Відділ освіти Таращанської районної державної адміністраціїСторінка1/12
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1,86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Навігація по даній сторінці:
 • Зміст

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації


Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка»


Керпатенко Людмила Володимирівна,

методист Таращанського ЦТДЮ «Веселка»


2008 р.

Зміст


Модель діяльності товариства «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району

4


Додаток №1 Цільовий проект «Співдружність»

23

Додаток №2 Статут товариства «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району

32


Додаток №3 Програма діяльності товариства «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району

38


Додаток №4 Проект «Трикутник» - «Школа – сім’я – громадськість» (Таращанський район)

44


Додаток №5 Угода про співпрацю (Таращанський район)

50

Додаток №6 План роботи районного методоб’єднання педагогів-організаторів учнівських колективів загальноосвітніх шкіл району

54


Додаток №7 Календарний план роботи районного товариства «Співдружність»

67

Додаток №8 Рейтингові таблиці участі учнівських об’єднань загальноосвітніх шкіл в районних масових заходах

72

Додаток №9 Методичні рекомендації щодо організації та розвитку учнівського самоврядування

78


Додаток №10 План занять в районній школі учнівського активу «Лідер»

90

Додаток №11 Рекомендації щодо використання ділових ігор в школі учнівського активу «Лідер»

95


Додаток №12 Рекомендації щодо планування роботи учнівського колективу

105


Додаток №13 Рекомендації організаторам масових справ щодо організації ігрової діяльності «Від гри – до пізнання і творчості»

109


Додаток №14 Опис та правила гри «Інтелектуальна мішень»

117

Додаток №15 Опис та правила гри «Казкове лото»

132

Додаток №16 План проведення районної краєзнавчої конференції

138

Додаток №17 Рішення районної краєзнавчої конференції

140

Додаток №18 Гра – подорож «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець!»

143


Додаток №19 Організаційна структура виховання особистості засобами народознавства

151


Додаток №20 Засідання круглого столу по питаннях розвитку учнівського самоврядування в навчальних закладах району

153


Додаток № 21 Сценарний план проведення районного фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави»

156


Додаток №22 Сценарій свята «Твоя зоря!» фестивалю обдарованих дітей «Таланти твої, Таращанщино!»

159


Додаток №23 Анкета учасника районної школи учнівського активу «Лідер»

164


Додаток №24 Тренінг «Особливості спілкування»

166

Додаток №25 Тренінг «Розвиток комунікативних вмінь і навичок дітей»

171

Додаток №26 Тренінг для розвитку лідерських здібностей та творчого потенціалу у дітей

176


Додаток №27 Інформаційний бібліографічний список

184Структура органів самоврядування

Таращанського районного учнівського товариства «СПІВДРУЖНІСТЬ»


Нормативно-правова база діяльності районного товариства «Співдружність»

 • Конвенція ООН про права дитини

 • Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті

 • Закон України «Про освіту»

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

 • Закон України «Про позашкільну освіту»

 • Закон України «Про охорону дитинства»

 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

 • Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

 • Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів.

 • Угода про співпрацю дітей-лідерів у Всеукраїнській учнівській лізі та Всеукраїнській раді старшокласників

 • Статут Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка»

 • Статут районного учнівського товариства «Співдружність»

 • Програма районного товариства «Співдружність»

 • Угода про співпрацю районної учнівської ради, районної асоціації батьківської громадськості та відділу освіти районної держадміністрації

Організаційно-функціональний зміст роботи товариства

Актуальність проблеми

Зараз іде процес формування нової системи освіти. Модернізація школи виводить на перший план ідею індивідуально-розвивального виховання. Це вимагає виявлення та розвитку потенційних можливостей кожної дитини, створення умов для самореалізації особистості. Виховання в дітях таких якостей як ініціативність, самостійність, уміння вести за собою, сміливість, доброзичливість, креативність, цілеспрямованість, стає не менш цінним, ніж оволодіння конкретною предметною діяльністю. В сучасних умовах постає соціальна потреба у наявності особистості, спроможної розв’язати завдання, які забезпечують не просто виживання, а й прогрес нації. Саме такою наукою управління є участь в шкільному самоврядуванні. Однією з головних цілей учнівського самоврядування є підготовка дітей до життя в соціумі. А це можливо тільки при активному включенні їх в реальну громадянську практику. Можливості учнівського самоврядування (шкільного, районного т.д.) в цьому відношенні дуже великі. Адже коли учень бере участь в управлінні своїм навчальним закладом, в організації свого повсякденного життя на шкільному і вище рівнях – це буде для нього не тільки величезним досвідом, школою громадянського життя, а й можливістю це життя скорегувати, організувати. Таким чином, визначилась мета діяльності майбутнього товариства та його організаторів.Мета діяльності

 • Формування соціальної активності і професійної компетентності особистості на основі соціальних умінь: готовність до участі у процесах державотворення, здатність до спільного життя та співпраці у громадянському суспільстві, готовність взяти на себе відповідальність;

 • формування особистості дитини, її суспільно-громадського досвіду, розвиток соціальної ініціативи, формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

 • організація життєдіяльності дитячих, учнівських колективів через роботу органів дитячого самоврядування, стимулювання, реалізація творчого потенціалу;

 • створення умов для самореалізації дітей, залучення їх до участі в прийнятті рішень на різних рівнях;

 • всебічна реалізація дітьми своїх інтересів, здібностей, прав та свобод;

 • розвиток різних напрямків виховної роботи через організацію діяльності органів самоврядування, об’єднання дітей та підлітків для цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді.

 • формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти, яка забезпечує знання про політичні системи та владу на всіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи;

 • уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, спілкуватись з демократичними інститутами, органами влади, захищати і підтримувати закони та права людини, бути обізнаним зі способами соціального захисту.

Становлення та організація роботи

районного товариства «Співдружність»

Саме така мета стояла перед нами (організаторами учнівського самоврядування на рівні Таращанського району) при створенні районного учнівського самодіяльного товариства «Співдружність». Кілька років тому, проаналізувавши стан діяльності шкільних учнівських об’єднань, ми зрозуміли, що здебільшого учнівське самоврядування перетворюється в школі на створення певного активу, який є організатором масових справ. Тому для покращення роботи шкільних учнівських об’єднань не вистачає єдиного корегуючого та, до деякої міри, навчального дитячого центру.Становлення районного учнівського товариства «Співдружність» почалося в 2005 році зі збору голів шкільних самодіяльних об’єднань. Серед них було проведено анкетування з метою виявлення доцільності утворення районного дитячого товариства (додаток №23). Наступним кроком стало творче завдання учням – подумати над структурою, Програмою, Статутом районного об’єднання. Була створена робоча група з розробки моделі майбутнього товариства та цільового проекту. В ході плідної співпраці учнів району, педагогів-організаторів шкіл, педпрацівників районного центру творчості «Веселка» (як організаторів всієї діяльності) був розроблений цільовий проект «Співдружність» (додаток №1), який став основним вектором по створенню районного учнівського товариства «Співдружність» та організації його діяльності. Потім розпочалась робота над розробкою структури товариства, його Програми (додаток №3) та Статуту (додаток №2). В них були сформульовані та прописані мета, завдання, принципи і напрями діяльності районного учнівського об’єднання.

Основними принципами діяльності товариства є – самостійність, ініціативність, рівноправність, широкі повноваження її членів, принциповість і відповідальність, гласність і демократія, поінформованість.

Напрями роботи та шляхи їх реалізації

 1. Науково-пізнавальна діяльність, робота з обдарованими дітьми.

  • Організація та проведення інтелектуальних олімпіад, турнірів тощо.

  • Координація творчої та науково-дослідницької діяльності учнів.

  • Організація та координація роботи районного клубу «Еврика».

  • Організація та проведення ігор КВК, «Колір», «Крокс».

  • Організація та проведення творчих зустрічей з інтелектуальними об’єднаннями різних освітянських закладів.

  • Координація роботи в рамках програми творчо-пошукового проекту по роботі з обдарованими дітьми «Твоя зоря».

  • Випуск збірників творчих робіт обдарованих учнів – членів товариства.

  • Участь в конкурсах дитячої творчості різних рівнів.

 1. Краєзнавча, народознавча, пошукова робота.

 • Участь у відродженні української національної культури, відновленні українських традицій, звичаїв.

 • Участь в етнографічних експедиціях по рідному краю, по різних регіонах України; збирання зразків українського фольклору, предметів народного побуту, знайомство з національною кухнею, народним календарем, медициною.

 • Участь в районній грі-експедиції «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець», Всеукраїнських експедиціях, акціях.

 • Навчання в гуртках народної пісні, танцю, народних інструментів, народного рукомистецтва.

 • Знайомство з пам’ятками історії свого краю, вивчення історії України.

 • Організація роботи по вивченню історії голодомору на Україні: зустрічі з людьми, що пережили голодомор, збір їхніх розповідей.

 • Участь в роботі по увічненню пам’яті жертв голодомору , сталінських репресій, брежнєвських в’язнів.

 • Вивчення сторінок історії Великої Вітчизняної війни, створення Книг Пам’яті, зустрічі з ветеранами війни та їх нащадками.

 • Зустрічі з учасниками афганських подій, ліквідаторами чорнобильської трагедії, збір їхніх спогадів, розповідей.

 • Збір та оформлення матеріалів для краєзнавчих музеїв, музейних кімнат, експозицій пам’яті, куточків Слави.

 • Організація та проведення свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів відповідної тематики.

 1. Доброчинна, благодійна діяльність.

 • Організація доброчинної, благодійної діяльності учнівських колективів на місцях: в освітніх закладах, в селах, райцентрі.

 • Участь в районних благодійних акціях «Даруємо посмішку» (для дітей-сиріт, соціально-незахищених дітей), «Доброго ранку, ветеран!» (для ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів інтернаціональних подій), «Вклоняємось низенько» (для літніх людей) «Повір у себе» (для дітей з обмеженими можливостями).

 • Організація громадських робіт по оформленню інтер’єрів шкіл, дитячих садків, дитячого будинку, будинку для людей похилого віку, бібліотек.

 • Організація роботи клубів етики та моралі.

 • Організація та проведення свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів відповідної тематики.

 • Участь у Всеукраїнських благодійних операціях, акціях.

 1. Художньо-естетична, технічна творчість.

 • Знайомство з видатними пам’ятками культури українського народу.

 • Поповнення знань про кращі зразки літератури, живопису, музики, архітектури, техніки; пропаганда їх.

 • Організація змістовного дозвілля та відпочинку членів учнівських товариств.

 • Підбір пісень, ігор, розваг; розробка ігрових та конкурсних розважальних програм.

 • Навчання в гуртках художньо-естетичної та технічної творчості.

 • Організація та проведення концертів, свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів, виставок відповідної тематики.

 • Участь в районних, обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях дитячої творчості.

 1. Екологічна робота

 • Робота природоохоронних, екологічних загонів; прибирання шкільних, пришкільних, громадських територій.

 • Озеленення класів, навчальних кімнат, територій шкіл, сіл, міста.

 • Збір лікарських рослин, вивчення їх якостей.

 • Вивчення та захист рослин, тварин, що занесені до Червоної книги. Створення місцевих Червоних книг.

 • Складання екологічних карт забруднення своєї місцевості.

 • Співпраця з іншими громадськими об’єднаннями, адміністраціями сіл, міста по ліквідації наслідків екологічних лих.

 • Навчання в гуртках, творчих об’єднаннях екологічного напрямку. Пропаганда їх та популяризація отриманих знань.

 • Організація та проведення масових заходів відповідного напрямку.

 • Участь в районних, обласних, Всеукраїнських екологічних природоохоронних операціях, акціях, експедиціях; участь в районній грі-експедиції «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець».

 1. Спортивна та оздоровча діяльність

 • Формування фізично розвиненої особистості, здатної протистояти шкідливим звичкам.

 • Заняття фізкультурою та спортом. Пропаганда здорового способу життя.

 • Організація та участь в спортивних «дворових командах».

 • Навчання в гуртках, творчих об’єднаннях спортивного напрямку. Пропаганда їх та популяризація отриманих вмінь та навичок.

 • Робота клубів, лекторських груп щодо профілактики шкідливих звичок.

 • Організація та проведення масових заходів відповідного напрямку.

 • Участь в спортивних змазаннях, туристичних зльотах, конкурсах різних рівнів.

Організаційними формами роботи товариства є:

 • ігри, експедиції, конкурси, змагання, фестивалі тощо.

 • Форми діяльності товариства обговорюються та визначаються на засіданнях ради.

 • При проведенні певних форм роботи можуть визначатись як групові переможці так і індивідуальні.

Членами районного товариства «Співдружність» стали різновікові учнівські товариства, об’єднання, організації, клуби загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району, педагоги, працівники освіти, представники громадськості, батьки.

Вищим органом товариства «Співдружність» є районна конференція:

 • проводиться один раз на рік;

 • вибирає голову районного товариства;

 • вносить зміни до Статуту та Програми учнівського товариства, затверджує їх;

 • формує районну раду;

 • планує роботу об’єднання в перспективі на рік.

Вищим виконавчим органом товариства є рада:

 • рада збирається на свої засідання один раз на два місяці;

 • членами ради є делегати учнівських об’єднань освітніх закладів району;

 • спільно з ініціативною групою радників планує та організовує районні масові заходи;

 • вирішує питання, що стосуються інтересів шкіл, учнів;

 • розробляє проекти нових законів, положень;

 • контролює дотримання наявних законів, традицій;

 • контролює виконання прийнятих рішень;

 • проводить вертикально-горизонтального аналіз роботи учнівських колективів шкіл;

 • готує аналіз та пропозиції до відділу освіти, обласної учнівської ради;

 • аналізує роботу комісій, штабів, центрів;

 • організовує навчання учнівського активу району.


Виконавчими органами товариства є центри роботи за напрямками, прописаними в Програмі та Статуті товариства: центр науково-пізнавальної, краєзнавчої та пошукової, суспільно-корисної, художньо-естетичної та технічної творчості, екологічної та спортивно-оздоровчої роботи, прес центр. При них працюють ініціативні групи, штаби, комісії тимчасових та постійних справ. Склад цих органів змінний, до їх роботи залучається учнівський актив шкіл.

Функції центрів: • розробка проектів нових положень;

 • висування ідей, обговорення й вибір прийнятних ідей;

 • планування та прогнозування результатів;

 • вибір ради справи, організація роботи штабу, робочої групи справи, розподіл доручень;

 • підготовка справи, інструктаж і навчання виконавців;

 • проведення роботи;

 • аналіз та оцінка, визначення перспектив.

Центри враховують інтереси і запити кожного шкільного учнівського об’єднання через чітко налагоджені соціологічні та інформаційні служби. Вони є також організаторами та координуючими центрами проведення районних масових справ. Так, найцікавішими заходами центру наукової та роботи з обдарованими дітьми є районна гра «Колір» та чемпіонат з інтелектуальних ігор (додатки №14, 15). Найважливішою справою центру художньо-естетичної та технічної творчості - є фестиваль «Таланти твої, Таращанщино!» (додаток №22). Для центру краєзнавчої та пошукової роботи - це районна краєзнавча програма «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець», краєзнавча конференція та традиційна гра «Люби і знай свій рідний край» (додатки №16, 17, 18). Тісно співпрацює з краєзнавцями центр екологічної роботи. А члени центру спортивної та оздоровчої роботи є не тільки організаторами районного туристського зльоту та фізкультурно-оздоровчого фестивалю «Нащадки козацької слави» (додаток №21), а й найактивнішими його учасниками.

При районній раді товариства «Співдружність» працює школа учнівського активу «Лідер». В ній навчаються не тільки члени ради, центрів, штабів, комісій, а широкий контингент шкільних учнівських активів. В школі працює кілька секцій: голів учнівських рад та їх заступників, організаторів масових справ, голів та членів прес-центрів, організаторів туристсько-краєзнавчої та пошукової роботи. Заняття їх чітко сплановані, включають, як теоретичну, так і практичну частини (додаток №10). В ході занять учні практично навчаються планувати й організовувати роботу шкільних організацій (додатки №12, 19), в цікавій формі проводити виборчі процеси різних ланок учнівського активу (додаток №11), правильно й цікаво організовувати та проводити масові заходи (додаток №13). Власне, «вищою» школою роботи є також діяльність учнів в самій раді, центрах, штабах, комісіях.

Діти потребують допомоги дорослих й особливо тоді, коли виникає проблема взаємин з іншими. Саме педагог, який володіє необхідними психологічними знаннями, наділений педагогічним досвідом, може вчасно попередити виникнення   конфлікту  в колективі, скерувати   дитячу діяльність в необхідне русло, допомогти дитині в   реалізації бажання самостверджуватися. Тому психолог районного ЦТДЮ є постійним учасником та тренером психолого-педагогічних занять з активістами (додаток №10). Так, у формі ділових ігор та тренінгів учні навчаються особливостям спілкування (додаток №24), розвивають свої комунікативні вміння та навички (додаток №25), удосконалюють лідерські здібності та свій творчий потенціал.Циклограма роботи органів самоврядування:

1 етап: початковий – вересень: • Установчий збір активу.

 • Формування ради товариства, центрів, штабів, робочих груп, комісій.

2 етап: практичний - жовтень-квітень:

 • робота ради – періодичність засідань 1 раз на два місяці;

 • робота центрів - періодичність засідань -1-2 рази на місяць.

 • робота штабів, робочих груп, комісій тимчасових і постійних справ – періодичність засідань – по потребі.

3 етап: підведення підсумків – травень:

 • Підготовка центрами звітів по роботі за рік.

 • Підсумкова конференція (збирається 1 раз на рік)

 • Вибори голови ради

Матеріально-технічне забезпечення:

 • Для реалізації моделі самоврядування використовуються засоби, отримані від спонсорської діяльності; добровільні пожертвування членів організації; доходи від заходів, що проводяться організацією.


Взаємодія з педагогічними колективами ЦТДЮ «Веселка», педколективами загальноосвітніх шкіл району

та батьківською громадськістю

Паралельно з учнівською радою в районному товаристві працює ініціативна група радників:

 • має дорадчі права;

 • члени групи є кураторами центрів, штабів, комісій, робочих груп.

Без підтримки й допомоги педагогів учнівське самоврядування було б малоефективним, тому до складу районного товариства «Співдружність» входить ініціативна група радників. На чолі її стоїть координатор по роботі з учнівськими об’єднаннями, входять кращі педагоги-організатори, педпрацівники районного ЦТДЮ, представники громадськості. Дорослі беруть участь в діяльності товариства на правах координаторів, консультантів, експертів, членів журі, вони можуть поділитися власним життєвим досвідом, допомогти учням відшукати джерела інформації, посприяти контактам із спеціалістами. Вони допомагають учням визначати проблеми, знаходити шляхи її вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав’язують своєї точки зору, а разом з дітьми обмірковують справи, методично грамотно готують їх до участі в самоврядуванні, ненав’язливо вносять корективи в їх діяльність, допомагають залучити до самоврядування якомога більше ініціативних учнів, сприяють зміцненню й розвитку шкільних традицій тощо. Крім педагогів, лідери співпрацюють з районною батьківською радою. У районі і відповідно в школах складено план спільних дій тристоронньої угоди між педагогічними колективами, батьківською радою та радою учнівського самоврядування (додатки №4, 5).

«Спочатку любити, потім учитись, а тоді вже вчити» - говорив відомий педагог Я.А. Каменський. Звичайно, ніякої, навіть найбільшої любові, не вистачить, щоб навчити дітей, передати їм золоті зерна своїх знань, умінь. Потрібно й самому вчителю постійно поповнювати свою педагогічну скарбничку, дізнаватись щось нове, обмінюватися накопиченим досвідом.

В Таращанському районі питанням учнівського самоврядування в освіті й самоосвіті педагогів приділяється велике значення. Так, на засіданнях районного методоб’єднання педагогів-організаторів найбільше приділяється увага розвитку шкільного учнівського самоврядування (додаток №6). Члени методоб’єднання отримують необхідні теоретичні знання, обмінюються власним досвідом та на практиці, у формі ділових ігор програють багато ситуацій шкільного самоврядування (додатки №9, 11, 12, 26). Часто відбуваються засідання круглих столів, присвячених питанням розвитку учнівського самоврядування в навчальних закладах району, в яких беруть участь не тільки педагоги, а також учні-активісти шкіл, представники батьківського активу й громадськості, спеціалісти відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, соціальної служби для молоді, відділу освіти та інш. (додаток № 20). В районному ЦТДЮ «Веселка» працює консультпункт для педагогів з питань діяльності самодіяльних учнівських організацій. Такі ж необхідні знання можуть отримати і батьки, для яких створений психолого-педагогічний лекторій щодо розвитку лідерських та творчих здібностей у дітей (додатки №25, 26). Створений банк даних та зібрані матеріали щодо розвитку учнівського самоврядування в навчальних закладах району, створений інформаційний бібліографічний список літератури щодо розвитку учнівського самоврядування (додаток №27).

Зміст діяльності учнівського товариства «Співдружність»

протягом 2007-2008 н. р., якість та ефективність роботи

У вересні, на установчому зборі активу та наступному засіданні районної ради був складений календарний план роботи товариства на рік (як продовження планування роботи, що було здійснено в перспективі на заключній учнівській конференції в травні попереднього навчального року) (додаток №7). Він включає в себе традиційні заходи, такі як: гра-експедиція «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець!», районні етапи експедицій «Краса і біль України», «Історія міст і сіл України», «Україна вишивана». Представлений також ряд заходів художньо-естетичного та технічного напрямків: районний конкурс читців, поетів, прозаїків, «Пісенні візерунки», «Танцювальний вернісаж», конкурс декоративно-вжиткового мистецтва, конкурси «Об’єднаймося, ж брати мої», «Чарівна палітра», «Новорічний подарунок», «Великодній кошик», «Моя веселкова Україна», змагання з технічної творчості для молодших школярів, конкурси-виставки технічної творчості. Напрямок спортивної та оздоровчої роботи представлений іграми «Нащадки козацької слави», туристичним зльотом, походами, екскурсіями. Робота з обдарованими учнями та наукова діяльність втілюється через проведення тематичних тижнів, конкурсів, турнірів, інтелектуальних ігор тощо. Доброчинна, благодійна діяльність та співпраця з громадськими організаціями та державними установами втілюється в проведенні конкурсів «Податки очима дітей», акції «Діти за енергозбереження» та «Права дитини», акцій «Даруємо посмішку», «Вклоняємось низенько» та «Салют, Перемого!».Члени районного товариства «Співдружність» є активними учасниками та переможцями не тільки районних, а й обласних та Всеукраїнських заходів. Наприклад, в районному конкурсі «Дивослово» взяло участь 16 учнівських колективів загальноосвітніх шкіл., близько 70 учасників. В обласному конкурсі взяло участь 10 чоловік, з них 5 стало переможцями. В районному конкурсі дитячої творчості «Олімпійських рух» взяли участь всі учнівські колективи, представляли район в області – 27 учнів, а здобули там перемогу – 9. Переможцями обласних етапів експедицій «Краса і біль України», «Україна вишивана» стали експедиційні загони районної гімназії «Ерудит» та районного ЦТДЮ «Веселка». Частими учасниками та переможцями обласних конкурсів дитячої творчості «Чарівна палітра», «Єднаймося ж, брати мої», «Скарби рідного краю», «Моя веселкова Україна», «Наш пошук і творчість тобі, Україно», «Космічні фантазії» є учні районної гімназії «Ерудит», Таращанської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.., Ківшоватської ЗОШ І-ІІІ ст., Петрівської ЗОШ І-ІІІст., Косяківської ЗОШ І-ІІІ ст., Лучанської ЗОШ І-ІІІ ст.., Лісовицької ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці районного ЦТДЮ «Веселка». Команда КВК районної гімназії «Ерудит» стала дипломантом обласних ігор КВК. Команди інтелектуалів районної гімназії «Ерудит» та Лучанської ЗОШ І-ІІІ ст.. також були дипломантами обласних інтелектуальних ігор. Гордістю районного учнівського товариства «Співдружність» є її голова, учениця районної гімназії «Ерудит», учениця районного ЦТДЮ «Веселка», переможець районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів дитячої творчості, а також голова обласної ради дітей Київщини - Чернишенко Ірина. Ми гордимося також нашими активістами Марущак Оленою (переможець районних, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів дитячої творчості, член районної учнівської ради, учениця районної гімназії «Ерудит», вихованка ЦТДЮ «Веселка»), Семенюк Оленою (член районної ради, учениця Степківського НВК, переможець районних, обласних конкурсів дитячої творчості), Пильгун Валентиною (член центру художньо-естетичної та технічної творчості, учениця Таращанської ЗОШ №2, вихованка ЦТДЮ «Веселка», переможець районних, обласних конкурсів дитячої творчості), Бурлій Ольгою (член центру художньо-естетичної та технічної творчості, учениця Таращанської районної гімназії «Ерудит», вихованка ЦТДЮ «Веселка», переможець районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів дитячої творчості), Тупчій Інною (член центру краєзнавчої та пошукової роботи, учениця Таращанської районної гімназії «Ерудит», вихованка ЦТДЮ «Веселка», переможець районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів дитячої творчості), Ткаченко Альоною (член прес центру, учениця Северинівського НВК, переможець районних та обласних конкурсів дитячої творчості), Нечипоренко Юлею (член центру науково-пізнавальної роботи та роботи з обдарованими дітьми, учениця Таращанської ЗОШ №2, вихованка ЦТДЮ «Веселка», переможець районних, обласних конкурсів дитячої творчості).

Календарний план роботи учнівського товариства «Співдружність» включає також організаційні заходи, такі як: засідання районної ради, центрів, штабів, комісій товариства, засідання круглих столів, роботу районної школи «Лідер», зустрічі з батьківською громадськістю, представниками державних установ, з якими співпрацює товариство, конференції.

З початку дії цільового проекту «Співдружність» щороку покращується якість та ефективність роботи учнівських об’єднань загальноосвітніх шкіл та їх діяльності в районному товаристві. Про це свідчить порівняння рейтингових таблиць участі учнівських об’єднань в районних масових заходах та в діяльності органів районного товариства «Співдружність» (додаток № 8). Участь в масових заходах оцінюється за 10 бальною шкалою, активність в роботі вищих та виконавчих органів об’єднання знаком + (до 5 балів). До речі, якщо до підведення підсумків масових заходів учнівський актив тільки залучається, то оцінюють роботу своїх товаришів у товаристві - самі активісти. Ми можемо бачити, що протягом 2007-2008 н. р. низьких балів за проведення масових заходів значно зменшилось, виросла активність учнів в діяльності вищих та виконавчих органів товариства, в роботі школи учнівського активу «Лідер». Найкращі результати показали учнівські об’єднання Таращанської районної гімназії «Ерудит», Таращанської школи №2 І-ІІІ ст.., Ківшоватської ЗОШ І-ІІІ ст.., Косяківської ЗОШ І-ІІІ ст.., Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст.., Северинівського НВК, Веселокутської ЗОШ І-ІІ ст.., Крутогорбівського НВК, Степківського НВК, Лучанської ЗОШ І-ІІІ ст.., Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст.., Кирданівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Таким чином, з 25 учнівських об’єднань району - 12 (половина) є лідерами. Тоді як в попередніх роках ця цифра була значно менша - 5-6. Це ще раз підтверджує необхідність та високу якість роботи районного учнівського товариства «Співдружність».
Очікувані результати діяльності районного учнівського самодіяльного об’єднання «Співдружність»


 • Утворення єдиного виховного простору.

 • Освоєння основних демократичних процедур громадянського суспільства.

 • Формування навичок орієнтування в правовому просторі.

 • Вирішення проблеми формування вільної людини.

 • Формування умінь та навичок організації взаємостосунків з дорослими і однолітками, адаптації в сучасних умовах.

 • Передача досвіду відповідальності від старших до молодших.

 • Формування відповідальності за власну поведінку, за наслідки своїх дій, за свої вчинки перед оточуючими, розуміння, що «я не один, що я живу серед собі подібних, що моя поведінка певним чином впливає на оточуючих».

 • Розвиток самостійності ( можливості для самореалізації учнів).

Досвід діяльності товариства переконує, що значною мірою його успішний розвиток пов’язаний з вдосконаленням виховної системи через метод проектів. Це дає можливість створити для учнівської молоді «розширену діяльність», в якій вона діє, пізнає і спілкується, тим самим освоюючи систему соціальних зв’язків та відносин.Узагальненим наслідком цього процесу стає усвідомлення і прийняття власних життєвих перспектив, можливого місця і ролі в суспільному житті, визначення своїх покликань, формування життєвого проекту.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка