Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичногоСкачати 371,05 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір371,05 Kb.

Вступ

Мета: ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного, семестрового й річного оцінювання; визначити хронологічні межі й періодизацію історії середніх віків; охарактеризувати спадщину Середньовіччя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Поняття: «середні віки», «історичні джерела», «літописи», «хроніки».

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань

1. Що таке історія?

2. Який період історії ви вивчали в 6-му класі?

3. Що найбільше вам запам’яталося з історії стародавнього світу? Чому?

4. Що стало причиною занепаду Римської імперії?

5. Як ви вважаєте, чому саме з падінням Західної Римської імперії закінчується історія давнього світу?

6. Назвіть хронологічні рамки історії давнього світу.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Місце Середньовіччя в курсі всесвітньої історії

Робота з документом

Відомий російський історик А. Гуревич про Середньовіччя і сучасність. «Середні віки давно закінчилися, вони дуже далеко від нас. Але. Середньовіччя — це епоха, коли було закладено багато основ сучасного світу. Перш за все Середньовіччя — епоха панування християнства як релігії... певної системи моральних принципів... У галузі моралі, в оцінці поведінки людини і його ідеалів Європа залишається спадкоємицею християнства, а отже, і Середньовіччя. У середні віки розвинулись ті мови, якими й зараз розмовляє населення Європи, і сформувались — наприкінці цієї епохи — європейські нації. В ту епоху склались основні європейські держави, парламенти, правові та судові системи. Принципи римського права, успадковані Середньовіччям, були передані Європі Нового часу».Запитання

1. Які елементи спадщини Середньовіччя виділяє вчений?

2. Спробуйте навести конкретні приклади, розвинувши думку вченого.

Хронологічні межі й періодизація історії середніх віків

Учитель креслить на дошці стрічку часу і наносить на ній періоди історії давнього світу, середніх віків, що вивчатиметься у 7 класі, та Новий час.Завдання

1. Скільки часу охоплює історія давнього світу?

2. Підрахуйте, скільки тривав період середніх віків і Нового часу.

3. Яку закономірність ви можете визначити?Джерела з історії Середньовіччя

Робота з підручником

Опрацюйте відповідний текст підручника і виконайте завдання.Завдання

1. Запишіть у зошиті визначення поняття «історичні джерела».

2. Складіть таблицю «Види історичних джерел».

Види історичних джерел

Письмові Усні Речові ЕтнографічніIV. Закріплення знань учнів

1. Що таке «середні віки»?

2. Чому ми вивчаємо історію Cередньовіччя?

3. Як вивчають історію середніх віків?

4. Чи дійсно ці століття були «темними»?

5. Чи бувають «темні віки» взагалі?V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника:
Тема 1. Середньовічний світ західної Європи

Тема: Народження середньовічної Європи

Тема: Прихід до влади династії Каролінгів

Мета: називати хронологічні межі середніх віків, час Великого переселення народів, дати падіння Західної Римської імперії, існування Франкської держави Меровінгів, імперії Карла Великого та Верденського договору, видатних правителів раннього Середньовіччя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Поняття: «Cередньовіччя», «політична роздробленість», «Велике переселення народів», «германці», «вестготи», «остготи», «гуни», «династія», «майордом».

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань

1. Яка епоха історії наступила після епохи стародавнього світу?

2. Яка подія стала початком Середньовіччя?

3. На які періоди ділиться епоха Середньовіччя?

4. Які науки допомагають у вивченні епохи Середньовіччя?

5. З названих понять оберіть ті, що належать до речових історичних джерел.

Хроніки, балади, обладунки лицаря, ікона, монети, листи, арбалет, скульптури, руїни фортеці, літописи.

6. Співвіднесіть назви періодів історії з хронологічними рамками.

1492–1914 рр. Історія давнього світу

1914–2008 рр. Історія середніх віків

до 476 р. Історія Нового часу

476–1492 рр. Історія новітнього часуІІІ. Вивчення нового матеріалу

Велике переселення народів

Робота з підручником

дати відповіді назапитання.Робота з атласом

1. За допомогою карти атласа «Велике переселення народів. Загибель Римської імперії» з’ясувати, де та які королівства виникають у V ст. Відповіді оформляються на дошці та в зошиті у вигляді таблиці «Королівства варварів».

• Галлія — Бургундське королівство Франкське королівство.

• Італія — Остготське королівство.

• Іспанія — Вестготське королівствою

• Північна Африка — Вандальське королівство.Франкське королівство

Робота з підручником

Опрацювати текст підручника і скласти схему «Військова реформа Карла Мартелла».Імперія Карла Великого та її розпад

Робота з картою

За допомогою карти атласа «Франкське королівство. Імперія Карла Великого» та «Розподіл Франкської держави» дати відповідь на запитання.

1. Назвіть напрями та дати найважливіших походів Карла Великого.

2. Назвіть території, завойовані Карлом Великим.

3. Назвіть території, які були залежні від імперії Карла Великого.

4. Назвіть королівства, які виникли після розподілу імперії Карла Великого.IV. Закріплення знань учнів

1. Назвіть хронологічну межу існування Франкської держави Меровінгів

та імперії Карла Великого.

2. Якого року Франкська держава стала імперією?

3. За яким договором та якого року відбувся поділ імперії Карла Великого

на самостійні держави?

4. Назвіть видатних правителів раннього Середньовіччя.

V. Оцінювання знань учнів

VI. Домашнє завдання

Прочитати відповідний матеріал підручника.


Тема: Людина Середньовіччя

Мета: називати хронологічні межі середніх віків, час Великого переселення народів, характерні ознаки взаємодії людини і природи у Середньовіччі; наводити приклади взаємодії людини і природи у середні віки, рухів народонаселення

Поняття: «Середньовіччя», «міграція».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань

1. Дайте визначення понять: Велике переселення народів, варвари, варварські королівства, майордом, феодальна роздробленість.

2. Назвіть хронологічну межі існування Франкської держави Меровінгів та імперії Карла Великого.

3. Якого року Франкська держава стала імперією?

4. Назвіть королівства, які утворилися на території імперії Карла Великого.

5. Про кого йдеться?

Був увінчаний імператорською короною, після його смерті сини знищили те, що ним було створено.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Зміни в структурі населення

Робота з таблицею

Учні мають ознайомитися з таблицею «Зростання населення Європи в 1000–1500 рр. (млн чол.)» і дати відповіді на запитання до неї.Країни Чисельність населення в млн чол. у 1000–1500 рр.

1000 р. 1100 р. 1200 р. 1300 р. 1350 р. 1450 р. 1500 р.

Франція 9 11 13 17 15 14 15, 5

Англія 1, 6 1, 8 2, 3 3 2,4 3 3, 6

Німеччина 5, 4 6, 4 7, 3 9, 1 8, 5 9, 6 10, 8

Італія 7 7, 5 8 10 8 10 11

Іспанія і Португалія 9 8 7 6 5 6 8,5Запитання

1. Які країни та чому були найбільш заселені?

2. Зверніть увагу на період з 1300 по 1500 роки. Чим можна пояснити скорочення населення у цей період?

3. Які ще чинники могли впливати на чисельність населення?Господарська діяльність населення Європи

Запитання

Якщо ліс відігравав таку велику роль, то чому його площа так суттєво скоротилася? Поясніть це. Намагайтесь врахувати всі чинники.Розвиток техніки. Винаходи

Робота з таблицею

Привести у відповідність технічні винаходи та їх призначення.

1 Хомут А плавильна піч

2 домна Б виготовлення залізних виробів

3 ковальська справа В збруя для тяглових тварин

4 гончарна піч Г прилад для отримання енергії води

5 ткацький верстат Д прилад для випалювання значної кількості гончарних виробів

6 верхньобійне водяне колесо Е прилад для збільшення продуктивності праціВідповідь: 1 В; 2 А; 3 Б; 4 Д; 5 Е ; 6 Г .

Робота з поняттям

Взявши до уваги все те, про що ви дізналися на уроці, спробуйте самостійно дати визначення поняття «внутрішня колонізація».IV. Закріплення знань учнів

1. Дайте визначення понять «внутрішня колонізація», «міграція», «епідемія», «чорна смерть».

2. Назвіть чинники, що спричинили уповільнювали зростання кількості населення.

3. Наведіть приклади взаємодії людини і природи в середні віки.V. О цінювання знань учнів

VI. Домашнє завдання.

Опрацювати відповідні параграфи підручника: завдання 3 на С. 35.Тема: Суспільство і держава

Мета: називати основні стани суспільства, характеризувати основні ознаки середньовічного суспільства, станової монархії; порівнювати становище різних верств суспільства. охарактеризувати структуру середньовічного суспільства, станової монархії; з’ясувати причини політичної роздробленості; розвивати в учнів навички роботи з історичним джерелом, складання таблиць, працювати в групах

Поняття: «феод», «феодальна драбина», «стани», «станова монархія» «стани», «станова монархія», «політична роздробленість», «герцог», «маркіз», «парламент», «Генеральні штати».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Наведіть приклади взаємодії людини і природи в середні віки.

2. Дайте визначення понять «міграція», «внутрішня колонізація».

3. Яку роль відіграла внутрішня колонізація в середні віки?ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Феодальна драбина

Робота з підручником

Опрацювати матеріал підручника і дати відповідь на запитання.

1. Хто стояв на верхівці васальної піраміди і був власником усієї землі в державі?

2. Який зі станів середньовіччя не входив до васальної піраміди і чому?

3. Якими були обов’язки сеньйора та васала?

4. Як ви розумієте вираз «Васал мого васала — не мій васал».Стани середньовічного суспільства

Робота з таблицею

Учитель пропонує учням ознайомитись з документом X–XI ст. про повинності залежного англійського селянина і потім скласти таблицю «Повинності селян». Селянин протягом року щотижня повинен виконувати два дні таку роботу, яка йому буде запропонована як тижнева панщина, у період жнив — три дні тижневої панщини, а зі Стрітення до Великодня — три. Якщо він виконує візницьку повинність, нехай не працює в той час, коли його кінь перебуває поза двором. До свята св. Михайла він повинен сплатити 10 пенсів і до свята св. Мартіна — 23 міри ячменя й двох курей, до Великодня — ягня або 2 пенси. І він повинен від свята св. Мартіна до Великодня сторожити панський загін, коли до нього дійде черга. І відтоді, коли перший раз восени орють, до свята св. Мартіна він повинен щотижня орати один акр і готувати насіння для посіву в коморі пана. Крім того, він повинен зорати три акри на прохання пана й два — за користування сіном. І він повинен сплатити свій пенс із вогнища.Варіант заповнення таблиці

Панщина Натуральний оброк Грошовий оброк

Розвиток середньовічних міст

Опрацювати п. 6 § 3 визначити,які нові групи населення з’явилися після виникнення міст.Середньовічне королівство

Робота зі схемою

По ходу розповіді учителя учні мають скласти схему «Система управління середньовічним королівством».

Король

Майордом — головний міністр у державіГерцог — глава великих племен (спадкова посада)

Граф — управляв невеликим округом (призначався королем)

Маркграф — управляв прикордонним округом

Право і суд

Опрацюйте текст та дайте відповідь на питання.

1. У чому полягала вигода в організації судів для королівської влади?

2. Чи було, на вашу думку, судочинство середньовічної Європи досконалим?

Відповідь обґрунтуйте.

IV. Закріплення знань учнів

1. Що таке держава? Які її основні ознаки?

2. Як і чому змінювався державний лад у середньовічній Європі

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.Тема:Середньовічне місто

Мета: охарактеризувати цехове ремесло; пояснити причини появи середньовічних міст; порівнювати античне й середньовічне місто, побут, житло, різних станів середньовічного суспільства; розвивати навички роботи зі схемами і таблицями, аналізу документів, працювати в групах.

Поняття: «цех», «ремесло», «магдебурзьке право», «магістрат», «бургомістр», «мер», «ратуша».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Історичний диктант

Учні мають дати визначення термінам: «монархія», «феодальна роздробленість», «станова монархія», «парламент», «Генеральні штати», «стани».ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Виникнення міст

Завдання

1. За наведеним переліком назв європейських міст та їх перекладом спробуйте пояснити причини появи тих чи інших міст.

• Оксфорд — «бичачий брод»;

• Франкфурт — «вільний брод»;

• Ньюкасл — «новий замок»;

• Кембрідж — «міст через річку Кем»;

• Мюльхаузен — «дім мельника (мірошника)»;

• Страсбург — «фортеця на дорозі»;

• Сент-Етьєн — «святий Етьєн».

2. Про що свідчать такі назви?

3. Чому міста виникали саме в таких місцях?

Робота за картою

За допомогою карти історичного атласа «Торгівля та ремесло країн Європи та Близького Сходу в Х–ХV ст.» виконати завдання.

1. Назвіть великі торгово-ремісничі міста Європи та Близького Сходу.

2. Назвіть міста-комуни у Західній Європі.

3. Назвіть міста, які отримали магдебурзьке право.

Ремесло, цехи

Робота з таблицею

Учні мають співвіднести терміни, поняття та їх визначення.

1 Ремесло А Об’єднання ремісників однієї спеціальності

2 ремісник Б дрібне ручне виробництво товарів кустарним способом

3 майстер В працівник, який оволодів спеціальністю, але не став членом цеху

4 підмайстер Г_власник ремісничої майстерні, який безпосередньо виконує замовлення

5 шедевр Д процес поглиблення професійної спеціалізації

6 цех Е_зразковий виріб, виготовлений підмайстром

7 суспільний розподіл Ж особа, яка оволоділа певною спеціальністю й виготовляє

праці вироби на продаж кустарним способомВідповіді: 1 Б; 2 Ж; 3 Г ; 4 В ; 5 Е ; 6 А; 7 Д.

Торгівля та лихварство

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника

Учні мають відповісти на запитання: «Яким ви уявляєте середньовічного

городянина?».ІV. Закріплення знань учнів

1. Коли і чому виникали середньовічні міста?

2. Хто жив в містах і чим вони займались?

3. Яким був статус міст та їх населення?

4. Чим городяни відрізнялись від інших верств населення?

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідні параграфи підручника.Тема: Матеріальний світ і повсякденне життя

Мета: познайомити учнів з технічними винаходами, атрибутами повсякденного життя; дати уявлення про феодальний замок, інтер’єр житла, транспорт, зброю та військові спорядження; розвивати в учнів уміння порівнювати історичну інформацію.

Поняття: «цехи», «статут», «майстер», «товар», «ярмарок», «банк».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Яке середньовічне право ілюструє приповідка «Що з воза впало, те пропало»?

2. Установіть відповідність.

1 Ратуша А Людина, яка надає позику під проценти.

2 бургомістр Б група найбагатших і найвпливовіших городян

3 хартія В будівля місцевого самоврядування

4 патриціат Г_глава місцевого самоврядування

5 ярмарок Д щорічний великий торг

6 лихвар Е_документ, який надавав або підтверджував певні права

Відповідь: 1 В; 2 Г ; 3 Е ; 4 Б; 5 Д; 6 А.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розвиток техніки

Робота з підручником

опрацювати текст підручника і на основі отриманої інформації скласти таблицю «Розвиток техніки».Технічне пристосування Використання Значення

Житло і хатнє начиння

Робота з підручником

Опрацюйте відповідний параграф підручника та опишіть:

1-а група. Житло та хатнє начиння заможного городянина і феодала.

2-а група. Житло та хатнє начиння селянина.Феодальний замок

Завдання

Використовуючи малюнок у підручнику, опишіть зовнішній вигляд феодального замку та дайте відповідь на запитання.

1. Для чого будували замки?

2. Як змінювалось їх призначення?Транспорт і шляхи сполучення

За допомогою карти атласа «Торгівля та ремесло країн Європи та Близького Сходу у Х–ХV ст.» виконайте завдання.

1. Назвіть місця найбільших ярмарків.

2. Назвіть найбільші торговельні союзи та міста, які до них входили.

3. Назвіть найбільші центри виробництва тканини, металевих виробів, суднобудування.

4. Назвіть основні напрямки перевезення товарів.

5. Що везли на ярмарки до Європи? Що вивозили з Європи на Схід?

Зброя та військове спорядження

назвати рицарську зброю та складові обладунків (лати, каска, щит, спис, меч, кинджал, лук, сагайдак, бойовий кінь і стремена).Одяг і прикраси. Їжа та напої

Порівняти одяг та прикраси за часів Середньовіччя та античності, порівняйти їжу та напої Середньовіччя та античності.IV. Закріплення знань учнів

1. Назвіть характерні ознаки розвитку сільського господарства доби у середні віки.

2. Назвіть основні винаходи в техніці?

3. Яким транспортом користувалися середньовічні жителі Європи?

4. Яку зброю та яке військове спорядження використовував середньовічний воїн?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до узагальнення за темою «Народження середньовічного

світу».


3. Підготувати 5 запитань за матеріалом теми.
Тема: Узагальнення знань за темою: «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»

Мета: повторити й узагальнити матеріал теми; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, визначати їхню суть, причини та значення, давати характеристику історичним діячам, працювати з джерелами інформації, висловлювати власну точку зору щодо тих чи інших історичних явищ і подій; сприяти появі в учнів зацікавленості до історичних подій.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Обладнання: підручники, картки із завданнями, кросворди.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Мотивація діяльності учнів

ІІІ. Основна частина

Гра «Вгадай героя»

За допомогою невеликих характеристик осіб, біографічних даних; учні вгадують особу.

1. Останній римський полководець, переможець Аттіли у битві при Каталаунських полях, вважався останнім захисником Римської імперії. (Аецій)

2. Майордом франків, фактичний глава держави. У 732 р. Розбив арабів при Пуатьє. Здійснив військову реформу. (Карл Мартелл)

3. Король франків, був при владі майже 50 років. Проводив активну завойовницьку політику. Покровитель науки та освіти. У 800 р. дістав титул імператора Франкської держави. (Карл Великий)

4. У 486 р. став вождем франків і розгромив військо римського намісника у битві при Суассоні, а у 500 р. він став королем. За його правління було ухвалено письмову збірку законів «Салічна правда» та запроваджено як державну релігію християнство. (Хлодвіг)Історичний диктант

Учні мають дати визначення понять: «Середньовіччя», «міграція», «стани», «станова монархія», «феодальна роздробленість», «цех», «ремесло».Перевірка хронологічних умінь

По черзі показує на картках дати, а учні називають події.

• 498 р. (утворення Франкської держави);

• 500 р. (хрещення Хлодвіга);

• 732 р. (битва при Пуатьє);

• 800 р. (Карл Великий отримав титул імператора);

• 843 р. (Верденський договір).

Розв’язання кросворда

Кожна пара учнів складає кросворд.

У цьому кросворді остання літера попереднього слова є першою літерою наступного слова.

Запитання

1. Земельний наділ, який отримував воїн за службу у війську. (Феод)

2. Кількаповерхова кам’яна вежа у замку феодала. (Донжон)

3. Держава, на території якої зародилося магдебурзьке право. (Німеччина)

4. Середньовічна зброя. (Арбалет)

5. Г арантований прибуток, який давав священику феодал. (Титул)

6. Людина, яка дає гроші в борг під великі відсотки. (Лихвар)

7. Знатний воїн часів Середньовіччя. (Рицар)

8. Місто, яке у 455 р. захопили вандали. (Рим)

9. Управитель королівським двором у франків. (Майордом)

10. До якої династії належали перші королі франків? (Меровінгів)

11. «Васал мого __ — не мій васал». А чий? (Васала)

12. Титул французького католицького священика. (Абат)

13. Змагання рицарів. (Турнір)

14. Німецький парламент. (Рейхстаг)

15. Титул вищого дворянства. (Герцог)

16. Дворянський титул, середній між герцогом і бароном. (Граф)

17. Власник земельного наділу. (Феодал)

18. Середньовічна зброя. (Лук)

19. Ім’я першого імператора франків. (Карл)

20. Ім’я онука Карла Великого. (Лотар)

21. Останній імператор Західної Римської імперії Августул (Ромул)IV. Підбиття підсумків

V. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання, повторити терміни

та поняття.

Тема:Тематичне оцінюванн я за темою: «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивчених тем згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

Хід урокуІ. Організаційний момент

ІІ. Оцінювання та перевірка знань учнів

Завдання 1

Вибрати одну правильну відповідь.

1. Великим переселенням народів називають:

А відкриття нових земель;

Б завоювання германських племен під тиском гунів; +

В вторгнення арабів на територію Європи.

2. Королівство франків виникло на території:

А Галлії; +

Б Італії;

В Північної Африки.

3. У 486 р. у битві біля міста Суассон франки розгромили:

А гунів;


Б арабів;

В римлян. +

4. Г оловним міністром Франкської держави був:

А майордом; +

Б ерц-герцог;

В граф.


5. Представник короля в будь-якому регіоні королівства мав право збирати податки, командував місцевим військом, виконував судові функції.

А Майордом;

Б маркграф;

В граф. +

6. Грошовий штраф за «Салічною правдою»:

А вергельд;

Б салід; +

В божий суд.

7. Хто з представників династії Меровінгів мав прізвисько Короткий?

А Хільдерік ІІІ;

Б Хлодвіг;

В Піпін. +

8. Карл Великий був проголошений імператором:

А 756 р.;

Б 768 р.;

В 800 р. +

9. Держава, що базується на одноосібній владі, — це __ :

А комуна;

Б республіка;

В монархія. +Завдання 2

1. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Держава А форма державного управління, за якої влада

належить одній людині — королю

2 монархія Б надання великим землевласникам владних

повноважень над певною територією

3 імунітет В порядок, що склався в середні віки, за яким

король для вирішення найважливіших питань

скликав представників станів

4 феодальна роздробленість Г_особлива форма політичної влади, що існувала

в соціально неоднорідному суспільстві

5 станово-представницька Д період в історії середньовічної Європи, якому

монархія був притаманний поділ держави на великі та

дрібні феодальні володінняВідповідь: 1 Г ; 2 А; 3 Б; 4 Д; 5 В.

2. Установіть відповідність між поняттями та їхніми ознаками

А Феодалізм Б феодальна роздробленість

1 Земля — основне багатство;

2 феодальна залежність селян;

3 основні групи населення феодали та залежні

селяни;

4 слабкість королівської влади;5 феодальні з’їзди;

6 панування натурального господарства;

7 король — перший серед рівних;

8 розпад великої держави на ряд самостійних

володінь

Відповідь: А 1, 2, 3, 6; Б 4, 5, 7, 8.

3. Установіть відповідність між датами і подіями:

А 498 р. 1 Битва при Пуатьє

Б 800 р. 2 Утворення Франкської держави

В 732 р. 3 Верденський договір

Г_843 р. 4 Карл Великий отримав титул імператораВідповідь: А 2; Б 4, В 1; Г 3.

Завдання 3

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Виникнення Магдебурзького права;

Б створення «Салічної правди»;

В Карл Великий отримав титул імператора;

Г поява середньовічних міст.

2. Установити хронологічну послідовність правління правителів у франків.

А Карл Мартелл;

Б Хлодвіг;

В Карл Великий;

Г Піпін Короткий.

Відповідь: 1 В, А, Г, Б; 2 Б, А, В, Г.

Тема 2. Релігійне та культурне життя середньовічної Европи

Тема: Католицька церква в V-XIIIст.

Мета: дати уявлення про характерні ознаки середньовічного світогляду, місце і роль церкви в житті суспільства, з’ясувати причини розколу християнства; католицька церква ,формувати в учнів толерантне ставлення до представників інших релігій.

Поняття: «церква», «церковний розкол», «патріарх», «папа римський», «католицизм», «кардинал», «єпископ», «ченці», «монастир».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. З курсу історії стародавнього світу пригадайте, де і коли виникло християнство.

2. Яким спочатку було ставлення до християнства в Римській імперії?

3. Коли та ким офіційно було дозволено вільно сповідувати християнство?

4. Яка книга була головною у християн?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Християнська церква в середньовічному суспільстві

Робота з історичними текстами

Опрацювати текст і дати відповіді на запитання. Ястребицька А. Л. Релігія та церква в житті середньовічного суспільства

Роль церкви в житті західноєвропейського середньовічного суспільства була насправді всеохопною: церква претендувала на те, щоб керувати суспільством. Проповідники, порівнюючи суспільство з людським тілом, називали священиків головою й очами, знать — руками, а простолюд — ногами... Церква виконувала багато функцій, які пізніше стали належати державі. Церква очолила... рух протии феодальних воєн, за «Божий мир»... Церква дбала про бідних, хворих, сиріт і людей похилого віку. Вона контролювала освіту і виробництво книг...

1. Чому середньовічне суспільство називають християнським?

2. Що таке «божий мир»?

3. Якою була роль церкви в житті середньовічної Європи?Християнство на початку Середньовіччя

Робота з підручником

параграфа та ілюстрація (рис. 1 «Святий Августин») і дати відповіді на запитання.

1. Хто такий Августин Аврелій?

2. Завдяки якій своїй праці Августин став популярним?Християнізація Європи. Церковний розкол 1054 р.

Робота з документом

Опрацювати документ і дати відповідь на запитання.

З капітулярію Карла Великого «Про області Саксонії»

...Хто вдереться до церкви силою, або візьме щось звідти силою або потай, або спалить саму церкву, — нехай буде покараний смертю... підлягає покаранню на смерть карі кожен, хто вб’є єпископа, пресвітера або диякона... хто з племені саксонського буде і далі уникати хрещення, не з’явиться для здійснення над ним цього таїнства, бажаючи залишатись в язичницькій вірі, — буде покараний на смерть.

1. Чим пояснюється сила і вплив церкви?

2. Як ви розумієте термін «християнізація»?

3. Якими шляхами вона відбувалася?

Розповідь

про церковний розкол 1054 р., під час якої учніскладають схему.

Християнська церква

1054 р.


Католицька — «всесвітня» Православна — «правильна віра»

Робота з історичною картою

Розглянути і дати відповіді на питання.

1. Чи можна сказати, дивлячись на карту, що кордони церковного розколу повторюють кордони Східної та Західної Римської імперії?

2. Назвіть країни, населення яких сповідувало католицтво.

3. Назвіть країни, які прийняли православ’я.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Історичний диктантV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.


Тема: Організація папством Хрестових походів

Мета: з’ясувати причини, хід та результати хрестових походів, охарактеризувати діяльність католицьких чернецьких орденів, суть єретичних рухів; продовжити формування навичок самостійної роботи з підручником.

Поняття: «інквізиція», «єресь», «аутодафе», «целібат», «схизма».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Яка подія сталася у християнстві 1054 р.?

2. Назвіть світові релігії, що існували в XI ст. ?

3. Яким було ставлення до мирського життя у середні віки?

4. Розкрийте роль церкви в житті середньовічної людини?

5. На які стани поділялося середньовічне суспільство?ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Хрестові походи

Рольова гра

Учні розбиваються на групи, що представляють селян, лицарів, городян, купців, сеньйорів. Користуючись текстом підручника або додатковим матеріалом, учні повинні пояснити, чому вони вирушили у хрестовий похід. Під час презентації учні заповнюють таблицю «Мета хрестових походів».1)Учасники хрестових походів…..

2)Мета учасників хрестових походів: Спільна мета: Звільнити Гроб Господень з рук невірних

3)Відмінності:Селяни Позбутися феодальної залежності та отримати землюЛицарі Збагатитися за рахунок пограбування завойованих країн Сеньйори Заснувати на завойованих землях нові держави; отримати більше підданих Купці Отримати нові багатства за рахунок розширення торгівлі з іншими країнами. Духівництво Розширити сферу впливу католицької церквиЧернечі ордени. Папство у ХІІ–ХІІІ ст.

Повідомлення учнів про чернечі ордени бенедиктинців, клюнійців, цистеріанців, міноратів, домініканців.Єресі та інквізиція

Робота в групах

клас на дві групи, опрацювати відповідний текст підручника та виконати завдання в групі.

1-а група. З’ясуйте, хто такі вальденси і якою була мета їхньої діяльності.

2-а група. З’ясуйте, хто такі катари і якою була мета їхньої діяльності.Робота над поняттями

Учні заносять до зошита визначення понять.Єресь — релігійне вчення, що заперечує основні положення церкви та її організаційні форми.

Єретик — послідовник єресі.

Інквізиція — церковний суд у справах єретиків.

Аутодафе — спалення єретика на вогнищі.

Церква в ХIV–XV ст.

Метод «Мозковий штурм»

Учитель пропонує учням, використовуючи матеріал попереднього уроку, порівняти становище й визначити, яким чином змінилося становище церкви у ХIV–XV ст. порівняно з V–ХІ ст.IV. Закріплення знань учнів

Варіант 1. «Кросворд»

Учитель пропонує учням розбитися на групи та скласти кросворди за матеріалами уроку. Кросворд повинен містити не менше 8 слів. По закінченні роботи учні обмінюються своїми роботами та переходять до розв’язання кросвордів інших груп.Варіант 2. «Історичне фехтування»

Учні складають 6 питань за матеріалом уроку, а потім ставлять їх одне одному.V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. За текстом підручника скласти таблицю «Наслідки хрестових походів».

3. Індивідуальні завдання учням: підготувати повідомлення про середньовічні школи та університети.
Тема 5. Культура Західної Європи в V-XV ст..

Тема: Середньовічні знання та освіта

Мета: дати уявлення про стан освіти і науки в період раннього Середньовіччя, вплив церкви на розвиток культури; охарактеризувати видатні постаті Карла Великого, Алкуїна, Абеляра, Фоми Аквінського та їх внесок у розвиток світової культури.

Поняття: «каролінгське відродження», «теологія», «схоластика», «алхімія».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. О рганізаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Культура на початку Середньовіччя

Запитання

1. Користуючись набутими знаннями, пригадайте, як італійські мислителі назвали «середні віки». (Темними віками).

2. Чому саме так охарактеризували середні віки? (Тому що для італійських мислителів Середньовіччя було епохою занепаду, коли панували варварство й насильство, релігійна нетерпимість і неуцтво, страх і злиденність, криваві війни й катування.)

Проблемне завдання

Чи дійсно назва «темні віки» відповідає середнім вікам? (Наприкінці уроку учні повинні висловити свою думку, використовуючи метод «Прес».)Школи та університети

Повідомлення учнів про середньовічні школи та університети.Запитання

1. Хто і чого навчався в середньовічних школах?

2. Хто були викладачами шкіл?

3. Коли і де виникли найдавніші університети?

4. У чому полягала відмінність у навчанні тогочасних студентів?

Зародження дослідного знання, алхімія

Робота з підручником

Опрацювати підручник та на основі отриманої інформації скласти таблицю «Наука доби Середньовіччя».Пропонований варіант таблиці

Дослідники Досягнення

Роджер Бекон Намагався створити мікроскоп і телескоп, пояснив походження

веселки. Стверджував, що можна побудувати

саморухомі судна і вози, зробити апарати, які літали

б у повітрі і рухалися б під водою

Марко Поло Здійснив подорож у Китай і Центральну Азію. Свої

враження він виклав у «Книзі», яка впродовж всього

Середньовіччя залишалась найулюбленішим різновидом

читання європейців

Йоган Гутенберг Винахідник книгодрукування

Роджер Бекон Алхімік, астролог; метою науки, вважав він, є дослідження

природи й служіння людямIV. Закріплення знань учнів

Повертаємося до проблемного завдання, яке було поставлене на початку уроку.Проблемне завдання

Чи дійсно поняття «темні віки» відповідає середнім вікам? (Учні мають висловити свою думку, використовуючи метод «Прес».)Запитання для бесіди

1. Яку роль відігравала освіта в житті середньовічного суспільства?

2. Де і як здобували освіту?

3. Яким був стан наукових знань? Як він змінювався?

4. Назвіть визначні постаті європейської культури.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідні параграфи підручника.

2. Індивідуальні завдання: підготувати повідомлення про Франсуа Віньйона, Данте Аліґ’єрі, Бертрана де Борна, Франческо Петрарку, Джованні Боккаччо.


Тема: Середньовічна культура Західної Європи (література і мистецтво. Книгодрукування. Авхітектура.Раннє відродження)

Мета: дати уявлення про рівень розвитку культури раннього Середньовіччя, її особливості та характерні ознаки; навчити розрізняти візантійський та готичний архітектурні стилі; порівнювати рицарську та міську культуру; тлумачити терміни «Відродження» та «гуманізм».

Поняття: «епос», «рицарський роман», «романський та готичний стилі».

Тип уроку: комбінований.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ. Актуалізація знань учнів

Тестові завдання

1. Період, коли відродився інтерес до античної культури за часів

Карла Великого, називався:

А «каролінгське відродження»; +

Б гуманізм;

В Ренесанс.

2. Перші університети виникли у :

А ІХ ст.;

Б ХІІІ ст.;

В ХІІ ст. +

3. Ваганти — це __ :

А мандрівні студенти; +

Б студенти, яких виключили з університету;

В студенти, що залишилися на повторний курс навчання.

4. Здатність правильно, послідовно мислити називається __ :

А філософія;

Б риторика;

В логіка. +

5. Хто із середньовічних учених був прихильником експериментального

пізнання світу?

А Йоган Гутенберг;

Б Фома Аквінський.

В Р оджер Бекон. +

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Героїчний епос. Рицарська культура. Міська культура

Розповідь

Архітектура і мистецтво

Робота з підручником

Учні мають прочитати текст підручника про архітектурні стилі Середньовіччя, розглянути ілюстрації та заповнити таблицю «Архітектура в середні віки».Пропонований варіант таблиці

Романський стиль Готичний стиль

Час X–XII ст. ХІІІ ст.

Особливості архітектури

Внутрішнє вбрання

Пам’ятники архітектури

Ранній гуманізм і Відродження

Робота з підручником

Опрацюйте текст підручника і на основі отриманої інформації

складіть таблицю «Діячі раннього Відродження».

Пропонований варіант таблиці

Ім’я Роки життя Твори Внесок у мистецтво

Франческо Петрарка

Джованні Бокаччо

Донателло

Данте Аліґ’єрі

IV. Закріплення знань учнів

1. Які жанри літератури існували? На кого вони були орієнтовані?

2. Що являє собою готичний стиль?

3. Чому саме він став уособленням Середньовіччя?V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати до уроку узагальнення по 5 запитань за матеріалом теми.

Узагальнення за темою «Релігійне та культурне життя Середн ьовічної Європи»

Мета: повторити й узагальнити матеріал теми; розвивати в учнів вміння аналізувати та узагальнювати історичні явища та події, визначати їхню суть, причини та значення, давати характеристику історичним діячам, працювати з джерелами інформації, висловлювати власну точку зору щодо тих чи інших історичних явищ і подій; формувати в учнів зацікавлення історією.

Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.

Обладнання: підручник, картки із завданнями, кросворди.

Хід урокуІ. О рганізаційна частина уроку

Методичні рекомендації

Урок проходить у вигляді змагання трьох команд. На початку уроку вчитель об’єднує учнів у три групи, у кожній з яких визначається капітан.ІІ. Основна частина уроку

Учням пропонується шість конкурсних завдань.Завдання 1

Запрошуються по одному представнику від кожної команди, яким пропонуються запитання. На дошку вчитель вивішує плакат з «полем бою».

Учитель по черзі ставить запитання трьом учасникам гри. Час на обмірковування не надається. Якщо учень дає правильну відповідь, то він має право поставити в клітинку на полі бою свій знак. Завдання гравців — скласти ряд своїх знаків по горизонталі, вертикалі чи діагоналі.

Запитання

1. Коли і де виникло християнство?

2. Яким спочатку було ставлення до християнства в Римській імперії?

3. Яка книга була головною для християн?

4. Що таке «схизма» ?

5. Якого року відбувся розкол християнства на католицьку й православну церкви?

6. На які дві групи поділялося духовенство?

7. Назва титулу глави православної церкви.

8. Назва титулу глава католицької церкви.

9. Як називався збір кардиналів, що обирав папу римського?Завдання 2. Розв’яжіть кросворд

Кожна команда отримує кросворд (у всіх команд він однаковий),

який їм необхідно розв’язати. Для виконання цього завдання надається

5 хв. За кожне правильно відгадане слово команда отримує 1 балСектор А

1. «Родоначальник, основоположник». (Патріарх)

2. Король франків, який прийняв християнство. (Хлодвіг)

3. Винахідник книгодрукування. (Гутенберг)

4. Назва племен, від яких походить назва готичного стилю. (Готи)

Сектор Б

1. Папа Римський, який закликав до хрестових походів. (Урбан)

2. Німецько-скандинавський героїчний епос «Пісня про __» (нібелунгів).

3. Композитор, який використав легенду з п. 2 сектора Б у своїх творах. (Вагнер)

4. Французький епос «Пісня про __» (Роланда).

Сектор В

1. Засновник гуманізму в літературі Франческо __ (Петрарка).

2. Видатний італійський поет Данте __ (Аліґ’єрі).

3. «Трістан та __» (Ізольда).

4. Видатний середньовічний філософ П’єр __ (Абеляр).

Сектор Г

1. Одне із семи вільних мистецтв. (Риторика)

2. Ібн-Сіна __ (Авіценна).

3. Житель Аравійського півострова. (Араб)

4. Автор книги «Декамерон». (Боккаччо)

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Разом із капітанами команд учитель виставляє учням оцінки за роботу на уроці. При цьому учні з команди-переможниці отримують оцінки на один бал вищі.IV. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.Тематичне оцінюванн я за темою «Релігійне та культурне життя середн ьовічної Європи»

Мета: перевірити рівень матеріалу теми згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; визначити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивчених тем відповідно до державних вимог і мети уроків.

Тип уроку: контролю та перевірки знань.

Хід урокуІ. Організаційний момент

ІІ. Основна частина уроку

Варіант 1

1. У перші століття нашої ери християнство поширилося по всій території

Римської імперії.

А Так; Б ні; +

2. Виключіть зайве з логічного рядку. Свою відповідь поясніть.

Франческо Петрарка, Джованні Бокаччо, Данте Аліґ’єрі, Августин Аврелій.

3. Оберіть правильну відповідь.

Ініціатором першого хрестового походу був:

А Урбан ІІ; +

Б Г ригорій VII;

В Іннокентій ІІІ.

4. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями.

А Інвеститура 1 збори вищого духовенства

Б понтифікат 2 купівля і продаж церковних посад або духовного сану

В анафема 3 призначення на духовні посади

Г_симонія 4 діяльність і час правління папи римського

5 відлучення від церкви

Відповідь: 1 А; 2 Г ; 4 Б; 5 В.

5. Встановіть відповідність між датами і подіями.

А 1054 р. 1 прийняття правила конклаву під час обрання пап

Б 1274 р. 2 початок Великої схизми

В 1378 р. 3 розкол церкви на православну і католицьку

Г_1309 р. 4 початок понтифікату Іннокентія ІІІ

5 Авіньйонський полон пап

Відповідь: 1 Б; 2 В; 3 А; 5 Г .

6. Визначте особу за описом.

Учений-богослов, який відіграв видатну роль в оформленні християнства та церкви. Його праця «Сповідь» стала духовним дороговказом для християн середньовічної Європи. Був визнаний святим й отримав ім’я Августин Блаженний. (Августин Аврелій)

7. Поставте події в хронологічному порядку.

А Захоплення хрестоносцями Константинополя;

Б «дитячий хрестовий похід»;

В заклик папи Урбана ІІ до хрестового походу.

Відповідь: В, А, Б.

8. Виправте помилки в тексті.У 1270 р. розпочалися хрестові походи. Папа Іоанн ІІ закликав до хрестового походу проти язичників, що живуть напроти Балтійського моря. У цьому поході взяли участь королі європейських країн та руські князі.

9. Складіть промову єретика, який виступає проти зловживань католицької церкви.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного icon6 клас історія Стародавнього світу Історія України з найдавніших часів до VI ст до н е
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника з предмету, додаткова навчальна література та...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconУрок рольова гра
Мета: ознайомити учнів зі значенням законів електростатики;вчити працювати з додатковою літературою,узагальнити знання учнів про...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconПрограма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити І зрозуміти...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconБібліотечні уроки 1-11 класи
Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити І зрозуміти...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconАнотація „Люди перестають мислити, коли перестають читати”
Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити І зрозуміти...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconСвято книги мета
Мета: ознайомити учнів з різноманітністю книг: словниками, енциклопедіями, художньою літературою; розширити поняття учнів про книги...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconДодаток гра інтелект-кафе для учнів класу «Я пізнаю світ» Мета
Мета: ознайомити учнів 5-9 класів з енциклопедичними виданнями, навчити їх користуватися довідковою літературою, дати можливість...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconБібліотечні уроки 1-11 класи Анотація „Люди перестають мислити, коли перестають читати”
Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити І зрозуміти...
Вступ Мета: ознайомити учнів із завданнями І структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного iconОб’єктом вивчення
Термін вивчення предмета визначається навчальними планами відповідних навчальних закладів. На вивчення предмета відводиться 04 години,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка