Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністраціїСторінка1/3
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0,84 Mb.
  1   2   3

Відділ освіти, молоді та спорту

Хмельницької райдержадміністрації

Методичний кабінет

« Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання»

З досвіду роботи вчителя біології

Давидковецької загальноосвітньої

школи I – IIIступенів

Якушевської О . В .

Давидкіцвці - 2015 рік .
Творчість - це діяльність, яка породжує щось нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю й підкреслює індивідуальну особливість людини. Наша молодь - це майбутнє країни , і ми повинні допомагати учням відчути силy й радість особистих зyсиль, розвинутись у яскраву особистість. Саме тому я працюю над темою « Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання» . В роботі з учнями для мене є важливим вивчення індивідуальних особливостей учнів, іх уподобань, талантів , забезпечення учнів та відповідною літературою , проведення різноманітних навчально-виховних заходів, які сприяють розвитку інтересів учнів, розширюють їх світогляд та вчать мислити творчо . Реалізується ця робота на уроках та позакласних, позашкільних заходах з біології. Енштейн говорив: «Правильно навчає той, хто навчає цікаво». Тому багато чого залежить від творчого підходу до організаціі навчальної діяльності. Моя діяльність на уроці передбачає широке використання інтерактивних та інформаційно - комунікативних технологій що відкривають широкі мож ливості для активізації пошукових, творчих, ефективних форм навчання. Використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів навчання у навчально -пізнавальному процесі значно підвищує його ефективність , як під час отримання нових знань, так і в процесі відпрацьовування вмінь та на вичок. Під час проведення уроків та позакласних заходів з біології я використовую комп'ютерні презентації Power Point, що дозволяє учням структурувати навчальний матеріал,проводити самостійний пошук додаткової інформації та більш глибоко й творчо осмислювати програмний матеріал. Я надаю можливість учням реалізувати власні творчі здібності в процесі наукової, пошуково-дослідної діяльності, роботі над проектами. Учні самостійно здобувають знання з різних джерел, користуються цими знаннями, розвивають індивідуальні творчі здібності, творчо мислять і працюють, підвищуючи рівень самоповаги й самоконтролю, у групі створюється особлива атмосфера дружби, підтримки.Учні бувають і в ролі кореспондентів, використовуючи програму MicrosoftOfficePublisher, коли друкують буклети чи стіннівки, програмиProShowProducer чи WindowsMovieMakerі дають змогу дітям підготувати відео . Учні на уроках біології можуть побувати в ролі прокурорів, які намагаються звинувачувати експерименти з клонування та створення генетично модифікованої людини, і в ролі адвокатів , які все це хочуть захистити, і в ролі соціологів, які проводять соціологічні опитування щодо глобальних екологічних проблем . В своїй роботі я часто використовую відео проектор , який надає змогу побачити ті біологічні процеси , які неозброєним оком людина побачити не може .Усе це надає можливість зробити біологію максимально наочним навчальним предметом, а тому зрозумілим і доступним . На своїх уроках я проводжу біологічні конференції, захисти проектів , використовую

«мікрофон», «ажурну пилку», ток-шоу, дискусію , навчання в групах , дослідження . Пропоную на уроках і позакласних заходах інтерактивні вправи .

«Ланцюжок».

Учні ланцюжком відповідають на поставлені питання:

1. Квітки якої рослини нашої флори живуть лише один день? (Берізки польової). 2. Яка рослина нашої країни, що є сировиною для виготовлення тканин, цвіте тільки половину дня? (Льон) . З. Яку рослину в різних регіонах Ук раїни в народі називають порізному:польовасосонка,тіничка,смерічка,ялинка,лускавець,падиволос,прячка,кобильник,ми шача гречка, земляний горіх, свинячий горіх? (Хвощ) 4. Корінняякоїрослини,підсмажене в духовці, українці використовують як замінник кави? (Цикорію) ).

«Незакінчене речення».

Під час вивчення білків учні10 класу закінчують такі речення: 1. Денатурація -це ... 2. Послідовність амінокислотних залишків - це ... З. Усі ферменти за своїм хімічним складом є ... 4. Транспортна функція білка мож лива завдяки властивості ... 5. Каталаза присутня в ... 6. Рухова функція білка виявляється в разі ...

«Мікрофон».

Вправа подібна до попередньої, але проводиться з допомогою уявного мікрофона. Учні висловлюють свою думку, відnовідають на запитання, тримаючи в руках уявний мікрофон. 1. Яку рослину в Україні називають другим хлібом? (Картоплю). 2. Який відсоток сонячноі енергії, що падає на земну поверхню, засвоюється зеленими рослинами для синтезу органічних речовин? (1-5%) З. В якому році була вnерше видана міжнародна Червона книга? (1966)

« Асоціація » .

Я називаю учням основне поняття або явище. Учні пропонують якусь інформацію, яка асоціюється з цим основним поняттям. Так, наnриклад, nід час вивчення біології людини я називаю органи людського організму, а учніпропонують слова, з якими в них ці органи асоціюються:серце-кохання, палке, гаряче;вухо - музика, шум дощу ; волосся -краса, шовковисте ; очі - дзеркало душі.

«Коректор» . У вправі навмисно зроблені помилки, які учні повинні знайти й виправити. 1. Прямий розвиток: народжена дитина відрізняється від батьківської особини лише розміром. Представники: комахи, рептилії, птахи, ссавці. 2. Статеві клітини на відміну від соматичних мають диплоїдний набір хромосом - 2n. З. Пиляк-чоловічий орган квітки. Після запилення й запліднення пиляк перетворюється на плід.

«Квітка» .

Я малюю на дошці квітку (серединка й декілька пелюсток). У серединці записую основне поняття. На пелюсткахучні записують прояви чи характеристики цього поняття .

« Розірвана шпаргалка »Учням я говорю таке: « Ця вправапроста, але дуже корисна. Вона допоможе вам не розгубитися на екзамені. Адже не секрет, шо ви пишетешпаргалки, а вчитель, якщо знайде їх, розриває. І якщо у вас є знання з біології , ви навіть з розірваноїшпаргалки можете скласти правильну відповідь.

Генетика. Елементарна жива система, що є основою будови, життєдіяльності, розмноження, індивідуального розвитку прокаріотів та еукаріотів.Ембріон . Система, здатна самостійно рухатися, розмножуватися, реагувати на зовнішні подразники, підтримувати постійністьпараметрів власного внутрішнього середовища . Клітина. Наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості організмів.Жива система.Популяція тварин, створена людиною з допомогоюштучного добору, характеризується високоюпродуктивністю,морфологічними та фізіологічними відмінностями .Порода. Зародок, у якоrо ще остаточно не сформовані органи .

«Цікаві біолоrічні задачі»1. У кого більше ніг: у п'яти восьминогів або у чотирьох кальмарів?(5×8=4×10=40). 2. У крокодила багатоособливостей.Наприклад, у ротовій поражнині в нього відсутні слинні залози,нема і сечовогоміхура, але ранішенайбільшою загадкою для вченихбуло те, що в шлунку дорослогокрокодилазавжди знаходитьсябагато важкого каміння. Навіщокрокодилу каміння в шлунку?(Каміння в шлунку полегшує плавання крокодила, надаючи йомубільшої стійкості у воді) .

« Біологія+ …. ». Увправі використовую зв'язок біології з іншими науками: географією,хімією, астрономією,історією .Пропоную вправу, яка ілюструє зв'язок біології з літературою.

«Біологія+ література».

1. Який орган людського організмунайчастіше оспівується у віршахне тільки українських, а й зарубіжних поетів? (Серце) .

2. Яка квітка згадується у трагедіїВ. Шекспіра « Гамлет» як символдолі? (Фіалка) .

3. М'яса і яєць якої тварини Робінзонові Крузо та П'ятниці зазвичай вистачало на тиждень? (Черепахи) .

« Чорна скринька » Я пропоную учням опис рослини , тварини , органу , а учні за описом мають вгадати , що знаходиться в « чорній скриньці » . Цю рослину можна без сумнівів назвати найбільш невибагливою. НаЗемлі існує понад 350 різновидів цієїбагаторічної рослини. Першу згадку про те, що вона, очевидно, маєлікувальну цінність, було знайденов папірусі Еберса (Papyrusebers) , єгипетському документі, написаномублизько 1550 р. до н. е. Цей документописує дванадцятьрецептів для змішування цієї рослини з іншими речовинами, що дозволяє лікувати внутрішні хвороби, застудні захворювання, зовнішні ушкодження людини.Відомо, що єгиптяни використовували його сікдля бальзамування .(Алое).

«Ти – мені, я – тобі».

Учні ставлять один одному запитання, які приготували заздалегідь.

1. Яка сучасна назва овочевої культури, що в перекладі з італійськоїозначала « золоте яблуко»? (Помідор).

2. Яку рослину в Україні називають « другим хлібом »? (Картоплю) .

З. Як у XVI-XVII ст. називали бульбикартоплі? ( Чортовим яблуком) .

4. Як називається одна з основнихолійних рослин, що вирощують в Україні? (Соняшник) .

5: Яку рослину, що росте в Карпатах, називають квіткою мужніх?(Едельвейс).

« Біологічні загадки» .

l. Круглі озерця , ніколи не замерзають. (Очі).

2. Два ряди сорочок, а між нимифартушок. (Зуби та язик).

3. У двох матерів по п'ятеро синів.(Руки та пальці).

« Швидше й більше» .

Протягом декількох хвилин кожна група учнів повинна відповістина максимальну кількість запитань.Якшо група дає неправильну відповідь або відповіді зовсім немає, то відповісти можуть учні другої групий ї отримати додаткові бали.

І. Найшвидша тварина на суші. (Гепард)

2. Коли температура тіла горобця нижча , влітку або взимку? (Однакова).

4. Вимерлі організми досліджує ...

5. Наука про неклітинні форми життя– віруси .

6. Наука про водорості.

7. Наука про мохи.

8. Наука про риб.

9. Шляхи історичного розвитку вивчає ...

Використаннязапропонованихінтерактивних вправ та ігор сприяє:

• більш глибокому вивченню предмета біології;

• · розвитку самостійного мислення,активності, ініціативності, працелюбності учнів та прагненню допостійного пошуку;

• прищепленню учням смаку до наполегливоїкреативної діяльності;

• розвиткутворчих здібностей учнів .

Вчитель повинен так побудувати навчально-виховний процес , щоб дитина пізнала себе як людину, проявляла свою індивідуальність, розвивала свої творчі здібності, реалізовувала свої потенційні вміння. Вчитель повинен оптимально вибирати форми й методи навчання для розвитку творчої особистості , формування життєвих і соціальних компетерцій , має практикувати різні форми навчальної діяльності : групову, фронтальну , індивідуальну . Необхідно добирати методи навчання , які б забезпечували реалізацію цілей біологічної освіти , за яких учні самостійно здобуватимуть знання і які спрямовані на реалізацію принципу активності навчання .

Працюючи над темою « Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології шляхом використання інноваційних методів навчання » , я маю такі досягнення в своїй педагогічній діяльності за даний міжатестаційний період:

2010 – 11 н. р.-II місце на районному етапі МАН ( Зорівчак М . ) ;

2011-12 н . р . – III місце на районному етапі МАН ( Бугай О . ) , IIмісце на конкурсі « Юний дослідник » ( Захаркін О . ) ;

2012-13 н . р . –III місце на районному етапі МАН ( Матняк Р . ) , II місце на конкурсі кабінетів основ здоров'я , II місце на конкурсі « Людина і ліс » ( Бузецький В . ) ;

2013-14 н . р . – IIмісце на районній олімпіаді з екології ( Васильчук В . ) ;

2014 – 15 н . р . – IIмісце на районній олімпіаді з біології ( Бузецький В ) , IIIмісце на районному етапі олімпіади з екології ( Босак В . ) , IIмісце на районному етапі виставки педідей .

Свято квітів .

c:\users\zorik\desktop\фото\dsc02326.jpg

d:\фотки всі з цифровика\dsc05716.jpg

d:\фотки всі з цифровика\dsc05684.jpg

Виступ учителя: Ось i вiдшумiло лiто. Сьогоднi ми зiбрались, щоб сказати любому лiту “До побачення! До побачення, до наступного року!”.

Звучить музика П.І. Чайковського “Вальс квiтiв “. Кружляють дiвчатка й хлопчики у костюмах квiтiв.

Перший ведучий: Велика й прекрасна наша Україна. Ми дуже любимо її. Кожна будiвля, дорiжка, дерево, колосок, квiтка, травинка - невiд’ємнi частини її природи, багатства й краси, без чого людинi не прожити.

Другий ведучий: Квiти, як i музика, створюють пiднесений настрiй, надихають на творчiсть. Багато художникiв, композиторiв, письменникiв присвятили квiтам свої твори, вклавши в них багато любовi, тепла й уваги.

Третiй ведучий: Сьогоднi у нас свято наших барвистих друзiв-квiтiв. Згадаймо, що нам вiдомо про квiти наших лукiв, лiсiв, полiв, клумб. Ми допоможемо вам краше пiзнати їх, щоб ще бiльше любити квiти, сприяти бережливому ставленню до рослин.

Флора: Свято квiтiв! Свято! Свято! Всi на свято! Всi до нас!

Троянда: Чуєте пахощi в нашiм дворi?

Квiти розквiтли в ранковiй порi!

Тут на свiтанку сам дощик ходив.

Бiлу Лiлею вiд сну розбудив.

Мак: Чисто помилися Мальви в росi –

Личенька круглi, рожевi усi,

Нижче, пiд ними, Красольки-вогнi,

Дуже вони до вподоби менi.

Шипшина: Ви Чорнобривцям загубите й лiк,

Гордi Майори стоять віддалік.

Нiжна Петунiя з ними в гуртi,

В повнiм цвiту Повняки золотi.

Ромашка: Синій Павич покрутився на тин

І поглядає вiдтiль на Жоржин.

Знаю, вiн кличе Жоржини в танок:

Свято сьогоднi у наших квiток.

Нагiдка: Бджiлка на скрипцi заграє в цей час,

Джміль пролетить. Принесе ковтрабас.

Знову Красольку вiдхопить Повняк,

Щоб танцювати удвох краков’як.

Чорнобривець: А Чорнобривець бровою моргне,

Нiжно тупне - гопак нам утне.

Флора: Бiла Лiлея з Майором для нас

У квiтнику танцюватимуть вальс.

Звучить музика, у танцi кружляють квiти.

Перший ведучий: Квiти - нашi друзi та чудовi супутники вдома й на вулицi, на роботi й пiд час вiдпочинку. Вони - мов звучання музики, створюють пiднесений настрiй, кличуть до краси. Квiти супроводжують нас протягом усього життя:

зустрiчають при народженнi, прикрашають юнiсть, радують на iменинах, при одруженнi, вiдзначеннi свят.

З давнiх-давен людина була небайдужою до квiтiв. Вона збирала їх, заквiтчувала волосся, прикрашала свiй одяг та житло. Квiти були символом почуттiв.

Другий ведучий: У кожного роду, як i в кожної людини, були й тепер є свої улюблені квiти. Наприклад, у Стародавньому Римi троянда була квiткою суворої моральності, пiзнiше - квiткою розваг. У стародавнiх єгиптян лотос вважався священною квiткою. У Японiї найпопулярніша квiтка - хризантема, щоо символiзує сонце. У Франції влаштовують свято конвалiй. У Римi нарцис символiзує IIеремогу.

Україський народ також має улюбленi квiти й оспiвує їх у своїх пiснях, вiршах, леген-дах. З давнiх-давен ніяке свято не обходилось без квiтiв. Палахкотять бiля вiкон українських осель мальви, чорнобривці, маки, буяють нагiдки, ромашки, калина, любисток, м’ята.

Виконання українських народних пiсень про квіти (конкурс).

Третiй ведучий: Деякi квiти можна називати живими барометрами, бо вони допомагають передбачувати погоду. Так, перед негодою квiти гвоздики, кульбаби, нагiдок закриваються. Коли починає цвiсти черемха - чекай приморозкiв. За квiтами визначають час. Шипшина розкривається о 4-5 годинi ранку, мак - о 5 годинi, нагiдки - о 9.

Багато квiтiв є хорошими медоносами (за сезон бджоли можуть зiбрати 121 кг меду з 1 га чебрецю).

Деякi рослини сприяють ззбереженню сільськогосподарських культур. Так, герань запашна оберiгає вiд шкiдникiв кiмнатнi рослини, коли їх поставити на підвіконні. М’яту не переносять метелики-вогники. Вони навіть не наближаються до свого улюбленого агрусу та смородини, якщо поруч посадити м’яту. Гвоздики оберiгають iншi рослини вiд пошкодження шкiдником вовчком (капустянкою).

Садiвник: Мабуть, жодній квітці не присвячено стiльки легенд, поем, вiршiв, прозових творів, як трояндi. Нині вiдомо понад 10 тис. сортiв троянд.

Шипшини кущ у мене пiд вiконцем

Цвiте блiдо-рожевим цвітом…

А друзi кажуть: нащо він тобi.

Цей кущ-дикун? Ти викорчуй його

І посади троянди тут культурнi,

Як он на клумбi у тебе.

Я ж на те відповідаю:

Всi оті культурнi,

Французькі, фоліантові та чайні,

Гiбриднi з назвами складними,

Все бiльше iноземними, — усi

Праматiр’ю своєю називають

Оцю звичайну, просту, польову шипшину.

Троянда: В однiй із легенд розповідається, що коли з морської піни бiля берегів Кіпру виникла прекрасна богиня Афродіта, Земля дуже розсердилася i вирiшила створити щось не менш прекрасне.

Флора: Так виникла квiтка троянда, яка своєї красою покликана змагатися із самою богинею краси. У багатьох країнах, зокрема в Болгарії. Франції, Туреччинi, Iранi, вирощують на плантаціях спеціальні сорти троянд, з яких добувають дуже цінну трояндову олію.

Троянда: З тисячi кілограмiв трояндового цвiту після складної переробки одержують кілька грамiв такої олiї. Вона є складовою частиною всіх високоякісних парфумiв. На мiжнародному ринку трояндова олiя цiнується дорожче за золото й платину.

Садiвник: Зацвiла на скелi крем’янiй

Скромна квiтка i непоказна,

З рiчки промiнь вiдбивавсь iскристий,

Ним живилась ранками вона.

А внизу троянда красувалась

В сукнi з оксамиту i парчi,

В сонечку веселому купалась,

Омивалась росами вночi.

І смiялась:

Троянда: Ой, мала шипшино,

Краще тобi зовсiм не цвiсти.

Цвiт мiй зiрве радiсно людина,

Ну а ти, кому потрiбна ти?

Ти зросла донизу головою

На камiннi дикому в травi...

Садiвник: А шипшина з брили кам’яної

Важко брала соки життєвi.

Силу сонця й скелi, де зростала,

У червону кульку на стеблинi

Щедро вона всю перелила,

Щоб у дар її вiддать людинi.

IIIипшина: І настiй з червоних тих жарин

Дав людині крем’яної сили,

Врятував вiд темної могили

І повiв до свiтлих верховин.

Садiвник: За вмiстом вiтамну С шипшина є справжнiм чемпiоном у царствi рослин. Досить з’їти 2-3 плоди, i ви забезпеченi на добу цiєю речовиною. Зауважимо, що вiтамiн С тут у комплексi з іншими вiтамiнами.

Звучить музика.

Флора: Розцвiли червонi маки

Вранцi по росi.

Я пiду i назбираю

Макiв для краси.

А тодi найкращу квiтку

В коси заплету.

І сама посеред поля

Маком зацвiту.

Хоровод виконують учасники вистави.

Мак: Мак - давня рослина. Його яскравi червонi квiтки завжди привертали увагу людей. Про це свiдчить насiння маку, знайдене на мiсцях стоянки первiсної людини. Важко сказати, з якої країни вiн почав поширюватись планетою.

Далі учні по черзі читають вірш.

Все ближче, ближче вороги,

Зло успiхiв рве їм чуби:

Отак i мучить землю згуба,

Жадiбна, дика, навiсна

В краплинах кровi i багна.

Козак на них поглянув строго,

І розлiгся крик посеред поля,

На стременi ногами завис,

І кiнь його понiс, як бiс.

Бере ординцiв переляк:

То це шайтан! Це не козак.

Козак всмiхнувся в довгi вуса,

З шайтанами не вперше б’юся.

Узнали, що таке козак,

Якого люди кличуть “Мак”.

Озвався пострiл над рiкою,

І на коня схиливсь козак.

Пропав козак! Загинув Мак!

Ординцi кинулись до нього.

Козак на них поглянув строго.

Нi, не загину я, кати.

Помiж людьми менв цвiсти.

Кати вiдводять вгору зброю:

Твiй цвiт, життя вже за тобою,

Козаче, зробимо отак:

Шаблями скришимо на мак.

Ординцi воїна скрутили,

На землю впало бiле тiло,

І наче зерно проросло,

А влiтку маком зацвiло.

Флора: У легендi розповiдається, що римляни присвятили цю квiтку богу снів Морфею. Торкнувшись людини квiткою маку, Морфей їй приносив спокiйнi сни. Вiдомо багато видiв маку. Кожна макiвка мiстить близько 30 тис. насiнин. Мак має лiкувальнi властивостi. З його насiння виготовляють олiю. Олійнi сорти цiєї рослини культивують в Українi. Макова олiя використовується як харчовий продукт, а також для виготовлення фарб, лакiв, мила. Насiння маку дуже корисне: 100 г його мiстить близько 500 калорiй.

Садiвник: На стрункiй високiй нiжцi

Бiля рiчки, на лужку,

У хустинцi бiлоснiжнiй

Стрiв я квiточку таку.

Ясним оком жовтуватим

Усмiхнулася менi.

Я хотiв її зiрвати,

А бджола сказала: “Нi!”

Флора: На цю квiтку з бiлоснiжним віночком-хустиною i яскраво-жовтим очком серцевини можна натрапити i в лузi, i в полi, i бiля дороги.

Вiд сонечка жовтого

Йдуть бiлi пелюстки,

Царiвною помiж травами

Цвiтеш все лiто ти.

Красуєшся до осени.

На сонцi розiмліла.

На золоте волосся

Вдягла вiночок бiлий.

Люди давно переконалися в лiкувальних властивостях ромашки. Ранiше лiкарськi рослини використовувалися зрiдка. А зараз створено всi умови для глибокого вивчення і широкого використання лiкарських рослин.

Кульбаба: Як припустить теплий дощик,

Я згорнусь в зелений кошик.

Подивись!

А коли години гожа,

Я на сонце в небi схожа.

Усмiхнись!

Одцвiту я жовтим цвiтом,

Одягну на себе лiтом капелюх.

Набiжить вiтрець, повiє,

Капелюшок мiй розвiє,

Наче пух!

Флора: Навеснi пiд теплом i ласкою сонячних променiв однією iз перших починає зеленiти кульбаба. А мине тиждень-два – і суцiльний килим із яскраво-жовтих квітів кульбаби вистилає довколишнi простори. Згодом палахкотіння це затухає, а натомiсть серед свiжої зеленi трав з’являються голівки сивої бiлизни. Досить легенького подиху вітру – і маленькi “парашутики” з мiнiатюрним вантажем-насіниною закружляють у повiтрi.

Перший ведучий: Найпоширенiшою є кульбаба лiкарська. Вона з тих рослин, про які в народi кажуть: “Де не посiй, а вродить!” Одним словом, усюдисущий бур’ян!

Другий ведучий: У листках кульбаби чимало вiтамiнiв С, Е, А, є в них солi залiза, кальцію, фосфору. Корiнь квiтки мiстить цукор, смолу, вiск, каучук. У Захiднiй Європi кульбаба культивується як овоч. З нiжних весняних листочкiв цiєї рослини готують салати.

Флора: Хто не знає чудової запашної окраси наших клумб – гвоздики. Приваблива квiтка давно привертала увагу людини, а введена вона була в культуру за досить цiкавих iсторичних обставин.

Садiвник: У ХIII ст. французький король Людовiк IХ вирушив у похiд. Але трапилась бiда: серед його воїнiв почалася епiдемiя чуми. Король звелiв назбирати криваво-червових гвоздик i лiкувати ними вiйсько. Бiльшiсть воїнiв видужала, але сам король помер. Рицарі привезли червовi гвоздики додому, де вони невдовзi стали улюбленими квiтами. І досi Францiя славиться гвоздиками.

У Нiмеччинi теж полюбили гвоздику. Будь-якi свята не обходились без неї. Цi рубiновi квiти стали символом боротьби за свободу i щастя всiх пригноблених.

Третiй ведучий: В Українi вiдомо чимало її сортiв, один з них – гвоздика Коцюбинського. Славетний письменник, будучи в гостях у М. Горького на островi Капрi 1910 року, звернув увагу на дуже гарнi яскравi великi квiтки. Вiн привiз їх в Україну i посадив у Чернiговi. Вiдтодi цi квiти стали справжньою окрасою наших клумб.

М. Рильський написав вiрш “Гвоздики Коцюбинського”:

Гарячi, повнi, запашнi гвоздики,

Мов променистi зорi на землi,

У Горького на Капрi Коцюбинський

Прийняв цей дар братерської руки.

Гостинно грунт прийняв їх український,

І по-новому зацвiли квiтки.

(На сцені пролiски.)

1 пролiсок: Я перша квiточка весни,

2 пролiсок: Я пролiсковий цвiт.

3 пролiсок: Я пережив зимовi сни,

4 пролiсок: І знов родивсь на свiт.

1 пролiсок: У мене очi голубi,

Такi, як неба синь.

2 пролiсок: Росту мiж кленiв, мiж дубiв,

Люблю i сонце, й тiнь.

3 пролiсок: Зеленi рученьки мої

Листочками зовуть.

4 пролiсок: Я полюбив лiси й гаї,

Живу я здавна тут.

1 пролiсок: І вiрю: люблять всi мене,

Як весну золоту.

Бо знають, що зима мине,

Коли я розцвiту.

(Усi разом танцюють.)

Садiвник: Про масове цвiтiння цiєї рослини видатний вiтчизняний ботанiк В. Альохін образно писав, що в дубовому лiсi навеснi є два неба: одне над головою, а друге - пiд ногами. На земнiй кулi близько 90 видiв рослин цього роду, серед них є з лiкувальними властивостями.

1 пiдснiжник: Ми - пiдснiжники - раннi посланцi зеленокосої весни.

Нашi квiточки рано навеснi, як бiлоснiжнi дзвiночки, звеселяють усе довкола.

2 пiдснiжник: Та не поспiшайте нас зривати. Пам’ятайте, що ми потребуємо охорони.

Вибiгають конвалії.

Перший ведучий: Із зеленої сорочки,

Що зiткав весною гай,

Бiлi дивляться дзвiночки.

1 конвалiя: Як же звуть їх - угадай?

2 конвалiя: Це конвалiї у гаї

На Галявинi цвiтуть,

І нiде, нiде немає

Кращих квiточок, мабуть.

1 конвалія: Велике значення маємо ми в медицинi. Але збирати нас iз лiкувальною метою треба обережно, бо конвалiя рослина отруйна.

Знову в танцi кружляють квiти. На сцену вибiгають дзвоники і дзвонять у маленькi дзвіночки.

1 дзвоник: Дзвоник веселий рiс,

У полi на роздоллi,

2 дзвоник: А чарiвник побачив, -

Школярикам однiс.

3 дзвоник: Тихенько чарiвничi

Слова промовив вiн,-

4 дзвоник: І став дзвiночком мiдним

Розсипав чистий дзвiн.

(На сцені школярка з дзвоником у руках дзвонить.)

1 дзвоник: І кожен учень в школу

На клич дзвiночка бiг.

Звучить “Вальс квiтiв”.

Другий ведучий: Квiти чудовий дар природи. Вони приносять нам радiсть, прикрашають житло, дарують нам здоров’я. Схiдна мудрiсть говорить: “Свято без квiтiв - що день без сонця”. А тепер проведемо невеличку квіткову вікторину .

Запитання до вікторини

1. На яких тропічних і субтропічних рослинах одночасно можна побачити пуп’янки, квітки й плоди? (На цитрусових, какао-деревах.)

2. Чому квiтки, якi розпускаються вночi, мають бiле забарвлення? (Бiлi квiтки краще видно комахам-запилювачам.)

З. Назвiть по 5 видiв одно- i багаторiчних квiтiв. (Однорiчнi: айстра, гвоздика, мак, нагiдки, запашний горошок; багаторiчнi: пiвонiя, жоржина, флокс, люпин, дельфiнiум.)

4. Якi квiти широко використовують у медицинi з лiкувальною метою? (Конвалію, наперстянку, стокротки, мальви.)

5. Назвiть квiти, якi цвiтуть на другий рiк пiсля висiвання. (Дзвоники, братки, турецька гвоздика, стокротки, мальва.)

6. Як розмножуються жоржини? (Живцями, насiнням, подiлом кореневих бульб.)

7. Назвiть рослини, квiтки яких мають сильний i приємний запах. (Троянда, матiола, левкой, запашний горошок.)

8. 3 яких квiтiв можна скласти букет взимку? (3 деревiю, фiалок, сухоцвiту, цмину.)

9. Квiтки яких рослин мають рiзнє забарвлення вiночка? (Братки.)

10. Назвiть кiлька витких i чiпких рослин. (Виноград, запашний горошок, бiб, березка, хмiль.)

11. Квiтки яких рослин цвiтуть лише один день? (Квасеницi, тигридiї.)

12. Суцвiття яких рослин називають кошиком? (Ромашки, айстри, соняшника.)

13. Назвiть першi веснянi квiти. (Пiдснiжник, первоцвiт, фiалка, медунка, печiночниця.)

14. Чи є квiти, що пахнуть медом? (Є. Це алiсіум.)

15. 3 яких квiток виготовляють ефiрну олiю? (3 троянди, жасмину. конвалiї, фiалок, лаванди.)

16. Яка рослина має листок до 2 м, а квiтку до 50 см у дiаметрi? (Вiкторiя амазонська.)

17. Скiльки кiлограмiв пелюсток троянди потрiбно, щоб отримати 1 кг ефiрної олiї? (500 кг. пелюсток.)Організація екологічної стежки і навчальних екскурсій

Те, що я чую, я забуваю;

Те, що я бачу, я пам’ятаю;

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій


c:\users\zorik\desktop\фото\dsc03146.jpgc:\users\zorik\desktop\фото\dsc00931.jpg

c:\users\zorik\desktop\фото\dsc00929.jpg

Система безперервної екологічної освіти та виховання молоді будується й розвивається на основі чинних державних законів України, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.. Головним напрямком Концепції екологічної освіти є реформування підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу з екології. В освітянських колах багато дискутують, якою повинна бути шкільна екологічна освіта в Україні.

Екологічна освіта школярів, як правило, здійснюється за трьома моделями:

а) шляхом екологізації змісту традиційних навчальних дисциплін (географії, біології, хімії, фізики);

б) запровадження окремих інтегрованих курсів;

в) за змішаною моделлю.

Проте найістотнішим недоліком нашої традиційної системи освіти є те, що під час вивчення природничих дисциплін у школі загальні закони природи, зазвичай, не виступають у ролі наскрізних принципів обґрунтування знань. У результаті цього у школярів формуються інтелектуальні навички лише на репродуктивному рівні – виконання завдань за зразком або за інструкцією. Творчі можливості учнів проявляються стихійно або проявляються повільно. Це призводить до невміння самостійно приймати своєчасні рішення. За цих обставин гальмується формування екологічного мислення: бережливого ставлення до природи, екологічної свідомості й екологічної культури.

Екологічна освіта та виховання охоплює всі форми організації навчально-виховного процесу, які спрямовані на:  • Підготовку школярів до цілісного сприйняття екологічних проблем;

  • Свідоме розуміння процесів, що відбуваються в природі в результаті людської діяльності;

  • Взаємодію багатьох наук щодо подолання екологічної кризи;

  • Уміння організувати здоровий активний відпочинок.

Вихідними теоретичними положеннями екологічної освіти й виховання є твердження, що людина – не само розвивальна система, яка все пропускає через свою душу. Тому зміни в цілісних орієнтаціях учителя викликають в учнівських серцях бажання бути кращими, спонукають їх замислюватися над минулим, над досвідом старшого покоління, розвивати його, цінувати, враховувати помилки.

Нові підходи до екологічної освіти спрямовані не на здобутки готової інформації, а на активне застосування в повсякденному житті.

Особливість проведення навчальних стежок полягає у поєднанні відпочинку й пізнання. Під час руху екскурсійним маршрутом здійснюється засвоєння закономірностей природних процесів, антропогенних факторів, норм екологічно грамотної поведінки (так званий метод «непрямого навчання»). Важливим є наочне підтвердження актуальності природоохоронної діяльності. Бажано, щоб екологічна стежка поєднувала ділянки екологічного практикуму і природоохоронної діяльності. Це дає змогу реалізувати основні принципи громадянської екологічної експертизи. Спочатку на спрощеному рівні з поступовим ускладненням: проведення спостережень, проектування природоохоронної діяльності, пропагування раціональної поведінки в природі.

Головне завдання екологічної стежки – навчати учнів впізнавати у природі вивчені живі об’єкти, бачити ознаки їх пристосування до умов існування, біологічні ритми, пояснювати екологічне значення.

Основні функції екологічної стежки:


  • навчальна – формування в учнів навичок перенесення екологічних знань у реальне життя;

  • розвивальна – формування екологічної свідомості, культури, екологічного мислення як складової загальної культури;

  • виховна – залучення учнів до спілкування з природою.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України Відділ освіти,молоді та спорту Хмельницької рда
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconПрограма з літератури рідного краю для учнів 5-9 класів
Рмк управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconМетодичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації
Формування загальнокультурної компетентності шляхом розвитку творчих здібностей учнів
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconУправління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Старокостянтинівський районний методичний кабінет
М. О. Антонюк, І. Ю. Билина вчителі математики Староостропільського нво «Дошкільний заклад, зош і-іііступенів, гімназія»
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconВідділ освіти, сім’ї та молоді глобинської райдержадміністрації глобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Галига В. О
Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconПрограма національного виховання учнівської молоді
Млинівської райдержадміністрації, В. Сорочук, методист з виховної роботи відділу освіти Гощанської райдержадміністрації, Н. Тарасюк,...
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconУкраїна красилівська районна державна адміністрація хмельницької області відділ освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації iconЗакарпатський центр туризму, краєзнавства,екскурсій І спорту учнівської молоді діяльність освітянських музеїв як спосіб формування національної свідомості учнівської молоді ужгород 2017 зміст
Завдання музеїв при закладах освіти на сучасному етапі по формуванню національної свідомості учнівської молоді


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка