Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації


ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇСторінка12/12
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1,86 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ


Алиева Л. Детское общественное объединение как пространство развития субъективности ребенка /Л.Алиева //Воспитат. работа в шк. – 2003. – № 5. – С. 20-26.

Алиева А. Ещё раз о детском движении /А.Алиева //Воспитат. работа в шк. – 2003. – № 3. – С. 16-17.

Алиева Л.В. Историческое событие в отечественном детском движении: [О работе Всерос. науч.-практ. конф. „Тенденции развития детских организаций и объединений в третьем тысячелетии”, г. Челябинск, РФ] /Л.В.Алиева //Внешкольник. – 2003. – № 9. – С. 6-7.

Багаев П. Пионерия возрождается: Из опыта работы обществ. пионер. орг. /П.Багаев //Нар. образование. – 2002. – № 5. – С. 180-185.

Волохов А. Вариативно-программный подход в деятельности детских общественных объединений /А.Волохов, И.Фришман //Воспитание школьников. – 2003. – № 3. – С. 56-64.

Денисенко О. …І б’ють джерела у козацькій державі: [Дит.-юнац. асоц. в м. Ізмаїлі, Одес. обл.] //Освіта. – 2003. – 2-9 квіт. (№ 16). – С. 13.

Дитяча організація “Мірошники”: [Статут, напрями роботи, програма, закони] //Завуч. – 2003. – Лип. (№ 19). – С. 21-24.

Довбищенко В. Скаутинг: Слов.-довід.: [Дані про Скаутинг як молодіж. рух і вихов. систему] /В.Довбищенко, О.Решетніков //Завуч. – 2001. – Черв. (№ 17/18). – С. 46-53.

Довбыщенко В.И. Скаутинг: Слов.-справ./ В.И.Довбыщенко, О.В.Решетников. – Ялта; Гурзуф, 2001. – 175 с.

Зайченко А. Якщо ваша дитина обере “Спок”…: [Дит. об-ня СПОК] /А.Зайченко //Почат. шк. – 2003. – № 10. – С. 51-53.

Косенко В.М. Підготовка дітей до самостійного творчого життя: [У Всеукр. дит. об-ні “КРОКС”] /В.М.Косенко //Шкіл. світ. – 2003. – Жовт. (№ 38/39). – С. 13-17.

Лебедев Д. Детское общественное движение: испытание временем: [Пионер. орг. после 1990 г. Новая ред. пионер. декларации] //Воспитание школьников. – 2003. – № 1. – С. 52-61.

Молодіжний рух Києва. 2000: Ін форм. Зб. / Упоряд. І.Квишко; Фонд підтримки молодіж. Демокр. Ініціатив. – К.: Гнозіс, 2000. – 239 с.

Музиченко Я. Пласт – в кожну душу: Національна скаутська організація Пласт може стати провідною в молодіжному русі України: [Про діяльн. орг.] / Я.Музиченко// Україна молода. – 2004. – 12 лют. (№ 26). – С. 11.

Несевря В. Многодневные игры скаутов /В.Несевря //Нар. образование. – 2001. – № 3. – С. 176-178.

Организация работы детских общественных объединений в летнее время: (Программы, примерные положения, модели и концептуальные основы). – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 63 с. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей). – (Прил. к журн. „Внешкольник. Воспитание и дополн. образование молодежи”; Вып. 1).

Осадчий І. Сяючі оченята під “Кроною” любові: [Дит. орг. “Крона”] /І.Осадчий //Освіта. – 2002. – 25 груд. (№ 59). – С. 10.

Охрімчук Р. Дитячі об’єднання України: пріоритет пізнавального інтересу у КРОКСі /Р.Охрімчук //Шкіл. світ. – 2004. – Січ. (№ 1). – С. 16-17.

Охрімчук Р. Життєвий простір дитячих об’єднань України /Р.Охрімчук //Шкіл. світ. – 2003. – Верес. (№ 34). – С. 7.

Охрімчук Р. Якщо ваша дитина обере “КРОКС”…: [Дит. об-ня] /Р.Охрімчук //Почат. шк. – 2003. – № 11. – С. 60-61.

Пойманова З. Лагерь актива детских и молодёжных общественных объединений „Лидер Дона”: [Ростов. регион. дет.-молодёж. обществ. орг.] /З.Пойманова //Нар. образование. – 2003. – № 3. – С. 118-122.

Програма Всеукраїнської дитячо-юнацької і молодіжної організації “Молода Січ” //Освіта. – 1999. – 31 берез.-7 квіт. (№ 19/20). – С. 12-13.

Рапіна Л. Андрій Калінін: “Супутник” – це якість відпочинку, перевірена часом: [Турист. орг.] /Л.Рапіна //Освіта України. – 2003. – 3 черв. (№ 40/41). – С. 8-9.

Статут дитячої, юнацької і молодіжної організації “Молода Січ” //Освіта. – 1999. – 25 серп.-1 верес. (№ 41/42). – С. 12.

Телятник С. Школа як держава: Дит. орг. “Берегиня” /С.Телятник //Сіл. шк. України. – 2003. – № 8/9. – С. 39-44.

Трапер А. Дню защиты детей от взрослой заорганизованности посвящается: [О дет. орг.] /А.Трапер, М.Эпштейн //Дополн. образование. –2002. – № 9. – С. 49-56.

Трапер А. Какая организация нужна детям? /А.Трапер, М.Эпштейн //Домаш. воспитание. – 2002. – № 6. – С. 2-5.

Чепурных Е.Е. Право выбора: [Из докл. зам. министра образования РФ на Всерос. науч.-практ. конф. „Тенденции развития детских организаций и объединений в третьем тысячелетии”] /Е.Е.Чепурных //Внешкольник. – 2003. – № 9. – С. 5-6.ДИТЯЧЕ САМОВРЯДУВАННЯ


Байрамова М. Технології учнівського самоврядування /М.Байрамова, А.Дзюбук, В.Дзюбук //Директор шк. – 2003. – Квіт. (№ 15). – С. 11-13; Квіт.(№ 16). – С. 11-12; Трав.(№ 17). – С. 15-16; Трав.(№ 18). – С. 11-12.

Балицький О. Як поліпшити роботу дитячого самоврядування у літніх оздоровчих таборах /О.Балицький //Шкіл. світ. – 2003. – Трав. (№ 20). – С. 2-7.

Балицький О.І. Основи самоврядування: [Дит. самоврядування] //Упр. шк. – 2003. – № 2. – С. 19-24.

Бачинська Є.М. Організація учнівського самоврядування в закладах освіти Київської області/ Є.М. Бачинська; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква, 2002. – 90 с. – Бібліогр.: с. 88-89.

Бережна Г. Організація дієвого самоврядування: [Досвід Перш. укр. гімназії м. Миколаєва] /Г.Бережна, А.Тарновська, С.Бережний //Завуч. – 2003. – Квіт/ (№ 12). – Наша вкладка, с. 1-14.

Варивончик Д. Здорові діти – здорова планета: [Авт. пропонують модель учнів. самоврядування позашкіл. закл.] /Д.Варивончик, А.Кальченко, Г.Васильєв //Освіта. – 2003. – 5-12 лют. (№ 7). – С. 4-5.

Гах О. Учнівська республіка діє!: [Учнів. самоврядування] /О.Гах //Директор шк. – 2004. – Січ. (№ 2). – С. 20-23.

Денисенко Т. Республіка школярів красивих і добрих: [Модель учнів. самоврядування ЗОШ № 33 м. Донецька] /Т.Денисенко, Т.Швець, І.Качуровська //Освіта. – 2003. – 5-12 берез. (№ 11). – С. 10.

Засульська І. “Держава – це ми”: [Автор. модель учнів. самоврядування, с. Новоукраїнка Донец. обл.] /І.Засульська, Г.Бойко //Освіта. – 2003. – 5-12 берез. (№ 11). – С. 8-9.

Караковский В. Зачем в школе детское самоуправление /В.Караковский //Воспитат. работа в шк. – 2003. – № 4. – С. 5-7.

Кирилюк С. Шкільне містечко: [Учнів. самоврядування] /С.Кирилюк //Завуч. – 2003. – Жовт. (№ 29). – Наша вкладка, с. 1-4.

Ковганич Г. Учнівське самоврядування в системі освіти Києва: Практико-зорієнт. посіб. /Г.Ковганич, Л.Нестеренко, Н.Савенко; Ін-т пробл. виховання АПН України; Ін-т громадян. суп-ва; Голов. упр. освіти і науки Київ. міськдержадміністрації. – К.: [Ін-т громадян. суп-ва], 2000. – 307 с.

Кухар В.Л. Модель учнівського самоврядування /В.Л.Кухар //Упр. шк. – 2004. – № 1. – С. 2-10.

Лопухівська А. Учнівське самоврядування: В сіл. загальноосвіт. навч. закл. //Сіл. шк. України. –2003. – № 2. – С. 3-6.

Несух Ю. Модель учнівського самоврядування Мукачівської спецшколи-інтернату для слабкозорих дітей /Ю.Несух, Г.Зайтлер //Шкіл. світ. – 2003. – Жовт. (№ 40). – С. 10-12.

Оржеховська В. Ціннісні орієнтири учнівського самоврядування /В.Оржеховська, Д.Спіжева //Пед. газ. – 2003. – Черв. (№ 6). – С. 3.

Петрова Е.В. Школьная парламентская республика: [Из опыта орг. учен. самоупр.] /Е.В.Петрова, А.Н.Шишов //Клас. рук. – 2003. – № 8. – С. 73-79.

Рихлик Т. З досвіду роботи учнівського самоврядування “Мірмекс” Димерської гімназії /Т.Рихлик //Світло. – 2003. – № 2. – С. 85-86.

Рябокобила Г. Президентська республіка об’єднаних класів: [Учнів. самоврядування] /Г.Рябокобила, П.Сухарєв //Освіта. – 2003. – 15-22 січ. (№ 3). – С. 6-7.

Савко Н.Г. Статут учнівського самоврядування школи № 5: [З досвіду шк. м. Ужгорода] /Н.Г.Савко, Ю.Мокрієнко //Позакл. час. – 2003. – Жовт. (№ 20). – С. 12-16.

Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо: [Демократ. Шкіл. Республіка на чолі з Президентом у Сум. ЗОШ № 6] //Освіта. – 2003. – 12-19 листоп. (№ 51). – С. 8-9.

Самоуправление в школе/ Сост.: В.В.Вавуло, О.В.Крючкова, О.А.Хаткевич. – Минск: ИООО „Красико-Принт”, 2002. – 128 с. – (Сер. „Деятельность класного руководителя”). – Библиогр.: с. 124-125.

Трикутник: З досвіду співпраці адміністрації, батьківської та учнівської громадськості/ Упоряд.: Р.Сидорова, О.Скорик; За заг. ред. Б.Жебровського. – К.: Ред.-вид. центр Київ. палацу дітей та юнацтва, 2001. – 190 с. – (Сер. Столична освіта; Вип. 6).

Тубельский А. Законодатели по обе стороны кафедры: Нормы и правила шк. жизни – основное условие приобретения опыта демократ. поведения /А.Тубельский //Граждановедение (Первое сент.). – 2004. – 15 янв. (№ 7). – С. 7-8.

Фришман И.И. Свой мир строим сами: [Положение о Дет. Парламенте г. Сургута] /И.И.Фришман //Внешкольник. – 2003. – № 3. – С. 16-17.

Черпак Л.М. Організація самоврядування в школі /Л.М.Черпак //Упр. шк. – 2004. – № 1. – С. 11-19.

Чечуніна О. Науково-методична підготовка кураторів до взаємодії з учнівським самоврядуванням /О.Чечуніна //Рід. шк. – 2003. – № 11. – С. 25-27.

Чумак Л. Роль дитячого самоврядування у соціальній адаптації вихованців школи-інтернату /Л.Чумак //Рід. шк. – 2004. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: 9 назв.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка