Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програмСторінка2/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
тема проекту — є загальним виразом стану проблеми, на яку була спрямована оцінка ситуації. Наступний рівень —проблеми — складається з причин, які призводять до існування проблеми на верхньому рівні. На даному рівні проблеми (окреслені досить загальними формулюваннями), в свою чергу, обумовлені більш глибинними причинами, яким і присвячується третій рівень „дерева” — причини.

Отже, існують деякі причини, в результаті яких з’являються проблеми, на оцінку яких була спрямована оцінка ситуації, і в результаті аналізу виникла ідея щодо реалізації певних дій, тобто – проект (якщо прослідкувати логіку „дерева проблем” від кореня і до верхівки).

Для наочності пропонуємо використати наведену нижче схему „дерева проблем” (рис.3).

Тема проекту:

Стан здоров’я населенняПроблема 2:

Несприятлива екологічна ситуаціяПроблема 1:

Низька якість медичних послугПричини:

 • Шкідливі відходи виробництва.

 •  Несанкціоновані сміттєзвалища.

 • Забруднення джерел водопостачання.

Причини:

- Відсутність сучасного медичного обладнання. • Низька кваліфікація лікарського персоналу.

       Рисунок 3. Схема дерева цілей

Звичайно, проблема зі станом здоров’я населення є актуальною і важливою у будь якій громаді. Але вирішити її в глобальному масштабі ближчим часом нереально. Аналізуючи цю проблему можна виділити декілька складових, для прикладу: „Низька якість медичних послуг” та „Несприятлива екологічна ситуація”.  Аналізуючи ці складові дослідники дійшли висновку, що основними причинами цих проблем є у сфері медичного ослуговування: відсутність сучасного медичного обладнання; низька кваліфікація лікарського персоналу. У сфері екології: шкідливі відходи виробництва; несанкціоновані сміттєзвалища; забруднення джерел водопостачання.  Саме на ці напрямки і буде спрямовано проект.  

Інша методика, яка пропонується вам – це „павучкова” діаграма, яка крім визначених причин проблеми, допоможе вам визначити напрямок дій по розв’язанню проблеми (рис.4).

Нерівномірний розподіл податкових надходжень

Невідповідна структура споживання

Кредити, позики, гранти

Розвиток бізнесу

Збільшення доходів бюджетуБюджетна криза

Занепад бюджетної сфери

Недостатні надходження

Погіршення якості послуг

Зупинка промислових підприємств

Рисунок. 4. „Павучкова” діаграма

Саме на використання таких методик рекомендується націлювати „мозковий штурм” вашої організації при визначенні теми майбутнього проекту.

Як ви бачили, кожна проблема має декілька причин. Цілком зрозуміло, що для вирішення всього комплексу ресурсів може не вистачити. І тому першим логічним питанням буде – а якщо таких причин багато, яку з них вирішувати у першу чергу. Вирішувати цю дилему потрібно вам самостійно. Ми можемо лише порадити, що при виборі потрібно враховувати, у першу чергу, ті, розв’язання яких є найбільш імовірним, дієвим та ефективним щодо визначеної проблеми. Аналізуючи всі альтернативні ідеї, враховуйте, що кожна з них має пройти сувору перевірку.

При цьому як мінімум потрібно поставити такі запитання: • чи відповідає послуга по розв’язанню цієї причини цілям і місії вашої організації;

 • чи вистачить для забезпечення даної послуги наявних або потенційних ресурсів;

 • чи зможуть члени громади і споживачі прийняти цю послугу;

 • чи зможете ви надавати цю послугу;

 • чи буде потенційна користь від послуги більшою за її потенційну вартість;

 • чи піддається ефективність послуги вимірюванню;

 • чи зможете ви розробити план виконання;

 • чи не загрожує впровадження послуги серйозним ризиком негативних побічних ефектів.

Благодійний фонд не надає кошти просто так. Підтримуючи той чи інший проект фонд виконує власну місію, має власні пріоритети. Памятайте, що донори приділяють значну увагу відповідності вашого проекту та проблеми на вирішення якої спрямовано проект, встановленим пріоритетам та місії фонду. Тому заповнюючи заявку до фонду, належну увагу необхідно приділити саме визначенню і конкретизації проблеми, яким чином вона пов’язана з вашим регіоном і яким чином ваша організація може вплинути на вирішення цієї проблеми.

Вправа на опис проблеми:

Опишіть проблему, рішенням якої ви збираєтеся зайнятися.1. Проблема.

Якою конкретною проблемою збирається зайнятися ваша організація?Опишіть ситуацію, що свідчить про наявність проблеми; причини виникнення ситуації; що вже зроблено для зміни ситуації.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Цільова група.

Хто в існуючій ситуації буде клієнтом вашої організації?Опишіть ясно, кого стосується дана проблема (конкретних людей, структур, груп суспільства); наведіть чітку кількісну та якісну інформацію.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Документальне підтвердження проблеми.

Наведіть статистику та факти, що свідчать про наявність даної проблеми та про потреби клієнтів в рішенні цієї проблеми.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад опису проблеми:

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” на місцеві органи влади покладаються повноваження забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території.

У той же час, значний обсяг повсякденних поточних проблем, фактор терміновості вирішення цих проблем, не дозволяє міській владі займатися ефективним аналізом і оцінюванням очікуваних результатів прийнятих рішень.

Крім того, якщо виконавчі органи міської ради формуються із числа фахівців, то до складу представницької влади – депутатського корпусу, який формуватиме місцеву регіональну політику впродовж наступних чотирьох років обираються люди, які здебільшого не мають достатнього досвіду і знань щодо розуміння ролі і місця місцевого самоврядування у розвитку території, яким потрібен час для отримання навичок щодо визначення критеріїв та методик оцінки проектів рішень у відношення „витрати – користь”.

Так, у результаті місцевих виборів 31 березня 2002 р. до складу міської ради із 42 депутатів лише 16 були обрані повторно, решта 26 депутатів обрані вперше. Із загального складу депутатського корпусу – 8 представників малого та середнього бізнесу, 8 представників крупних промислових підприємств міста, 14 працівників бюджетної сфери, 12 представників житлово-комунального сектору. Аналіз нинішнього складу міської ради показує два можливих негативних моменти у роботі депутатського корпусу – переважній кількості депутатів необхіден час, щоби вивчити сферу компетенції, повноваження і можливості міської влади, а також певний конфлікт інтересів між трьома, майже рівними за числом групами – підприємців та промисловців, представників бюджетної сфери та працівників житлово-комунального господарства, кожна з яких захищатиме власні корпоративні інтереси без урахування загальних тенденцій розвитку міста.

Тому видання посібника з методичними рекомендаціями щодо теми проекту дозволить значно прискорити процес розуміння для використання всіх можливостей і механізмів правового поля у якому діють органи місцевого самоврядування депутатами міської ради, а постійна інформація про результати оцінювання непередбачених наслідків прийнятих рішень – виважено підходити до їх прийняття.§ 6.2. Визначення цільової групи проекту

Після того, як ви встановили і довели, перш за все собі,  факт існування проблеми і її значимість, приступайте до визначення того, на кого ваш проект розраховано, яка цільова група (бенефіціарії) вашого проекту. Бенефіціарії (отримувані послуг, блага) - це ті люди, чиє життя якимось чином покращиться за підсумками проекту. Виходячи з цього, тут і надалі під терміном „цільова група (бенефіціарії)” ми будемо розуміти групу осіб, на задоволення потреб яких спрямовано проект.

Сутність визначення об’єкта проекту (вибору бенефіціаріїв) полягає в тому, щоб обрати саме ту цільову групу (або кілька груп) серед усіх інших груп, існуючих у даному суспільному середовищі, які найбільше потерпають від тієї проблеми, на розв’язання якої переважно спрямований проект, та/або може найбільше вплинути на характеристики цієї проблеми – зміст, структуру, масштабність, характер, соціальну значимість тощо.

В цьому вам допоможуть такі питання: кого і як проблема зачіпає? Яким чином проблема впливає на всю громаду? На окрему соціальну групу, на яку ви працюєте?

В межах одного проекту можуть існувати кілька рівнозначних або не рівнозначних об’єктів: одна або декілька цільових груп клієнтів, які отримують допомогу; цільові групи фахівців, яких необхідно навчити методиці надання допомоги; цільові групи людей, котрих потрібно переконати сприяти наданню допомоги доступними їм засобами.

Визначте як можна більше соціальних груп, яких цей проект може стосуватися. Не забувайте, що фонд, в який ви маєте намір подавати заявку, може обмежувати свої інтереси декількома окремими групами населення. І чим більше груп ви визначите, тим ширше спектр фондів, на які ви можете розраховувати.

До основних критеріїв вибору об’єкта проекту слід віднести такі:


 • відповідність об’єкта ідеології проекту. Якщо проект спрямований на попередження епідемії ВІЛ/СНІДу, недоцільно обирати об’єктом тих, хто зловживає алкоголем. Доцільніше дослідницьким шляхом визначити ту цільову групу чи кілька груп, „внесок” яких у поширення інфекції найбільший;

 • відповідність об’єкта цілям проекту. Якщо ціллю проекту визначено запобігання інфікування ін’єкційних наркоманів в межах певної території, недоцільно включати до об’єкта проекту ін’єкційних наркоманів іншої території;

 • відповідність об’єкта тим чинникам, які найбільше детермінують кризові ситуації клієнтів проекту. Якщо дослідження вказують на існування суміжних об’єктів, які суттєво впливають на проблему об’єкта, визначеного головним стосовно ідеології і цілей проекту, ці суміжні об’єкти теж мають бути включеними в проект;

 • відповідність об’єкта проекту особливостям його внутрішньої структури. Якщо дослідження об’єкта „безробітні” вказують на існування кількох цільових груп усередині цього об’єкта (молодь, жінки тощо), які істотно відрізняються одна від одної, доцільно передбачити відповідну диференціацію, визначаючи об’єкт проекту.

Бенефіціарії повинні бути вказані в якісній та кількісній формі (не тільки - яка то група, а і кількість осіб). Зауважимо, що при розробці проекту не намагайтеся охопити якомога більшу кількість осіб, включивши їх до цільової групи, маючи на меті найефектніше подати свою ідею донорові та вразити його масштабністю проекту. Будьте реалістами і зважайте на власні можливості.

В проектах необхідно вказувати бенефіціантів, ще й довести, що потребують вони саме цього проекту, що плановані показники задовольнять потреби саме цієї групи.Приклад опису потреби цільової групи:

Незважаючи на деяку стабілізацію економічних показників загалом в Україні, для м.Світловодська проблема зайнятості населення залишається гострою, такою що потребує термінового вирішення. Станом на 01.07.2002 року у Світловодському міськрайонному центрі зайнятості було зареєстровано 5301 безробітних. Офіційний рівень безробіття становить 6,36 відсотків, при середньому показникові по Україні близько 4 відсотків. Протягом півріччя працевлаштовано 1004 чол., або 18,9 відсотків.

Процес адаптації безробітного вимагає нового вирішення його соціального захисту - від прямої матеріальної підтримки до створення сприятливих умов для його професійного становлення, розкриття особистостих можливостей, підтримка приватної ініціативи, самостійного працевлаштування та зайнятості.

В той же час, цю частину населення можна розглядати як резерв для одного із компонентів місцевого економічного розвитку, а саме малого та середнього бізнесу. Саме для них підприємницька діяльність може вирішити проблему зайнятості, створити умови для підвищення їх добробуту.

З іншого боку, малий та середній бізнес – основа основ стабільного суспільства, тому щоб досягти високих економічних результатів необхідна відповідна підготовка підприємців, власна індустрія бізнес – інкубаторів.


Опрацювання критеріїв вибору об’єкта на етапі розробки проекту може викликати потребу в розширенні переліку об’єктів в межах проекту або виокремленні певних об’єктів для інших проектів зі схожою ідеологією і цілями. Ці проекти, в залежності від ситуації можуть виконуватися одночасно або послідовно, коли один проект обов’язково має передувати іншому.

В деяких проектах може бути цілеспрямований поділ на безпосередніх та суміжних бенефіціантів. В проекті „Моніторинг рішень Світловодської міської ради та виконавчого комітету міської ради” безпосередніми бенефіціаріями були, депутати міської ради, а суміжними - додатково жителі міста, так як підвищення ефективності діяльності ради та виконкому мало призвести до покращення якості адміністративних послуг.Точка зору експерта по оцінці проектів:

Дуже важливо, щоб заявка чітко визначала, хто є бенефіціаріями проекту. Наприклад, проект, який має намір вплинути на уряд для вжиття більш жорстких заходів по контролю за забрудненням навколишнього середовища промисловими підприємствами, може заявити, що бенефіціаріями будуть мільйони людей завдяки зниженню промислових викидів в повітря, яким ми всі дихаємо.

Освітній проект, спрямований на впровадження демократично орієнтованої громадянської навчальної програми в 15 школах у визначеному районі, буде мати більш скромну і більш вимірювану групу бенефіціаріїв.

Завжди залишається місце для обґрунтованих дебатів про те, скільки і які групи людей виграють від  діяльності проекту. І все ж в кожній заявці має бути чітко визначено, кого ви маєте на увазі під визначенням бенефіціаріїв, а також вказані потенційні показники того, як проект вплине на бенефіціаріїв. Без чіткого визначення бенефіціаріїв і прямих результатів практично неможливо визначити, чи буде проект успішним.

Тому спеціаліст по попередній  експертизі має бути дуже уважним до подібних питань.

Далі, експерт повинен знайти свідчення тому, що потенційний грантоотримувач дослідив поле діяльності і переконався, що запланована діяльність не проводиться ким-небудь іншим. Це продемонструє експерту, що може існувати потреба, яка в даний час ніким не задовольняється.Ричард Н.Блу старший співробітник  Management Systems International

§ 7. Визначення шляхів розвязання проблеми. 

Отже, ви переконалися самі і переконали інших, що проблеми, які сформульовані у вашому проекті, актуальні і потребують негайного втручання і вирішення. Тепер необхідно визначити як ви будете їх вирішувати. Це найбільш творча частина проекту. Ми розпочали з аналізу проблеми, у результаті якого будується її чітка структура, яка підводить нас до загальної логіки написання проекту, і його написання стає досить легким. Залишається практично переписати негатив структурованої проблеми в позитив проектної заявки, розробивши конкретні речі, на зразок планованих заходів.

Ви повинні запропонувати рішення, що ви будете робити з цими проблемами. Або, більш детально, що робити, як робити, коли робити, чим робити, з ким, для кого тощо.

Вид діяльності по проекту (заходи, методи, кроки) – це короткий опис того, як буде вирішуватися проблема. Перехід від проблем до вибору видів діяльності інколи може виявитися складним, так як завжди легше виявити проблему, ніж визначити, як її розв’язати. При розробці і виборі видів діяльності варто керуватися наступними принципами:

• Намагайтеся врахувати якомога більше факторів, коли розробляєте відповіді на проблему. Визначивши зв’язки негативних явищ з певними видами діяльності та їх причинами, важливо обрати ті види діяльності, з допомогою яких можна подолати ці причини.

• Думайте винахідливо і разом з суспільством. В процесі розробки проекту намагайтеся продовжити обговорення з суспільством питань вирішення порушених проблем. Вибір видів діяльності – це складова частина процесу вирішення проблеми, до якого суспільство необхідно залучати якомога ширше.

• Розробляйте довгострокові перспективи. Довгострокова перспектива є важливою характеристикою проекту. При його розробці намагайтеся врахувати процес змін моделей поведінки, динаміку процесу, роль інших організацій тощо. Види діяльності необхідно вибирати, розуміючи, що процес змін вимагає терпіння і наполегливості.

При опрацюванні проектів слід враховувати, що є загальні формулювання: мета і методи, які не потребують широкого трактування і зайвої деталізації, але дають реальний опис кінцевих результатів проекту, а також конкретні формулювання: завдання, кроки виконання, бюджет, які вимагають більш чіткої інформації про (цифри, терміни, кошти) і які дають більш детальний опис засобів досягнення результатів проекту (рис. 5).Опис кінцевих

результатів

Опис засобів досягнення результатів

МЕТА

Коротке визначення того, який позитивний результат буде отримано від реалізації проекту

Загальні

формулювання

Конкретні

формулювання

МЕТОДИ

Способи та засоби, які застосовуються для виконання завдань та поставленої мети

КРОКИ ВИКОНАННЯ

ЗАВДАННЯ

Короткий, але більш детальний опис очікуваних результатів, які в сукупності забезпечують досягнення мети

Короткий та детальний опис того, що буде зроблено, коли, чому та хто це буде робити, щоб забезпечити виконання поставлених завдань

Рисунок 5. Логіка планування

Всі ці формулювання тісно пов’язані між собою. Так мета проекту передбачає використання тих чи інших методів та встановлює відповідні завдання. Методи, які використовуються у проекті витікають із мети і обумовлюють завдання і кроки виконання.

Мета і завдання вашого проекту – розв’язати вказану проблему. Мета має бути досяжною в принципі, завдання мають формулюватися чітко, бути реалістичними та вимірними, методи ефективні та сучасні. Всі завдання виконуються у визначені вами терміни і при тих витратах, які ви запропонували.

 

§ 7.1. Мета проекту.

Саме перше, що потрібно визначити в проекті – це його мета. Якщо мета недостатньо ясна, то шлях до її досягнення може протягнутися до безкінечності, а такий довгий шлях не забезпечити ніякими ресурсами. Якщо мета не може бути досягнута в принципі, то всі ресурси „підуть в пісок”. Мета проекту має бути максимально конкретна і зрозуміла в першу чергу вам самим. Пам’ятайте, що мета вашого проекту - вирішення конкретного завдання. Можна сказати, що реалізація проекту – це „мікромета” організації, „сходинка” на шляху її до кінцевої мети.

Мету можна визначити як розв’язання виявленої проблеми у якомога широкому формулюванні, це – тривалі зміни, досягнення яких проект покликаний досягнути або, принаймні, наблизити. Головне призначення мети – показати, до чого призведе і чому буде сприяти запланована вами діяльність по розв’язанню проблеми в рамках проекту. Мета може бути короткострокова чи довгострокова. Зазвичай, для досягнення довгострокової мети буде залежати від досягнення ряду короткострокових. При цьому важливо показати яким чином вони пов’язані між собою. Інколи мета є занадто об’ємною і важко визначити коли вона вже досягнута.

Мета – детально відпрацьоване, узгоджене, лаконічне формулювання бачення майбутнього. Отримання очікуваних змін ситуації в суспільстві (в навколишньому середовищі тощо) в результаті виконання проекту. При формулюванні цілей використовується іменник (створення заповідника в такому-то місті, проведення семінару “Сучасні методики екологічного виховання і освіти” для вчителів міських шкіл тощо).

Мета – коротке визначення того, який позитивний результат буде отримано від реалізації проекту.

Мета – це основа цих завдань, на виконання яких буде спрямована діяльність вашої організації.

Мета – це позитивний кінцевий результат який планується і буде здобутий, якщо ви вирішите поставлену проблему.

Мета – це заміна знаку „мінус” – проблеми, на знак „плюс” – результату вирішення проблеми.

Мета будується за такою схемою:Що зробити для досягнення мети і яким чином це зробити.

В меті повинна бути вказана проблему, яку вирішує організація (що зробити) і яким шляхом це буде зроблено (цільова група, чию проблему вирішує проект), а також повинно бути вказано за допомогою чого, або яким способом буде досягнута ця мета (яким чином це буде зроблено).Приклади формулювання мети.

„Метою проекту є забезпечення ефективного управління соціально-економічним розвитком міста шляхом „озброєння” місцевих урядовців методикою оцінювання проектів рішень у відношенні „витрати – користь” та залученням активної частини громади міста до спільного вирішення міських проблем.”„Метою проекту є соціальна адаптація безробітних через залучення їх до підприємницької діяльності.”

При детальнішому аналізі необхідно зауважити, що термін “мета” може мати різні значення.

Нас цікавлять три наступні:по - перше, мета — це такий стан речей, якого ми хочемо досягти; вибраний результат наших дій. Як повинна змінитися ситуація? Які наслідки хочемо отримати? Яким є бажаний результат?

по - друге, мета – це щось, до чого ми прагнемо, точка на горизонті, що визначає напрямок нашого руху;

по - третє, мета – це предмет (об’єкт) вибраних дій; те, на що ці дії направлені.

Точка зору експерта по оцінці проектів:

Формулювання мети має являти собою найвище досягнення, яке потенційний грантоотримувач намагається “досягнути”, або хоча б внести значний внесок у її досягнення.

Наприклад, юридична організація може вказати, що її мета - підвищити сприйняття певними групами населення норм права в якості основного принципу соціального порядку і організації суспільства.

Очевидно, що це дуже висока ціль, яка вимагає взаємодії цінностей, культури, історії і приватних та суспільних відносин, знань і поведінки.

В якості мети це похвально, і можливо, її можна достигнути чи принаймні, покращити ситуацію з часом, одначе на неї впливають стільки різних факторів, що дуже сумнівно, що організації-заявнику вдасться зробити щось більше, ніж просто внести свій внесок.

Ричард Н.Блу старший співробітник  Management Systems International
Вправа на визначення мети проекту:

Мета проекту – це планований позитивний кінцевий результат, який отримає суспільство в результаті реалізації цього проекту.

Мета повинна бути сформульована в одне-два речення і логічно виходити з проблеми викладеної вище.


1. Очікуваний результат.

Позитивний ефект, позитивні зміни що мають бути наслідком вирішення вашою організацією існуючої проблеми.

Формулюйте, починаючи з іменника напр. підвищення, зниження, попередження, підсилення та ін.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Проблема.

(поверніться до заповненої вами сторінки „Опис проблеми”). Яку проблему намагається вирішити ваша організація?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Цільова група.

(поверніться до заповненої вами сторінки „Опис проблеми”). Якій групі населення адресовано даний проект?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Головний засіб отримання очікуваного результату.

Визначте, яким шляхом ваша організація планує досягти очікуваного результату.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Сформулюйте мету проекту для заявки на отримання гранту:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка