З українського літературного слововживання


ТЕЛЕТАЙП, -а. Телеграфний апарат з клавіатурою, який, приймаючи, автоматично записує повідомлення літерами. Пох.: телетайпний, телетайпістСторінка49/57
Дата конвертації17.04.2017
Розмір7,03 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   57

ТЕЛЕТАЙП, -а. Телеграфний апарат з клавіатурою, який, приймаючи, автоматично записує повідомлення літерами. Пох.: телетайпний, телетайпіст. У скл. сл. телетайпограма.

ТЕЛЕТАЙПСЕТЕР, -а. Пристрій, що дозволяє кодувати текст на перфорованій стрічці, передавати код лініями телеграфного зв’язку або по радіо і використовувати його для автоматичного керування роботою набірної машини.

ТЕЛЕФАКС - ФАКС

Телефакс. 1. р. -у. Система фототелеграфних приладів для передавання й відтворення графічної інформації – нерухомого зображення тексту, таблиць, креслень, схем, графіків, фотографій тощо.

2. р. -а. Апарат з друкувальним пристроєм для здійснення такого зв’язку.

3. р. -а. Номер абонента такого зв’язку.

4. р. -у. Інформація, яку передають за допомогою такого зв’язку.Факс. 1. р. -у. Те саме, що телефакс 1.

2. р. -а. Те саме, що телефакс 2.3. р. -у. Копія, одержана за допомогою телефаксу.

ТЕЛЕФОНІЗУВАТИ - ТЕЛЕФОНУВАТИ

Телефонізувати, -ую, -уєш, недок. і док. Встановлювати телефонний зв’язок: телефонізувати весь район.

Телефонувати, недок. і док. Викликати по телефону, повідомляти телефоном.

ТЕЛУР - ТЕЛУРІЙ

Телур, -у. Крихкий метал сріблясто-сірого кольору.

Телурій, -я, ор. -єм. Прилад, який наочно зображує рух Землі навколо Сонця.

ТЕМА - ТЕМАТИКА

Тема. Коло життєвих явищ, подій тощо, які становлять зміст твору, наукового дослідження, розмови і т. ін.: соціальна тема, цікава тема, твір на сучасну тему.

Тематика. Сукупність тем: тематика наукових досліджень, історична тематика, багатство тематики.

ТЕМНИТИ - ТЕМНІТИ - ТЕМНІШАТИ

Темнити, -ню, -ниш, перех. розм. Робити щось темним, малопомітним. Тихий став віддзеркалював високе блакитне небо. Хмари, занурені в його спокійні води, темнили його (Н.Рибак).

Темніти, неперех. Ставати темним, темнішим, сутеніти тощо; виділятися темним кольором, видніти ся (про щось темне). Сніг темнів, осідав (Панас Мирний); Борис мовчав. Коли починає отак мовчати, обличчя його, Наталка це знає, темніє і стає непроникне (Вал. Шевчук); Сірий шлях зробивсь чорним і виразно темніє серед хлібів (В.Винниченко); Де-не-де темніють кущики комишів (О.Гончар).

Темнішати. Ставати темнішим; вечоріти, сутеніти. Надворі темнішає й темнішає (А.Кримський); Круг мене все більше темнішала мла (О.Олесь); Володимир іронічно посміхається, потім очі його темнішають, до нього повертається гнів (О.Довженко).

ТЕНЗИМЕТР - ТЕНЗОМЕТР

Тензиметр, -а. Прилад для вимірювання насиченої пари.

Тензометр, -а. Прилад для вимірювання деформацій, спричинених механічними напруженнями у твердих тілах.

ТЕНЗИМЕТРІЯ - ТЕНЗОМЕТРІЯ

Тензиметрія, -ї, ор. -єю. Вимірювання тиску пари.

Тензометрія. Вимірювання деформацій у твердих тілах.

тензометр див. тензиметр.

тензометрія див. тензиметрія.

ТЕПЛИЦЯ - ОРАНЖЕРЕЯ

Теплиця, -і, ор. -ею. Засклене опалюване приміщення для вирощування ранніх або південних рослин, а також розсади.

Оранжерея, -ї, ор. -єю. Засклене приміщення для вирощування або перезимівлі південних вічнозелених рослин; на відміну від теплиці оранжерея не завжди опалюється.

терарій, тераріум див. віварій.

ТЕРАТОЛОГІЯ, -і, ор. -ією. Наука, що вивчає виродження й вади рослин, тварин і людини.

ТЕРЕЗИ, -ів, мн. Важільні ваги.

ТЕРЕН - ТЕРЕН

Терен, терну. Колючий кущ родини розових, що дає темно-сині їстівні плоди; плоди цієї рослини. Плаче козак: шляхи биті Заросли тернами (Т.Шевченко); – Тату, завтра я з Левком думаю піти в ліс по терен (М.Стельмах); Блищали чорні, як терен, очі (І.Нечуй-Левицький).

Терен, терену. Місцевість, територія, а також переносно. Нагоничі швидко означували терен, куди заблукав вовк, прапорцями (П.Загребельний).

...ТЕРІЙ. Кінцева частина складних слів, що відповідає поняттю "викопна людина": анхітерій, пелеотерій.

ТЕРМЕНОЛ - ТЕРМІНАЛ

Терменол, -у. Магнітно-м’який сплав на основі заліза.

Термінал. 1. р. -а. Пристрій для введення інформації в обчислювальну систему і виведення інформації з неї.

2. р. -у. Частина порту, де обробляються контейнерні й пакетовані вантажі, перевантажують нафту тощо....ТЕРМИ, ...ТЕРМІЯ, ...ТЕРМНИЙ. Кінцеві частини складних слів, що вказують на зв’язок з поняттями "тепло", "жар": ізотерми, гіпотермія, пойкілотермний.

термінал див. терменол.

ТЕРМІТНИЙ, ТЕРМІТОВИЙ - ТЕРМІЧНИЙ

Термітний1, термітовий. Який містить речовину терміт; який здійснюється за допомогою терміту: термітна суміш, термітна бомба, термітне зварювання.

Термітний2. Прикм. від назви комахи терміт.

Термічний. Пов’язаний з використанням тепла; тепловий: термічна дія струму, термічний спосіб сушіння зерна, термічна піч.

...термія, ...термний див. ...терми.

ТЕРМО... Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "температура", "тепло"; пишеться разом: термобарокамера, термобатарея, термоводолікування, термограф, термострічка, термоядерний.

ТЕРНОВИЙ1. Прикм. від терен; темно-синій: тернові ягоди, тернові колючки, терновий вінок, терновий байрак. Маляренкова – маленька, з терновими очима (Г.Косинка); Сніги вилискували на сонці, сліпили очі, далекі байраки огорталися терновою синявою (Григорій Тютюнник).

ТЕРНОВИЙ2. Пошитий з шерстяної тканини терно, переважно чорного кольору, схожої на кашемір. Вона була в чорній з квіточками по краях терновій хустці (М.Олійник).

ТЕРОРИСТИЧНИЙ - ТЕРОРИСТСЬКИЙ

Терористичний. Який стосується терору, тероризму: терористична диктатура, терористичний акт, терористичні методи боротьби.

Терористський. Який стосується терориста; який складається з терористів: терористська група.

терпимий див. терплячий.

ТЕРПЛЯЧЕ - ТЕРПЛЯЧИ

Терпляче, присл. (як?). Стійко, без нарікань (переносячи фізичні або моральні страждання). Я вірю – коли візьмемось за діло терпляче, уперто і уважно, ми доведемо його до краю (С.Васильченко); – Не спати! Встати й пройтись по камері – інакше карцер! – Довелось долати сон і терпляче чекати, що його ось-ось знову викличуть на допит (Б.Антоненко-Давидович); Марія терпляче зносила і глузування, і в’їдливі дотепи (М.Руденко).

Терплячи. Дієприсл. від терпіти. Втомишся терплячи, то й здасться тоді, що все тобі байдуже (Марко Вовчок); Олешківці йдуть, терплячи кольку й гарматний обстріл (Ю.Яновський).

ТЕРПЛЯЧИЙ - ТЕРПИМИЙ

Терплячий. Здатний стійко переносити страждання, важкі умови тощо: терплячий слухач, терплячий хворий, терплячий верблюд, терпляче навчання, терплячі розшуки.

Терпимий, розм. Такий, з яким можна миритися; стерпний: терпима плата, терпимий холод.

ТЕФЛОН, -у. Торговельна марка синтетичного полімеру, який використовують, щоб запобігти корозії та пригорянню.

ТЕРЦЕТ - ТЕРЦИНА

Терцет, -у. Ансамбль з трьох виконавців, тріо; музичний твір на трьох.

Терцина. Віршова форма з трирядкових строф.

ТЕСЛА - ТЕСЛО - ТЕСЛЯ

Тесла, -и, ж. Одиниця магнітної індукції.

Тесло, -а, с. Вид сокири.

Тесля, -і, ор. -ею, ч. Тесляр, столяр.

ТЕСТ, - у. 1. Метод одержання характеристики певних явищ за допомогою перевірки відповідей на питання чи способу виконання коротких завдань: логічні тести, педагогічні тести, застосування тестів.

2. У фізіології, медицині – метод дослідження, діагностики, що полягає в пробному впливові на організм.

3. В обчислювальній техніці – задача з відомим розв’язанням, за допомогою якої перевіряється правильність роботи ЕОМ.ТЕТАНІЧНИЙ - ТИТАНІЧНИЙ Тетанічний. Прикм. від тетанія – захворювання, що виникає внаслідок порушення функції навколощитоподібних залоз і полягає у нападах корчів.

Титанічний. Величезний, надзвичайний: титанічна боротьба, титанічна сила, титанічна діяльність.

ТЕТАНІЯ, -ї, ор. -єю. Захворювання, що полягає у нападах загальних або місцевих корчів; виникає внаслідок порушення функції навколощитоподібних залоз.

ТЕТРА... Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "чотири"; пишеться разом: тетраметр, тетрациклін.

ТЕХ... Перша частина складних слів, що відповідає слову технічний; пишеться разом: техмінімум, техогляд.

ТИК - ТІК

Тик1, -у. Нервове захворювання. Обличчя у нього здригається нервовим тиком (З.Тулуб).

Тик2, -у. Цупка бавовняна або льняна тканина.

Тик3, -а. Дерево родини вербенових.

Тік, току. Місце для молотьби, очищування й просушування зерна.

ТИЛОВИЙ - ТИЛЬНИЙ

Тиловий. 1. Який відбувається, перебуває, проходить далеко від лінії фронту – в тилу: тилове місто, тилові підрозділи, тилова служба, тиловий госпіталь (шпиталь).

2. рідше. Те саме, що тильний: тилова частина кімнати.Тильний. Задній, зворотний, протилежний передньому, лицьовому: тильна стіна, тильний бік долоні.

ТИНЕЙДЖЕР, -а. Підліток, юнак віком від 13 до 19 років.

...ТИП, ...ТИПІЯ. Кінцеві частини складних слів, що вказують на зв’язок з поняттями "відбиток", "друк": монотип, стереотип, фототипія.

ТИПОГРАФ, -а. Темно-бурий жук родини короїдів.

ТИПОЛОГІЧНИЙ. Який стосується типології – наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками; властивий певному типу якихось предметів чи явищ, який грунтується на встановленні спільності їх ознак: типологічний метод дослідження, типологічний аналіз, типологічна класифікація мов, типологічні властивості діяльності вищої нервової системи.

ТИРАНА. Андалузький танець.

ТИРАНОЗАВР, -а. Останній найбільший хижий динозавр.

ТИРАТРОН, -а. Газорозрядний пристрій з катодом і сіткою, розміщеними в спеціальному балоні з розрідженим газом.

ТИРИСТОР, -а. Керований напівпровідниковий пристрій, який використовують здебільшого в силових установках перетворювальної техніки й автоматики.

ТИРСА - ТИРС

Тирса1. Дрібні частинки деревини, що осипаються під час різання її пилкою. Татусь іде під сарай і там починає пиляти дошки. Сиплеться на землю тепла тирса (А.Дімаров).

Тирса2. Ковила волосиста. Я повертаюсь і бачу в первіснім степу над вітром тирси гострі списи (М.Хвильовий); Брів [Павло] високою тирсою, що ніжно лоскотала обличчя (Р.Іваничук); Скитський степ Обудиться, зітхне, і буйна тирса Зеленим морем знову проросте (Є.Маланюк).

Тирс, -а. У міфології – жезл бога виноградарства і виноробства.

ТИСК - ТИСНЕННЯ. У значенні "сила, що діє на одиницю площі перпендикулярно до поверхні тіла", вживається переважно тиск; тиснення – рідше.

ТИТАНАТИ - ТИТАНІДИ -ТИТАНІТ

Титанати, -ів, мн. Солі метатитанової й ортотитанової кислот.

Титаніди, -ів, мн. У грецькій міфології – сестри титанів, разом з якими вони були скинуті Зевсом у Тартар.

Титаніт, -у. Мінерал класу силікатів.

титанічний див. тетанічний.

ТИТУЛОВАНИЙ - ТИТУЛЬНИЙ

Титулований. Який має титул, спадкове або почесне королівське чи дворянське звання, а також переносно: титулований вельможа, титулована знать, титулований поет.

Титульний. Який стосується титулу – першої сторінки книжки; призначений для титулу: титульний аркуш, титульні шрифти, титульний список.тік див. тик.

ТІО... Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "сірка"; пишеться разом: тіоспирт, тіосульфати.

ТЛО - ФОН

Тло. Основний колір, тон, на якому зроблено малюнок; задній план картини, малюнка; те, на чому виділяється хтось, щось тощо, а також переносно. Для гуцульських орнаментів характерне брунатне й темне тло (з журналу); їхали вони по зеленій луці.. Сорочки червоніли на зеленому тлі, наче той мак (Н.Кибальчич); На тлі вечірнього неба пропливають чотири жінки з кошиками на голові (М.Коцюбинський); Краєвид мов витинка з картону, Тло бліде, страшна, порожня синь (Є.Маланюк); Талант – це вогнище Свободи На тлі нікчемних рабських прав (М.Руденко).

Фон1, -у. Те саме, що тло. В сю хвилину він сидить надворі і малює Аню Немирову на фоні плахти (Леся Українка); На чорному фоні неба заблищали стрілами блискавки (І.Нечуй-Левицький); Як горить на давнім фоні Тонко виткане проміння (Г.Чупринка); На фоні шкільного життя з’явилася значна постать Галі (С.Васильченко).

Фон2. 1. р. -у. Звукові перешкоди, шум, тріск у телефоні, приймачі тощо.

2. р. -а. Одиниця рівня гучності звуку.Фон3, -у. Природний рівень радіації.

ТО. Коли то вживається як частка для підсилення якогось слова, зосередження на ньому уваги, воно пишеться з цим словом через дефіс. Скільки-то разів вже він шторхав й спробував стіни муровані й стелю низьку (Марко Вовчок). Але коли між словом і часткою то стоїть частка, що пишеться окремо, то й то пишеться окремо. На весіллі музика гучна. То ж то шпарко та весело грає!(Леся Українка).

ТОВАРИСТВО. 1. збірн. Група або коло людей, що перебувають у тісних стосунках, мають спільні інтереси тощо; знайомі, приятелі, друзі; група осіб, які проводять разом дозвілля: веселе товариство, злочинне товариство, скучити за товариством, пристати до чийого товариства. – Добривечір, товариство! – привітався новоприбулий, відчиняючи двері (О.Соколовський); Федь не захоче їхати, у нього віднедавна свої діла і товариство також своє (Вас. Шевчук).

2. Теплі, товариські взаємини: водити з ким товариство.

3. (кого, яке). Спільне перебування з кимсь (де-небудь, під час чогось тощо); присутність когось: позбутися чийого товариства. [Петро:] Ми ще невеличкими грались, малими товаришували; хай те дитяче товариство повернеться тепер у побратимство (Панас Мирний).

4. Організація, об’єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і відповідно діють для їх виконання, здійснення: Товариство імені Шевченка у Львові, акціонерне товариство, споживче товариство, театральне товариство.

5. іст. Військове угруповання козаків-запорожців (кіш, курінь тощо): товариство кошового. Низове товариство закликало мене до коша (П.Куліш); Кошовий казав принести другу булаву й передав її Богданові. – Хай вона веде тебе до перемоги зі славним січовим товариством! (А.Чайковський); На січовому майдані козаки не вмістилися – от скільки було товариства (А.Кащенко).

ТОВСТИТИ - ТОВСТІТИ - ТОВСТІШАТИ - ТОВЩАТИ

Товстити, -вщу, -встиш, перех. розм. Робити когось товстішим на вигляд (про незграбно пошитий одяг).

Товстіти, неперех. Ставати товстим, товстішим. [Надія:] Ні, ні, тільки не борщу! і так уже товстіти почала... (З.Мороз).

Товстішати. Ставати товстішим. Після першого огірка щодня бігаєш на грядку, нишпориш, вишукуєш, а вони немов із землі лізуть, і чим далі, тим більше товстішають (Є.Гуцало).

Товщати. Те саме, що товстіти. Солоха чим дужче товщала, тим більше якось сліпла (Панас Мирний); Перекат зростав, товщав, розбухав (С.Чабанівський).

ТОЖ -ТОЖ

Тож, спол. Близький за значенням до "отже", "тому", "через те". Тож як мудрості доходиш, – хочеться і жить, і жить (П.Тичина); – В нього ж на усе своя мірка, свій погляд, своє розуміння добра і зла, честі й безчестя... Тож нічого дивного, що нам, дорослим, так важко з ним (О.Гончар).

2. присл. розм. Також. Народ за вікном тож крикнув: Василь! Василь! (Г.Квітка-Основ’яненко); –До французької мови й до музики добре я бралась; до танців тож (Марко Вовчок).То ж, част. з част. Дев’ятий вал... Чи то ж була вода, що марне так розбилася об кручу? (Леся Українка); Народна пісня – то ж вона Усій землі окраса (М.Рильський); Чужого не руш! То ж людське (О.Гончар).

ТОЙ1, того, ж. та, тієї, с. те, того, мн. ті, тих, вказівний займ. Указує на щось більш віддалене в просторі, ніж інше подібне, уживається для вказування на один предмет, одну особу тощо, з двох, кількох подібних, однорідних і т. ін.

ТОЙ2, тою, ім. У народів Центральної Азії та Південного Сибіру – свято, що супроводжується бенкетом, музикою, танцями й іншими розвагами.

ТОКАРНИЙ - ТОКАРСЬКИЙ

Токарний. Пов’язаний з обточуванням металу, дерева та інших матеріалів на верстаті: токарна справа, токарна майстерня.

Токарський. Який стосується токарювання, токаря: токарський інструмент, токарська майстерність.

ТОКАТА. Віртуозна музична п’єса для фортепіано або органа, витримана в швидкому, розміреному, чітко ритмованому русі.

ТОКСИКОЗ, -у. Хворобливий стан – отруєння продуктами, які утворюються в самому організмі.

ТОКСИКОМАНІЯ, -ї, ор. -єю. Загальна назва хвороб, які характеризуються потягом до постійного вживання різних речовин, що викликають сп’яніння, короткочасну ейфорію.

ТОЛ - ТОЛЬ

Тол, -у, ч. Вибухова речовина. Пох. толовий.

Толь, -ю, ор. -ем. Покрівельний матеріал. Пох. толевий.

ТОЛЕРАНТНИЙ. Поблажливий, терпимий до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка); – Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Тоня (В.Гжицький). Пох. толерантно. Злостився [Марченко] на тих, кого донині любив, кого поважав, кого толерантно терпів (Ю.Мушкетик); І під час "замирення" власті досить толерантно відносилися до опришків (Г.Хоткевич).

ТОЛЕРАНТНІСТЬ, -ності, ор. -ністю. 1. Поблажливість, терпимість до чиїхось думок, поглядів, вірувань. Він виступає з великою толерантністю до інших народів та до всякої віри (І.Нечуй-Левицький).

2. Втрата або зниження організмом тварини чи людини властивості вироблення антитіл на подразнення від дії якоїсь речовини.

3. Властивість організму переносити несприятливий вплив якоїсь речовини або отрути.

толь див. тол.

томат див. помідор.

...ТОМЇЯ. Кінцева частина складних слів, що відповідає поняттю "розтин": нефротомія, трахеотомія.

ТОМУ, присл.: п’ять років тому, тиждень тому, з годину тому (не тому назад).

ТОНАДА. Загальна назва народних пісень в Іспанії та країнах Латинської Америки.

ТОНІЗУВАТИ - ТОНУВАТИ

Тонізувати, -ую, -уєш, недок. і док. 1. Поліпшувати функціональний стан органів і тканин і т. ін. живого організму.

2. Робити тонічним, наближати до тонічного (вірш).Тонувати, недок. і док. 1. Відтворювати повне звучання музичного або мовного тексту (при співанні, читанні тощо).

2. Покривати фарбою, надаючи потрібного тону; робити декоративне забарвлення з метою імітації....ТОНІЯ. Кінцева частина складних слів, що означає напругу, тиск: гіпотонія, ізотонія.

ТОННО-... Перша частина складних слів, що відповідає слову тонна; пишеться через дефіс: тонно-кілометр, тонно-сила.

ТОНОМЕТР, -а. 1. Прилад для порівняння частоти коливання двох камертонів.

2. Апарат для вимірювання артеріального тиску.тонувати див. тонізувати.

ТОНУС, -у. 1. Рівень емоційно-психічної активності людини; психоенергетичний аспект життєдіяльності: піднесення емоційного тонусу.

2. Тривале скорочення або напруження м’язів і нервових центрів, для яких характерна дуже мала стомлюваність: вегетативний тонус, підвищення тонусу.

...ТОП. Кінцева частина складних слів, що вказує на зв’язок з поняттям "місце": біотоп, ізотоп.

ТОПІНАМБУР, -а. Багаторічна трав’яниста рослина родини складноцвітих з бульбами, які використовуються на корм худобі, а також для добування цукру, спирту, ліків тощо.

ТОПОНІМІКА - ТОПОНІМІЯ

Топоніміка. Розділ мовознавства, що вивчає топонімію. Пох. топонімічний.

Топонімія, -ї, ор. -єю. Сукупність географічних назв певної території. Пох. топонімічний.

ТОРАКО... Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "груди"; пишеться разом: торакоакустика, торакопластика, торакоскопія, торакотомія.

ТОРГ... Перша частина складних слів, що відповідає слову торговельний; пишеться разом: торгвідділ, торгфлот.

ТОРГОВЕЛЬНИК - ТОРГІВЕЦЬ

Торговельник, -а. Працівник торгівлі.

Торгівець, -вця, ор. -вцем. Той, хто займається приватною торгівлею, крамар, а також переносно.

ТОРНАДО, невідм., н. Руйнівної сили повітряний вихор (смерч) у Північній Америці.

ТОРПІДНИЙ. У медицині – в’ялий, неактивний (про перебіг хвороби).

ТОРФО... Перша частина складних слів, що відповідає словам торф, торфовий; пишеться разом: торфовидобування, торфородовище.

ТОРШОН, -у. 1. Бавовняна тканина з рідким рельєфним переплетенням вузлуватих нерівних ниток (як правило – картата).

2. Папір з шорсткою поверхнею, часто схожою на переплетення тканини; застосовують для малювання.ТОТАЛІТАРИЗМ, -у. 1. Режим, який характеризується цілковитим (тоталітарним) контролем держави за усіма сферами життя суспільства, фактичною ліквідацією конституційних прав і свобод, репресіями щодо опозиції тощо.

2. Напрям політичної думки, який обґрунтовує встановлення тоталітарних режимів.Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники -> Українські
Українські -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом
81.2%20УКР -> Уроки державної мови mova kreschatic kiev ua 004 24 Урок 24 Ємкість чи місткість 24 Майдан Незалежності чи Майдан Незалежності? 25 Свято восьме березня чи восьмого березня? 25
Словники -> С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001
81.2%20УКР -> Б. Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо
81.2%20УКР -> Книга состоит из двух частей: «Из секретов переводческих» и«Языково-литературный калейдоскоп»
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Українські -> Хто є хто в європейській та американській політології (малий політологічний словник) августин аврелій
Українські -> Кандидат філологічних наук


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   57

Схожі:

З українського літературного слововживання iconСловник-довідник
Озглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...
З українського літературного слововживання iconКонтрольні питання з дисципліни «Естетичні засади українського літературного шістдесятництва» доц. Біляцька В. П
Виникнення, початок вивчення шістдесятництва як літературного явища. Естетичні засади шістдесятників
З українського літературного слововживання icon«радянська школа»
У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілю­стра­тив­ним матеріалом з творів класиків української...
З українського літературного слововживання iconДо підручника з літературного читання за редакцією В. О. Науменко 2014 рік Хрестоматія з літературного читання
Уклала вчитель початкових класів Містковицької сзш I-III ступенів, Самбірського району
З українського літературного слововживання iconХрестоматія з літературного читання для 3 класу
Пропонована хрестоматія укладена у відповідності до вимог чинної Програми (1-4 кл., 2011 р.). Учитель початкових класів зекономить...
З українського літературного слововживання iconОпис ключових змін до проекту оновленої програми з літературного читання
Робота з коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra», дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні...
З українського літературного слововживання iconУправління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
Василя Симоненка – українського поета, Уласа Самчука українського письменника І театрального діяча, Максима Рильського – українського...
З українського літературного слововживання iconНаказ №165 Про підсумки ІІ (міського) етапу VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році
Тараса Шевченка. 28 жовтня 2017 року в м. Новогродівка відбувся ІІ (міський) етап VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу...
З українського літературного слововживання iconУ процесі літературного діалогу

З українського літературного слововживання iconПро підсумки проведення І-ІІ етапів VII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів птнз області
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі Конкурс) серед учнів професійно-технічних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка