Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм


§ 13. Пошук джерел коштів, їх вивчення, визначення їх потенціалу та інтересівСторінка5/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 13. Пошук джерел коштів, їх вивчення, визначення їх потенціалу та інтересів

Наступним етапом вашої діяльності повинно стати наведення довідок про організації, які мають благодійні програми у різних сферах суспільного життя та діють на території вашого регіону.

Інформацію про благодійні фонди можна отримати за допомогою електронних джерел, які стали найбільш популярними останнім часом. Із всієї кількості Web-сторінок, наведемо лише деякі де систематизовано інформацію практично про всі існуючі у світі фонди і благодійні організації.

Наприклад, на Web-сервері Центру фондів (http://fdncenter.org) за допомогою посилання Links to Nonprofit Resources, а потім Grantmaker Information ви отримаєте доступ до списків Web-ресурсів більше 200 фондів, що надають благодійну допомогу.

Передбачено також можливість пошуку по ключовому слову у рефератах Web-сторінок: http://fdncenter.org/grantmaker/priv.html. Ще однією, досить популярною пошуковою системою є система YAHOO. Інформація про гранти виділена в окрему категорію: //www.yahoo.com/yahoo/Education/Grants/.

Але більш прийнятним, на нашу думку, способом отримання інформації про донорські організації є звернення до ресурсних центрів та інших інформаційних програм. Для прикладу, Інтернет-сайт Ресурсного Центру „Гурт”: http://www.gurt.org.ua, та Програми „Творчий Центр Каутенпарт”: http://www.viaduk.net.ccc, де ви зможете знайти оголошення про конкурси, умови конкурсів, багато іншої цікавої інформації.

У ролі благодійних фондів – донорів можуть виступати різні структури – державні установи різних країн, міжнародні організації, приватні благодійні фонди, комерційні структури, релігійні, наукові та інші громадські некомерційні організації, а також приватні особи. На практиці частіше всього доводиться мати справу з фонди, які можна розподілити на декілька типів: 1. Міждержавні, діяльність яких фінансують декілька держав. Прикладом такої структури є Світовий Банк World Bank.

 2. Державні, діяльність яких фінансується із бюджета своєї держави. Наприклад, в США - це US AID (Агентство з міжнародного розвитку США), USIА (Інформаційне агентство США), Посольство США, Посольство Канади, Посольство Королівства Нідерландів (Програма Матра КАП) тощо. З 2002 р. в Україні діє Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Це дуже бюрократичні і вимогливі фонди-донори. Всі їх благодійні програми мають вузьку спрямованість і обмежене коло грантоотримувачів, а вимоги до оформлення заявок і звітності по грантам найбільш жорсткі. Як правило, вони фінансують програми, які не поширюються за межі країни і не оплачують роботу іноземних громадян. Щоправда, інколи вони надають гранти іноземним заявникам, как правило, діючи через посередників.

 3. Посередницькі – громадські організації, які фінансуються державними чи приватними фондами і які розподіляють фінанси заявникам, що задовольняють вимогам фонду чи програми. Для прикладу можна назвати Фонд Євразія (Eurasia Fund), Програму TACIS (Європейський Союз), ПАУСІ, IREX - International Research and Exchange Board (АІРЕКС), Національний демократичний інститут (Україна).

 4. Приватні – недержавні некомерційні організації, які отримують кошти у вигляді пожертв від громадян або комерційних організацій, і є альтернативою державним та посередницьким фондам. Приватні фонди відрізняються, перш за все, ким вони фінансуються. Як правило, вони формуються приватними особами (групою осіб), сімєю. Наприклад, такі фонди як Фонд Сороса (відомий в Україні як Міжнародний Фонд „Відродження”), Фонд Мак Артуров, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд Форда. Такі фонди зазвичай існують на дивіденди з капіталу і, як правило, мають чітко визначений список пріоритетних напрямків, критерії відбору заявок. Приватні фонди, на відміну від державних та посередницьких,  менш бюрократичні, мають менш жорсткі вимоги до оформлення заявок, максимально спрощену звітністю, більш демократичні. Хоча ряд приватних фондів надзвичайно вимогливі по всім перерахованим критеріям.

 5. Асоційовані, діяльність яких фінансується комерційними організаціями, банками з якими вони асоційовані, наприклад Фонд фірми „Мерк” (Merk Company Foundation), Xerox Foundation, Apple, Hewlett-Packard, Дженерал Электрик (GE Fund). Зазвичай асоційовані фонди надають гранти у напрямках діяльності близьких чи подібних до сфери діяльності компанії.

 6. Прямої дії – створені спеціально для підтримки яких-небудь проектів, використовують свої ресурси для власних досліджень чи безпосереднього надання послуг. Як приклад можна назвати Програму ЕкоЛінкс, яка активно працювала в екологічній сфері.

 7. Місцеві – створюються жителями конкретного регіону для підтримки і задоволення регіональних потреб (Ротарі-клуб). Відповідно,  орієнтовані вони на місцеві потреби і підтримку отримують організації, які реально впливають на регіональну політику.

При виборі донора важливо розрізняти фонди та організації посередники. Фонди мають кошти і надають їх у вигляді грантів, організації посередники не мають власних коштів а лише надають сприяння в розподілі чужих фінансових ресурсів, інформують громадськість, допомагають при оформленні заявок контролюють витрачання коштів надають звіти донору.

В більшості донорів є чітко визначені завдання і сфера інтересів. Спектр цих завдань і інтересів дуже різноманітний – від підтримки медичних досліджень і до видачі стартового капіталу для організації малих підприємств. Деякі організації підтримують інноваційні, з високим ризиком, види діяльності, в той час як інші більше зацікавлені у підтримці уже працюючих і стабільних структур.

Організації-донори розрізняються і по тим обмеженням і вимогам до звітності, яких вони вимагають від своїх грантоотримувачів. Приватні сімейні фонди можуть вирішити видати однократний грант у вигляді пожертви для проходження стипендіальної програми або для отримання місця на кафедрі в університеті, надаючи повну свободу грантоотримувачу у використанні цих фінансів на вищезазначені цілі. Інші фонди хочуть більш активно приймати участь в процесі прийняття рішень і в діяльності, яку вони вирішили підтримувати.

Благодійні фонди намагаються дотримуватися наступних правил: 1. обмежують розміри допомоги такими сумами коштів, які, на їх думку, не можуть самі «робити гроші»;

 2. подтримують лише ті сфери діяльності, в яких створення
  комерційних продуктів малоймовірно;

 3. беруть на себе управління складним дорогими проек тами, здійснюючи над ними фінансовий контроль;

Перелік деяких благодійних фондів, які діють в Україні ми також наводимо в кінці посібника.

Ознайомившись з інформацією, виберіть той фонд, пріоритети якого відповідають напрямкам вашого проекту. Зверніть увагу, чи не працює цей фонд у вашому регіоні. Досконало вивчіть вимоги, які висуває фонд до заявника: хто допускається до конкурсу на отримання гранту – неприбуткові організації, органи влади, приватні особи тощо; визначені фондом пріоритетні теми проектів – удосконалення державного чи місцевого управління, економічний розвиток, соціальні проекти, екологічні програми тощо; максимальний розмір гранту; інші вимоги.

В документах фонду наводиться необхідна для подачі форма заявки. Іноді фонд вимагає лист – запит з коротким викладенням інформації щодо проекту.

При розгляді заявок фондами існує два основних види їх розгляду – поточний і конкурсний.

При поточному розгляді заявок не існує жорстких термінів подання заявок і заявки можна направляти з моменту оголошення про відкриття конкретної програми або виявлення пріоритетних напрямків діяльності фонду. При поточному розгляді заявок існує можливість доопрацювання проектів у випадках якщо фонд зацікавлений у проекті і по якимось незначним аспектам потрібно доопрацювання. Одначе, це зовсім не означає, що при поточному розгляді заявок не існує конкурсу.

При конкурсному розгляді, як правило існують чіткі часові рамки подачі і розгляду заявок і конкурсного відбору. До конкурсу допускаються не всі заявки, а тільки ті, які задовольняють вимогам конкурсу (встановлені пріоритети, фінансові обмеження тощо). Тому існує необхідність вивчення цих умов. При конкурсному розгляді заявок доопрацювання проектів, як правило, не допускається. Але інколи фонди залишають за собою право коригувати деякі розділи вашого проекту (в основному бюджет проекту).

Фонди зацікавлені в роботі з організаціями, які вже підтвердили свої можливості у реалізації проектів на високому рівні, але за встановленими фондом правилами. Тому, якщо ви подаєте заявку до незнайомого фонду намагайтеся висвітити досвід роботи вашої організації з іншими фондами, напрямки діяльності, позитивні аспекти реалізації проектів у минулому.

При виборі потенційного донора необхідно враховувати форму надання підтримки – фінансову, технічну, навчання або стажування тощо, і немає сенсу претендувати на фінансову підтримку вашого проекту, якщо фонд її не надає.

Пошук фондів, підтримки і фінансування потребує часу і праці і передбачає:

Вивчення фондів. Необхідно знайти декілька потенційних грантодавців пріоритети яких співпадають з пріоритетами вашого проекту.

При написанні заявки необхідно чітко усвідомити і довести до грантодавця мету вашого проекту, проблеми, шляхи вирішення поставлених завдань і проблем. Коротка і ясна характеристика ситуації, яка потребує вирішення, або хоча б буде змінена через реалізацію вашого проекту. Не потрібно націлюватися на вирішення занадто глобальних проблем, а необхідно обмежитися конкретною і ясною задачею яку можна вирішити визначені терміни і за рахунок залучених коштів. Необхідно якнайкраще показати терміновість і актуальність ваших дій, потреби групи конкретних людей у розв’язанні цієї проблеми, висвітити можливі негативні наслідки, якщо проблему не буде розв’язано.

Точно визначіться із сферою фінансування. Якщо ваш проект „семінар” то шукайте фонди які фінансують освітні програми.

Пам’ятайте, ви потрібні фондам і грантодавцям, до яких ви звертаєтеся. Фонди шукають організації повні нових ідей, енергії, організації, які мають нові проекти. Фонди хочуть щоб ваші пропозиції були зроблені не поспіхом, а ґрунтовно. Грантодавці хочуть щоб ваші проекти були вартими і вашу заявку можна було профінансувати не тільки без шкоди для іміджу потенційного грантодавця, але і з користю для вирішення проблем поставлених перед фондом.

Ви повинні переконати фонд що ваша організація виконає поставлене завдання найкращим чином. Ваша мета викликати довіру донора описати свою організацію: вид діяльності, досягнення, унікальність, підтвердивши фонду свою позитивну репутацію і компетентність, ресурси і можливості. Як правило грантодавці не вкладають кошти у бідні та фінансово нестабільні організації.

Вивчення можливості підтримки вашої ідеї

Отримати попередню інформацію щодо можливості підтримки вашого проекту та з’ясувати чи є можливість подати повну заявку на грант, можна надіславши до відповідного фонду лист-запит (letter of enquiry – лист, який пояснює діяльність організації і містить її прохання про фінансування) Такий лист надсилається до донора аби вияснити, чи відповідає запропонований проект вимогам та меті програми, яку підтримує донор, і чи варто надсилати до донора повну пропозицію на фінансування. У більшості випадків лист-запит має бути написаний у довільній формі, але є питання, які є важливими для успішного листа-запиту і які необхідно детально висвітлити. Елемент „краси” або „привабливості” має бути присутнім у проектній заявці. Ваша заявка повинна приваблювати, навіть інтригувати читача (рецензента, експерта та інших „людей донора”). Особливо цей принцип стосується листа-запиту. Такий лист має бути лаконічним, гармонійним, переконливим і інтригуючи – зацікавлюючим. У донора після прочитання має бути відчуття, як після недочитаного гарного роману – сподобалося і дуже хочеться дочитати до кінця. Цей підігрітий інтерес змусить донора запросити у вас повний проект і, цілком можливо, підтримати його.

Надіслати лист-запит просять, як правило, приватні фонди, які не мають форми заявки, або ті міжнародні організації, які таким чином можуть швидко зрозуміти, чи вони зацікавлені у фінансуванні вашого проекту.

Як грамотно скласти лист-запит.

Лист запит має містити наступну інформацію:1. Контактна інформація.

Це – назва організації, поштова адреса, телефон, контактна особа. Контактна інформація повинна бути достовірною, щоб у разі необхідності вас можна було б швидко знайти. Якщо ви пишете листа на бланку організації, перевірте, чи не застаріла контактна інформація на цьому бланку. У іншому випадку вас просто не знайдуть і не зможуть повідомити про позитивне рішення і продовження співпраці з донором.2. Постановка проблеми.

Постановка проблеми є важливою для вироблення ефективного плану дій. Важливо дати відповідь на наступне питання – для вирішення якої проблеми ви направите отримані кошти.

У цьому пункті ви маєте описати ситуацію, яка змусила вас розробити даний проект. Це може бути проблема з життя цільової групи, життя міста чи регіону. У всякому випадку це має бути конкретна проблема з, бажано, статистичними даними, цифрами, фактами, цитатами виступів авторитетних осіб, витягами з законів для того, щоб підтвердити ваше знання та розуміння проблеми.

Проблема повинна формулюватися з точки зору цільової групи, а не організації. Не звертайтеся до внутрішніх потреб вашої організації за винятком пошуку коштів для підвищення ефективності роботи самої організації.

Будьте реалістичними у постановці проблеми. Чітко визначте рамки проблеми і доведіть, що поставлену проблему можна вирішити у реальний термін.

3. Опис проекту/вирішення поставленої проблеми.

Опис проекту займає найбільшу частину листа-запиту. У цьому пункті сформулюйте мету, завдання та методи реалізації поставленої мети. Мета та завдання проекту повинні бути конкретними, вимірюваними, окресленими територіально, реалістичними та визначеними у часі.4. Опис результату проекту.

Описуючи передбачуваний результат проекту ви перевіряєте, наскільки ви досягнули поставленої мети, наскільки змінилася ситуація, описана у постановці проблеми, а також, чи матиме ваш проект важливий позитивний чи негативний ефект для цільової групи.

Доведіть донору, що ваш проект необхідно профінансувати тому, що він принесе результат і змінить ситуацію на краще.

5. Організаційна потужність.

Плавно переходячи від опису проекту до опису вашої організації, вам необхідно представити організацію з найкращої сторони і переконати спонсора в надійності вашої організації. Коротко подайте інформацію про вашу організацію: скільки часу існує організація, подайте найважливіші досягнення організації за цей період, а також, успіх у проектах або програмах, подібних до запланованого.

Іще трохи про стиль вашого листа. Лист-запит – це ваше обличчя. А ваше обличчя – оригінальне і не схоже на інших. Проект може готуватися групою людей, а писати лист-запит повинна одна людина. Не намагайтеся звертатися до професіоналів у написанні проектів, які не завжди знають вашу організацію. Професійно написані листи-запити та проекти не завжди виграють.

Якщо фонд вирішив виділити кошти на виконання якогось завдання — він це зробить, і Ваше завдання переконати його в тому, що Ви зможете принести максимальну допомогу і досягти найбільших результатів з реальними витратами.

Контрольні питання

1. Чого не потрібно робити, щоб Ваш фандрейзинг був успішним? Знайдіть у перелічених діях той шлях, який НЕ ДОПОМОЖЕ в пошуку донорів


 1. Розсилка анотації проекту на адресу потенційних донорів для з’ясування їх попередньої зацікавленості у підтримці проекту.

 2. Перегляд проекту з метою зменшення очікуваних донорських внесків.

 3. Пошук посередників, які за “певний відсоток” обіцяють вплинути на донора.

 4. Перерозподіл робіт за проектом на два або більше самостійних проектів для подальшого фандрейзингу.

 5. Переробка проекту у відповідності до вимог нового тендеру, що оголосила донорська організація.

Розділ 5. Етап третій - звернення.

Інколи трапляється, що чудові за змістом проекти не можуть знайти фінансування. Справа в тому, що для потреб майбутньої реалізації потрібним є детально описаний, повний проект. Отже, в цьому розділі коротко подамо основну інформація про принципи написання проектів і фіксування їх в аплікаційній формі.

Причина може бути найбанальніша – невміння професійно скласти аплікаційну заявку потенційному донорові. Мета цього розділу - дати уявлення про підготовчий етап процесу створення заявки. Підготовчий етап складається з наступних компонентів:

чіткого визначення своєї організації і ідеї проекту;

аналізу існуючих фондів;

пошуку підтвердження своїх висновків.

Зробивши ці кроки, ви станете набагато ближче до своєї мети - отримання фінансування на реалізацію проекту.

В цих рекомендаціях ми спробували якомога ближче звести ці дві реальності — ситуацію, в якій існує проблема, з одного боку, і донорський контекст, з іншого.

Ви надіслали лист-запит до донорської організації. Що далі? Наберіться терпіння і починайте телефонувати у фонд для з’ясування результатів конкурсу та причин відмови не раніше як через два—три тижні після кінцевого терміну подачі листів-запитів. У разі отримання позитивної відповіді підготуйте заявку.

Ви можете представити свою заявку у вигляді короткого листа або солідного документу, який висвітлює проект дуже детально. Ви можете надрукувати брошуру і відіслати її з коротким супровідним листом або просто надіслати запит поштою своїм потенційним донорам.

Як би ви не планували заявити про себе, ви повинні зробити наступне:

Викласти ідею свого проекту у формі, яка приверне увагу;

Зазначити можливі джерела фінансування проекту. Також дізнатися якомога більше про інтереси донора;

Подумати, ЧОМУ донор може бути зацікавленим у наданні вам підтримки. Простої констатації того, ЩО ви плануєте зробити не достатньо;

Скласти план щодо довготривалих зобов’язань фінансування проекту (як ви намагаєтеся продовжувати проект після закінчення строку фінансування);

Викладати свої думки щодо вашої підтримки чітко, зрозуміло, переконливо та натхненно;

Визначити контактну особу. Це особа, яка буде підписувати лист, відповідати на телефонні дзвінки та вести подальші переговори;

Вирішити, яким чином і коли надати заявку. Ви можете домовитися про попередні неформальні переговори перед тим, як надати заповнену заявку. Донор також може мати особливі вимоги щодо подання аплікаційних форм, про які вам треба знати;

Про методи визначення ресурсів докладно розповідалося у попередніх розділах посібника. Ми зауважимо лише, що діяльність по фандрайзингу, як і весь процес діяльності організації, базується на роботі спеціалістів – компетентних, енергійних, які володіють комунікативними здібностями, технологією і етикою роботи, отже основним ресурсом будь-якого проекту є кадровий потенціал. Фонди інвестують у кадровий капітал. Виграють не проекти, а люди.

Запрошуючи фінансові ресурси, необхідно пам’ятати, що фонди шукають не просто „споживачів”, а партнерів разом з якими можна реалізувати проект. Партнерство передбачає спільну участь і спільний внесок, у тому числі і фінансовий, у реалізацію будь-якого проекту. Майте на увазі, що внесок власних коштів та інших ресурсів організації, а також залучення коштів з інших джерел може мати позитивний вплив на рішення донора щодо надання гранту.

Структура проектної заявки

Приклад заповнення аплікаційної форми розглянемо на аплікаційній формі Міжнародного Фонду „Відродження”. Варто зауважити, що за формою аплікаційні форми різних фондів можуть відрізнятися (інколи обов’язкової форми не існує), але за змістом майже завжди співпадають.Проект

 1. Анотація

(на окремому аркуші)

Анотація до проекту подається за такою схемою:·  назва проекту;

·  назва організації, що подає проект;

·  у чому полягає актуальність проекту, на розв’язання якої конкретної проблеми його спрямовано;

·  що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації проекту;

·  які результати очікуються від реалізації проекту;

·  до яких донорських організацій цей проект був уже поданий, яку і від кого фінансову підтримку він уже отримав;

·  які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту;

·  які ще організації братимуть участь у реалізації проекту.

Обсяг анотації - не більше однієї сторінки машинопису

 1. Опис проекту

а)  проблема, на вирішення якої спрямовано проект

· Назвіть максимально конкретно проблему в житті суспільства, на вирішення якої спрямовано проект.

·   Назвіть відомі Вам з офіційних джерел інформації намагання вирішити цю проблему.

·   Що було зроблено Вами та Вашою організацією щодо теми проекту.

·   Обгрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми.

б)   мета проекту

Мету проекту потрібно чітко сформулювати, а також узагальнити наведену в анотації інформацію про шляхи розв`язання наявної проблеми.в)   план реалізації проекту

Виходячи із мети проекту, сформулюйте у логічній послідовності етапи (завдання) проекту, а також для кожного з них наведіть інформацію щодо:·    назви етапу;

·    терміну реалізації етапу;

·    опису заходів для здійснення етапу;

·    результатів здійснення етапу;

·    обсягу фінансування етапу з боку Міжнародного Фонду «Відродження».

До уваги: Опис кожного з етапів повинен містити чітку інформацію про виконання проекту.

 Наприклад:

 І етап - конкурсний добір фахівців-економістів з метою їхньої підготовки як тренерів викладання економіки для вчителів середніх шкіл.

Термін здійснення: з березня 200__ року по червень 200__ року.

Заходи: проведення конкурсного добору фахівців-економістів;

Очікуваний результат: сформована група з 50 потенційних тренерів.

Фінансування від МФВ: $1000.

До уваги:  Опис кожного із заходів повинен чітко його окреслювати і містити кількісну інформацію.

Наприклад:  для такого заходу,  як “організаційне забезпечення проведення семінару”, необхідно подати інформацію про час і місце його проведення, тривалість, орієнтовні теми кожного із засідань, кількість очікуваних учасників, хто вестиме секції семінару, засоби поширення інформації про семінар, які публікації готуватимуться до семінару, їхні обсяги, наклади, схема розповсюдження тощо.

Для такого заходу, як “формування творчої групи для написання тексту посібника”, необхідно навести інформацію щодо кількості і кваліфікації потрібних фахівців, критеріїв їхнього відбору, умов проведення конкурсу, термінів формування групи, організації початку її роботи тощо.г) необхідні для реалізації проекту ресурси

У цьому розділі зрозуміло проінформуйте про таке:

·  хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка