Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програмСторінка7/8
Дата конвертації21.01.2018
Розмір1,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ідентифікація показників виконання проекту необхідна для розробки і відбору індикаторів виконання, які є специфічними вимірами виконання проекту, відібраними тому, що вони надають цінні, зручні, практичні та порівняльні виміри прогресування у напрямку досягнення очікуваних результатів. Індикатори є також допоміжним засобом, який на додачу до вимірювання досягнення результатів проекту, прояснює завдання проекту та їх внутрішню логіку. Вони також вимірюють ступінь задоволення потреб цілової групи, сприяють своєчасному виявленню переваг і недоліків виконання проекту, допомагають приймати обгрунтовані рішення та розподіляти ресурси, а також надають конкретну інформацію для повідомлення результатів зацікавленим сторонам. Важливо, також, піднімати питання вартості моніторингу показників і дієвості отриманої інформації.

П’ята ознака моделі менеджменту, орієнтованого на результат – необхідність робити припущення, ідентифікувати ризики і долати ці ризики. Як уже зазначалося, процес досягнення результатів базується не причинно-наслідковому зв’язку. Якщо причинно-наслідковий зв’язок залишається у силі, то припущення, які робляться під час розробки проекту, також будуть залишатися в силі. На початку ланцюга результатів (тобто, між заходами і продуктами) менеджери мають найбільшу впливовість на припущення, а також на причинно-наслідковий зв’язок. У подальшому русі по ланцюгу результатів контроль менеджерів над припущеннями робиться слабшим, а ризики поступово зростають. У кінцевій точці ланцюга результатів існує стільки зовнішніх подразників, обставин та непередбачених випадковостей, які можуть позначитися на впливові, що менеджери мають відностно незначну впливовість на вплив. Щоб досягти успіху, необхідно мати план, що розпізнає ризики та ідентифікує стратегії зведення ризиків до можливого мінімуму. Простої ідентифікації ризиків недостатньо.

Що можливе при наявності доброї інформації стосовно ходу реалізації проекту?


 1. Напрямки, де досягнуті певні результати можуть бути зміцненими.

 2. Складні напрямки можна підсилити, спробувати різні підходи чи додати заходи.

 3. Заходи і кількісні результати, які визнані непотрібними, можуть бути вилученими.

 4. Інформація про результати ходу роботи допоможе зрозуміти, що спрацьовує, а що ні.

 5. Можливо збільшувати допомогу цільовим групам чи додавати нові такі групи.

 6. Людські, матеріальні і організаційні ресурси можна виділяти на підставі даних про хід роботи.

Встановлення цілей і завдань

Визначення рівня допустимих норм відхилень

Здійснення контролю

Отримання інформації про відхилення

Порівняння результатів з допустимими нормами відхилень

Опрацювання механізмів контролю

Визначення показників контролю

Результатит перевищують допустимі норми відхилень

Ліквідація відхилень

Результати знаходяться в межах допуску

Моніторинг контрольних точок

Законодавство України про благодійну діяльність.

До основних законодавчих актів, які регламентують діяльність організацій у сфері фандрайзингу можна віднести закони України „Про благодійність і благодійні фонди”, „Про гуманітарну допомогу”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про податок на додану вартість”.

Закон України „Про благодійність і благодійні фонди” визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України. Згідно цього закону, благодійництво – це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство.

Закон України „Про гуманітарну допомогу” визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності і прозорості цього процесу.

Окремі статті законів України „Про оподаткування прибутку підприємств” та „Про податок на додану вартість” визначають порядок оподаткування організацій, які надають або отримують благодійну допомогу, визначають об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування благодійної допомоги тощо.

Згідно статті 7.11. „Оподаткування неприбуткових установ і організацій” Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, у тому числі отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Ця норма Закону застосовується до неприбуткових установ і організацій, які є:


 1. органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

 2. благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III—IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідниками, музеями-заповідниками.

Законом „Про податок на додану вартість” передбачено, що звільнені від оподаткування операції з подання благодійної допомоги, а саме безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), у тому числі при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України, закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів; закладам дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, закладам охорони здоров’я, культури; релігійним, благодійним організаціям, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства України.

Під безоплатною передачею слід розуміти надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов’язаними з ними. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування.

Правила маркування та порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг або виконаних робіт встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 1. Який із запропонованих засобів отримання коштів не є фандрейзингом? 

 1. Проведення передплати на інформаційний вісник громадської організації

 2. Збирання пожертвувань на будівництво торговельного центру

 3. Отримання платні за надання готельних послуг - Вірно

 4. Безкоштовне використання неприбутковою організацією автомобіля для розвезення гуманітарної допомоги

 5. Залучення волонтерів для проведення громадською організацією навчальних програм

Коментар до відповіді:

Отримання платні за надання готельних послуг не є фандрейзингом, тому що готельно-туристичні послуги можуть надаватися лише комерційними організаціями, які мають на це відповідну ліцензію. 1. Який із запропонованих інтернет-проектів може привернути найбільшу увагу донорів? 

 1. Створення  інтернет-магазину “Комп’ютерні аксесуари”

 2. Створення сайту “Як я відпочивав у Криму”

 3. Створення інтернет-сторінки “Наша громадська організація”

 4. Створення сайту “Ліки дітям”

 5. Створення порталу “Як започаткувати власну справу” - Вірно

Коментар до відповіді:

Найбільшу увагу донорів приверне проект “Створення порталу “Як започаткувати власну справу”, тому що його назва узагальнює велику кількість важливих для суспільства питань: розвиток ринкових відносин, боротьбу з безробіттям, боротьбу з бідністю. Більш того, проект з аналогічною назвою “Власна справа” вже привернув увагу донорів і отримав відповідне фінансування. Ви можете ознайомитись з його реалізацією за адресою www.vlasnasprava.info

 1. Який із запропонованих розділів плану реалізації Інтернет-проекту некомерційної організації є зайвим? 

 1. Пошук ресурсів для забезпечення подальшої роботи інтернет-проекту після завершення його фінансування з боку донорів

 2. Проведення тестових випробувань працездатності створеного за проектом web-сайту

 3. Проведення рекламної кампанії у ЗМІ шляхом публікації статей про створюваний некомерційний інтернет-проект

 4. Розробка дизайну, програмного та інформаційного забезпечення некомерційного інтернет-проекту

 5. Розробка переліку основних розділів web-сайту, що створюється за проектом - Вірно

Коментар до відповіді:

Розділ “Розробка переліку основних розділів web-сайту, що створюється за проектом” плану реалізації проекту буде зайвим тому, що ще в описі своєї ідеї та шляхів її реалізації Ви повинні описати перелік основних розділів web-сайту, що буде створюватись, інакше донори не зрозуміють на що Ви плануєте використовувати їх кошти.

 1. Оберіть із перелічених витрат, які пропонується повністю покривати донорам для реалізації Інтернет-проекту, ту, що буде викликати найбільші сумніви у доцільності фінансування 

 1. Витрати на телекомунікації у обсягах 20% від вартості проекту

 2. Витрати на оренду приміщення розміром 12 кв.м. - Вірно

 3. Придбання трьох комп’ютерів

 4. Витрати на відрядження у регіони України

 5. Витрати на залучення закордонних експертів в обсягах 30% від вартості проекту

 Коментар до відповіді:

У донорів буде викликати сумніви необхідність за їх кошти фінансувати оренду приміщення для роботи неприбуткової організації. Якщо в організації немає навіть такого невеликого приміщення, або партнерів, які б надали його на термін реалізації проекту – то ця організація не є достатньо життєздатною і може не виконати свої зобов’язання за проектом. До того ж для реалізації більшості Інтернет-проектів немає необхідності мати окремі приміщення, тому що виконавці проекту можуть працювати навіть на значних відстанях один від одного, спілкуючись по Інтернет.

 1. Чого не потрібно робити, щоб Ваш фандрейзинг був успішним? Знайдіть у перелічених діях той шлях, який НЕ ДОПОМОЖЕ в пошуку донорів

 1. Розсилка анотації проекту на адресу потенційних донорів для з’ясування їх попередньої зацікавленості у підтримці проекту

 2. Перегляд проекту з метою зменшення очікуваних донорських внесків

 3. Пошук посередників, які за “певний відсоток” обіцяють вплинути на донора - Вірно

 4. Перерозподіл робіт за проектом на два або більше самостійних проектів для подальшого фандрейзингу

 5. Переробка проекту у відповідності до вимог нового тендеру, що оголосила донорська організаці

Коментар до відповіді:

Ніякий посередник на допоможе Вашому успіху, а, скоріш за все, тільки нашкодить своїми спробами “домовитись”.

Післямова.

Майбутнє – це сміливість першого кроку

Шановні друзі!

Фандрайзинг і досі залишається новою та новаторською справою для українських організацій, яка надає невідомі досі можливості для вирішення місцевих проблем. В нього треба лише повірити і запалити цією вірою достатню кількість активних членів організації. Крім того, потрібно дотримуватися певних правил, що дасть можливість якнайповніше використати великі розумові здібності учасників процесу пошуку альтернативних джерел фінансування.

У даному посібнику ми намагалися, якомога ближче звести дві реальності – ситуацію, у якій існує проблема, з одного боку, і донорський контекст, з іншого.

Насамкінець наведемо декілька порад.

Критерії оцінки проектних заявок донори розробляють самі, це – частина їх роботи. Деякі донори висвітлюють критерії і повністю або частково анонсують їх в оголошеннях про конкурси і на веб–сайтах, у своїх посібниках і річних звітах.

Ми хочемо відкрити вам загальні критерії гарної проектної заявки, висловлені Андрієм Клєпіковим, директором програм в Україні Міжнародного Альянсу по ВІЛ / СНІД, наведені у методичному посібнику “Разработка проектов”. 1. Стратегія проектної заявки повинна відповідати пріоритетам донора. Це правило майже універсальне. Під пріоритетами ми розуміємо пріоритети конкурсу і, більш широко, пріоритети самого донора. Якщо такі більш – менш відомі по відношенню до донорських організацій, які давно працюють і мають представництва у країні, то про специфічні донорські пріоритети, цілі і завдання “далеких” донорів ви можете довідатися з їх веб–сайтів і відповідних довідників. Звертайте увагу на те, чи є ваша країна серед країн їх пріоритетів. Якщо так, то у вас є шанс. Якщо ви, наприклад, довідалися, що Фонд Елтона Джона підтримує проекти у сфері ВІЛ / СНІД, у тому числі і в Україні, ви можете налагоджувати стосунки. Впевнений, вивчаючи довідники, Інтернетівський простір, спілкуючись із місцевими і приїзжими колегами у пошуках партнера – “донора”, ви можете підібрати десятки достойних кандидатур.

Із кожного правила є виключення, якщо ваш проект вразить донора до глибини його благодійної душі, то цілком можливо, що він його підтримає як “позаконкурсний”, і навіть можливо, що ваш проект започаткує новий пріоритет донора.  

2.  Діяльність у рамках проекту повинна відповідати стратегії. Весь комплекс заходів, які передбачаються проектом, має відповідати стратегічним завданням проекту. Більше того, заходи, як і стратегія, мають відповідати завданням (і навіть “статутним” цілям організації). Проектна заявка повинна послідовно і складно описувати, яким чином будуть досягнуті стратегічні цілі проекту. Аплікаційні форми різних донорів, як правило, передбачають деталізацію заходів у вигляді етапів реалізації проекту, робочих планів, графіків роботи, опису видів діяльності та інших форм, таблиць і описової частини. Слідкуйте за обгрунтованістю кожного заходу, щоб не було казусів на зразок: ви плануєте надрукувати буклет для ЖСБ по профілактиці ВІЛ накладом 50000 екземплярів, а клієнтами вашого проекту є всього 150 ЖСБ. Комплексність, обгрунтованість, логічність і послідовність будуть грати вам на руку при складанні заявки.

3. Результати проекту мають бути обгрунтованими і бажаними. Часом ця частина цікавить донора більш за все: що ж буде у результаті вкладання мною 20000 доларів у цей проект? Це цілком природне запитання. Я думаю, ви вкладаючи набагато меншу суму, хвилювались би більше. Як зміниться ситуація, процес, відношення, поведінка? Все це надзвичайно хвилює донора. Очікувані результати моють бути викладені у гарній проектній заявці, а їх реалістичність, значимість і наглядність може відіграти свою роль при прийнятті рішення про підтримку вашого проекту. Не забувайте писати про прогнозовані результати. Але не впадайте у іншу крайність, не намагайтеся вашим проектом перевернути світ, не описуйте “Нові Васюки”. Хоча не всі донори читали “Дванадцять стільців”, але там справа чуть не дійшла до мордобою. Так що, як кажуть, не перегніть палицю. У цьому вам допоможуть дані моніторингу і оцінки, методи збору цієї інформації, якісні і кількісні методи, індикатори змін, прогресу і успіху. На етапі складання проектної заявки важливо включити всі ці елементи, звичайно, це означає, що ви берете на себе певні зобов’язання: через один квартал досягнути X, а ще через один – Y, до кінця проекту – Z. Ці “рубежі успіху” і їх обгрунтованість нададуть вашій роботі систематичності, а донору впевненість у вас і вашій роботі. Підсумки проекту, результати, їх обгрунтованість, значимість і наглядність ще на етапі плану, проектної заявки мають “спокусити” донора і розпалити бажання підтримати ваш проект.

4. Бюджет проекту має бути реалістичним і відповідати запланованій діяльності. Донорська підтримка у першу чергу полягає у фінансування проекту, тому до бюджету проекту і суми потенційного гранту у донора особливо уважне відношення. Не відлякуйте донора несподівано великою сумою, звертайте увагу на заявлені донором ліміти (інколи максимальна сума гранту обумовлюється у оголошенні про конкурс). Особливу увагу звертайте на всі вимоги, такі як валюта (долари, євро, гривні) бюджету, формат (Excel, Word) його складання, процентне співвідношення програмних і адміністративних видатків, співфінансування і внесок організації. Не беріть цифри “зі стелі”, наприклад, якщо плануєте придбати обладнання, довідайтеся про всі модифікації і ціни зарані, якщо плануєте виплачувати зарплату чи гонорари в рамках проекту, нарахуйте податки і нарахування (обов’язково складайте бюджет за участю бухгалтера). Кожна бюджетна строка має відповідати заходам робочого плану. Обгрунтовуйте навіть незначні видатки, інколи у 20-ти тисячному проекті пояснюється кожна дрібниця, наприклад, навіщо потрібно придбавати телефонні картки і проїздні квитки, яка їх вартість тощо. Пам’ятайте, що донори майже завжди “ріжуть” бюджет. Будьте коректні і специфічні, і, можливо, ваш бюджет схвалять без змін.  

5. Проект має бути життєздатним і перспективним. Хоча реалізація проекту завжди обмежена часовими рамками (найбільш популярними є річні проекти), завжди залишається актуальним питання: а що буде після закінчення проекту? Так, організація досягне запланованих результатів, відбудуться певні зміни, але  що ж потім? Все піде на спад, обернеться крахом, вернеться на криги своя? Чи не прирікає себе донор на “замкнуте коло” підтримки майбутніх нових і нових проектів? Саме тому донори приділяють увагу життєвості як проекту, так і організації, а також довгостроковим перспективам.

Життєвість полягає у здатності організації підтримувати діяльність, розпочату у рамках проекту, на подальших етапах уже самостійно або при мінімальному фінансуванні з боку донора. Тому ідеальна проектна заявка (якщо це не одноразова діяльність, така як видання одного буклету) має містити стратегію “життя після гранту”. По мірі готовності ви можете обмежитися одним абзацем по цьому питанню, подумати про плани по “фандрайзингу” і оптимальному  використанню ресурсів, придбаних у рамках цього і попередніх проектів. Якщо ви маєте наміри продовжувати розпочату роботу і готові брати на себе відповідальність по підтримці діяльності проекту при фінансуванні, яке зменшується (наприклад, гарантуєте, що робота проекту може продовжуватися не один рік, а цілих три, навіть якщо донор на другий рік надасть вам 50% початкової суми гранту, а на третій – 255), то ви вже зараз можете забезпечити собі більш довгосторокову підтримку з боку донора. У будь якому випадку, принцип “не нашкодь” цілком можна застосувати до донорської підтримки, і при складанні проектної заявки варто переконатися самому і переконати донора, що після закінчення проекту хуже не буде, не буде краху із-за несподіваної зупинки у вашій роботі.

Силу життєвості організації надасть також партнерство і підтримка з боку інших “ключових гравців”. Адже ви не Робінзон і не будете реалізовувати проект на безлюдному острові. А тому підкресліть ваші партнерські зв’язки  з другими організаціями, владними структурами. Співробітництво тільки підсилить вашу роботу, намагайтесі його налагоджувати і не соромтеся про нього розповідати.

6. Організація повина мати досвід, достатні ресурси і кваліфіковані кадри, необхідні для здійснення проекту. “Кадри вирішують все” – цей старий принцип цілком можна застосувати до оцінки проектної заявки. Які б плани не будували, їх реалізація залежить від здібності ваших співробітників його втілити, від їх досвіду, кваліфікації, інтереса, мотивації і здібностей вивчати і впроваджувати нове. У проектній заявці необхідно переконати донора у вашій здібності здійснити все заплановане. Особливо це стосується нових, незнайомих донору організацій, або старих, але які мають невдалий досвід спілкування з донорами. Свідоцтвом вашої кваліфікації і досвіду можуть бути успішно реалізовані попередні проекти, CV (біографії) основних виконавців проекту, рекомендаційні листи, публікації в пресі. Ресурси організації (штатні співробітники, консультанти, волонтери, приміщення, обладнання тощо) повинні бути співрозмірними з завданнями проекту, і навпаки. Репутація організації, керівника проекту і співробітників також відіграють велику роль. Інколи навіть погано написаний проект не відверне донора від його підтримки, так як він знає, що команда виконавців проекту зробить справу, і зробить її “на відмінно”.

7. В проекті має бути душа!  Проектна заявка – це всього аркуші паперу. Донори, які розглядають заявки, читають сотні сторінок, наповнених різними словами, цифрами, таблицями, графіками, завіреними печатками і підписами. Гарна заявка відрізняється від поганої тим, що за нею видно життя, ваша робота. Ваше завдання – добитися, щоб “папір” заговорив людською мовою, щоб він викликав зацікавленість, міг відповісти на всі запитання донора і міг за себе постояти. Вас не буде поряд з цим папером у самий відповідальний момент, так що, після того як ви поставили крапку у кінці проектної заявки, можливості додати що-небудь, роз’яснити, уточнити і переробити може і не буде надано.

Як же вкласти душу в проект? Не потрібно тужитися. Будьте природніми, крім професійної термінології, не забувайте про звичайну мову і, головне, якщо ви займаєтеся цікавою і потрібною справою, спробуйте надати проекту ту енергію, яка живить вашу роботу. Проекти пишуть не для того, щоб просити, а щоб робити, тому відвертість, сила, мотивація, зацікавленість, відданість, наполегливість, впевненість відчуваються у гарній проектній заявці, і у такої заявки, незалежно від донорської підтримки, є майбутнє!Пам’ятайте! Гарний проект – це проект, виконаний з точки зору потреб і проблем споживачів, а не організації – виконавця.

Бажаємо вам успіхів.

Людина, яка має на меті займатися фандрайзингом, повинна ознайомитися із основними поняттями сфери фандрайзингу. Отже:Адміністративні видатки - витрати, необхідні для виконання адміністрування програми чи проекту.

Аплікат (заявник) - юридична чи фізична особа, яка подає заявку (як правило, у вигляді проекту) на отримання благодійної допомоги.

Аплікаційна форма - спеціально розроблена донорською організацією стандартна схема для написання проекту для отримання благодійної допомоги (гранту).

Безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги  без  будь-якої  грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам.

Безповоротня фінансова допомога – сума коштів, передана платнику податків згідно договору дарування, які не передбачають компенсації або повернення коштів (за виключенням бюджетних дотацій та субсидій).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconІнформація про центр (колектив, новини, членство, про Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини") та його діяльність
Благодійний фонд "Бізнес-Інкубатор Тернопільщини" та його діяльність
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПремія «Скарби землі Болохівської» Благодійний фонд «Закон та справедливість»

Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconМіжнародний фонд “відродження”
Міжнародного фонду “Відродження” (мфв) було підтримання громадських ініціатив І ви­конання власних операційних проектів, що спрямовані...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЦільові програми І проекти в діяльності бібліотек
Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги керівникам структурних підрозділів цбс в питаннях складання цільових бібліотечних...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconНаціональної спілки краєзнавців україни благодійний фонд імені івана та юрія лип (одеса) перший інформаційний лист
«Дороги пам’яті»: Керч – Харків – Канів – Казань – Полтава – Одеса – Київ – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Станіславів – Тарнів...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПрава та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Учасники клінічного дослідження лз
Спонсор (замовник) це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування лз І відповідають...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconЗвіт про роботу Чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2017 році
«Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти», державних,...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Волонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка