Відділ освіти Таращанської районної державної адміністраціїСторінка3/12
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1,86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Додаток №2


Статут


товариства «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району

 1. Загальні положення

 1. Районне товариство «Співдружність» - громадське самодіяльне дитяче об’єднання; включає різновікові учнівські товариства, об’єднання, організації, клуби загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району; створене на добровільних засадах для набуття громадянського досвіду, задоволення пізнавально-наукових, морально-естетичних інтересів його членів.

 2. В своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законом «Про освіту», «Про громадські організації», статутами дитячих об’єднань – членів «Співдружності» та власне статутом товариства «Співдружність».

 3. Засновниками районного товариства «Співдружність» є – учні загальноосвітніх шкіл району, ради шкіл та позашкільних закладів, педагоги, працівники освіти.

 4. Районне учнівське товариство пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаєморозуміння, поваги, незалежності, співпрацює з педагогами та батьками.

 1. Мета і головні завдання

 • Забезпечення захисту прав та інтересів всіх своїх членів;

 • Розвиток здібностей та талантів членів товариства, сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей;

 • Сприяння всебічному розвитку, самовдосконаленню, самореалізації на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України;

 • Формування почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ громадського, шкільного життя, оволодіння наукою управління;

 • Досягнення узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

 1. Організаційна структура та зміст діяльності

 1. До товариства «Співдружність» входять учнівські об’єднання загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів, що добровільно виявили бажання стати членами районного громадського дитячого об’єднання.

 2. Районне дитяче громадське товариство включає учнівські клуби за інтересами, товариства, організації, об’єднання, що працюють в освітніх закладах району.

 3. Вищим органом товариства «Співдружність» є районна конференція, що проводиться один раз на рік.

 4. Вищим виконавчим органом товариства є рада, члени якої є делегатами учнівських об’єднань освітніх закладів району.

 5. Рада збирається на свої засідання один раз на місяць для координації дій, погодження планів, вирішення проблем роботи районного товариства «Співдружність».

 6. Рада відкритим голосуванням обирає голову.

 7. Рада товариства:

 • координує роботу її членів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

 • забезпечує належні умови для участі членів товариства в різноманітних формах роботи різних рівнів: від місцевого (шкільного) до найвищого (Всеукраїнського, міжнародного);

 • ухвалює рішення з найважливіших питань учнівського життя району в межах своєї компетенції;

 • вносить пропозиції до адміністрації закладів освіти з питань навчання та виховання;

 • здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

 • організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, штабів різноманітних справ;

 • організовує навчання учнівського активу району.

 1. Товариство працює самостійно, але на умовах співпраці з педагогами, батьками, громадськістю, що сприяє розвитку учнівського самоврядування як в районі так і на місцях.

 2. Основними принципами діяльності товариства є – самостійність, ініціативність, рівноправність, широкі повноваження її членів, принциповість і відповідальність, гласність і демократія, поінформованість.

 3. Напрямками роботи є:

 • Науково-пізнавальна діяльність, робота з обдарованими дітьми. Шляхи реалізації: предметні тижні, олімпіади, робота учнів в МАН, районні ігри КВК, «Колір», робота клубу «Еврика»;

 • Краєзнавча, народознавча, пошукова робота. Шляхи реалізації: участь в районній грі-експедиції «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець», Всеукраїнських народознавчих, пошукових експедиціях, акціях;

 • Доброчинна, благодійна діяльність. Шляхи реалізації: благодійна діяльність на місцях, участь в районних благодійних акціях «Даруємо посмішку», «Доброго ранку, ветеран!», «Вклоняємось низенько», Всеукраїнських операціях, акціях;

 • Художньо-естетична, технічна творчість. Шляхи реалізації: участь в гуртках естетичної та технічної спрямованості; виставки художньої та технічної творчості; конкурси, фестивалі, свята, огляди тощо;

 • Екологічна робота. Шляхи реалізації: участь в районній грі-експедиції «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець», Всеукраїнських екологічних операціях, експедиціях, акціях.

 • Спортивна, оздоровча діяльність. Шляхи реалізації: навчання в гуртках спортивного та оздоровчого направлення, змагання, конкурси, спартакіади, участь в спортивних та оздоровчих заходах, акціях різних рівнів.

 1. Організаційними формами роботи товариства є ігри, експедиції, конкурси, змагання, фестивалі тощо. Форми діяльності товариства обговорюються та визначаються на засіданнях ради.

 2. При проведенні певних форм роботи можуть визначатись як групові переможці так і індивідуальні.

 1. Права членів товариства

 1. Кожен член має право вносити свої пропозиції по удосконаленню роботи товариства.

 2. Брати активну участь у визначенні напрямків, принципів, змісту та форм роботи товариства.

 3. Делегувати своїх членів до ради товариства «Співдружність».

 4. Висувати своїх представників до різноманітних штабів, центрів по організації тих чи інших справ товариства, бути обраним на керівні посади в них.

 5. Має право бути відзначеним, нагородженим за участь та перемога в заходах, що проводяться в товаристві «Співдружність».

 6. Має право виходити зі складу товариства.

 7. Приймати участь в інших громадських об’єднаннях.

 8. Висвітлювати діяльність товариства та свою діяльність в засобах масової інформації.

 9. Члени товариства мають право на прибуткову діяльність.

 1. Обов’язки членів товариства

 1. Дотримуватись Статуту товариства.

 2. Брати активну участь в роботі товариства за всіма його напрямками.

 3. Дотримуватись правил для учнів.

 4. Сприяти діяльності своїх партнерів по організації.

 5. Піклуватись про дієздатність та поповнення районного товариства «Співдружність»

 6. Виконувати рішення керівних органів товариства.

 1. Правовий статус товариства

 1. Товариство має право укладати угоди з навчальними закладами, фондами, товариствами в межах законодавства.

 2. Має свої емблему, знаки відзнаки, нагороди, що затверджені конференцією товариства.

 3. Має право на видавничу діяльність та висвітлення своєї роботи в ЗМІ.

 4. Фінансування здійснюється за рахунок видатків, що передбачені держбюджетом на утримання даних закладів освіти, добровільних спонсорських внесків, прибуткової діяльності.

 1. Порядок ліквідації товариства «Співдружність»

1. Самодіяльне учнівське товариство може бути ліквідоване або реорганізоване за рішенням конференції товариства, за рішенням ради, за рішенням засновників товариства, в судовому порядку, якщо його діяльність порушує чинне законодавство.

Додаток №3

ПРОГРАМА

діяльності товариства «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району
Товариство «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району утворене на добровільній основі, визначає своєю метою захист прав та інтересів членів товариства, спрямовує свої зусилля на добрі та корисні справи, розвиток здібностей її членів і діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Конституції України.

В своїй діяльності товариство керується основними законами: єдність слова і діла; честь і совість; дружба і товариськість; турбота і милосердя.Учнівське товариство «Співдружність» використовує найрізноманітніші форми, методи й засоби розвитку загальнолюдських цінностей через реалізацію своєї програми:

 • Виховувати віру в себе, розкривати й розвивати свої здібності, творити добро.

 • Пізнавати берегти та примножувати красу в усьому.

 • Утверджувати себе в праці, шанувати будь-яку корисну справу.

 • Шанувати свою Батьківщину, берегти тепло батьківської оселі.

 • Поважати старших, піклуватись про молодших, жити турботами й радощами своїх рідних, близьких, друзів.

 • Вивчати, утверджувати, берегти та примножувати традиції свого народу, України.

 • Жити у злагоді з природою.


Напрями роботи та шляхи їх реалізації

   1. Науково-пізнавальна діяльність, робота з обдарованими дітьми.

  • Організація та проведення інтелектуальних олімпіад, турнірів тощо.

  • Координація творчої та науково-дослідницької діяльності учнів.

  • Організація та координація роботи районного клубу «Еврика».

  • Організація та проведення ігор КВК, «Колір», «Крокс».

  • Організація та проведення творчих зустрічей з інтелектуальними об’єднаннями різних освітянських закладів.

  • Координація роботи в рамках програми творчо-пошукового проекту по роботі з обдарованими дітьми «Твоя зоря».

  • Випуск збірників творчих робіт обдарованих учнів – членів товариства.

  • Участь в конкурсах дитячої творчості різних рівнів.

 1. Краєзнавча, народознавча, пошукова робота.

 • Участь у відродженні української національної культури, відновленні українських традицій, звичаїв.

 • Участь в етнографічних експедиціях по рідному краю, по різних регіонах України; збирання зразків українського фольклору, предметів народного побуту, знайомство з національною кухнею, народним календарем, медициною.

 • Участь в районній грі-експедиції «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець», Всеукраїнських експедиціях, акціях.

 • Навчання в гуртках народної пісні, танцю, народних інструментів, народного рукомистецтва.

 • Знайомство з пам’ятками історії свого краю, вивчення історії України.

 • Організація роботи по вивченню історії голодомору на Україні: зустрічі з людьми, що пережили голодомор, збір їхніх розповідей.

 • Участь в роботі по увічненню пам’яті жертв голодомору , сталінських репресій, брежнєвських в’язнів.

 • Вивчення сторінок історії Великої Вітчизняної війни, створення Книг Пам’яті, зустрічі з ветеранами війни та їх нащадками.

 • Зустрічі з учасниками афганських подій, ліквідаторами чорнобильської трагедії, збір їхніх спогадів, розповідей.

 • Збір та оформлення матеріалів для краєзнавчих музеїв, музейних кімнат, експозицій пам’яті, куточків Слави.

 • Організація та проведення свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів відповідної тематики.

 1. Доброчинна, благодійна діяльність.

 • Організація доброчинної, благодійної діяльності учнівських колективів на місцях: в освітніх закладах, в селах, райцентрі.

 • Участь в районних благодійних акціях «Даруємо посмішку» (для дітей-сиріт, соціально-незахищених дітей), «Доброго ранку, ветеран!» (для ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів інтернаціональних подій), «Вклоняємось низенько» (для літніх людей) «Повір у себе» (для дітей з обмеженими можливостями).

 • Організація громадських робіт по оформленню інтер’єрів шкіл, дитячих садків, дитячого будинку, будинку для людей похилого віку, бібліотек.

 • Організація роботи клубів етики та моралі.

 • Організація та проведення свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів відповідної тематики.

 • Участь у Всеукраїнських благодійних операціях, акціях.

 1. Художньо-естетична, технічна творчість.

 • Знайомство з видатними пам’ятками культури українського народу.

 • Поповнення знань про кращі зразки літератури, живопису, музики, архітектури, техніки; пропаганда їх.

 • Організація змістовного дозвілля та відпочинку членів учнівських товариств.

 • Підбір пісень, ігор, розваг; розробка ігрових та конкурсних розважальних програм.

 • Навчання в гуртках художньо-естетичної та технічної творчості.

 • Організація та проведення концертів, свят, зустрічей, вечорів, фестивалів, конкурсів, виставок відповідної тематики.

 • Участь в районних, обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях дитячої творчості.

 1. Екологічна робота

 • Робота природоохоронних, екологічних загонів; прибирання шкільних, пришкільних, громадських територій.

 • Озеленення класів, навчальних кімнат, територій шкіл, сіл, міста.

 • Збір лікарських рослин, вивчення їх якостей.

 • Вивчення та захист рослин, тварин, що занесені до Червоної книги. Створення місцевих Червоних книг.

 • Складання екологічних карт забруднення своєї місцевості.

 • Співпраця з іншими громадськими об’єднаннями, адміністраціями сіл, міста по ліквідації наслідків екологічних лих.

 • Навчання в гуртках, творчих об’єднаннях екологічного напрямку. Пропаганда їх та популяризація отриманих знань.

 • Організація та проведення масових заходів відповідного напрямку.

 • Участь в районних, обласних, Всеукраїнських екологічних природоохоронних операціях, акціях, експедиціях; участь в районній грі-експедиції «Люби і знай свій рідний край, юний таращанець».

 1. Спортивна та оздоровча діяльність

 • Формування фізично розвиненої особистості, здатної протистояти шкідливим звичкам.

 • Заняття фізкультурою та спортом. Пропаганда здорового способу життя.

 • Організація та участь в спортивних «дворових командах».

 • Навчання в гуртках, творчих об’єднаннях спортивного напрямку. Пропаганда їх та популяризація отриманих вмінь та навичок.

 • Робота клубів, секцій, лекторських груп щодо профілактики шкідливих звичок.

 • Організація та проведення масових заходів відповідного напрямку.

 • Участь в спортивних змазаннях, туристичних зльотах, конкурсах різних рівнів.

Організаційними формами роботи товариства є:

 • ігри, експедиції, конкурси, змагання, фестивалі тощо.

 • Форми діяльності товариства обговорюються та визначаються на засіданнях ради.

Додаток №4


Проект «Трикутник» - «Школа – сім’я – громадськість»

(Таращащанський район)
Мета проекту: Створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку освіти на рівні навчальних закладів Таращанського району.
Завдання проекту:

 • сприяти участі громадськості у формуванні районної освітньої політики;

 • удосконалювати систему виховної роботи, впроваджувати нові технології організації виховного процесу;

 • сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків;

 • залучати освітні, культурно-просвітницькі заклади, інші установи, організації та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час;

 • формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки.


Пріоритети проекту: сприяти піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічних колективів освітніх закладів з батьками учнів.

Шляхи реалізації проекту:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Забезпечити виконання тристоронньої угоди про співпрацю між батьківською громадськістю, районним відділом освіти та районним учнівським товариством «Співдружність», сприяти укладенню подібних угод в навчальних закладах.

2008 р.

Відділ освіти райдержадміністрації

2.

Здійснювати громадську експертизу соціально-педагогічних ініціатив і проектів, спрямованих на вдосконалення і розвиток освітньої галузі району.

2008-2012 р.

Районна асоціація батьків, районне учнівське товариство

3.

Продовжити роботу районної школи учнівського активу «Лідер»

2008-2012 р.

Районний ЦТДЮ

4.

Сприяти створенню при навчальних закладах центрів популяризації знань з родинної педагогіки, досвіди взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя.

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації

5.

Визначити базовими для проведення організаційно-методичної, експериментальної роботи з актуальних питань громадського виховання такі навчальні заклади:

 • Таращанський ЦТДЮ «Веселка»

 • Районна гімназія «Ерудит»

 • Таращанські ЗОШ І-ІІІ ст. №2

 • Косяківська ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Веселокутська ЗОШ І-ІІ ст.

2008-2009 р.

Відділ освіти райдержадміністрації

6.

Сприяти участі громадських організацій у розв’язанні актуальних проблем освіти, підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації

7.

Забезпечити ефективну роботу в навчальних закладах рад навчальних закладів, піклувальних рад.

2008-2009 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

8.

Продовжити роботу постійно-діючих семінарів з актуальних питань громадського самоврядування в освіті

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, методкабінет

9.

Організувати щорічне проведення районного конкурсу на кращий досвід сімейного виховання «Родина року»

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації,

методкабінет10.

Організувати конкурс на кращу модель учнівського самоврядування

2011-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, ЦТДЮ

11.

Здійснювати внутрішкільний облік та систематично інформувати службу у справах дітей про неблагополучні сім’ї та учнів схильних до асоціальних проявів

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

12.

Створювати умови для діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій на базі навчальних закладів

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

13.

Забезпечити участь школярів району в обласних навчально-оздоровчих зборах різних категорій.

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

14.

Продовжити роботу волонтерських загонів серед учнівської молоді, залучати їх до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, створювати в навчальних закладах загони«Милосердя», проводити акції «Турбота», «Ветерани поруч».

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

15.

Забезпечити організацію системи просвітницької роботи з батьками (Школа для батьків).

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністрації,

методкабінет16.

Забезпечити виконання плану спільних дій районної батьківської асоціації, лідерів учнівського самоврядування та педагогічної громадськості.

2008-2012 р.

Відділ освіти райдержадміністраціїОчікувані результати:

 • Залучення батьків, учнів, громадськості до формування освітньої політики району;

 • Піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічних колективів освітніх закладів з батьками учнів;

 • Активізація роботи органів учнівського самоврядування.

Додаток №5

Угода про співпрацю

м. Тараща

5 січня 2007 року

МИ:

Відділ освіти Таращанської райдержадміністрації,

Районна асоціація батьківської громадськості,

Районна учнівська рада (далі – Сторони), -

уклали цю Угоду про наступне: 1. Сторони, укладаючи цю Угоду, зобов’язуються спільними зусиллями найповніше сприяти становленню і розвитку державно-громадського управління закладами освіти району.

 2. Сторони є рівноправними партнерами організації освітнього процесу, позашкільного і громадського життя; організації дозвілля, оздоровлення дітей і учнівської молоді; у захисті прав учнів, педагогів, батьків; у фінансово-економічній, соціальній, інформаційній підтримці освіти в районі.

 3. Сторони у своїй співпраці керуються основними принципами:

  • Добровільності

  • Демократизму

  • Толерантності

  • Наступності

  • Взаємної поінформованості

  • Взаємним представництвом при проведенні управлінських, організаційних, контрольних заходів на всіх рівнях.

 1. Сторони зобов’язуються:

  • Поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав, свобод і обов’язків громадян України, що гарантовані Конституцією, Законом України «Про освіту», чинним законодавством та дотримуватися Конвенції ООН «Про права дитини»;

  • Сприяти створенню необхідних умов для здобуття якісної освіти кожним юним громадянином, підтримувати Концепцію розвитку освіти України;

  • Забезпечити активну участь сторін у підготовці і прийнятті перспективних і довгострокових освітніх програм і проектів у районі, шляхом створення робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;

  • Сприяти створенню у всіх закладах освіти безпечних для життя і здоров’я психолого-комфортних умов: учням – у навчанні, вчителям – у навчально-виховному процесі, батькам – у вихованні;

  • Виявляти всі прояви приниження гідності, утиску, відмови у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, сприяти у вирішенні конфліктів в межах прав і свободи людини, гарантованих Конституцією України та у відповідності до Законів України;

  • Всі рішення, що стосуються спільної діяльності Сторін або одного з партнерів і мають вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;

  • Постійно інформувати один одного про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати;

  • Ініціювати і підтримувати всі форми співпраці педагогів, учнів та батьків.

 2. Для реалізації цієї Угоди Сторони домовляються:

  • Щорічно складати план спільних дій на навчальний рік;

  • Готувати до друку спеціальні рубрики в районній газеті «Таращанський край» за матеріалами батьківської та учнівської громадськості;

  • Сприяти підписанню відповідних Угод у всіх закладах освіти району, які б враховували і конкретизували напрямки співробітництва, з урахуванням місцевих умов;

  • Змінювати і доповнювати надалі умови цієї Угоди тільки за спільною згодою Сторін, враховуючи, що такі зміни можуть бути направлені лише на розширення повноважень і прав Сторін, удосконалення спільної діяльності.

 3. Ця Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та не обмежуються терміном дії.

 4. Угоду складено в трьох примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної з Сторін.Відділ освіти Районна асоціація Районна рада

райдержадміністрації батьківської громади старшокласників

Додаток №6

План роботи районного методоб’єднання

педагогів-організаторів учнівських колективів загальноосвітніх шкіл району

І. Вступ

Методоб’єднання педагогів-організаторів учнівських колективів загальноосвітніх шкіл району працює за напрямком «Пріоритетні напрямки сучасного виховання, що забезпечуються особистісно орієнтованим підходом до виховання».

Зусилля слухачів методоб’єднання спрямовані на творчий пошук. Педагоги, працюючи над власними темами самоосвіти, прагнуть урізноманітнити форми та методи роботи, спираючись на основні принципи виховання та технологію особистісно орієнтованого навчання та виховання. Крім традиційних форм роботи, широко застосовуються інноваційні форми та методи роботи: КТД, ділові ігри, лабораторії невирішених проблем, інтегровані виховні заходи.

Було вивчено та запропоновано до районної картотеки досвід роботи заступника з виховної роботи Косяківської ЗОШ Шкільнюк Людмили Дмитрівни.

Рівень педагогічної майстерності педагогів-організаторів постійно зростає. Так, щороку курсову перепідготовку проходять 3-4 педагоги.

За рейтингом районних виховних масових заходів найкращі результати показали учнівські колективи Таращанської районної гімназії «Ерудит», Ківшоватської ЗОШ 1-3 ст., Лучанської ЗОШ, Степківської ЗОШ, Косяківської ЗОШ, що свідчить про високий рівень роботи педагогів-організаторів цих шкіл.

Наступного року члени МО педагогів-організаторів спрямують свої зусилля на реалізацію таких завдань:


 • Формування у вихованців національної самосвідомості, прищеплення шанобливого ставлення до історичної та культурної спадщини нашого народу, оволодіння надбаннями світової культури;

 • Розвиток активності, самодіяльності, творчої ініціативи учнівської молоді;

 • Створення умов для виявлення, розвитку творчої особистості.

Ці завдання будуть реалізовуватись з врахуванням принципів національного виховання.

ІІ. Відомості про членів МО

Школа

ПІБ

Стаж роб.

Освіта, категорія

Який навч. заклад закінчив

Районна гімназія «Ерудит»

Чава Тетяна Дмитрівна

13 р.

Вища, спеціаліст.

КДПУ ім. Драгоманова

Таращанська ЗОШ №2

Грабовська Наталія Миколаївна

5 р.

Спеціаліст, бакалавр

Богуславський педколедж

В.Березанська ЗОШ 1-3 ст.

Майстренко Оксана Петрівна

13 р.

Вища,

2 категоріяКДПУ ім. Драгоманова

Володимирівська ЗОШ 1-3 ст.

Ільніцька Ліна Степанівна

22 р.

Вища, 1 категорія

КДПІ ім. Горького

Ківшоватська ЗОШ 1-3 ст.

Черненко Наталія Миколаївна

17 р.

Вища, 1 категорія

КПІ ім.Грінченка

Кислівське НВО школа-дитсадок

Герасименко Алла Мечиславівна

21 р.

Вища,

2 категоріяЛуцький дер.педінстит

Косяківська ЗОШ 1-3 ст.

Шкільнюк Людмила Дмитрівна

24 р.

Вища, 1 категорія

КПУ ім. Драгоманова

Лісовицька ЗОШ 1-3 ст.

Добровольська Ніна Дмитрівна

22 р.

Вища,

2 категоріяПереяслав-Хм. Пед.ун-тет

Лучанська ЗОШ 1-3 ст.

Чередниченко Оксана Петрівна

2 р.

Вища, спеціаліст

Переяслав-Хм. ДПУ

Петрівська ЗОШ 1-3 ст.

Панченко Вікторія Анатолівна

16 р.

Вища,

1 категоріяКДПУ ім.

ДрагомановаСалиська ЗОШ 1-3 ст.

Шамудило Євгенія Анатоліївна

2 р.

Вища

спеціалістПереяслав-Хм. ДПУ

Северинівське НВО школа-дитсадок

Акулінін Людмила Миколаївна

14 р.

Вища, спеціаліст

КДПУ ім.

ДрагомановаЧапаєвська ЗОШ 1-3 ст.

Осадчий Василь Миколайович

30 р.

Вища,

вища категоріяКДПІ ім.Горького

Таращанська ЗОШ №3 1-2 ст.

Луценко Сніжана Григорівна

2 р.

Н/вища

КДУ ім..Шевченка

Веселокутська ЗОШ 1-2 ст.

Кривенко Тетяна Миколаївна

26 р.

С/спец., спеціаліст

Богуславське пед.училище

Дубівське НВО школа-дитсадок

Нечипоренко Олена Миколаївна

12 р.


с/спец

Богуславське педучилище

Кирданівська ЗОШ 1-2 ст.

Гулемба Ірина Петрівна

3 р.


Вища,

ІІ кат.


Уманський пед.ун-тет

Крутогорбівське НВО школа-д.садок

Сухомлин Олена . Леонтіївна

11 р.

Вища,

2 категоріяКДПУ ім. Драгоманова

Лук’янівська ЗОШ 1-2 ст.

Грабовська Леся Іванівна

4 р.

Вища

спеціалістУманський педінститут

Плосківська ЗОШ 1-2 ст.

П’ятнічук Олена Вікторівна

17 р.

Вища, 2 категорія

КДПІ Драгоманова

Ріжківська ЗОШ 1-2 ст.

Шмегельська Тетяна Миколаївна

13 р.

Вища, спеціаліст

КДІ ім.Грінченка

Степківське НВО школа-дитсадок

Ліщинська Валентина Василівна

15 р.

Вища, вища.

Житомирський ДПУ.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Широківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconУкраїна відділ освіти Млинівської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту близнюківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
...
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації iconВітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка