Володимир В’ятрович друга польсько-українська війнаСторінка21/22
Дата конвертації13.02.2018
Розмір3,13 Mb.
ТипКнига
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 199.

298Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 205.

299Витяг з наказу команди округи Ль. Дє. 8 / оп. 11.02.1944. Відпис з польського дня 15.04.1944 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

300Витяг з наказу команди округи Ль. Дє. 8/ оп. 11.02.1944. Відпис з польського дня 15.04.1944 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

301ГДА СБ України. — Ф. 1. — Cnp. 6. — Оп. 42. — Арк. 51.

302ГДА СБ України. — Ф. 1. — Спр. 6. — Оп. 42. — Арк. 51.

303Do ludności Ukraińskej і Prawoslawnej // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

304AK. Obw. Insp. SOP-u. Komendatowi Rej SOP-u. Dnia 27.III.1944 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

305Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 2. — С. 1128.

306Див., наприклад, польський наказ «До української людності терену Східної Малопольщі» (ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 2. — Арк. 357).

307Ziemie Wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekciji Wschodnej Departamentu Informaciji I Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj. Kwicień — lipiec 1944. — Warszawa — Pultusk — Kielce, 2006. — S. 66.

308ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Арк. 83.

309АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 4. — Арк. 43.

310Ziemie Wschodnie... — S. 27.

311Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 238.

312ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 52. — Арк. 69.

313ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 83. — Арк. 259.

314ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75159 фп. — Арк. 123.

315ГДА СБ України. — Ф. 16. — Спр. 16367. — Арк. 152–154.

316ГДА СБ України. — Ф. 6. — Спр. 75159 фп. — Арк. 123.

317Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 2. — С. 1128.

318АЦДВР. — Ф. 9. — T. 6. — Од. зб. 4. — Арк. 43–89.

319ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 52. — Арк. 168.

320ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 67796.

321ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 61. — Арк. 97.

322Мороз В. Українсько-польське збройне протистояння. Підтвердження цього припущення знаходимо і в документах: член Проводу ОУН Яків Бусел у 1945 році під час переговорів з представниками радянської влади про співпрацю «Макса» з німцями сказав, що вона була самовільною, за що на того чекав розстріл. Уникнути його Скорупському вдалося завдяки втечі (див.: ГДА СБ України. — Ф. 65. — Спр. С-9079. — Т. 61. — Арк. 191).

323Поляки і українці між двома тоталітарними системами. 1942–1945. — Т. 2. — С. 1098–1102.

324АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 3. — Арк. 42–68.

325Сивіцький M. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 2. — С. 203.

326ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 13. — Арк. 3.

327АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 11. — Од. зб. 14. — Арк. 22–23.

328ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 48. — Арк. 223–242.

329Armia Krajowa w dokumentach. — T. III. — S. 397.

330АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 4. — Арк. 43–89.

331ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 74. — Арк. 25.

332ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 2. — Спр. 3. — Арк. 53.

333ДАЛО. — Ф. Р-32. — Оп. 3. — Спр. 34. — Арк. 1.

334Do ludności Ukraińskiej na terenie Malopolski Wschodniej! // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

335ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 34. — Арк. 59–60.

336ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 71. — Арк. 224–225.

337Поляки і українці між двома тоталітарними системами... — Ч. 2. — С. 1070.

338ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 6. — Арк. 156.

339Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 26. — С. 377.

340Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 26. — С. 385.

341Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 26. — С. 486.

342ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 14. — Арк. 44.

343Ільюшин І. Українська повстанська армія... — С. 292.

344ГДА СБ України. — Ф. 65. — Спр. 7447 (справа-формуляр на Кравчука Р. М.). — Т. 1. — Ч. 3. — Арк. 10 (конверт).

345ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 126. — Арк. 86.

346Słowo Polskie. — 18 czerwca 1944. — № 27. — S. 6 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

347Do zbiegów і mieszkanców narodowości Ukraińskej na Zieme Sanockej // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

348Див. ці інструкції серед документів AK y Галузевому державному архіві СБУ (ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 6. — Арк. 35).

349ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 6. — Арк. 35.

350ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 6. — Арк. 252.

351Do oddzialów odsieczy Lwowa // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

352Ziemie Wschodnie... — S. 71.

353ГДА СБ України. — Ф. 5. — Спр. 50970. — Т. 2. — Арк. 231.

354ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 126. — Арк. 93–94.

355Україна у Другій світовій війні. Українсько-польські стосунки. — Львів, 2005. — С. 336.

356ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 74. — Арк. 43.

357Переселення поляків та українців 1944–1946. — Варшава — К., 2000. — С. 106.

358ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 1. — Спр. 229. — Арк. 33.

359ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 71. — Арк. 238.

360Цитується за: Motyka G. Postawy wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1953 w zależności od przynalezności etnicznej, państwowej і religijnej // Tygiel narodów. Stosunki społeczne і etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953. — Warszawa, 2002. — S. 308.

361Sowa A. Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947. — Kraków, 1998. — S. 269.

362Odezwa. Obywatele! // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

363ЦДАВО України. — Ф. 3836. — Оп. 1. — Спр. 62. — Арк. 89.

364ЦДАВО України. — Ф. 3833. — Оп. 2. — Спр. 3. — Арк. 64.

365ГДА СБ України. — Ф. 65. — Спр. С-9079. — Т. 3. — Арк. 383.

366ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 71. — Арк. 304.

367ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 75. — Арк. 177.

368ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 7. — Арк. 52.

369ГДА СБ України. — Ф. 1. — Оп. 42. — Спр. 7. — Арк. 50.

370ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 71. — Арк. 313.

371ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 71. — Арк. 319.

372Ukraincy! // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

373ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — T. 34. — Арк. 70.

374ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 34. — Арк. 97.

375Див. текст цієї угоди: Misiło Е. Repatriacja czy deportacja. — Warszawa, 1996. — T. 1. — S. 17–19.

376Misiło E. Repatriacja czy deportacja. — T. 1. — S. 30–39.

377Misiło E. Repatriacja czy deportacja. — T. 1. — S. 64–66.

378На думку Г. Мотики, у цей час жертвами польсько-українського конфлікту тут (очевидно, не враховуючи Холмщини) стали менше 200 українців. Див.: Motyka G. Так było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948. — Warszawa, 1999. — S. 158.

379Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 2001. — Т. 33: Тактичний відтинок УПА 26-й «Лемко». — С. 101–102.

380Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 33. — С. 102.

381Ріпецький М. Історія куреня «Рена» // Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 33. — С. 112–113.

382Misiło Е. Repatriacja czy deportacja. — T. 1. — S. 81–82.

383Павлокома 3.III.1945. Даровано життя, щоб правду розказати. — Варшава, 2006. — С. 17.

384Dąmbski S. Egzekutor. — Warszawa, 2010. — S. 81–82.

385Сивіцький M. Історія польсько-українських конфліктів. — К., 2005. — Т. 3. — С. 227.

386Перша цифра походить зі списку осіб, встановлених поіменно професором Петром Потічним (див.: Потічний П. Павлокома. 1941–1945. Історія села. — Львів — Торонто, 1991); друга — з радянського звіту про переселення (див.: Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — T. 3. — С. 228).

387Павлокома 3.III.1945... — С. 13–14.

388Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 228.

389ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 79. — Арк. 184. Польський документ про цю акцію див.: Misiło Е. Repatriacja czy deportacja. — Т. 1. — S. 94.

390ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 79. — Арк. 188.

391Dąmbski S. Egzekutor. — S. 82.

392Кривуцький І. «Де срібнолентий Сян пливе...». — Львів, 2003. — С. 52–53.

393Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 371.

394Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 365.

395ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 79. — Арк. 188.

396Встановлено прізвища 120 осіб. Див.: Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 234–235.

397ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 79. — Арк. 188.

398Цитується за книгою: Garbacz D. Wołyniak, legenda prawdziwa. — Rzeszów, 2008. — S. 78–80.

399Motyka G. Tak było w Bieszczadach... — C. 240.

400Назаревич О. Масова збройна боротьба на українських землях за лінією Керзона (коротка інформація) // ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 7. — Арк. 223.

401ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 79. — Арк. 187.

402Кривуцький І. «Де срібнолентий Сян пливе...». — С. 56.

403Детальніше про переговори: Motyka G., Wnuk R. Pany і rezuny. Współpraca AK-WiN і UPA. 1945–1947. — Warszawa, 1997.

404Кривуцький І. «Де срібнолентий Сян пливе...». — С. 57.

405Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 371.

406Motyka G., Wnuk R. Pany i rezuny... — S. 90–92.

407Misiło Е. Repatriacja czy deportacja. — Warszawa, 1996. — T. 2. — S. 121.

408Сивіцький M. Історія польсько-українських конфліктів. — Т. 3. — С. 142.

409Motyka G. Od rzezi Wołyńskiej... — S. 372.

410Misiło E. Repatriacja czy deportacja. — T. 2. — S. 121.

411АЦДВР. — Ф. 9. — T. 6. — Од. зб. 5. — Арк. 90–92.

412Вихідні позиції (напрямні для розмов) // Україна в Другій світовій війні. Українсько-польські взаємини. — Львів, 2005. — С. 351.

413ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 11. — Арк. 137.

414За свободу народів. Із документів краєвої боротьби. — Прага — Відень: Українське представництво в АБН, 1946. — С. 69–70.

415Вихідні позиції... — С. 352.

416ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 42. — Арк. 17.

417Роман Дрозд у збірнику документів у розділі «Ставлення ОУН-УПА до Польщі і поляків» наводить за період 1945–1947 років 16 різноманітних звернень до польського народу. Див.: Drozd R. Ukraińska Powstańcza Armia. — Warszawa, 1998. — C. 138–206.

418Do dowodców oddzialów UPA, prowidów rejonów і kuszczów // Karta. — 1999. — № 29. — S. 67.

419Do dowodców oddzialów UPA, prowidów rejonów i kuszczów // Karta. — 1999. — № 29. — S. 67.

420Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння. 1939–1947. — К., 2004. — С. 705.

421Drozd R. Ukraińska Powstańcza Armia. — C. 194.

422За свободу народів... — С. 69–70.

423ГДА СБ України. — Ф. 62. — Оп. 4. — Спр. 4. — Т. 22. — Арк. 52.

424ГДА СБ України. — Ф. 62. — Оп. 4. — Спр. 4. — Т. 22. — Арк. 50.

425ГДА СБ України. — Ф. 62. — Оп. 4. — Спр. 4. — Т. 22. — Арк. 51.

426АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 4. — Од. зб. 48. — Арк. 86.

427Літопис Української Повстанської Армії. — Торонто — Львів, 2001. — Т. 26: Українська Головна Визвольна Рада. Кн. 4. — С. 390–414.

428Gołębiowski M. Sojusz z Ukraińcami i sojusz narodów ujarmionych // Dialogi — Biuletyn polsko-ukraiński. — 1987. — № 7–8. — S. 6.

429ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 372. — Т. 40. — Арк. 44.

430АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 14. — Арк. 111–118.

431Мотика і Внук у своїй книзі говорять про п’ять імовірних акцій, див.:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconІсторія польсько-українських конфліктів Третій том
Кожного, хто високо оцінив важливість І актуальність виходу в світ трьох томів книги Миколи Сивіцького «Історія польсько-ук­раїнських...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconТема: Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Климко». Ідейний зміст твору мета
Яке лихо принесла народам Друга світова війна? Назвіть твори ху­дожньої літератури українських письменників, в яких відображено лихоліття...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconУрок компаративного аналізу потребує попередньої підготовки учнів. Задля ефективної роботи, оптимального використання часу доцільним є випереджальне опрацювання біографії письменників, текстів творів з відзначенням цитат
Тема. Друга світова війна у дзеркалі української та німецької літератури. Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconВелика Вітчизняна війна та роки першого повоєнного десятиліття Війна постукала в село ще за 35 – 40 днів до її офіційного проголошення. Взяли на перепідготовку «резервістів»
Війна постукала в село ще за 35 – 40 днів до її офіційного проголошення. Взяли на перепідготовку «резервістів» у розпалі весняних...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconПлан-конспект уроку з Всесвітньої історії у 8 класі Дата 23. 10. 14 учитель Косарєва А. І
«буржуазія», «Реформація», «громадянська війна», «Варфоломіївська ніч», «сеньйор», «секуляризація», «Генеральні штати»; «гарант»,...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconЖивописець, дійсний член Петербурзької Академії мистецтв
Народництво, тероризм, толстовство, російсько-турецька війна, Перша світова війна, три революції — Рєпін на все "відгукнувся". Причому...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconФункції образу уявного друга в дитячій літературі
Виходячи із вищесказаного, щоб з’ясувати функції образу уявного друга в дитячій літературі варто виокремити окремі точки зору на...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconВолодимир Мельниченко Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь) Москва

Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconБюлетень нових надходжень за липень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Перевод заглавия: Гео-Карпати. Створення польсько-українського туристичного шляху


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка