожах.1.3.Правила проведення туристських, краєзнавчих подорожей з учнівською молоддю.

Вивчення Правил проведення туристських подорожей з учнівською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006року № 237 « Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України».

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Основні напрями робіт з підготовки подорожі. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.

РОЗДІЛ 2. КРАЄЗНАВСТВО

2.1.Краєзнавство - наука про Батьківщину. Становище краєзнавства у нашому краї. Походження терміну « краєзнавство». Роль краєзнавства у вивченні культури, духовних витоків містечка та рідного краю, його пізнавальне та виховне значення. Мій край в житті України.

2.2.Зміст, виховне значення краєзнавчої роботи.

Літературно - краєзнавчі можливості

Легенди, спогади, розповіді про походження рідного містечка. Методичні рекомендації, про розкритті теми необхідно познайомити гуртківців з літературою, що стосується рідного міста, краю. Джерела краєзнавчих знань. Ознайомлення з довідниками , краєзнавчою літературою, картографічним матеріалом тощо.

2.3.Використання історичних матеріалів з минулого Тернопільщини в процесі вивчення літератури. Згадки про наш край в історичних пам’ятках. Київський літопис про міста і села нашого краю. Легенди й перекази рідного краю. Короткий екскурс в історію виникнення жанрів легенди й переказу, їхнього побутування в народі. Стародавні міста Тернопільщини –Зборів, Почаїв, Бережани ,Збараж.. Їх значення в розвитку Київської Русі.

2.4.Фольклор і фольклористика Тернопільщини.

Історичні події пов’язані з місцевим краєм ( татаро-монгольська навала, національно-визвольна боротьба українського народу). Відображення життя і побуту в усній народній творчості, піснях переказах, приказках, прислів’ях.

Практичні заняття. Збирання народної творчості. Ознайомлення з місцями, які оспівуються в народному епосі. Фольклорно-етнографічні експедиції.

2.5.Видатні діячі культури й мистецтва Тернопільщини.

Перебування письменників , поетів в нашому краю. Іван Франко, Михайло Павлик, Осип Маковей,Ольга Дучимінська, Ірина Вільде… Пам’ятні місця пов’язані з ними. Розвиток культури та мистецтва на Тернопільщині. Творчий період Іванни Блажкевич, Павла Думки, Уласа Самчука, Богдана Лепкого, Івана Гнатюка, Романа Купчинського. Вплив діячів культури (Соломії Крушельницької, Леся Курбаса) на громадське й культурне життя регіону. Шевченко і Тернопільщина.

Практичне заняття.

Складання картотеки та виготовлення літературної карти Козівщини. Ознайомлення з літературно – пам’ятними місцями області, району.2.6.Наш край в художній літературі. Минуле й сучасне нашого краю в творах художньої літератури. Ознайомлення (за книгами, статтями, іншими джерелами ) з подіями, місцями, які знайшли відображення в творчості письменників. Прототипи літературних героїв, їхня подальша доля.

Практичні заняття. Екскурсії до місць, які згадуються в творах, перегляд кінофільмів, заочні подорожі по карті області, виготовлення планшетів, альбомів.

Літературні музеї, їх завдання, роль і значення у вивченні, пропаганді культурної спадщини.

Музеї нашого краю. Музеї державні, народні, шкільні, їх завдання і роль у вивченні, пропаганді літературної спадщини.

Практичні заняття. Відвідування літературних музеїв,створення шкільних експозицій.

2.7.Навички літературно-краєзнавчої діяльності.

Пошуково-дослідна робота : запис творів усної народної творчості, спогадів, паспортизація. Вміння працювати з книгою, іншими джерелами літературними: конспектування необхідних даних, бібліографічна робота з каталогом. Вміння працювати в музеях : слухати й конспектувати бесіду екскурсоводів, самостійно працювати з експозиціями музеїв.

Практичні заняття. Опис і паспортизація літературних пам’яток.

РОЗДІЛ3

3.ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА

3.1.Туристсько-краєзнавчі можливості України

Туристсько-краєзнавчі можливості регіонів України для проведення подорожей. Зв'язок туризму і краєзнавства.3.2.Підготовка літературно-краєзнавчої подорожі. Вибір теми та району проведення заходу. Обгрунтування вибору району маршруту подорожі залежно від мети і теми маршруту. План підготовки до подорожі. Ознайомлення з районом подорожі(літературні джерела, зустрічі з учасниками походів в обраному районі). Розробка маршруту.

3.3.Туристське спорядження.

Загальні вимоги до спорядження(надійність, маса, естетичність, відповідність призначенню). Групове та особисте спорядження, його залежність від району експедиції, часу її проведення, способу пересування, тривалості. Принцип максимальної необхідності при доборі спорядження. Укладання рюкзака.3.4.Організація харчування в подорожі.

Значення правильної організації харчування в подорожі. Режим харчування та водосолевий режим в подорожі. Калорійність, поживність та різноманітність харчування. Пакування, транспортування і зберігання продуктів.Практичні заняття. Складання меню дводенного навчально-тренувального походу.

3.5.Техніка руху на маршруті. Правила безпеки.

Рух групи в пішому поході. Туристський стрій. Крок, темп, інтервал протягом дня і протягом мандрівки. Особливості руху туристської групи в певному районі. Техніка безпеки під час руху в лісі з густим підліском, при підйомах і спусках.Практичні заняття.

Вироблення навичок руху туристським строєм по рівній і слабо пересічній місцевості з різними типами рослинного покриву.3.6.Складання літературного маршруту. Добір краєзнавчого матеріалу.

Добір маршруту. Добір необхідного краєзнавчого , картографічного та літературного матеріалу. Розподіл обов’язків між членами групи. листування. Перевірка спорядження.

Літературно-краєзнавча експедиція.

3.7.Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська медична допомога.

Правила особистої гігієни. Гігієна харчування. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Запобігання застудним захворюванням. Допомога при травмах і захворюваннях, пов’язаних з отруйними рослинами та грибами. Отруєння та опіки отруйними дикоростучими рослинами. Техніка накладання пов’язок.РОЗДІЛ4

4.Фізична культура та безпека життєдіяльності.

4.1.Загальна фізична підготовка.

Просторові, силові, швидкісні параметри фізичної підготовки туриста. Розучування вправ , що потребують концентрації сили. Статичні та динамічні вправи.4.2.Спортивні рухливі ігри.

Рухливі ігри з додатковими завданнями. Комплексні туристські ігри. Змагання та конкурси.РОЗДІЛ5

5.Підсумкове заняття

5.1.Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання.

Багатоденна - краєзнавча подорож

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році ( проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).Основні вимоги до знань і вмінь гуртківців:

Вихованці повинні:

 • вдумливо читати та критично аналізувати літературні твори, пов’язані з рідним краєм;

 • опрацьовувати зібраний літературний фольклорний матеріал;

 • аналізувати походження народних звичаїв;

 • знати основні історичні періоди розвитку свого селища.

Початковий рівень, другий рік навчання
Тематичний план


Тема


Кількість годин

Разом


В тому числі

теоретичних
практичних1

РОЗДІЛ 1

Вступна частина

6

6
1.1

Вступне заняття

3

3
1.2.

Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення екскурсійних подорожей з вихованцями

3

3
2

РОЗДІЛ 2

Краєзнавство

147

79

68

2.1.

Робота з краєзнавчої теми

18


6

12

2.2.

Українська народно - пісенна творчість

15

9

6

2.3.

Музейна та архівна діяльність

30

21

9

2.4.

Культурно - просвітницька діяльність на Козівщині

36

12

24

2.5

Формування літерату-

рно-творчих навичок
24

15

9

2.6.


Повернення втраченої літературної спадщини

24


16


8


3

РОЗДІЛ 3

Туристсько - спортивна підготовка

48

27

21

3.1

Туристське та спортивне орієнтування

9

3

6

3.2.

Туристське спорядження та відповідні вимоги техніки безпеки

6

6
3.3.

Техніка пішохідного туризму

6
6

3.4.

Туристські можливості нашого краю

12

9

3

3.5.

Підготовка до краєзнавчої експедиції

15

9

6

4

РОЗДІЛ 4

Фізична культура та безпека життєдіяльності

12

6

6

4.1

Загальна і спеціальна підготовка гуртківця

6

3

3

4.2.

Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога

6

3

3

5

РОЗДІЛ 5

Підсумкове заняття

3

3
5.1.

Багатоденна туристсько – краєзнавча подорож

Поза сіткою годин

РАЗОМ

216

121

95


Початковий рівень, другий рік навчання

Розділ1

1.ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1.1.Вступне заняття.

Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. правила проведення екскурсійних подорожей з вихованцями.

Аналіз та систематизація зібраного матеріалу під час літньої експедиції. Правила проведення туристських подорожей з учнівською молоддю. правила техніки безпеки.

РОЗДІЛ 2

2. КРАЄЗНАВСТВО

2.1. Робота з краєзнавчої теми.

Ознайомлення з літературними джерелами. Збирання існуючого краєзнавчого матеріалу. Узагальнення зібраних матеріалів. Зустрічі з літературознавцями, письменниками, поетами, журналістами.2.2.Українська народно - пісенна творчість.

Думи. Козацькі пісні. Чумацькі пісні. Стрілецькі пісні. Краса української пісні.

Практичні заняття. Запис народних пісень нашого краю з уст оповідача. Аналіз зібраного матеріалу.

2.3. Музейна та архівна діяльність.

Пошуково-дослідницька робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Робота з документами. Робота з каталогами. Складання картотеки. Робота в архівах. упорядкування бібліографії. Екскурсія в архів.2.4. Культурно-просвітницька діяльність на Козівщині.

Історія краю. Місця, пов’язані із життям і діяльністю діячів культури,літератури. Виставки, публікації. Письменники – земляки.( Олесь Герета, Павло Штокалко, Богдан Мазепа, Василь Ярмуш, Юліан Тарнович…..)

Практичні заняття. Проведення читацьких конференцій, літературних вечорів. Зустрічі з літераторами. Збір літературно - краєзнавчого матеріалу і опрацювання його.

2.5.Формування літературно-творчих навичок.

Жанри прози. Газетні жанри. Жанри поезії. Основи поетики та версифікації. Формування естетичних і літературних уподобань. Творча робота під час мандрівок та екскурсій. Літературні вікторини, ігри. Розробка літературно - мистецьких годин, сценаріїв.2.6. Повернення втраченої літературної спадщини.

Ознайомлення з маловідомими публікаціями про забутих, заборонених, репресованих та загиблих письменників. Читання творів. Робота над українськими поетичними збірками « На вершині літа», «Кольорові сни». Твори поетів нашого краю. Оцінка доробку літераторів. М.Волощук «Поезія з неволі»….РОЗДІЛ 3

3. ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА

3.1.Туристське та спортивне орієнтування.

Туристське та спортивне орієнтування. Їх подібність і відмінність. Поняття «Крос-похід» . Особливості проведення змагань з на дистанції «Крос-похід». Особливості орієнтування в різних природних умовах. Рух за вказаним азимутом. Найпростіші вимірювання. Змагання між гуртківцями з орієнтування.3.2.Туристське спорядження та відповідні вимоги техніки безпеки.

Загальні вимоги до спорядження (надійність , маса, компактність, відповідність призначенню). Принцип максимальної необхідності при доборі спорядження. Вимоги техніки безпеки до спеціального туристського спорядження. Практичне використання окремих видів спеціального туристського спорядження робота із затискачами, спусковими та гальмівними пристроями, мотузками різних властивостей тощо.3.3.Техніка пішохідного туризму.

Опрацювання питань з техніки пішохідного туризму, тактичні прийоми, визначення порядку подолання перешкод.3.4.Туристські можливості нашого краю.

Зв'язок туризму і краєзнавства. Розробка маршрутів - стежками нашого краю,туристсько-краєзнавчі можливості нашого краю.3.5.Підготовка до краєзнавчої експедиції.

Обгрунтування вибору району і виду маршруту експедиції залежно від мети і складності маршруту. План підготовки до експедиції. Розробка маршруту. Поняття про кошторис подорожі та його складові частини.РОЗДІЛ4

4.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

4.1. Загальна і спеціальна підготовка гуртківця.

Загальна та спеціальна фізична підготовка гуртківця як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій тощо. Гігієнічні передумови занять загальною фізичною підготовкою. Основи техніки оздоровчого бігу.4.2. Правила санітарії та гігієни. Перша долікарська допомога.

Правила особистої гігієни(догляд за шкірою, зубами тощо). Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів(опіки, порізи, отруєння).РОЗДІЛ 5

5. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ

5.1.Підведення підсумків роботи гуртка в кінці навчального року.

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож.

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою годин).


Основні вимоги до знань і вмінь гуртківців:

Вихованці повинні:

 • вивчити історію рідного краю, відображену в літературних творах;

 • набути навичок роботи науково-дослідницької праці;

 • збирати та записувати елементи усної народної творчості;

 • проводити фонозапис пісень, розповідей, переказів з історії нашого краю.


Основний рівень, перший рік навчання


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconВідділ освіти долинської районної державної адміністрації кіровоградської області центру дитячої та юнацької творчості долинського району
Відвідування дітьми вокального гуртка це не лише засіб забезпечення виконання естетичних та освітніх завдань з музичного виховання,...
Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconЯготинська районна державна адміністрація Відділ освіти Яготинський районний будинок дитячої та юнацької творчості Методична розробка Козацтво на Яготинщині
Прилуцьким районом Чернігівської області, на сході з Пирятинським районом Полтавської області, на південному сході з Драбівським...
Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр
Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconЛітературне краєзнавство як один із шляхів національно патріотичного виховання в школі
Відділ освіти Бердичівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет
Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості iconКонкурс «обласний етап Всеукраїнської туристсько краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Краса і біль України»
Чортківський районний відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка