Відділ освіти Солонянської районної державної адміністраціїСкачати 169,98 Kb.
Дата конвертації27.04.2018
Розмір169,98 Kb.


                                                                      

Департамент освіти  і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Відділ  освіти  Солонянської районної державної адміністрації

Солонянський районний науково-методичний кабінет

Комунальний заклад освіти

« Військова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області».


Впровадження проектних

технологій на уроках фізики як шлях до розвитку

креативного мислення учнів.

                                                           Пшенічнікова В.С.Пшенічнікова Валентина Сергіївна

Вчитель фізики

Комунальний заклад освіти « Військова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
Впровадження проектних технологій на уроках фізики як шлях до розвитку креативного мислення учнів

У досвіді розкриваються можливості застосування проектних технології, що стимулюють розвиток креативного мислення учнів та підсилюють позитивну мотивацію під час вивчення фізики. Показано систему діяльності з використанням активних форм та методів роботи під час уроків та позакласних заходів.

У роботі представлено учнівські проекти, дослідницькі задачі, які розвивають інтерес до фізики. Пропонуються зразки тем для учнівських проектів. Описаний досвід рекомендовано вчителям фізики загальноосвітніх шкіл.
Матеріали схвалені методичною радою школи (педагогічною радою, засіданням методичного об’єднання чи кафедри) (протокол №3 від 28.11. 2014)

Обсяг: 13 ст.

Зміст


1. Вступ 1

2. Приклади використання проектної технології 1

3. Висновок 8

4. Література 9

5. Додатки

Вступ.

Під час роботи над впровадженням проектних технологій у мене поступово склалася певна структура діяльності: • виявлення готовності до пошукової діяльності (характеризується вмінням учнів розв’язати конкретну розумову чи практичну задачу, виконати завдання на окремих етапах її розв’язування);

 • формування мотивації (пробудити і закріпити у учнів позитивні емоції в

процесі колективної навчальної діяльності, викликати інтерес,

допитливість, бажання до самостійного розмірковування і як наслідок – прагнення до пошукової діяльності); • розвиток пізнавальних потреб, наполегливості у виконанні самостійних робіт;

 • розвиток здібностей учня, залучення до проектної, творчої діяльності.

Учні бачать результат своєї роботи, встановлюють зв’язок із життєвим досвідом, розвивають вміння ставити мету і здійснювати саморегуляцію діяльності, створювати умови, за яких самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, дістають комунікативні вміння.

Повідомляю вимоги до учнівського проекту: • Завжди має мету;

 • Реальний;

 • Обмежений у часі і просторі;

 • Реалізується командою;

 • Унікальний;

 • Повинен піддаватися оцінюванню;

Реалізується поетапно

Приклади використання проектної технології.

Тема: Електричний струм у рідинах.

Ставлю перед учнями запитання: Чи дійсно яблуко - джерело струму?

Виходячи з цього були поставлені завдання, які вирішувалися в ході роботи над проектом.


 • Вивчити літературу по темі проекту;

 • Розглянути історію відкриття законів електролізу;

 • Дослідним шляхом підтвердити закони електролізу;

 • Практичне застосування законів електролізу;

Методичні завдання, які були поставлені перед учнями:

 • Навчитися працювати з великою кількістю літератури;

 • Організувати роботу в группах;

 • Навчитися виділяти головне у тексті;

 • Проводити досліди, висувати гіпотези, робити висновки;

Дидактичні завдання:

 • Підвищити інтерес учнів до фізики.

 • Дати учням уявлення про електролітичну дисоціацію.

 • Розглянути природу електричного струму в розчинах електролітів.

 • Перевірити і вивчити закони електролізу.

 • Створити умови для формування дослідницьких навиків.

При виконанні роботи учні разом із вчителем включаються у неї на правах партнерства. При цьому кожний із учасників працює у своїй групі. До питання формування груп підходжу диференційовано, з врахуванням психологічної сумісності, враховуючи інтереси і здібності кожного учня.

 • Перша группа – «Експериментатори» - працюють над проблемним питанням: «Рідини – провідники чи не провідники струму?»

Їх мета: екпериментально довести, що розчини електролітів – провідники струму. Експеримент проводять із використанням дистильованої води, мідного купоросу, розчину солі.

 • Друга група - – “Дослідники” – шукали відповідь на питання: “Фрукти і овочі – джерела струму?”

Мета міні – проекту: визначити і порівняти величину сили струму у продуктах харчування.

Завдання: • Дослідити провідність лимону, томатів, яблук, картоплі, капусти;

 • Скласти порівняльну таблицю;

 • Порівняти одержані результати із характеристиками батарейки;

(Висновки, які зробили дослідники.Сік овочів і фруктів слабий електроліт і недовговічний.

Овочі і фрукти – «природні джерела струму» -при наявності Си і Zn

Показники сили струму у природних джерелах струму низькі в порівнянні із батарейкою.)


 • Третя група – “Експерти” – працювали над питанням: Чому один із електродів змінив колір?”

Завдання:

 • Встановить залежність між массою виділеної речовини і зарядом, який пройшов через електроліт

В кожній групі були розподілені обо'вязки. Якщо группа виконувала роботу самостійно, то мені відводиться роль, як консультанта, помічника, спостерігача, координатора.

Разом з тим, головний моїм завданням є не передача знань, а передача способів роботи на організацію діяльності учнів. В результаті учні провели аналіз і пошук інформації, провели самостійно експериментальну частині роботи, презентацію про виконану роботу.

В процесі роботи над проектом всі три групи змогли відповісти на питання: «Яблуко – дійсно джерело електричного струму?».

Форму презентації учні можуть вибрати будь – яку. Це може доповідь, буклет, бюллетень, використовуючи ілюстрації з виконаної роботи.

Потім кожна группа проводила захист проекту.

Ще до захисту проекту учні були ознайомлені із критеріями оцінювання результативності проектної діяльності:

- діяльність кожного учня і його вклад у розв'язанні завдань проекту;

- якість і кількість зібраного інформаційного матеріалу;

- результати проекту;

- якість презентаційних матеріалів;

- якість оформлення презентації.

Під час виконання проекту виконувалось не менш важливе завдання: • реалізувались міжпредметні зв'язки фізики, хімії, математики, інформаційних технологій;

 • формувалась культура виконання і оформлення роботи;

 • розвивались комунікативні якості учасників проекту;

 • розвивалось критичнее мислення учфів.

Перерахую проекти, які виконали учні і використовую у своїй діяльності.

«Вплив магнітного поля на організм людини»,»Фізика навколо нас», «Вплив радіації на організм людини»,

«Найвизначніше відкриття ХХ століття. М. Фарадей», «Архімед»,

«Електричний струм в електролітах» та інші.

Проводячи тиждень фізики, учні 11 класу презентували свій проект «Чому Рентген, а не Пулюй». Це був інформаційний проект, який має таку структуру:

мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, ЗМІ, бази даних) та обробка інформації (аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки);

результат (доповідь);

презентація (публікація, зокрема в електронній мережі).Методичний паспорт проекту.

Назва проекту: І. Пулюй – український винахідник Х – променів.

Керівник проекту: вчитель фізики

Тип проекту: інформаційний


Учасники проекту: учні 11 класу

Навчальні предмети: фізика.

Проблема: чому В. Рентген, а не І. Пулюй.

Етапи роботи над проектом.

Мета проекту: довести, що автор Х – променів І. Пулюй.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що ми, українці, ніколи не мали власної гідності. І сьогодні вирішується питання: бути їй чи не бути. На прикладі життя І. Пулюя учні повинні пересвідчитись, що ми, українці, розумні і працьовиті люди. Але нам не вистачає впевненості у своїх силах, не вистачає гідності. Автор відкриття навіть не намагався довести світові, що його роботу, його досягнення було вкрадено. Чому?

Потім обговорили, які завдання треба вирішити для розв'язання проблеми.

Ними стали:


 1. Познайомитись з біографією Івана Павловича Пулюя – українського фізика.

 2. Дослідити, які досягнення І Пулюя в області фізики.

 3. Встановити: чи міг В. Рентген відкрити Х – проміння.

 4. Сучасне використання Х - проміння у медицині.

На виконанням цих завдань було сформовано групи учнів з урахуванням психологічної сумісності, але в кожній групі були учні з різним рівнем підготовки. Група обирала одне завдання, але під час його виконання відбувалось розподілення ролей. Кожен учень отримав свою частину роботи в проекті. Під час роботи над проектом учні вчилися працювати «в команді», ставитись відповідально до виконання своєї частини роботи, оцінювати результати своєї роботи та роботи інших учасників команди. Учні усвідомлювали, що в команді немає лідера, всі члени рівноправні. Між командами не було змагання. Кожний учень знав, що від його роботи залежить доля проекту, відношення до нього членів команди. І що кожний відповідальний за кінцевий результат. Під час використання проектної технології змінилась і моя роль. Якщо раніше я передавала знання, то при використанні проектної технології я стала консультантом, помічником, спостерігачем, джерелом інформації та координатором в залежності від етапу роботи над проектом. Я стала вчителем для учнів у виборі способів роботи над проектом.

Планування роботи. Учні спланували хід виконання роботи:

 1. Звернутись до інтернет – ресурсів: встановити біографію І. Пулюя, В. Рентгена. Знайти підтвердження факту знайомства вчених.

 2. Познайомитись із першими джерелами про відкриття Рентгена..

Встановити суть відкриття, за яке було нагороджено В. Рентгена.

 1. Успіхи на науковій ниві.

 2. Використання Х – проміння у медицині

Етап прийняття рішення. Під час цього етапу учні працювали з інформацією та робили дослідження. По допомогу звертались до вчителя. Вчитель консультував учнів. Над цим етапом учні працювали тиждень.

Виконання проекту. Протягом цього етапу учні працювали над оформленням проекту. А потім кожна група захищала свою роботу (доповідь).

Звіт першої групи: Познайомитись з біографією Івана Павловича Пулюя – українського фізика.

Іван Пулюй (учений змінив прізвище Пульгуй на Пулюй у 1881 році) народився 2 лютого 1845 року в селі Грімайлів на Тернопільщині. Його батьки були небідні - у них було 36 га землі, 100 вуликів, і змогли дати сину середню освіту. Іван впродовж шести років відвідував гімназію в Тернополі, для цього йому щодня доводилося проходити пішки відстань 10 км від міста до рідного Грімайліва.

Будучи гімназистом, Іван Пулюй стає учасником молодіжного гуртка "Громада", що займався вивченням і популяризацією української історії і культури. Батьки, що були греко-католиками, мріяли, щоб їх син став священиком, і після закінчення гімназії в 1865 році, вручивши йому 35 золотих, відправили до Відня вступати до університету (нагадаємо, що в ті часи Західна Україна входила до складу Австро-Угорщини). Щоб заощадити гроші Іван Пулюй йшов в столицю Австро-Угорщини пішки через Львів, Краків і Прагу. Він був талановитим, працелюбним студентом і в 1869 році закінчив богословський факультет Віденського університету з відзнакою. Під час навчання Пулюй був одним із засновників "Віденської Січі" - неформальної організації, що об'єднувала українську студентську молодь, що мешкала в столиці Австро-Угорщини, і переклав українською підручник з геометрії. Крім того, під час навчання молодий богослов, крім законів божих, починає цікавитися законами фізичними. До моменту закінчення навчання в ньому визріло рішення присвятити своє життя фізиці. В результаті Іван, відмовившись від сану священика, знов стає студентом того ж університету, але вже фізико-математичного відділення філософського факультету. Це йшло всупереч волі батьків. Після довгих спроб переконати сина, вони прислали гнівний лист, в якому відреклися від нього. Більше вони не зустрічалися ніколи. Підтримка з дому припинилася і Івану довелося заробляти на життя приватними уроками. Іван Пулюй, як справжній український патріот, спробував почати свою наукову діяльність в Київському університеті, відіславши запит на кафедру фізики. Але його захопленість українською культурою йому зашкодила - він отримав відмову, оскільки поліція Російської імперії вважала його неблагонадійним (Київ тоді був у складі Російської імперії, а щодо вживання української мови діяв Валуєвській циркуляр

Отримавши відмову, молодий вчений залишається у Віденському університеті на скромній посаді асистента на кафедрі фізики, потім якийсь час він викладає фізику у Військово-морській академії в місті Фіумі (нині хорватське місто Рієка).

В 1875 році Іван Пулюй стає стипендіатом австрійського Міністерства

освіти і його відряджають удосконалювати свої професійні знання в Страсбургській університет до професора Августа Кундта.

Там вперше і відбулася його зустріч з Вільгельмом-Конрадом Рентгеном, який був у той час асистентом професора Кундта. Через деякий час Пулюй знайомиться з молодим Ніколою Теслою, який також проходить стажування у Кундта. Удвох вони починають цікавитися явищами, породжуваними електричним струмом у вакуумі. Для виготовлення трубок, необхідних для проведення наукових експериментів, Пулюй з Теслою попутно освоюють ремесло склодувів. Рентген же, за свідченням деяких істориків, мав інші наукові захоплення, але був в курсі успіхів Пулюя і Тесли.

В 1884 році 39-річний доктор наук одружився на своїй студентці Катерині Стозітській. В цьому ж році міністерство освіти Австро-Угорської імперії запропонувало Івану Пулюю очолити створювану кафедру фізики Німецької політехнічного інституту в Празі. Пропозиція була прийнята і наступні тридцять років Іван Павлович Пулюй мешкав в Празі, працюючи в політехнічному інституті на різних посадах, у тому числі і як ректор.Звіт другої групи. Познайомитись із першими джерелами про відкриття

Рентгена.Встановити суть відкриття, за яке було нагороджено В. Рентгена.

11 січня 1896 року празька газета Воhеmiа публікує матеріал під назвою "Відкриття Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання". В публікації повідомлялося про те, що експериментуючи з газорозрядним приладом, В. Рентген що має дуте алюмінієве дзеркальце (катод) і пластину розташовану під кутом 45 радусів до траєкторії руху катодного випромінювання, Рентген звернув увагу на свічення флуоресцентного екрану, розташованого поблизу трубки навіть тоді, коли вона була обгорнута непрозорим для видимого світла папером. Реагували на невидиме випромінювання і фотопластини. Тобто, Рентген з'ясував, що назовні з трубки виходять якісь промені, названі ним унаслідок відсутності у першовідкривача ясного уявлення про їх природу Х-променями. Газетна публікація у Воhеmiа посилалася на статтю Рентгена під назвою "Про новий тип випромінювання" опубліковану 28-го грудня 1895 року в журналі Вюрцбургського фізико-медичного товариства. В подальшому про цей день (11 січня 1896 року) неодноразово згадував син Івана Павловича Пулюя: "...Батько прочитав звістку про відкриття Рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись з ліжка і обхопивши голову руками, він раз від разу вигукував: "Моя лампа! Моя лампа!...". Незабаром, отримавши примірник статті Рентгена, Пулюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий Рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав Рентгену лист з питанням, чи використовував він в своїх дослідженнях над Х-променями його лампу, але це питання з підтекстом (якщо використовував, то чому він не послався на Пулюя?) залишилося без відповіді.

Помер Іван Павлович Пулюй 31 січня 1918 року.

Звіт третьої групи. Успіхи на науковій ниві. Успіхи на науковій ниві дозволили Івану Пулюю в 1877 році одержати ступінь доктора натуральної філософії Страсбургського університету, що стало першим визнанням його таланту науковою громадськістю. Після повернення із Страсбурга до Відня доктор Пулюй працює у Віденському університеті на посаді приват- доцента, і, присвячуючи все більше часу проблемам електротехніки, продовжує

займатися вивченням явищ в трубках. Успіх приходить досить швидко. Фізик винаходить так звану "лампу Пулюя" - прилад, в якій був встановлений антикатод. Антикатод був вмонтованою в трубку слюдяною пластинкою.

Лампа створювала невидиме випромінювання, яке можна було зробити видимим за допомогою барієво-платиново-ціаністого екрану. Результати експериментів з лампою Пулюй публікує в "Віснику Віденської Академії наук" (1880-1882). Через три роки в 1884 році на Міжнародній електротехнічній виставці в Штаєрі Іван Пулюй продемонстрував винайдену їм лампу розжарювання нової конструкції. Вдосконалена нитка розжарення дозволяла в декілька разів підвищити термін служби ламп і збільшити їх світловидатність. На цей винахід учений одержав патент. Також ним була запатентована конструкція переносного шахтарського ліхтаря. Наукова діяльність ученого-фізика мала і велике практичне значення. Величезний внесок він зробив в проектування і будівництво в Австро-Угорщині електростанцій на постійному струмі, а в Празі - першій в Європі електростанції на змінному струмі. Запропоновану їм конструкцію телефонних станцій і абонентних апаратів, зокрема, розподільних трансформаторів успішно застосували багато країн. Крім того, Пулюй очолював розробку схеми будівництва електричного трамвая в Празі. За ці досягнення, а також за успішне створення і керівництво кафедрою Іван Пулюй отримав звання Радника Двору і Рицарський Хрест від імператора Австро-Угорщини Франца-Йосифа.

Звіт четвертої групи. Використання Х – проміння у медицині. Сам Рентген спочатку скептично ставився до можливості широкого вживання Х-променів в медицині. Знімки, отримані ним, були невиразними, а через значне розсіювання променів час експонування розтягувався до 40-50 хвилин. Окрім зображення кисті руки дружини Рентгена Берти і зображення зламаного передпліччя, відісланого 15 лютого 1896 р. "Британському медичному журналу", знімків придатних для медичної діагностики Рентген не робив. В той же час Пулюй успішно розв'язав проблему концентрації променів в пучок і зміг скоротити час витримки до 2-5 секунд. Іван Павлович особисто зробив вперше в світовій практиці знімок скелета мертвонародженої дитини. Виконана ним серія знімків органів людини завдяки їх чіткості дозволила виявити патологічні зміни в тілах пацієнтів, що не тільки підняло на радикально новий рівень хірургію, але і дозволило значно полегшити працю терапевтів.

Вже в 1896 році в клініці Київського університету була проведена операція із залученням засобів променевої діагностики. По суті, Пулюй стояв біля витоків медичної рентгенографії, яку, можливо, слід було б назвати "пулюєграфією".

Після звітів групп, відбулося обговорення участі учнів у проекті. Оцінювання роботи кожного з них.

Висновок. На уроках фізики метод проектів може використовуватися у рамках програмного матеріалу практично на будь-якому уроці. Обирані теми мають бути значними, цікавими і ускладнюватися залежно від віку учнів. Творча діяльність в ході проектної роботи забезпечує школярам істинну радість пізнання і спілкування. При виконанні проектної роботи, яка може бути представлена в усній і письмовій формі, необхідно дотримуватися, на мій погляд, наступних рекомендацій:

- По-перше, оскільки проектна робота дає можливість учням виражати власні ідеї, важливо не занадто явно контролювати і регламентувати школярів, бажано заохочувати їх самостійність.

- По-друге, проектні роботи є головним чином відкритими, тому не може бути чіткого плану їх виконання. В процесі виконання проектних завдань можна вводити і деякий додатковий матеріал.

- По-третє, більшість проектів можуть виконуватися окремими учнями, але проект буде максимально творчим, якщо він виконується в групах. Це ще раз підкреслює важливість і ефективність учбової співпраці.

Проекти припускають активізацію учнів: вони повинні писати, вирізувати, наклеювати, ритися в довідниках, розмовляти з іншими людьми, шукати фотографії, малювати малюнки, оформляти свої роботи на комп'ютері в програмах Microsoft Office.

При використанні методу проектів заздалегідь ретельно готуюсь до таких уроків. Це не "щоденні" технології. На початку навчального року виділяю ті теми, питання, розділи програми курсу, по яких бажано було б провести проект, щоб дати можливість учням більш глибоко і детально вникнути в матеріал, дати можливість самостійно в нім розібратися не на рівні відтворення, а на рівні застосування цього матеріалу для вирішення якоїсь значимої проблеми, для придбання нового знання.

Вибір теми проекту - не найпростіше заняття для керівника. Іноді учень замахується на проблему, яка йому явно не по плечу. Тут важливо не просто

відхилити її, але зробити це тактовно, показавши школяру усі труднощі майбутньої роботи і не відштовхнути його від дослідження взагалі. Часто така відмова пов'язана з недостатністю джерел інформації. Буває, що теми просто "лежать на поверхні", але чим вона простіша і ближча, тим складніше її побачити.

Усе наше життя, з великою основою, можна розглядати як чергування різних проектів. Завдання учителя навчити дитину планувати і успішно реалізовувати "свої життєві проекти". Адже для будь-якої людини найвища оцінка - це громадське визнання його успіху. Підліткові, та і будь-якому школяру важливо отримати відгук однолітків і дорослих. Несуттєво, як і коли це станеться: під час виступу перед класом або на позашкільній конференції. Головне, щоб дитина показала результат своєї праці. Це дуже важливо, оскільки діти завжди сумніваються: чи визнають мене оточення? Будь-який проект гідний позитивної оцінки, адже дитина діяла сама. І, по найбільшому рахунку, не важливо, вдався його проект або ні. Але важливо, щоб він проаналізував свою діяльність: як була поставлена робота? Що вийшло у результаті?

Учень, який виконував проект, може сказати, чи відповідає її результат витраченим зусиллям або можна було піти іншим, зручнішим шляхом. Такий самоаналіз дорогого коштує. Якщо дитина уміє його робити, він і оцінку зможе собі поставити. Ця методика дозволяє реалізовувати не лише освітні завдання, що стоять переді мною як учителем, але і виховні. Учні можуть по-новому поглянути на себе і на реалії свого щоденного життя. Усе це сприяє і максимальному розвитку індивідуальних здібностей і талантів кожного, формує креативну особистість.Література.

1.Лисенко С. Про проекти //Відкритий урок. 2003. - №17. – С.17-18. 1. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002. - №26. – С.4.

 2. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. [148-162; 128-147]

 3. Осмоловський А. Василенко Л. Від навчального проекту до соціальної самореалізації особистості //Шлях освіти. – 2000. - №2. – С.34-37.

 4. Пашковська Н.В. Шкільні освітні проекти як складові іміджу сучасного навчального закладу //Управління школою. – 2003. - № 35. – С24 – 25.

 5. Перспективні освітні технології: Наук. – метод. посібник. /за ред. Г.С.Сазоненко. – К.: Гопак, 2000. – 560с. (112-201).

 6. Проектний метод навчання молодших школярів //Дайджест. – 2001. - №7-8. – С.57-58.

7.Сисоєва С.О. Особистісно-орієнтовані педагогічні технології: метод проектів //Неперервна професійна освіта: теорія і методика: Наук. – метод. журнал. – К., 2002. – Вип.1 (5). – 230с.

 1. Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки //Освіта і управління. – 2004. – Т.7. – №2. – С.121-126.
Каталог: uploads -> editor -> 2155 -> 253676 -> blog -> files
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> На сцені: мати Людмила Львівна Шаргей сидить за столом з рукоділлям, батько


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка