Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програмСторінка3/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 7.2. Завдання.

Одначе самого бачення, що ж має змінитися у тій чи іншій сфері недостатньо. Наступним кроком є формулювання списку завдань.

Завдання проекту – це поліпшення ситуації, яку ви описали у постановці проблеми, тому завдання повинні бути максимально конкретизованими, реалістичними та досяжними, тобто – це конкретні події, які можна виміряти і без яких мета не може бути досягнутою. Це зміни, поліпшення ситуації, які відбуваються крок за кроком в міру реалізації проекту. Необхідно визначити завдання, встановити планові кількісні та якісні показники цих змін.

Завдання – це короткі конкретні формулювання, що більш детально описують результати, які очікуються і в сукупності забезпечують досягнення мети. Потрібно відрізняти завдання проекту від мети і методів її досягнення, так як методи – це вирішення тих питань, з допомогою яких завдання будуть виконані.

Завдання – це способи вимірювання результатів, показники, які свідчитимуть чи зробили ми те, що збиралися зробити. Завдання визначається своєю конкретністю. Якщо мета є суттю вирішення однієї із найважливіших проблем, то завдання є однією із кількох складових розв’язання цієї проблеми. Зазвичай для досягнення мети потрібно реалізувати декілька паралельних або послідовних завдань.

Формулювання завдання повинно починатися дієсловом – „здійснити”, „провести”, „впровадити”, „надати” тощо, але не „здійснювати”, „проводити”, „впроваджувати”, „надавати”. Не можна формулювати завдання словами, які описують процес, як, наприклад, “поліпшення” чого небуть. В тоні вашого опису має відчуватися впевненість – це буде зроблено.

Серед критеріїв відповідності завдань меті проекту є:


 • Зв’язок з проблемою;

 • Доцільність;

 • Відповідність місії;

 • Зацікавленість клієнтів;

 • Виправданість завдань;

 • Дотримання етики;

 • Відповідність кінцевих результатів до заявленої цілі;

 • Кваліфікація персоналу;

 • Підтримка у суспільстві.

Специфікація завдань – більш конкретне формулювання цілей що є орієнтованими на кінцевий результат і здійснення яких вимірюється.

Завдання приносять найбільшу користь, коли вони чітко сформульовані і прямо відповідають таким вимогам: • Мають бути чіткими, конкретним, певними і діючими: що має бути зроблено?

 • Вимірність – підлягають оглядовому підтвердженню.

 • Реалістичність – не бути надто високими але такими яких можна досягти за допомогою наявних ресурсів.

 • Гідність – не бути надто низькими, дрібними, безглуздими.

 • Адекватність – обґрунтована передача доручень системи і їх відповідність потребам громади.

Завдання повинні відповідати наступним питанням:

 • Якого результату бажано досягти. Яких змін у поведінці, умовах або якості ми очікуємо в результаті витрачених на програму зусиль.

 • На яку групу населення спрямовано завдання. Хто згідно з припущеннями, має змінитися внаслідок дії програми.

 • Скільки споживачів послуг згідно з нашим припущенням досягнуть бажаних результатів. Тобто, якого ступеню, або розмірів позитивного впливу на цільову групу населення ми очікуємо.

 • Коли ми очікуємо досягнення бажаних результатів.

Завдання проекту полягає у викладенні конкретних заходів, без виконання яких мета проекту не буде досягнута.

Звертаємо при цьому увагу на помилку, яка часто трапляється і полягає в пропуску завдань технічно - організаційних, допоміжних, що служать оцінюванню чи промоції. Це неприпустимо, під час формування списку завдань не можна забувати про такі завдання, як:

• вступні організаційні дії (такі, що попереджають початок істотної реалізації проекту, наприклад, створення робочої групи по реалізації проекту і розподіл доручень);

• написання поетапних звітів і підсумкового звіту з реалізації проекту; такі елементи виступають завжди в проектах, реалізованих при участі грантів;

• дії, пов’язані з моніторингом і оцінюванням успіхів реалізації проекту;

• дії, пов’язані з промоцією і public relations проекту (наприклад, збір і розсилання інформації, конференція для преси по закінченні проекту, публікація, що підсумовує результати і досвід проекту).

На цю діяльність також потрібний буде час, люди, приміщення, обладнання.

Завдання для досягнення успіху повинні бути конкретними, тобто чітко визначати для кого та де (цільова група та місце проведення), з часовими рамками. Як правило, тривалість проект не може бути більшою одного календарного року. У тоні проекту повинна відчуватися впевненість в тому, що завдання будуть виконані, а мета досягнута.Приклад формування завдань.

 • проведення семінару-тренінгу „Основи конструктивної співпраці” для голів та секретарів (модераторів) робочих груп по стратегічному плануванню з питань забезпечення ефективної роботи робочих груп. Одноденний семінар-тренінг відбудеться, орієнтовно, у третій декаді вересня 2003 р. у приміщенні Центральної районної бібліотеки (м. Світловодськ, вул. Леніна, 62), кількість учасників 24 особи;

Розробка стратегічних планів сіл:

 • проведення консультаційних тренінгів. В процесі розробки стратегічних планів буде проведено по 4-и консультаційні тренінги для членів робочих груп 12-ти сіл. Теми тренінгів „Визначення бачення та місії”, „Написання інформаційно-аналітичної частини стратегічного плану”, „SWOT-аналіз”, „Розробка стратегій розвитку. SMART-аналіз”;

 • визначення бачення та місії. Такий підхід дозволить, на відміну від традиційних планів соціально-економічного розвитку які формуються „від досягнутого”, тобто, „від минулого”, створити програму розвитку „до майбутнього”, до реалізації бачення;

 • інформування населення та збір пропозицій та зауважень, встановлення зворотнього зв’язку з громадою;

 • розробка аналітично-описової частини стратегічного плану;

 • збір інформації про соціально-економічну, демографічну ситуацію, стан соціальної та інженерної інфраструктури;

 • проведення аналізу якості життя на території Світловодського району. План дій по реалізації цього пункту передбачає:

 • визначення факторів, які характеризують соціальний добробут, розробка питань, які відображають ці фактори;  

 • проведення польових робіт (соціологічні дослідження (анкетування);

 • аналіз отриманих результатів;

 • розробка основних напрямків стратегії;

 • визначення індикаторів підвищення якості життя;

 • розробка системи та методик моніторингу якості життя;

 • формування бази даних;

 • аналіз бази даних з залученням консультантів-експертів;

 • проведення SWOT-аналізу;

 • розробка стратегій розвитку;

 • узагальнення отриманих результатів;

 • формування стратегічних сіл;

 • легітимізація стратегічних планів сіл:

 • інформування громади про проекти стратегічних планів сіл через публікацію інформаційного бюлетеня;

 • проведення громадських слухань;

 • затвердження стратегічних планів сільськими радами;

 • висвітлення процесу розробки стратегічних планів у місцевих засобах масової інформації.

 

Точка зору експерта по оцінці проектів:

Розділ по завданням в заявці є першим етапом (рівнем), на якому експерт вже очікує побачити певну ступінь точності, ясності і вимірності. Якщо формулювання завдань нечітке, висловлена загальними фразами, побудована недостатньо логічно, і взагалі виконання завдання не може бути жодним чином оцінено, експерт може прийняти рішення повернути заявку без подальшого аналізу.

Таким чином, організація має позначити більш визначені (чітко окреслені) завдання для проекту, який фінансується через грант. Завдання - це ті результати, які можна побачити і якимось чином виміряти. Формулювання мети, завдання повинні бути логічно і емпірично спрямовані на досягнення цієї мети. Що більш важливо, завдання мають бути напряму пов’язані з ефективним здійсненням діяльності по проекту.

Ричард Н.Блу старший співробітник  Management Systems International


§ 7.3. Методи та етапи реалізації проекту. 

В даній частині описується те, що заявник планує зробити, щоб виконати завдання. Зазвичай це сама довга частина заявки і може бути досить конкретною і чіткою. Опису методів зазвичай приділяється більше всього уваги при написанні заявки, хоча б тому, що саме здійснення видів діяльності дає уяву про необхідний бюджет.

Методи  – це способи та засоби, які використовуються для виконання поставлених завдань та визначеної мети. Методи діяльності по проекту можна визначити, відповідаючи на відповідь “як саме, з допомогою чого будуть виконані завдання?”.

Існують різні за впливом і результатами методи діяльності. На їх вибір може впливати політична, соціальна, економічна ситуація, досвід роботи організації-заявника, технічні, нормативно-правові умови реалізації проекту, можливості і ресурси заявника, наявність політичної підтримки неурядових організацій владними структурами, підтримка в суспільстві, ступінь довіри цільової групи проекту до організації-виконавця, можливість доступу цільової групи до послуг проекту.

Можливими методами діяльності є:


 • інформаційно-освітні програми (заходи, пов’язані з підвищенням рівня інформованості учасників проекту);

 • програми формування мотивації і навичок (мотиваційна діяльність, пов’язана з консультуванням і інформованістю; підготовка і розповсюдження мотиваційних матеріалів);

 • програми з залученням до участі клієнтів проекту і спеціалістів зацікавлених організацій (організація груп взаємодопомоги, підготовка і залучення волонтерів та спеціалістів, підготовка і проведення тренінгів тощо).

Наприклад, одне із завдань в рамках вашого проекту – провести семінар по проблемі впливу стану навколишнього середовища вашого міста на здоров’я його жителів. Зрозуміло, що організовувати його проведення будете ви. Але хто буде його проводити: ви самі? чи запрошені спеціалісти з науково-дослідного інституту? чи “столичні світила”? А кого ви запросите у якості слухачів: представників адміністрації, журналістів, медиків, екологів, просто жителів чи представників всіх цих кіл? Скільки днів буде продовжуватися семінар? Де він буде проводитися? Чи будуть демонструватися фільми по темі? Які ще ресурси будуть задіяні?

Для опису методів досягнення поставлених мети та завдань і визначення, чи відносяться вони до цільових груп, дайте відповідь на наступні контрольні питання: • Чому цей метод можна застосувати для вирішення цієї проблеми?

 • Хто виграє у результаті застосування цього методу?

 • Що зміниться?

 • Хто плануватиме діяльність по проекту?

 • Хто здійснюватиме діяльність по проекту?

 • Хто братиме участь у проекті?

 • Як будуть залучатися учасники до проекту?

 • Коли і як буде здійснюватися діяльність по проекту?

 • Що буде відбуватися під час діяльності по проекту?

 • Які ресурси (технічні, людські, фінансові, матеріальні) необхідні для успіху запропонованих методів?

Відповівши на ці запитання, визначивши комплекс можливих методів і проаналізувавши можливість їх виконання, важливо порівняти прогнозований вплив і охоплення. Методи діяльності, які мають більший вплив на проблему і охоплюють більшу частину суспільства, яка потерпає від зазначеної проблеми, мають пріоритетне значення порівняно з методами, які мають менший вплив і охоплюють менше коло людей.

Одначе, часто важко визначити ефективність якого небудь конкретного методу. Інколи недостатньо інформації про його вплив, або цей вплив не піддається вимірюванню, або вимагається багато часу, щоб діяльність призвела до якогось результату.

У таких випадках цілком можливо приблизно оцінити вірогідний вплив методу по тому, наскільки продуктивно він працює у цільовій групі. Передбачається, що методи діяльності, які більш продуктивно працюють в цільових групах, будуть мати тенденцію сильніше впливати на проблему.

Семінари

для

керівників

Групи

взаємодопомоги

Індивідульні

консультації

Діяльність спрямована на

зміну поведінки

Цільові

акції

Тренінги

Статті в газеті,  буклети, пам’ятки;

радіо, TV

Охоплення діяльністю (осіб)

100

120


200

400


800

1000


5000

         

             

Рисунок 8. Діаграма „охоплення/вплив”

При виборі методів діяльності важливо визнати те, що часто існує певне протиріччя між діяльністю, з достатньою продуктивністю, для досягнення впливу, і охоплення достатньої кількості людей у суспільстві, які потерпають від проблеми. Методи, які дозволяють впливати на значну кількість людей (PR – кампанія в ЗМІ), часто недостатньо ефективні для кожної людини окремо і самі по собі мають незначний вплив на проблему.

Для того, щоб правильно обрати методи діяльності, виходячи з найкращого використання ресурсів, важливо проаналізувати це протиріччя між ефективністю впливу і ступенем охоплення. Для такого аналізу використовується діаграма „охоплення/вплив” (рис. 8).

Для порівняння рівня охоплення і впливу різних методів рекомендуємо проаналізувати ступінь впливу кожного методу (від низького до високого) та рівень охоплення (від низького до високого) цільової групи.

Для прикладу, PR – кампанії у засобах масової інформації охоплюють значну аудиторію, але ефективність індивідуальних консультацій є найбільш ефективною. Використовуючи отримані результати можна побудувати діаграму „охоплення/вплив”.

Така методика дозволить покращити комбінацію різних методів та збалансувати охоплення і вплив.Точка зору експерта по оцінці проектів:

Види діяльності можуть включати такі знайомі пункти як випуск бюлетенів, проведення конференцій, семінарів, навчання і надання послуг по консультуванню і технічній допомозі.

Такі категорії як надбання знань і навичок, консультаційна і технічна підтримка, навчання, формування мережі через бюлетені, або в наш час через електронну пошту, і інколи робота по організаційному розвитку, добре відомі, чудово досліджені і широко застосовуються практично всіма організаціями.

Найбільш важливе питання - чи мають запропоновані види діяльності чіткий і можливий причинний зв’язок з поставленими завданнями. Експерт має змогти знайти в заявці підтвердження наступному: Якщо проводиться діяльність А, то завдання Б буде виконано.

Потім, так як більшість запланованих видів діяльності більш менш стандартні - для прикладу, навчання - необхідно спрямувати аналіз на якість запланованої діяльності. 

Хто буде проводити навчання, чи мають викладачі необхідну кваліфікацію? Чи будуть розроблені і роздані учням спеціальні матеріали по навчальним програмам? Чи заплановані які-небудь заходи по завершенню навчання, що закріпити отримані навички?

Саме на цьому етапі потенційний грантоотримувач може запропонувати інноваційні і творчі шляхи здійснення діяльності по проекту. Наприклад, використання електронної пошти замість бюлетенів для обміну інформацією і формування мережі, яка охоплює великі простори. Нововведення повинні підтримуватися, але експерт також повинен задати запитання: чи буде запропонований механізм працювати, чи буде він ефективним, які потребуються на це витрати?

Одначе те, що на перший погляд може видатися унікальним, часто виявляється не більш ніж відтворення відомої моделі в дещо іншій ситуації чи поширенням її на інший  географічний регіон. І експерт повинен вміти розрізнити між поширеними проектами і дійсно інноваційними. Ступінь ризику і винагороди в інноваційних проектах може бути досить великою, тому організація-грантодатель має  прийти до продуманого висновку про такий вид інвестування.Ричард Н.Блу старший співробітник  Management Systems International

§ 8. Визначення очікуваних результатів

Ви працюєте для того, щоб змінити щось у цьому житті. І, звичайно ж, кожен проект повинен мати свій результат. Для цього в проекті застосовуються показники діяльності, або очікувані результати. Їх основне призначення: • вияснення завдань і логіки проекту;

 • вимір результатів протягом часу;

 • показник задоволення потреб беніфіціаріїв;

 • визначення сильних і слабких сторін у реалізації проекту;

 • повідомлення результатів зацікавленим сторонам.

Кожен проект має передбачати вимірні і наперед заплановані результати. В проекті має бути записано, якого конкретного результату буде досягнуто, як можна буде оцінити ефективність вашого проекту після його завершення і на які критерії успіху при цьому покладатися.

Основним тут є поняття вимірності результату. Вимірним є такий результат, для якого вказано одиницю вимірювання (вказати, що будемо вимірювати) і визначено міру (подати, скільки повинен скласти результат вимірності).

Для прикладу:

правильний запис:

“Результатом проекту буде створення щонайменше 300 робочих місць”: то результат вимірний, де запис одночасно вказує і одиницю вимірювання (число робочих місць), і міру (300 місць).

неправильні записи:

“Результатом проекту буде створення нових робочих місць”: то не є вимірний результат, коли вказано одиницю вимірювання (вимірювати будемо кількість робочих місць), але не визначено міру (не вказано скільки ж робочих місць повинно бути створено);

“Результатом проекту буде покращення ситуації на ринку праці на 5%”: то також не є вимірний результат; запис вказує міру 5%, але не вказує конкретно одиниць вимірювання (невідомо, що міряти, що покращиться на 5%: число нових фірм? Число робочих місць? Норма безробіття?);

Результат не варто плутати з цілями проекту. Якщо ціль проекту є “впровадження системи селективного збирання відходів”, то це не означає, що результатом проекту буде саме впровадження системи селективного збирання відходів. Ціль може бути “впровадження системи”, але результати проекту будуть, наприклад, наступними:


 • буде впроваджено мотиваційну, різну систему оплати за відбір відходів, розділених і нерозділених;

 • щонайменше 90% домашніх господарств і 96% фірм будуть охоплені інформаційною акцією;

 • щонайменше 70% домашніх господарств шість разів будуть вручені кольорові мішки для відходів в межах керування системою;

 • щонайменше 20% домашніх господарств після закінчення проекту, фактично будуть розділяти відходи і замовляти в подальшому мішки;

 • 25% приватних орендарів візьмуть в оренду баки для розділення відходів;

 • в 100% комунальних житлових будинках будуть встановлені баки для розділення;

 • сорок наборів кольорових баків для відходів буде встановлено в публічних місцях;

 • час збирання розділених відходів стане скороченим до 7 днів;

 • в час закінчення проекту (через 2 роки) щонайменше 25% маси відходів буде потрапляти на склад у розділеному вигляді. З цього для баків під алюміній показник буде становити 40%.

Ціль може бути описана дещо загально і більш ідеально. Результатів загалом може бути багато, але кожен має бути конкретним, одночасно вимірним.

Для оцінювання очікуваних результатів проекту існують два види показників: кількісні та якісні показники. Якісні і кількісні показники обов’язково мають бути присутніми у проекті.

Кількісні показники є вимірами кількості, разом із статистичними елементами включно. До кількісних показників можна віднести тираж випущених вами видань, кількість годин (днів) проведених семінарів, кількість учасників семінарів та інші цифри і факти.

Якісні показники – це твердження відчуття, одержані внаслідок суб’єктивного аналізу. Якісні показники іноді бачаться нестійкими і ненадійними. Проте, при ретельному відборі, вони можуть надати гідних довіри даних. Іноді може застосовуватися комбінація кількісних і якісних показників. До якісних показників і критеріїв їх оцінки можна віднести: як і по яким признакам ви визначите, що ситуація дійсно змінилася на краще, а не навпаки; наскілько стабільні (життєздатні) будуть ці зміни; якою мірою потреби цільової групи будуть задоволені тощо.

При відборі показників очікуваних результатів проведіть чотириетапний процес:


 • Зберіть усі зацікавлені сторони і проведіть мозковий штурм питання можливих якісних/кількісних показників, підготуйте всеохоплюючий перелік;

 • Застосуйте критерії відбору і відберіть необхідну кількість показників згідно цих критеріїв;

 • Забраковуйте у разі невідповідності критеріям, відберіть найкращі з тих, що залишилися;

 • Дайте детальне визначення кожного відібраного показника. Особливу увагу зверніть на всі наведені вами цифри, які можуть стати критерієм виміру вашого професійного і відповідального підходу та серйозності запропонованого вами проекту.

Відбір показників роботи.

Кількісні статистичні дані:

Якісні судження чи сприйняття:

Кількість

Частота


Відсотки

Співвідношення

Коливання (варіантність)


Присутність

Якість


Розмір

Рівень


Узгодженість

        Основні критерії відбору:

 • Чинність. Чи показник справді вимірює результат?

 • Чутливість. Якщо результат змінюється, чи зможе показник відобразити ці зміни?

 • Надійність. Чи це послідовний показник у часі?

 • Простота. Чи легко буде збирати і аналізувати інформацію?

 • Використання. Чи буде корисною інформація для прийняття рішень?

 • Рентабельність. Чи варта інформація затрачених коштів?

Останнім часом у деяких проектах впроваджуються цікаві поділи результатів проекту на продукти, результати і впливи, одночасно застосовуються до оцінки проектів часткові показники продукту, результату і впливу, додаючи ще четвертий показник - показник вкладу.

Вклад (input) - це, просто кажучи, затрати на проект, самі не є ефектом проекту, але будуть становити фон до оцінки ефективності проекту.

Продукт (output) - це все те, що зроблено в рамках проекту, наприклад, організація навчання для безробітних.

Результат (result) - це безпосередній наслідок для бенефіціантів зі створення нашого продукту, до користі, отриманої ними безпосередньо в ході і відразу по закінченню проекту, наприклад: безробітні здобули додаткові знання завдяки перепідготовці.

Вплив (impact) - це посередній ефект в перспективі, що виникає з впливу нашого проекту на оточення, то суттєва зміна на краще, до якої спричинилися ми. Наприклад, отримання на протязі року 5 робочих місць, завдяки додатковим знанням.  

Хоча відмінності, показані вище, можуть видатися спочатку клопіткими (все-таки кожен з продуктів викликає якісь результати і впливи, а в свою чергу кожен з результатів і кожен із впливів виникає з існування якогось продукту), то і так варто його проводити для кращого розуміння фактичних наслідків нашого проекту.

Продукти керують нами більше в бік конкретики і вимірності. В свою чергу, результати і впливи керують нами більше в бік бенефіціаріїв і доцільності. Для продуктів (особливо - прирівняних до вкладу) порахуємо перш за все ефективність (продуктивність), а для результатів і впливів - перш за все дієвість.

Необхідно вміти розрізняти операційні результати та розвиткові результати. Операційні результати спричиняються адміністративною та менеджерською ланкою організації та проекту. Сюди відносяться внески (витрачені кошти, надані технології та кваліфікація людей) і які піддаються простому вимірюванню та заходи. Внески трансформуються у заходи. Здійснення або нездійснення заходів також відносно просто виміряти. Внаслідок простоти вимірювання внесків та заходів, саме на них зосереджується процес вимірювання результатів реалізації проекту. Розвиткові результати, з іншого боку, повинні спричинити зміну людського стану до певного ступеню. До розвиткових результатів відносяться продукти, наслідки та вплив.

Отже, процес трансформування внесків у заходи породжує три рівня результатів:

Результати першого рівня – продукти. Продукти означаються як короткочасні розвиткові результати, що логічно спричиняються проектними заходами. Вони, як правило, негайні, конкретні і відчутні. Проте у певних обставинах продукт може бути менш відчутнім, скажімо, ступінь внутрішньої зміни особи або групи – поліпшення знання чи розуміння концепції.

Результати другого рівня – наслідки. Наслідки є середньотривалими результатами, що є логічною послідовністю одержання комбінації продуктів. Наслідок може розглядатися як щось відмінне, краще чи додаткове стосовно чогось зробленого у минулому. Наслідків, як правило, можливо досягти у термін існування певного проекту.

Результат третього рівня – вплив. Вплив є довгостроковим результатом розвитку, що є логічною послідовністю одержання комбінації продуктів та наслідків. Вплив проекту звичайно не стає видимим доти, поки не пройде деякий час після завершення проекту.


Для прикладу

Проектом „Розробка Стратегічного плану соціально-економічного розвитку „Світловодщина – 2015” передбачено видання посібника з методичними та практичними рекомендаціями по стратегічному плануванню для забезпечення членів робочих груп по розробці стратегічного плану.

Результатом першого рівня (продуктом) став випуск посібника.

Як наслідок (результат другого рівня), з’явилося додаткове джерело інформації щодо процесу стратегічного планування.

Інформація, подана у посібнику позитивно вплинула (результат третього рівня) на сприйняття процесів стратегічного планування, підвищила результативність діяльності робочої групи.
Приклад очікуваних результатів:

 • голови та секретарі (модератори) робочих груп у кількості 24 особи, отримають методичні рекомендації та практичні навички по забезпеченню ефективної діяльності робочих груп, оцінці діяльності робочих груп згідно G.R.P.I. – методу самодіагностики команди;

 • буде розроблено основні напрямки стратегії підвищення якості життя;

 • буде визначено індикатори підвищення якості життя;

 • буде розроблено систему та методику моніторингу якості життя.

 • будуть розроблені та затверджені стратегічні плани 12-ти сіл Світловодського району. Стратегічні плани будуть поєднувати функції політичного, управлінського та економічного документу, документу як засобу для залучення інвесторів;

 • в процесі роботи на стратегічним планом місцеві урядовці набудуть практичних навичок проведення SWOT- та TOWS-аналізу, SMART-оцінки цільових програм та проектів, які є новими методами економічного аналізу, організації ефективної роботи, є універсальними і придатними для використання в інших напрямках управлінської роботи. Проведення SWOT-аналізу дозволить по новому побачити і оцінити територію, визначити внутрішні приховані резерви і шляхи вирішення проблем;

 • використовуючи нові інструменти економічного розвитку буде проведено конкретний і детальний аналіз території, який не можна зробити використовуючи традиційні, існуючі досі методики економічного і суспільно-політичного аналізу;

 • спільна робота над стратегічним планом започаткує нові, якісно вищі стосунки і співпрацю між місцевими урядами, громадськістю та бізнесовими колами.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка