Висновки експертної комісії заСкачати 431,62 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.06.2017
Розмір431,62 Kb.
  1   2   3

ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

за результатами чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності

Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського,

пов'язаної з наданням освітньо-кваліфікаційного

рівня «молодший спеціаліст»
галузь 0202 «Мистецтво»

напрям 6.020204 «Музичне мистецтво»

спеціальність 5.02020401 «Музичне мистецтво»
Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2017р. №519-А затверджена експертна комісія у складі:

Буркацький Зіновій Павлович – декан оркестрового факультету Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, кандидат мистецтвознавства, голова комісії;

Якубець Ярослав Дмитрович – голова циклової комісії оркестрових духових та ударних інструментів Установи Тернопільської обласної ради «Тернопільське обласне державне музичне училище ім.С.Крушельницької».

У період з 12 по 14 квітня 2017 року комісія провела чергову акредитаційну експертизу та здійснила оцінку рівня досягнень спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського. В процесі акредитаційної експертизи комісія ознайомилась з матеріалами акредитаційного самоаналізу, вивчила достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України навчальним закладом, рівень гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової (фундаментальної), професійно-практичної підготовки студентів, формування контингенту студентів, кадрового, програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, їх відповідність державним стандартам освіти, стан працевлаштування випускників вищого навчального закладу, наявність неусунених порушень у діяльності навчального закладу, що буди виявлені під час його попередніх перевірок.

Дані висновки зроблено на основі:


 • аналізу матеріалів акредитаційної справи спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво», підготовлених музичним училищем;

 • результатів комплексних контрольних робіт, проведених експертною комісією;

- ознайомлення із станом практичного навчання, результатами випускних і державних іспитів;

- вивчення фактичного стану матеріально-технічної бази;

- ознайомлення з кадровим, навчально-методичним та інформаційним забезпеченням навчального процесу, організацією навчальної, методичної, виховної роботи;


 • співбесід із керівництвом, працівниками та студентами цієї спеціальності.

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних установчих документів навчального закладу, обліковими і звітними матеріалами з кадрового, програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення його освітньої діяльності. Інформація, яка надана Івано-Франківським музичним училищем імені Дениса Січинського до Міністерства освіти і науки України, є достовірною.

За наслідками акредитаційної експертизи встановлено наступне:1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського розпочало свою діяльність 17 січня 1940 року на підставі постанови Раднаркому УРСР (архівна довідка додається). Постановою Ради Міністрів Української РСР від 09 грудня 1965 року №1175 на відзначення 100-річчя з дня народження видатного українського композитора та музично-громадського діяча Д.В.Січинського училищу присвоєне ім’я Д.В.Січинського.

Училище є в комунальній власності, фінансується з місцевого бюджету та безпосередньо підпорядковане управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації; є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, здійснює свою діяльність згідно зі Cтатутом, погодженим та затвердженим у відповідності до існуючих вимог.

Керівництво училищем здійснює директор Гундер Петро Михайлович, освіта – вища, у 1986 році закінчив Львівську державну консерваторію імені М.В.Лисенка, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат обласного конкурсу імені Дениса Січинського в галузі музичного мистецтва, викладач-методист. У 2015 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Контракт між ним і управлінням культури, національностей та релігій укладений згідно наказу управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА від 04 квітня 2016р. №37-к. Термін дії контракту від 04 квітня 2016 року по 03 квітня 2021 року. На посаді директора працює з 2006 року.

У своїй діяльності училище керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про мови”, Положенням про державний вищий заклад освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року №1074, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, нормативними актами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, які стосуються діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних установчих документів Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, Статутом училища, паспортом санітарно-технічного стану навчального закладу, Ліцензією Міністерства освіти і науки України від 28.05.2012р. серія АД №034901 про надання освітніх послуг навчальним закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та сертифіката про акредитацію серія НД-І №0922660.

Термін дії сертифіката до 01 липня 2017 року.

В училищі функціонують 11 циклових (предметних) комісій, в яких працюють

116 педагогічних працівників, з яких 71% із вищою категорією. Відповідно до навчального плану навчальний процес забезпечують 7 кабінетів та лабораторія звукозапису. Студенти закладу навчаються та вдосконалюють свої творчі здібності у 10 творчих колективах училища. Серед педагогічних працівників училища Заслуженими діячами мистецтв України є П.М.Гундер, О.Г.Купновицька, Б.В.Шиптур; Заслуженими працівниками культури України - В.М.Поліщук, М.В.Сабов; кандидат мистецтвознавства - І.С.Глібовицький; кандидати філологічних наук - Н.Я.Іванишин, І.О.Бабій, В.М.Пітель; «Відмінник освіти» - Д.А.Досин; члени Національної спілки композиторів України – Л.В.Грабар, Шиптур Б.В.

За роки свого існування училище підготувало понад 6 тисяч спеціалістів, багато з яких продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та присвятили свій талант служінню музичному мистецтву, збереженню і розвитку культурних надбань українського народу. Вони здобули звання Лауреатів на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і фестивалях, поповнили ряди творчих спілок, отримали почесні звання.

Серед колишніх випускників училища – Народна артистка України, солістка Одеської філармонії Т.В.Буркацька; науково-педагогічні працівники Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Народні артисти України, професор Х.Фіцалович; Заслужені діячі мистецтв України Р.Дорожівський, В.Савчук; Заслужені артисти України Л.Гундер, І.Жеребецька; головний диригент Академічного державного Гуцульського ансамблю пісні і танцю Народний артист України П.Князевич; керівники та педагогічні працівники навчальних заклададів України Заслужені працівники культури України Д.Біланюк, Т.Даниляк, М.Пастух, П.Пірус, П.Чоловський та багато інших. Випускники Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського складають основу педагогічних колективів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та культурно-освітніх установ Прикарпаття.

Історичні традиції культурно-мистецького життя Прикарпаття, великий

досвід викладачів Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, вагомі здобутки та досягнення – ось той фундамент, на якому зростає молодь, що приходить у навчальний заклад, який має творчі перспективи, плани, задуми, ідеї.

У навчальному закладі працює 96 штатних педагогічних працівників, з яких 92 викладачі та 4 концертмейстерів. З них, 3 викладачі – Заслужені діячі мистецтв України, 2 – заслужені працівники культури України, 1 лауреат обласної премії імені Дениса Січинського в галузі музичного мистецтва, 1 – кандидат мистецтвознавства, викладачів-методистів – 25 (26,%), викладачів вищої категорії – 56 (58%), першої категорії – 25 (26%), другої категорії – 3 (3%), спеціалістів без категорії – 12 (13%).

В училищі працює 20 педагогічних працівників за сумісництвом. З них, 3 викладачі – кандидати філологічних наук, викладачів-методистів – 4 (20%), викладачів вищої категорії – 9 (45%), першої категорії – 3 (15%), другої категорії – 1 (5%), спеціалістів без категорії – 7 (35%).
ВИСНОВОК: оригінали всіх засновницьких та статутних документів, матеріали акредитаційного самоаналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають вимогам Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Питання профорієнтаційної роботи, формування контингенту студентів та підготовки абітурієнтів до вступу в музичне училище здійснюється у декілька етапів, починаючи від вивчення потреб регіону у фахівцях зазначеного профілю та завершуючи вступними іспитами.

При організації та проведенні прийому студентів на новий навчальний рік, адміністрація училища дотримується вимог відповідних законодавчих і нормативних документів: наказів Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015р. №1085 «Про затвердження Примірного Положення про приймальну комісію вищого начального закладу України» та №1582 від 21.12.2016р. «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-квалфікаційного

рівня молодшого спеціаліста в 2017 році».

Для організації зазначеної роботи наказом директора училища затверджується склад приймальної, екзаменаційної і апеляційної комісій. До роботи у складі комісій залучаються найбільш досвідчені працівники училища. Заведена книга скарг, пропозицій, зауважень.

Прийом заяв і документів від вступників проводиться в терміни, передбачені «Умовами прийому до вищих навчальних закладів України» та Правилами прийому до музичного училища.

Екзаменаційні білети та завдання складаються цикловими комісіями щорічно відповідно до діючих програм. Вся документація, що стосується роботи екзаменаційних комісій, затверджується директором училища і ведеться державною мовою.

Зарахування абітурієнтів здійснюється на основі нормативних документів і оформлюється відповідним протоколом засідання приймальної комісії. На підставі рішення приймальної комісії директор училища видає наказ про зарахування вступників до складу студентів.

Основним джерелом поповнення контингенту студентів є початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади м.Івано-Франківська та Івано-Франківської області, школа педпрактики при училищі.

План державного замовлення виконується.

В цілому за останні три роки конкурс на місця дерзамовлення зі спеціальності «Музичне мистецтво» становив: 1,40; 1,28; 1,22.

З метою залучення до училища талановитої молоді проводиться наступна робота:


 • Дні відкритих дверей;

 • організація та проведення концертів для учнів початкових спеціалізованих

мистецьких закладів та творчо-обдарованої молоді в районних будинках культури та великих населених пунктах області;

 • участь провідних спеціалістів училища в випускних іспитах початкових

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області з метою залучення до

навчання в училищі обдарованої молоді; • участь викладачів, студентів, творчих колективів та окремих виконавців училища у культурно-мистецьких заходах області,

 • участь педагогічних працівників училища в обласних методичних об’єднаннях викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

 • участь голів циклових комісій та провідних педагогічних працівників в роботі журі обласних конкурсів «Юний віртуоз»;

 • робота по відбору талановитої молоді під час щорічних обласних оглядів-конкурсів за різними жанрами;

 • розповсюдження інформації про напрями роботи училища в засобах масової інформації.

Викладачі училища, закріплені за певними початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами області, по узгодженню з директорами зазначених закладів, начальниками відділів культури райдержадміністрацій виїжджають в райони області для проведення консультативної та професійно-орієнтаційної роботи. Звіти голів циклових комісій про проведення зазначеної роботи розглядаються на засіданнях адміністративної та педагогічної ради училища.

З метою збереження контингенту студентів в училищі проводиться відповідна профілактична робота: • налагоджена система обліку пропусків занять;

 • працює старостат училища;

 • зі студентами, схильними до правопорушень, проводиться відповідна робота на виховних годинах, засіданнях циклових комісій;

 • щомісяця на засіданнях адміністративної ради училища розглядаються

питання поточної успішності, відвідування занять та дотримання правил поведінки.

Всього за 2014-2016 роки зі спеціальності “Музичне мистецтво” відрахована 25 особа, з них: за невиконання навчального плану – 1, за порушення дисципліни – 0, переведено в інші навчальні заклади – 1, з інших причин – 23.


ВИСНОВОК: перевірка показала,що формування контингенту студентів здійснюється відповідно до чинних умов; активна профорієнтаційна робота в навчальному закладі дозволяє на належному рівні проводити щорічний прийом абітурієнтів з числа найбільш підготовленої та талановитої молоді; порушень при зарахуванні на перший курс немає; ліцензований обсяг прийому не перевищується.
3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Училище здійснює підготовку молодших спеціалістів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм. Зміст підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво” визначено складовими галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційною харктеристикою та освітньо-професійною програмою і відображено в навчальному плані підготовки фахівців училища відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №519.

У серпні 2016 року на засіданні педагогічної ради розглянуто і ухвалено варіативні частини ОПП та ОКХ підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво”. З вересня 2010 року училище працює за новими навчальними планами, згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №587 від 17.06.2010р.

Нові навчальні плани спеціальності 5.02020401 "Музичне мистецтво" складено за типовою формою, рекомендованою Міністерством освіти України, обсягом 119 кредитів (6480 годин) навчального часу підготовки молодшого спеціаліста. Щороку в училищі затверджується робочий навчальний план. Навчальний план визначає терміни та обсяги нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю.

На підставі навчального плану, згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу в музичному училищі” складаються робочі навчальні плани.

У робочому навчальному плані є графік навчального процесу на поточний навчальний рік, вказано співвідношення навчальних теоретичних (практичних) та самостійних годин на кожну навчальну дисципліну, передбачені терміни підсумкового контролю. Керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, училище вносить відповідні зміни до робочих навчальних планів. Реалізація внесених змін і доповнень до навчальних планів забезпечується роботою заступників директора, головами предметно-циклових комісій.

Аналіз діючих навчальних програм свідчить про 100% забезпечення навчального процесу. З урахуванням годин навчального плану в училищі розроблені робочі навчальні програми з кожної навчальної дисципліни. У зміст робочих навчальних програм вносяться зміни та доповнення відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про мови”, Державної національної програми “Освіта”, Концепції національного виховання в Україні. Велика увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Питання ведення навчальної документації, виконання навчальних планів і програм обговорюється на засіданнях предметно-циклових комісій, методичних радах. Коригування змісту програм здійснюється рішенням предметно-циклових комісій і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців і має на меті закріплення, поглиблення, апробацію знань, отриманих студентами в процесі навчання. Практичне навчання студентів здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93, від 20.12.1994р. №351 та від 14.02.1996р. №31-5/97, рішень Колегії Міністерства освіти і науки України від 05.07.2001р. та від 04.02.2002р., Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України згідно з наказом Міністерства освіти України від 08.04.2009р. №93, навчальних планів, інструкцій і програм.

Навчальними планами передбачено проведення таких видів практики: педагогічна практика, виконавська практика (усі виконавські спеціалізації), практика роботи з оркестром, практика роботи з хором, концертмейстерська практика, лекторська практика, практика викладання сольфеджіо та музичної літератури. Для кожного виду практики розроблені робочі програми, що регламентують завдання, зміст та обсяг діяльності студентів з відповідного виду практики, взаємодію з базовими предметами, вимоги до індивідуальних планів практикантів, критерії оцінювання тощо.
ВИСНОВОК: зміст освітньої програми та організаційне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки фахівців зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає існуючим державним стандартам, нормативним документам;

навчальний процес здійснюється згідно з усіма сучасними вимогами до виконання навчального плану, навчальних і робочих програм із дисциплін; відхилень від існуючих вимог та стандартів немає.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Організація навчального процесу в училищі здійснюється на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови в Україні», «Положення про державний вищий заклад освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України №1074 від 05.09.1996р.), Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998р. за №6 зі змінами, державних стандартів освіти та інших законодавчих актів України з питань освіти.

Заняття в училищі проводяться за сталим розкладом. Тижневе навантаження студентів з усіх видів занять не перевищує 36 годин на тиждень при 6-денному навантаженні на основі базової середньої освіти.

Фізичне виховання студентів здійснюється на підставі нормативно-правової бази з цього питання. На заняттях з фізичного виховання відведено 4 години на тиждень згідно з вимогами наказу Міністерства освіти України від 09.07.2009р. №642, постанови Кабінету Мінстрів України від 09.12.2015р. №1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» тощо.

Індивідуальні заняття проводяться викладачами за окремим розкладом, який затверджується заступником директора з навчальної роботи. Всі викладачі працюють відповідно до групових та індивідуальних розкладів занять, які відповідають нормативним вимогам та затверджені у встановленому порядку.

В училищі діє тематичний контроль знань студентів – атестації протягом семестрів. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних, індивідуальних занять, академічних концертів, технічних заліків. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студентів. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту, диференційованого заліку та заліку. Державна атестація студентів здійснюється Державною кваліфікаційною комісією у формі державних іспитів.

Перевірка і оцінювання студентами навчального матеріалу, засвоєння знань і вмінь – необхідний компонент навчально-виховного процесу. Це не тільки контроль результатів навчання, але й керівництво пізнавальною діяльністю на різних стадіях навчального процесу.

Контроль навчання має освітню, професійну, особистісно-орієнтовану спрямованість, поєднується із самоконтролем, є корисним перш за все самому студенту.

Перевірка професійного рівня, знань і вмінь студентів виявляє рівень опанування, розуміння, запам’ятовування, усвідомлення студентами вивченого матеріалу. Студент отримує якісну характеристику своїх знань і вмінь, можливість удосконалити свій фаховий рівень на заняттях і під час самостійної роботи, розвивати позитивне, ліквідувати недоліки в знаннях, уміннях і навичках.

Дотримання критеріїв оцінювання є важливою умовою ефективної організації навчального процесу. Вдало застосовані критерії оцінювання навчальних досягнень студентів формують у них позитивне ставлення до навчання, до своїх успіхів і невдач, бажання подолати труднощі. Це розкриває перед студентом сприятливі перспективи в навчанні.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок із навчальних дисциплін циклів підготовки за навчальними планами застосовуються викладачами як під час поточних занять, академконцертів, технічних заліків, так і під час проведення директорських контрольних робіт, підсумкових робіт, проведення комплексних контрольних робіт, заліків та іспитів.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів дозволяють дотримуватись об’єктивності в єдиному підході до визначення якості успішності студентів.

У Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського передбачено дві системи оцінювання навчальних досягнень студентів:


 • 12-бальна шкала (оцінюються предмети циклу загальноосвітньої підготовки);

 • 5-бальна шкала (оцінюються дисципліни циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійно-орієнтованої, професійної та практичної підготовки).

Складовою частиною навчальною процесу підготовки фахівців є навчально-виробнича практика студентів. Усі види практики відповідно до кваліфікаційних вимог проводяться на базі училища та інших закладів. Бази проведення практики поза межами навчального закладу щорічно затверджуються наказом директора на підставі договорів про співпрацю з іншими установами та закладами.

Основною базою практичного навчання студентів є школа педагогічної практики при училищі, а також творчі колективи культурно-митсецьких закладів міста. Для забезпечення практики використовується навчально-матеріальна база училища: навчальні кабінети та аудиторії, музичні інструменти, бібліотека, фонотека, відеотека тощо.

Підсумковою формою перевірки якості науково-методичної підготовки фахівців та відповідності наданій кваліфікації атестаційний (державний) іспит «Основи педагогічної майстерності, в який входять питання з таких дисциплін, як «Психологія та педагогіка», «Методика навчання гри на інструменті», «Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару».

З усіх дисциплін навчального плану спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» розроблені навчально-методичні комплекси, які містять теоретичний або лекційний матеріал з дисципліни, плани практичних занять і самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів, теоретичні питання та практичні завдання до заліків і екзаменів; питання, завдання та тести до поточного й підсумкового контролю. Кожен викладач працює над поповненням навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни.

Структура ККР відповідає нормативним вимогам, пакет документів схвалено зовнішніми рецензентами – провідними спеціалістами вищих мистецьких навчальних закладів України.

Для якісної підготовки випускників розроблено пакет документів до державної атестації за всіма спеціалізаціями.

Дисципліни навчального плану на 100% забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, які вчасно коригуються згідно з нормативними документами, змінами у навчальному плані та планами роботи циклових та предметних комісій. Підготовка навчальних програм, та робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до самостійної та інших видів робіт здійснюється викладачами училища.

Училище співпрацює з Івано-Франківським обласним навчально-методичним центром культури і мистецтв за такими напрямами роботи: проведення методичних занять, відкритих уроків для викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області; викладачі училища запрошуються до журі конкурсів та олімпіад, вони очолюють обласні методичні секції, рецензують навчально-методичну літературу для мистецьких шкіл області.

Питання якості проведення всіх видів практики постійно розглядаються на засіданнях педагогічної ради та циклових комісій.

Важливим складником підготовки фахівців є виховна робота, спрямована на формування в молоді орієнтирів на загальнолюдські цінності, виховання любові до України, її народу, визнання української мови як державної і розуміння необхідності володіння нею, зміцнення пріоритетів сім'ї, формування активної позиції у державотворчих процесах, впровадження різних форм самоврядування, заходів профілактики правопорушень, виховання правової культури студентів.

Основні засади виховною процесу в музичному училищі регламентуються чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2016-2020 роки, концепцією виховної роботи закладу тощо.

Виховна робота здійснюється в ході викладання навчальних дисциплін з усіх циклів; у системі загальноучилищних традиційних заходів;в академічних групах –керівниками академічних груп; у творчих колективах і спортивних секціях – їхніми керівниками; у діяльності Студентської ради та старостату; в процесі концертної та творчої діяльності студентів за межами навчального закладу.

Оперативне керівництво виховним процесом здійснюють: заступник директора, завідувач відділенням, методист, керівники академічних груп. Плани виховної роботи складаються з урахуванням інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів. Керівникам академічних груп належить ініціатива у виборі змісту, форм і методів виховання, голови циклових і предметних комісій надають практичну допомогу у проведенні конкретних заходів.

Багато уваги приділяється розвитку студентського самоврядування. Успішно функціонує Студентська рада, склад якої обираєься на загальних зборах студентів. ІІротягом року студентська рада ініціює проведення багатьох концертів, проектів, вечорів відпочинку. Серед основних завдань студентської ради значне місце посідає спільна робота з адміністрацією та керівниками академічних груп щодо організації навчального процесу, навчальної дисципліни, соціального забезпечення, організації відпочинку студентів тощо. Такі форми роботи виховують у майбутніх фахівців активність, ініціативність, відповідальність та інші моральні й вольові якості.

В музичному училищі створено всі умови для цілеспрямованого духовного, культурного, інтелектуального розвитку, соціальної підтримки особистості, Педагогічний колектив навчального закладу переймається пошуком нових форм і методів навчання та виховання молоді. Навчально-виховний процес орієнтований на формування професійно-компетентної, освіченої, культурної, патріотичної особистості.
ВИСНОВОК: організація навчального процесу в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського відповідає існуючим вимогам нормативних документів та державним стандартам; перевірка матеріалів практики та результатів успішності студентів свідчить про повне виконання завдань освітньої програми. Експертна комісія відзначає про належне та достатнє забезпечення навчального прцесу зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» навчально-методичними матеріалами, що надає можливість проводити підготовку спеціалістів за першим рівнем акредитації.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Висновки експертної комісії за iconКонкурс «Моральний вчинок»
Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26. 09. 2013 р. №18
Висновки експертної комісії за iconРішенням обласної Експертної комісії науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи
Головною ланкою в процесі освоєння знань молодшими школярами є рівень розвитку їх пізнавальної сфери, І особливо таких психічних...
Висновки експертної комісії за iconРішенням обласної експертної комісії Чернівецького обласного центру практичної психології І
В свою чергу, підвищений рівень тривоги на іспиті призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги та працездатності....
Висновки експертної комісії за iconПро перейменування вулиць у Щорсі
Щорської міськради утворили комісію з питань перейменування міста Щорс та його вулиць. Аналізуючи пропозиції згаданої комісії можна...
Висновки експертної комісії за iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Висновки експертної комісії за iconПовідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Висновки експертної комісії за iconЗразок Голові конкурсної комісії Держрибагентства України

Висновки експертної комісії за iconПропозиції на проведення культурно-мистецьких заходів у 2016 році для розгляду на засіданні Експертної ради Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної підтримки
А молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та...
Висновки експертної комісії за iconПеріодичні видання бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка: особливості структури та змістуБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка