Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологійСторінка1/6
Дата конвертації24.06.2017
Розмір0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6Виховання патріотизму

на уроках іноземної мови та

в позаурочній діяльності

з використанням

нестандартних методів та

інноваційних технологій

Рекомендовано до друку рішенням методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти Сумської районної державної адміністрації (протокол № 6 від 12.12.2016 року).

Рецензенти:

В.В. Селезньова,


методист районного методичного кабінету відділу освіти

Сумської районної державної адміністрації

Автори:

творча група вчителів іноземної мови Сумського району Сумської області


Керівник творчої групи:

О.М. Бицан,

учитель англійської мови Северинівської ЗОШ I-III ступенів, вища категорія


Члени творчої групи:

Г.Є. Борисова,
Н.М.Власенко,

учитель англійської мови Степанівської ЗОШ I-III ступенів №1,

вища категорія, «старший вчитель»

учитель німецької мови Верхньосироватської спеціалізованої школи

I-III ступенів, вища категоріяН.М. Гейвич,

учитель німецької мови Яструбинського НВК, I категоріяН.М. Нестеренко,

учитель англійської мови Степанівської ЗОШ I-III ступенів №2,

вища категорія, «старший вчитель»О.Д. Цибульняк,

учитель англійської мови Косівщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім. Лесі Українки, вища категорія


Навчально-методичний посібник містить розробки уроків та позакласних заходів з іноземної мови з використанням інноваційних технологій та нестандартних форм їх проведення.

В нього входять матеріали на патріотичну тематику, і він може бути використаний вчителями іноземних мов у навчально-виховному процесі з метою виховання в учнів поваги до свого народу, його культури, любові до Батьківщини й рідної мови та віри в світле майбутнє своєї країни та сприяти формуванню позитивної мотивації до вивчення іноземної мови.

Зміст

Вступ……………………………………………………4

I. Розробки уроків……………………………………10

Урок англійської мови у 5 класі за темою «Ukraine».

(Бицан О.М.)……………………………………………11

Урок англійської мови у 6 класі за темою «Welcome

to Ukraine». (Борисова Г.Є.)…………………………...16

Система уроків у 7 класі за темою «Ukraine. Kyiv»

за підручником А.М. Несвіт(Цибульняк О. Д.)…….. 20

Урок німецької мови у 7 класі за темою «Ukraine:

Wo ist hier der beste Ort furs Leben?». (Гейвич Н.М.) ..37

II.Розробки виховних та позакласних заходів……45

Виховний захід з англійської мови для 5-7 класів

“We Love Ukraine”.(Бицан О.М.)……………………...46

Позакласний захід з англійської мови для 1-9 класів

“Christmas Party “Ring Christmas Bells”(присвячується

100-річчю «Щедрика»).(Нестеренко Н.М.)……………54

Підбірка країнознавчих текстів із завданнями «Learn

UkraineBetter!!!». (Борисова Г.Є.).…………………….60

Позакласний захід з німецької мови «Вікторина

« Die Ukraine ist ein Land in Europa».(Власенко Н.М.). 72


Список використаних джерел……………………….75

Вступ

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, формування активної громадянської позиції.

Школа повинна бути установою, що зароджує в молодому поколінні почуття державності, закладає паростки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує гідних патріотів та громадян своєї країни. Нинішній час, сама ситуація вимагає цілісної, глибоко продуманої системи виховної роботи з учнями, тому що останнім часом стала більш помітною втрата нашим суспільством традиційно української патріотичної свідомості. Не можна любити свою Батьківщину, не знаючи й не поважаючи її культурно-історичної спадщини.

Серед безлічі навчальних дисциплін загальноосвітніх шкіл предмет “Іноземна мова” посідає особливе місце. Його своєрідність полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як засобом спілкування, засобом одержання нової корисної інформації. Викладання іноземної мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість на вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу. Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи.

Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї сім’ї: матері, батька, бабусі, дідуся, родичів. Провідною темою у вивченні іноземної мови у початковій школі є, безумовно, тема «Сім’я», упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції», молодших школярів слід ознайомити з елементами культури країни, мова якої вивчається. Знання, які учні отримують на уроках іноземної мови, мають подаватися через призму знань, сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Тому, знайомлячись із святковими традиціями зарубіжних ровесників, необхідно обговорити традиції різних святкувань у власній родині та у дитячому колективі школи. При вивченні теми «Помешкання» (4 клас) варто звернути увагу учнів на будинки в українському стилі сільської місцевості, що викликає почуття трепетної поваги до домівок батьків і дідів. При вивченні теми «Погода» учням можна дати завдання намалювати карту України і порівняти погоду з мовою країни, яка вивчається.

Навчання в основній школі - це час для виховання любові до своєї малої батьківщини – села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії. На цьому етапі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами інтернету чи проектної діяльності, в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця.

В основній школі відбувається формування навичок та умінь школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам’ятки культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко застосовуються пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси, драматизація.

Для учнів середньої школи комунікативні завдання стають складнішими і відповіді на питання вимагають певної аргументації. Отже, при вивченні теми «Подорож» учням можна запропонувати екскурсії у фортецю Хотин, Подорож у Карпати.

При вивченні теми «Україна» учні повинні презентувати столицю з метою заохочення іноземних туристів відвдати місто Київ. У цьому ж розділі учні вивчають матеріал про Україну та її історичні і пам’ятні місця, описують світлини мальовничих куточків нашої Батьківщини.

На цьому етапі з метою виховання почуттів патріотизму учителям варто пропонувати учням матеріали про народні свята (Різдво в Україні, вивчення колядок, щедрівок, опис фото з державною символікою під час святкування Дня Незалежності України).

У 6-му класі слід ознайомити учнів з інформацією про життєвий та творчий шлях, досягнення відомих українських особистостей, у тому числі й сучасних; звернути увагу на особливості відпочинку в Карпатах і на Півдні України.

При вивченні теми «Місто»необхідно звернути увагу на історичні відомості про місто Київ, вулицю Грушевського, Європейську площу, Володимирську Гірку, легенду про заснування м. Києва, карту столиці України .

У 7-му класі варто ширше висвітлити теми: «Подорож»: діалоги про Україну; «Дозвілля» та «Туризм»: додати тексти про переваги зеленого туризму в регіоні Карпат,ознайомити підлітків з інформацією про національні парки України; у 8 класі під час вивчення теми «Місто» учням варто запропонувати розповідь про 7 чудес України та проаналізувати фото Кам’янець-Подільського чи фортеці Хотин; розповісти про народні звичаї та традиції, характерні для певного регіону; бажано організувати дискусійний клуб на тему «Що ви можете запропонувати місцевій владі, щоб відродити древні традиції наших предків, символи України».

У старшій школі формується власне патріотизм, виховується любов до України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння презентувати свою країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у попередні роки навичок та умінь за допомогою рольових ігор, творчих проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і т.п.

У навчально-методичному забезпеченні іноземної мови для цього етапу є чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування українознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації.

Без вивчення рідної культури й мови неможливе вивчення іноземної мови. Усвідомлення загальнолюдських цінностей – невід`ємна частина розвитку почуття національної самобутності. Вивчаючи разом з мовою життя інших країн, школярі порівнюють отриману інформацію з життям рідної країни. Завдяки такому порівнянню вони вчаться бачити успіхи своєї країни і її проблеми, поважати й цінувати традиції й звичаї свого народу. Почуття національної гідності зміцнюється, коли учні вільно можуть розповісти іноземним гостям про свою оселю, родину, країну, свій край, його історію, про цікаві географічні маршрути, про наукові досягнення, про твори мистецтва, про традиції та звичаї.

Практика показує, що знання про свою країну і малу батьківщину використовуються у вивченні іноземної мови фрагментально або несистематично. Відповідно до нових Державних стандартів освіти, нових навчальних програм використання регіонального компонента змісту уроків іноземної мови стає пріоритетним. Це змінює ставлення до регіональних знань і спонукає вчителів іноземної мови до пошуків можливих шляхів інтеграції навчального процесу.

Учителю необхідно приділяти значну увагу узгодженню краєзнавчого матеріалу з програмою. Необхідно обирати матеріал, який віддзеркалює унікальність регіону, його неповторний характер, і в той же час має загальнолюдську цінність, прилучення до якої впливає на підвищення загальнокультурного рівня учнів.

Робота з краєзнавчим матеріалом може бути частиною, етапом уроку, окремим уроком, позакласним заходом. Змістовний компонент добирається відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, інтересів дітей.

Виховання патріотизму було й залишається однією з головних завдань учителів іноземної мови при роботі над такими темами, як "Моя школа", "Наша країна", "Відомі люди", "Традиції й звичаї", "Спорт", "Музика", "Театр", "Кіно", "Живопис", "Свята" та ін.

Формами навчання можуть бути уроки-екскурсії, рольові ігри, заочні подорожі по рідних місцях, уроки-конференції, інтегровані уроки. Часто буває, що учень впевнено називає визначні пам'ятки Лондона, Великої Британії, проте має труднощі у визначенні цікавих місць свого рідного краю, району, міста.

Таким чином, використання регіонального компонента у вивченні іноземної мові, безумовно, підвищує ефективність навчально-виховного процесу, однак потребує від учителя врахування вікових особливостей учнів, рівня їхньої мовної підготовки, сучасних творчих прийомів розвитку особистості школярів.

Вивчення краєзнавчого матеріалу можна здійснювати за наступним планом:

1 етап "Я і родина" (2-4 клас)

Завдання: розвиток комунікативної компетенції.

Зміст: початкові відомості про край, місто, місця, пов'язані з особистим досвідом учнів. Основною вимогою є комунікативна достатність і соціальне прийняття умов навчання предмета в початковій школі.

2 етап "Я та моє рідне місто" (5-6 клас)

Завдання: розширення ерудиції учнів, їх лінгвістичного та загального кругозору; формування вмінь усного та писемного мовлення, що забезпечують основні пізнавально-комунікативні потреби учнів.

Зміст: відомості про символи м. Суми, історію та сучасність міста, визначні пам'ятки, спортивне та культурне життя міста.

3 етап "Я і мій край" (7-8 клас)

Завдання: розвиток мотивації учнів до навчання, формування пізнавальної активності, виховання потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності.

Зміст: відомості про географічне положення краю, флору та фауну, місце та роль області у Великій Вітчизняній війні, героїв Сумщини.

4 етап "Екологія мого краю" (9 клас)

Завдання: формування в учнів здатності і потреби брати участь у безпосередньому діалозі; удосконалення навичок з говоріння й поглибленні знань з краєзнавства.

Зміст: стан екології області та міста. Учні повинні опанувати вміннями логічно й складно висловлюватися стосовно проблем екології в області, місті, виступати з підготовленим усним повідомленням по заданій або самостійно обраній темі.

5 етап "Я і суспільство" (10-11 класи)

Завдання: удосконалення вмінь учнів користуватися різними прийомами збагачення словникового запасу, розширювати лінгвістичні знання, орієнтувати на профільну підготовку.

Зміст: соціальне життя області, міста, праця й участь у ньому; освіта, промисловість. На першому місці самостійне використання англійської мови як засобу отримання учнями нової інформації, яка б по-своєму представляла відомі їм факти, розширювала їх інформованість, направляла в нові сфери їхнього застосування.

У рамках проведення тижня іноземної мови в школі можна провести виховний захід «Ми любимо Україну», краєзнавчі вікторини.

Краєзнавство створює сприятливі умови для організації різних завдань творчого характеру, застосування в навчальній роботі різноманітних елементів пошуку й дослідження, широкого використання місцевих джерел інформації.

Краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної діяльності учнів, для пошуку, дослідження й навіть невеликого відкриття. Це викликає в школярів глибокий інтерес до історії краю, країни, прагнення до знань.

Можна відзначити наступні позитивні результати виховання патріотизму у школярів на уроках іноземної мови: • формуються патріотичні та громадянські якості;

 • учні залучаються до різноманітних форм дослідницької діяльності, розвивається їхня пізнавальна активність, творчий пошук. Діти усвідомлюють значимість культури рідного краю, її внеску у світову культуру;

 • розширюються знання учнів в області культури, історії, географії, природи;

 • розширюється й збагачується комунікативний досвід, кругозір учнів;

 • покращуються навички з говоріння, читання, розуміння та писемного мовлення.

У системі сучасної освіти надзвичайно важливим і актуальним є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Тому в наш час учитель іноземної мови несе особливу відповідальність за підготовку та розробку уроків, які пов’язані з темою «Україна», з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій, оскільки якість таких уроків має неабиякий вплив на розвиток громадянських компетентностей та патріотичного виховання учнів. Уроки саме цієї тематики повинні бути інноваційними та насиченими використанням ІКТ, що значно покращує досягнення навчальної, виховної і розвиваючої мети.

Без сумніву, використання інноваційних технологій та нетрадиційних методів на уроках іноземної мови мотивує, підвищує інтерес до вивчення мови та сприяє міцному засвоєнню знань, тому в розробках уроків слід використовувати відеоматеріали, мультимедійні презентації, матеріали інтернет-ресурсів, оскільки це забезпечує наглядність, яка є необхідною складовою уроків іноземної мови.

Під час проведення окремих занять учням можна запропонувати оформити кабінет у національно-патріотичному стилі, одягнути українське національне вбрання та сучасний одяг із українською символікою, створити емблеми та поробки на відповідну тематику. Адже впровадження елементів творчості в процес навчання активізує та стимулює діяльність учнів на уроці, сприяє формуванню позитивної мотивації до вивчення іноземної мови.


 1. Розробки уроків


Урок англійської мови у 5 класі за темою «Ukraine».

Клас 5

Тема: Україна

Мета:

1. Поглибити знання учнів про свою країну, про деякі визначні місця

України.

2. Ознайомити з новою лексикою за темою.

3. Розвивати навички аудіювання, читання, усного мовлення та письма.

4. Розвивати навички колективної роботи, критичного мислення учнів.

5. Виховувати любов до рідної землі, почуття патріотизму.

6. Формувати позитивну мотивацію до вивчення англійської мови.

7. Виховувати інтерес до вивчення англійської мови через використання

інноваційних технологій.Обладнання: підручник, зошит, комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, презентація вчителя, аудіо запис пісень “ The ink is black, the page is white” , “If you are happy”, роздатковий матеріал, вірш про Україну.
Хід уроку

I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Greeting.

T.: Good morning, dear boys and girls! I’m very glad to see you. How are you today? I see you are in good mood and full of energy.

We’re having a very interesting topic today. Watch the video and try to guess what we are going to speak about. (Перегляд відеофільму про Україну).

(Pupils’ answers)

2. Aim.


T.: I hope you are ready for our unusual lesson about Ukraine.

So, the topic of our lesson is “Ukraine”.

By the end of our lesson you will be able to learn some more information about this country.

3. Warming up.

MY NATIVE LAND

My native land,

The land of wonders,

Of autumn rains

And summer thunders.

The greenest hills

And magic lakes,

The tender breeze,

Romantic dales.

Amazing land –

MydearUkraine.

Учні спочатку хором читають вірш за вчителем, потім кілька з них виразно читають його самостійно.II. Основна частина уроку.

T.: Today we’ll play a game “Brain-ring”. Let me introduce our jury... We have two teams. Introduce yourselves, please.

1. The name of our team is “Storks”. We love Ukraine very much.

Our motto is “One for all and all for one”.

2. The name of our team is “Snowball-tree”. We love our country, Ukrainian culture and traditions.

Our motto is “Ukraine is in our hearts”.T: Thank you very much. Let us start.
Round I.

 1. Task 1. “Magic letters”

 1. Presenting New Vocabulary, p. 219, 220

Look at the screen. Read new words after me.

 1. Find 11 words and write them.

Independenterritoryellowaseancientouristraditionationalakeurope.

 1. Task 2. “The interpreters”.

Open your books on page 218. Read and translate sentences in turn.

 1. Task 3. “Finish the sentences”.

Ex. 2, p. 219

4. Task 4. “Matching”

Match adjectives with nouns as in the letter.

Ex. 3, p. 219
Physical Activities

T: Good work! I can see you are a bit tired and I know that singing and moving will cheer you up. Let’s sing a song “If you are happy”.


Round II.


 1. Task 5. “True or False”

1. Ukraine is the biggest country in Europe. T

2. The Ukrainian flag has got three stripes on it. (Two)F

3. The other symbol of Ukraine is a chestnut tree. (Kyiv)F

4. The Dnipro is the longest river in Ukraine. T

5. Ukrainian people are proud of their Motherland. T

6. Kyiv is a very modern city. (Oldest) F

7. The 28th June is the Independence Day. (24 of August) F

8. Ukraine borders on Poland, Slovakia, Romania and Kazakhstan.(Russia) F


 1. Task 6. Photo ContestThe Sights of Kyiv”.

На мультимедійній дошці вчитель демонструє визначні пам’ятки культури Києва. Команди по черзі повинні назвати їх.


 1. Task 7. «Make a picture».

And now let’s play a game. I give you the pieces of a picture and you need to collect the picture, then remember the name of a place and tell something about it.


 1. Task 8. “Solve the crossword”.

And the last your task is to do the crossword. You have 3 minutes. Hurry up!


6
9


7
14


2
11


1
2


3


4


5
67
8


910


111213

14

1
3http://on2.docdat.com/tw_files2/urls_107/9/d-8778/img3.jpg

http://ww.w.picplus.ru/uploads/posts/2013-11/1383552113_023.jpg


411
12


8


5
13Across

3. A beautiful country in the centre of Europe.

5. This colour symbolize Ukrainian golden field

9. The highest peak of the Carpathians.

10. The capital of Ukraine

11. The symbol of Kyiv

13. The colour on our National Flag,

which symbolize the sky.

14. The biggest Ukrainian sea.


Down

1. Famous Ukrainian singer.

2.The longest river of Ukraine.

4. The founder of Kyiv.

6.Famous Ukrainian sportsman

7.The main street of Kyiv.

8. The deepest lake in Ukraine

12.The National emblem of Ukraine.
Our competition is coming to the end. Let’s listen to our jury. Who is the winner of our competition? Thank you for attention!!!

III. Заключна частина уроку.

 1. Homework

 • Вивчити лексику, с.219, 220

 • Читати, перекладати вправу 5, с. 220, 221

 1. Summarizing.

 1. I hope this lesson helped you understand how important is to love your Motherland and your friends. Love your Motherland, love our Ukraine. Love it when it is in trouble; love it when it is happy.

Let’s sing all together the song about friendship and our Motherland

Ukraine.
The ink is black, the page is white,

Together we learn to read and write.

To read and write.

And now achild can understand,

Ukraine is our Motherland.


The board is black, the chalk is white,

The words stand out so clear and bright,

So clear and bright.

And now at last we clearly see

Ukrainian people are Family.
The child is black, the child is white,

The whole world looks upon the sight,

A beautiful sight.

For very well the whole world knows,

This is the way our Friendship grows.


 1. So, our lesson is going to its end. I think you have enriched your knowledge about Ukraine. You were very active today. Your marks are …

The lesson is over. Good bye!

Урок англійської мови у 6 класі за темою «Welcome to Ukraine».


Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconСтендаль Локачі 2016
Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури з використанням інноваційних методів навчання
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconФормування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності Магістерська робота Магістранта спеціальності 010102 – «Початкове навчання»
Розділ Теоретичні засади патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconКонкурс «Шкільна бібліотека-2017»
«Виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну, причетності до інноваційних змін у суспільстві через застосування сучасних...
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconЗастосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови 2018 р. Зміст вступ
Завдання вчителя полягає в тому, щоб вибрати такі методи навчання, які дозволили б виявити ініціативність, творчість учня, активізували...
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconШкола перспективного педагогічного досвіду вчителів фізики м. Тернополя
Формування ключових компетентностей на уроках фізики з використанням сучасних інноваційних педагогічних технологій
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconУ своїй педагогічній діяльності реалізовую науково-методичну проблему: Розвиток творчої особистості в процесі впровадження інноваційних технологій на уроках світової літератури та художньої культури

Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій icon«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської І німецька мови та працює в Центрі...
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconСтруктура портфоліо Професійний портрет учителя
«Використання сучасних технологій та інтерактивних методів роботи на уроках музичного мистецтва, як засобу підвищення рівня естетичного...
Виховання патріотизму на уроках іноземної мови та в позаурочній діяльності з використанням нестандартних методів та інноваційних технологій iconВикористання інноваційних технологій на уроках німецької мови та в позакласній роботі для навчання говоріння
Тернопільська спеціалізована школа №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка