Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програмСторінка4/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 9. Визначення ресурсів.

Поняттям ресурсу проекту визначається усе, що може бути залучено і використано для здійснення проектної діяльності. Ресурси є джерелом покриття витрат і створенням сприятливих умов, необхідних для здійснення діяльності. Природно, що залучення ресурсів під розроблення і здійснення проектів - це найважливіше питання реалізації заходів передбачених проектом, тому пропонуємо декілька принципів залучення ресурсів.

Ресурси потрібно для того, щоб реалізувати заплановані види діяльності в межах проекту, їх наявність є невідмінною умовою здійснення проекту. Отже, ресурси – це засіб для втілення мети. Тут і надалі ми будемо використовувати термін ресурси, як весь обсяг засобів (фінансових, людських, інформаційних, законодавчих, технічних, технологічних, матеріальних тощо) необхідний організації для виконання своїх повноважень.

Принцип ресурсів №1. Підхід до пошуку ресурсів має завжди полягати у тому, щоб залучити організації, установи і підприємства до проекту і отримати від них згоду взятися за здійснення одного чи ряду заходів, передбачених цим проектом.

Принцип ресурсів №2. Розгляньте усі можливі джерела фінансування.

Принцип ресурсів №3. Переважна більшість проектів і починань, може здіснюватися використовуючи уже наявні фінансові і організаційні ресурси.

Принцип ресурсів №4. Найменш ефективний спосіб досягнення цілей - це випрошування грошей у кожного, а потім придбання усього необхідного.

Принцип ресурсів №5. Визначення ресурсів проекту – це дослідницький процес, який включає декілька етапів. Найефективніший спосіб досягнення цілей полягає у визначенні спочатку реальних потреб (ідеального ресурсу), визначення наявних ресурсі (ресурсних передумов), а потім пошуку серед необхідних ресурсів (ресурсної різниці).

Встановлення ідеального ресурсу. Цей етап передбачає розробку переліку і визначення кількісних та/або якісних характеристик усіх видів ресурсів, які, згідно із ідеальним уявленням розробників, потрібні для реалізації всіх окремих видів проектної діяльності.

Встановлення ресурсних передумов. На цьому етапі розробляється перелік і визначається кількісні та/або якісні характеристик усіх наявних видів ресурсів, які, незалежно від волі розробників, уже існують у тому природному і соціальному середовищі, де буде реалізовуватися проект.

Встановлення ресурсної різниці. Це розробка переліку всіх видів ресурсів, яких не вистачає ресурсним передумовам у порівнянні з ідеальним ресурсом;

Обґрунтування ресурсної різниці. Опрацьовується аргументація (розрахунки з урахуванням відомих закономірностей, соціальних стандартів тощо), які переконливо свідчать на користь кількісних та/або якісних характеристик усіх видів ресурсів, яких не вистачає ресурсним передумовах у порівнянні з ідеальним ресурсом.

Принцип ресурсів №6. Найважливіший аргумент, який наводять люди, що погодилися допомогти, формулюється так: “тому що нас попросили”.

Принцип ресурсів №7. Не розповідайте людям, як у вас багато проблем і потреб, описуйте привабливу концепцію, бачення і план дій, які стануть значною інвестицією у діяльність вашої організації.

Визначення ресурсів проекту потрібно для того, щоб організатори, розробники проекту, та зрештою, і донори могли: • чітко зрозуміти його реалістичність. Якщо ідеальний ресурс проекту виявиться таким, якого за реальних умов неможливо залучити до цього проекту або його взагалі в цей час не існує в суспільстві, очевидною буде потреба у коригуванні проекту в бік звуження або відмови від проекту взагалі. І навпаки, якщо виявиться реальним залучити до реалізації проекту суттєво більший, ніж ідеально потрібний ресурс, з’явиться можливість коригування проекту в бік розширення;

 • здійснити, при потребі, коригування якісних та/або кількісних характеристик первісних цілей, завдань, очікуваних результатів, цільових груп проекту, напрямків і окремих видів проектної діяльності;

 • надати донорам переконливе обґрунтування кількісних та/або якісних характеристик всіх видів ресурсів, які становлять ресурсну різницю проекту.

Базова ідея щодо залучення ресурсів, закладена у наведених семи принципах, полягає в тому, що головним є створення кола однодумців, які підтримують запропонований план спільних дій щодо розвитку, пов’язують із цим розвитком своє майбутнє, бачать у ньому своє місце і свої інтереси. Необхідно пам’ятати, що ресурси з конкретно обумовленим цільовим призначення спрямовуються на проекти, які чітко доводять їх суспільно корисний результат і чим прозоріше стаття витрат ресурсів пов’язана з кінцевою користю суспільству, тим більше шансів отримати необхідні ресурси.

§ 10. Логічна схема проекту.

У попередніх розділах ми почали з аналізу проблеми, в результаті якого окреслилася її чітка структура, яка впритул підводить нас до загальної логіки побудови проекту, і його написання стає досить легким (рис)

Методологія написання проектів завжди подібна. Хто раз навчиться її використовувати, той потім зможе використати її у різноманітних випадках. Отже, потрібно цю методологію добре зрозуміти.

Варто зібрати детальну інформацію стосовно певних компонентів зовнішнього середовища, в якому ви плануєте реалізовувати проект, і які складають основу будь-якого проекту та можуть вплинути на його успіх: • населення – чисельність, вік, стать, структурованість;

 • середовище – умови, що впливають на здоров’я, погодні умови;

 • інфраструктура – лікарні, школи, дороги, підприємства, заклади харчування;

 • ресурси – матеріальні та людські ресурси;

 • рівень розвитку громади – культурний, релігійний, політичний, соціальний;

 • економіка – наявність коштів, їх джерела та розподіл;

думки, ідеї та вподобання – думка населення щодо потреб та наявних можливостей.

Залишається практично переписати негатив структурованої проблеми  в позитив проектної заявки, розробивши найбільш конкретні речі – заплановані заходи.

 

 

Рисунок . Логіка проекту. 

Одначе, необхідно зауважити, що перелік завдань - то ще не проект, і навіть не його загальний план. Завдання проекту завжди пов’язані з певною структурою. Власне робота над структурою зв’язків між завданнями - найважливіший етап опрацювання проекту. Створюючи структуру проекту, будемо багаторазово записувати ті самі матеріали в різний спосіб, щоб знайти різні точки зору. Окремо охоплені структури проекту придатні залежно від етапу роботи, типу діяльності тощо.

Ми зараз не будемо акцентуючи на внутрішніх вимогах донора. Нашою основною метою буде показати загальну логіку розробки проектної заявки, яка би максимально спростила її розробку і написання.

Всі заходи, які плануються у рамках реалізації ідеї, мають форму проектів. Необхідно зазначити, що у світі проекти - це стандарт. Деякі із заходів тактичного і операційного рівня також легше і ефективніше записати (а потім реалізувати) у формі проектів.

Що ж таке проект? Проект - це відносно відокремлений захід, який містить наступні елементи:


 • Короткий опис існуючої невирішеної потреби суспільства або проблеми, яка і призвела до реалізації даного проекту;

 • Назва проекту, що дозволяє однозначну його ідентифікацію і може бути використана для промоції. Подумайте над тим, яка назва найбільш точно відображає ідею проекту. Вдала назва має викликати якийсь яскравий образ і давати уяву про сферу діяльності.

 • Чітке визначення мети, яку потрібно досягти у результаті реалізації проекту;

 • Чітко визначені часові рамки;

 • План реалізації заходу (графік заходів, логічна структура зв’язків часткових заходів, визначення засобів і інструментів тощо);

 • Фінансовий план (бюджет проекту);

 • Визначення конкретної групи користувачів проекту (тих, хто отримає користь від його реалізації);

 • Вимірні, визначені результати (наслідки) проекту;

 • Однозначно визначений спосіб контролю і оцінки успіху заходів під час реалізації і по завершенню;

 • Одна відповідальна особа - керівник (менеджер) проекту.

Порада експерта:

Намагайтеся при написанні проекту притримуватися схеми: проблема – шляхи вирішення – проект (мета, завдання, методи, реалізація, ресурси) – результат проекту. Між проблемою і результатом вашого проекту повинен існувати чіткий зв’язок: у результаті реалізації проекту і досягнення його мети проблема, яку ви порушили, буде частково або повністю вирішена. Абстрактність проекту може “відвернути” донора. Навіть такі поняття, як “підвищення громадянської свідомості”, “пропаганда поваги прав людини”, мають бути якимось чином відображені в реальних, абсолютно конкретних акціях, подіях, кроках, людях, і, головне – після реалізації проекту адекватно оцінені і відображені в конкретних показниках. Вкажіть, як ви будете перевіряти ефективність вашого проекту? Якого конкретного результату очікуєте? У яких кількісних показниках він буде відображений? Якщо ви можете впевнено відповісти на ці питання, у вашого проекту непогані шанси виграти грант.

Олег Семерик, координатор з питань

репродуктивного здоров’я, ВІЧ,

прав людини в проекті ПОЛІСІ

Доповнити з управління проектами - таблиця Ганта, діаграма PERT

Завдання можемо спочатку виписати в будь - якій послідовності, але зразу після цього настає етап укладання їх більш - менш в черговості реалізації (зрештою, найлегше відразу виписати завдання в черговості від найдавніших). Вони повинні мати своє окреслене розміщення в часі. Враховуючи це, треба їх записати в реалізаційний план на рівні з істотними елементами проекту. На робочому етапі список завдань найкраще записати в таблицю, в якій окремим завданням надається відразу коротка назва і попередньо передбачається їх тривалість. Перелік може виглядати більш - менш так, як в поданій таблиці.§ 10.1. Точно визначені часові рамки.

Цей пункт не вимагає детального пояснення. Має бути конкретно визначено, коли проект розпочинається, а коли завершується. Нема чогось такого, як “проекти безперервні”, або “проекти з еластичним часом реалізації”. Має бути конкретний термін початку і закінчення. Якщо завдання носить безперервний термін, то або не підходить для реалізації як проект, або потрібно його розбити на самостійні (наприклад, річні) етапи і поставитися до кожного з них, як до річного проекту. Але тоді кожен з них повинен мати індивідуальні властивості проекту: окреслена ціль, визначені результати тощо. Навіть проблема може змінюватися для чергових етапів, бо все ж таки по мірі реалізації чергових етапів ситуація внутрішня буде змінюватися. Доповнити приклад "Каву в постіль"§ 10.2 План реалізації.

Кожен проект не є просто наміри, а детально спланований захід. Треба чітко проаналізувати, що будемо робити в рамках проекту, у якій послідовності і якими інструментами (виконавчими засобами). Кожна запланована дія повинна мати своє точно визначене місце в графіку по реалізації проекту.  

На план реалізації проекту завжди складається певний набір необхідних елементів: поділ на часткові наміри і логічну структуру поєднання тих часткових намірів, графік поділу на етапи, окреслення необхідних ресурсів і засобів (люди, інвентар, приміщення, гроші, послуги тощо), призначення відповідних ресурсів і засобів окремим частковим намірам і поетапний контроль щодо ефективності використання ресурсів.

Ці окремі елементи плану реалізації можна записувати різними способами, але завжди треба осмислено підбирати спосіб запису залежно від характеру проекту. Розбудований, багатоетапний проект, з прорахованими частковими цілями, що залучає багато партнерів і має різних бенефіціантів, виконується багаточисельним колективом, який поділений на робочі групи. Такий проект вимагає зовсім іншого запису, ніж проект одноетапний, що виконується трьома особами протягом місяця.Визначивши спектр необхідних завдань по проекту можна розробити робочий план проекту. Робочий план потрібен, у першу чергу, самій організації, щоб своєчасно здійснити намічені заходи. Робочий план вашого проекту повинен показувати процес виконання кожного завдання, що ставиться. Кожне завдання виконується крок за кроком. Кожен крок містить опис видів діяльності, дату їх початку і закінчення, мету діяльності і методи якими буде виконуватися кожен крок, необхідні ресурси, відповідальні за виконання. На підставі робочого плану розробляються щотижневі, місячні, квартальні, піврічні графіки реалізації проекту; визначаються індивідуальні плани роботи задіяного в проекті персоналу; розробляються посадові інструкції. Детальний робочий план значно полегшить розробку бюджету проекту.

Заходи проекту

Терміни / вартість
1 місяць

2 місяць

3 місяць

4 місяць

5 місяць

Розробка стратегічних планів сіл:
- проведення консультаційних тренінгів

$ 150
$ 150
$ 150

- визначення бачення та місії
$ 50


- розробка  інформаційно-аналітичної частини плану$ 80- проведення SWOT-аналізу


$ 130
Рисунок 7. Приклад робочого плану проекту

§ 11. Інструменти оцінки проектів (SMART, NAOMIE).

У процесі розробки проекту для реалізації поставленої мети можна запропонувати значну кількість завдань, але для їх втілення може не вистачити ні часу, ні ресурсів. Крім того, цілком можливо, зовсім не обов’язково виконувати ці всі завдання для досягнення результату. Тому існує механізм оцінювання поставлених завдань. Один із таких методів це оцінка з позиції критеріїв SMART – оцінки, або з позиції „розумного проекту” (smart – у перекладі з англійської означає – розумний).

Ця методика пропонує п’ять критеріїв для попередньої оцінки завдань (рис. 8).


S

Specific

(конкретний)Життєво важливі конкретні зміни

Завдання повинне відображати ті конкретні зміни в знаннях, переконаннях, в поведінці клієнтів або в суспільстві, які відбудуться в результаті виконання цього завдання

M

Measurable

(вимірюваним)Кількісні показники

Те, що буде отримано в результаті виконання завдання повинно підлягати вимірюванню (скільки клієнтів буде брати участь в проекту, скільки з них перейде через ті чи інші зміни)

A

Achieving the Client

Спрямування завдань на конкретних клієнтів

В завданні мусять бути вказані конкретні клієнти з котрими, в результаті його виконання, відбудуться певні зміни.

R

Realistic

(реалістичний)Реалістичність

Завдання має бути реальним для виконання, з урахуванням наявних ресурсів та здорового глузду

T

Time-Limited

(визначені у часі)Часові межі

В завданні мають бути визначені конкретні часові межі, в які воно буде виконано

Рис. 8. Критерії SMART – оцінки проектів (критерії формулювання завдань проекту)

Майте на увазі, що донор аналізує наданий проект згідно різних визнаних методик. Одну із таких, яка має назву „Життєвий цикл проекту, або Схема NAOMIE” ми маємо на меті навести більш детально (рис. 4).Е

N

A

I

M

O

        Рис. 4. Схема NAOMIEN

Needs

Потреби

Оцінка потреб цільової групи. Визначення проблем.

A

Aim

Мета

Визначення мети проекту, як результату вирішення проблеми.

O

Objectives

Завдання

Визначення завдань, як кроків по досягненню мети проекту.

M

Methods

Методи

Визначення того, як будуть виконуватися завдання проекту.

I

Implementation

Реалізація

Діяльність згідно робочого плану.

E

Evaluation

Оцінка

Проведення моніторингу і оцінки проекту.

Схема показує уявний життєвий цикл проекту – від оцінки потреб цільової групи та визначення проблеми; визначення мети проекту, як результату вирішення проблеми; визначення завдань, як кроків по досягненню мети проекту; визначення методів виконання завдань проекту до проведення оцінки реалізації проекту.

Донора цікавить, у першу чергу, трикутник NEA, тому що по ньому можна відслідкувати кількісні та/або якісні показники переходу від проблеми до мети та кінцевого результату реалізації програми. При написанні заявки пам’ятайте і ретельно перевіряйте саме цей трикутник в якому для фахівця чітко проглядається ідея вашого проекту. Детальне обґрунтування проблеми визначає мету, чітко пояснює, що і яким чином треба зробити, щоб розв’язати проблему, а кінцевий результат (якісні та кількісні показники) підтверджують чи досягли ви поставленої мети, чи можливо відхилилися від очікуваного результату, захопившись, власне, процесом впровадження ідеї.

На цьому етапі всі завдання, які не відповідають вказаним критеріям доопрацьовуються або відхиляються.

Контрольні питання

Що таке проект? З яких обов’язкових елементів він повинен складатися?

Що Ви розумієте під поняттями вимірність результатів проекту?

Розкрийте відносно проектів зміст понять: вклад, продукт, результат і оформлення. Подайте приклади.

Поясніть поняття ефективність і поняття дієвість; подайте приклади.

Як формується структура проектного завдання? Розкажіть про застосування сіткової схеми PERT.

Які елементи проекту можемо відтворити в таблиці Ганта?

Подайте приклад двох завдань, що пов’язані реалізацією SF+ (“розпочни, щоби закінчити” з випередженням).

Які переваги має календарний спосіб запису проекту в порівнянні зі способом завдання ?

• Ефективність чи дієвість проекту? Що дійсно досліджуємо відносно окремих показників: вклад, продукт, результат, оформлення?

Розділ 4. Етап другий – пошук

Основою для успішного пошуку грантів є впевненість і вмілий розподіл часу. Сподіваємося, що поради, які ви почерпнете у цьому розділі, допоможуть вам уникнути зайвих витрат часу і енергії на пошук можливих донорів.

§ 12. Вироблення стратегії фандрайзингу

Стратегія фандрайзингу – різновид стратегічного планування неприбуткових організацій, спрямована на пошук фінансування необхідного для забезпечення діяльності організації, у тому числі і реалізації неприбуткових проектів.

В деяких країнах, де сектор грантодавців - некомерційних організацій розвинутий недостатньо, організації-грантодавці активно просувають свою програму за допомогою ярмарок, спеціальних конкурсів і з залученням засобів масової інформації. Мета таких агресивних маркетингових дій - гарантувати, що всі потенційні грантоотримувачі повністю проінформовані про програму надання грантів і про правила участі в них.

У тих країнах, де благодійний і некомерційний сектори розвинуті, такі активні маркетингові заходи зазвичай не є необхідними, так як і власники фондів, і сторона яка подає заявку, добре знають про відповідні  механізми і мають уяву про те, як “працює” ринок.

Ваше завдання – визначити інтерес можливого донора: матеріальний (пільга, майбутній прибуток), моральний (відчуття причетності до гарної і важливої, з їх точки зору, справи), діловий (впевненість в тому, що у вас це вийде найкраще) тощо. Розпізнавши і намагаючись задовольнити той чи інший інтерес, ви набагато підвищуєте вірогідність отримати грант.

Як стверджують досвідчені фандрайзери, для досягнення успіху у пошуку фінансової підтримки необхідно наступне: • орієнтуватися в процесі подачі заявки на отримання грантау;

 • знайти і провести аналіз відповідних фінансових джерел;

 • за допомогою професійно складеної заявки переконати фонд в тому, що фінансувати необхідно саме вас.

Крім часу, який організація витрачає на складання заявки, у кожного фонду існує певна процедура розгляду заявки і прийняття рішення. Нерідко з моменту подачі заявки до її фінансування минає кілька місяців. Інколи фонди пропонують включити зацікавивший їх проект в фінансування на наступний рік.

Впевненість. Багато новачків побоюються, що ніхто не захоче фінансувати їх проект. Буває, люди соромляться просити кошти. Деяких лякає складання предметного бюджету (line-item budget). І який результат? Якщо ви маєте сумнів у позитивному вирішенні вашого питання з самого початку, ваша спроба буде невдалою. Пам’ятайте, ми досягаємо того, в що віримо самі. Будь який досвідчений грантоотримувач скаже вам, що ключем до успіху є впевненість в своїх силах і готовність добиватися позитивного рішення, яким би не був результат перших спроб.

Переконати донора допоможуть такі вирази, як "ми можемо", "ми зробимо" замість "непогано було б" і "ми будемо намагатися". Ваш оптимізм викличе у донора довіру до вас і змусить повірити в можливість здійснення вашого проекту. Додавши трохи наполегливості, ви отримаєте перевірений рецепт успіху. Наприклад, один із заявників потерпів невдачу дев’ять разів, перш ніж досягти фінансування свого проекту. Пам’ятайте: добившись успіху один раз, ви затратите менше зусиль для того, щоб перемогти наступного разу.

Розподіл часу. За один день написати заявку на грант не вдасться. Спочатку потрібно скласти план. Ідіть від пункту до пункту, крок за кроком долаючи те, що фізично можна виконати за один раз. Кожен пункт має бути відпрацьований і вивірений, щоб заявка цілком справляла виграшний вплив. Склавши першу заявку, ви набудете досвіду у складанні найбільш складних частин проекту: бюджету, розділу про мету і завдання. Ви завжди зможете використати уже готові вдалі формулювання і аргументи із попередніх заявок.

Починати готувати заявку потрібно завчасно, щоб встигнути здійснити сам проект. Чим раніше ви почнете цей шлях, тим більше часу у вас буде для знайомства з інтересами донорів і з самим процесом написання заявки. Щоб через рік отримати кошти на реалізацію проекту, сідайте писати заявку сьогодні.

Одним із основних моментів при розробці стратегії фандрайзингу є розуміння і врахування мотивації потенційного донора.

Вашим завданням є визначення і розуміння мотивації благодійної організації в цілому, її програм і місії, роботи спеціалістів зокрема.

Не варто забувати, що фандрайзинг – це не „випрошування” ресурсів благодійної організації, а „продаж” вашого продукту (послуги, проекту, програми, ідеї тощо). Ми підкреслюємо, що основною помилкою багатьох організацій є нерозуміння важливості демонстрації цінності пропонованого продукту, його привабливості для грантодавця і здатності пропонованого продукту задовольнити потреби благодійного фонду.

Отже при розробці стратегії фандрайзингу необхідно визначити найбільш сильні якості вашої організації (запропонованого товару), і слабкі сторони, які необхідно подати таким чином, щоб донор зрозумів, що їх наявність не матиме негативного впливу на реалізацію проекту, так як організація докладає зусиль щоб ліквідувати їх або звести до нуля.

Фактори успіху, які потрібно враховувати для того, щоб ваше звернення було сприйнято позитивно:


 • Простота та доступність розуміння. Не забувайте, що експерти, які оцінюють проект, також люди, не завантажуйте проекти зайвими деталями, висловлюйте ідею чітко і лаконічно. Пам’ятайте просту істину „щоб словам було тісно, а думкам просторо”.

 • Не пояснюйте зрозумілих речей, тому що експерти, як правило, люди достатньо освічені і добре орієнтуються в багатьох проблемах.

 • Намагайтеся привернути увагу до проекту вже на перших сторінках документу, тобто ідея повинна бути викладена коротко і зрозуміло з самого початку. Не зайвим буде згадати цю ж ідею в заключній частині звернення.

 • Проект повинен бути відпрацьованим, тобто підтвердженим відповідними документами, де це можливо. Якщо мова іде про соціальні проблеми – мають бути соціологічні дослідження.

 • Запропонований проект має бути актуальним і інноваційним.

 • Відслідковуйте ті програми, які вже підтримуються державними структурами, уникайте паралелізму.

Як свідчить досвід, найбільший вплив на можливість отримати грант є встановлення позитивних стосунків з представниками донора та позитивний досвід самого першого вашого проекту. Зарекомендувавши себе в якості доброго виконавця проектів, ви отримали імідж, який буде працювати на Вас довгий час і звичайно це буде корисно вашій організації.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка