За програмоюСкачати 72.58 Kb.
Дата конвертації12.10.2017
Розмір72.58 Kb.
ТипУрок

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури.
І. Інформаційна картка уроку зарубіжної літератури

Клас - Дата –


Тема уроку за програмою : Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх втілення в художніх творах.1.Тема уроку: «Світ треба терміново переробити!»

2. Мета літературної освіти:

Цілі, завдання: познайомити з головними віхами життєвого шляху письменника, з християнською етичною системою поглядів, провести паралель «Біблія» - світогляд Достоєвського , з провідними мотивами його творчості (співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ»), формувати навички роботи по створенню письмового конструкту, синтезування знань, складання тез; виховувати активну життєву позицію.
3.Змістові лінії літературної освіти: літературознавча,культурологічна, мовленнєва, діяльнісна .

4. Компетенції учня-читача: літературознавча, комунікативно-мовленнєва, діяльнісно - операційна.

5. Очікувані(плановані) результати: знати головні віхи життєвого шляху Ф.Достоєвського , християнську етичну систему поглядів, проводити паралель «Біблія» - світогляд Достоєвського , знайомство з провідними мотивами його творчості (співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ»), уміти створювати письмовий конструкт біографії письменника, складати тези, синтезування знання,сформувати активну життєву позицію.

6. Тип і різновид уроку : урок вивчення життєпису письменника.

7. Теоретико –літературні поняття: етика, естетика, філософія,

християнська етика8.Літературно – мистецькі зв’язки: відеоматеріали , реподукції картин, портрети письменника.

9. Наочні засоби навчання : презентації , ілюстрації до твору, роботи учнів( літературна газета «Ф.М.Достоєвський та його роман «Злочин і кара» , буклет.

10. Варіативне домашнє завдання :

1.Для учнів всього класу : Вивчити біографію Ф.Достоєвського ,прочитати роман «Злочин і кара», повторити п риси літературного реалізму, підібрати приклади зображення реалій життя ( Петербург Достоєвського)

2. Для учнів вищого рівня навченості :а) Підготувати повідомлення :про історію написання роману; Петербург Достоєвського, визначення поняття соціально – філософський роман.

3.Додатково ( для бажаючих) Рекомендовано перегляд відеоматеріалів про життя Ф.Достоєвського: «Дом – музей Достоевского в Петербурге», «Памяти Достоевского», «Борис Гребенщиков. Достоевский (Омские архивы)», «Как жил Достоевский», «Образ Достоевского в монументальной пластике Петербурга», «Библейский сюжет . Воскрешение Лазаря», «О Достоевском» (Автор пропонує своїм учням перегляд відеоматеріалів ,систематизованих на блозі http://kruchenova.wordpress.com)


Словникова робота:

Е́тика (лат. ethica, від грец. ήυοςзвичай)

Наука, що вивчає мораль.

Норми поведінки, сукупність моральних правил певної суспільної чи професійної групи (лікарська етика, етика державного службовця тощо). Є важливим фактором свідомого підтримання правопорядку в суспільстві.

Есте́тика (грец. αισθητικός — чуттєво пізнавальний, від aisthēta — відчутні речі та aisthanesthai — пізнавати) — наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття).

Метою естетики є філософське вивчення мистецтва і формування критичних суджень про мистецтво. Естетика охоплює крім питань стосовно природи краси, також загальні питання щодо оцінки мистецьких предметів — що ми маємо на увазі коли говоримо, що якийсь мистецький виріб є добрим і як ми визначаємо стандарти такого судження. Об'єктивні підходи твердять, що краса чи цінність є в самому об'єкті і що самі естетичні судження є або вірними або помилковими.

Суб'єктивні погляди розглядають цінність як привнесену спостерігачем — вона може бути справою чисто особистих преференцій або, як вважав Кант, чимось, що може бути універсально узгодженим. Існують також різні підходи щодо оцінки краси і мистецьких виробів, включаючи аналітичні позиції, що обговорюють стандарти і логіку такої оцінки, і тих хто бере до уваги суспільне чи моральне значення мистецтв

Філосо́фія (від грец. φιλοσοφια — в дослівному перекладі «любов до мудрості») — особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу. Також під філософією розуміють форму людського мислення, теоретичну форму світогляду.

Християнська етика- духовный, моральный розвиток людського роду, світ краси людських почуттів: милосердя, любові до ближнього, співчуття, жертовності, вдячності, гідності та шляхетності.

II. Модель уроку- заняття з літератури.
Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.
Зачин уроку

І. Вступне словозвернення вчителя до учнів – читачів.

Головна загадка нашого життя і нашої думки у XX і XXI столітті – Ф.М.Достоєвський. Він єдиний, мабуть, письменник життя і творчість якого спонукають замислитись не тільки над тим, що таке життя, сенс життя, а й про те, що требя любити один одногота пізнати головне, що ніхто інший, а тільки ти, перш за все , у всьому винний. Ось чого нам треба навчитись, так це брати відповідальність і за своє життя і за життя оточуючого середовища. І допоки ми не змінимо себе, ми не зможемо змінити світ. А світ треба переробити терміново! Як це зробити? Давайте вчитись на прикладі життя великої особистості.Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти

1.Повідомлення теми уроку.

Тема уроку : Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх втілення в художніх творах. ( Представлення портрета письменника)

2.Визначення особливо –важливих цілей діяльності : знати головні віхи життєвого шляху Ф.Достоєвського , християнську етичну систему поглядів, проводити паралель «Біблія» - світогляд Достоєвського , знайомство з провідними мотивами його творчості (співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ»), уміти створювати письмовий конструкт біографії письменника, складати тези, синтезування знання,сформувати активну життєву позицію.

3. Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань.
Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань.

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

1.Словесно-зорове представлення життя і творчості письменника. Перегляд відеофрагментів «Головна загадка нашого життя і думки», «Біблійні сюжети», «Пам'яті Достоєвського»(ч.1,2.). Мотивація навчальної діяльності : Перегляньте відеоматеріали , аналізуя їх , дайте відповіді на питання:

- Яким ви уявляєте собі Ф.Достоєвського?

- Чому він був визнаний вкрай небезпечним для влади?

- Які деталі в матеріалах вам показались особливо цікавими?

- Як ви сформулюєте девіз життя письменника?Під час перегляду ви в зошитах здійснюїте запис ключових моментів життя Федора Михайловича, тез тощо.

2. Побудова асоціативних моделей –образу митця. Бесіда з учнями за вищезазначеними питаннями.

3. Формування особистості починаеться з дитинства і в першу чергу батьками.

Розповідь про дитинство і юність. ( сім'я : батько в житті Федора Михайловича, виховання любові до книги, виховання християнської моралі - співчуття до «знедолених і ображених»; «Краса врятує світ», краса – це добро, стосунки з братом Михайлом )

4.Читання щоденникових записів. Достоєвський на все життя зберіг пам'ять про дитинство, однак ще важливіше, як ця пам'ять знайшла відображення в його творчості. ( «Брати Карамазови» - біографія старця Зосими, «Ідіот» - краса врятує світ…)

4. Визначення життєвої позиції .Віра в Христа.У російського народу є поговірка «Нету худа без добра». Які життєві уроки виніс з в' язниці письменник, завдяки чому унього відбулося воскресіння з мертвих, світле пробужіння ?

Світ треба терміново переробити!
IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

1. Користуючись словниковим статтями , доведіть, що Ф.Достоєвський філософ?

2. Назвіть моральні норми поведінки особистості Ф.Достоєвського.

3. Перегляд відеоматеріалу «Образ Достоєвского в монументальной пластике»

4. Обмін враженнями від побаченого та почутого на уроці. 1.Учні читають свої записи, опорні конспекти, тези. 2.Метод ПРЕС.( Доповніть речення : « Я вражений від …», «Я замислився над…», «Я дізнався про….», «Я вдячний …».

4.Варіативне домашнє завдання читацької роботи:

1.Для учнів всього класу : Вивчити біографію Ф.Достоєвського ,прочитати роман «Злочин і кара», повторити п риси літературного реалізму, підібрати приклади зображення реалій життя ( Петербург Достоєвського)

2. Для учнів вищого рівня навченості :а) Підготувати повідомлення :про історію написання роману; Петербург Достоєвського; визначення поняття соціально – філософський роман.

3.Додатково ( для бажаючих) Рекомендовано перегляд відеоматеріалів про життя Ф.Достоєвського: «Дом – музей Достоевского в Петербурге», «Памяти Достоевского», «Борис Гребенщиков. Достоевский (Омские архивы)», «Как жил Достоевский», «Образ Достоевского в монументальной пластике Петербурга», «Библейский сюжет . Воскрешение Лазаря», «О Достоевском» (Автор пропонує своїм учням перегляд відеоматеріалів ,систематизованих на блозі http://kruchenova.wordpress.com)Розв’язка уроку.

V. Слово-епілог словесника.

1. Місце особи Ф.М.Достоєвського в житті людини, в моєму особистому житті.2. Роль образу письменника для розуміння змісту його твору.

3. Оцінка роботи класу. Рекомендації.
Каталог: 2011
2011 -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
2011 -> 7 клас українська мова І. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф
2011 -> Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
2011 -> Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
2011 -> 2010 року Бібліографічний покажчик
2011 -> Життєвий шлях Габриеля Гарсіа Маркеса
2011 -> Управління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

За програмою iconКниги, отримані за державною програмою «Українська книга» у 2014 році Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга»
Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга», які за критерієм відбору мають велику наукову, соціальну...
За програмою iconАнотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою "Фізика. Астрономія, 7-12кл" для учнів які отримують базову загальну середню освіту...
За програмою iconI. Інформаційна картка уроку літератури Клас 10 Дата Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
За програмою iconАлгоритми з повторенням За новою програмою Ти дізнаєшся

За програмою iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту з історії України за новою програмою для 8-го класу
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту з історії України за новою програмою для 8-го класу: На допомогу...
За програмою iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту із зарубіжної літератури за новою програмою для 8-го класу
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту із зарубіжної літератури за новою програмою (2012 р зі змінами...
За програмою iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту зі світової літератури за новою програмою для 5-го класу
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту зі світової літератури за новою програмою для 5-го класу: На...
За програмою iconЗавантаження даних з Інтернету За новою програмою Інтернет для навчання

За програмою iconУрок світової літератури у 5 класі за новою програмою
Ркзо «Райпільська сзш І – ІІІ ступенів» Межівського району, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
За програмою iconП.І. Б.: Корнієнко Валентин Олександрович Дата народження: 22 грудня 1994 року
Славутич при Славутицькому Палаці дітей та юнацтва, оволодів програмою «Журналістика та Фотожурналістика»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка