Володимир В’ятрович друга польсько-українська війнаСторінка18/22
Дата конвертації13.02.2018
Розмір3,13 Mb.
ТипКнига
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Список скорочень


АБ — адміністративна боївка

АБН — Антибільшовицький блок народів

АК (пол.: Armia Krajowa) — Армія Крайова

АЦДВР — Архів Центру досліджень визвольного руху

БСБ — боївка Служби безпеки

БХ (пол.: Bataliony Chłopskie) — Батальйони хлопські

ВіН (пол.: Wolność і Niezawisłość) — Воля і незалежність

ВО — Воєнна округа

ВОП — Відділ особливого призначення

ВОП (пол.: Wojska Ochrony Pogranicza) — Військо охорони кордону

ВП (пол. : Wojsko Polskie) — Військо Польське

ВШВО — Військовий штаб Воєнної округи

ГГ — Генерал-губернаторство

ГДА СБ — Галузевий державний архів Служби безпеки України

ДАЛО — Державний архів Львівської області

ДАРО — Державний архів Рівненської області

ЗВЗ (пол.: Związek Walki Zbrojnej) — Союз збройної боротьби

ЗУЗ — Західні українські землі

КБВ (пол.: Korpus Bezpieczeństwa Publicznego) — Корпус громадської безпеки

КОП (пол.: Korpus Ochrony Pogranicza) — Корпус охорони кордону

КП — Крайовий провід МВД (рос.: Министерство внутренних дел) — Міністерство внутрішніх справ

МГБ (рос.: Министерство государственной безопасности) — Міністерство державної безпеки

МО (пол.: Milicja Obywatelska) — Громадська міліція

НКВД (рос.: Народный комиссариат внутренних дел) — Народний комісаріат внутрішніх справ

НКГБ (рос.: Народный комиссариат государственной безопасности) — Народний комісаріат державної безпеки

НСЗ (пол.: Narodowe Siły Zbrojne) — Національні збройні сили

ОРМО (пол.: Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej) — Добровільний резерв громадської міліції

ОУН — Організація українських націоналістів

ОУН(б) — Організація українських націоналістів (бандерівців)

ОУН-СД — Організація українських націоналістів (самостійників-державників)

ПЗУЗ — Північно-західні українські землі

ПКВН (пол.: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) — Польський комітет національного визволення

ПОВ (пол.: Polska Organizacja Wojskowa) — Польська військова організація

ППР (пол.: Polska Partia Robotnicza) — Польська робітнича партія

ППС (пол.: Polska Partia Socjalistyczna) — Польська соціалістична партія

ПСЛ (пол.: Polskie Stronnictwo Ludowe) — Польська селянська партія

РЗЗ — Референтура зовнішніх зв’язків

РСУК — Ревізійний союз українських кооператив

СА (нім.: Sturmabteilung) — штурмові загони

СБ ОУН — Служба безпеки ОУН

СД (нім.: Sicherheitsdienst) — німецька служба безпеки

СКВ — Самооборонний кущовий відділ

СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік

СУЗ — Східні українські землі

УБП (пол.: Urząd Bezpieczeństwa Publicznego) — Управління громадської безпеки

УВО — Українська військова організація

УГА — Українська галицька армія

УГВР — Українська головна визвольна рада

УДК — Український допомоговий комітет

УНДО — Українське національно-демократичне об’єднання

УНС — Українська народна самооборона

УОТ — Українське освітнє товариство

УПА — Українська повстанська армія

УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка

УССД — Українська Самостійна Соборна Держава

УЦК — Український центральний комітет

УЧХ — Український червоний хрест

ЦДАВО — Центральний державний архів вищих органів державної влади та управління

ЧА — Червона армія

ЧСР — Чехословацька республіка

вд. — відділ

ген. — генерал

год. — година

д. — друг

кап. — капітан

ком. — командир

к-р — командир

м. — місто

обл. — область

ок. — около

пвд. — підвідділ

р-н — район

с. — село

сл. п. — славної пам’яті

т. зв. — так званий

ч. — число1Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах ОУН та УПА: у 2 т. / відп. ред. та упоряд. В. В’ятрович. — Львів, Центр досліджень визвольного руху, 2011.

2Зашкільняк Л. О. Україна і українсько-польські відносини у післявоєнній польській історіографії (1945–1990 рр.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наук, праць. Вип. 4. — К., 1993; Швагуляк М. Польсько-українська конфронтація на зламі 20–30-х рр. XX ст. Проблеми історіографії // Проблеми слов’янознавства: Міжвідомчий наук, збірник. ЛНУ ім. І. Франка. — 1996. — Вип. 48. — С. 53–61; Грицьків Р. Польська історіографія українсько-польського збройного конфлікту часів Другої світової війни // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 2. — С. 150–173; Motyka G. Problematyka stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1948 w polskiej historiografii po roku 1989 // Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku, ed. P. Kosiewski, G. Motyka. — Kraków 2000. — S. 166–178; Wnuk R. Recent Polish Historiography on Polish-Ukrainian Relations during World War II and its Aftermath [Електронний ресурс] // Режим доступу: columbia.edu.

3Саме в такому форматі написана остання книжка провідного польського спеціаліста з цієї проблеми Гжегожа Мотики: Motyka G. Od rzezi Wołynskiej do akcji «Wisła». Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947. — Kraków, 2011.

4Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947. Teki edukacijne IPN / red. G. Motyka. — Warszawa, 2002.

5Ільюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). — К., 2000; Ільюшин І. Волинська трагедія 1943–1944 рр. — К, 2003; Ільюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. — К., 2001; Ільюшин І. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945). — К., 2009.

6Системно збирати спогади про ці події почали у відомому документаційному центрі «Osrodek KARTA» та Інституті національної пам’яті. Найвідомішими стали такі публікації: Siemaszko W., Siemaszko Е. Ludobójstwo dokonane przez nacionalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945. — Warszawa, 2000; Komański H., Siekierka S. Ludobójstwo dokonane przez nacionalistów ukraińskich na Polakach w wojewodztwie tarnopolskim 1939–1946. — Wrocław, 2004; Komański H., Siekierka S. Ludobójstwo dokonane przez nacionalistów ukraińskich w wojewodztwie lwowskim 1939–1947. — Wrocław, 2006.

7Див., наприклад: Царук Я. Трагедія волинських сіл. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. — Львів, 2003; Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938–1944 років. Ківерцівський район. — Луцьк, 2008; Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938–1944 років. Луцький район і м. Луцьк. — Луцьк, 2009; Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938–1944 років. Горохівський район. — Луцьк, 2010; Ольховський І. Кривава Волинь. Кн. 1: Українсько-польське протистояння на теренах Любомльського та Шацького районів у 1939–1945 роках. — К., 2008. Всі перелічені видання є ініціативою лише їхніх авторів, фактично жоден із проектів збирання спогадів не охопив наразі не лише всієї арени війни, але навіть усієї Волині. Обмежені технічні сили активістів вилилися у звуження можливостей географічного охоплення. Єдиною на сьогодні спробою (судячи зі звіту, не особливо масштабною) інституційного підходу до запису спогадів став проект Волинського національного університету імені Лесі Українки «Документація жертв міжнаціонального польсько-українського конфлікту в 40-х роках XX століття», що здійснювався протягом 2006–2008 років під керівництвом історика М. Кучерепи.

8Вельцер X. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2–3 (40–41).

9Вельцер X. История, память и современность прошлого. — 2005. — № 2–3 (40–41).

10Розхитане дерево міфів // Львівська газета. — 2007. — 25 травня. — № 87 (157).

11Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945. — Londyn, 1973–1989. — T. 1–6.

12Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто, 1976–2011. — Т. 1–50.

13Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — К., 2005. — Т. 1–3.

14Поляки і українці між двома тоталітарними системами. 1942–1945. — Варшава — К., 2005. — Т. 1–2.

15Ziemie Wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekciji Wschodnej Departamentu Informaciji I Prasy Delegatory Rządu RP na Kraj. Kwiecień — lipiec 1944. — Warszawa — Pultusk — Kielce, 2006.

16Архів Центру досліджень визвольного руху (далі — АЦДВР). — Ф. 9. — Т. 5. — Од. зб. 33. — Арк. 10.

17Витяг з наказу команди округи Ль. Де. 8 / оп. 11.2.1944 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

18Список цих протоколів див.: АЦДВР. — Ф. 10. — Т. 1. — Од. зб. 3. — Арк. 28.

19АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 4.

20Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 2001. — T. 26: Українська Головна Визвольна Рада. Кн. 4. — С. 355–381.

21Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 2003. — Т. 39: Тактичний відтинок УПА 28-й «Данилів». Холмщина і Підляшшя (Документи і матеріали). — С. 449–483; 775–811.

22ГДА СБ України — Ф. 13. — Спр. 372, 376, 398. Детальніше про формування цих справ див.: Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959–1964) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — № 1. — 2009. — С. 87–120.

23ГДА СБ України. — Ф. 62. — Оп. 4. — Спр. 4.

24ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 2, 4, 6.

25Кениг X. Память о национал-социализме. Холокосте и Второй мировой войне в политическом сознании ФРГ // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2–3 (40–41).

26Кениг X. Память о национал-социализме. — 2005. — № 2–3 (40–41).

27У цьому контексті дивною виглядає спроба порівняння антипольських акцій з акціями знищення євреїв, яку робить у своїй роботі відомий американський історик Тімоті Снайдер: Snyder Т. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. — Yale University Press, 2003.

28Коріння трагедії. З проф. Ришардом Тожецьким розмовляє Іза Хруслінська // Волинь: дві пам’яті. Збірка статей, опублікованих у «Газеті виборчій». — К. — Варшава, 2009. — С. 61.

29Клаузевиц К. О войне. — М.: Эксмо, 2007. — С. 7.

30Арон Р. Мир і війна між націями. — К., 2000. — С. 45.

31Арон Р. Мир і війна між націями. — К., 2000. — С. 327.

32Большой юридический словарь [Електронний ресурс] // Режим доступу: slovari.yandex.ru.

33Короткий оксфордський політичний словник / пер. з англ.; за ред. І. Макліна, А. Макмілана. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. — С. 104.

34Див. його книгу: Хофмайстер X. Воля к войне, или бессилие политики. — СПб., 2006.

35Small М., Singer J. D. Resort to Arms. — Beverly Hills, 1982. — P. 23.

36Про «багатошаровість» Другої світової війни в Україні див.: В’ятрович В. Українська Друга світова (в кольорі) // Дзеркало тижня. — № 32 (760), 29 серпня — 4 вересня 2009.

37Грицак Я. Наше і дуже наше горе // Критика. — 2003. — № 7–8.

38Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів XIX — першої половини XX століття. — Львів, 2006.

39Дашкевич Я. Третій фронт у міжнародній грі в минулому і тепер // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 2. — С. 141.

40Граціозі А. Війна і революція в Європі 1905–1956 рр. — К., 2005. — С. 285.

41Про цю війну див.: Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998; Шанковський Л. Українська Галицька Армія. Воєнно-історична студія. — Львів, 1999.

42Тут і далі наводимо передусім оцінки міжвоєнного періоду, зроблені українцями і поляками у 1940-ві роки. По-перше, тому, що певна часова перспектива створювала можливість кращого огляду подій. По-друге, таким чином ми можемо побачити, як сприймалися ці події учасниками польсько-українського конфлікту вже в час його переростання у відкрите збройне протистояння.

43Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів: у 3 т. — К., 2005. — Т. 2. — С. 101.

44Від Конгресу Українських Націоналістів // Розбудова Нації. — 1929. — № 1–2. — С. 1.

45Цитується за: Кентій А. Українська Військова Організація в 1920–1928 рр. — К., 1998. — С. 39.

46Як і за що ми боремося з поляками. Краєва Екзекутива ОУН // Український визвольний рух. — № 2. — С. 11.

47Державний архів Львівської області. — Ф. 121. — Оп. 1. — Спр. 339. — Арк. 10.

48Див., наприклад, вступну статтю проф. Шавловського до книги Сємашків: Szawłowski R. Przedmowa // Siemaszko W., Siemaszko E. Ludobójstwo dokonane przez nacionalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945. — Warszawa, 2000. — S. 11–22; Palski Z. Ukraińska myśl polityczna na Ukrainie Zachodnej dotycząca problemu polskiego w latach II wojny światowej // Polska — Ukraina: trudne pytania... — T. 4. — S. 270–291; книгу Poliszczuk W. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. — Toronto, 1998. — T. 1: Zasady ideologiczne nacionalizmu ukraińskiego. Ukraiński ruch nacjonalistyczny: struktura organizacyjna і założenia programowe; Stryjek T. Europejskość Dmytra Doncova, czyli o cechach szczególnych ideologii ukraińkiego nacjonalizmu // Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty і interpretacje. — Warszawa, 2003.

49Стасюк О. Позиція ОУН стосовно україно-польських взаємин // Україна у Другій світовій війні: українсько-польські стосунки. — Львів, 2005. — С. 171–189; В’ятрович В. Польське питання в ідейно-політичних засадах ОУН(б) // Там само. — С. 288–304.

50Samuś Р., Badziak К., Matwiejew G. Akcja «Lom». Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. — Warszawa, 1998.

51Див. Проект рішень Ради міністрів у справі акції, спрямованої на зміцнення польського елементу у Східній Малопольщі // Сивіцький М. Історія польсько-укранських конфліктів. — T. 1. — 318–339.

52Мороз В. Репресії проти ОУН в 1939 р. // Мірчук П. Нарис історії ОУН. — 3-тє вид., доп. — К., 2007. — С. 570.

53Дарованець О. «Велика ліквідація» ОУН на Волині (листопад 1938 — серпень 1939) // Там само. — С. 572–589.

54Armia Krajowa w dokumentach. 1939–1945. — T. II. Czerwiec 1941 — kwiecień 1943. — Warszawa — Wrocław — Kraków, 1990. — S. 138.

55Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 1995. — Т. 24: Ідея і чин. Орган Проводу ОУН, 1942–1946. — С. 194.

56Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 13. Україна у Другій світовій війні: українсько-польські взаємини / ред. Ю. Сливка. — Львів, 2005. — С. 347.

57Прокоп М. Українські самостійницькі політичні сили в Другій світовій війні // В боротьбі за Українську Державу. — Львів: Меморіал. — 1992. — С. 49.

58Armia Krajowa w dokumentach. — T. II. — S. 138.

59Мороз В. Діяльність ОУН напередодні та на початку Другої світової війни // Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920–1939 роки. — 3-тє вид., доп. — К., 2007. — С. 590.

60Шмігель М. Український легіон Романа Сушка. Напад зі Словаччини на Польщу (1939) // Український визвольний рух. — Львів, 2007, — № 11. — С. 81–95.

61Про це детальніше див. Дзюбан О. Українсько-польське протистояння у вересні 1939 року в світлі тогочасної преси і споминах очевидців // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 2. — С. 75–87; Гривул Т. Польський терор проти українського населення в 1939 та в 1941 рр. // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 2. — С. 87–95.

62Цитується за:Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconІсторія польсько-українських конфліктів Третій том
Кожного, хто високо оцінив важливість І актуальність виходу в світ трьох томів книги Миколи Сивіцького «Історія польсько-ук­раїнських...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconТема: Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Климко». Ідейний зміст твору мета
Яке лихо принесла народам Друга світова війна? Назвіть твори ху­дожньої літератури українських письменників, в яких відображено лихоліття...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconУрок компаративного аналізу потребує попередньої підготовки учнів. Задля ефективної роботи, оптимального використання часу доцільним є випереджальне опрацювання біографії письменників, текстів творів з відзначенням цитат
Тема. Друга світова війна у дзеркалі української та німецької літератури. Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconВелика Вітчизняна війна та роки першого повоєнного десятиліття Війна постукала в село ще за 35 – 40 днів до її офіційного проголошення. Взяли на перепідготовку «резервістів»
Війна постукала в село ще за 35 – 40 днів до її офіційного проголошення. Взяли на перепідготовку «резервістів» у розпалі весняних...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconПлан-конспект уроку з Всесвітньої історії у 8 класі Дата 23. 10. 14 учитель Косарєва А. І
«буржуазія», «Реформація», «громадянська війна», «Варфоломіївська ніч», «сеньйор», «секуляризація», «Генеральні штати»; «гарант»,...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconЖивописець, дійсний член Петербурзької Академії мистецтв
Народництво, тероризм, толстовство, російсько-турецька війна, Перша світова війна, три революції — Рєпін на все "відгукнувся". Причому...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconФункції образу уявного друга в дитячій літературі
Виходячи із вищесказаного, щоб з’ясувати функції образу уявного друга в дитячій літературі варто виокремити окремі точки зору на...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconВолодимир Мельниченко Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь) Москва

Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconБюлетень нових надходжень за липень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Перевод заглавия: Гео-Карпати. Створення польсько-українського туристичного шляху


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка