Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною


ТЕМА: Українська тематика оповідання Л.М. Толстого «Севастополь в серпні 1855 року…»Сторінка4/11
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ТЕМА: Українська тематика оповідання Л.М. Толстого «Севастополь в серпні 1855 року…»

МЕТА: донести конкретно життєву і духовну біографію «майстра слова», ознайомити з персонажами твору, пройти усіма стежками, що вони ходять і побути у всіх пережитих ними обставинах; охарактеризувати образи головних героїв, їх внутрішній світ; формувати вміння висловлювати особисте ставлення до проблем, що піднімаються у творі; удосконалювати навички аналізу художнього твору; прищеплювати інтерес до літератури; сприяти вихованню в школярів патріотизму, поваги один до одного, кращих людських рис.

ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, текст оповідання «Севастополь в серпні 1855 року», Карта подорожі зі Львом Толстим в оповідання «Севастополь в серпні 1855 року», ОТС, мультимедійна презентація

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вчитель зачитує опис Л.Толстого.

Діти, кого ви впізнали по опису? (Відповіді дітей).

Вчитель демонструє портрет письменника і зачитує

Звертання Толстого до читача

Мій читач!

Щоб прийняти в число моїх вибраних читачів, я вимагаю зовсім небагато!

Щоб ви були чуттєві (пожаліти від душі і навіть пролити сльозу);

Щоби ви любили свої спогади;

Щоби ви була людина релігійна;

Щоби ви, коли будете читати мої оповідання, шукали такі місця, які зачеплять вас за серце, а не такі, які заставлять вас сміятися;

Щоби ви були людиною розуміючою;

Щоби кожний звук моєї душі відгукнувся в вашій;

Щоби думали ви головою і серцем».

Вчитель: Ви зрозуміли, про творчість якої легендарної постаті піде мова на уроці. Л. Толстой не просто російський письменник. Це митець, який цікавився історією нашої УКРАЇНИ.

ІІІ. ОГОЛОШЕНЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Презентування творчою групою учнів основних відомостей з біографії письменника з використанням мультимедійної презентації

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ЗАНЯТТЯ

1) Історична довідка.

Заслуховування наперед підготовлених учнів про кавказьку війну (роки).2) Самостійна робота. Користуючись літературознавчим словником, пригадати, що називається оповіданням і які його характеристики.

3) Робота над змістом оповідання «Севастополь в серпні 1855 року»

Переказ змісту твору за картою «Подорож зі Львом Толстим в оповідання «Севастополь в серпні 1855 року» (Додаток 1)3) ГРА «Чи уважний ти читач (слухач)». ТЕСТИ за змістом твору

Л. М. Толстого «Севастополь в серпні 1855 року»

Матеріалом літературного твору є:

А) звук;


Б) слово;

В) літера.2. Підпоручик Дяденко, герой оповідання Л. Толстого, за національністю був:

А) росіянин;Б) українець;

В) татарин.3. Володимир молодший на війні гостро відчував:

А) самотність;Б) страх;

В) дратівливість.4. Після другого смертельного поранення Козельцов перший надзвичайно боявся за:

А) гармати;

Б) себе самого;

В) брата.

5. Щоб оглянути поле бою, Козельцов молодший мусив:

А) покликати на допомогу солдата;Б) вилізти із траншеї;

В) віддати наказ іншому.6. Своєму брату Козельцов старший, помираючи, побажав:

А) «Гроші, кар’єра, слава, звання»;Б) «Дай Бог йому такого ж щастя»;

В) «Щоби любив свої спогади».4) Творчі завдання за оповіданням Л. М. Толстого «Севастополь в серпні 1855 року»

- Визначити тему та ідею оповідання «Севастополь в серпні 1855 року».

- Назвати три жанрові ознаки, які свідчать про те, що твір Л. Толстого «Севастополь в серпні 1855 року» є оповіданням.

- Розкрити своєрідність оповідання, проаналізувати композицію, сюжет, позицію автора твору, жанрову своєрідність оповідання «Севастополь в серпні 1855 року», його пафос і засоби художньої виразності.

- Скласти опорну схему (ОС ) «Проблематика оповідання «Севастополь в серпні 1855 року»».

- Хто з героїв оповідання мав українське прізвище? (Підпоручик Дяденко)

- Які українські мотиви мають місце в оповіданні «Севастополь в серпні 1855 року»? (Борщ, Одеса, герой Дяденко з українським прізвищем…)

- Яку особливу рису характеру Дяденка підкреслюють товариші по службі?

а) прагматичність

б) непоступливість

в) суворість(УКРАЇНСЬКІ МОТИВИ

Підпоручик Дяденко

Молодий офіцер, який говорив на О і хохлацьким акцентом, говорив голосно, грубо, ловив момент посперечатися, а в душі був надзвичайно добрим чоловіком.

Справжній хохол непоступливий).

- Описати бій (падіння Севастополя).

- Близько до тексту передати зустріч братів Козельцових.

- Скласти схему «Риси характеру братів Козельцових». (Додаток 2)

- Посилаючись на текст, обґрунтувати різницю у сприйнятті навколишнього світу в оповіданні «Севастополь в серпні 1855 року» старшого і молодшого братів (Михайла і Володимира).

5) Робота з ОТС «Чаша зрілості та хоробрості») (Додаток 3)

ШТУРМ МАЛАХОВОГО КУРГАНУ

- Переказати окремі епізоди-описи військових.

- Кому симпатизує автор в оповіданні «Севастополь в серпні 1855 року»?

- Чи є в оповіданні «Севастополь в серпні 1855 року» переможці і переможені? Відповідь аргументуйте посиланнями на текст.

6) Робота зі схемою. Пояснити логоритм

Забуття! В І Й Н А Втрата свідомості

А Л Е

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

ВІКТОРИНА

Що лягло в основу написання оповідання «Севастополь в серпні 1855 року»? (Штурм і падіння Севастополя)

Скільки часу писав Л. Толстой оповідання «Севастополь в серпні 1855 року»? (Три місяці: 19 вересня 1855 (в Севастополі) – 27 грудня 1855 (в Петербурзі)

Визначити особливості оповідання «Севастополь в серпні 1855 року». (Влучність, своєрідна спостережливість, глибоке занурення в сутність речей і характерів, сувора правда, надлишок швидкоплинних заміток, які миготять розумом і дивують зіркістю ока)

Що намагався передати автор своїм оповіданням «Севастополь в серпні 1855 року»? (Відчуття останніх днів Севастополя і показати їх читачеві крізь призму молодої, благородної дитячо-прекрасної душі, яка ще не встигла замітитись брудом життя (Володимир)).

Опишіть поведінку Володимира при зустрічі зі старшим братом Михайлом. (Тепла, родинна; )

Передайте реакцію молодшого брата Володимира на пропозицію старшого Михайла їхати негайно в Севастополь. (Незадоволеність, страх перед неминучістю, відчуття смерті)

Який спосіб життя і занять веде офіцерський склад? (Карти, алкоголь, гроші, чванство, гординя, заздрість…)

Опишіть душевний стан молодшого брата, який спостерігає за подіями в Севастополі (страх, нікчемність, сором і т.д.).

Як автор передає самотність юного Володимира-офіцера? (Стан душі)

Як солдати ставляться до свого командира Михайла Семеновича Козельцова? (З повагою, любовю, довірою)

Хто із персонажів оповідання носить українське прізвище і який у душі був молодий офіцер ? ((Підпоручик Дяденко. Надзвичайно добрий чоловік)

Чому автор захоплюється братами Козельцовими? (Були відважні, мужні, виконали свій обов’язок перед Вітчизною, загибель на полі бою вважали за щастя).

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

1) Проблемне запитання

- У чому полягає важливість збереження пам’яті про загиблих у війнах світу для сучасників?Віра Толстого у свідомість солдат перед своїм обов’язком

2) Лабораторна робота. Дослідити значення вислову:

«На дні душі кожного лежить благородна іскринка, яка зробить з нього героя. Наступить та хвилина, коли вона запалахкотить полум’ям і освітить велику справу…».VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

(Пропоновані орієнтовні завдання)

Записати власні враження від прочитаного оповідання «Севастополь в серпні 1855 року» Л. Толстого.

- Написати невелике оповідання про долю людини на війні.

- Виписати з тексту оповідання «Севастополь в серпні 1855 року» антитези, епітети й метафори та пояснити їх роль у творі.

Довести, що сюжет оповідання «Севастополь в серпні 1855 року» є напруженим і драматичним.

Захистити власну ілюстрацію на сюжет оповідання «Севастополь в серпні 1855 року».

Заняття 9

ТЕМА: Українська тематика оповідання Л.М. Толстого «Рубання лісу»

МЕТА: повторити основні відомості про Л.М. Толстого, проаналізувати оповідання «Рубання лісу», охарактеризувати образи головних героїв; розвивати в учнів навички аналізу художнього твору та літературного персонажа, логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність і творчі здібності учнів; прищеплювати інтерес до літератури; сприяти вихованню в школярів патріотизму, поваги один до одного, кращих людських рис та цінностей людини.

ТИП УРОКУ: комбінований

ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, виставка творів Л. М. Толстого, текст оповідання «Рубання лісу», ілюстрації до твору, ОТС, тести.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Епіграф

«… о солдате ведь наша литература доныне

ничего не сказала, кроме пошлости».

И.С. Тургенев

Вчитель: Діти, зверніть увагу, кому належить цей вислів. Адже саме цій людині і присвятив Л. Толстой своє оповідання «Рубання лісу».

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ ЗАНЯТТЯ

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ЗАНЯТТЯ

Робота над змістом твору

Гра в сніжки «Кому пощастить» (учні переказують сюжет оповідання по частинах, кинувши один одному сніжку з номером частини оповідання від 1 до 13 або можна передавати «Люльку Миру» і переказувати сюжет).

Ідейно-художній аналіз оповідання Л. М. Толстого «Рубання лісу» з виконанням творчих завдань

- Розкрити своєрідність оповідання, проаналізувати композицію, сюжет, позицію автора твору, жанрову своєрідність оповідання «Рубання лісу», його пафос і засоби художньої виразності.

- Назвати три жанрові ознаки, які свідчать про те, що твір Л. Толстого «Рубання лісу» є оповіданням.

- Які події лягли в основу оповідання «Рубання лісу»? (особисті спостереження і враження Толстого, який був учасником бойових діях військ Кавказького корпусу).3) Творче завдання

- Скласти ОТС «Тематика твору»

(Кавказька війна, про російського селянина, який на 25 літ ставав солдатом, про людину на війні, про найкращі риси російського національного характеру, таких як вірність обов’язку, справжній патріотизм, мужність і стійкість, хоробрість).

- Скласти опорну схему (ОС) щодо проблем, порушених у творі.

- Скласти схему «Риси характеру матросів, солдат».ОТС. «Різноманітність характерів (солдатів, офіцерів)»

Запитання

На які три типи солдатів поділялося військо в Росії?ОТС

Покірні

а) покірні, холоднокровні, турботливі

б) покірні лопотливі

Начальницькі

а) Начальницькі суворі

б) Начальницькі політичні

Відчайдушні

а) відчайдушні кумедні

б) відчайдушні розпусні

2) Який найчастіше зустрічається тип солдатів?(Милий, симпатичний з найкращими християнськими рисами:

Покірність

Побожність

Терплячість

Відданість волі божій)

До якого типу солдат відноситься Валенчук? Що про нього розповідає оповідач?

Яка прикра історія трапилась з Валенчуком? (історія з шинеллю)

Про яку війну йде мова в оповіданні «Рубання лісу»?(Кавказ – татари - козаки)

Пригадайте хвилини гумору на війні. (Антонов: «Трішки по ногах не заціпило» (про ядро). Про кулі. «Як поспішає», «бджола», «сирота» - Чікін)

Яка картина війни вважається нормою?

(Втрати невеликі: вибув зі строю один лише Валенчук і два коня. Діло взагалі було щасливе).

Якби ви охарактеризували образ капітана Тросенка? Його слова, думки, мрії?

Характери яких солдатів змальовує автор у творі?

(Солдатів: Веленчука, Жданова, Антонова, капітана Тросенка, майора Кірсанова, ротного командира Болхова )

Що потрібно офіцеру (зі слів Кірсанова)? (Мундир, штани, кінь ( чай і цукор - не залишається))

На чому тримається солдатських дух? (скромність, простота…)

- Кому симпатизує автор в оповіданні «Рубання лісу»?4) Робота зі схемою. Складання схеми-характеристики образу Валенчука

ВАЛЕНЧУК

клопотун, голою рукою дістав із багаття вуглини

«Трубку забув. Горе-то яке!»

Малоросіянин родом

15 років на службі

Непоказний, невмілий, АЛЕ буркотун, але справедливий

Простодушний, добрий, старанний, надзвичайно чесний

Жив просто і чесно

Поранений в живіт та трагічна смерть

Віддати всі борги5) Бесіда з творчим завданням

- Яких випробувань долі зазнав солдат Валенчук – герой оповідання

Л. Толстого «Рубання лісу»?

- Які українські мотиви звучать в оповіданні «Рубання лісу»?

- Виписати з тексту оповідання «Рубання лісу» антитези, епітети й метафори та пояснити їх роль у творі. (Наприклад: АНТИТЕЗА - Моральна чистота, спокійна, непоказна хоробрість солдат протиставляється нещирим фразерам і боягузам, без честі, без людської гідності командирам).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕСТИ за змістом твору

Л.М. Толстого «Рубання лісу»

Від якої особи ведеться оповідь в оповіданні Л. Толстого «Рубання лісу»?

А) від першої особи однини ;

Б) від другої особи однини ;

В) від автора.

2. Яку пору року описує Л. Толстой в оповіданні «Рубання лісу»?

А) середина зими 1855 року;

Б) середина осені;

В) Середина весни.

3. Вказати антитезу

А) рушниці – сокири;

Б) рух – сміх;

В) жувати – підстрибувати.

4. Які образи-предмети передають звуки?

А) задиміло багаття;Б) сокири, дерева, які падають;

В) затріщало багаття.

5. Назвати тематику оповідання «Рубання лісу»:

А) про людину на війні;

Б) про рубку лісу;

В) про збирання хмизу.

Які були інші варіанти назви оповідання «Рубання лісу»?

А) «Записки кавказького офіцера»;

Б) «Щоденник кавказького офіцера»;

В) «Записки феєрвернера»;Г) «Записки юнкера».

7. Кому присвятив Л. Толстой своє оповідання «Рубання лісу»?

А) І.С. Тургенєву;

Б) О.С. Пушкіну;

В) М.О. Некрасову

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Варіанти завдань

- Записати власні враження від прочитаного оповідань «Рубання лісу» Л. Толстого.

- Скласти сенкан до образу Валенчука

- Що спільного і що відмінного можна знайти в оповіданні «Рубання лісу», «Севастополь в серпні 1855 року»?

- Користуючись пам’яткою «Мій читач» Л. Толстого, написати твір-мініатюру «Я – ваш читач».

- Прочитати оповідання Л. Толстого «Два діди».ОТС «Чаша зрілості та хоробрості»


Людина РутинаВолодимир«Невже я боягуз?»

«Підлий, нікчемний?»

«Невже за Вітчизну, за царя я не готовий вмерти чесно?»

«Ні! Я нещасна, жалюгідна істота!»

Відчай, розчарування в собі

«Заснути і забути про все… з дитинства боюся темноти)Смерть

Порив


Професіоналізм, благородство

Відсутність страху

Захоплення

Молитва до Бога

Витягнув один білет – поміняв на інший «Йти»!

Війна

РуйнаціяЗаняття 10

ТЕМА: УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА ОПОВІДАННЯ Л.М. ТОЛСТОГО «ДВА ДІДИ»

МЕТА: проаналізувати оповідання Л. Толстого «Два діди», розкрити ідейно-художній зміст твору, охарактеризувати героїв оповідання; розвивати навички виразного читання, усного мовлення учнів; формувати духовну позицію учнів, вміння висловлювати власні судження щодо проблем, порушених у творі; прищеплювати любов та повагу до ближнього; сприяти вихованню кращих людських рис.

ТИП ЗАНЯТЯ: вивчення нового матеріалу

ОБЛАДНАННЯ: Біблія, ілюстрації української хати, портрет письменника, ОТС, аудіо запис, слайди

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звучить спокійна мелодія, на фоні якої демонструються слайди із зображенням старого Єрусалима, Біблійних сюжетів про розп’яття Ісуса Христа…Вчитель: Сьогодні на уроці ми будемо не просто продовжувати знайомство з творчістю Л. Толстого, а зможемо поглибити знання не тільки зі світової літератури…, а ще й зануритись в духовну сутність Людини.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ЗАНЯТТЯ

Вчитель зачитує вислови з Біблії (Іоан IV, 19, 20, 21, 22, 23), якими починається оповідання Л. Толстого «Два діди»:

«Женщина говорит ему: Господи! Вижу, что ты пророк!»

«Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу».

Такими словами розпочинається оповідання Льва Толстого «Два діди». Що мав на увазі Господь, сказавши ці слова, ми дізнаємось, коли ознайомимось зі змістом оповідання «Два діди».Робота над змістом твору Л. Толстого «Два діди».

Близький до тексту переказ сюжету оповідання. Учні сидять по колу, тримаючи у руках стрічку-дорогу, на якій зав’язані вузлики (одні вузлики тонші, інші – грубші, в зв’язку з подіями твору). Кожен вузлик – це наступний розділ.Виконання завдань творчого характеру (Ця робота може проводитися у групах) .

Довести, що даний твір є оповіданням.

Визначити тему, ідею твору (учні складають схему ОТС).

Визначити, які проблеми порушує автор у творі. Скласти опорну схему.

Визначити композиційні елементи твору.

Бесіда за змістом твору. Вікторина (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

Хто є головними героями оповідання? (Єлісей та Єфим)

Куди збиралися два діди? (В старий Єрусалим, молитися Богу)

Кому з героїв не виходило піти? Чому? (Тарасовичу, тому що багато справ, грошей невистача)

Чи вдалося Єлисею переконати товариша? (Так)

Чому Єлісей постійно відставав від Єфима по дорозі? (Бо хотів понюхати табаку)

Скільки днів шли друзі? (5 тижнів)

Чи дійшли два діди до Єрусалиму? (Не всі: Єфим дійшов, а Єлісей – ні)

Чому Єлісей не зміг потрапити до Єрусалиму? (Бо по дорозі захотів пити, зайшов до бідної української хати, побачив голодних, помираючих людей і залишився допомагати).

Що здивувало Єфима Тарасовича в Єрусалимі? (Він постійно бачив свого друга Єлісея, якого поряд не було)

Куди потрапив Єфим та про що дізнався, коли повертався з Єрусалиму? (Потрапив до тієї самої хати, що і Єлісей та про старця, який допоміг бідній родині вижити)

Зустрілися двоє товаришів в кінці твору? (Так)

Чи зізнався Єлісей в тому, що це він допоміг біднякам? (Ні)

Єфим та Єлісей – птахи різного польоту? Характеристика образів.

Складання порівняльної характеристики-таблиці чи схеми (можна використати «Коло Вена»).ДВА ДІДИ

Єфим Спільне Єлісей

Тарасович ?

Єфим Тарасович

«Мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал, черным словом весь век не ругался, и человек был строгий и твердый. Два срока проходил в старостах и высадился без почета. Семья большая: два сына и внук женатый,

и все жили вместе.

Єлісей - «старичок ни богатый, ни бедный, хиживал прежде по плотничной работе, а под старость стал дома жить и водил пчел. Один сын в добычу ходил, другой – дома. Человек Елисей добродушный и веселый. Пивал и водку, и табак нюхал, и любил песни петь, но человек был смирный, с домашними и соседями жил дружно. Невысокий, черноватенький, с курчавой бородкой и, по своему святому – Елисею-пророку, с лысиной во всю голову…»

Робота з текстом твору.

- Знайдіть у тексті і зачитайте епізод, як Єлісей допомагав бідній родині.

- Чого постійно боявся Єфим, коли перебував в Єрусалимі? Знайти у тексті і зачитати. Що хотів показати автор, зобразивши таку ситуацію? Відповідь обгрунтувати.

- Єфим по дорозі назад. Чому родина, до якої потрапив Єфим, не могла відмовити старцю? Знайти і зачитати.

- Опишіть фінальну зустріч двох товаришів. Що означають останні слова у творі? Прокоментувати

Висновок

- З якими біблійними персонажами можна порівняти наших героїв?

- Як ви розцінюєте вчинок Єлісея? Чи зміг він вчинити інакше? Чому?

V. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

- Скласти сенкан «Єлісей» і «Єфим»Проблемні запитання

- Чому твір має назву «Два діди»?

- Чи повчальним є оповідання Л. Толстого «Два діди»? Чого саме навчає?

- Що хотів довести Л. Толстой своїм твором «Два діди»? Який висновок робить автор наприкінці твору? Чи згідні ви з ним? («И понял он, что на миру по смерть велел Бог отбывать каждому свой оброк – любовью и добрыми делами»)ДВА БРАТИ ОТС

КОЗЕЛЬЦОВИВОЛОДИМИР

(Володимир ІІ)

Русяве густе волосся з косичкою ззаді - ознака щастя.

Ніжне біле обличчя з рум’янцем.

Очі відкриті, світлі.

Усмішка сором’язлива.

Зуби білі, блискучі.

Стрункий, широкоплечий.

До брата ставився з повагою і гордістю.

Соромився світського способу життя брата (говорити по-французьки, спілкуватися зі світськими людьми, танцювати).

«Все це пусте: головне, я за тим і просився, що все-таки якось-то совісно жити в Петербурзі…».

«Я не можу з тобою їхати в Севастополь».

«Нема грошей, винен штабс-капітану».

«Їду». …

Завдання: Яка доля спіткала братів на війні? Продовжити опорну таблицю.

МИХАЙЛО (Михайло І)

Офіцер


Робив все, що йому хотілося.

Багата натура: розумний, талановитий, гарно співав, грав на гітарі, мова влучна, самолюбива енергія – бути завжди першим.

Невисокий на зріст, широкий в грудях, худий на обличчі, яке покрите нездоровою жовтуватою засмагою.

Очі невеликі, карі, жваві, навіть наглі. Вуса густі, неширокі і обкусані.

Поранення в голову.

Штурм. Гордість за себе.

«Дай Бог йому (брату) такого ж щастя».Заняття 11Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconНа навчальний рік 5 год. На тиждень год
Вступ. Загальна характеристика розвитку французької літератури та культури ХІХ століття, їх стильове розмаїття. Внесок Франції у...
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconЗагальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст., Стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст
Лізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.; Зв’язок...
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconРозвиток літератури на харківщині в умовах складних та неоднозначних історичних процесів ХІХ століття
Познайомити учнів з умовами та особливістю розвитку культури на Слобожанщині, зокрема в місті Харкові, в період ХІХ – початок ХХ...
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconУрок № Дата проведення
Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconПлани-конспекти уроків із теми: «Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття. Література 70-90 років ХІХ століття: Михайло Старицький»
Учитель-методист вищої категорії української мови І літератури Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького...
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconСвітова література 10-11 класи Академічний рівень
Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconЗарубіжна література 10-11 класи Рівень стандарту
Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
Загальна характеристика розвитку світової культури та літератури ХІХ століття у тісному зв’язку з Україною iconСвітова література 10-11 класи Рівень стандарту
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка