Вища рада правосуддяСкачати 103,09 Kb.
Дата конвертації05.10.2017
Розмір103,09 Kb.

tsign

УКРАЇНА
ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

ТРЕТЯ ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА
УХВАЛА13 вересня 2017 року

Київ

2912/3дп/15-17Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко О.О.
Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Овсієнка А.А., членів Гречківського П.М., Мірошниченка А.М., Худика М.П., розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Олійник А.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарних скарг Служби безпеки України та прокуратури Івано-Франківської області стосовно дій судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко Оксани Олександрівни і доданих до них матеріалів,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 31 січня 2017 року за вхідним № 78/0/20-17 від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та 27 червня 2017 року за вхідним № 3716/0/8-17 надійшли дисциплінарні скарги прокуратури Івано-Франківської області за підписом ОСОБА 1 від 2 серпня 2016 року та Служби безпеки України за підписом ОСОБА 2 від 21 червня 2017 року на дії судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко О.О.

Зі скарг убачається, що 15 лютого 2016 року ОСОБА 3 звернулося з позовом до ОСОБА 4 (далі – ОСОБА 4) про стягнення заборгованості в сумі 82 511,6 грн (вісімдесят дві тисячі п’ятсот одинадцять гривень шість копійок), зареєстрованим 20 лютого 2016 року в Івано-Франківському окружному адміністративному суді (номер справи № 809/149/16).

Згідно з автоматизованим розподілом справ вказану справу розподілено для розгляду судді Лучко О.О. Після розподілу зазначеної адміністративної справи у судді Лучко О.О. виник потенційний конфлікт інтересів, який полягав у наявності в неї приватного інтересу при розгляді справи № 809/149/16, що могло вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття суддею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, оскільки керівник і власник ОСОБА 4 ОСОБА 5 є батьком Лучко О.О.

ОСОБА 1 у дисциплінарній скарзі також зазначає, що позивач подав клопотання про звільнення його від сплати судового збору відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про судовий збір» у зв’язку з відсутністю коштів. Ухвалою суду від 22 лютого 2016 року йому було відмовлено у задоволенні клопотання.

Того самого дня, 22 лютого 2016 року, суддя Лучко О.О. у зазначеній справі постановила ухвалу про залишення позовної заяви ОСОБА 3 без руху та надала позивачу строк для сплати судового збору до 29 лютого 2016 року, а ухвалою від 1 березня 2016 року повернула позивачу позовну заяву до ОСОБА 3, керівником якого є її батько – ОСОБА 5, у зв’язку з неусуненням її недоліків, а саме несплатою судового збору.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» суддя Лучко О.О. не вжила заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, не повідомила Раду суддів України про наявність у неї реального конфлікту інтересів та постановила рішення в адміністративній справі № 809/149/16 в умовах реального конфлікту інтересів.

Водночас, розглядаючи аналогічну справу № 809/213/16 за позовом ОСОБА 6 до ОСОБА 7 про стягнення заборгованості, ухвалою від 1 березня 2016 року суддя Лучко О.О. відстрочила позивачу сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Таким чином, на думку скаржників, 22 лютого 2016 року та 1 березня 2016 року в адміністративній справі № 809/149/16 зазначена суддя постановила ухвали в умовах реального конфлікту інтересів.

ОСОБА 1 зазначає, що відповідно до статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент прийняття судових рішень) суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко О.О. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з порушенням правил відводу (самовідводу) і неповідомленням Ради суддів України про реальний та потенційний конфлікт інтересів.

У дисциплінарній скарзі Служби безпеки України також зазначено, що 7 червня 2016 року спецпідрозділом управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області складено та направлено до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області протокол № 22 про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частинами першою, другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а саме неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів і вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (справа № 344/7447/16-п). У судові засідання в цій справі суддя Лучко О.О. не з’являлася та надавала суду листки непрацездатності.

23 вересня 2016 року постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області суддю Лучко О.О. визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-7 КУпАП. Провадження у цій справі закрито у зв’язку із закінченням строку накладення стягнення.

На думку ОСОБА 2, дії судді є підставою для дисциплінарної відповідальності згідно з вимогами Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон).

З огляду на викладене ОСОБА 1 та ОСОБА 2 просять притягнути суддю Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко О.О. до дисциплінарної відповідальності.

Згідно із протоколами передачі матеріалу раніше визначеним членам Вищої ради правосуддя від 3 травня 2017 року та від 27 червня 2017 року члена Вищої ради правосуддя Олійник А.С. визначено доповідачем у цій справі.

Статтею 108 Закону та частиною другою статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповідачем – членом Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Олійник А.С. проведено попередню перевірку дисциплінарної скарги, за результатами якої складено вмотивований висновок із викладенням фактів та обставин, що обґрунтовують надану у висновку пропозицію.

Розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Олійник А.С. та додані до нього матеріали, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко О.О. з огляду на таке.

У частині першій статті 7 Закону зазначається, що кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Частиною четвертою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент прийняття судових рішень) передбачено, що суддя повинен додержуватися присяги.

Згідно із пунктами 1 і 5 частини п’ятої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент прийняття рішень суддею Лучко О.О.) суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

Відповідно до статей 1, 7 Кодексу суддівської етики, затвердженого XI черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду; суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення практичних навичок.

Обов’язок судді дотримуватися принципу неупередженості під час здійснення правосуддя кореспондується з нормами Закону України «Про запобігання корупції». Згідно з частиною першою статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до підпункту д) пункту 1, пункту 7 частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент прийняття судових рішень), суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав умисного або внаслідок недбалості порушення правил відводу (самовідводу); неповідомлення Ради суддів України про реальний та потенційний конфлікт інтересів.

Згідно зі статтею 27 Кодексу адміністративного судочинства України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і відводиться, якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень суддею Лучко О.О. у справі № 809/149/16 самовідвід не заявлявся. Отже, зазначеною суддею порушення всупереч вимогам статті 27 Кодексу адміністративного судочинства України не заявлено самовідводу, що є порушенням правил самовідводу.

Відповідно до частини сьомої статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент прийняття судових рішень суддею Лучко О.О.), суддя загальної юрисдикції повідомляє Раду суддів України про виникнення у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом.

Згідно з підпунктом 1 частини першої статті 15 Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 4 лютого 2016 року № 2, з метою самостійного врегулювання конфлікту інтересів суб’єкт застосовує один або декілька способів врегулювання конфлікту інтересів; у тому числі самовідвід в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. Зазначений скаржниками конфлікт інтересів у судді Лучко О.О. мав бути врегульований нею самостійно в порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

Встановлено, що статтею 27 Кодексу адміністративного судочинства України зазначений конфлікт врегульовується шляхом заявлення суддею самовідводу, а не шляхом повідомлення Ради суддів України про конфлікт інтересів. Отже, суддю Лучко О.О. не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності на підставі пункту 7 частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції, чинній на момент прийняття судових рішень).

23 вересня 2016 року постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області суддю Лучко О.О. визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172-7 КУпАП (справа № 344/7447/16-п, провадження № 3/344/2219/16); провадження закрито у зв’язку із закінченням строку накладення стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.

Відповідно до підпункту д) пункту 1 частини першої, пункту 3, пункту 14 частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції від 8 липня 2016 року) суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: порушення правил щодо відводу (самовідводу); систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, у тому числі прояв неповаги під час здійснення судочинства до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом.

Вказані положення закону кореспондуються із нормами підпункту д) пункту 1, пункту 3, пункту 15 частини першої статті 106 Закону: порушення правил щодо відводу (самовідводу); допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України та статтею 115 Закону встановлено, що підставою для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Відповідно до пунктів 1, 4 частини дев’ятої статті 109 Закону істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, факт допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду; суддю визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.З огляду на викладене дії, які кваліфікуються як такі, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, а також вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, згідно з чинним законодавством охоплюються ознаками складу істотного дисциплінарного проступку або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді.

Вчинення суддею Лучко О.О. істотних дисциплінарних проступків є підставою для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.

Згідно із частиною одинадцятою статті 109 Закону дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

Строк застосування дисциплінарного стягнення стосовно судді Лучко О.О. не закінчився.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено передбачених частиною першою статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддяухвалила:

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Лучко Оксани Олександрівни.Ухвала оскарженню не підлягає.


Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя
Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

А.А. Овсієнко

П.М. Гречківський

А.М. Мірошниченко
М.П. Худик

Каталог: content -> act
act -> Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Оболонського районного суду міста Києва Луценка О. М
act -> Рішення 21 квітня 2016 року Київ №884/0/15-16 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Вищого господарського суду України Корсака В. А., Данилової М. В., Данилової Т. Б
act -> Рішення 14 квітня 2016 року Київ №820/0/15-16 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ Кравченка С.І
act -> 16 червня 2016 року Київ №1220/0/15-16
act -> Рішення 14 квітня 2016 року Київ №792/0/15-16 Про відмову у внесенні подання Президентові України про звільнення Саніна Б. В
act -> Рішення 16 червня 2016 року Київ №1203/0/15-16 Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Савченко В. О. з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ у зв’язку з поданням
act -> 17 листопада 2015 року Київ №875/0/15-15
act -> Рішення 16 червня 2016 року Київ №1238/0/15-16 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Вищого адміністративного суду України Бутенка В.І. та судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ Коротуна
act -> Рішення 24 березня 2016 року Київ №594/0/15-16 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ Касьяна О. П


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вища рада правосуддя iconУкраїна вища рада юстиції тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції висновок
Мойсика В. Р., членів Комісії: Варишка П. В., Галабали М. В., Лавренюка М. Ю., Первомайського О. О., Смирнової К.І., Соловйової М....
Вища рада правосуддя iconЗвіт про роботу вчителя української мови та літератури в міжатестаційний період Курдибайло Людмила Іванівна, освіта вища, стаж 40 років, кваліфікаційна категорія вища
...
Вища рада правосуддя iconДипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада»
Розділ Яскраві виразники українського національного характеру в романі П. Куліша «Чорна рада»
Вища рада правосуддя iconРішення 26 травня 2016 року Київ №1057/0/15-16 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Вищого адміністративного суду України Цвіркуна Ю.І
Вища рада юстиції, розглянувши висновок та матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції за зверненням громадянина Мануйла...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка