Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм


·    залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом? ·Сторінка6/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

·    залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом?

·  яку частину коштів загального бюджету проекту вже одержано з інших джерел (перераховано на рахунок організації на цільову підтримку проекту або гарантовано сплатити)?

·    яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?

·   якщо проектом передбачається придбання обладнання, обгрунтуйте потребу в ньому. Обгрунтування має спиратися на кількісні показники характеристик устаткування і обсягів передбачуваних робіт.

·    де передбачається розташувати обладнання, придбане для проекту?  

·  яким чином використовуватиметься обладнання, придбане за грантом від МФВ, після завершення терміну реалізації проекту?

д)   Результати реалізації проекту

   У довільній формі зазначте:·   короткотривалі та віддалені наслідки реалізації проекту;

·   схему поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту;

·   кількість осіб та/або організацій, які матимуть практичну користь від реалізації проекту.

Складання бюджету проекту. Види звітності.

Бюджет краще представляти у вигляді таблиці з постатейною деталізацієюзмісту, повинен відповідати відповідати обсягу робіт, які будуть виконуватися.

Бюджет складається самим детальним чином (наприклад, розрахунок оплати праці: $200 * 2 чол. * 3 міс. * 50% = $600; податки на фонд заробітної плати: $600 * 40% = $240, і так – по кожній статті видатків), мати точну інформацію про вартість того чи іншого кроку, придбаного товару тощо. Для обґрунтування можна помістити в додатку прайс-листи з магазинів чи ксерокопії повідомлень про вартість товарів/послуг з рекламного журналу. В бюджеті вказується, який внесок робить сам заявник: це можуть бути кошти, приміщення, яке надається для реалізації проекту, обладнання, вартість праці волонтерів тощо, але все має бути вказано у грошовому виразі.

Стандартні статті бюджету: персонал (зарплата); працівники по контрактам, експерти, консультанти; соціальні виплати (податки, страхування); оренда приміщень (офіс, для проведення заходів) і комунальні послуги; транспортні витрати і відрядження (вартість проїзду і добові на проживання та харчування); обладнання (придбання і/або оренда) і матеріали (канцтовари, розхідні матеріали, папір); зв’язок (пошта, телефон, факс, Інтернет тощо); публікації (з виказанням кількості сторінок і тиражу), виготовлення відеопродукції тощо; адміністративні видатки (зазвичай не більше 5-15% від загальної вартості проекту). Можуть бути і інші статті видатків, пов’язаних з проведенням запланованих заходів. Може бути врахована інфляція, особливо, якщо проект розрахований на тривалий термін.

Потрібно уважно вивчити умови конкурсу, так як не всі фонди фінансують всі статті видатків.

В кожній заявці по проекту буде вказано бюджет (кошторис). Досвідчені спеціалісти по попередній експертизі інколи звертаються до бюджету для більш детального дослідження після короткого прогляду документації по проекту. А це помилка. Повноцінна заявка повинна сама приводити до форми і змісту бюджету, а не навпаки. Якщо в заявці наведені всі обґрунтування по залученню дорогої технічної допомоги, бюджет буде це відображати. Якщо в плані по проекту переконливо доказана необхідність навчальної поїздки в іншу країну для бенефіціантів проекту, то така діяльність також буде відображена в бюджеті.

В той же час, існують певні важливі моменти по складанню бюджету, на які необхідно звернути увагу в процесі попередньої експертизи проекту. Перше питання стосується того, наскільки точно в заявці визначаються мінімальні і очікувані витрати на здійснення діяльності. Чи були точно прораховані час і витрати на різних експертів, необхідних для проекту, у відповідності до графіку проведення діяльності? Багато спеціалістів по попередній експертизі стають експертами у визначенні співвідношення орієнтовної вартості тижневого навчального курсу в Києві і вартість такого ж курсу, який проводиться за межами столиці. Видатки на поїздки, добові і професійні ставки технічного експерта, працюючого в США, також добре відомі. Тому спеціаліст по попередній оцінці повинен провірити заявлений бюджет на предмет відповідності подібних позицій уже чітко відомим витратам.

Інколи добросовісний заявник “переграє” бюджет деталями, передбачаючи такий рівень прогнозування видатків, яка не може бути виконана жодним менеджером протягом трьох -п’ятирічного терміну життя проекту. В таких ситуаціях експерт може застерегти потенційного грантоотримувача від нереалістичних і надмірно деталізованих бюджетів.

Одначе аналіз бюджету має виходити за рамки зазначеного вище. Гарний експерт повинен визначити, чи не являється бюджет “роздутим”, і при всіх інших рівних умовах запропонувати зміни, які допоможуть підвищити витратну ефективність пропонованого проекту. Для багатьох некомерційних програм, які виконуються в партнерстві з іноземною організацією, характерним є питання про те, наскільки розумно і обґрунтовано “розподіл” бюджету між партнерами. У тих випадках, коли український партнер уже володіє достатніми знаннями і має певний досвід в сфері своєї компетенції, видатки на технічну підтримку з боку іноземного партнера повинні складати зовсім малу частину бюджету проекту. З іншого боку, якщо в Україні пропонуються зовсім нові технології і методики, доля бюджету для іноземного партнера відповідно збільшиться.

Бюджет проекту є важливою складовою його частиною, яка ретельно вивчається, якщо проект вирішено профінансувати. Різні фонди мають різні вимоги до бюджетів проектів, але різниця здебільшого стосується форми бюджету, а не змісту. Крім того, обов’язковою вимогою фонду може бути участь отримувачів фінансування у семінарі з управління проектами, де їм пояснять вимоги до фінансової звітності і звітності про виконання проектів. Відмова від участі у семінарі може призвести до анулювання рішення про підтримку проекту.

Зважаючи на зазначене вище, при розробці бюджету проекту варто скористатися консультаціями працівників відповідного фонду. Ми наведемо лише декілька загальних порад.

Бюджет є фінансовим планом майбутніх витрат і повинен чітко визначити період часу, протягом якого вам потрібні кошти. У ньому необхідно відобразити всі наявні статті витрат: власні ресурси, кошти, надані з інших джерел, кошти, які ви очікуєте отримати від донора. Одначе пам’ятайте, що благодійні фонди, як правило, обмежують розміри фінансової допомоги такими сумами коштів, які не можуть самі „робити гроші” та підтримують ті сфери діяльності, у яких створення комерційних продуктів мало імовірно.

Перед укладанням бюджету ретельно перегляньте розділи проекту щодо мети, завдань, методів та заходів. Бюджет має бути достатньо детальним, щоб передбачити більшість фінансових потреб при здійсненні проекту.

Ознайомтеся із вимогами донора до формату бюджету (Word, Excel) і чітко виконуйте ці вимоги.

Необхідно мати на увазі, що кошти гранту можуть надаватися окремими траншами, тому необхідно розробити графік отримання траншів за грантом з зазначеням суми траншу.

Якщо ви очікуєте фінансування з інших джерел або передачу обладнання та надання послуг, у тому числі і використання власних фінансів та майна, це також повинно бути включено у бюджет проекту у грошовому виразі вартості майна. Зазначте, коли ці додаткові кошти вам будуть надані. Найчастіше у бюджеті вказується вартість одиниці продукції, необхідна їх кількість та загальна сума. Формуючи бюджет проекту, потрібно проконсультуватися попередньо щодо рівня існуючих цін, щоб необхідна сума коштів виглядала реальною.

До початку розподілу коштів по статтям бюджету, ознайомтеся з існуючим законодавством та особливостями фінансової звітності, щоб значна частина отриманих коштів не була витрачена на непередбачені податки та виплати.

Бюджет, іншими словами фінансовий план проекту, є доповненням до плану реалізації. Адже заплановані заходи пов’язані з витратами, а фінансуються витрати з якихось джерел. Немає потреби вдаватися в подробиці бухгалтерської техніки витрат і доходів проекту. Нема тут нічого, що зобов’язує до якогось стандарту, а якщо мова іде про фінансування з коштів гранту, то кожен донор вимагає пристосувати бюджет проекту до власної формальної схеми.   

Зупинимося на загальній схемі формування бюджету. Можливо ці зауваження видадуться несуттєвими, очевидними і не вартими уваги. Але запевняємо, що навіть у конкурсах на гранти трапляється так, що в жодному з поданих проектів сума запланованих витрат не дорівнює сумі передбачуваного фінансування з різних джерел. Тим часом, перша і найважливіша вимога до бюджету проекту: сума фінансування проекту з різних джерел повинна бути збалансована із сумою передбачуваних витрат.

По-друге, бюджет передбачає не тільки фінанси, але і цілу економіку проекту. Всі засоби, що беруть участь у реалізації проекту: праця людей і устаткування, користування приміщеннями, обладнанням і будинками, обіг нематеріальних і законних цінностей, - все це має бути обраховане і вписане в бюджет. Неоплачувана праця волонтерів і неоплачуване застосування комп’ютера і друкарки, то оакий самий вклад в проект, як і готівка гранту.

По-третє, важливим також є те, щоб бюджет обіймав весь проект, а не тільки його істотні напрямки. Отже, в бюджеті мають бути показані також кошти технічно-організаційної діяльності, звітної, оцінювання і моніторингу (наприклад, фінансовий аудит), кошти пов’язані з промоцією, видавництвом, що підсумовують проект.

Поради з підготовки бюджету.

Опис цього розділу має починатися з окремої сторінки. Бюджет проекту у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, потрібних для реалізації проекту. Усі статті витрат вказувати виключно у доларах США.

Повторимося, форми бюджету можуть бути різним, але зміст завжди має відповідати принципам реалістичності та відповідності запланованій діяльності. Бюджет має підтримувати програмну діяльність передбачену проектом і логічно виходити із його мети та завдань.

1. Оберіть із перелічених витрат, які пропонується повністю покривати донорам для реалізації Інтернет-проекту, ту, що буде викликати найбільші сумніви у доцільності фінансування


 1. Витрати на телекомунікації у обсягах 20% від вартості проекту.

 2. Витрати на оренду приміщення розміром 12 кв.м.

 3. Придбання трьох комп’ютерів.

 4. Витрати на відрядження у регіони України.

 5. Витрати на залучення закордонних експертів в обсягах 30% від вартості проекту.

Етап четвертий - результат

Ви отримали відповідь.

Що потрібно робити після того, як ви отримали грант, і що - у випадку відмови

Ви отримали грант. Ви на шляху до нових перемог, до грантів більшого обсягу, до більш серйозних проектів. Перше, що ви повинні зробити - надіслати лист подяку в фонд з поясненням того, з чого і коли ви починаєте реалізацію проекту. Не забувайте, що робота тілько починається.

Як не дивно, ввічливий лист з подякою за отриманий грант виявляється великою рідкістю. У всякому випадку так запевняють працівники багатьох фондів, з якими нам довелося зустрічатися. Якщо ви хочете вигідно вирізнитися, подякуйте фонд за висловлену довіру і підтримку. Подякуйте фонд навіть у випадку відмови. Краще залишити про себе враження ввічливої людини. Використайте останній шанс підкреслити свій професіоналізм і зацікавленість у продовженні контактів. До посібника ми включили зразки листів з подякою у випадку отримання гранту і у випадку відмови. Якщо ви хочете зберегти добрі стосунки з фондом на весь час реалізації проекту, не забувайте 1. відсилати до фонду всі звіти про виконані роботи і фінансові звіти вчасно;

 2. зберігати чеки на кожну покупку і вести журнал видатків;

 3. сповіщати фонд про будь які значні зміни в плані реалізації проекту;

 4. рекламувати фонд і згадувати про його підтримку при кажній нагоді;

 5. якщо у вас залишилися невикористані кошти, повернути їх до фонду.

Притримуючись цих простих правил, ви завоюєте добру репутацію серед фондів.

Якщо отримали підтримку – успіхів вам у реалізації проекту. Як свідчить досвід, найбільший вплив на можливість отримати грант є встановлення позитивних стосунків з представниками донора та позитивний досвід самого першого вашого проекту.

У будь якому випадку не втрачайте надії, шо на заявку позитивно відгукнеться другий (третій, четвертий.) фонд, куди ви одночасно подавали цю ж заявку. Саме  головне - ні в якому разі не здавайтесь, що б ви не робили. Не получилось з першого разу - пробуйте ще і ще!

 Якщо ви отримали негативну відповідь. Якщо ваш проект не отримав підтримки, не сприймайте відмову як особисту поразку. Відмова далеко не завжди означає низьку якість вашого проекту чи вашу недостатню кваліфікацію.

Існує маса причин, по яким проект може бути не підтримано. Буває, що проект може повністю відповідати інтересам фонду, але на той момент, коли заявка надійшла до фонду, кошти, передбачені на підтримку вашого географічного регіону, будут вичерпані. Інколи пріоритети фонду кардинально змінюються з приходом нового президента чи члена правління. В деяких випадках відмову слід розглядати як спробу змусити вас звернути увагу на інші фонди. Важливо памятати, що жоден з фондів ніколи не стане вашим постійним партнером.

Так чи інакше, постарайтеся отримати користь навіть з відмови. Не забудьте подякувати працівників фонду за розгляд вашої заявки.

Якщо ви отримали відмову, намагайтеся з’ясувати, у чому причина відмови та домовтеся про зустріч для детального роз’яснення ваших помилок. Це допоможе вам при написанні наступних листів та пропозицій.

Чого не потрібно робити, або типові помилки при написанні проектів:1. Ніколи не пишіть проекти поспіхом.

Розробка проекту вимагає часу, необхідного для збору інформації, розробки цілей, завдань, стратегії і робочого плану. Тому проекти, підготовлені на основі минулорічної заявки, як правило містять досить багато помилок і неузгоджень між метою проекту, його завданнями і робочим планом.

Крім того, у сучасних умовах, що постійно змінюються, визначена вами проблема може бути неактуальною чи над її вирішенням у вашому регіоні уже працює інша організація. Щоб запобігти цьому рекомендуємо ознайомлюватися з переліком підтриманих проектів, які регулярно публікують донорські організації.

2. Не потрібно намагатися виграти всі конкурси, які потрапляють у поле зору вашої організації.

Всеядність організацій, які займаються всім потроху, може викликати здивування донора. Якщо, для прикладу, останній проект організації був присвячений реабілітації дітей-інвалідів, зараз організація займається проблемами свободи слова та розвитком громадянського суспільства, а новий проект подається на конкурс по профілактиці ВІЛ/СНІДу, то може виникнути питання – чи можна розраховувати на дійсно професійний рівень виконання цією організацією даних проектів, чи можливе продовження розпочатих робіт у майбутньому. Більш того, одразу помітно, що проект розроблено не тому, що організація займається цією проблематикою, а тому, що було оголошено конкурс і проект був швидко написаний для участі у конкурсі.

І навпаки, послідовність організації у розробці проектів, які спрямовані на реалізацію її основної місії, досівд роботи у певній сфері, наявність спеціалістів у штаті завжди викликає довіру до організації, тому що такий підхід є свідченням професіоналізму і реалістичного погляду на вирішення проблеми.

6. Коректно відносьтеся до розробки бюджету проекта. При розробці бюджету проекту приймайте до уваги, що адміністративні витрати повинні бути в межах 20% загальної суми гранту. Розглядаючи проект, бюджет якого на витратні матеріали і витрати на послуги споживача становить менше 50%, а зарплати керівника проекту і різних консультантів вдвічі і більше перевищують зарплати простих виконавців проекту і, зарплата виконавців набагато перевищує середню по країні; коли видатки на придбання обладнання перевищують видатки на послуги цільовій групі – донор зробить висновок, що цей проект не підготовлений для виконання запланованої мети по розв’язанню зазначеної проблеми.

Але, також, зважайте на те, що існує таке поняття як конкурс, і навіть, якщо ваш проект добре підготовлений і до нього немає суттєвих зауважень з боку фонду, майте на увазі, що донор намагається знайти найкращий проект, найкращу організацію для здійснення проекту і ваш проект можливо не витримав конкурсу серед більш потужних організацій.

Навіть найуспішніші організації час від часу помиляються. Інколи проект є експериментальним і просто не працює. Можливо, змінилися обставини або потреби. Інколи зменшується сума гранту або припиняється подальше фінансування. Якими б не були причини вашої невдачі, акцентуйте увагу на досягненнях. Оголошуйте про свої успіхи, використовуючи усі засоби, але не приховуйте свої помилки. Успіх притягує успіх. Донори прагнуть працювати з переможцями, а не з невдахами. Демонстрація своїх успіхів додасть вам шансів отримати грант.

Які, на вашу думку, успіхи та досягнення за останні 2-3 роки ви могли б продемонструвати, подаючи заявку? 1. Успіхи, що стосуються організації в цілому?

 2. Успішні проекти, події, робота?

 3. Приклади власних досягнень?

 4. Успіх у залученні підтримки або спонсорства?

 5. Цілі, яких було досягнуто?

Але ні в якому разі не сприймайте відмову як поразку. Сприймайте її як виклик вашій організації та пропозицію спробувати іще раз. Завжди є уроки, які можна і потрібно вивчати, є пояснення того, чому ваш проект не пройшов. Необхідно вчитися на помилках!

Пам’ятайте! Якщо ви завжди будете робити те, що робите, то завжди будете отримувати те, що отримуєте.

Пам’ятайте також, що у будь якому випадку, при будь якому рішенні донора – позитивному чи негативному, експерти, які розглядали ваш проект витратили досить багато часу, намагаючись із сотень заявок розглянути і об’єктивно оцінити кожну. Тому не забувайте надіслати подяку донору, подяку за час і зусилля, затрачені на розгляд вашої заявки. Встановлюйте і розвивайте позитивні стосунки з донором. Визнання вами власних помилок буде свідчити про ваше бажання виправити їх і зробить вас переможцем навіть у цій ситуації.

               

Менеджмент, орієнтований на результат. 

Написання проекту – це тільки початок, вся основна робота ще попереду. Отримавши підтримку проекту наступним вашим завданням є забезпечення його чіткого виконання.

Результати реалізації проекту є надзвичайно важливими для розвитку довгострокового партнерства і є фундаментом стабільної фінансової підтримки у майбутньому. Зарекомендувавши себе в якості доброго виконавця проектів, ви отримаєте імідж, який буде працювати на Вас довгий час і звичайно це буде корисно вашій організації.

Принцип командного підходу:

Командний підхід до залучення фінансування засновується на принципі, що кожен співробітник організації повинен бути залученим у процес залучення фінансування з метою досягнення спільного успіху. Залучення коштів повинно пересікатися з усіма аспектами діяльності громадської організації. Іншими словами, фандрейзінг повинен стати частиною життя організації. Якщо усі співробітники НУО бачать себе фандрейзерами та частиною однієї команди, то це завдання є звичайною частиною щоденної роботи кожного.Цінність командного підходу до фандрейзінгу

Залучення коштів в організацію всією командою покращує якість фандрейзінгу та позитивно впливає на особистий розвиток усіх членів команди. Відчуття відповідальності за результат залучення коштів мотивує членів команди покращувати навички, необхідні для виконання завдання, але це в свою чергу веде до особистого розвитку. Люди з досвідом фандрейзінгу користуються успіхом на ринку праці серед громадських організацій, тому при наявності такого досвіду кар’єрний ріст проходить швидше.

Команди, які дотримуються командного підходу у даній галузі, досягають кращих результатів – це стало переконливим фактом діяльності успішних організацій. Пам’ятайте, що сформована команда для пошуку фінансування - це ще не результат. Продуктивність команди, вміння працювати разом, чітко сформульовані цілі – це те, що приносить успіх. Командний підхід до фандрейзінгу допоможе організації більш повно виконувати місію, підвищить продуктивність і в той же час принесе радість спілкування.

Щоб забезпечити позитивний результат реалізації проекту вам необхідно мати чітко спланований, обгрунтований та професійно реалізований менеджмент (рис. 9). Це допоможе не тільки уникнути помилок, але і побудувати взаємовідносини з донором опираючись на реальні факти. Менеджмент – це інструмент управління, з допомогою якого забезпечується ефективне та результативне виконання проекту.

Менеджмент передбачає супровід проекту від етапу його планування, розробки та підготовки до реалізації, безпосередньої реалізації і до етапу досягнення кінцевої мети проекту.

Рисунок 9. Схема менеджменту проекту.

Менеджмент, орієнтований на результат – це система менеджменту усіх видів заходів. Він провадиться шляхом: 1. Точного визначення бенефіціаріїв та розробки програм із заходами, що відповідають їх потребам.

 2. Визначення очікуваних результатів цих заходів, із застосуванням відповідного аналізу.

 3. Складання плану проекту.

 4. Моніторингу прогресу та витрачених ресурсів, шляхом процесу ідентифікації показників, які з часом будуть показувати ступінь досягнення результатів і їх відповідність заходам. Створення плану збору інформації щодо показників.

 5. Ідентифікації і подолання ризиків.

 6. Поліпшення знань внаслідок засвоєння уроків та їхньої інтеграції у прийняття рішень щодо програмування.

 7. Звітування про досягнення результатів та використані задля цього ресурси.

Першою ключовою ознакою менеджменту, орієнтованого на результат є точне визначення цільової групи (бенефіціаріїв) проекту та відповідність заходів проекту їх потребам. Про це детально йшлося у попередніх розділах посібника.

Другою ознакою є визначення очікуваних результатів проекту, які піддаються вимірюванню. Результат визначається як зміна у становищі, яку можна описати або виміряти, що походить від причинно – наслідкового зв’язку. Стосовно розвитку така зміна становища є зміною людського стану.

Одним із ключових елементів і важливим інструментом успішного менеджменту є робочий план план проекту. Необхідність якісного керівництва часовими потоками обумовлюється потребою дотримання крайніх термінів заходів і здійснення запланованого.

Часова шкала від минулого через сучасність до майбутнього при створенні такої системи поділяється на точки, між якими існують часові періоди.

Таким чином, план проекту може стати важливим провідником у майбутнє, де існуюча сучасна ситуація вкаже наскільки точним було передбачення у минулому, дозволить своєчасно внести необхідні корективи, уникнути хаотичних і некерованих дій.

Четвертою характеристикою менеджменту є моніторинг прогресу і витрачених ресурсів та ідентифікація індикаторів (показників) виконання проекту.

Моніторинг повинен „супроводжувати” проект від етапу його планування, підготовки, безпосередньої реалізації і до етапу досягнення кінцевої мети проекту (табл. 9) Моніторинг є інструментом оцінювання ефективності реалізації проекту. Порівнюючи те, що виконано з цілями і завданнями на визначений відрізок часу, моніторинг дозволяє визначити недоліки, які вчасно потрібно усунути. Моніторинг також забезпечує елементи аналізу відносно того, чому реалізація проекту має певні проблеми, визначає перешкоди та пропонує заходи для їх подолання, шляхи досягнення запланованих цілей. Моніторинг може бути використано з метою регулювання певних цілей та перегляду поточних робочих планів та планів наступного періоду. Це не означає, що цілі повинні легко змінюватися. Однак, якщо результати моніторингу виявляють таку необхідність, потрібно зробити переоцінку, та, при необхідності, модифікувати навіть заздалегідь визначені цілі.

Про деякі методи оцінки та аналізу, які застосовуються при проведенні моніторингу ми уже говорили у попередніх розділах. Тому більш детально зупинимося лише на методах швидкої оцінки та спостереженні.Метод швидкої оцінки, або експрес-оцінки, орієнтований на отримання інформації з тих питань, що є актуальними, швидко і без особливих витрат. Його актуальність полягає не лише в необхідності усвідомлення та грунтовного аналізу, а й зумовлена потребою в розробці дій, методів втручання, коригування соціальної політики та її складових.

Спостереження. Найбільш ефективними варіантами спостереження є неформалізоване спостереження, структуроване спостереження, спостереження-участь.

Неформалізоване спостереження. Спостерігач упродовж певного часу спостерігає за процесом впровадження проекту, не контактуючи з його учасниками. Він занотовує у довільній формі факти і явища, які спостерігав, і в описовому вигляді викладає свої враження стосовно побаченого – процесів і результатів окремих видів діяльності та проекту в цілому, об’єктів проекту, персоналу, якості менеджменту тощо. Таке спостереження відносять до якісних методів збору даних.

Структуроване спостереження. Якщо в ході спостереження будь-якого процесу проектної діяльності, спостерігач не лише занотовує у вільній формі явища, що відбуваються у його присутності, а чітко реєструє їх за визначеною формою/структурою, таке спостереження вважається структурованим.

Спостереження-участь. Основною характерною ознакою цього методу спостереження є те, що спостерігач не лише вступає у контакт з тими людьми, діяльність яких спостерігає, а й бере безпосередню участь у подіях, що відбуваються. Така участь створює можливість для психологічного наближення до персоналу і користувачів проекту, побутових контактів, відчуття дії проекту „ізсередини”, кращого розуміння мотивів діяльності, процесів і результатів.

Таблиця 9. Моніторинг показників

Етапи реалізації проекту

Завдання моніторингу

Рекомендовані напрями та методи

проведення моніторингу

Початок проекту

Проведення ситуаційного аналізу

Визначення потреб цільової групи

Оцінка потенціалу цільової групи та соціального оточення

Оцінка потенціалу та вивчення потреб виконавців проектуШвидка оцінка ситуації

Вторинний аналіз наявної інформації

Аналіз нормативно-законодавчої бази

Аналіз документальних джерел

Експертне інтерв’ю

Фокус-групи з представниками цільової групи

Спостереження

ОпитуванняРозробка плану дій в межах проекту

Перевірка логічної моделі

Оцінка ресурсівЯкісне дослідження (фокус-групи, гнучкі інтерв’ю)

Етапи реалізації (за логічною схемою проекту)

Оцінка процесу

Аналіз перешкод

Аналіз якісних та кількісних змін:

- на індивідуальному рівні;

- на рівні соціального оточення;

- на рівні спільноти;

- на політичному рівні.

Прогнозування та оцінка можливих наслідківСпостереження

Аналіз документації щодо діяльності за проектом

Інтерв’ю та групові дискусії з виконавцями

Інтерв’ю та анкетування користувачів проекту

Інтерв’ю з представниками соціального оточення

Інтерв’ю з представниками органів влади

Інтерв’ю з представниками ЗМІ


Стабілізація проекту

Оцінка результатів, досягнень

Аналіз впливу, наслідків

Оцінка ефективності

Оцінка економічної ефективностіАналіз документації стосовно діяльності за проектом

Опитування представників цільової групи

Оцінка вартості

Використання моделей оцінки ефективності

Індивідуальні та групові інтерв’ю


Корекція проекту

Вивчення потенціалу та потреб цільових груп та виконавців

Аналіз змін на рівнях:

соціального оточення, спільноти, політичному

Перевірка логічної моделі проекту

Розробка подальших кроків


Швидка оцінка

Вторинний аналіз інформації, що отримана на попередніх етапах

Індивідуальні та групові інтерв’ю

Експертні опитування
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка