Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів


Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики в Києво-Святошинському районіСторінка15/49
Дата конвертації15.03.2018
Розмір7,68 Mb.
ТипПротокол
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   49

Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики в Києво-Святошинському районі

Згідно плану роботи управління освіти і науки на 2014-2015 н. р. та відповідно до наказу управління освіти і науки Києво-Святошинської РДА від 30 березня 2015 року за № 126 районним методичним центром вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики в Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Бузівській ЗОШ І-ІІІ ст., Горенській ЗОШ І-ІІІ ст., Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Забірській ЗОШ І-ІІІ ст., Крюківщинській ЗОШ І-ІІІ ст., Лісниківській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.С.Грушевського, Петрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Ходосівській ЗОШ І-ІІІ ст., Малютянській ЗОШ І-ІІ ст.

Метою перевірки було:


 • отримання інформації для педагогічного аналізу,

 • вивчення рівня самоосвітньої компетенції учнів,

 • вивчення рівня самоосвітньої компетенції вчителів,

 • вивчення досвіду роботи вчителів,

 • організація діагностико-корекційної роботи.

Для здійснення моніторингу якості викладання інформатики в ЗНЗ району та рівня засвоєних знань та сформованих вмінь і навичок були обрані наступні форми дослідження: вивчення стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання предмету, шкільної документації (календарні плани, ведення класних журналів), рівня засвоєння програмового матеріалу на уроках інформатики та результативність обліку навчальних досягнень школярів; відвідування та аналіз уроків, проведення контрольних робіт в 6 та 10 класах.

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій МОН України, в них передбачені самостійні та практичні роботи, тематичний облік знань.

Відповідні сторінки класних журналів заповнюються охайно та вчасно, записи тем уроків відповідають календарним планам.

Учителі дотримуються правил техніки безпеки та пожежної безпеки під час проведення навчальних занять і позакласних заходів, ведуть відповідну документацію (журнали з техніки безпеки), проводять інструктажі з учнями.

Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики.

На своїх уроках вчителі інформатики шкіл моніторингового дослідження намагаються активно використовувати різноманітні форми та методи активізації пізнавальної діяльності учнів: ігрові технології, комп’ютерні тести, графічні демонстраційні матеріали, створення презентацій тощо. Для організації самостійної роботи використовують групові форми роботи, враховують вікові, психічні та фізіологічні особливості учнів 5-6-х та 9-11-х класів для створення сприятливого психологічного мікроклімату, виконують санітарно-гігієнічні вимоги під час проведення уроків.

З метою об’єктивної оцінки діяльності вчителів було вивчено рівень навчально-матеріальної бази та можливості, які надає вчителю обладнання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення виконання вимог навчальних програм:


 • Малютянська ЗОШ І-ІІ ст. (один НКК): 12 ПК для учнів + 1 ПК

 • Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (один НКК): 10 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 (два НКК): 20 ПК для учнів + 2 ПК для вчителя

 • Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (два НКК): 22 ПК для учнів + 2 ПК для вчителя

 • Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (два НКК): 23 ПК для учнів + 2 ПК для вчителя

 • Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 10 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Горенська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 5 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК):11 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Забірська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 10 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 9 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 10 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 5 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

 • Ходосівська ЗОШ І-ІІІ ст. (один НКК): 7 ПК для учнів + 1 ПК для вчителя

На жаль, необхідно констатувати, що термін придбання наявної комп’ютерної техніки становить 5 і більше років, тому є морально застарілою.

Крім того, в кожній із міських вищезазначених шкіл і в більшості сільських (крім Горенської, Лісниківської, Петрівської та Ходосівської ЗОШ) є мультимедійний проектор. Наявність інформаційно-комунікаційних засобів дозволяє урізноманітнювати не тільки уроки інформатики, а й інших навчальних предметів різними презентаційними та наочними матеріалами.

Проаналізувавши наявну матеріально-технічну базу, можна зробити такі висновки:

1 комп’ютер – 2-3 учня, що погіршує рівень засвоєння учнями знань, формування вмінь та навичок. Рятівним є той факт, що в час інформаційно-комунікаційних технологій майже у кожного учня є домашній ПК. Це дає можливість школярам оволодіти азами роботи на комп’ютерній техніці самостійно.

Для визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмету були запропоновані контрольні зрізи, якими були охоплені учні 6-их та 10-их класів. Контрольний зріз знань проводився у формі тестових завдань на персональних комп’ютерах кожним учнем окремо за допомогою програми MyTestX. У тесті 42 завдання, 30 з яких випадковим чином утримував учень. Тривалість тесту – 25 хвилин.

Вчителі мали змогу обрати свій тип контрольної роботи (в залежності від рівня програми, за якою викладається інформатика, — академічний або стандарту, та версій офісних програм —Office 2003 або Office 2007). Запропоновані контрольні завдання відповідали чинним програмам з інформатики, оцінювання відбувалось за 12-бальною шкалою.

У завдання контрольного зрізу знань включено теми, які були вивчені учнями протягом вересня-квітня 2014-2015 н.р., тому при аналізі враховувалася середня тематична оцінка по цих темах.

Для академічного рівня 10 класу:


 • текстовий процесор;

 • комп’ютерні презентації;

 • електронні таблиці.

Для стандартного рівня 10 класу:

 • текстовий процесор;

 • комп’ютерні презентації та публікації.

Для 6 класу:

 • алгоритми та їх виконавці;

 • поняття операційної системи;

 • мультимедійні дані;

 • текстовий процесор.

Було виявлено такі ступені навченості учнів:


Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.


Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

10 (академ. рівень)

17

-

-

-

5
(29%)

5
(29%)

8
(47%)

12
(71%)

4
(24%)Середня оцінка якості знань учнів даного класу становить 9,47 бала. Контрольний зріз знань показав трохи інший результат — 7,88 бала.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • невірно заданий алгоритм створення змісту документу MS Word;

 • при копіюванні формул в MS Excel не враховується тип посилань;

 • невірно заданий порядок створення структури документу MS Word;

 • невірний вибір кнопки для вставлення об’єкта у слайди презентації;

 • невірний вибір клавіш клавіатури для того, щоб розпочати демонстрацію презентації з першого слайда;

 • невірний вибір клавіш клавіатури для того, щоб розпочати демонстрацію презентації з поточного слайда.

У контрольному зрізі правильно всіма учнями виконані завдання, в яких необхідно вказати дію основних інструментів редагування та форматування слайдів презентації, введення спеціальних символів і написання макросів у текстовому документі MS Word, застосування експрес-стилів у текстовому документі, правильно визначений тип діаграми і вигляд активної комірки у книзі MS Excel.

Деякі учні класу мають завищені оцінки з теми «Текстовий процесор» та «Комп’ютерні презентації».

При порівнянні результатів за рівнями навчальних досягнень кількість учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень, зменшилася на 47% ( з 71% до 24% (8 учнів)), достатнього – збільшилася на18% (з 29% до 47% (3 учня)), середнього – збільшилася на 29% (з 0% до 29% (5 учнів)).
Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3


Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

6-Б

28

-

-

6
(21%)

9
(32%)

12
(43%)

12
(43%)

10
(36%)

7
(25%)


Середня оцінка якості знань учнів даного класу становить 8,25 бала, що практично не відрізняється від оцінки якості знань, який показав контрольний зріз — 7,46 бала.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • незнання інтерфейсу середовища Scratch;

 • недостатнє володіння теоретичним матеріалом з теми «Операційна система», а саме низький рівень засвоєння термінології, помилки у виборі назв об’єктів інтерфейсу, незнання складових операційної системи;

 • помилки при виборі правильної відповіді у питанні, що стосується рядку стану вікна текстового процесора;

 • слабке розуміння різниці між редагуванням та форматуванням тексту.

Всіма учнями правильно було виконано лише два завдання, в першому з яких необхідно було вказати назву файлу, створеного у середовищі Scratch, в другому — вказати кнопку виклику Головного меню. Жоден учень не вказав правильно об’єкти мультимедіа

Більшість учнів класу на контрольній роботі підтвердили свій рівень навчальних досягнень, що відображений тематичних оцінках за чотири теми 6-го класу.


Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1


Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

10-Б (академ. рівень)

15

-

-

2
(13%)

2
(13%)

11
(74%)

10
(67%)

2
(13%)

3
(20%)


Середня оцінка якості знань учнів даного класу співпадає з оцінкою якості, яку показав контрольний зріз знань — 7,93 бала, що свідчить про об’єктивність оцінювання учнів.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • часткові помилки при виборі об’єктів, що можуть містити документи, створені за допомогою текстових процесорів;

 • помилки при виборі правильної відповіді у питанні, що стосується створення макросу;

 • неправильний вибір клавіш клавіатури для того, щоб розпочати демонстрацію презентації з першого слайда;

 • неправильний вибір клавіш клавіатури для того, щоб розпочати демонстрацію презентації з поточного слайда;

 • помилки в записі формули, що модифікується при копіюванні;

 • порушення порядку послідовності дій при заповненні діапазону комірок арифметичною прогресією.

Всі учні абсолютно правильно відповіли на 12 питань, в яких перевірялися знання інтерфейсу офісних програм MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.

Більшість учнів класу показали достатній та високий рівень володіння темами «Текстовий процесор», «Комп’ютерні презентації» та «Електронні таблиці», що підтверджується їхньою тематичною оцінкою.


Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

6-А

26

-

3
(11%)

13
(50%)

14
(54%)

13
(50%)

8
(31%)

-

1
(4%)


Середня оцінка якості знань учнів даного класу співпадає з оцінкою якості, яку показав контрольний зріз знань — 6 балів, що свідчить про об’єктивність оцінювання учнів.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • незнання режимів роботи та інтерфейсу середовища Scratch;

 • недостатнє володіння теоретичним матеріалом з теми «Операційна система», а саме низький рівень засвоєння термінології;

 • незнання типів об’єктів, які можна вставити в текстовий документ;

 • слабке розуміння різниці між редагуванням та форматуванням тексту;

 • незнання об’єктів мультимедіа.

Всі учні правильно відповіли на 3 питання; майже всі учні правильно відповіли (за винятком 1-2) на 8 питань; значна частина учнів правильно відповіла на 9 питань.

Переважна більшість учнів підтвердили свій середній показник рівня навчальних досягнень.


Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст.Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

10

8

-

3
(38%)

-

4
(50%)

7
(88%)

1
(12%)

1
(12%)

-
Середня оцінка якості знань учнів даного класу становить 8,88 бала. Контрольний зріз знань показав інший результат — 4,5 бала, що свідчить про значне підвищення тематичних оцінок.


Горенська ЗОШ І-ІІІ ст.

Контрольний зріз знань показав середній бал якості знань учнів у 4,78 бала.

Всі учні правильно відповіли на 6 питань, в яких перевірялися знання інтерфейсу офісних програм MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.

Частково дали відповідь на 5 питань, в яких зокрема йшлося про фільтрацію даних і використання неперервного діапазону комірок у таблицях Excel, робота з інструментами редагування та форматування програм MS Word і MS PowerPoint.

Жоден учень не справився із 13 завданнями.


Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.


Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

10 (академічний рівень)

11

-

1
(9%)

3
(27%)

2
(19%)

5
(46%)

4
(36%)

3
(27%)

4
(36%)


Середня оцінка якості знань учнів даного класу становить 8,2 бала, що практично не відрізняється від оцінки якості знань, який показав контрольний зріз — 7,8 бала.

Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • невірно вказана послідовність задання розміру сторінки текстового документу та його структури;

 • помилки в записі формули, що модифікується при копіюванні;

 • незнання відповідності між назвами режимів перегляду документа і рекомендаціями щодо їх використання;

 • неправильний вибір клавіш клавіатури для того, щоб розпочати демонстрацію презентації з поточного слайда.

Всі учні вірно відповіли на 7 питань тесту, в яких перевірялися знання інтерфейсу офісних програм MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.

Жоден учень не відповів правильно на одне завдання на знання відносних та абсолютних посилань у формулах електронних таблиць.


Забірська ЗОШ І-ІІІ ст.

Клас

К-сть учнів, що виконали к/р

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

Середня тематична

Контр. робота

6

18

-

-

3
(17%)

3
(17%)

13
(72%)

13
(7236%)

2
(11%)

2
(11%)
Середня оцінка якості знань учнів даного класу становить 7,94 бала, що практично не відрізняється від оцінки якості знань, який показав контрольний зріз — 7,66 бала.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • незнання складових операційної системи, її елементів управління;

 • які об’єкти може містити текстовий документ, недостатнє знання інтерфейсу текстового процесору MS Word;

 • незнання об’єктів мультимедіа.

Всі учні вірно відповіли на 9 питань тесту, в яких необхідно було продемонструвати знання про ярлики об’єктів операційної системи, форматування тексту у процесорі MS Word. Учні орієнтуються у застосуванні клавіатури для редагування тексту. Жоден учень не справився із 5 питаннями.
Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Контрольний зріз знань показав середній бал якості знань учнів у 7,3 бала.

Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • неправильне обчислення результату виконання функції МАХ за наведеними табличними даними та формулами;

 • помилки в записі формули, що модифікується при копіюванні;

 • невірно вказаний алгоритм зв’язування гіперпосилань з різними об’єктами, розміщеними на слайдах комп’ютерної презентації;

 • помилки при виборі гарячих клавіш та інструментів роботи з буфером обміну.

Всі учні вірно відповіли на 7 питань тесту, в яких зокрема йшлося про фільтрацію даних у таблицях Excel, робота з інструментами редагування та форматування програм MS Word і MS PowerPoint, використання експрес-стилів. Жоден учень не відповів правильно на 2 запитання про використання функцій в таблицях Excel та модифікацію формули при її копіюванні.
Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.С.Грушевського

Контрольний зріз знань показав середній бал якості знань учнів у 7,83 бала.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • помилки у визначеннях термінів «Файл», «Шлях до файлу», «Ярлик об’єкта»;

 • незнання функцій текстового процесора, які об’єкти він може опрацьовувати;

 • не засвоєно навички роботи у середовищі Scratch.

Всі учні дали абсолютно правильну відповідь на 14 питань, де необхідно було вказати гарячі клавіші для редагування тексту в текстовому процесорі MS Word, а також продемонструвати знання інтерфейсу середовища Scratch, які існують пристрої зберігання мультимедійних даних. Жоден учень не відповів на 4 запитання:

 • що є текстовим об’єктом;

 • що таке інтерфейс програми;

 • що відбувається з об’єктом після видалення ярлика;

 • які дії можна виконувати з образами у середовищі Scratch.


Малютянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Контрольний зріз знань показав середній бал якості знань учнів у 7,37 бала.Контрольні роботи проаналізовано та визначені типові помилки:

 • недостатнє володіння теоретичним матеріалом з теми «Операційна система», а саме низький рівень засвоєння термінології, помилки у виборі назв об’єктів інтерфейсу, незнання складових операційної системи;

 • незнання визначення алгоритму;

 • помилки у визначенні функцій текстового процесора.

Всі учні дали абсолютно правильну відповідь на 10 питань, де необхідно було вказати гарячі клавіші для редагування тексту в текстовому процесорі MS Word, які існують пристрої зберігання мультимедійних даних. Жоден учень не відповів на 4 запитання:

 • що являється об’єктом файлової системи;

 • які є елементи управління при роботі з операційною системою;

 • що відбувається з об’єктом після видалення ярлика;

 • як викликається контекстне меню об’єкта.

У вищезазначених школах проходять предметні тижні з інформатики та місячники, що позитивно впливає на формування інтересу учнів до вивчення предмету.

Уже восьмий рік поспіль учні шкіл району, в тому числі і вище названих шкіл, беруть участь у щорічному Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»

У всіх школах організовуються шкільні тури Всеукраїнської олімпіади з інформатики, учні беруть участь у районних та обласних олімпіадах.

Особливо хочеться відмітити роботу вчителів Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Ошийко Т.М. та Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Мякенька Т.М. і Олексійчук Л.Е., учні яких уже декілька років поспіль займають призові місця у ІІ та ІІІ етапах олімпіади з інформатики.
ВИСНОВОК
Навчально-виховний процес з інформатики в Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Бузівській ЗОШ І-ІІІ ст., Горенській ЗОШ І-ІІІ ст., Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Забірській ЗОШ І-ІІІ ст., Крюківщинській ЗОШ І-ІІІ ст., Лісниківській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.С.Грушевського, Петрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Ходосівській ЗОШ І-ІІІ ст., Малютянській ЗОШ І-ІІ ст. організований на достатньому науково-методичному рівні. Шкільна документація ведеться згідно з вимогами. Календарні плани вчителів відповідають навчальній програмі з інформатики МОН України.

Вчителі займаються самоосвітою, курси підвищення кваліфікації проходять завчасно, беруть участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів інформатики. Педагоги у своїй роботі використовують фахові журнали та газети (видавництво «Шкільний світ» та ВГ «Основа»).

Відвідані уроки показали, що вчителі мають достатню теоретичну підготовку, ознайомлені з інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Вчителі інформатики шкіл моніторингового дослідження самостійно поповнюють кабінети роздатковими та дидактичними матеріалами, готують комп’ютерні презентації до кожної теми уроку.

Аналізуючи результати контрольних робіт учнів в 6 та 10 класах шкіл моніторингового дослідження, можна зазначити: 1. переважна більшість вчителів об’єктивно оцінюють знання учнів, про що свідчить порівняльна характеристика якості знань за середнім тематичним балом і балом, отриманим при контрольному зрізі знань;

 2. в учнів 6 класів існують значні прогалини у засвоєнні теоретичного матеріалу, особливо з теми «Операційна система». Але це пояснюється насамперед тим, що досить тривалий час не було підручників;

 3. більшість учнів 10 класів показала кращі результати (в основному високий і достатній рівні) у засвоєнні тем «Текстовий процесор» та «Комп’ютерні презентації»РЕКОМЕНДАЦІЇ
Вчителям інформатики:


 1. На засіданні шкільних предметних комісій детально проаналізувати результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів та визначити конкретні заходи щодо покращення викладання інформатики.

 2. Більш активно використовувати перспективні освітні технології навчання інформатики (проектні, інтерактивні тощо), що дозволить пожвавити, оптимізувати й урізноманітнити форми та методи викладання інформатики, активізувати пізнавальну діяльність школярів, розвинути їхнє мислення та зацікавити предметом, більш активніше залучати до самостійної роботи з предмету.

 3. Урізноманітнювати способи перевірки рівня навчальних досягнень учнів з предмету, зокрема, звернути увагу на підвищення рівня теоретичної бази знань учнів, формуванню вмінь та навичок пояснювати виконання тієї чи іншої практичної дії в умовах парної роботи за комп’ютером.

 4. Об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички учнів згідно критеріїв, передбачених програмою МОН України.

 5. Систематично використовувати у процесі викладання інформатики внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки. Активізувати роботу з обдарованими учнями, шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, участі в МАН, Інтернет-олімпіадах.


Адміністрації загальноосвітніх закладів:


 1. Взяти до відома матеріали вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики.

 2. Продовжити моніторинг знань учнів з предмету та заслуховувати його результати на педагогічних радах, методичних нарадах тощо.

 3. Посилити роботу з обдарованими дітьми з інформатики, сприяти їх залученню до участі в МАН, проектної діяльності, конкурсах учнівської творчості.

 1. Активізувати роботу вчителів інформатики з узагальнення власного досвіду, представлення власних робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях.

 2. Покращувати матеріально-технічну базу кабінетів інформатики.


Районному методичному центру:


 1. Проаналізувати матеріали стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики на засіданні ММО вчителів інформатики, визначити шляхи удосконалення викладання предмету.

 2. Надавати інформаційно-методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного процесу з інформатики.

Підготувала методист РМЦ Станкевич О.О.Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   49

Схожі:

Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconНаказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Взяли участь 22 учнів школи 6-11 класів
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconЗавдання обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології розміщені на сайті
Комплекти завдань ІІІ етапу олімпіад підготовлені комісією фахівців. До її складу увійшли працівники Чернігівського
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconрівень(1 бал за відповідь )
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 2014 навчального року
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів icon8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії
Які особливі риси запорозьких козаків відзначали сучасники іноземці? (10 балів)
Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconПро проведення обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»

Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів iconПоложення про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів „ Галерея кімнатних рослин Загальні положення
Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка