З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р


У зв’язку із загибеллю якого князя у літописі вперше вжито термін «Україна»?Скачати 484,87 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації22.03.2018
Розмір484,87 Kb.
1   2   3   4

У зв’язку із загибеллю якого князя у літописі вперше вжито термін «Україна»?


А
Б
В
ГА Володимира Глібовича.

Б Ярослава Осмомисла.

В Романа Мстиславовича.

Г Святослава Всеволодовича.

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Укажіть хронологічні межі періоду відновлення єдності та зміцнення Галицько-Волинської держави за правління Данила Романовича:


А
Б
В
ГА 1199 – 1205 роки

Б 1205 – 1238 роки

В 1238 – 1264 роки

Г 1264 – 1340 роки

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Запишіть назву зображеної пам’ятки архітектури.

______________________________________________________

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Яким документом було закріплено принцип «Чия влада, того й віра»?


А

Б

В

Г
А Аугсбурзький мир.

Б Кальмарська унія.

В Утрехтська унія.

Г Нантський едикт.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у ХVІ столітті?


А

Б

В

Г
А Козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння.

Б Шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя.

В Магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво.

Г Бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Виберіть із портретів засновника першої Запорізької Січі і відмітьте його в таблиці.А К.Косинський

Б Ф. Прокопович

В І.Вишенський

Г Д.Вишневецький

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Теолог, що заснував одну з провідних течій у протестантизмі, центром розповсюдження якої стала Женева:


А
Б
В
ГА Жан Кальвін.

Б Мартін Лютер.

В Ігнатій Лойола.

Г Томас Мюнцер

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Доповніть речення. Допишіть у ньому те, чого не вистачає.

 1. До складу Речі Посполитої після Люблінської унії увійшли українські землі… ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. На цих землях був запроваджений адміністративно-територіальний устрій, який складав шість воєводств із певними центрами-містами:

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 2 бали.

ІІ рівень

 1. Розподіліть твердження, які характеризують життя прадавніх людей, вписавши у таблицю відповідну букву.
Пітекантроп

НеандерталецьА Використовували вогонь, але не уміли його добувати.

Б Навчилися добувати вогонь.

В Селилися в печерах або споруджених житлах з кісток мамонтів, вкритих шкурами.

Г Збирали їстівні рослини, плоди і коріння.

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Установіть відповідність між поняттям та визначенням.

 1. Ганза

А Торгове об’єднання міст, яке контролювало торгівлю в районі Балтійського і Північного морів

1
 1. Мито
Б Щорічні торги, на які з’їжджалися купці з найвіддаленіших куточків

2
 1. Ярмарки
В Надання грошової позики за великий процент

3
 1. Лихварство
Г Орган міського самоврядування

4Д Плата за право торгувати та за провіз товарів
Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Розгляньте схему «Становий поділ українського суспільства на початку ХVІ століття», визначте та впишіть у пусті вікенця поданої схеми назви станів. Яка верства тогочасного населення входила до міжстанового соціального прошарку? Також впишіть у схему.Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Дайте визначення поняттям:

А Реєстрове козацтво - ______________________________________________________

Б Козацька республіка - _____________________________________________________

В Право патронату - ________________________________________________________

Г Декоративно-ужиткове мистецтво - _________________________________________

Д Магдебурзьке право - _____________________________________________________

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 3 бали. Всього – 15 балів

 1. Із зображених на карті пам'яток відберіть ті, що належать три­пільській археологічній культурі. Впишіть їх у віконечко, що внизу. Поясніть, як відкриття цієї культури змінили уявлення дослідників про життя за давнини?


А

Б

Е

В

Г

Д


Належать до трипільської культури пам'ятки:
Пояснення: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 9 балів (по 1 балу за кожний правильний вибір пам’ятки (всього – 4 бали), 5 балів за повне і правильно сформульоване пояснення-висновок)
ІІІ рівень


 1. Вкажіть факти, що підтверджують наведену характеристику історичної особи.

На думку українських істориків О. Гуржія і Т. Чухліба, Северин Наливайко – це «непересічна в українській історії особистість», яка, «очоливши після загибелі Криштофа Косинського козацьке військо, своїми діями змусила наприкінці ХVІІ століття здригнутися одну із наймогутніших тогочасних держав Східної Європи – Річ Посполиту».

Факти:


 1. ________________________________________________________________________

 2. ________________________________________________________________________

 3. ________________________________________________________________________

 4. ________________________________________________________________________

 5. ________________________________________________________________________

Критерії оцінювання:за повну і правильну відповідь – 15 балів

9 клас
Тривалість виконання завдань: 2 години (120 хвилин)

Загальна кількість балів – 68

І рівень
Дайте відповіді на запитання, обравши вірну відповідь.


 1. А
  Б
  В
  Г  Об’єднання купців у середньовічних містах мало назву:

А Магістрат.

Б Громада.

В Гільдія.

Г Цех.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Встановіть хронологічну послідовність подій.


А
Б
В
ГА Козацька («Чорна») рада в Ніжині. Проголошення гетьманом І.Брюховецького.

Б Обрання гетьманом Лівобережної України І. Самойловича.

В Похід війська Дьйордя ІІ Ракоці та козацьких полків на чолі із А. Ждановичем проти Польщі.

Г Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату.

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Які українські землі, що належали Речі Посполитій, після першого її поділу опинилися у складі Австрійської імперії?


А
Б
В
ГА Північно-західна частина із Гданськом.

Б Територія Руського (без Холмської землі), Белзького, західну частину Волинського та Подільського воєводств.

В Східні білоруські землі з Полоцьком і Вітебськом.

Г Східна Галичина і Буковина.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Оберіть одну із умов, що передбачав Нантський едикт.


А
Б
В
ГА Угода між Англією і Францією.

Б Повна заборона проводити гугенотські богослужіння.

В Визнання протестантизму офіційною релігією Франції.

Г Дозвіл гугенотам проводити богослужіння по всій Франції, крім Парижа і деяких великих міст.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Яке з перерахованих явищ Просвітництва відповідає ідеям «освіченого абсолютизму»?


А
Б
В
ГА Критичне ставлення до авторитетів (вільнодумство).

Б Відродження античних зразків.

В Віротерпимість.

Г Зміцнення монархізму.

Д Перебудова суспільства на розумних засадах.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Вкажіть зображену історичну особу, про яку у Європі середини ХVІІІ століття говорили: «коронований філософ», «філософ на троні», «фельдфебель на троні»

______________________________________________________

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи українське національне відродження кінця ХVІІІ століття – початку ХІХ століття?

А Національна самосвідомість, українська нація, розвиток культури, легалізація рідної мови, рух за соборність земель.

Б Самобутність етносу, концепція нації і батьківщини, діалог «великих держав».

В Релігійні переслідування, наполеглива праця, імперія як власна батьківщина.


А

Б

В

Г
Г Носій національної ідеї – дворянство, самобутність української мови, фольклорна спадщина, двомовні видання, російська православна церква.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Обери правильну відповідь.


А
Б
В
Г«Сто днів» - це:

А Період між взяттям Бастилії і прийняттям Конституції Франції.

Б Період перебування при владі жирондистів.

В Період існування якобінської диктатури.

Г Період другого приходу до влади Наполеона.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Розгляньте карту і вкажіть країни, які входили до другої антифранцузької коаліції 1798-1799 років.


1
2
3
4
5
6

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 5 балів.

 1. Каталог: uploads -> editor -> 5402 -> 429897
  editor -> Розділ 1 Загальні відомості
  editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
  editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
  429897 -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
  429897 -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
  429897 -> Практичне заняття №3 Про що І про кого розповідає історія рідного краю Мета
  429897 -> Укладач петряєва т. С. П'ятихатки – 2016 Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів
  429897 -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconДата народження: Дата народження
Народився Г. Сковорода 22 листопада 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині в бідній козацькій родині
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2016/2017 навчальному році
В історії України чимало подій, що перед усім світом продемонстрували прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconЗвіт директора школи Власенко Тетяни Федорівни за 2015-2016 н р. Визначення проблем та очікувані результати стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у червні 2016 року
...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconУляна Пчолкіна 14 листопада 2016 року
«Пам’ятай, доню, – на небі є дзеркало, яке відображає погані дії та думки і повертає їх назад»
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconПрограма Чернігівських педагогічних зустрічей 23-24 червня 2016 року м. Чернігів 2016 оргкомітет

З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconЗвіт про результати проведення тижня музичного мистецтва у школі І-ІІІ ступенів №300 Деснянського району міста Києва 03. 10. 2016 07. 10. 2016
Зітхання ангела в нашій душі! Коли завмирає І слово, І обійми, І наповнений сльозами очей, коли наші німі серця на самоті тужать...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка