З українського літературного слововживанняСторінка42/57
Дата конвертації17.04.2017
Розмір7,03 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   57

Професіональний. Переважно який стосується професіонала, який займається певною професією; кваліфікований: професіональний боксер, професіональний театр.

ПРОЩЕНИЙ - ПРОЩЕННИЙ

Прощений. Дієприкм. від простити. Прощений Каїтан уже виставляв себе жертвою нечуваного наклепу (М.Зарудний); – Винуймо себе самих. Бо коли ми не поправимося, то прощені за це не будемо (Б.Лепкий).

Прощенний, прикм. Якого можна простити: прощенна провина.

ПРУССАК - ПРУСАК

Пруссак, -а. Житель або уродженець Пруссії.

Прусак, -а. Вид таргана.

ПРЯНИК - ПРАНИК

Пряник, -а. Солодке печиво.

Праник, -а. Дерев’яний валок для вибивання білизни під час прання; прач. Молодиця на Черемоші допирає білизну, часто й сильно б’є праником (Г.Хоткевич); Прали дівчата на ставку й так ляскали праниками, що відляск дзвінкою луною котився поміж верб (М.Лазорський).

ПСАЛОМ - ПСАЛЬМА

Псалом, -лма. Релігійна пісня, молитва, що входить у Псалтир; переносно – гімн. І ніхто не слухав старого лірника, який співав біля церкви старовинних псалмів (З.Тулуб).

Псальма. Вокальний твір переважно духовного змісту; первісно – покладений на музику псалом.

ПСЕВДО..., ЛЖЕ... Перші частини складних слів, що відповідають поняттям "несправжній", "неправильний"; у загальних назвах пишуться разом (псевдокласицизм, лженаука), з власними найменуваннями – через дефіс (псевдо-Нерон, лже-Нерон, але Лжедмитрій).

ПСИХ..., ПСИХО... Перші частини складних слів, що відповідають словам психіка, психічний; пишуться разом: психастенія, психопрофілактичний.

ПСИХІЧНИЙ - ПСИХОЛОГІЧНИЙ - ПСИХОЛОГІСТИЧНИЙ - ПСИХІАТРИЧНИЙ

Психічний. Який стосується психіки: психічні процеси, психічний закон, психічна властивість, психічний стан, психічний розлад, психічний хворий.

Психологічний. 1. Який стосується психології: психологічна характеристика людини, психологічний тест, психологічна наука.

2. Пов’язаний з психологічною діяльністю людини: психологічний феномен, психологічний злам, психологічні особливості, психологічний коментар.Психологістичний. Який стосується психологізму і психологіста: психологістичний підхід до пояснення явищ.

Психіатричний. Який стосується психіатрії – розділу медицини, що вивчає психічні хвороби; призначений для лікування психічних хвороб: психіатрична практика, психіатричне відділення лікарні.

ПСИХО... див. ПСИХ...

психологічний психологістичний див. психічний.

ПСИХРОМЕТР, -а. Прилад для вимірювання вологості повітря та його температури.

ПТАХ - ПТИЦЯ - ПТАХА

Птах, -а. Хребетна тварина, яка має тіло, вкрите пір’ям, дзьоб і крила. Загальновживане. Часто використовується в сполученні з прикладками, що означають видові назви цих тварин, у термінологічних сполученнях, які означають їх типи: дятел-птах, птах-дереволюб, птах-підранок, птахи-моногами, водоплавні птахи, співучі птахи, свійські птахи (як клас), хижі птахи. Переносно: срібний птах (про літак). У скл. сл.: птахопереробний, птахофабрика.

Птиця, -і, ор. -ею. Те саме, що птах. Уживається переважно в побутовому мовленні, художній літературі, фольклорі тощо: свійська птиця (в узагальнено-збірному значенні), бита птиця (як продукт харчування), жар-птиця, вісниця-птиця, птиця-сніговиця. Ця весна так затривожила мене, ніби я була перелітною птицею й мусіла летіти кудись за море (М.Хвильовий); У долині при криниці, При зеленому кленку Посідали молодиці, наче птиці на току (Г.Чубач). Переносно: сталева птиця (про літак), велика птиця (про людину).

Птаха, розм. Те саме, що птах.

...ПТЕР. Кінцева частина складних слів, що відповідає поняттям "птах", "комаха", "літальний апарат": гелікоптер, гіменоптер.

птиця див. птах.

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ - ПУБЛІЦИСТСЬКИЙ

Публіцистичний. Який стосується публіцистики і публіциста: публіцистичний жанр, публіцистична творчість, публіцистичний хист, публіцистична стаття.

Публіцистський, зрідка. Який стосується публіцистів, властивий їм: публіцистський гурток.

ПУД, -а. Одиниця маси, що дорівнює 40 фунтам (близько 16,4 кг); застосовувалась в Україні, Росії, Білорусі.

ПУРИТАНИН - ПУРИСТ

Пуританин, -а. Послідовник пуританізму – релігійно-політичного руху, спрямованого проти абсолютизму й англіканської церкви.

Пурист, -а. Послідовник, прихильник пуризму – прагнення до чистоти й суворості звичаїв, надмірного намагання очистити свою мову від слів іншомовного походження, неологізмів тощо.

ПУСТЕЛЯ, -і, ор. -ею, рідше ПУСТИНЯ. Назви пустель, які виступають у ролі граматичної прикладки до цих слів і виражені відмінюваним іменником, як правило, не узгоджуються у відмінку з означуваним словом: у пустелі Каракум. Подвійні форми (узгоджені й неузгоджені) трапляються у назвах жіночого роду: у пустелі Сахарі – у пустелі Сахара.

пустун див. пестун.

ПУТАТИ. Стягувати путом ноги тварини; у значенні "плутати" – розмовне.

П’ЯНИТИ - П’ЯНІТИ

П’янити, -нить, перех. Приводити в стан сп’яніння, а також переносно. Міцне вино швидко п’янило (А.Шиян); Дух від сіна пішов такий, що п’янить, обпоює якимось чаром (Г.Хоткевич); Радість п’янила душу (С.Васильченко).

П’яніти, -ію, -ієш, неперех. Приходити в стан сп’яніння, а також переносно. Він швидко п’яніє: дві чарки випив, то вже й п’яний (Словник Б.Грінченка); Навесні свіжа рілля має свій чудодійний запах, від якого селянин п’яніє (М.Томчаній); П’яніли дівчата, на нього поглянувши, хоч він і не дивився на них (О.Ільченко); Ми розпалили ватру, Платон пригощав усіх горілкою, ми п’яніли від алкоголю, гірської краси і своєї молодості (Р.Іваничук).

П’ЯТЕРО, -тьох, числ. збірн. Вж. зі сл.: бійців, деньків, коней, студентів, теслярів, курчат, тістечок, яєчок, дочок, граблів, дверей, діток, носилок, їх було п’ятеро, п’ятеро з них. Пор. двоє.

Р (ер). Як назва літери вживається в с. р.: велике р; як назва звука вживається в ч. р.: м’який р.

РАДІАН - РАДІАНТ

Радіан, -а. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусові.

Радіант, -а. Точка небесної сфери, з якої нібито виходять видимі траєкторії рою метеоритів.

РАДІЙ - РОДІЙ

Радій, -ю, ор. -єм. Радіоактивний хімічний елемент.

Родій, -ю. Сріблястий метал, який застосовують для гальванічного покриття, а також у сплавах з платиною (каталізатор).

РАДІО...1 Перша частина складних слів, що відповідає слову радіо; пишеться разом: радіоакумулятор, радіодиспут.

РАДІО...2 Перша частина складних слів, що відповідає слову радіоактивний; пишеться разом: радіоізотоп, радіолікування, радіонукліди.

РАЙ... Перша частина складних слів, що відповідає слову районний; пишеться разом: райветлікарня, райпромкомбінат.

РАЙДУЖНИЙ. 1. Який має кольори райдуги; багатоколірний: райдужні кола навколо сонця, райдужні діаманти, райдужна оболонка ока.

2. перен. Радісний, піднесений; який виражає веселість, грайливість. Стара мати була переповнена райдужними надіями про майбутнє сина (Я.Качура); Останніми днями Черниш справді був у безпричинно райдужному настрої (О.Гончар); І, здавалось, щастя, чарівне, як казка, Має над землею райдужним крилом (О.Олесь).

РАПТОВО - РАПТОМ

Раптово, присл. Несподівано, непередбачено; дуже швидко, миттєво: Дощ згас раптово (О.Гончар); Люба зірвалася з місця раптово (В.Собко); Сльози потекли по Килининому обличчю раптово (Є.Гуцало).

Раптом, присл. Враз, відразу, зненацька; несподівано, непередбачено. Раптом вихор налетів (Леся Українка); Розв’язка наступила раптом (М.Чабанівський).

РАСИЗМ - ДИСКРИМІНАЦІЯ - СЕГРЕГАЦІЯ - АПАРТЕЇД

Расизм, -у. Антинаукова реакційна ідеологія, що має на меті обгрунтувати й виправдати історичну необхідність панування "вищих", "повноцінних" рас над "нижчими", "неповноцінними": залишки расизму, ідеологія расизму.

Дискримінація, -ї, ор. -єю. 1. Обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними чи релігійними переконаннями тощо: расова дискримінація, національна дискримінація, політична дискримінація.

2. Створення умов, що ставлять якусь державу (групу держав) у гірше становище порівняно з іншими.Сегрегація. 1. Вид расової дискримінації, що полягає у відокремленні "кольорового" населення від "білого", забороні "кольоровому" населенню селитися в районах, де живе "біле" населення: расова сегрегація, боротьба проти сегрегації.

2. Неоднорідність хімічного складу металевих сплавів, що виникає при їх кристалізації: сегрегація домішок сплаву.Апартеїд, -у. Крайні форми расової дискримінації якої-небудь групи населення аж до її територіальної ізоляції. Пор. геноцид.

РАСИСТСЬКИЙ - РАСОВИЙ

Расистський. Який стосується расизму як антинаукової людиноненависницької теорії і практики: расистський режим, расистська ідеологія, расистська сваволя, расистська організація, расистська провокація, расистський суд.

Расовий. Який стосується раси, пов’язаний з нею: расова дискримінація, расова політика, расова теорія, расові відмінності.

РАСТР - РАСТРА

Растр, -а. Оптичний прилад, що складається з лінз, дзеркал, призм або системи ліній; світлові рядки на екрані телевізора.

Растра. Прилад для графлення нотного паперу.

РАТИФІКАЦІЯ, -ї, ор. -єю. Затвердження верховним органом державної влади міжнародного договору, який з цього моменту набирає юридичної сили.

РАХУВАТИ, -ую, -уєш. Називати числа в послідовному порядку; визначати кількість, суму тощо: рахувати секунди, хлопчик вже вміє рахувати, рахувати гроші. Я ще до школи навчився не тільки читати й писати, а й рахувати (А.Дімаров). Значень "розраховувати на когось, щось", "вважати" це слово не має.

РАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ - РАЦІОНАЛЬНИЙ

Раціоналістичний. Який стосується раціоналізму як теорії пізнання: раціоналістична ідея, раціоналістична філософія.

Раціональний. 1. Те саме, що раціоналістичний: раціональна філософія.

2. Який грунтується на розумі, логіці; розумний, доцільний: раціональне мислення, раціональна організація праці.

РЕ... Префікс, що означає зворотну або повторну дію: реадаптація, реакліматизація, реструктуризація.

РЕАЛІСТИЧНИЙ - РЕАЛЬНИЙ

Реалістичний. 1. Який стосується реалізму, побудований на принципах реалізму. Вж. зі сл.: література, мистецтво, живопис, театр, твір, образ, драма, картина, метод, риси, традиції, відображення.

2. Те саме, що реальний 3: реалістичний підхід, реалістичний погляд, реалістична політика, реалістична пропозиція.

Реальний. 1. Який існує в дійсності, справжній. Вж. зі сл.: дійсність, життя, існування, умови, обставини, факт, небезпека, сила, заробітна плата, доходи населення.

2. Такий, який можна здійснити, виконати: реальний план, реальна програма, реальне завдання, реальний термін.

3. Який ґрунтується на врахуванні й оцінці справжніх умов дійсності: реальний підхід, реальний погляд, реальна політика.

РЕВ... Перша частина складних слів, що відповідає слову революційний; пишеться разом: ревтрибунал.

ревалоризація, ревальвація див. девальвація.

РЕВЕРС - РЕВЕРСОР

Реверс. 1. р. -у. Зворотний бік медалі або монети.

2. р. -у. Торговельне зобов’язання, гарантійний лист тощо.

3. р. -а. Механізм, що забезпечує можливість зворотного руху машини або її частини.

4. р. -у. У тенісі – удар над головою зліва.

Реверсор, -а. Пристосування для пуску, зміни напряму й швидкості обертання електродвигуна.

РЕВЕРСІЯ, -ї, ор. -єю. 1. Повернення майна (зокрема, маєтку) колишньому власникові.

2. Тимчасова передача кредиторові цінностей для забезпечення виниклого зобов’язання.

3. Передача в заставу векселя для одержання позички.

4. У біології – поява у дорослих організмів ознак, властивих їхнім далеким предкам.реверсор див. реверс.

РЕВІЗІЙНИЙ - РЕВІЗЬКИЙ

Ревізійний. Який стосується перевірки правильності діяльності підприємства, установи, організації або службової особи: ревізійна комісія.

Ревізький, засіп. Який стосується перепису населення, що мало платити подушну подать і відбувати рекрутську повинність: ревізькі списки, ревізька душа, ревізькі реєстри (казки).

ревізор див. контролер.

ревізький див. ревізійний.

РЕГІОН, -у. Певна територіальна одиниця (район, область, зона), що вирізняється з-поміж інших таких же одиниць специфічними рисами (географічними, геологічними, етнографічними, економічними, мовними тощо). Пох. регіональний.

РЕГІСТР - РЕЄСТР

Регістр. 1. р. -а. Розподільник, регулятор у машині, приладі.

2. р. -у. Частина звукоряду, набір язичків або труб одного тембру в музичних інструментах.

3. р. -у. Орган державного технічного нагляду за будівництвом і безпекою плавання суден.

4. р. -у. Те саме, що реєстр.Реєстр, -у. Список, письмовий перелік когось, чогось; книга для записування, обліку.

РЕГРЕСАНТ - РЕГРЕСАТ

Регресант, -а. Особа, яка пред’являє зворотну вимогу до особи, з вини якої здійснюється платіж.

Регресат, -а. Особа, проти якої звернене право регресанта.

РЕДАКТОРСЬКИЙ - РЕДАКЦІЙНИЙ

Редакторський. Який стосується редактора: редакторська практика, редакторські виправлення.

Редакційний. Який стосується редакції, редагування: редакційний працівник, редакційна стаття, редакційна робота.

РЕДИС - РЕДИСКА

Редис, -у. Городня рослина родини хрестоцвітих.

Редиска, розм. Те саме, що редис.

реєстр див. регістр.

РЕЖИСЕРУВАТИ - РЕЖИСИРУВАТИ

Режисерувати, -ую, -уєш. Працювати режисером.

Режисирувати, -ую, -уєш. Здійснювати постановку спектаклю, кінофільму тощо.

РЕЗЕРВАЦІЯ - РЕЗЕРВАТ

Резервація, -ї, ор. -єю. 1. Залишення когось у резерві: резервація військ.

2. Місце примусового оселення корінних мешканців. – Нас, червоношкірих, – хто залишився живий, – загнали на ці невеличкі клаптики землі, що білі називають резерваціями (І.Кулик).Резерват, -у. 1. Заповідник: резерват корисної фауни й флори.

2. Те саме, що резервація 2.РЕЗУЛЬТАНТ, -а. Алгебричний вираз, який застосовують, знаходячи спільні розв’язки двох або кількох рівнянь, кратні корені рівняння з одним невідомим тощо.

РЕЗУЛЬТАТ - НАСЛІДОК

Результат, -у. Остаточний, кінцевий підсумок якоїсь діяльності, заняття, розвитку тощо, показник; сума, яку одержують після певних математичних дій: одержані результати, результати експерименту, результат спостережень. В усіх інших значеннях результат і наслідок вживаються паралельно.

РЕІМПОРТ, -у. Ввезення з інших країн власних товарів, раніше туди експортованих.

РЕІНВЕСТИЦІЯ - РЕІНВЕСТУВАННЯ

Реінвестиція, -ї, ор. -єю. 1. Повторні, додаткові вкладення коштів, одержаних у формі доходів від інвестиційних операцій.

2. Капіталовкладення частини прибутку іноземної фірми в економіку країни.Реінвестування. 1. Використання частини прибутку акціонерного товариства, одержаного у формі дивідендів, для поповнення його капіталів.

2. Використання частини прибутку від зарубіжних капіталовкладень для повторного інвестування в економіку країни.РЕЙТАР - РЕЙТЕР

Рейтар, -а. Переважно найманий кіннотник у Західній Європі в XVI– XVII ст.

Рейтер, -а. Тягарець на коромислі терезів; металевий затискач у картотеці тощо.

РЕЙТИНГ, -у. Віднесення до якої-небудь категорії, класу, розряду; рівень популярності, оцінка, котрі, як правило, визначаються за допомогою якогось голосування, соціологічних опитувань, анкет тощо.

РЕЙХСВЕР, -у. Збройні сили Німеччини, створені за Версальським мирним договором 1919 р.

РЕЙХСРАТ, -у. Державна рада, парламент у Баварії, Данії, Швеції, Австрії, Австро-Угорщині.

РЕЙХСТАГ, -у. За середньовіччя – загальноімперський станово-представницький орган влади в "Священній Римській імперії германської нації"; установчі збори в Австрії в період революції 1848–1849 рр.; нижня палата парламенту (1867–1918), парламент Німеччини (1919–1945).

РЕКЛАМУВАННЯ - РЕКЛАМАЦІЯ

Рекламування. Популяризація чогось, повідомлення про щось засобами реклами: рекламування літератури, рекламування нових фільмів.

Рекламація, -ї, ор. -єю. Скарга, претензії, незадоволення чимось; заява про виявлені недоліки в придбаній продукції і вимога відшкодувати збитки: замовник надіслав рекламацію.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ - РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ

Рекомендований. 1. Про якого дано позитивний відзив; пропонований; представлений: рекомендований адвокат, рекомендована література, рекомендоване лікування.

2. Відправлений поштою з додатковою оплатою: рекомендований лист, рекомендована бандероль, рекомендована посилка.

Рекомендаційний. Який містить у собі рекомендацію: рекомендаційний лист, рекомендаційна записка, рекомендаційний список літератури, рекомендаційна характеристика.

РЕКОРДСМЕН - РЕКОРДИСТ

Рекордсмен, -а. Спортсмен, який установив рекорд, досяг найвищих результатів у змаганні: рекордсмен країни з гімнастики.

Рекордист, -а. 1. Людина, яка досягає найвищих результатів у чомусь; той, хто захоплюється рекордами.

2. Свійська тварина, яка дає рекордні показники щодо якихось корисних якостей: кінь-рекордист.РЕКРЕАЦІЯ, -ї, ор. -єю. Система заходів, пов’язаних з використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-пізнавальної та спортивної діяльності.

РЕМАНЕНТ, -у. Сільськогосподарський інвентар – плуги, борони, сівалки тощо.

РЕМЕЗ - РЕМІЗ - РЕМІЗКА, РЕМІЗА

Ремез, -а. Маленька пташка ряду горобцеподібних.

Реміз, -у. 1. Сплата грошей виписуванням переказного векселя на одержувача.

2. У деяких картярських іграх – недобір установленого числа взяток, а також штраф за такий недобір.

3. Попереджувальний укол, удар у фехтуванні.

Ремізка, реміза. Пристрій у ткацьких верстатах, яким розділяються нитки основи.

РЕПАРАЦІЯ – РЕПАТРІАЦІЯ

Репарація, -ї, ор. -єю. Повне або часткове відшкодування збитків, завданих державі, що перемогла у війні, державою, яка розв’язала війну. Пох. репараційний: репараційні платежі.

Репатріація. Повернення на батьківщину військовополонених, біженців, емігрантів. Пох. репатріаційний: репатріаційна комісія.

РЕПОРТ, -у. 1. Продаж цінних паперів з одночасним зворотним викупом їх на певний термін за підвищеним курсом.

2. У бухгалтерії – перенесення суми з однієї сторінки на іншу.репрезентація див. презентація.

РЕПРИНТ, -у. Перевидання без нового набору тексту шляхом репродуціювання попереднього видання.

РЕСЛІНГ - РИСЛІНГ

Реслінг, -у. Різновид професіональної боротьби, в якій використовують прийоми класичної і вільної боротьби та дзюдо.

Рислінг, -у. Сорт білого винограду; виготовлене з нього натуральне сухе вино.

РЕСПІРАТОРНИЙ - РЕСПІРАЦІЙНИЙ

Респіраторний. Який стосується дихальних шляхів; який служить, використовується для дихання: гостре респіраторне захворювання, респіраторна маска, респіраторна трубка, респіраторний центр.

Респіраційний. Який стосується респірації – процесу газообміну в людини й тварини: респіраційна камера.

РЕСПОНДЕНТ, -а. Той, хто відповідає на питання анкети, тесту тощо; той, у кого беруть інтерв’ю; той, хто має відповідати на фінансовий запит. За даними опитування, основна частина респондентів продемонструвала розуміння соціокультурного значення та ролі мови батьків, предків, рідної мови в житті особистості й суспільства (з газети).

РЕСТАВРАТОРСЬКИЙ - РЕСТАВРАЦІЙНИЙ

Реставраторський. Який стосується реставратора й реставрації: реставраторські тенденції, реставраторська діяльність.

Реставраційний. Який стосується реставрації: реставраційна майстерня, реставраційні роботи, реставраційні засоби.

РЕСТИТУЦІЯ, -і, ор. -єю. Повернення однією державою іншій незаконно привласнених цінностей.

РЕФАКЦІЯ, -ї, ор. -єю. 1. Зниження гуртової ціни або ваги товару, якщо фактична якість його нижча за передбачену договором, стандартом чи технічними умовами.

2. Зниження тарифу, надане вантажовідправникові за окремою угодою при наявності великої кількості вантажу.рефері див. арбітр.

РЕФЛЕКТИВНИЙ, РЕФЛЕКСИВНИЙ - РЕФЛЕКТОРНИЙ - РЕФЛЕКТОРНИЙ - РЕФЛЕКСНИЙ

Рефлективний, рефлексивний. Який мимовільно, несвідомо реагує на зовнішнє подразнення; у живопису – пов’язаний зі зміною забарвлення предмета залежно від світла, яке на нього падає: рефлективний (рефлексивний) рух, рефлективний (рефлексивний) біль, рефлективні (рефлексивні) відтінки.

Рефлекторний. Який стосується рефлексу – реакції організму людини чи тварини на зовнішні подразнення: рефлекторний акт.

Рефлекторний. Прикм. від рефлектор: рефлекторна лампа, рефлекторне дзеркало.

Рефлексний. Пов’язаний з відбиттям якоїсь енергії – світла, радіохвиль: рефлексний радіоприймач, рефлексна схема, рефлексний фотопапір.

Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники -> Українські
Українські -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом
81.2%20УКР -> Уроки державної мови mova kreschatic kiev ua 004 24 Урок 24 Ємкість чи місткість 24 Майдан Незалежності чи Майдан Незалежності? 25 Свято восьме березня чи восьмого березня? 25
Словники -> С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001
81.2%20УКР -> Б. Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо
81.2%20УКР -> Книга состоит из двух частей: «Из секретов переводческих» и«Языково-литературный калейдоскоп»
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Українські -> Хто є хто в європейській та американській політології (малий політологічний словник) августин аврелій
Українські -> Кандидат філологічних наук


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   57

Схожі:

З українського літературного слововживання iconСловник-довідник
Озглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...
З українського літературного слововживання iconКонтрольні питання з дисципліни «Естетичні засади українського літературного шістдесятництва» доц. Біляцька В. П
Виникнення, початок вивчення шістдесятництва як літературного явища. Естетичні засади шістдесятників
З українського літературного слововживання icon«радянська школа»
У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілю­стра­тив­ним матеріалом з творів класиків української...
З українського літературного слововживання iconДо підручника з літературного читання за редакцією В. О. Науменко 2014 рік Хрестоматія з літературного читання
Уклала вчитель початкових класів Містковицької сзш I-III ступенів, Самбірського району
З українського літературного слововживання iconХрестоматія з літературного читання для 3 класу
Пропонована хрестоматія укладена у відповідності до вимог чинної Програми (1-4 кл., 2011 р.). Учитель початкових класів зекономить...
З українського літературного слововживання iconОпис ключових змін до проекту оновленої програми з літературного читання
Робота з коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra», дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні...
З українського літературного слововживання iconУправління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
Василя Симоненка – українського поета, Уласа Самчука українського письменника І театрального діяча, Максима Рильського – українського...
З українського літературного слововживання iconНаказ №165 Про підсумки ІІ (міського) етапу VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році
Тараса Шевченка. 28 жовтня 2017 року в м. Новогродівка відбувся ІІ (міський) етап VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу...
З українського літературного слововживання iconУ процесі літературного діалогу

З українського літературного слововживання iconПро підсумки проведення І-ІІ етапів VII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів птнз області
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі Конкурс) серед учнів професійно-технічних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка