Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів


ДОВІДКА про вивчення стану викладання трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Києво-Святошинського району (5-11 класи)Сторінка14/49
Дата конвертації15.03.2018
Розмір7,68 Mb.
ТипПротокол
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49

ДОВІДКА
про вивчення стану викладання трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Києво-Святошинського району (5-11 класи)

Відповідно до річного плану роботи управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської райдержадміністрації та районного методичного центру в квітні 2015 року вивчався стан викладання трудового навчання в 14 загальноосвітніх навчальних закладах району, а саме: Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Білгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Крюківщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мих.Рубежівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Софіївсько-Борщагівському НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів –ЗОШ І-ІІІ ступенів», Ходосівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Юрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Петрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гатнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мироцькій ЗОШ І-ІІ ступенів, Мощунській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

При підготовці даного питання було вивчено: шкільну документацію, стан матеріально-технічної бази шкільних майстерень та кабінетів обслуговуючої праці, дотримання вимог техніки безпеки, стан ведення внутрішкільної документації, стан виконання навчальних програм, позакласну роботу з предмету, управлінське забезпечення викладання предмету, кадрове та програмно-методичне забезпечення.

Трудове навчання – загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».

Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується в ЗНЗ району переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять (75%).

Навчальна програма з трудового навчання для 5-9 класів розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), відповідно до яких на вивчення трудового навчання в усіх ЗНЗ відведено 2 години на тиждень. Побудована вона за модульною системою. Вона складається з інваріантного (обов'язкового), варіативного (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів, а також базується на практичній діяльності учнів. Викладання трудового навчання у 5-6 класах здійснюється за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» авторів В.К.Сидоренко, Н.І.Боринець та інші, 2012 року видання.

Трудове навчання для 7-9 класів викладається за новою редакцією навчальної програми «Трудове навчання. 5-9 класи» авторів В.М.Мадзігон, Н.І Боринець, 2010 року видання. На вивчення предмету в ЗНЗ району також відведено 2 години.

Трудове навчання («Технології») у 10-11 класах викладаються за навчальною програмою «Технології.10-11 класи. Академічний рівень. Рівень стандарту. Варіативні модулі», авторів А.І.Терещук, І.Ю.Ходзицька, 2010 року видання. На вивчення предмету відводиться 1 година на тиждень.

Перерахованими програмами всі заклади освіти району забезпечені.

Усі загально-навчальні заклади, в яких вивчалось питання про стан викладання трудового навчання, забезпечені вчителями, як технічної, так і обслуговуючої праці.

В перевірених навчальних закладах працює 32 учителя трудового навчання, з них: технічної праці - 15, обслуговуючої - 17. Всі 32 педагоги працюють за фахом. З них мають категорію: «спеціаліст» - 6, «спеціаліст ІІ категорії» - 4, «спеціаліст І категорії» - 7, «спеціаліст вищої категорії» - 15. Педагогічне звання «Старший учитель» - 7, «Учитель-методист» - 1.

Під час вивчення встановлено, що заняття з трудового навчання проходять в усіх названих школах (крім Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Мощунської ЗОШ І-ІІ ступенів та Мироцької ЗОШ І-ІІ ступенів, Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – кабінет обслуговуючої праці) в навчальних майстернях (вони комбіновані, так як мають зони, в яких проводяться заняття по дереву та по металу) та кабінетах обслуговуючої праці, в яких є в наявності паспорти майстерень та кабінетів, зібрана вся необхідна документація, зокрема: акт-дозвіл на проведення занять, перспективний план роботи, річний план роботи, інструкції з техніки безпеки, журнал реєстрації інструктажів учнів, інструкції з пожежної безпеки тощо. Добре оснащені кабінети з обслуговуючої праці, які відповідають сучасним вимогам, створені в Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, Крюківщинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Софіївсько-Борщагівському НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів –ЗОШ І-ІІІ ступенів», Юрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гатнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів, де є майже всі умови для виконання навчальних програм. Серед майстерень для технічної праці хочеться відмітити майстерні Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Софіївсько-Борщагівського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів –ЗОШ І-ІІІ ступенів», Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Але, поруч з цим, слід зауважити, що матеріально-технічна база більшості з майстерень для технічної праці та кабінетів обслуговуючої праці не поповнюється. Кабінети мають недостатнє технічне забезпечення, що створює додаткові труднощі у вчителя та учнів при виконанні практичної частини програми, і майже всі кабінети та майстерні потребують оновлення та забезпечення сучасним обладнанням і технічними засобами навчання.

Виконання навчальних програм учителями здійснюється відповідно до календарно-тематичного планування, яке затверджено в усіх школах адміністрацією. В них конкретизовано обсяг навчального матеріалу, з урахуванням навчально-матеріальної бази кожного закладу, враховано теоретичні і практичні заняття. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм.

У школах району трудове навчання хлопчиків і дівчаток здійснюється окремо, лише в окремих класах читається за спільною програмою (Мироцька ЗОШ І-ІІ ступенів, Малютянська ЗОШ І-ІІ ступенів, Мощунська ЗОШ І-ІІ ступенів, Горенська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1).

Оцінювання навчальних досягнень учнів ведеться згідно з Критеріями оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів із трудового навчання, затверджених листом Міністерства освіти і науки України № 1/11-7407 від 08.09.2009 року.

Записи у класних журналах на сторінках трудового навчання здійснюються вчителями своєчасно, чітко, охайно, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496 та Методичних рекомендацій щодо вивчення трудового навчання в ЗНЗ. В журналах наявні записи з техніки безпеки при виконанні практичних робіт.

В зв’язку з тим, що сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів (на 75%), слід відмітити, що кожен урок вчителів шкіл нашого району має практичну спрямованість, що відображено в їх планах роботи. Засвоєння теоретичного матеріалу, більшістю вчителів підкріплюється під час проведення практичних робіт. У ході виконання практичних робіт учителі трудового навчання акцентують особливу увагу на умінні учнів користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації, дотриманні технічних вимог у процесі виконання робіт, умінні організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи, сформованості трудових прийомів і умінь, дотриманні правил безпечності праці та санітарно-гігієнічних вимог, самостійності у процесі організації й виконанні роботи, виявленні елементів творчості. Слід відмітити, що більшість педагогів працюють над удосконаленням методики проведення уроків практичного характеру. При проведенні практичних робіт учителі та учні дотримуються правил техніки безпеки, вчасно записуються інструктажі з техніки безпеки у спеціальні журнали. Всі практичні роботи обліковуються вчасно, робляться відповідні записи про проведення певного інструктажу з безпеки життєдіяльності.

Учителями трудового навчання доцільно здійснюються міжпредметні зв’язки з математикою, фізикою, історією, образотворчим мистецтвом, українознавством (Біла Л.В., Седлецька Т.І., Борзенець І.В., Ролік І.О, Федоренко О.Ф., Ганзя М.В.).

Учні шкіл, де вивчалось питання стану викладання трудового навчання, в повному обсязі забезпечені підручниками з трудового навчання за новою програмою. Також в школах використовуються навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, а саме: «Трудове навчання» 5, 6, 7, 8, 9 клас (Б.М. Терещук, В.І. Туташкінський, Харьків, «Ранок», 2009 рік), які упорядковані відповідно до навчальної програми.

Учителі шкіл забезпечені фаховою та методичною літературою і постійно використовують її для підвищення свого методичного рівня.

У процесі вивчення стану викладання трудового навчання виявлено, що у більшості вчителів основною метою навчання і виховання є творча особистість дитини, розвиток її інтересів, нахилів, здібностей, підготовка учнів до професійного самовизначення в умовах ринкових відносин, оволодіння загально трудовими знаннями та вміннями, навчання вмінню розв’язувати техніко-технологічні, економічні задачі, оволодіння конструюванням та виготовленням виробів.

В закладах, де вивчалось питання, творчо працюють наступні вчителі трудового навчання: Седлецька Т.І. та Іващенко О.П. (Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Дронов А.Р. (Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3), Біла Л.В. (Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Грищенко І.М. (Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5), Ганзя М.В. (Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Федорченко М.О. (Мих.Рубежівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

Результати вивчення стану викладання трудового навчання свідчать про те, що вчителі забезпечують достатній теоретичний та практичний рівень проведення уроку, застосовують сучасні форми і методи навчання (мультимедійні презентації, проектну діяльність, ІКТ та інше), спрямовані на виховання в учнів стійкого інтересу до предмету та розвитку їх творчого потенціалу. Велику увагу вчителі приділяють вихованню працелюбності, культури праці, відповідального ставлення до навколишнього середовища.

Проводячи уроки технічної праці такі вчителі, як Дронов А.Р. (Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів.№3), Семеренко А,М. (Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5), Федорченко М.О. (Мих.Рубежівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Власенко М.М. (Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Іващенко О.П. (Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) створюють певні умови, щоб учні не тільки усвідомили суспільно корисне значення своєї праці, але й змогли б показати свої творчі здібності, реалізувати їх у конкретних справах. Учителі привчають учнів до самостійності, індивідуалізації навчання, творчості в конструюванні, оздобленні виробів. Підсумовуючи заняття вчителі спільно з учнями роблять аналіз виконаної роботи, проводить економічні розрахунки, звертають увагу на технологію, художнє оформлення.

Зважаючи на те, що основна увага на уроках трудового навчання зосереджується саме на розробці та захисті власних проектів, учитель обслуговуючої праці Седлецька Т.І. та учитель технічної праці Іващенко О.П. (Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) при виконанні практичної частини проекту, ознайомлюють учнів з етапами її виконання (організаційно-підготовчим, конструкторським, технологічним, завершальним) та видами виконуваних робіт на кожному з етапів. Обидва вчителя вчать учнів складати творчі проекти, доводити їх до кінця, вміти представити.

Використовуючи власні розробки, авторські програми, Седлецька Тетяна Іванівна застосовує свою методику реалізації кожної теми, вносить відповідні корективи та доповнення до запропонованих розробок, проявляючи свою педагогічну майстерність. При виготовленні виробів постійно користується технологічними картками. Тетяна Іванівна автор власної програми «Вишивка шовковими стрічками», яка затверджена та занесена в картотеку обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини».

Іващенко О.П., учитель технічної праці Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямовує свою діяльність на те, щоб навчити учнів використовувати найраціональніші види роботи, які сприяють успішному оволодінню матеріалу, враховуючи індивідуальні, пізнавальні здібності учнів, можливості матеріально-технічної бази школи. Він вчить своїх учнів розробляти проекти, організовує проведення ділових ігор. Його учні вчаться розв'язувати техніко-технологічні задачі, конструювати і виготовляти суспільно-корисні вироби з металу та деревини.

Біла Л.В., учитель обслуговуючої праці Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. уміло поєднує традиційні та інтерактивні форми роботи, забезпечує між предметні зв'язки з музикою, образотворчим мистецтвом, літературою, математикою. Працюючи над проблемою «Розвиток творчих здібностей, художньої уяви, естетичного смаку під час виготовлення виробів художньо-декоративного мистецтва», учитель створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, розвиває активну пізнавальну діяльність та естетичний смак учнів, формує творче ставлення до праці.

Працюючи над проблемою «Формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя», вчителі обслуговуючої праці Софіївсько-Борщагівського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів-ЗОШ І-ІІІ ступенів» Ролік І.О., Федоренко О.Ф., Сокол С.В. для досягнення мети поєднують класичні традиційні методи з методами інноваційних технологій. У цих вчителів належно організована робота в парах, групах, індивідуальна діяльність учнів

Вчителі обслуговуючої праці Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кравченко Н.П. та Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Гриценко І.М. багато уваги приділяють естетичному вихованню учнів. Щоб розвинути просторову уяву учнів, розуміння краси, пропонують малюнки, ескізи, фотознімки, готові вироби.

Вчитель обслуговуючої праці Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ганзя М.В. прищеплює учням практичні умінні та навички роботи з різними матеріалами, залучає учнів до різних видів трудової діяльності, виховує у них естетичний смак, творчій підхід до створення виробів.

Можна ще багато говорити окремо про кожного з вчителів трудового навчання, але хочеться відмітити, що кожен із них – це творчо працююча особистість. Головне, що у своїй роботі всі дотримуються наступних принципів:


 • принцип зв’язку теорії з практикою;

 • принцип систематичності та послідовності навчання;

 • принцип доступності у навчанні.

Саме тому, оволодіння знаннями, уміннями та навичками досягається за допомогою реалізації вчителями цих принципів.

Учителі трудового навчання працюють з електричними інструментами, електричним оснащенням і, тому дотримання техніки безпеки повинно бути на першому плані. В перевірених школах всі шкільні майстерні та кабінети обслуговуючої праці забезпечені первинними засобами пожежегасіння .

Сучасний урок трудового навчання побудований на практичній діяльності учнів. Безперечно, щоб виготовити необхідний виріб, потрібно мати матеріал. На жаль, саме з цим, виникають проблеми. (технічна праця - це в основному деревина, жесть, дріт; обслуговуюча праця - тканина, папір, матеріал для оздоблення). Все це учні в основному, приносять з дому. Тому вироби, які учні виготовляють і потребують певних затрат, діти часто забирають додому і в школах майже не залишається зразків.

Успіх уроків трудового навчання значною мірою залежить від належно підготовленої матеріальної бази, організації робочого місця, а тому значну увагу вчителі приділяють зовнішньому вигляду майстерні, кабінету обслуговуючої праці, зручному розміщенню інструментів, наявності відповідних матеріалів, стендів. Взірцем для роботи є майстерні Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Софіївсько-Борщагівського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів-ЗОШ І-ІІІ ступенів».

Навчальні кабінети обслуговуючої праці – це творчі лабораторії, де представлені дидактичні матеріали, тестові завдання, проектні роботи, а також виставки учнівських робіт. Відповідають даним вимогам кабінети Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Софіївсько-Борщагівського НВК «Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів.-ЗОШ І-ІІІ ступенів», Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які обладнані відповідно до сучасних вимог. А, такі загальноосвітні навчальні заклади, як Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів№1, Мироцька ЗОШ І-ІІ ступенів, Мощунська ЗОШ І-ІІ ступенів, взагалі не мають кабінету обслуговуючої праці, що створює додаткові труднощі в учнів та вчителів.

Поряд з цим хочеться наголосити, що шкільні майстерні (Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) і кабінети обслуговуючої праці в деяких школах, зовсім не поповнюються відповідним обладнанням, інструментами для проведення занять, ручний інвентарем або обладнання застаріле та потребує оновлення.

Важливе значення у стимулюванні внутрішньої потреби дитини до творчості посідають різні форми позакласної роботи. В першу чергу, це гурткові заняття з різних видів декоративно-прикладного мистецтва, на яких учні створюють чудові вироби. Роботи учасників гуртків представлені на різних виставках, конкурсах (декоративно-ужиткового мистецтва, прикладного мистецтва), які щорічно проходять як на базі шкіл, так і в районному Центрі дитячої творчості «Оберіг». Учні шкіл беруть активну участь і у різноманітних змаганнях та конкурсах, які проводяться як в районі, області, так і на Всеукраїнському рівні та займають призові місця (наприклад, учні Седлецької Т.І.: 2012/2013 н.р. – Донченко Яна – І місце на Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір»; 2013/2014 н.р. – Халам Дар’я – І місце на Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір»; Васильківська Катерина – ІІ місце та спеціальний приз від організаторів Всеукраїнського конкурсу «АРТКРАЇНАKIDS» в номінації «Українська сорочка» за роботи, вишиті стрічкою).

Протягом багатьох років в школі працює гурток «Сувенір», керівником якого є вчитель обслуговуючої праці Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Седлецька Т.І. Зразкові роботи дітей та власні роботи вчителя прикрашають виставки як в школі, так і в районі і в області.

Розвитку пізнавального інтересу учнів, формуванню естетичних, художніх смаків не тільки на уроках, але і в позаурочний час сприяють заняття гуртка з бісероплетіння «Перлинка» (керівник Черненко Л.М., учитель. Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1), гуртка «Петриківський розпис» (керівник Ганзя М.В.- учитель Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ст.), гуртка з виготовлення ляльки-мотанки (керівник Ролік І.О. – учитель Софіївського-Борщагівського НВК), гуртка «Умілі руки» (керівник Федоренко О.Ф. -учитель Софіївсько-Борщагівського НВК), гуртка «Писанкарство» (керівник Васильченко – учитель Софіївсько-Борщагівського НВК).

Відповідальне ставлення вчителів до викладання предмету має позитивні результати: зокрема участь учнів в Всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання.

Щорічно учасниками районної олімпіади з трудового навчання є учні Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Софіївсько-Борщагівського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів», Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мих.Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Постійно стають переможцями та призерами ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технічні види праці, обслуговуючі види праці) учні Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яких навчає Седлецька Т.І., учні Софіївсько-Борщагівського НВК – учителі Федоренко О.Ф. та Ролік І.Г., учні Мих.Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – учитель Федорченко М.О., учні Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – учитель Ганзя М.В. Але, нажаль, учні з цих шкіл не займають призових місць на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Тому хотілося б звернути увагу вчителів на більш ґрунтовну підготовку учнів до олімпіади.

Адміністрацією перевірених навчальних закладів здійснюється контроль за викладанням трудового навчання: відвідуються уроки, вивчається стан викладання трудового навчання, слухаються ці питання на нарадах при директору, на засіданнях педрад, в усіх цих закладах є накази «Про стан викладання трудового навчання та рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предмету» (за останні 3 роки).

Водночас із позитивними сторонами організації навчально-виховного процесу по викладанню трудового навчання, мають місце і недоліки:


 • матеріально-технічна база майстерень та кабінетів обслуговуючої праці в деяких ЗНЗ застаріла і потребує оновлення;

 • в більшості шкіл недостатньо організованим є процес формування в учнів навичок проектної діяльності;

 • оцінювання якості трудової підготовки учнів нерідко має формальний характер і не відповідає вимогам;

 • не в усіх ЗНЗ учні мають спеціальний одяг для практичної діяльності;

 • недостатня робота проводиться і по профорієнтаційному вихованню учнів;

 • не в усіх загальноосвітніх навчальних закладах робота з обдарованими учнями ведеться на належному рівні.

Виходячи з вищевикладеного, рекомендую:


І. Районному методичному центру:
1.1.Надавати методичну допомогу щодо реалізації на уроках змісту трудового навчання відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія».

Постійно
1.2.На засіданні РМО вчителів обговорити питання доцільності використання проектної діяльності на уроках трудового навчання.


Жовтень 2015 р.


  1. Вивчити рівень навчальних досягнень учнів із трудового навчання .

Протягом 2016р.

1.4.Результати вивчення стану викладання трудового навчання в 14 ЗНЗ району обговорити на засіданні районного методичного об’єднання учителів трудового навчання

Серпень 2015 року2. Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів::
2.1.Працювати над покращенням матеріально-технічного забезпечення викладання предмету згідно Державних стандартів базової і середньої освіти учнів та над вирішенням проблем кабінету обслуговуючої праці та шкільної майстерні по забезпеченню їх сучасним обладнанням.

Постійно

  1. Здійснювати контроль за дотриманням вчителями правил техніки безпеки на уроках трудового навчання.

На початку та в кінці навчального року


  1. Посилити контроль за станом викладання «Технологій» (10-11 клас).

Протягом року


3. Вчителям трудового навчання
3.1. З метою підвищення ефективності та результативності навчання учнів та зацікавленості їх предметом, активізації їх пізнавальної діяльності широко впроваджувати використання перспективних освітніх технологій особистісно-орієнтованого навчання і інформаційно-комунікативних технологій.

Постійно  1. Активізувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями по ґрунтовній підготовці їх до участі в Всеукраїнській учнівській олімпіаді з трудового навчання (ІІ та ІІІ етапи).

Вересень 2015 р.

3.3. Приділяти належну увагу веденню документації по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів на уроках трудового навчання та контролювати дотримання ними техніки безпеки, санітарії і протипожежної безпеки під час навчального процесу..

Постійно
3.4. З метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх творчого потенціалу,

залучати учнів до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

                                                                                    Протягом року
3.5. Приділяти належну увагу вихованню культури праці. Включати у річний план роботи заходи по питанню профорієнтації.
Постійно
3.6 На основі аналізу матеріально-технічної бази свого закладу, вибирати ті розділи і модулі програми, які дають найбільший ефект в роботі з учнем. При виборі модулів у старших класах використовувати метод проектів, звертаючи увагу на творчі проекти, які враховують інтереси учнів, їхні вікові і індивідуальні особливості та мають практичне застосування.
Протягом року
Методист РМЦ Джижуленко Л.Г


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49

Схожі:

Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconНаказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Взяли участь 22 учнів школи 6-11 класів
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconЗавдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті
Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconрівень(1 бал за відповідь )
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 2014 навчального року
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів icon8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії
Які особливі риси запорозьких козаків відзначали сучасники іноземці? (10 балів)
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconПро проведення обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»

Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconПоложення про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів „ Галерея кімнатних рослин Загальні положення
Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка