Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінетСторінка6/6
Дата конвертації08.04.2017
Розмір1,04 Mb.
1   2   3   4   5   6

Лірика Р.Бернса глибоко патріотична. Гарячим почуттям любові до рідної Шотландії пройнятий вірш «Моє серце в верховині…». Кожен шотландець знає його напам'ять. Вірші поета ґрунтуються на фольклорних жанрах народної пісні, балади. У лаконічній і простій формі поет передавав великі почуття і глибокі думки; в його поезії розкрилися душа народу, гідність трудівника, його мрія про вільне і щасливе життя. У вірші "Моє серце в верховині" поет зображує любов до рідного краю. Сила його почуття така, що де б не був поет, думкою він завжди лине на батьківщину. Всі його мрії про рідні гори. Любій верховині належать його серце і душа.6. Робота з пам’яткою « Виразне читання поетичного тексту »

( Учням роздаються пам’ятки з правилами читання, читають по черзі).

 • Крапка вказує на завершеність думки і вимагає зниження голосу.

 • Кома свідчить про те, що думка не завершена, що вона розгортається, продовжується, тому,кома фіксує коротку паузу і вимагає підвищення голосу.

 • Тире означає пропуск у словесному відтворенні думки, а тому вимагає такої голосової фігури, яка неначе заповнює пропущене. Перед тире голос досить круто піднімається, а після нього різко падає. Створюється так званий мелодичний злам, який підкреслює думку.

 • У поширеному розповідному реченні інтонація має свої, підйоми і спади.

 • У питальних реченнях інтонація йде на підвищення голосу до слова, на яке припадає логічний наголос. Слова, що йдуть після нього, вимовляються майже на тому ж рівні.

 • В окличних реченнях основні слова, здебільшого, виділяються підвищенням тону.

 • Перелік вимагає поступового підвищення голосу на словах, які цей перелік складають. Темп переліку прискорюється.


Виразне читання вчителем вірша Р. Бернса « Моє серце в верховині » у перекладі М. Лукаша.
Моє серце в верховині

Моє серце в верховині і душа моя,

Моя душа в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

Будь здорова, верховино, любий рідний край,

Честі й слави батьківщино, вольності розмай!

Хоч іду я на чужину, повернуся знов,

Моє серце в верховині і моя любов.

Прощавайте, сині гори, білії сніги,

Прощавайте, темні звори й світлії луги!

Прощавайте, пущі дикі й тіняві гаї,

Прощавайте, буйні ріки й бистрі ручаї!

Моє серце в верховині і душа моя,

Моя дума в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

(Роберт Бернс)

Переклад М. Лукаша
7. Бесіда після прочитання твору.


 • Яка картина постала перед вашими очима? (Усне малювання.)

 • У чому автор бачить незвичайну красу? Підтвердити думки цитатами з твору.

 • Які зорові і слухові деталі добирає поет? (моє серце в верховині і душа моя, сині гори, білії сніги, буйні ріки й бистрі ручаї, мрія в гори лине...)


8. Прослуховування вірша в музичній обробці.

— Чи вдалось композитору передати ліричний настрій вірша? Які засоби для цього використані?


9. Читання учнями уривків вірша (по черзі).

 • Які думки та почуття викликає у вас вірш?

 • Які рядки вам сподобались найбільше? Чому?

 • Які засоби художньої виразності використовує поет?

 • Яка, на вашу думку, головна ідея вірша?

 • Яка основна думка вірша?

 • Де знаходиться серце поета?

 • Чому саме в верховині? Де ж вона є?

 • Чи можна стверджувати, що поет понад усе любить свою Батьківщину?

Висновок.
10. Читання уривку вірша англійською мовою підготовленим учнем.

 • Послухайте, як вірш звучить англійською мовою.

 • Чи зрозуміли, про що ця поезія? Чому?

 • Які асоціації виникають у вас?


V. Закріплення вивченого матеріалу.

Підсумкова бесіда.

1) Чи актуальна , на вашу думку, поезія Р. Бернса й нині? В чому причина її популярності?

2) Визначте тему вірша « Моє серце в верховині ». Які художні засоби використав автор, розкриваючи її?

3) Які морально-етичні принципи сповідував автор?


VI. Підсумок уроку.

 • Чи досягли ми мети та завдань уроку? Доведіть або спростуйте думку.


VІІ. Домашнє завдання.

1. Вивчити поезію напам’ять; з’ясувати художні особливості твору.2. Повторити поняття про антитезу.

Використані джерела


 1. Бернс Роберт. Поезії. – К.: Дніпро, 1965.

 2. Бєлкіна Е. До істини – шляхом краси //Художня краса світу: Навч. посіб./За ред.Н.Є. Миропольської. –К.:Вища шк., 2003. – с.97.

 3. Бондаренко І. П. Передмова // Антологія японської поезії. — К.: Дніпро, 2002. — С. 5-37.

 4. Від Езопа до Дж.Родарі. М., 1980.

 5. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006.— №2. — с.39 — 51.

 6. Всесвітня література в сучасній школі. — 2013 .— №1 . – с.34.

 7. Г.Бічер-Стоу. Хатина дядька Тома. — К: Радянська школа, 1987.

 8. Григорьева Т. Путь японской культуры // Иностранная литература. – 2002. — №8. – с. 249 – 257.

 9. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Мова і літератури» ( Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) //Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. — №4 -5. – с.3 — 56 .  

 10. Діккенс ч. Різдвяна пісня в прозі. — М.: «Правда», 2001.

 11. Зарубіжна література для дітей і юнацтва: в 2 ч. /Під ред. Мещерякової Н.К./ — М., 1982.

 12. Зорина Ю., Пономарева Н. Выдающийся шотландский поет Роберт Бернс. Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2001. – № 1. – С.34-35.

 13. Кин Д. Японская литература ХVІІ-ХІХ столетий. - М: Наука, 1978. - С. 43-87;

 14. Кузьменчук ІП'ятнадцятий камінь саду Рьоанзі //Зарубіжна література. -2002. -№ 44 (300). - С.5-8.

 15. Літературознавчий словник – довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ « Академія », 1997. – 752 с. (Серія « Nota bene»)

 16. Лукаш М. Від Боккаччо до Аполлінера. Переклади . – К.: Дніпро, 1990 .

 17. Машинский Н.С. Художественный мир Гоголя: Пособие для учителей, 2-е издание. — М.: Просвещение, 1979.

 18. Нечипорук О.Д. Великий поет Шотландії / Роберт Бернс в українських перекладах та літературознавстві. – К.: Знання, 1973.

 19. Ніколенко О.М., Філіна І.О. Філософія життя у китайській та японській літературах ( Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо та ін.): посіб. для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво « Ранок ». – 2003. – 192 с. (Серія « Бібліотека вчителя зарубіжної література »)

 20. Ніколенко О.М., Філіна І.О. Філософія життя у китайській та японській літературах: Посібник для вчителя. — Харків: Веста «Ранок», 2003.

 21. Оліфіренко С.М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури. — Грамота, 2007.

 22. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук. – метод. посіб.: / за ред. О.І. Пометун / — К.: АСК, 2004. – 192 с.

 23. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник. — К.: АСВ, 2004.

 24. Світова література. 5 – 9 кл. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. /Кер. авт. кол. О.М. Ніколенко. // — К.: «Освіта», 2013.

 25. Симоненко І.П. Поезія Роберта Бернса. – К.: Акад. Наук, 1959.

 26. Сіренко А. Мацуо Басьо та його три принципи істинної поезії // Визвольний шлях. –2000. -- № 8. – с. 60 – 70.

 27. Фантасмагория рождественской ночи: Н.Гоголь «Ночт перед Рождеством» // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2000. — № 12.

 28. Хроменко І. Роберт Бернс – великий пісняр Шотландії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 9. – С.23-29.

 29. Шаповалов М.С. Роберт Бернс на Україні // Іноземна філологія. – 1975. – № 38. – С.142-143.Чудовий світ літератури! Як багато дає людині книга! Вона вводить її у світ улюблених героїв, щедрих душею, рішучих у вчинках, робить життя цікавішим, викликає бажання удосконалюватися, бути кращими і змінювати все навколо себе. На уроках літератури вчитель стає для учнів співрозмовником, другом, порадником, провідником у країні прекрасного. Тож замало знати свій предмет, бо треба, щоб вихованці йому вірили, що те, чим він займається, основне в його житті, що література – частина його особистості, надій, сподівань, звершень.c:\users\світлана\documents\завантаження\малюнки\school0414.gifПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Алфавітний покажчик портретів найвідоміших українських письменників
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Бородянської райдержадміністрації Методичний кабінет
«Застосування комп’ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури»
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Красилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
У посібнику подано розробки уроків за темою «Село моє – частинка Батьківщини» для учнів 4 класу
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Жашківської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» №5 м. Жашків мо вихователів днз району
«Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку»
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Дубенської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Вони виявляють багатство його душі, свідчать про високу матеріальну та духовну культуру. Українські народні музичні інструменти є...
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Ратнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет міркуй. Твори. Перемагай. Завдання для предметних олімпіад класи
У посібнику розроблено комплекс олімпіад них завдань з української мови, математики, курсу «я І україна» (10 завдань)
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Любашівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
«Сучасна техніка ― це перш за все фізика в різних її застосуваннях». За допомогою цих знань сильна рука людини запустила космічні...
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Дунаєвецької райдержадміністрації Дунаєвецький районний методичний кабінет
Образ Байрона з його загадковістю І величчю завжди збуджував уяву як сучасників, так І нащадків великого поета. Ще з дитинства...
Відділ освіти новомиргородської райдержадміністрації методичний кабінет iconВідділ освіти Якимівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Змінюються всі характеристики дитячого читання : статус читання, його тривалість, характер, спосіб роботи з друкованим текстом, репертуар...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка