Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літературиСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,85 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5
Тема. Волт Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе» — програмовий твір поета.
Мета: поглибити знання учнів про своєрідність і но­ваторські відкриття В. Вітмена-поета: розвивати навички виразного читання та аналізу поетичного твору, навички творчого перекладу; розвивати логічне мислення, вчити учнів виражати власні судження; виховувати толе­рантність, повагу до думки іншого.

Обладнання:фонозаписи музичних творів В. Вільямса, Г Холста.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формуван­ня на їхній основі вмінь і навичок.
Хід уроку
«Листя трави» В. Вітмена — найоригінальніший витвір розуму і мудрості.

Р.У. Емерсон
І. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя. Хоча вам ще небагато років, але життєвого досвіду, я впевнена, вже вистачає. І, мабуть, взаєморозуміння ви знаходите набагато рідше, ніж наштов­хуєтеся на стіну непорозумінь. Часто вас не розуміють батьки, вчителі, навіть друзі. Ну що ж... Кажуть, що це критичний вік. Змушена вас розчарувати. Це не криза. Це просто життя. Адже і з вашого боку часто буває така сама реакція — непорозуміння. Ви теж не завжди розу­мієте мотивів поведінки інших людей. Ну от взяти хоча б наш предмет. Зізнайтеся чесно, далеко не кожен літера­турний твір викликає у вас захоплення. Швидше — на­впаки. Але це не трагедія. Ви формуєтеся як особистість. Зі своїми смаками, з власним баченням цінностей життя, маєте індивідуальну точку зору. Тому я просто спробую передати свої враження від поезії Волта Вітмена і, мож­ливо, знайду серед вас однодумців. Повірте, дорослі теж страждають від непорозуміння.

ІІ. Робота над темою уроку. • Презентація теми, мети уроку.

 • Обговорення епіграфа.

 • Перевірка виконання домашнього завдання.

 • Виразне читання вчителем уривків з «Пісні про себе».

 • Обговорення твору за запитаннями та завданнями.

 • Чому поема називається «Пісня про себе»?

 • Простежте історію назви твору: 1860р. — «По­ема про Волта Вітмена, американця»; 1880 р. — «Волт Вітмен». 1881 р. — «Пісня про себе». Чому, на вашу думку, автор надавав таке значення назві сво­го твору і зупинився на останньому варіанті?

 • Як ви вважаєте, чому Вітмен говорить: «Що прийнятне для мене, приймете й ви»?

 • Які філософські питання поставив Вітмен у поемі?

 • Робота з текстом твору та підручниками. Аналіз тво­ру за планом.

 • «Пісня про себе» як своєрідний поетичний маніфест В. Вітмена;

 • багатотемність поеми, космічна масштабність подій при­родного, соціального, духовного життя;

 • нове світобачення й особливості зображення людини в творі;

 • основна ідея поеми — духовне зростання особистості та людства,

 • традиції романтичної лірики та новаторство в поемі (те­матика, мова, композиція, ритмо динаміка);

 • мовний експеримент;

 • введення до поеми астрофічного вірша та верлібру, своє­рідних «каталогів» (довгих переліків предметів, явищ, понять);

 • відтворення незвичайними ритмами віршів складної му­зики життя.

 • Читання, зіставлення віршів В. Вітмена в українсь­ких перекладах В. Мисика, В. Коротича, Л. Герасимчука, М. Стріхи та ін.

 • Виразне читання вчителем або учнем мовою оригіна­лу уривка із «Пісні про себе».

 • Творча пауза. Власний переклад учнями рідною мо­вою 1 — 2 строф поеми (за власним вибором), за потреби — з використанням словників.

Слово вчителя. Проблема перекладу творів Вітмена іншими мовами пов'язана з тим, що переклада­чам важко передати ритмічну окресленість його поезії. Складність для вітчизняних перекладів полягає ще і втому, що українські слова довші за англійські, тому дослідники часто вважають переклади з Вітмена новотворами. Адже потрібно не лише передати зміст твору, а й спробувати зберегти його мелодику, ритм. Як рекомендацію творити чудові вірші, а отже, і переклади, слід розглядати слова самого поета: « Ти хочеш, щоб твій твір був прекрас­ним? Передусім не турбуйся про це. Люби сонце, зем­лю і людей, зневажай багатство, зненавидь тиранів, перевір все, чому тебе вчили в школі або церкві, і не лише твій твір — ти сам станеш найпрекраснішою в світі поемою».

 • Презентація учнівських перекладів. Обговорення твор­чих робіт, визначення їх позитивних і негативних сторін.

Слово вчителя. Українська вітменіана досить багата. Творчість американського барда була близька Михайлу Семенкові, Лесеві Курбасові, Павлу Тичині (особливо в 20-ті роки), Івану Кулику, який вмістив вірші Вітмена до «Антології американської поезії» (1929). У 1969 р. українською мовою вийшла книга «Листя трави» — результат співпраці багатьох перекладачів, зокрема Во­лодимира Мисика, Івана Кулика, Віталія Коротича, Ми­хайла Тупала та ін. Багато для популяризації Вітмена в Україні зробив Лесь Герасимчук, упорядник книги «Уолт Уїтмен. Поезії» (1984). З кожним роком українська вітме­ніана поповнюється новими творами.

ІІІ. Етап рефлексії. • Бесіда.

 • На мелодійність звучання поезії Вітмена вказує вже слово "пісня" у заголовку твору. Якою, на вашу думку, має бути музика до цієї пісні?

 • Порівняйте свої уявлення про музику до творів Вітмена із баченням композиторів.

 • Музична пауза. Прослуховування фонозаписів му­зичних творів: В. Вільямса, Г. Холста.

Слово вчителя. Ось і закінчується урок. Але ми ще довго будемо чути його музику: з поетичних рядків Вітме­на шелестить, співає, кричить, сміється, плаче, щебече, колишеться морськими хвилями листя трави. Все це страждало, було дощем і землею, вітром і степом, дити­ною і старим, зустрічалось і розлучалось, вмирало і на­роджувалось, літало простором. Воно неподільне, як тіло і душа.

Очікувані результати.

Учень :

 • пояснює, чому «Пісня про себе» вважається програ­мовим твором поета (у ній яскраво втілені особливості сти­лю і світогляду Вітмена);

 • виразно читає і аналізує вірші В. Вітмена.

Домашнє завдання. Дослідити традиції В. Вітмена в українській літературі (верлібр у творчості українського футуриста М. Семенка, імажиніста Б.-І. Антонича, символіста П. Тичини ). Підготувати виразне чи­тання сонета С. Гординського –«Бодлер» (індивідуальне зав­дання).

Список використаної літератури
1. Інтерактивні технології навчання. За ред.. О. Пометун, Л. Пироженко. –К.:АПН, 2002 – 134с.

2. Ісаєва О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів. – К.: Ленвіт, 2000 – 183с.3. Сафарян С. Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти. Всесвітня література № 10, 2008р.

4. Маслюк О. Інноваційні технології – ефективний засіб формування читацької компетентності учня. Всесвітня література № 2, 2010.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconВикористання інформаційних комп'ютерних технологій на уроках світової літератури
З досвіду роботи вчителя світової літератури Мізоцької школи-інтернату Федоркович Н.І
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconНаказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів,...
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconУроках світової літератури в профільній школі
У статті розкрито суть понять художній переклад, теорія та практика перекладу. Виокремлено завдання з практики перекладу для учнів,...
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconЧижівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на
Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconА. Тарковський Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconКонкурсу «Шкільна бібліотека 2017» Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»
Тема досвіду: Використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;...
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconТема використання додаткових джерел інформаційних та інтерактивних методик на уроках історії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів на основі інформаційно-комунікативних технологій мета
Висвітлити методичні принципи організації І проведення уроків історії, використовуючи інтерактивно-комунікативні технології
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів
Використання традиційних І новітніх методик у формуванні читацької компетенції учнів на уроках світової літератури iconМетодика роботи з художнім текстом на уроках географії у класі (з досвіду роботи) 201 зміст
Методи та прийоми використання творів світової літератури на уроках географії у 7 класі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка