Забезпечення законСторінка12/12
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 • У справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання): рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 р. № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 45 (26.11.2004). — Ст. 2975.

 • У справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв'язку з окремими положеннями Конституції України: Рішення Конституційного Суду України від 25.01.2012 р. № 3-рп/2012 // Офіційний вісник України. — 2012. — № 11 (17.02.2012). — Ст. 422.

 • У справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування): рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 р. № 7-рп/2009 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 32 (08.05.2009). — Ст. 1084.

 • У справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі): рішення Конституційного Суду України від 19.04.2000 р. № 6-рп/2000 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 39 (13.10.2000). — Ст. 1662.

 • У справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України): рішення Конституційного Суду України від 01.04.2008 р. № 4-рп/2008 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 28 (21.04.2008). — Ст. 904.

 • Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради [Електронний ресурс] // Офіційний сайт «Центр надання адміністративних послуг міста Харкова». — Режим доступу до док.:

  http://www.dozvil.kh.ua/organ/upravlinnya_mistobuduvannya_ta_arhitekturi_departamentu_mistobuduvannya_arhitekturi_ta_generalnogo_planu_harkivskoi_miskoi_radi.html. — Назва з екрану.

  1. Философский энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 576 с.

  2. Фуглевич К. А. Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Фуглевич Катерина Андріївна; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2015. — 23 с.

  3. Цивільне право України: підруч.: у 2 т. / В. І. Борисова [та ін.]; ред. В. І. Борисова [та ін.]. — К.: Вентурі, 2004. — Т. 2. — 380 с.

  4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за станом на 18 лют. 2016 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11 (28.03.2003). — Ст. 461 (із змінами).

  5. Шамрай Н. В. Навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг / Н. В. Шамрай // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 1. — С. 87–91.

  6. Шапочка Т. І. Адміністративно-правові засади контролю та нагляду за законністю у сфері дозвільної діяльності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Шапочка Тетяна Іванівна; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. — Сімферополь, 2011. — 212 с.

  7. Штомпель Н. Е. Містобудування: конспект лекцій / Штомпель Н. Е. — Х., ХНАМГ, 2010. — 104 с.

  8. Щодо внесення змін до нормативно-правових актів, якими регулюються питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523, через центри надання адміністративних послуг; Щодо розроблення плану заходів стосовно запровадження надання адміністративних послуг органів виконавчої влади, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523, через центри [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України». — Режим доступу до док.:

  http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ad116aa-8a89-4902-bfbb-e79f7583a211&title=SpisokProblemnikhPitanYakiVinikaiutPriStvorenniTsentrivNadanniaAdministrativnikhPoslug. — Назва з екрану.

  1. Щодо організації навчань адміністраторів центрів надання адміністративних послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу до док.:

  https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjynubLx7HNAhWFWSwKHc95Aj8QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.me.gov.ua%2FFiles%2FGetFile%3FfileId%3Dcb979921-f262-42a9-872c-cd816a63c418&usg=AFQjCNHpYV0rarjXWm3iiyg_Riao3g4kpQ&sig2=yCKLr1iXr4j7uhNbvMZEEw. — Назва з екрану.

  1. Щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України: рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 р. № 6-зп // Офіційний вісник України. — 2003. — № 28 (25.07.2003). — Ст. 1377.

  2. Щодо рішення Європейського суду справедливості № 41/74 у справі «Yvonne Van Duyn v Homme Office»: лист Вищого адміністративного суду України від 18.11.2014 р. № 1601/11/10/14-14 // Закон і Бізнес. — 2014. — 12. — № 52.

  3. Як належно виконати Закон «Про адміністративні послуги». Посібник для посадової особи / [авт. упоряд. В. П. Тимощук]. — К.: Москаленко О.М., 2014. — 140 с.

  4. Ярошевська Р. С. Теоретико-правовий аналіз поняття містобудівної діяльності / Р. С. Ярошевська // Право і суспільство. — 2015. — № 5. — Частина 3. — С. 11 –120.

  Каталог: bitstream -> NAU
  NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
  NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
  NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
  NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
  NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
  NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
  NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
  NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
  NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  Схожі:

  Забезпечення закон iconЗакон України "Про інформацію". Сутність інформатизації. Закон України "Про Національну програму інформатизації". Етапи створення І тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки. Принципи побудови та роботи персонального комп’ютера
  Сутність інформатизації. Закон України “Про Національну програму інформатизації”
  Забезпечення закон icon№467 від 23. 09. 2010p. Передплатні індекси
  Однак, закон є закон, І його потрібно виконувати. Тому Володимир Хомко разом зі своїми однодумцями прийматиме участь у виборах від...
  Забезпечення закон iconУрок №44 Клас 10 Тема уроку. Закон Гука. Дата
  Мета: Освітня: продовжити характеризувати деформоване тіло, ввести закон Гука, розглянути діаграму розтягу твердих тіл; Розвивальна:...
  Забезпечення закон iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Розділ I
  Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади
  Забезпечення закон iconШановний Олександрович, шановні народні депутати! Дозвольте вам доповісти закон
  Этот закон. Головуючий. Проти ніхто не хоче висловлюватися. Проект у вас на руках. Також мова йде про перше читання. До другого читання...
  Забезпечення закон iconЗакон України "Про закони І законодавчу діяльність"
  ...
  Забезпечення закон iconЗакон термоди­наміки для пояснення теплових явищ, узагальнити знання про фізичні основи теплових двигунів. Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань. Обладнання
  Формувати науковий світогляд на основі першого закону термоди­наміки; систематизувати знання про закон збереження енергії та його...
  Забезпечення закон iconЗакон всесвітнього тяжіння Розробка уроку з фізики з комп’ютерною підтримкою для 10 класу Кривий Ріг 2011
  Кожен етап уроку: перевірка домашнього завдання, викладання нового матеріалу, закріплення супроводжується комп’ютерною підтримкою,...
  Забезпечення закон iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
  З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
  Забезпечення закон iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
  Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка