Володимир В’ятрович друга польсько-українська війнаСторінка22/22
Дата конвертації13.02.2018
Розмір3,13 Mb.
ТипКнига
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Motyka G., Wnuk R. Pany i rezuny... — S. 155–175.

432На сьогодні відомо сім звітів, написаних учасниками акції, що є свідченням великої уваги, яку керівництво українського підпілля надавало цій акції. Очевидно, зібрані матеріали мали бути використані також у подальшій пропагандистській роботі ОУН. Див. ці звіти: Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 39. — С. 451–482.

433Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 39. — С. 454.

434Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 39. — С. 453–454.

435Літопис Української Повстанської Армії. — Т. 39. — С. 471–472.

436Motyka G., Wnuk R. Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA. 1945–1947. — Warszawa, 1997. — S. 169.

437ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 34. — Арк. 67.

438ГДА СБ України. — Ф. 65. — Спр. С-9079. — Т. 4. — Арк. 6–7.

439Ковалевський З. Польське питання у повоєнній стратегії УПА // Україна. Наука і культура. — К., 1993. — Вип. 26–27. — С. 223.

440АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 10. — Арк. 62.

441ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 11. — Арк. 139.

442Актуальні завваги. 10.08.1945 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

443Переселення поляків та українців 1944–1946. — Варшава — K., 2000. — С. 610.

444АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 1. — Арк. 1.

445Інструкція. 15.09.1945 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

446Інструкція. 15.09.1945 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

447До інструкції з дня 15.09.1945 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

448До інструкції з дня 15.09.1945 // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

449Motyka G. Tak było w Bieszczadach... — C. 269–355.

450Переселення поляків та українців... — С. 590.

451АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 5. — Од. зб. 30. — Арк. 84.

452АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 5. — Од. зб. 17. — Арк. 107.

453ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 202.

454ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 34. — Арк. 249.

455ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 204.

456АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 5. — Од. зб. 15. — Арк. 59.

457Misiło Е. Repatriacja czy deportacja. — Т. 2. — S. 28.

458АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 9. — Арк. 45–49.

459АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 26. — Арк. 155.

460АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 26. — Арк. 155.

461Озимко М. Три акції УПА на Бірчу // Вісті комбатанта. — 1965. — № 2. — С. 29.

462АЦДВР. — Ф. 9. — т. 3. — Од. зб. 26. — Арк. 156.

463Повстанські могили. Пропам’ятна книга впавших на полі слави вояків Української Повстанської Армії — Захід Військової Округи «Сян» Тактичного Відтинка «Лемко», «Бастіон», «Данилів» (1944–1946) / за ред. Є. Місила. — Варшава — Торонто, 1995. — Т. 1. — С. 226.

464Повстанські могили: Пропам’ятна книга впавших на полі слави вояків Української Повстанської Армії — Захід Воєнної Округи «Сян» Тактичного Відтинка «Лемко», «Бастіон», «Данилів» (1944–1946) / за ред. Є. Місила. — Варшава — Торонто, 1995. — Т. 1. — С. 228.

465АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 22. — Арк. 148.

466Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні. — К., 2009. — С. 41.

467Переселення поляків та українців... — С. 724.

468АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 13. — Арк. 80.

469АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 7. — Арк. 55.

470АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 7. — Арк. 50.

471АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 7. — Арк. 51.

472ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 206.

473АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 6. — Од. зб. 7. — Арк. 93.

474Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947. Teki edukacijne IPN / red. G. Motyka. — Warszawa, 2002. — S. 11.

475ГДА СБ України. — Ф. 62. — Оп. 4. — Спр. 4. — Т. 78. — Арк. 197–198.

476АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 5. — Од. зб. 36. — Арк. 91.

477ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 267.

478Стратегії 1945–1947 років на Закерзонні. Розмова з Василем Галасою — «Орланом», заступником провідника Закерзонського краю Ярослава Старуха — «Стяга» з політично-пропагандивної праці // Вісник Закерзоння. — 2002. — № 7–9. — С. 36–37.

479АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 30. — Арк. 168.

480ГДА СБ України. — Ф. 62. — Оп. 4. — Спр. 4. — Т. 73. — Арк. 17.

481Переселення поляків та українців... — С. 50.

482Do miescowej ludności! // Mykola Lebed Papers. Ukrainian Research Institute Library, Harvard University.

483Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX століття. — К. — Варшава, 2006. — Т. 5: Акція «Вісла». — С. 66.

484Torzecki R. Wisła zaczela sie w Moskwie // Gazeta Wyborcza. — 20.05.1997.

485Motyka G. Ukraińska partyzanka. — S. 533.

486ГДА СБ України. — Ф. 2. — Оп. 63 (за 1953 р.). — Спр. 1. — Арк. 13.

487АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 33. — Арк. 202.

488АЦДВР. — Ф. 9. — Т. 3. — Од. зб. 33. — Арк. 203.

489ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 272.

490Детальніше про це див.: В’ятрович В. Передумови переходу сотень УПА на Захід // Воля і Батьківщина. — 2000. — № 1. — С. 39–45.

491ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 274.

492ГДА СБ України. — Ф. 13. — Спр. 376. — Т. 31. — Арк. 274.

493Szczesniak A., Szota W. Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacionalistów і jej likwidacja w Polsce. — Warszawa: MON, 1973. — S. 526–529.

494Szczesniak A., Szota W. Droga do nikąd... — S. 526–529.

495Ковалевський З. Польське підпілля у повоєнній стратегії УПА // Україна. Наука і культура. — Вип. 26–27. — 1993. — С. 227.

496Motyka G. Tak było w Bieszczadach... — S. 481.

497Zbrodnie nacionalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939–1945 / oprac. J. Turowski, W. Siemaszko. — Warszawa, 1990. — 180 s.

498Грицьків P. Історіографічне значення матеріалів міжнародних семінарів «Україна — Польща: важкі питання» у дослідженні історії Української Повстанської Армії періоду Другої світової війни // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 1. — С. 190–203.

499Детальніше про мотиви організації цих семінарів та їх перебіг див.: Смоленський П. «Ми засідали, щоб винести вирок» // Волинь: дві пам’яті. Збірка статей, опублікованих у «Газеті виборчій». — K. — Варшава, 2010. — С. 221–240. Один із активних організаторів цих заходів ветеран АК Анджей Жупанські у своїй книзі про досвід семінарів не приховує, що його метою було історичне засудження ОУН та УПА. Див.: Żupański A. Tragiczne wydarzenia za Bugiem і Sanem przez ponad sześćdziesięciu laty. Poznaj werdykt historyków polskich і ukraińskich. — Warszawa, 2007. Книга, видана за підтримки президента Лєха Качинського, містить як спогади та міркування Жупанського про конференції, так і витяги з її рішень. Причому автором відібрані лише ті з них, які спрямовані проти ОУН та УПА.

500Дашкевич Я. Третій фронт у міжнародній грі в минулому і тепер // Український визвольний рух. — Львів, 2003. — № 2. — С. 141.

501Матеріали дискусії довкола цього питання див. у книжці: Волинь: дві пам’яті. Збірка статей, опублікованих у «Газеті виборчій». — К. — Варшава, 2010; також: ji-magazine.lviv.ua.

502Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. — № 8. — 2001. — S. 17–20.

503Надзвичайно показовим у цьому випадку є видання «Волинь — Східна Галичина 1943–1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах», що з’явилося 2003 року. Якщо польська частина книги містить ретельний опис документальних колекцій у 31 архіві, то українська подає інформацію лише про 6 архівів. Причому в інформації ГДА СБ України, який на сьогодні містить найбільшу колекцію документів з цієї теми, ідеться про 8 (вісім!) документів (Волинь — Східна Галичина 1943–1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах. — Варшава — K., 2003. — Т. 1. — С. 267–271).

504Про схвалення українсько-польської парламентської заяви у зв’язку з 60-ю річницею волинської трагедії: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 7. — Ст. 61.

505Сеймик воєводства Дольносльонзького 28 вересня 2008 року, сеймик воєводства Опольського 27 жовтня 2009 року, сеймик Підкарпатського воєводства 28 грудня 2009 року, сеймик Любельського воєводства 23 лютого 2010 року.

506Europoslowie reagują na proby rehabilitacji UPA [Електронний ресурс] // Режим доступу: rp.pl/artykul.

507Забытый геноцид. «Волынская резня» 1943–1944 годов. Документы и исследования. — М., 2008.

508Uchvała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach wschodnich [Електронний ресурс] // Режим доступу: orka.sejm.gov.pl.

509«Волинська різанина» — виставка правди, напівправди та відвертої брехні [Електронний ресурс] // Режим доступу: unian.net.

510Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV. Sprawozdanie stenograficzne z 94 posiadania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2011 (pierwszy dzień obrad). — S. 64–65.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconІсторія польсько-українських конфліктів Третій том
Кожного, хто високо оцінив важливість І актуальність виходу в світ трьох томів книги Миколи Сивіцького «Історія польсько-ук­раїнських...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconТема: Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Климко». Ідейний зміст твору мета
Яке лихо принесла народам Друга світова війна? Назвіть твори ху­дожньої літератури українських письменників, в яких відображено лихоліття...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconУрок компаративного аналізу потребує попередньої підготовки учнів. Задля ефективної роботи, оптимального використання часу доцільним є випереджальне опрацювання біографії письменників, текстів творів з відзначенням цитат
Тема. Друга світова війна у дзеркалі української та німецької літератури. Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconВелика Вітчизняна війна та роки першого повоєнного десятиліття Війна постукала в село ще за 35 – 40 днів до її офіційного проголошення. Взяли на перепідготовку «резервістів»
Війна постукала в село ще за 35 – 40 днів до її офіційного проголошення. Взяли на перепідготовку «резервістів» у розпалі весняних...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconПлан-конспект уроку з Всесвітньої історії у 8 класі Дата 23. 10. 14 учитель Косарєва А. І
«буржуазія», «Реформація», «громадянська війна», «Варфоломіївська ніч», «сеньйор», «секуляризація», «Генеральні штати»; «гарант»,...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconЖивописець, дійсний член Петербурзької Академії мистецтв
Народництво, тероризм, толстовство, російсько-турецька війна, Перша світова війна, три революції — Рєпін на все "відгукнувся". Причому...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconФункції образу уявного друга в дитячій літературі
Виходячи із вищесказаного, щоб з’ясувати функції образу уявного друга в дитячій літературі варто виокремити окремі точки зору на...
Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconВолодимир Мельниченко Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь) Москва

Володимир В’ятрович друга польсько-українська війна iconБюлетень нових надходжень за липень 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки
Перевод заглавия: Гео-Карпати. Створення польсько-українського туристичного шляху


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка