Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society»Скачати 62,52 Kb.
Дата конвертації26.06.2017
Розмір62,52 Kb.Scientific Consulting Community ”Open Europe”

(Banská Bystrica, Slovenská republika)

___________________________________________________________


Запрошує викладачів, аспірантів, студентів ОПУБЛІКУВАТИ СТАТТЮ у зарубіжному науковому журналі «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації Словаччина). Видається чотири рази на рік за наступними науковими напрямами:

1. ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ.

2. ПРАВО.

3. ІСТОРІЯ.

4. ПОЛІТОЛОГІЯ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.
Індексація матеріалів, що публікуються у виданні, здійснюється за наукометричними базами Google Scholar, DOI, DOAJ.
Наукова стаття, що опублікована у журналі «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY», вважається публікацією у професійному виданні зарубіжної держави відповідно до п. 2.1. Наказу Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук" № 1112 від 17 жовтня 2012 р.
Статті студентів видаються у додатку до журналу «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (індексація здійснюється Google Scholar). Статті, що підготовлено у співавторстві студента з особою, яка має науковий ступінь, видаються в основному випуску журналу.

Інформація ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ:
Статті приймаються англійською, українською або словацькою мовами. За оригінальність, зміст, науковий рівень статті відповідає її автор. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія видання. Кількість оригінального, незапозиченого тексту має складати:

- для студентів – не менш ніж 30% усього обсягу тексту;

- для науковців – не менше 40%.

На усі текстові запозичення у статті повинно бути зроблено посилання за встановленими правилами.

У разі недотримання норм оформлення або у разі виявлення в статті плагіату, стаття повертається на доопрацювання автору.
Статті приймаються тільки в електронній версії (через електронну форму реєстрації за адресою: sccoe@centrum.sk) разом з квитанцією про оплату. Для осіб, що не мають наукового ступеня, обов’язковою є рекомендація статті до опублікування від наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.

Вимоги до оформлення статті (зразок оформлення статей представлений на офіційному сайті видання):

  • формат тексту: Word for Windows (тільки формат .doc, не .doc.х), розмір шрифту 14 (тип Times New Roman), інтервал мiж рядками 1,5;

  • поля: зверху, знизу і праворуч 20 мм, ліворуч 25 мм.

  • обсяг статті повинен бути не менше 10-ти сторінок (враховуючи анотацію, перелік використаних джерел, в тому числі у транслітерації, та малюнки).


Структура статті:

УДК вирівнювання по правому краю;

Назва статті великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру;

Прізвище та ім'я автора (авторів), шрифт жирний, вирівнювання по центру;

Анотація та ключові слова англійською та українською (словацькою) мовами є невід’ємною частиною статті (шрифт курсив), вирівнювання по ширині;

Текст статті рекомендується ділити на розділи. Назви розділів нумеруються, пишуться жирним шрифтом та вирівнюються по ширині.
Необхідно дотримуватися наступних правил:

- вирівнювати блок,

- робити початок нового абзацу 125 мм,

- не нумерувати сторінки,

- не переносити слова вручну,

- в тексті не допускається використання виносок (як внизу сторінки, так і в кінці статті),

- внутрішньотекстовi посилання наводяться у квадратних дужках, де вказується прізвище автора, рік видання статті або книги і, якщо наводиться цитата, то сторінка або діапазон сторінок, наприклад [1, Tymchenko, 2006, p.176].

Рисунки і таблиці нумеруються, на них має бути посилання у тексті статті. Назви рисунків (Рис.1:) або таблиць (Таб.1:) друкуються жирним курсивом, розмір шрифту 12, вирівнюються по лівому краю. Нумерація й назва рисунків вказуються під рисунками, назви й номери таблиць над таблицями. Внизу під графами й таблицями (з вирівнюванням по правому краю) необхідно вказати їх джерело. Таблиці, рисунки, формули, графи не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки та графи повинні бути зрозумілі в чорно-білому зображенні.

Формули нумеруються. Номер формули в круглих дужках вирівнюється по правому краю. Номер зазначається в тому ж рядку, що й формула.
Українською (або словацькою) мовою рекомендується приблизно така схема подання наукової статті в журналі:

Блок 1 українською (або словацькою) мовою:

- Назва статті,

- Автор (и),

- Анотація і ключові слова.Блок 2 інформація Блоку 1 в латиниці (переклад відповідних даних) в тій же послідовності, як в блоці 1: автори (транслітерація); назва статті, анотація, ключові слова англійською мовою.

Анотації англійською мовою: необхідно мати на увазі, що анотації англійською мовою в українськомовному виданні є для іноземних вчених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень. Зарубіжні фахівці за анотацією оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи автора, можуть використовувати її у своїй публікації і зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити повний текст і т.і. Анотація англійською мовою (200-250 слів) на україномовну (або словацькомовну) статтю за обсягом повинна бути більше анотації українською (або словацькою) мовою, оскільки за даною анотацією йде повний текст цією ж мовою. Анотації використовуються в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку документів та інформації.

Якщо стаття англійською мовою, тоді в схемі подання статті Блок 1 буде англійською мовою, а Блок 2 українською (або словацькою) мовою. Блока 4 - не буде.Блок 3 повний текст статті українською (або словацькою) мовою.

Блок 4 список літератури українською (або словацькою) мовою. Стандарт подання посилань в цьому блоці для міжнародних БД не має значення (як правило, це відповідний державний стандарт).

Блок 5 той же список літератури в латиниці (ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ЗА ПРАВИЛАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Номер джерела наводиться, і в статті, і в списку літератури, в квадратних дужках. Назва списку літератури має бути англійською мовою: REFERENCES, але ні в якому разі не транслітерованим: SPISOK LITERATURY.

Для книжкових видань (монографії, підручники) українською (або словацькою) мовою обов'язкова транслітерація оригінальної назви курсивом і переклад назви на англійську мову у круглих дужках):

[1] Tymchenko S. M., Kaliuzhnyi R. A., Lehusha S. M. Teoriia derzhavy i prava (Theory of State and Law), Kyiv: Vyd. PALYVODA A. V., 2006, 176 p.
Блок 6 - Біографія автора (авторів) англійською мовою. У біографії навести:

- прізвище та ім'я (в одній з раніше прийнятих міжнародних систем транслітерації),

- академічні та наукові звання, посаду в даний час,

- повний переклад офіційної назви організації (не наводити підрозділ в організації, як, напр., кафедри, лабораторії і т.п.), юридичну адресу організації (як мінімум місто і країну),

- особистий е-мейл.

В окремому файлі повинна бути фотографія автора (авторів) у форматі jpg, 300dpi, розмір не менше 70х60 мм.- name;

- academic titles; actual professional or academic position (function and workplace);

- full Transferable officially recognized by the organization; the legal address of the organization (at least city and country);

- a personal e-mail.
Вартість публікації статті складає:

- для студентів - 1 євро за сторінку;

- для викладачів, аспірантів та студентів, що працюють у співавторстві з викладачами, – 2 євро за сторінку.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами (курс НБУ+3% грн.):

ФОП Злобін Ілля Володимирович

Р/р №2600910340 у відділенні ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ІПН 2863000095.

або

Поповнення карти Приватбанку 5168 7556 0282 4571 (Дубель Михайло Володимирович).

Призначення платежу: «За публікацію у зарубіжному науковому журналі».

Усі файли, надіслані на електронну адресу, повинні мати назву. Наприклад – «Іванов_стаття», «Іванов_оплата» .
Адреса та контактні телефони:

Адреса: Banská Bystrica, Slovenská republikaЕлектронна пошта: sccoe@centrum.sk

Контактні телефони в Україні: 050-368-35-18 (Ілля Володимирович); 099-35-95-943 (Михайло).


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconБібліотека Університету "Україна"
Бюлетень призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconМіжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства
До збірника увійшли статті та тези доповідей викладачів, аспірантів І студентів юридичного факультету СумДУ, інших юридичних внз...
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconМатеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017
Матеріали науково-технічної конференції містять зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, докторантів та молодих...
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconРекомендаційний список літератури (анотований) для викладачів загальноосвітніх предметів
До Вашої уваги – рекомендаційний список публікацій, який було надруковано в журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»...
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconМатеріал и міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини»
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconЗаконспектувати статтю с. 97 Прочитати с. 98-99, письмово виконати завдання 1
Опрацювати статтю с. 87-88, прочитати казку «Пан та Собака», скласти цитатний план
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconПрограма та матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів

Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconНавчальний посібник Для викладачів та студентів фармацевтичного факультету Запоріжжя 2014

Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconМетодичні вказівки з подання системної інформації
Для науково-педагогічних працівників, аспірантів І студентів усіх спе­ціальностей академії
Викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «economic and law paradigm of modern society» iconФізичні відмінності між чоловічою І жіночою статтю Мета
Фізичні відмінності між чоловічою І жіночою статтю в підлітковому віці починають проявлятися яскраво. І дівчат, І хлопців хвилюють...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка