Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови таСторінка3/5
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5

Піддубний Микола Адамович, методист

кабінету суспільно-гуманітарних

предметів Рівненського ОІППО.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

щодо організації навчально-виховного процесу

з української мови і літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2015-2016 навчальному році

Використання тестових технологій

у процесі вивчення української мови та літератури

Одним із важливих напрямів методичного супроводу навчально-виховного процесу в школі є допомога вчителю в розробці та впровадженні якісно нових підходів до оцінювання навчальних досягнень школярів. У цьому контексті особливе місце посідають тестові технології. Сьогодні не кожен учитель спроможний розробити якісний тест для перевірки певної теми, оскільки це потребує спеціальних знань. З огляду на це пропонуємо скористатися такими порадами.

Тест досягнень – це не довільний набір вправ, а чітка система завдань специфічної форми, визначеного змісту, зростаючої складності, яка дозволяє якісно виміряти рівень знань, умінь, навичок. Тести повинні допомагати в навчанні, не лише зорієнтувати в рівні досягнень, а й виявити труднощі, прогалини, проаналізувати і скоригувати результати.

У шкільній практиці з-посеред багатьох видів (настановчі, діагностичні, навчальні тощо) найчастіше використовуються підсумкові тести, метою яких є виявлення рівня навченості.Щоб тест у цілому й окремі його завдання були якісними, радимо користуватися збірниками тестових завдань, схваленими Міністерством освіти та науки України. Якщо ж учитель самостійно розробляє завдання, він має дотримуватися певних вимог. Головними з них є відповідність тестових завдань меті навчання, валідність (відповідність змісту вивченого матеріалу та рівню навченості: завдання певного рівня, наприклад, другого, виконуються за допомогою тільки другого рівня знань і не можуть бути вирішені першим рівнем), варіантність (розробка кількох варіантів завдань), простота (постановка простих однозначних питань), однозначність (дотримання еталону послідовності та об’єму тесту: матеріал вважається засвоєним, якщо учень виконав 70% завдань), визначеність (розуміння, які знання, вміння й навички треба показати).

Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення учнів з інструкцією щодо їх виконання. При цьому потрібно пояснити правила виконання завдань кожного рівня, умови оформлення записів. Важливим для вчителя є дотримання головної вимоги: просування школярів в освоєнні тестових технологій – від простих завдань до складніших.

Учителеві й учням варто пам’ятати, що на виконання завдань із вибором однієї правильної відповіді слід відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних відповідей або встановлення відповідності – півтори хвилини.

Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. На цьому етапі слід навчати школярів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити виявлені помилки.

Проектуючи тест, потрібно враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою, що дасть змогу уникнути монотонності та забезпечити постійну й стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися тільки завданнями закритої форми, доцільно пропонувати школярам також і відкриті завдання, у яких вони самостійно мають записати повну відповідь на запитання.

Учитель повинен пам’ятати, що завдання треба формулювати переважно у формі стверджувального речення, воно має бути максимально коротким, точним і однозначним, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами. Не рекомендується вказувати після використаного в тесті речення прізвище його автора, щоб не переобтяжувати завдання зайвою інформацією і не відволікати від головного.


Використання мультимедійних технологій

для оцінювання навчальних досягнень школярів

та підготовки до ЗНО
Активніше використовувати в навчальному процесі сучасні мультимедійні технології для оцінювання навчальних досягнень школярів та підвищення якості підготовки до ЗНО. Ефективними в цьому плані є комп’ютерні програми для тестової перевірки знань, умінь та навичок із завданнями різних форматів: одна правильна відповідь із чотирьох запропонованих, множинний вибір, установлення відповідності. Застосування такого тесту з метою контролю, повторення вивченого матеріалу чи в процесі підготовки до ЗНО дозволяє не лише всебічно й глибоко перевірити вивчене, внести відповідні корективи, а й формує вміння працювати в заданому форматі, що особливо потрібне під час ЗНО. Таку програму повинен мати кожен учень старшої школи на персональному комп’ютері. За умови системного підходу, починаючи з 9-го і завершуючи 11-им класом, учні не лише отримають ґрунтовні знання, а й матимуть тести з усіх програмових тем для самопідготовки до ЗНО. Для прикладу подаємо тест з української літератури за творчістю І.С.Нечуя-Левицького (мультимедійну презентацію див. на веб-порталі «Освіта Рівненщини»; програма активується за умови повноекранного зображення – клавіша F5).
Завдання з однією правильною відповіддю

1. Справжнє ім'я письменника

А Іван Семенович Нечуй

Б Іван Семенович Левицький

В Іван Семенович Нечуй-Левицький

2. І.С.Нечуй-Левицький в українській літературі є представником

А реалізму

В романтизму

Б класицизму

Г сентименталізму

3. "… повість належить до найкращих оздоб українського письменства", - так оцінив «Кайдашеву сім’ю»

А Максим Рильський

В Олександр Білецький

Б Іван Дзюба

Г Іван Франко

4. "Іван Левицький – се великий артист зору, колосальне, всеобіймаюче око України», - сказав про письменника

А Іван Франко

В Михайло Коцюбинський

Б Панас Мирний

Г Олександр Білецький

5. «Кайдашева сім’я» за жанром –

А психологічний роман

В сатирична повість

Б соціально-побутова повість

Г народне оповідання

6. Зображення життя українського села в пореформену добу з усіма його складнощами й суперечностями на прикладі однієї родини – це в «Кайдашевій сім’ї»

А фабула

В тема

Б мотив

Г ідея

7. Головна ідея твору -

А засудження індивідуалізму егоїстичних натур і норм народної

моралі, які спричиняють духовну роз’єднаність в родині, її занепадБ висміювання приватновласницьких інтересів Кайдашів, які беруть

верх над духовним началомВ гнівний осуд соціальних умов, у яких трудяща людина втрачає

людську подобу, борючись за шматок хлібаГ засудження неповаги дітей до своїх батьків, що призводить до

духовного зубожінняЗавдання з кількома правильними відповідями

8. У творі автор порушує проблеми

А добра і зла; любові до природи

Б кохання; взаємин батьків і дітей

В сімейних стосунків; людської гідності та свободи

Г віри в Бога й моралі; миру і війни

9. Особливістю композиції «Кайдашевої сім’ї» є

А чіткий поділ твору на дві завершені частини

Б розгортання сюжету за принципом нагнітання епізодів і сцен

В наявність екскурсів у минуле

Г наявність розлогих описів

10. Дія в творі відбувається в

А Пісках

В Семигорах

Б Ніжині

Г Києві

11. У змалюванні персонажів "Кайдашевої сім'" письменник використав

А сатиру

В іронію

Б гумор

Г сарказм


Завдання на встановлення відповідності

12. Установіть відповідність між сюжетними елементами та епізодами твору «Кайдашева сім’я».

Елементи сюжету

Епізоди твору
А

Б

В

Г

Ґ

1
2
3
4
51 експозиція

А усихання груші
2 зав’язка

Б Мелашка на прощі в Києві
3 розвиток дії

В розмова братів Карпа й Лавріна про майбутнє одруження
4 кульмінація

Г одруження Карпа
5 розв’язка

Д сварки через мотовило, курку, кухоль, півня, кабана і грушу  1. Установіть відповідність між персонажами твору та їх описом.

Персонаж

Опис
А

Б

В

Г

Ґ

Д

123456


1 Омелько Кайдаш

А "Веселі, сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи — все подихало молодою парубочою красою".
2 Маруся Кайдашиха

Б"Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице в ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною".
3 Карпо

В"Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина".

4 Лаврін

Г"... широкий в плечах, з батьківськими карими гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті".

5 Мотря

Ґ"Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові й повага до панів".

6 Мелашка

Д "Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними блискучими, як терен, облитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче, було видно розум із завзяттям і трохи зі злістю".

Тести такого змісту випливають із завдань ЗНО попередніх років, де значна увага приділяється літературним стилям і напрямам, жанрам, персонажам, місцю дії, композиції, засобам образності тощо, на що учні не звертають належної уваги під час вивченню художніх творів на уроках літератури і що швидко забувається.
Складання календарно-тематичних планів
При складанні календарно-тематичних планів радимо користуватися листом МОН України № 1/9-630 від 05.12.14 року «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя», в якому, зокрема, наголошується:алендарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення".

Одночасно наголошуємо, що календарно-тематичний план учитель розробляє на кожен клас відповідно до навчальної програми і подає на погодження адміністратору закладу, який веде даний предмет.У календарно-тематичному плані слід зазначити назву предмета, клас і програму, за якою він складений. Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програми, за якою організовано навчання.

Якщо вчитель користується друкованими планами, взятими, наприклад, із мережі Інтернет, їх обов’язково слід узгодити з навчальною програмою, особливо види усних та письмових робіт, кількість яких, як засвідчує практика, не завжди в таких планах відповідає нормам.

Хибують навчально-тематичні плани і формулюваннями тем уроків. Акцентуємо увагу, що темами уроків української мови є матеріал програми, наприклад: «Написання складних прикметників». Щодо уроків української літератури, такої відповідності немає, хіба що це стосується життєпису митця («Григір Тютюнник, коротко про письменника», «Євген Гуцало, основні відомості про письменника», «Життя і творчість Григорія Сковороди»), загальних тем («Еміграційна література (огляд)»). Програма містить анотації до художніх творів, які аж ніяк не є темами уроків. Тому вчитель, формулюючи тему уроку літератури, має керуватися наступними критеріями:

а) тема – це чітке, стисле і зрозуміле формулювання головної думки твору (якщо на вивчення твору відводиться 1 год.), наприклад: «Викриття конформізму значної частини української еліти і заклик працювати задля кращого майбутнього рідного народу в поемі Т.Шевченка «І мертвим, і живим…»);

б) для творів, які вивчаються на кількох заняттях, теми уроків формулюються залежно від обраного шляху аналізу – сюжетного(«Соціальне та психологічне вмотивування бунтарства» (За І частиною роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»), пообразного («Образи Омелька та Марусі Кайдашів») чи проблемно-тематичного («Проблема людського щастя у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»).

Недоцільним є формулювання, коли тема уроку літератури збігається з назвою твору (В.Симоненко, «Лебеді материнства»). Тема уроку має акцентувати увагу на головному, зацікавлювати, спонукати до роботи. Це стосується й уроків позакласного читання та літератури рідного краю. Принагідно зауважимо, що для класного журналу та календарно-тематичного плану тема формулюється в офіційно-діловому стилі, оскільки це документи(«Життя і творчість І.С.Нечуя-Левицького»), а в учнівський зошит і на дошку може записуватися і в художньо-публіцистичному(«Всеобіймаюче око України»).

При формулюванні тем уроків розвитку мовлення зазначаємо вид роботи (усна чи письмова), тип мовлення, стиль, назву. Наприклад: «Усний твір-роздум у публіцистичному стилі «Краса любові – найвища на землі краса»).

Календарно-тематичний план рекомендується розробити на весь навчальний рік, а потім уточнити на кожен семестр. Як правило, перший семестр триває 16 тижнів, а другий – 19. Тому програмові години плануємо рівномірно: половина матеріалу вивчається у І семестрі, інша половина – в ІІ (за умови парної кількості тем, блоків). Якщо ж така кількість непарна, більше матеріалу відводимо на ІІ семестр. Пропорційно до визначених тем розподіляються години для проведення уроків розвитку мовлення, позакласного читання, літератури рідного краю.

Основною одиницею оцінювання є навчальна тема, обсяг якої визначається залежно від кількості контрольних робіт мовної/літературної змістової лінії в конкретному класі. При цьому теми, розраховані на значну кількість навчальних годин (наприклад, «Іменник», «Нова українська література»), при плануванні розподіляються на підтеми.

Контрольні роботи для перевірки мовних (літературних) знань та вмінь не рекомендується планувати на останні уроки семестру.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconВідділ освіти Бородянської райдержадміністрації Методичний кабінет
«Застосування комп’ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури»
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconМіський методичний кабінет Департамент освіти Вінницької міської ради
Матеріал підготувала методист з виховної роботи міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі в 2014-2015 навчальному році Міський методичний кабінет
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconВідділ освіти виконкому Комсомольської міської ради
Формування правильної звуковимови молодших дошкільнят через розвиток рухливості органів артикуляційного апарату
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconУправління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...
Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconУправління освіти виконкому Полтавської міської ради

Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та iconУправління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійнихБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка