З українського літературного слововживанняСторінка50/57
Дата конвертації17.04.2017
Розмір7,03 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57

ТОТАЛІТАРНИЙ - ТОТАЛЬНИЙ

Тоталітарний. Який характеризується насильством, цілковитим придушенням демократичних свобод і прав особи: тоталітарний режим, тоталітарний порядок. Кожна тоталітарна система, яка хоче розчавити опір власного народу, шукає виходу у війні (Р.Іваничук).

Тотальний. Загальний, всеосяжний: тотальна війна, тотальна мобілізація, тотальне опромінення.

тощо – то що див. і так далі.

ТОТЕМ, -а. 1. Тварина, рослина, предмет або явище природи, які в родових групах були об’єктом релігійного шанування (кожен рід носив ім’я свого тотема).

2. Герб племені із зображенням тотема.ТРАВЕРС - ТРАВЕРЗ - ТРАВЕРСА, ТРАВЕРЗА

Траверс1, -у. 1. Поперечне укриття (насип) в окопах, траншеях для захисту від вогню з флангів або тилу.

2. Дамба від берега до глибокого місця річки, водойми.

3. У спорті – бічний рух коня головою до стінки манежу.

4. Те саме, що траверса. Траверс2, -у. Перехід альпіністів по гребеню гірського хребта, що об’єднує кілька вершин.Траверз, -у. 1. Напрям, перпендикулярний до курсу судна, літака: на правому траверзі.

2. Поперечна перегородка, стінка на судні.Траверса, траверза. 1. Поперечна балка для кріплення чогось, а також поперечна перегородка, стінка, плита спеціального призначення.

2. Горизонтальний брус у верхній частині опор ліній електропередачі й зв’язку; поперечна планка на щоглі.ТРАВЕСТІ, невідм., с. Амплуа актриси, яка виконує ролі хлопчиків, підлітків, а також ролі з переодяганням у чоловічий костюм.

ТРАВЕСТІЯ, -ї, ор. -єю. Різновид жартівливої бурлескної поезії, коли твір із серйозним чи героїчним змістом та відповідною формою переробляють на твір комічного характеру з використанням жаргонних, панібратських зворотів тощо.

ТРАВИТИ1, -влю, -виш. Обробляти поверхню металу, скла спеціальними сполуками: травити малюнок.

ТРАВИТИ2, -влю, -виш. Перетравлювати: травити їжу.

ТРАВИТИ3, -влю, -виш, техн. Попускати канат, снасті.

ТРАВМАТИЧНИЙ - ТРАВМАТОЛОГІЧНИЙ

Травматичний. Спричинений травмою: травматичний шок, травматичний невроз.

Травматологічний. Який стосується травматології: травматологічний інститут, травматологічне відділення.

ТРАВ’ЯНИЙ - ТРАВ’ЯНИСТИЙ

Трав’яний. Який стосується трави, властивий траві, пов’язаний з травою; виготовлений з трави; порослий травою тощо. Вж. зі сл.: рослинність, килим, стебло, насіння, дух, пахощі, борошно, маса, сік, настій, січка, сівалка, коник, жаба, хокей.

Трав’янистий. 1. Порослий травою, з густою травою; подібний до трави: трав’янистий берег, трав’яниста галявина, трав’янисте русло, трав’яниста рослина.

2. Те саме, що трав’яний: трав’яниста рослинність, трав’янисте стебло.ТРАГІЧНИЙ - ТРАГЕДІЙНИЙ

Трагічний. Який стосується трагедії – загальнонародного чи особистого великого горя, нещастя, спричиненого гострим непримиренним конфліктом, нещасним випадком; який виражає тяжкий душевний стан тощо; рідше також – пов’язаний з трагедійною драматургією: трагічний випадок, трагічний конфлікт, трагічний погляд, трагічне видовище, трагічна драма, трагічний актор. Я бачу її гарне, трагічне обличчя, пекуче-чорні од сліз очі (М.Коцюбинський); Читайте все підряд – там так переплелось Трагічне й радісне з сатирою їдкою (В.Еллан). Пох.: трагічність, трагічно.

Трагедійний. Переважно пов’язаний з драматургією, яка зображує напружену й складну колізію, загальнолюдську чи особисту катастрофу, що звичайно закінчується загибеллю героя чи героїв; який пише трагедію або грає в таких драмах: трагедійний жанр, трагедійний образ, трагедійний пафос, трагедійний репертуар, трагедійна ситуація, трагедійний актор, трагедійний драматург. Пох.: трагедійність, трагедійно.

ТРАГІЧНІСТЬ - ТРАГІЗМ

Трагічність, -ності, ор. -ністю. Трагічний, надто важкий стан когось, чогось; безвихідність: трагічність становища.

Трагізм, -у. 1. Те саме, що трагічність.

2. Трагічний елемент у драматичному чи музичному творі: трагізм образу.трайлер див. тральник.

ТРАКТОРИСТ - ТРАКТОРНИК

Тракторист, -а. Водій трактора.

Тракторник, -а, розм. Тракторобудівник.

ТРАЛЬНИК, ТРАЛЬЩИК - ТРАУЛЕР - ТРЕЙЛЕР, ТРАЙЛЕР

Тральник, -а, тральщик, -а. Оснащене тралами риболовецьке судно; особа, яка керує виловом риби на ньому; військове судно для виловлювання мін і мінер на ньому.

Траулер, -а. Риболовне судно, оснащене тралами для механізованої ловлі риби.

Трейлер, і трайлер, -а. Тягач з візком-платформою для перевезення великих вантажів.

ТРАМП, -а. Вантажне судно для перевезення вантажів у будь-яких напрямах (не на певних лініях).

ТРАНЗИТНИЙ - ТРАНЗИТИВНИЙ

Транзитний. Пов’язаний з перевезенням вантажів або пасажирів через проміжні пункти (транзитом): транзитний транспорт, транзитний шлях, транзитний багаж, транзитні пасажири, транзитна торгівля.

Транзитивний. У математиці – перехідний: транзитивне відношення, транзитивне перетворення.

ТРАНС, -у. Короткочасний психічний розлад з утратою самоконтролю, що характеризується автоматичністю дій і вчинків у стані потьмарення свідомості; стан відчуження, екстазу, гіпнозу тощо: перебувати в трансі, хворобливий транс.

ТРАНС... Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "крізь", "через", "за", "по той бік"; пишеться разом: трансєвропейський, трансконтинентальний.

ТРАНСАКЦІЯ, -і, ор. -єю. 1. Угода (політична, юридична), яка супроводжується взаємними поступками.

2. Банківська операція – переведення коштів (у тому числі й за кордон) з певною метою.ТРАНСКРИПЦІЯ - ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ

Транскрипція, -ї, ор. -єю. 1. Передача за допомогою графічних знаків звуків якоїсь мови.

2. Те саме, що транслітерація.

3. Перекладання музичного твору для іншого інструмента або голосу, ніж він написаний.

Транслітерація. Передача тексту, написаного одним алфавітом, літерами іншого алфавіту.

ТРАНСМІСІЙНИЙ - ТРАНСМІСИВНИЙ

Трансмісійний. Який стосується трансмісії: трансмісійна передача, трансмісійний вал.

Трансмісивний: трансмісивні хвороби – паразитарні та інфекційні захворювання людини й тварин, які передаються кровосисними кліщами та комарами.

ТРАНСПІРАЦІЯ, -ї, ор. -єю. Випаровування води листям рослин, яке сприяє підняттю її судинами стебел.

ТРАНСПЛАНТАТ, -у. Ділянка тканини або орган, використовуваний при трансплантації.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ, -ї, ор. -єю. Пересадження з подальшим приживленням тканин і органів у межах одного організму, від одного організму другому того самого або іншого виду чи навіть у межах різних родів.

ТРАНСПОРТЕР - ТРАНСПОРТИР

Транспортер, -а. Пристрій для безперервного переміщення вантажів на невелику відстань, конвеєр; вид залізничної платформи тощо.

Транспортир, -а. Креслярський прилад.

ТРАНСФЕРТ, -у. 1. Переведення іноземної валюти або золота з однієї країни в іншу.

2. Передавання права володіння іменними цінними паперами однією особою іншій.

3. Обмін населенням між державами на основі міжнародної угоди, автоматична зміна громадянства тощо.

ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ - ТРАНСФОРМАТОРНИЙ

Трансформаційний. Який стосується трансформації: трансформаційна апаратура.

Трансформаторний. Який стосується трансформатора: трансформаторна обмотка, трансформаторна підстанція, трансформаторний завод.

ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНИЙ - ТРАНСЦЕДЕНТНИЙ

Трансцедентальний. 1. Який стосується вищих понять, що їх можна осягнути розумом; абстрактно-логічний, не набутий досвідом. Пох. трансцедентальність.

2. Який грунтується на визнанні апріорних, не залежних від досвіду форм свідомості: трансцедентальна теорія пізнання, трансцедентальна логіка.Трансцедентний. 1. Непізнанний, неприступний для людського пізнання.

2. У математиці – який не може бути обчислений алгебричним способом або бути вираженим алгебрично; який вивчає такі величини, поняття: трансцедентні числа, трансцедентна математика.ТРАП1, -а. 1. Сходи або драбина на суднах, в аеропортах, цирках.

2. заст. Апарат, в якому від нафти відділяють попутний газ; сепаратор.ТРАП2, -у. Основні магматичні гірські породи (переважно базальти й діабази).

ТРАСАНТ - ТРАСАТ

Трасант, -а. Особа, яка переводить свій платіж на іншу особу (видає тратту).

Трасат, -а. Особа, яка мас сплатити за переказним векселем.

ТРАСУВАТИ1, -ую, -уєш. 1. Накреслювати трасу дороги, каналу, лінії зв’язку тощо.

2. Лишати видимий (світний або димовий) слід під час польоту (про кулі, снаряди).ТРАСУВАТИ2, -ую, -уєш. Виставляти переказний вексель – тратту.

ТРАТТА. Переказний вексель – переважно в міжнародних розрахунках.

траулер див. тральник.

ТРАХЕЇ - ТРАХЕЇДИ

Трахеї, -ей, мн. (одн. трахея, -ї, ор. -єю). 1. Органи дихання людини й наземних хребетних тварин; дихальне горло.

2. Вертикальні ряди клітин у деревних рослин із зруйнованими стінками й відмерлою протоплазмою.

Пох. трахейний.

Трахеїди, -ів, мн. Видовжені клітини в деревині рослини, що виконують провідну й почасти механічну функції. Пох. трахеїдний.

трейлер див. тральник.

ТРЕПАН - ТРЕПАНГ

Трепан, -а. Хірургічний інструмент.

Трепанг, -а. Вид морських безхребетних тварин – голотурій.

три... див. трьох...

ТРИАТЛОН, -у. Вид спортивного триборства – плавання у відкритому басейні, велогонка, легкоатлетичний крос.

ТРИВАЛИЙ - ТРИВКИЙ -ТРИВНИЙ

Тривалий. Який довго тривав або триває: тривалий час, тривала пауза, тривала боротьба.

Тривкий. Який важко зіпсувати, зруйнувати; якого не можна легко зламати, розбити, порвати і т. ін.; міцний, стійкий, витривалий тощо: тривка броня, тривке дерево, тривка опора, тривкий мур, тривке яблуко, тривке щастя.

Тривний. Поживний, ситний, який добре вгамовує голод (про страву). Поки перепрягали коні, старенька селянка-бабуся внесла нам обід, тривний, смачний і недорогий (Ї.Нечуй-Левицький); Ложки сходяться колом над мискою, цокаються злегка одна об одну і ворушаться в мисці, загрібаючи тривної гущі (І.Микитенко).

ТРИВАТИ - СТРИВАТИ - СТРІВАТИ

Тривати. Відбуватися протягом певного відрізку часу; існувати, бути. Ще тиждень тривала тиша в Бориславі (І.Франко); Так далі тривати не може (О.Довженко); А пауза тим часом тривала (І.Багряний); Йому раптом до болю захотілося, щоб мир у його душі тривав (Вал. Шевчук).

Не варто в цьому значенні надуживати словом продовжуватися: боротьба продовжувалася, обговорення продовжувалося, стосунки продовжувалися, не може так довго продовжуватися.Стривати. Уживається тільки наказовий спосіб стривай, стривайте як прохання не поспішати з чимось, почекати певний час, не робити чого-небудь, а також як нахваляння, погроза тощо. – Стривай! не дала вона йому казати (Б.Грінченко); – Стривайте, мамо, не спішіть. Розкажіть краще, що в нас там дома робиться (О.Гончар); [Кирило:] Стривай, дадуться вони [відьми] коли-небудь тобі взнаки! (М.Кропивницький).

Стрівати, стріти і стрінути. Зустрічати, стрічати. Стрівають їх знайомі, становляться, розпитують (Панас Мирний); Вона була переповнена радістю і обдаровувала нею всіх, кого тільки стрівала (О.Копиленко).

тривкий – тривний див. тривалий.

ТРИДЦЯТЕРО, -тьох, -тьом, числ. збірн. Вж. зі сл.: козаків, школярів, селян. Пор. двоє.

ТРИЛЕР, -у. Пригодницький кінофільм чи художній твір, який використовує специфічні засоби вираження (затягування пауз, натуралістичні деталі та ін.) для збудження сильних емоцій (тривожного очікування, неспокою, страху тощо); оповідь провадиться від імені жертви, злочинця.

ТРИМАРАН, -а. Судно, яке складається з трьох з’єднаних у верхній частині паралельних корпусів.

ТРИМЕСТР, -у. Частина навчального року (три місяці) у вищих навчальних закладах деяких країн.

ТРИПЛАН, -а. Літак з трьома площинами крил, розміщеними паралельно одна над одною.

ТРИПЛЕКС, -у. 1. Матеріал, що складається з трьох шарів силікатного або органічного скла і склеювального шару (як правило, з полівінілбутиралю).

2. Будь-який пристрій або процес, що складається з трьох самостійних частин.

3. У поліграфії – спосіб трибарвного репродукування однобарвних напівтонових оригіналів.

ТРИПЛЕТ, -у. 1. Система, що складається з трьох частин – наприклад, сукупність трьох близьких за своїми властивостями елементарних частинок.

2. Третій примірник якоїсь речі.

3. У більярдній грі – удар, при якому куля влучає в ціль, відскочивши від двох бортів.

ТРИПТИХ, -а. Композиція з трьох картин, малюнків, барельєфів тощо, об’єднаних спільною темою, мотивом і т. ін.: хореографічний триптих.

ТРИФТОНГ, -а, лінгв. Поєднання трьох голосних звуків в одному складі.

ТРІЄР - ТРІЄРА

Трієр, -а. Машина для очищування та сортування насіння.

Трієра. Судно з трьома рядами весел у давніх греків.

ТРІОД - ТРІОДЬ

Тріод, -а, н. Трьохелектродна електронна лампа; трьохелектродний напівпровідниковий прилад (транзистор).

Тріодь, -і, ор. -ддю, ж. Книга церковних пісень і молитов – трипісенних канонів.

ТРІУМФАЛЬНИЙ - ТРІУМФА-ТОРСЬКИЙ

Тріумфальний. Який стосується тріумфу; переможний, урочистий. Вж. зі сл.: марш, похід, хід, в’їзд, вхід, успіх, шлях, арка, ворота, брама, клич.

Тріумфаторський. Який стосується тріумфатора – переможця: тріумфаторський погляд, тріумфаторська радість.

ТРОЄ, трьох, числ. збірн. Вж. зі сл.: ведмедів, дядьків, коней, купців, мисливців, партизанів, слуг, хлопців, вікон, літ, полотен, голів, дівчат, дітей, людей, саней; на дорогу вийшло троє, всі троє побігли, нас було троє, відер з троє. Пор. двоє.

ТРОЇТИ - ТРУЇТИ

Троїти, трою, троїш. 1. Ділити натроє.

2. Збільшувати втроє; потроювати.Труїти, трую, труїш. Винищувати отрутою; отруювати; переносно – позбавляти когось душевного спокою, рівноваги тощо.

ТРОМБ1, -у. Кров’яний згусток, що утворився в кровоносній судині або в порожнині серця.

ТРОМБ2, -у. Руйнівної сили атмосферний вихор у вигляді темного стовпа діаметром десятки й сотні метрів.

ТРОМБІН - ТРОМБОН -ТРОМБОЗ

Тромбін, -у. Фермент, який зумовлює зсідання крові.

Тромбон, -а. Мідний духовий інструмент, що характеризується різким звуком.

Тромбоз, -у. Процес утворення тромбів у судинах або в порожнині серця.

ТРОП, -а. Слово або вислів, вживаний у переносному значенні для досягнення якнайбільшої виразності (метафора, метонімія, гіпербола, епітет тощо).

ТРОПОСФЕРА. Нижня частина атмосфери, що переходить у стратосферу.

...ТРОФЇЯ, ...ТРОФНИЙ. Кінцеві частини складних слів, що вказують на зв’язок з поняттями "їжа", "живлення": гіпертрофія, гетеротрофний.

ТРОФО... Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "живлення"; пишеться разом: трофолаксис, трофоневроз.

ТРУБОУКЛАДАЛЬНИК - ТРУБОУКЛАДАЧ

Трубоукладальник, -а. Робітник, який укладає труби в траншеї.

Трубоукладач, -а, ор. -би. Пересувний підйомний кран для укладання труб у траншеї.

труїти див. троїти.

ТРУНОК, -нку. 1. Напій (переважно алкогольний); відвар трав, коріння, призначений для лікувальних та інших потреб. Не жалуйте, діти, Трунку дорогого, Із двора не випускайте Тверезим нікого (П.Куліш); Чого там не було: вареники, мнишки, жарений дрохвич, смажені в сметані карасі, а трунків – не перелічиш: наливки, запіканки і біломорські вина (Ю.Стороженко); – Угорське, шампан благородний, портвейн, бордо то мої трунки (М.Коцюбинський); [Маруся:] Бабусю, дайте мені привороту! Я вам чим хочете віддячу... [Баба:] Не треба мені нічого... ось тобі дві пляшечки: в одній червоний трунок, у другій зелений (М.Старицький).

2. діал. Шлунок. Чи я ззів чого такого недоброго, чи води холодної напивсь: щось на трунку погано (Словник Б.Грінченка); Я випити вип’ю, бо щось мене в трунку млоїть (І.Франко).ТРУПА. Колектив артистів театру або цирку: балетна трупа, гастрольна трупа, мандрівна трупа, трупа театру.

ТРЬОХ... - ТРИ...

Вживаються як двох... і дво... (див.).Трьох...: трьохадресний, трьохелектродний, трьох’ярусний триярусний), трьохтисячний тритисячний), п’ятдесятитрьохкілометровий, трьохсотлітній.

Три...: тризначний, тричленний.

ТРЮМО, невідм. с. 1. Високе стояче (спочатку простінкове) дзеркало. Просто проти неї велике на всю стіну стояло трюмо (А.Головко).

2. Простінок між вікнами, звичайно оздоблений орнаментом.ТУМАН1, -у. Скупчення в атмосфері конденсованої водяної пари (дрібних крапельок води, кристаликів льоду або їх суміші).

ТУМАН2, -а. Іранська золота монета, яку чеканили з кінця XVIII до початку XX ст. Тепер використовують в Ірані як одиницю великого рахунку (1 туман дорівнює 100 ріалам).

ТУПАТИ - ТЮПАТИ

Тупати. Стукати ногами об щось тверде; іти, ходити. Тупає [Лісовик] з злості ногою (Леся Українка); Танцював він, втягши голову в плечі, тупав ногою на одному місці або дриґав то назад, то вперед (Григорій Тютюнник); Ніхто не грюкав так дверима, не тупав черевиками, як Горбенко (Я.Гримайло); Каленик тупав на місці (М.Коцюбинський).

Тюпати. Бігти, нешироко ступаючи; бігти швидко або помалу маленькими кроками. Конячка весело форкала, тюпала (Ю.Збанацький); Іде по воду молодиця, За нею тюпає хлоп’я (М.Рильський).

ТУПИТИ - ТУПІТИ - ТУПІШАТИ

Тупити, -плю, -пиш, перех. Робити тупим. Шаблюку свою Козак Мамай гострив щодня. Гострив щодня, бо й тупив щодня (О.Ільченко).

Тупіти, неперех. Ставати тупим, тупішим.

Тупішати. Ставати тупішим.

ТУР1, -у. 1. Один оберт по колу в танці: тур вальсу. Лише три тури протанцювала Лора з Васютою (Ю.Шовкопляс).

2. Частина якогось змагання, конкурсу: останній тур шахового турніру.

3. Етап на багатоступеневих виборах: перший тур виборів.

4. Мандрівка, подорож для відпочинку й ознайомлення з визначними пам’ятками якої-небудь країни, міста тощо.ТУР2, -а. 1. Вимерлий дикий бик. – Ганялись наші діди, коли правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами на Дніпрових борах (П.Куліш).

2. Гірський кавказький козел. На скелястій верховині Турів вистежив юнак (Л.Первомайський).ТУР... Перша частина складних слів, що відповідає слову туристський; пишеться разом: турбаза, турпохід.

ТУРБО... Перша частина складних слів, що відповідає слову турбінний; пишеться разом: турбогвинтовий, турбокомпресор.

ТУРИСТИЧНИЙ - ТУРИСТСЬКИЙ

Туристичний. Який стосується туризму: туристичний довідник, туристичне бюро, туристичний похід.

Туристський. Який стосується туриста, туристів: туристський намет, туристський автобус, туристський похід (похід туристів), туристський сезон, туристський табір, туристська база, туристська група, туристська подорож, туристська путівка.

турки, туркмени див. тюрки.

ТУРНЮР, -а, заст. Модна наприкінці XIX ст. частина жіночого туалету у вигляді подушечки, яка підкладалася під сукню нижче талії для надання постаті пишності, а також широка спідниця, призначена для носіння з такою подушечкою.

ТУШ1, -і, ор. -шшю, ж. Рідка або густа фарба, звичайно чорного, дуже стійкого кольору, яку вживають для креслення, малювання пензлем або пером тощо. На стінах висіло кілька добрих малюнків, виконаних тушшю (Ірина Вільде).

ТУШ2, -у, ор. -ем, ч. Невелика музична п’єса, що виконується як урочисте привітання під час ушанування, вручення нагород тощо: оркестр заграв туш. Молоді встали з воза, ..музики вдарили туш (В.Кучер).

ТУШКУВАТИ - ТУШУВАТИ

Тушкувати, -ую, -уєш. Варити м’ясо, овочі в закритому посуді на слабкому вогні у власному соку: тушкувати баклажани. Пох.: тушкований, тушкування.

Тушувати, затушувати. Накладати тіні на щось, покривати тушшю: тушувати фотографію.

ТЬМЯНІТИ - ТЬМЯНІШАТИ

Тьмяніти. Ставати тьмяним, тьмянішим; виділятися невиразно, нечітко; бути позбавленим блиску, яскравості. Зорі тьмяніли від спалаху ракет, блиску гарматних залпів і пожеж (М.Ю.Тарновський); Сонце зайшло. Рудий край тьмяніє, охолоджується (В.Бабляк); Віддалік ледь помітно тьмяніли гори (Д.Ткач); В руках моїх стертим глянцем тьмяніє фотокартка (П.Колесник).

Тьмянішати. Ставати тьмянішим. Раптом день став тьмянішати (З.Тулуб); На Ніниному обличчі поступово згасала жвавість, воно немов замерзало, тьмянішало (Є.Гуцало).

ТЮЛЬКА - КАМСА, ХАМСА

Тюлька. Дрібна морська промислова риба родини оселедцевих.

Камса, хамса. Дрібна морська промислова риба родини анчоусових ряду оселедцеподібних.

тюпати див. тупати.

ТЮРБО, невідм., с. Донна хижа риба родини камбалових, що має промислове значення. Поширена в Середземному морі та в Атлантичному океані.

Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники -> Українські
Українські -> Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній, студентам кінофакультетів І всім, хто цікавиться кінематографом
81.2%20УКР -> Уроки державної мови mova kreschatic kiev ua 004 24 Урок 24 Ємкість чи місткість 24 Майдан Незалежності чи Майдан Незалежності? 25 Свято восьме березня чи восьмого березня? 25
Словники -> С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001
81.2%20УКР -> Б. Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо
81.2%20УКР -> Книга состоит из двух частей: «Из секретов переводческих» и«Языково-литературный калейдоскоп»
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Українські -> Хто є хто в європейській та американській політології (малий політологічний словник) августин аврелій
Українські -> Кандидат філологічних наук


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   57

Схожі:

З українського літературного слововживання iconСловник-довідник
Озглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення...
З українського літературного слововживання iconКонтрольні питання з дисципліни «Естетичні засади українського літературного шістдесятництва» доц. Біляцька В. П
Виникнення, початок вивчення шістдесятництва як літературного явища. Естетичні засади шістдесятників
З українського літературного слововживання icon«радянська школа»
У посібнику подано в алфавітному порядку зразки слововживання, підкріплені ілю­стра­тив­ним матеріалом з творів класиків української...
З українського літературного слововживання iconДо підручника з літературного читання за редакцією В. О. Науменко 2014 рік Хрестоматія з літературного читання
Уклала вчитель початкових класів Містковицької сзш I-III ступенів, Самбірського району
З українського літературного слововживання iconХрестоматія з літературного читання для 3 класу
Пропонована хрестоматія укладена у відповідності до вимог чинної Програми (1-4 кл., 2011 р.). Учитель початкових класів зекономить...
З українського літературного слововживання iconОпис ключових змін до проекту оновленої програми з літературного читання
Робота з коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra», дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні...
З українського літературного слововживання iconУправління культури облдержадміністрації обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка
Василя Симоненка – українського поета, Уласа Самчука українського письменника І театрального діяча, Максима Рильського – українського...
З українського літературного слововживання iconНаказ №165 Про підсумки ІІ (міського) етапу VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді імені Тараса Шевченка у 2017-2018 навчальному році
Тараса Шевченка. 28 жовтня 2017 року в м. Новогродівка відбувся ІІ (міський) етап VІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу...
З українського літературного слововживання iconУ процесі літературного діалогу

З українського літературного слововживання iconПро підсумки проведення І-ІІ етапів VII міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів птнз області
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі Конкурс) серед учнів професійно-технічних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка