Висновки експертної комісії за


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУСкачати 431,62 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.06.2017
Розмір431,62 Kb.
1   2   3

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу училища, і безпосередньо спеціальності "Музичне мистецтво" відіграє бібліотека училища.

Загальний фонд бібліотеки складає 38528 примірників, у тому числі:


 • нотна література – 19822 прим.,

 • підручники – 1164 прим.,

 • посібники – 1253 прим.,

 • довідкова література – 522 прим.,

 • художня література – 4969 прим.

Середня кількість літератури, яка припадає на одного студента – 141,9 прим. Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і довідковою літературою складає з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 98%, з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін – 100%, близько 65% з них – українською мовою. Забезпечення навчальною і довідковою літературою зі спеціальних дисциплін складає 95% в залежності від спеціалізації і поновлюється підручниками українською мовою.

За останні п’ять років бібліотека училища придбала понад 1000 примірників навчальної, довідкової та нотної літератури як за власні кошти, так і за благодійні.

Училище тісно співпрацює з обласною науковою бібліотекою імені Івана Франка, з обласною бібліотекою для юнацтва. В училищі існує бібліотечна комісія, яка проводить різноманітні літературно-мистецькі заходи, в яких беруть участь члени Національної спілки письменників України, літературознавці, науковці вузів Прикарпаття.
ВИСНОВОК: експертна комісія відзначає, що за результатами ознайомлення з роботою бібліотеки та переліком фахових видань, музичне училище має достатнє інформаційне забезпечення щодо підготовки майбутніх фахівців в галузі музичного мистецтва.
6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Атестація педагогічних працівників училища проводиться за окремим графіком відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. №930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550.

Кадрове забезпечення є основою навчальної, методичної, творчої роботи, від якого зележить рівень підготовки фахівців, тому в музичному училищі особлива увага приділяється кадровій політиці. Покращенню професійної роботи викладачів сприяють індивідуальні та колективні форми методичної роботи, регулярне підвищення кваліфікації, залучення на умовах сумісництва провідних спеціалістів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Училище має багаторічні творчі зв’язки з кафедрами Національної музичної академії України імені П.Чайковського, Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка та Одеської національної музичної академії імені А.Нежданової. Професорсько-викладацький склад цих вищих навчальних закладів регулярно проводить в училищі майстер-класи, показові заняття, методичні конференції тощо. Щорічно випускники училища успішно складають вступні випробування і вступають до навчання до вищезгаданих навчальних закладів.

Переважна більшість педагогічних викладачів має стаж педагогчінї роботи понад 10 років. Середній вік викладацького складу – 54 роки. Плинність педагогічних кадрів має соціально-об’єктивний характер (вихід на пенсію, смерть, переїзд в іншу місцевість тощо) і становить протягом 2013-2016 років 10 осіб.

Тарифікаційні списки викладачів складено відповідно до нормативних документів та рішення атестаційної комісії. Склад керівних та педагогічних кадрів училища забезпечує навчально-виховний процес, проте дирекції необхідно залучати на виконавські спеціалізації молодих фахівців – випускників музичних академій України.

Соціальні умови праці, режим роботи та відпочинку для працівників училища відповідають чинним нормам трудового законодавства України. В навчальному закладі згідно статуту та правил внутрішнього розпорядку передбачено шестиденний робочий тиждень для педагогічних працівників з одним вихідним днем (неділя) та п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень із двома вихідними для працівників адміністративно-господарського персоналу.

Графіки надання відпусток щорічно затверджується до 5 січня поточного року. Педагогічним працівникам надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів під час літніх канікул. Крім основних щорічних відпусток передбачається надання додаткових відпусток за ненормований робочий день відповідно до умов колективного договору, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.ВИСНОВОК: кадрове забезпечення Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає вимогам Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах і вищих професійних училищах; якісний кадровий склад та їх професійна й педагогічна майстерність повністю забезпечує підготовку фахівців за даною спеціальністю. Стан соціальної сфери відповідає діючим нормативним вимогам, створені необхідні умови для роботи й відпочинку.
7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Площа будівель і споруд училища становить 3953,1м2, у т.ч. навчальна – 3002,0м2, що в розрахунку на одного студента становить 14,5м2 навчальної площі.

У трьох навчальних корпусах розміщені і обладнані 7 кабінетів, лабораторія звукозапису, 10 аудиторій для групових занять, 29 аудиторій для індивідуальних занять, 1 оркестровий клас для занять духового оркестру та ансамблю, 1 актовий зал на 150 місць, бібліотека з читальним залом, 23 комп’ютери.

У трьох навчальних корпусах встановлено центральне опалення.

Для організації навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання згідно з навчальними планами створено 7 навчальних кабінетів та 1 лабораторія, що обладнані необхідним технічним устаткуванням, меблями та інвентарем для виконання планових навчальних робіт.

Спортивна база училища дозволяє створити для студентів достатні умови для занять фізичною культурою та спортом. У наявності в навчальних корпусах спортивний зал загальною площею 238,2м2, літній спортивний майданчик.

Для якісного проведення занять в училищі використовується 510 одиниці музичних інструментів, 85 одиниць технічних засобів. Фонотека училища нараховує 640 примірників аудіо-записів.

З 2000 року в училищі працює відеотека із записами програмних творів із курсу української та світової музичної літератури, навчальних фільмів із дисциплін гуманітарного, соціально-економічного та спеціального (фахового) циклів. Станом на 01.01.2017р. відеотека училища налічує відеозаписів на 240 астрономічних годин.

Матеріальна база училища розвивається із надходженням відповідних коштів.

Щорічно проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання та матеріалів по кожному кабінету й лабораторії.

Передача до списання морально та фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується директором училища.

Наявна матеріально-технічна база, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу і навчання студентів училища.

У 2014 році проведено поточний ремонт навчальних кабінетів на суму 115273,00грн.

У 2015 році проведено ремонт індивідуальних класів на суму 27687,00грн.

У 2016 році проведено в навчальних класах та кабінетах поточний ремонт на суму 57903,00грн; встановлено металопластикові вікна у спортзалі та актовому залі на суму 50000,00грн.

У 2014 році придбано навчальної літератури на суму 557,00грн.; у 2015 році – на суму 4820,00грн.; у 2016 році – на суму 4886,00грн.

Придбано музичних інструментів:

2014 рік – на суму 60442,00грн.;

2015 рік – 100000,00грн.
Придбано комп’ютерної техніки та іншого обладнання:

2015 рік – на суму 16932,00грн.;

2016 рік – 6950,00грн.

Придбано звукопідсилювальна, звукоосвітлювана та телевізійна апаратура:

2014 рік – на суму 11497,00грн.;

2015 рік – 132000,00грн.

Придбані сценічні (концертні) костюми для учасників духового оркестру та академічного хору:

2014 рік – на суму 99906,00грн.;

2016 рік – 9000,00грн.

Придбано меблів для навчальних кабінетів та класів:

2014 рік – на суму 15980,00грн.;

2015 рік – 6400,00грн.

Структурним підрозділом музичного училища є бібліотека, робота якої спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу, зокрема навчальною літературою, підручниками, посібниками, нотною та довідковою літературою.

Комплектування фонду здійснюється через книговидавництва.

Загальний фонд бібліотеки станом на 01.01.2017р. складає 38528 примірників. В основному книжковий фонд забезпечує навчальний процес літературою із загальноосвітніх, гуманітарних, музично-теоретичних дисциплін, не в повній мірі вистачає підручників з математики, хімії та фізики.

Щороку проводиться планова інвентаризація матеріальних цінностей з метою збереження обладнання, утримання споруд, систем життєдіяльності навчального закладу в належному стані.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» в училищі функціонує система охорони праці. Створена служба охорони праці, призначені відповідальні особи за стан протипожежної безпеки, безпечної експлуатації електро-господарських будівель і споруд, комп’ютерної техніки. В установленому порядку

проводяться навчання та інструктажі з охорони праці посадових осіб та фахівців училища. Директор училища, його заступники пройшли курси підвищення кваліфікації в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області у 2014 році та у 2016 році в навчально-курсовому комбінаті ЖКГ Івано-Франківської області щодо знань законів і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки.

Всі педагогічні працівники та адміністративно-господарський персонал проходять щорічний медичний огляд.

На підставі вищенаведеного матеріально-технічна база музичного училища повністю відповідає вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Їхня підготовка забезпечена достатньою кількістю музичних інструментів, навчально-методичною літературою, технічними засобами та іншим обладнанням.ВИСНОВОК: матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає сучасним державним вимогам; разом з тим, для вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу необідно поповними комп’ютерну базу училища як сучаним обладнанням, так і навчально-програмним забезпеченням на електронних носіях, придбати нові підручники із загальноосвітніх предметів; потребує вирішення проблеми придбання музичних інструментів (духових та ударних, струнних- скрипок, віолончелі, контрабасів), концертного роялю.

8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Відповідно до наказу по училищу від 25.10.2016р. №112-од з метою перевірки якості навчання та рівня успішності студентів були проведені комплексні контрольні роботи (ККР) з нормативних дисциплін таких циклів підготовки: гуманітарної і соціально-економічної підготовки; з циклу природнично-наукової та фундаментальної підготовки та професійно-практичної підготовки. Зміст ККР обговорено й затверджено на засіданнях циклових комісій. Зміст робіт відповідає робочим навчальним програмам курсів відповідних дисциплін, про що свідчать відгуки зовнішніх рецензентів, провідних фахівців вищих мистецьких навчальних закладів України. ККР проводились відповідно до затвердженого графіка.

За підсумками виконання ККР отримані такі результати:


 • Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

(українська мова за професійним спрямуванням, історія України) • абсолютна успішність складає 94,5%

 • якість успішності 50,8%
 • Цикл природничо-наукової та фундаментальної підготовки

(педагогіка і психологія, світова музична література)


 • абсолютна успішність складає 92,2%

 • якість успішності 50,8%
 • Цикл професійно-практичної підготовки

(спеціальний клас, диригування, сольфеджіо, гармонія, методика навчання гри на інструменті)


 • абсолютна успішність складає 93,2%

 • якість успішності 63,2%


Всього за спеціальністю «Музичне мистецтво»


 • абсолютна успішність складає 93,2%

 • якість успішності 57,7%

Результати виконання ККР та результати останньої перед акредитацією зимової екзаменаційної сесії підтверджують належний рівень успішності та якості навчання студентів, який відповідає умовам акредитації.

Найважливішим етапом навчального процесу в музичному училищі є державна атестація випускників. В навчальному закладі розроблена система підготовки до державних екзаменів – прослуховування державних програм з фаху, диригування, ансамблів; робота випускників з колективами – хором, оркестрами. До проведення комплексного екзамену з основ педагогічної майстерності проводяться консультації, заслуховуються дипломні роботи з аналізу педагогічного

репертуару. Більшість програм випускників виконавських спеціалізацій мають практичну спрямованість і пов’язані до концертного репертуару випускника, враховують його індивідуальні здібності.

Головами Державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій впродовж останніх трьох років призначається провідні науково-педагогічні працівники музичних академій України, які відзначають належний рівень професійної підготовки випускників, принциповість і об’єктивність оцінки навчальних досягнень студентами викладачами училища.

Дирекція училища, голови циклових комісій, керівники академічних груп приділяють необхідну увагу розподілу випускників на роботу. Персональний розподіл випускників проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 15.04.2015р. №216 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 28.08.1996р. «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовденням» до складу комісій з розподілу випускників входять представники керівництва училища, Управління культури, голови циклових комісій.

Матеріали персонального розподілу направляються до Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Посвідчення про направлення на роботу видаються випускникам разом з дипломом молодшого спеціаліста. Після закінчення училища більшість випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.

В училищі налагоджено зв'язок з випускниками. Повідомлення про працевлаштування або про вступ до ВНЗ надходять на всіх випускників.

Таким чином, результати освітньої діяльності Івано-Франківського музичного училища імені Денса Січинського повністю відповідають вимогам до акредитації спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» та «Опису системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності».

За останні три роки перед черговою акредитацією студенти училища брали участь у Всеукраїнських, міжнародних, регіональних конкурсах виконавської майстерності, олімпіадах та мовно-літературних конкурсах:

Х обласний конкурс юних піаністів імені В.Барвінського (19-20.02.2014р.) учні школи педагогічної практики: Ірина Берчук (8 кл., клас Н.П.Сич) – І місце (старша група); Дмитро Балицький (3 кл., клас О.Г.Купновицької) – ІІІ місце (середня група);

IV відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах (29 березня 2014р, м. Івано-Франківськ) учні школи педагогічної практики: Мар'ян Пукаляк (кдарнет, клас В.О.Пукаляка, концертмейстер О.Б.Томина) – Гран-прі; Анастасія Абрамова (валторна, клас С.М.Клюфінського, концертмейстер Ю.Бугай) – Гран-прі; Богодар Хім’як (тромбон, клас З.Л.Копійчука, концертмейстер О.Клюба) – ІІ місце; Марта Юзюк (гобой, клас М.Д.Стягара, концертмейстер Н.С.Семенова) – ІІ місце; Олесь Судомир (ударні інструменти, клас Є.Я.Судомира, концертмейстер Є.М.Біркова) – ІІ місце;

ІІІ Міжнародний Підкарпатський конкурс піаністів ім.Ф.Шопена (квітень 2014р., м.Жешув) учениця школи педагогічної практики Марта Зіньковська (клас Н.П.Сич) – ІІІ місце;

ІХ Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Закарпатський едельвейс 2014» (квітень 2014, м.Ужгород) учениця школи педагогічної практики Дарія Димашок (бандура, клас М.І.Шпінталь) – ІІ місце;

Обласний конкурс виконавської майстерності серед учнів ПСМНЗ (березень 2015р.) учні школи педагогічної практики: Софія Косило (фортепіано, клас Н.П.Сич) – Гран-прі; Святослав Чудновський (цимбали, клас В.Г.Ровенка, концертмейстер О.П.Смольницька) – Гран-прі; Дмитро Балицький (фортепіано, клас О.Г.Купновицької) – І місце; Євген Лебідь (скрипка, клас Л.О.Угорчак, концертмейстер О.В.Припхан) – І місце; Богодар Хім’як (тромбон, клас З.Л.Копійчука, концертмейстер О.Клюба) – І місце; Олексій Оленич (цимбали, клас В.Г.Ровенка, концертмейстер О.П.Смольницька) – І місце; Сніжана Блищук (скрипка, клас О.М.Юзюка) – ІІІ місце; Анастасія Жиляк (фортепіано, клас Т.С.Казарцевої) – приз наймолодшому учаснику;

VII відкритий конкурс юних виконавців ім.М.В.Лисенка (м.Івано-Франківськ, березень 2015р.) учень школи педагогічної практики Євген Лебідь (скрипка, клас Л.О.Угорчак, концертмейстер О.В.Припхан) – ІІ місце;

XV Міжнародний музичний конкурс ім.Юліуша Зарембського (квітень 2015р., м.Ломянкі-Варшава) учениця школи педагогічної практики Софія Косило (фортепіано, клас Н.П.Сич) – ІІ місце;

І Міжнародний конкурс виконавців на духових та ударних інструментах «Концертино» (2015р., м.Калуш) учні школи педагогічної практики: Мар'ян Пукаляк (кларнет, клас В.О.Пукаляка, концертмейстер О.Б.Томина) – ІІ місце, Іван Мартинюк (кларнет, клас В.О.Пукаляка, концертмейстер І.Бойко) – ІІІ місце;

VI Міжнародний конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах «Сурми Буковини» (квітень 2015р., м. Чернівці) учні школи педагогічної практики: Мар'ян Пукаляк (кларнет, клас В.О.Пукаляка, концертмейстер О.Б.Томина) – І місце, Олесь Судомир (ударні інструменти, клас Є.Я.Судомира, концертмейстер Є.В.Біркова) – ІІ місце;

ІV Галицький конкурс юних музикантів «Франкове Підгір’я» (травень 2015р., м.Дрогобич) учениця школи педагогічної практики Дарія Димашок (клас М.І.Шпінталь) – Гран-прі в номінації «Бандура інструментальна», ІІ місце в номінації «Бандура вокальна»;

V відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах (квітень 2016р., м.Івано-Франківськ) учні школи педагогічної практики Андрій Сорочинський (сопілка, клас М.Д.Стягара, концертмейстер О.Філяк) – ІІ місце; Марта Юзюк (гобой, клас М.Д.Стягара, концертмейстер О.Філяк) – ІІ місце; Златослава Куцук (гобой, клас М.Д.Стягара, концертмейстер Д.Верле) – ІІІ місце; Яна Кузів (фагот, клас Я.М.Павловського, концертмейстер Д.В.Матієва) – диплом; Богодар Хім’як (тромбон, клас З.Л.Копійчука, концертмейстер Ю.Шлемкевич) – диплом;

Обласний конкурс виконавської майстерності учнів ПСМНЗ (квітень 2016р., м.Івано-Франківськ) учні школи педагогічної практики Святослав Чудновський (цимбали, клас В.Г.Ровенка, концертмейстер О.П.Смольницька) – Гран-прі; Анна Семчук (цимбали, клас В.Г.Ровенка, концертмейстер О.П.Смольницька) – ІІ місце; Олексій Оленич (цимбали, клас В.Г.Ровенка, концертмейстер О.П.Смольницька) – ІІІ місце;

IV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича (квітень 2016р., м.Київ) учениця школи педагогічної практики Марта Зіньковська (фортепіано, клас Н.П.Сич) – І місце (номінація «Гра з оркестром»).

Концертмейстерська практика (фортепіано) передбачає закріплення знань і навичок, отриманих в концертмейстерському класі училища, оволодіння репертуаром інструментальних класів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Студенти закріплюються для роботи за класами викладачів в школі педагогічної практики оркестрових струнних, духових та ударних, народних інструментів, виступають на академічних концертах учнів школи педагогічної практики, а також беруть участь в концертній діяльності училища та міста. Кращі студенти-практиканти виступають як концертмейстери з учнями школи педагогічної практики, які беруть участь у конкурсах виконавської майстерності.

Основне завдання концертно-виконавської практики (фортепіано, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти) – допомогти студентам оволодіти навичками виступу на сцені та вмінню долати наслідки сценічного хвилювання, ознайомити їх з різнобічною аудиторією слухачів. Концертно-виконавська практика проходить згідно з планами циклових комісій у формі виступів студентів на академконцертах та відкритих концертах. В училищі проводяться щорічні конкурси виконавської майстерності серед студентів за спеціалізаціями, що також є можливістю для проходження концертно-виконавської практики.

З ініціативи директора училища проводяться цикли концертів “Музичні середи”, що відбуваються кожну останню середу місяця. Ці концерти мають велику популярність у студентському середовищі та у викладачів училища.

Місцем проведення концертно-виконавської практики є також музичні школи області, де проходять концерти студентів класу викладачів училища або концерти окремих студентів.

Практика роботи з оркестром (оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти) проводиться як в училищі, так і за його межами. Базами для проведення цього виду практики є творчі колективи музичного училища - капела бандуристів, духовий оркестр, оркестр народних інструментів також капела бандуристів Центрального народного дому, ансамбль бандуристів Івано-Франківської ДМШ №2, камерний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий оркестр Івано-Франківської ДМШ №2, хор та оркестр народного аматорського колективу ветеранів війни та праці «Фронтові друзі» Міського народного дому, ансамбль баяністів-акордеоністів ДМШ №1.

Практика роботи з хором (хорове диригування) організовано на базі хорового гуртка школи педагогічної практики, також у самодіяльних хорових колективах: Народного аматорського жіночого хору “Мелодія”, Народного аматорського чоловічого хору, камерного хору «Галицькі передзвони», (Центрального народного дому), хору ветеранів війни та праці «Фронтові друзі» Міського народного дому. Керівниками цих колективів як правило є викладачі музичного училища, що забезпечує відповідні якісні умови для проведення практики студентами.

Цей вид практики спрямований на розвиток і закріплення вмінь та навичок з питання підбору репертуару та його аналізу, участі в організації та проведенні концертних виступів хорових колективів та вокальних ансамблів.

Практика викладання сольфеджіо та музичної літератури (теорія музики) ведеться під керівництвом консультантів–викладачів циклової комісії теорії музики та музичної літератури і фольклору. Студенти займаються з групами учнів на базі школи педагогічної практики училища за програмою дитячих шкіл естетичного виховання (ДМШ).

Викладачами–консультантами розроблені робочі навчальні програми, навчально-методичні матеріали, якими користуються викладачі ДМШ, проводяться обласні олімпіади з музично-теоретичних дисциплін. У цій роботі активну участь беруть студенти-практиканти.

В рамках лекторської практики (теорія музики) студенти-практиканти беруть безпосередню участь у культурно-просвітницькій роботі. Дисципліна передбачає розвиток професійних навичок лекторської майстерності, культури слова, сценічної майстерності. Студенти теоретики беруть участь у проведенні концертів в училищі, готують анотації до концертних номерів, пишуть рецензії, ведуть програму концертів.

За останні роки на доброму рівні тримається динаміка влаштування на роботу випускників училища. Протягом трьох останніх років випускники забезпечені роботою за такими кількісними показниками:Рік випуску

Кількість

випускників

Кількість

влаштованих на

роботу випускників

%

2014

69

60

87

2015

63

41

65

2016

62

35

56

Спільно з Управлінням культури облдержадміністрації створено банк данних вакансій за спеціальностями, що готує училище. Проаналізована плинність кадрів галузі „Культура” та можливі потреби в випускниках училища по спеціальностям на перспективу. Щорічно на колегії управління культури обласної державної адміністрації розглядається питання профорієнтаційної роботи та сприяння у працевлаштуванні випускників училища. В районах області проводиться цілеспрямована профорієнтаційна робота по залученню до навчання в училищі талановитої молоді із сільської місцевості з перспективою подальшого їх працевлаштування за місцем проживання.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Висновки експертної комісії за iconКонкурс «Моральний вчинок»
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26. 09. 2013 р. №18
Висновки експертної комісії за iconРішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Головною ланкою в процесі освоєння знань молодшими школярами є рівень розвитку їх пізнавальної сфери, І особливо таких психічних...
Висновки експертної комісії за iconРішенням обласної експертної комісії Чернівецького обласного центру практичної психології І
В свою чергу, підвищений рівень тривоги на іспиті призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги та працездатності....
Висновки експертної комісії за iconПро перейменування вулиць у Щорсі
Щорської міськради утворили комісію з питань перейменування міста Щорс та його вулиць. Аналізуючи пропозиції згаданої комісії можна...
Висновки експертної комісії за iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Висновки експертної комісії за iconПовідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Висновки експертної комісії за iconЗразок Голові конкурсної комісії Держрибагентства України

Висновки експертної комісії за iconПропозиції на проведення культурно-мистецьких заходів у 2016 році для розгляду на засіданні Експертної ради Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної підтримки
А молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та...
Висновки експертної комісії за iconПеріодичні видання бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка: особливості структури та змістуБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка