Відділ освіти Широківської районної державної адміністраціїСторінка1/6
Дата конвертації17.08.2017
Розмір0,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації
Широківська середня загальноосвітнря школа № 1

ЗразкиАналітичні накази в діяльності керівника школиЗразки в методичному посібнику мають на меті допомогти директорам, заступникам директорів з навчально-виховної роботи, які мають невеликий досвід роботи у написаннф аналітичних наказів.

Ефективність діяльності керівника певною мірою залежить від прийняття й реалізації управлінських рішень. Наказ є одним з найважливіших розпорядчих документів, який найчастіше використовують у практиці управління.

Вступ
Наказ – це важливий розпорядчий документ, який видається директором школи на основі діючих законів, постанов та інших нормативних документів. За допомогою наказу керівник ставить перед працівниками закладу основні завдання, вказує шляхи розв’язання важливих і принципових питань. Наказ є обов’язковим для виконання всіма працівниками даного закладу.

Підготовка проекту наказу може бути доручена одному із заступників директора школи. Головна умова забезпечення якості наказу – достатня компетентність осіб, які його готують. Чим вищий рівень наказу, тим вищі вимоги до його складачів (професіоналізм, глибина знання питання, загальний культурний рівень, уміння висловлювати думки. Можна виділити наступні етапи підготовки наказів: вивчення суті питання; підготовка проекту наказу; погодження наказу; підписання наказу; ознайомлення з його змістом працівників школи.

Перша стадія розробки проекту наказу – визначення кола питань, стан вивчення навчальних дисциплін у поточному році, які необхідно в ньому відобразити.

Залежно від навчальної дисципліни, приступають до вивчення законодавчих актів і нормативів (Навчальних програм, Державних стандартів, Методичних рекомендацій з викладання у поточному році). Перегляд раніше виданих з цього питання наказів дозволить запобігти дублюванням і протиріччям, загострити увагу на невирішених сторонах проблеми.

Підготовка проету наказу вимагає збору необхідної інформації по суті поставленого питання. Для цього використовують співбесіди з вчителем, відвідування уроків, факультативів, позакласних заходів, анкетування, зрізи знань, виконання контрольних робіт, перевірку робочих зошитів учнів, зошита із самоосвіти вчителя, календарного, позаурочного планування та записів у класному журналі. Бажано для цього скласти спеціальний план вивчення питання.

Зібравши та вивчивши необхідні матеріали, приступають до написання проекту наказу. Текст найчастіше складається з двох взаємопов’язаних частин – констатуючої та розпорядчої.

Погодження наказу – це попередня оцінка суті проекту наказу, його обґрунтованості, доцільності і своєчасності, відповідності діючим нормативним актами. Внутрішнє погодження проекту наказу – це його відування керівником.Якщо до проекту наказу є зауваження і доповнення, то їх висловлюють на окремій сторінці.

Після підписання наказу керівником, він є обов’язковим для його виконання. З наказом ознайомлюються під підпис особи, яких безпосередньо стасується його зміст та інші працівники через дошку об'яв.

Аналітичні накази – найбільш складні накази. В них узагальнюються підсумки вивчення досвіду роботи вчителів, груп вчителів, класних керівників, м/о з метою їх розповсюдження, узагальнення та використання у практиці.

Пропонуємо зразки аналітичних наказів щодо вивчення рівня викладання навчальних дисциплін.

Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни»

Згідно плану роботи школи та з метою підготовки юнаків до строкової служби у лавах армії України, виконання програми військово-патріотичного виховання молоді в період з ____по ____ було здійснено вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни».

Учитель предмета «Захист Вітчизни» ___________________________, стаж роботи _____рік, спеціаліст ____ категорії, викладає предмет з ________ року. За наслідками атестації йому встановлено __________ кваліфікаційну категорію.

В процесі перевірки було відвідано _____ уроків, проведені контрольні роботи, вивчено документацію та стан матеріально-технічного забезпечення, проведено співбесіди з викладачем. Аналіз стану викладання предмета «Захист Вітчизни» підтверджує, що програма з предмета, заходи, передбачені місячниками військово-патріотичного виховання в основному виконуються.

Заняття проводяться на базі кабінету, на стройовому та спортивних майданчиках. Вимогам щодо проведення навчальних занять відповідають навчальні місця для вивчення стройових прийомів, занять із тактичної і фізичної підготовки, єдина смуга перешкод. Навчальний кабінет забезпечений таблицями, навчальними посібниками, макетами зброї, протигазами. Викладач і учні дотримуються правил ТБ під час користування зброєю, виконання стройових команд, занять із окладної фізичної підготовки, у поведінці при виникненні надзвичайної ситуації.

Учитель знає та розуміє основні вимоги навчальної програми, керівні документи з питань підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, ознайомлений із методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному році.

Відповідно до діючої програми складено календарне планування з урахуванням виділеної кількості годин (2). Аналіз поурочних планів та відвіданих уроків підтвердили підготовку вчителя на задовільному рівні.

Стосунки між учнями та викладачем предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються. Кожен урок починається з шикування та привітання. У процесі вивчення нового матеріалу, закріплення та перевірки засвоєння його учнями реалізуються принципи навчання: доступності, проблемності, зв'язок навчання з життям, диференціації; застосовуються методи демонстрації, діалогічний, інформаційно-повідломлюючий, пояснювальний. Простежується система роботи щодо виділення зі змісту виучуваного матеріалу найголовнішого. На різних етапах уроку використовується наочність: таблиці, малюнки, макети, схеми.

У процесі розгляду нормативно-правових основ військової служби вчителем розкривається послідовна політика керівництва держави у формуванні збройних сил. Під час проведення занять належна увага приділяється підготовці учнів до захисту Вітчизни, поясненню прав і обов'язків громадян України щодо захисту її незалежності та територіальної цілісності, підготовці до служби у Збройних Силах України. Робочі зошити учнів є конспектом і джерелом підготовки до контрольних робіт, за записами в них простежуються робота із систематизації та узагальнення виучуваного матеріалу, виділення головного.

В учнів на середньому і достатньому рівні сформовані життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту Вітчизни І військо-патріотичного виховання.

Викладач має 9 годин гурткової роботи із даного напряму, але використовує їх не за призначенням. Щорічно під керівництвом ____________ проводиться День цивільного захисту, в ході якого на практиці закріплюється вивчений теоретичний матеріал, учні і працівники набувають навиків дій в екстремальних ситуаціях. Проводяться заняття з ЦЗ для працівників школи. В 2008-2009 н.р. команда юнаків стала переможцем в районному конкурсі «Нумо, хлопці», у 2007-2008 н.р. - проведений на базі школи районний семінар.

Проте у викладенні предмета є недоліки:  1. недостатньою залишається самоосвітня робота викладача щодо вивчення передового педагогічного досвіду, Інноваційних технологій викладення та їх впровадження у практику роботи;

  2. не урізноманітнюється структура уроків. Проведення уроків одного типу призводить до одноманітності, що значною мірою не сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання. При проведенні уроків не використовуються інтерактивні технології, роздатковий матеріал.

Результати контрольних робітКлас

К-сть учнівВиконували

роботу


Рівень досягнень

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%


Якість

% усп.

Якість показників - _____%.

На підставі вище викладеного,

НАКАЗУЮ:


  1. Роботу вчителя ___________, викладача предмету «Захист Вітчизни» вважати задовільною.

  2. Вчителю _______________:

  1. Продовжити роботу щодо підготовки учнів до захисту Вітчизни, до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством.

  2. Урізноманітнити типи і структуру уроків, використавши при цьому інтерактивні технології навчання.

2.3.3 метою підвищення самоосвіти опрацювати передовий педагогічний досвід з предмету, накопичувати матеріал у папці із самоосвіти, передплачувати фаховий журнал.

2.4.3 нового навчального року в обов’язковому порядку вести гурток даного напрямку

3. Повторну перевірку здійснити у ____________________ .

З наказом ознайомлений:


Про стан викладання української

літератури у 5-11 класах
Згідно з річним планом роботи, планом контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань з української літератури учнів 5-11 класів вивчався стан викладання української літератури. У 2009-2010 н.р. українську літературу викладають вчителі: ________________, педстаж ______років, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист, викладає у ____________ класах;____________, педстаж ______років, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, викладає у _________ класах; _______________, педстаж ___ років, вища категорія, вчитель-методист, викладає у __________ класах; _______________, педстаж ____ роки, спеціаліст, викладає у _________класах.

Вивчення стану викладання української літератури та рівень знань, умінь і навичок здійснювалося за напрямами: навчально-виховна робота (планування, підбір наочності, виконання навчальних програм, реалізація рекомендацій з викладання, системність викладання, формування в учнів умінь і навичок зв'язного мовлення, дотримання критеріїв оцінювання, використання методів, прийомів і засобів навчання) позакласна робота; результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів.

З метою реалізації такого плану дирекцією були відвідані уроки, вивчено документацію вчителів, проведені контрольні роботи.

Найважливіші проблеми методичної роботи вчителів української літератури, напрями й форми їх розв'язання визначаються з огляду на якісний склад педагогічних кадрів, їхні досягнення і труднощі у викладанні, інтереси й запит. Високий рівень умінь з методики викладання предмета мають вчителі___________________, молодий спеціаліст ___________ оволодіває методикою викладання, удосконалює практичні навички у розв'язанні конкретних методичних проблем.

Кожен вчитель української літератури усвідомлює завдання, які сьогодні поставлені перед навчальним закладом і працює над формуванням внутрішнього світу учнів, спираючись на літературно художні образи, загальної читацької компетентності та загальнолюдських цінностей.

Учитель-методист __________, керівник шкільного м/о вчителів-словесників, впроваджує на уроках української літератури сучасні методики в тісному зв'язку з набутим досвідом. Широко застосовує інтерактивні технології, а саме метод «незакінчене речення», метод «Прес», робота в парах і групах. Уроки мають особистісно-зорієнтовану спрямованість, поєднують національні і загальнолюдські духовні цінності, виховують естетичні смаки. ________________ спонукає школярів активно відстоювати власну точку зору, формує в учнів потребу в читанні літературних творів, розвиває усне і писемне мовлення школярів, а також образне, логічне та творче мислення.

Для опитування учнів вчителька використовує різні форми роботи: відповідь на запитання, вікторину «Розвиток української літератури», асоціативний ланцюжок «Театр», літературний диктант, порівняльну характеристику героїв, аналіз вірша, тестування.

На підсумковому етапі уроку, як правило, застосовується рефлексія «Я сьогодні на уроці почув себе...».

Найбільш вживані типи уроків: урок-конкурс, урок-лекція, комбінований урок. Для актуалізації майбутніх знань учнів вчитель використовує ігри «Відгадай пісню, героя, літературне поняття». кросворди, ребуси, складені школярами.

Записи на дошці, виставки книг, використання ілюстрацій свідчать про організований початок І серйозну підготовку до теми уроку. Багато працює вчитель над оформленням і поповненням кабінету. Кабінет атестований.


Рівень знань умінь і навичок з української літератури наступний:

Клас

учнів


Всього


Писало учнів

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Якісний показник - ________%

Вчитель-методист ________ велику увагу приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через літературу до культурних надбань рідного народу і людства. Для створення позитивних емоцій під час уроку використовуються музичний супровід, для активізації уявлень-ілюстрації, до літературних творів, картини пейзажу. __________ дотримується принципу зв'язку навчання із життям, вчить цінувати людські чесноти, такі як повага, патріотизм, гідність. Добре знаючи дитячу і підліткову психологію, вчитель реалізує індивідуальних підхід не тільки до учнів середнього рівня, але й до обдарованих. З метою розвитку творчих здібностей, поетичних нахилів вихованців вчителька очолює протягом багатьох років літературну студію «Пролісок». І проблема, над якою працює вчитель є логічним продовженням даного напрямку «Розвиток творчих здібностей учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання».

_____________ у своєму арсеналі має багато методичних надбань, які допомагають в освоєнні новітніх технологій.

На уроках проводять рольові ігри, наприклад, «Зустріч з письменником», «Зустріч з героєм», «Відгадай хто я?».

Найбільш поширеним і улюбленим завданням вчителя є створення фрагментів кінофільму, усне малювання, написання творів-мініатюр.

Як правило під час вивчення біографії письменника працюють юні біографи, лінгвісти, юні художники, юні літературознавці.

Учні _____________ є активними учасниками районних олімпіад і конкурсів. Незмінний керівник районного м/о вчителів української мови і літератури. Кабінет атестований.
Результати контрольних робіт:


Клас

учнів


Всього


Писало учнів

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Якісний показник - ________%

______________ працює над виробленням в учнів стійкого інтересу до читання, формування самостійного, критичного, творчого мислення школярів у процесі аналізу художнього твору, вихованням етично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної гідності. Людмила Григорівна уміло тримає увагу учнів на різних етапах уроку.

Для опитування учнів використовує такі форми роботи як літературний диктант, бліц опитування, клоуз-тести (8,9 класи).

З метою підвищення інтересу до рідного слова вчитель використовує міні-лекції з елементами бесіди (8,9 класи), конкурси на кращого читача, спонукає учнів досліджувати літературний матеріал, порівнювати образи, ситуації, картини. Попередньо підготовлені учні як правило отримують випереджальні завдання для опрацювання додаткової літератури. Поширеним видом роботи на основному етапі є заповнення схеми «Головні та другорядні герої», робота в групах, робота з текстом, компаративний аналіз твору. Значну увагу _____________ приділяє вивченню теорії літератури, понятійного матеріалу, літературознавчим термінам. Вихованці ____________ є призерами районних, обласних олімпіад, активні учасники районних конкурсів в номінації література: «Бюджет очима дітей», «Собори наших душ», «Звичаї, Ігри, традиції нашого краю».
Результати контрольних робіт:


Клас

Всього

Писало учнів

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Якісний показник - ________%.

Молодий спеціаліст _______________ забезпечує єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання. При навчанні української літератури дотримується принципів навчання, таких як доступність, самостійність, активність, послідовність, зв'язок з життям, реалізує методи навчання: діалогічний, пояснювально-ілюстративний, виконавський, порівняльний, частково пошуковий. На уроках ______________ заглиблюється в текст художнього твору, детально аналізує проблеми, образи, картини. Вчителька особливу увагу звертає на історію написання літературних творів, детально опрацьовує біографію та творчу спадщину письменників. ___________ шанобливо, з повагою ставиться до своїх вихованців, вимагає від учнів дотримання норм культури спілкування, спонукає учнів до творчості, спрямовує свої зусилля на виховання любові до рідного слова. Кабінет не атестований.


За результатами контрольних робіт досягнення учнів з української літератури наступні:


Клас

Всього учнів

Писало

учнів


13

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

Якісний показник - ________%.

Для оцінювання знань учнів учителі застосовують такі методи, як аудіювання - слухання навчального твору та виявлення його розуміння; говоріння - осмислення й озвучення учнями результатів розумової діяльності, читання навчальних текстів. На підставі вищезазначеного,


НАКАЗУЮ:

1. Відзначити послідовну та результативну роботу вчителів ________________________ щодо забезпечення стабільності знань учнів з української літератури.

2. Вчителю української літератури, молодому спеціалісту ______________________________ шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків колег вдосконалювати методику проведення уроків літератури, урізноманітнити види робіт на основному етапі уроку, проводити позакласну роботу з предмету.

3. Вчителям української літератури (___________________________________________):  1. Продовжувати роботу по формуванню внутрішнього світу учнів засобами літератури.

  2. Систематично працювати над оформленням кабінету, поповнювати його роздатковим та ілюстративним матеріалом, аудіо текстами, відеофільмами на літературну тематику.

  1. Керівнику м/о вчителів словесників ____________ на засіданні м/о проаналізувати результати контрольних робіт та зміст даного наказу.

  2. Дирекції школи перевірити рівень знань учнів з української літературну ІІ семестрі.

З наказом ознайомлені:

Про стан викладання російської

мови у 5-9 класах

Згідно з річним планом роботи школи протягом листопада грудня була проведена перевірка стану викладання російської мови. На підставі методичної рекомендації щодо вивчення російської мови в загальноосвітніх навчальних закладах 2009-2010 н.р. (наказ з МОН «1/9-353 від 22.03.09), календарного планування, ведення класних журналів та відвіданих дирекцією уроків виявлено, що вчителі _____________ спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, педагогічний стаж _____ років та _________ спеціаліст вищої категорії, вчитель методист, педагогічний стаж _______ років реалізують на своїх уроках першорядні завдання: компетентнісний підхід, який забезпечує формування комунікативної, мовної, лінгвістичної, культурологічної компетенції.

___________ викладає російську мову у ___________ класах. Відмінною рисою всіх уроків ______________ є підпорядкування всіх видів завдань одній обраній, саме на цей урок темі, наприклад «Пушкін на екзамені в ліцеї», «Байки у світовій літературі» і т.д. Вчителем чітко ставиться мотивація уроку, підводяться підсумки кожного етапу. Вчитель, виставляючи оцінку учневі, враховує не тільки грамотність, правильність роботи, його уміння висловлюватися на російській мові, але й знання теоретичного матеріалу. Як правило, учні готують запитання з теорії своїм однокласникам. Позитивним є те, що вчитель одразу повідомляє учня про його досягнення, ґрунтовно мотивуючи виставлену оцінку.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconРайонний відділ освіти широківської районної державної адміністрації математичний вечір присвячений с. В. Ковалевській
Мерончук З. А. вчитель математики, вищої категорії Запорізької сзш широківського району Дніпропетровської області
Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної адміністрації
Комунальний заклад «Широківська середня загальноосвітня школа №1 – загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів»
Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Широківської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка