З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 рСкачати 484,87 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації22.03.2018
Розмір484,87 Kb.
1   2   3   4

Що було раніше:


А

Б


А Українознавчий етап – Українофільський етап визвольного руху.

Б Український етап - Українофільський етап визвольного руху.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

ІІ рівень

 1. Розподіліть твердження, які характеризують життя і заняття прадавніх людей, вписавши у таблицю відповідну букву.

Пітекантроп

НеандерталецьА) жител не будували, постійно пересувалися у пошуках їжі;

Б) виготовляли примітивні знаряддя праці, оббиваючи каміння;

В) широко використовували гостроконечники і скребла;

Г) полювали за допомогою списа, готуючи для тварин пастку у вигляді ями.Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Установіть відповідність між назвою католицького ордену та стислою характеристикою його діяльності. 1. Орден госпітальєрів

А Об’єднував переважно німецьких рицарів, брав активну участь у хрестових походах проти балтійських та слов’янських народів.

1
 1. Орден францисканців
Б Один із найбагатших рицарських орденів, володів значним майном у Європі, що й стало однією з причин його розпуску в ХІV столітті.

2
 1. Орден тамплієрів

В Заснований із метою надання притулку й медичної допомоги прочанам та учасникам хрестових походів.

3
 1. Тевтонський орден

Г Створений із метою боротьби проти єретиків і відновлення ідеалів «євангельської бідності».

4Д Заснований Домініком Гусманом для проповідування істинної віри та боротьби з єресями.
Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Розгляньте схему «Становий поділ українського суспільства на початку ХVІ століття», визначте та впишіть у пусті вікенця поданої схеми назви станів. Яка верства тогочасного населення входила до міжстанового соціального прошарку? Також впишіть у схему.Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Дайте визначення поняттям:

А Індустріальне суспільство - ________________________________________________

Б Якобінська диктатура - ____________________________________________________

В Українське національне відродження - _______________________________________

Г «Російський і польський імперські проекти» - ________________________________

Д Національна еліта - _______________________________________________________

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 3 бали. Всього – 15 балів

 1. Із зображених на карті пам'яток відберіть ті, що належать три­пільській археологічній культурі. Впишіть їх у віконечко, що внизу. Поясніть, як відкриття цієї культури змінили уявлення дослідників про життя за давнини?


А

Б

Е

В

Г

Д


Належать до трипільської культури пам'ятки:
Пояснення: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 9 балів (по 1 балу за кожний правильний вибір пам’ятки (всього – 4 бали), 5 балів за повне і правильно сформульоване пояснення-висновок)

ІІІ рівень

Поміркуйте, яку роль відіграла ідея соборності українських земель в українському національному русі кінця ХVIII – початку ХІХ століть? Відповідь обґрунтуйте прикладами.

Критерії оцінювання:за повну і правильну відповідь – 15 балів

10 клас

Тривалість виконання завдань: 2 години (120 хвилин)

Загальна кількість балів – 108

І рівень 1. А
  Б
  В
  Г  Відвоювання народами Піренейського півострова територій, захоплених арабами, отримало назву:

А Реставрація.

Б Революція.

В Реформація.

Г Реконкіста.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. У зв’язку із загибеллю якого князя у літописі вперше вжито термін «Україна»?


А
Б
В
ГА Володимира Глібовича.

Б Ярослава Осмомисла.

В Романа Мстиславовича.

Г Святослава Всеволодовича.

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Встановіть хронологічну послідовність подій.


А
Б
В
ГА Козацька («Чорна») рада в Ніжині. Проголошення гетьманом І.Брюховецького.

Б Обрання гетьманом Лівобережної України І. Самойловича.

В Похід війська Дьйордя ІІ Ракоці та козацьких полків на чолі із А. Ждановичем проти Польщі.

Г Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату.

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 4 бали

 1. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток українських земель у ХVІ столітті?


А

Б

В

Г
А Козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння.

Б Шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя.

В Магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво.

Г Бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура.Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Доповніть речення. Допишіть у ньому те, чого не вистачає.

 1. До складу Речі Посполитої після Люблінської унії увійшли українські землі… ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. На цих землях був запроваджений адміністративно-територіальний устрій, який складав шість воєводств із певними центрами-містами:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 2 бали.

 1. Оберіть одну із умов, що передбачав Нантський едикт.


А
Б
В
ГА Угода між Англією і Францією.

Б Повна заборона проводити гугенотські богослужіння.

В Визнання протестантизму офіційною релігією Франції.

Г Дозвіл гугенотам проводити богослужіння по всій Франції, крім Парижа і деяких великих міст.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Розгляньте карту і вкажіть країни, які входили до другої антифранцузької коаліції 1798-1799 років.1
2
3
4
5
6

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 5 балів.

 1. Виберіть із портретів автора програмових документів Кирило-Мефодіївського товариства і відмітьте його в таблиці.

А П.Куліш

Б Т. Шевченко

В М. Костомаров

Г П. Борисов

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Згідно із реформою П.Столипіна селяни отримали можливість:

А Набувати особистої свободи, найматися на роботу до інших господарів, переселятися до міста в пошуках роботи.

Б Вільно виходити із сільської общини і ставати власниками землі, об’єднувати отримані ділянки в одну (відруб), залишатися на старому подвір’ї чи виселятися на хутір.


А

Б

В

Г
В покріпачувати або брати в найми інших (безземельних) селян, надавати свою землю в оренду.

Г Залишатися особисто залежними від свого пана, працювати на його землі за грошову винагороду, переселятися на вільні землі.

Критерії оцінювання: за правильну відповідь - 1 бал

 1. Знайдіть три правильні відповіді.

Які події відбулися в Україні на початку ХХ століття?

А Героїчна битва моряків крейсеру «Варяг».

Б Повстання моряків крейсеру «Очаків».

В «Кривава неділя».

Г Повстання саперів на чолі з поручиком Б.Жаданівським.

Д Повстання на панцернику «Князь Потьомкін Таврійський».

Е Скликання Державної думи.

Критерії оцінювання: за кожну правильну відповідь - 1 бал. Всього – 3 бали.

ІІ рівень

 1. Дайте визначення термінам та стисло запи­шіть два твердження з одним із них:

Індустріальне суспільство - _______________________________________________

Синдикат - _____________________________________________________________

Соціальна революція - ____________________________________________________

Тоталітаризм - __________________________________________________________

Твердження:


 1. ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Критерії оцінювання: за правильну відповідь у визначенні понять - по 2 бали за кожне; за кожне вірно записане твердження – 2 бали. Всього – 12 балів.

 1. Виконайте наступні завдання.

  1. . Вкажіть у відповідному стовпчику таблиці порядковий номер прізвища, назви чи події, що стосуються історії певної країни початку ХХ століття.
Сполучені Штати Америки

Велика Британія

Німеччина

А Т.Рузвельт.

Б А. Бебель.

В «Справедливий курс».

Г Вільгельм ІІ Гогенцоллерн.

Д Г. Солсбері.

Е «Нова демократія».
Є В.Вільсон.

Ж План Шліффена.

З Д. Ллойд Джордж.

К Шин Фейн.

Л В.Лібкнехт.

М Білль про гомруль.


  1. Продовжте логічний ланцюжок до 6-ти слів (прізвищ, понять, назв) із цієї теми. Поясніть одне з понять, дописане вами.

Едуард VІІ - Д. Ллойд Джордж – ліберали - ___________- ___________– ____________.

Пояснення поняття: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Критерії оцінювання: за правильно розташовані відповіді у завданні 12.1 - 1 бал за кожне. Всього – 12 балів. За правильно і логічно розташовані відповіді у завданні 12.2 - 1 бал за кожне. Всього – 3 бали. За пояснення дописаного поняття – 2 бали. Разом = 17 балів.

 1. Встановивши відповідність подій Першої світової війни 1916-1917 років за хронологічною послідовністю, складіть їх перебіг на певному фронті і позначте це у таблиці.

Західний фронт

Східний фронт

Дата

Подія

Дата

Подія

Дати: Події:

 1. 21 лютого – 21 грудня 1916 р.

А Битва на р. Соммі

 1. 31 травня – 1 червня 1916 р.

Б Ютландська битва

 1. 4 червня – вересень1916 р.

В Наступ під командуванням О. Брусилова

 1. 1 липня – 19 листопада 1916 р.

Д Верденська операція.

 1. 14 серпня 1916 р.

Е Німецькі війська займають Ригу і загрожують Петрограду.

 1. 3 вересня 1917 р.

Г Вступ Румунії у війну на боці Антанти

11 клас

Тривалість виконання завдань: 2 години (120 хвилин)

Загальна кількість балів – 95

І рівень


Каталог: uploads -> editor -> 5402 -> 429897
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
429897 -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
429897 -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
429897 -> Практичне заняття №3 Про що І про кого розповідає історія рідного краю Мета
429897 -> Укладач петряєва т. С. П'ятихатки – 2016 Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів
429897 -> Кнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconДата народження: Дата народження
Народився Г. Сковорода 22 листопада 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині в бідній козацькій родині
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconМетодичні рекомендації щодо проведення першого уроку у 2016/2017 навчальному році
В історії України чимало подій, що перед усім світом продемонстрували прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconЗвіт директора школи Власенко Тетяни Федорівни за 2015-2016 н р. Визначення проблем та очікувані результати стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconПідсумки проведення заходів методистами нмк пто у Київській області у червні 2016 року
...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconУляна Пчолкіна 14 листопада 2016 року
«Пам’ятай, доню, – на небі є дзеркало, яке відображає погані дії та думки і повертає їх назад»
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconПрограма Чернігівських педагогічних зустрічей 23-24 червня 2016 року м. Чернігів 2016 оргкомітет

З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
З історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р iconЗвіт про результати проведення тижня музичного мистецтва у школі І-ІІІ ступенів №300 Деснянського району міста Києва 03. 10. 2016 07. 10. 2016
Зітхання ангела в нашій душі! Коли завмирає І слово, І обійми, І наповнений сльозами очей, коли наші німі серця на самоті тужать...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка