Загальноклубний творчий проектСкачати 201,63 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір201,63 Kb.

Відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради


Клуб дитячої та юнацької творчості «Зоряний»Загальноклубний творчий проект

«Натхненні Кобзарем»м. Бердянськ

2013-2014

Автори проекту

Олексенко Д. М., завідувач організаційно-масовим відділом КДЮТ «Зоряний»

Дрянєва С. О., заступник директора з навчально-виховної роботи КДЮТ «Зоряний»
Назва творчого проекту

«Натхненні Кобзарем»
Стислий опис

9 березня 2014 року виповнюється 200 років з дня народження видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” від 11 квітня 2012 року № 257/2012 в Україні 2014 рік оголошено Роком Тараса Шевченка.Ця визначна дата має привернути увагу не лише до історичної та культурної ролі Кобзаря, але й продемонструвати актуальність його творчості у сучасному контексті.

Протягом проекту вихованці гуртків усіх профільних напрямів матимуть змогу не лише поринути у світ мистецтва, ім’я якому «Шевченко», але й, натхненні його життям і спадщиною, реалізувати власні творчі задуми.


Аудиторія

Вихованці гуртків Клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний», учні ЗОШ № 7 та ЗОШ № 13
Цілі та завдання творчого проекту

 • вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка як різнобічно розвиненої особистості;

 • стимулювання зацікавленості та розширення знань підростаючого покоління про життєвий, мистецькій та суспільний шлях Кобзаря;

 • прищеплення вихованцям закладу моральних, духовних та художньо-естетичних цінностей, зокрема виховувати поважливе ставлення до історичної та культурної спадщини українського народу;

 • формування особистісного досвіду творчої діяльності гуртківців та учнів прилеглих шкіл в контексті 200-річного ювілею Т. Г. Шевченка.

 • модернізація традиційних та пошук нових форм роботи з учнівською молоддю.


Етапи реалізації та очікуванні результати проекту

з/п


Назва етапу

Строки реалізації

Сутність діяльності

Результат

І етап

Підготовчий

вересень - І половина

жовтня


2013 року


Розробка проектної документації, ознайомлення педагогів з рекомендованими друкованими та інтернет-джерелами, розробка методичного та технологічного підгрунтя проекту

Визначення мети, назви та строків реалізації програми

ІІ етап

Інформаційно-дослідницький «Життя та творчість Кобзаря»:

 • для керівників гуртків;

 • для вихованців гуртків

ІІ половина жовтня -листопад 2013 року

Проведення тематичних виховних заходів з вихованцями гуртків; дослідження ними літературних, відео, аудіо- та веб-джерел

Розширення знань про життєвий і творчий шлях великого митця, вибір гуртківцями тематики та ідеї творчих робіт

ІІІ етап

Практичний «Шевченківським шляхом»

грудень –лютий

2014 рокуСтворення гуртківцями тематичних творчих доробків (картин, панно, поробок тощо). Розробка та створення презентацій і flash-роликів вихованцями гуртків науково-технічного та гуманітарного напряму

Закінчені роботи вихованців відповідно до напряму гурткової роботи

ІV етап

Урочистий «Святкуймо разом!»

березень 2014 року

Підготовка та проведеня заходів в рамках відзначення дня народження Т. Г. Шевченко, підведення проміжних підсумків творчого проекту

Виставка «Шевченківським шляхом»

(березень 2014 року, КДЮТ «Зоряний») Демонстрації презентацій та роликів на сайті КДЮТ та в ефірі місцевого ТБ, протягом проектного часуV етап

Практичний «І станом гнучим, і красою…»

березень - квітень 2014 року

Підготовка та проведення тематичного масового танцювального виступу за участі учнів територіально близьких шкіл

Танцювальний флешмоб до Міжнародного дня танцю (майданчик перед КДЮТ, 29 квітня 2014 року)

VI етап

Практичний «Хіба самому написать…»

червень-серпень 2014 року

Внутрішньогурткові конкурси фанфікшн малюнків, віршів, есе (за мотивами творів

Розвиток творчих здіюностей вихованців, створення умов для їхньої самореалізації

VII етап

Практичний «Співочий Кобзар»

Вересень-жовтень 2014 рік

Підготовка та проведення виступів співочих груп вихованців КДЮТ та учнів ЗОШ № 7 та ЗОШ № 13

Вокальний флешмоб до Міжнародного дня музики (1 жовтня 2014 року)

VIIIетап

Підсумковий

Грудень 2014 року

Підведення підсумків, аналіз результативності творчого проекту

Звіт в презентаційній формі для розміщення на сайтах закладів-учасниківРекомендовані літературні та веб-джерела:

 1. Деякі питання підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 берез. 2013 р. № 136 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 3 квіт. (№ 62). – С. 11. – Відомості доступні також з Інтернету: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/136-2013-%D1%80. – Дата звернення: 07.08.2013.

 2. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : указ Президента України від 11 квіт. 2012 р. № 257 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 29. – Ст. 1072. – Відомості доступні також з Інтернету: http://www.president.gov.ua/documents/14680.html. – Дата звернення: 07.08.2013.

 3. Про затвердження плану заходів з підготовки та та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 берез. 2011р. № 167 // Уряд. кур’єр. – 2011. – 5 берез. (№ 42). – С. 9. – Відомості доступні також з Інтернету: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/167-2011-%D1%80. – Дата звернення: 07.08.2013.

 4. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України від 19 черв. 2013 р. № 340 // Голос України. – 2013. – 4 лип. (№ 121). – С. 5. – Відомості доступні також з Інтернету: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/340-18. – Дата звернення: 07.08.2013.

 5. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січ. 2010 р. № 134 // Уряд. кур’єр. – 2010. – 10 лют. (№ 25). – Орієнтир. – № 6. – С. 13. – Відомості доступні також з Інтернету: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/134-2010-%D1%80. – Дата звернення: 07.08.2013.

 6. В літопис шани і любові / [упоряд.: Л. Д. Зінчук, В. О. Судак]. – К. : Вид-во при Київ. держ. ун-ті, 1989. – 292 с.

 7. „Володар у царстві Духа” : поетич. життєпис Тараса Шевченка / [Скорський Микола Андрійович] // Б-чка „Дивослова”. – 2008. – № 3. – С. 1–63. – Бібліогр.: с. 63.

 8. Дзюба, И. М. „Кавказ” Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого / Иван Михайлович Дзюба. – 2-е изд. – К. : Пульсары, 2011. – 118 с. – (Серія „Історія і сучасність” : заснована в 2007 р.).

 9. Дзюба, І. М. Тарас Шевченко : життя і творчість / Іван Михайлович Дзюба. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 718 с.

 10. Жінки в житті Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Наук.-техн. б-ка Вінниц. нац. техн. у-ту. – Електрон. дані. – Вінниця, 2012. – Режим доступу: http://lib.vntu.edu.ua/page.html?item=127. – Назва з екрана. – Дата звернення: 5.08.2013.

 11. Костенко, А. За морями, за горами : худ.-документ. оповідь : Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм / Анатоль Костенко. – К. : Рад. письм., 1984. – 455 с.

 12. Лісовенко, М. Казахстанська доля Кобзаря / Микола Лісовенко // Наук. світ. – 2010. – № 6. – С. 24–26.

 13. Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / Володимир Мельниченко ; [голов. ред. Світлана Головко ; ред.: Олена Вербило, Наталія Симоненко ; дизайн кн. Олексія Григора]. – К. : Либідь, 2009. – 737, [1] с. – (Серія „Бібліотека Шевченківського комітету” / [видав. рада: Жулинський М. Г. (голова), Матіос М. В., Федорук О. К. та ін.]).

 14. Мельниченко, В. Тарас Шевченко : „Моє перебування в Москві” / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 508, [2] с. : кольор. фотогр.

 15. Мельниченко, В. Ю. Шевченківська Москва : авторська енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко Юхимович. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 766, [1] с.

 16. Назаренко, Є. Д. Тарас Шевченко і подоляни : [нариси] / Євген Данилович Назаренко. – Хмельницький : Евріка, 2003. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 31.

 17. Наумова, Н. Літо останнє. Остання любов / Надія Наумова // Чумацький шлях. – 2011. – № 1. – С. 20–25.

 18. Спогади про Тараса Шевченка / [укладання і прим.: Василя Бородіна, Миколи Павлюка, Олександра Бороня ; художнє оформ. Інни Кришталь]. – К. : Дніпро, 2011. – 605 с.

 19. Сиротенко, В. Незнайомий Тарас Шевченко / В. Сиротенко // Дайджест пед. ідей та технологій. Школа-парк. – 2005. – № 3/4. – С. 69–74.

 20. Чуб, Д. Живий Шевченко: біограф. та літературознавчі оповіді / Дмитро Чуб ; [передм. М. Ф. Слабошпицького]. – 2-ге вид. – К. : Ярославів Вал, 2007. – 196, [2] с.

 21. Тарас Шевченко – український поет і художник [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://taras-shevchenko.in.ua/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.08.2013. – Із змісту: Біографія ; Невідомий Шевченко ; Портрети і фото ; Шевченко і його жінки ; Шевченко-пророк ; Тарас Шевченко і сьогодення.

 22. Адаменко, С. У наш чудовий час буде жити Тарас : літ. гра / С. Адаменко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 2. – С. 17–19.

 23. Кущенко, С. В. Жінки у коханні Шевченка / С. В. Кущенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 25. – С. 24–30.

 24. Мистюк, Л. Літературний вечір „На тебе дивлюся, за тебе молюсь”. Жінки в житті Т. Шевченка / Л. Мистюк // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2005. – № 9. – С. 46–51.

 25. Хмельницька, Н. Творчий і життєвий шлях Тараса Шевченка : метод. розробка вихов. заходу з укр. мови та л-ри / Наталія Хмельницька // Профтехосвіта. – 2012. – № 4. – С. 27–32.

 26. Шевченко, З. Художній світ Т. Шевченка: (матеріали до вивч. біографії) / Зоя Шевченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2011. – № 1. – С. 28–30.

 27. Аношкіна, Г. Моральна й політична оцінка історичного минулого в поемі „Великий льох” Тараса Шевченка / Галина Аношкіна // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 4. – С. 15–17. – Бібліогр.: 3 назви.

 28. Білецький, О. Тарас Григорович Шевченко: літ. портрет / О. Білецький, О. Дейч. – К. : Худ. літ., 1958. – 206 с.

 29. Бондаренко, Н. Художня інтерпретація проблеми української еліти в поемі Тараса Шевченка „І мертвим, і живим...” / Наталія Бондаренко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 4. – С. 17–20.

 30. Дятленко, Т. Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах: (на прикладі життя і творчості Т. Г. Шевченка) / Т. Дятленко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. – № 2. – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.

 31. Кривоніщенко, Н. М. „Лічу в неволі дні і ночі...” (поезія Т. Шевченка періоду заслання) / Н. М. Кривоніщенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2013. – № 6. – С. 5–10.

 32. Моціяка, О. М. Проблема вивчення творчості Т. Шевченка у школі / О. М. Моціяка // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2011. – № 5. – С. 94–98. – Бібліогр.: 6 назв.

 33. Товкайло, Р. Книга Книг, або Таємниця Шевченкового „Кобзаря” : до 200-річчя від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка / Римма Товкайло. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2008. – 125 с.

 34. Антонович, Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович ; [вступ. сл. С. А. Гальченка ; післямова Т. І. Андрущенко]. – [К.] : Україна, [2004]. – 269, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд.

 35. Орлова, Н. Тарас Шевченко – гравер / Надія Орлова // Укр. мова й л-ра в сучас. шк. – 2013. – № 3. – С. 13–16.

 36. Пономаренко, О. Класицизм і романтизм у живописі історичного жанру Шевченка – художника : ескіз „Богдан Хмельницький з сином перед кримським ханом” / Олеся Пономаренко // Укр. мова й л-ра в сучас. шк. – 2013. – № 6. – С. 14–17. – Бібліогр.: 13 назв.

 37. Реріх і Шевченко: збірник : кат. вист. 2000–2001 рр., ст. та матеріали круг. столу / концепція проекту В. А. Козар ; відп. ред. Ю. В. Патлань ; художнє оформл. В. А. Козар. – К. : Укр. Реріх. т-во – Укр. від-ня МЦР, 2004. – [Б. м.] : ПФ „Оранта”, s. a. – 110, [2] с. : фото.

 38. Таранушенко, С. А. Шевченко-художник / С. А. Таранушенко ;
  Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – К. : [б. в.], 1961. – 77 с.

 39. Хіврич, С. Художні прийоми творення образів у картинах Тараса Шевченка / Світлана Хіврич // Укр. мова й л-ра в сучас. шк. – 2013. – № 3. – С. 50–53 ; № 4. – С. 55–59.

 40. Шокодько, Г. Шевченкові автопортрети / Галина Шокодько // Укр.
  л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 2. – С. 37–40.

 41. Ганенко, О. Чарівний світ жінки на полотнах Шевченка-художника / О. Ганенко // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. – 2010. – № 2. – С. 35–37.

 42. Діденко, Н. М. Музейна педагогіка : Т. Г. Шевченко-художник і Києво-Печерська лавра : урок-екскурсія / Н. М. Діденко // Метод. діалоги. – 2008. – № 3. – С. 7–9.

 43. Малаховська, Л. Г. Шевченко-художник : урок-екскурсія до Шевченківських свят / Л. Г. Малаховська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2006. – № 5. – С. 6–10.

 44. Ткач, А. „Український Рембрандт” : матеріали до вивчення худож. спадщини Тараса Шевченка / А. Ткач // Дивослово. – 2011. – № 3. – С. 17–24.

 45. Тарас Шевченко-художник. Сценарій мистецького заходу [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Електрон. дані. – К., 2013. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/2084/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.08.2013.

 46. Брик, М. Тарас Шевченко і народна освіта / М. Брик // Нар. творчість та етнографія. – № 4. – С. 53–61. – Бібліогр.: с. 61.

 47. Гончар, О. Батько Тарас – дітям України / Гончар Олесь // Шевченко Т. Буквар / Тарас Шевченко. – К., 1991. – С. 3–6.

 48. Кислашко, О. Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів / Олександр Кислашко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 7/8. – С. 49–50.

 49. Коломієць, В. Про освітньо-педагогічні погляди Тараса Шевченка / В. Коломієць // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 43–47.

 50. Кралюк, П. М. Педагогічні погляди Шевченка [Електронний ресурс] / Кралюк Петро Михайлович. – Електрон. дані. – Луцьк, – Режим доступу: http://simya.com.ua/articles/71/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 17.07.13.

 51. Лукич, М. Шевченкова педагогіка : до 185-річчя від дня народж. / Микола Лукич // Рідна шк. – 1999. – № 3. – С. 19–23.

 52. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Шевченка [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=1644. – Назва з екрана. – Дата звернення: 17.07.13.

 53. Струманський, В. П. „Учітеся, брати мої…” : пробл. всебіч. розвитку родини в системі пед. поглядів Т. Шевченка / В. П. Струманський // Почат. шк. – 1995. – № 3. – С. 51–53.

 54. Чавдаров, С. Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / С. Х. Чавдаров. – К. : Рад. школа, 1953. – 208 с. – Бібліогр. у підряд. прим.

 55. Шевченко, Т. Близнецы / Тарас Шевченко // Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко. – К., 2003. – Т. 4. – С. 11–119.

 56. Шевченко, Т. Буквар південноруський 1861 року / Тарас Шевченко. – К. : Веселка, 1991. – 63 с.

 57. Щербань, П. Педагогічні погляди Тараса Шевченка / П. Щербань // Сіл. шк. – 2005. – 17 серп. (№ 31). – С. 6.

 58. Бернштейн, М. Д. Франко і Шевченко : (спостереження над шевченкознавч. спадщиною І. Я. Франка) / М. Д. Бернштейн. – К. : Дніпро, 1984. – 267 с.

 59. Генералюк, Л. Екфразис у Т. Шевченка і Т. Готьє (до проблеми взаємодії мистецтв у творчості Шевченка) / Леся Генералюк // Слово і час. – 2008. – № 3. – С. 45–54. – Бібліогр. в кінці ст.

 60. Жулинський, М. Дві половинки українського серця. Шевченко і Гоголь : Петербург: у пошуках власної сутності / Микола Жулинський // Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський. – К., 2010. – С. 286–322.

 61. Те саме // Бахмуцький шлях. – 2010. – № 1/2. – С. 3–23. – Відомості доступні також з Інтернету: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bsh/2010_1-2/1.pdf.

 62. Келлі, Б. Айра Олдріж і Тарас Шевченко: пророки протесту / Бейрон Келлі // Слово і час. – 2008. – № 8. – С. 107–110.

 63. Коломійченко, М. У колі друзів: нарис / М. Коломійченко, В. Горленко. – К. : Дніпро, 1982. – 108 с.

 64. Мандрика, М. Ї. Шевченко й Франко / М. Ї. Мандрика. – Вінніпег : Укр. Вільна Акад. Наук, 1957. – 21 с.

 65. Мельниченко, В. Ю. „На славу нашої преславної України” : Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Володимир Юхимович Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 555, [2] с. : кольор. фотогр.

 66. Мельниченко, В. Ю. Тарас Шевченко: „Мій великий друг Щепкін” / Володимир Юхимович Мельниченко ; [оформ. обкл. А. Козаченко]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 477, [2] с.

 67. Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог / Музей книги і друкарства України ; [упоряд.: Марія Корнійчук та ін.] ; авт. передм.: Марія Корнійчук, Людмила Парійська. – К. : Пульсари, 2011. – 174, [1] с.: фотогр. – До 150-х роковин смерті Тараса Шевченка.

 68. Жулинський, М. Іменем Шевченка, в ім’я Шевченка / Микола Жулинський // Слово і час. – 2013. – № 4. – С. 3–16.
 69. Національна премія України імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – К., 2013. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_премія_України_імені_Тараса_Шевченка. – Назва з екрана. – Дата звернення: 14.08.2013.


 70. Національний музей Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Електрон. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 07.08.2013.

 71. Тарахан-Береза, З. П. Музей Т. Г. Шевченка у Каневі : путівник / Зінаїда Панасівна Тарахан-Береза. – Д. : Промінь, 1986. – 179 с. : кольор. іл.

 72. Фурніка, В. Кобзар за Гімалаями: творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі Ланці / Віталій Фурніка. – К.: Дніпро, 1989. – 310 с.

 73. Шевченкіана в екслібрисах: альбом / [упоряд., авт. передм. В. І. Хворост]. – Д. : Січ, 1993. – 166 с. : іл.

 74. Шевченко, Т. Г. Альбом 1845 року / Тарас Григорович Шевченко ; [упоряд., передмова та коментарі Сергія Гальченка] ; НАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Факсим. вид. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. – 50 с. + 1 альбом. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка та 85-річчю створення Ін-ту Тараса Шевченка в Харкові
  (Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України).

 75. Шевченко, Т. Мала книжка : автографи поезій 1847–1850 / Тарас Шевченко. – Факсим. вид. – К. : Акад. наук УРСР, 1963. – 437 с.

 76. Тарас Шевченко і Крим : енциклопед. довід. / упоряд. Г. А. Рудницький. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 288 с.

 77. Яцюк, В. М. Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури, 1890–1940 = Shevchenko Card as a Memorial of Histori and Culture. 1890–1940 / Володимир Макарович Яцюк ; [ідея та орг. проекту, макет і худож. оформл. Леоніда Андрієвського ; наук. ред. Т. В. Майданович ; рец. Ю. В. Белічко ; чл. ред. ради: Володимир Яцюк та ін.]. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Криниця, 2008. – 582, [1] с. – (Серія „Скарби Тарасової Гори”). – Бібліогр.: с. 568–573.

 78. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січ. 2010 р. № 134 // Уряд. кур’єр. – 2010. – 10 лют. (№ 25). – Орієнтир. – № 6. – С. 13.

 79. Деякі питання підготовки до відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 136 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 3 квіт. (№ 62). – С. 11.

 80. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : указ Президента України від 11 квіт. 2012 р. № 257 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 29. – Ст. 1072.

 81. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України від 19 черв. 2013 р. № 340 // Голос України. – 2013. – 4 лип. (№ 121). – С. 5.

 82. Большаков Л. Н. Шляхами великої долі: Наук.-худож. книжка. – К.: Веселка, 1984. -175 с., іл.

 83. Воспоминания о Тарасе Шевченко/Составл. и примеч. В. С. Бородина и Н. Н. Павлюка, предисл. В. Е. Шубравского. – К.: Днипро, 1988. – 606 с.

 84. В сім’ї вольній, новій: Шевченківський збірник/Редкол.: О. Бандура та ін.. – К.: Радянський письменник, 1984 – Вип. 2/Упорядник: О. М. Дмитренко, В. К. Костенко, 1985. – 294 с.

 85. Шевченко Т. Г. Кобзар./Вступ. ст. О. Гончара. Приміт. Л. Кодацької. – К.: Дніпро, 1987. – 639 с.

 86. Рильський М. Ф., Дейч О. Й. Тарас Шевченко: Біографічний нарис. – К.: Держлітвидав, 1963. – 84 с.

Каталог: kobzar
kobzar -> Олег васюта кобзарство та лірництво на чернігівщині
kobzar -> Департамент культури виконавчий орган київської міської ради (київської міської державної адміністрації) публічна бібліотека імені лесі українки для дорослих
kobzar -> Бібліотека Доннму запрошує портрет великого кобзаря віртуальна виставка
kobzar -> Стенограма (ідентична за змістом з фонограмою) засідання спеціалізованої вченої ради д 64. 807. 01 Харківської державної академії культури
kobzar -> Чи знаєте ви твори Великого Кобзаря?
kobzar -> Уроку з української літератури «Збірка поезій Лесі Українки «На крилах пісень»
kobzar -> Що ми знаємо про Кобзаря?”
kobzar -> Гарно твоя кобза грає (А. Чужбинський)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Загальноклубний творчий проект iconТворчий проект
Евристичні методи як один із перспективних напрямків активізації діяльності студентів вищих навчальних закладів через використання...
Загальноклубний творчий проект iconМетодичні рекомендації «використання проектних технологій на гуртку «писанкарство»
Колективний творчий проект «Виготовлення композиції з писанок» за темою «Символи Вогоню: Сонце. Трикветр. Зірка»
Загальноклубний творчий проект iconПроект на тему: Книга, без якої я не уявляю свого життя Вишневе 2014 Зміст
Проект на тему: «Книга, без якої я не уявляю свого життя Вишневе 2014 Зміст: ① мета, очікуаний результат проекту; ② коротка біографія...
Загальноклубний творчий проект iconБіографічний проект «Микола Вороний. Життєвий І творчий шлях поета»
Мета: ознайомити учнів з життєвим І творчим шляхом М. Вороного; з’ясувати роль поета в національному відродженні українців, його...
Загальноклубний творчий проект icon«білий птах з чорною міткою» (творчий проект)
Формувати читацький інтерес, закріплювати вміння стисло І послідовно висловлювати свою думку, збагачувати словниковий запас учнів....
Загальноклубний творчий проект iconУрок проект донька прометея
Мета проекту: розширити коло знань учнів про життєвий та творчий шлях Лесі Українки. Вчити учнів здійснювати проектну діяльність...
Загальноклубний творчий проект iconІнформаційний проект “Люди,які прославили мій край” Номінація: позашкільний проект Вид проекту
Я І україна”, українська мова, читання, трудове навчання, образотворче мистецтво, поетика
Загальноклубний творчий проект iconПроект Актуальність проекту
Проект містить більш ґрунтовні відомості про сучасного американського фантаста Рея Дугласа Бредбері. Читачі можуть познайомитися...
Загальноклубний творчий проект iconСтворюємо інформаційно-рекламний проект Одеса 2012
Проект «Ювілей письменника в бібліотеці» це комплекс заходів, які мають на меті привернути увагу підлітків та молоді до особистості...
Загальноклубний творчий проект iconОсвітній проект «в світі дерев»
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка