Євгенія Волощук, Олена СлободянюкСкачати 103,23 Kb.
Дата конвертації19.02.2018
Розмір103,23 Kb.

Складено до підручника: Євгенія Волощук, Олена Слободянюк. Зарубіжна література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук, Олена Слободянюк.Київ : Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664) : Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : 5–9 кл. – Київ : Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених ). наказом МОН від 07.06.2017 № 804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html ).

5 клас ІІ семестр

3. Природа і людина (8 годин)

32
Джон Кітс (17951821).«Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).


Ключові компетентності

 • пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);

 • усвідомлює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2);

 • осмислює цінність життя (НЛ-3);

 • цінує ініціативність та особистісну позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності:

 • виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

 • дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

 • визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, визначає роль у розкритті авторського задуму;

 • виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

 • установлюєзв’язок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня)

(УС)Українські переклади творів зарубіжних авторів про природу.

(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу (Г. Гейне).

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство

(ТЛ)Початкове поняття про вірш.Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора.

(ЛК)Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва.

33
Йоганн Вольфганг Ґете (17491832).«Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

Виразне читання напам’ять
34
Генріх Гейне (17971856).«Задзвени із глибини…». Утілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня).

Виразне читання напам’ять35
ПЧ Єсенін С. О. «Біла береза», «Пісня про собаку» та інші вірші про природу (1-2 за вибором)


36
Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Авторські спостереження за світом природи

37
«Лобо». Утвердження любові до всього живого.

38

Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.
39
Контрольна робота за творчістю Дж. Кітса, Й.В. Гете, Г. Гайне, Е. Сетона-Томпсона
4. Світ дитинства (10 годин)

40
Марк Твен (18351910).«Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті.

Ключові компетентності

 • розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля (НЛ-1);

 • розуміє важливість вияву ініціативи в суспільному житті (НЛ-2);

 • усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров’я (НЛ-3);

 • характеризує героїв творів щодо їхньої винахідливості, підприємливості та кмітливості (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає фрагменти текстів (зокрема читання в особах, коментоване читання);

 • має початкові уявлення про«сюжет» (як художню послідовність подій);

 • називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

 • розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена й Е. Портер;

 • переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;

 • знає й розуміє поняття «портрет», знаходить у текстіпортрети персонажів;

 • характеризує образи персонажів, оцінює їхні моральні якості, вчинки;

 • визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, учинки, мова, ставлення до інших тощо);

 • має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», визначає їхні жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;

 • порівнює образи Тома Сойєра і ГекльберріФінна, Тома Сойєра і Полліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

 • знає українських перекладачів творів Марка Твена та Е. Портер41
Том Сойєр і ГекльберріФінняк головні персонажі повісті.


Ставлення автора до своїх героїв.
42
Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.)
43
Елеанор Портер (18681920).«Полліанна».
44
Щирість, мужність і оптимізм героїні твору. Полліанна та її друзі.

45
ВпливПолліанни на життя міста.


Полліанна та її друзі.

46
Художні засоби розкриття образу Полліанни. Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

(ТЛ)Портрет. Початкові поняття просюжет,повість, роман.

(ЛК)Утілення сюжетів творів Марка Твена і Е. Портер у кіно, живопису, графіці та інших видах мистецтва.

(УС)Українські переклади творів Марка Твена, Е.Портер.

(ЕК)Том Сойєр і ГекльберріФінн. Том Сойєр і Полліанна.

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, образотворче мистецтво


47
ПЧ А. Ліндгрен «ПеппіДовгапанчоха»48
Контрольна робота №4 Контрольний твір. «М. Твен, Е. Портер»5. Сила творчої уяви (8 годин)

49
Льюїс Керролл (18321898). «Аліса в Країні Див».Творча історія книжки, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

Ключові компетентності

 • усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1);

 • розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2);

 • розуміє необхідність здорового способу життя (НЛ-3);

 • осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про письменника ЛьюїсаКерролла, переклади його книжок;

 • розповідає про творчу історію книжки «Аліса в Країні Див»;

 • переказує зміст основних епізодів твору ЛьюїсаКерролла;

 • описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;

 • визначає ознакиказки й повісті у творі ЛьюїсаКерролла;

 • виявляє особливості художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;

 • дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі ЛьюїсаКерролла;

 • розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

 • характеризує образ ліричної героїні вірша «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;

розповідає про свої улюблені книжки, мистецькі вподобання
50

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.
51

Персонажі, які оточують героїню.
52

Особливості художньої мови твору. Організація казки як гри (гра з часом і простором, гра зі словами (назвами), гра з правилами).

(ТЛ)Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість, вірш.

(ЛК)Утілення сюжету повісті-казки ЛьюїсаКерролла «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.).

(УС) Переклади й видання книжок ЛьюїсаКерролла.

(ЕК)Елементи казки у творі.

(МЗ) Музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство, математика, іноземна мова

53
РМ (усно)Переказ епізоду твору.
54
Марина Іванівна Цвєтаєва (18921941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М. І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, ГекльберріФіннта ін.).


Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.
55
РМ. (письмово)«Мій улюблений літературний герой»56
Контрольна робота №5 за творчістю Л. Керрола, М. І. Цвєтаєвої6. Сучасна література. У колі добрих героїв (8 годин)


57
Туве Янсон (19142001). «Капелюх Чарівника»

Ключові компетентності

 • усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі (НЛ-1);

 • розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-2);

 • осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-3);

 • оцінює креативність як важливу рису людського характеру(НЛ-4) .

Предметні компетентності

 • називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

 • переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

 • розкриває особливості сюжету;

 • визначає актуальні ідеї творів;

 • характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;

 • висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

 • розрізняє поняття «персонаж» (як утілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору);

 • розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу

Чарівність художнього світу твору.
58
Персонажі твору.
59
«Капелюх чарівника». Утілення в героях твору ідеї доброти, щирості, сімейних цінностей

60
Роальд Дал (19161990).«Чарлі і шоколадна фабрика».
61
Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.
62
Доброта і щирість головного героя.

(ТЛ)Персонаж і герой літературного твору.

(ЛК)Твори сучасного мистецтва (кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

(УС)Сучасні книжки українських та зарубіжних письменників для дітей.

(ЕК)Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

(МЗ) Природознавство, образотворче мистецтво

63
Контрольна робота №6 (тести) за творчістю

Р. Дала, Т. Янсона.
64
ПЧ. Із сучасної літератури


Ключові компетентності

 • розуміє взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);

 • орієнтується на ненасильницьке розв’язання конфліктів (НЛ-2);

 • осмислює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);

 • усвідомлює роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає імена авторів та українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

 • розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

 • виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо)65
Повторення та узагальнення вивченого за рік із світової літератури

65

66

67

68

69

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconВолощук Є. В., Слободянюк О. М
Волощук Є. В., Слободянюк О. М. Світова література. Підр для 7 кл загальноосвіт навч закладів. К.: Генеза, 2015. – С. 202-228
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconВолощук Є. М. Гоголь. «Живіть якомога веселіше» Волощук Є
Волощук Є. Світова література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза, 2014. – С. 104-130
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconХvі обласної виставки
Редакційна колегія: Євгенія Бачинська (голова), Олена Бобкова, Ірина Могрицька, Лариса Зініченко
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconСлободянюк Олена Твори анатолія куща в колекції Національного музею
Непересічність особистості скульптора Анатолія Куща беззаперечна. Переконливим свідченням цього є понад 60 пам”ятників, декоративних...
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconРомани "Шагренева шкіра", "Євгенія Гранде", що з'явилися на початку 30-х років, в період великого творчого підйому принесли письменникові величезну славу…

Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconЄвгенія Горева Євге́нія Анто́нівна Горева

Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconПосібник-хрестоматія. Романтизм у поезіях Дж. Байрона й Т. Шевченка
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconЄвгенія Ярошинська
Чернівецької жіночої реальної гімназії, з відзнакою закінчила 6 класів, але залишила навчання через матеріальні нестатки. Подальшу...
Євгенія Волощук, Олена Слободянюк iconПрограма 5 клас Романюк Тетяна Василівна Зарубіжна
Зарубіжна література. Посібник для контролю навчальних досягнень учнів (за підручником Волощук Є. В.). Нова програма. 5 клас. Бережинці,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка