Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»Скачати 159,8 Kb.
Дата конвертації19.10.2017
Розмір159,8 Kb.


Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва
«Освітянські вітрила:

методика, теорія, досвід»Світова література
Інформаційний бюлетень

(ІІ-е півріччя 2011 р.)

м. Ужгород

2011 р.

91.9 : 74.268.3(0)

У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів МОН України, НАН України, інституту педагогіки АПН України науково-методичного і науково-теоретичного характеру, галузевого спрямування.

Черговий випуск вміщує наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне планування занять, інновації та надбання практиків-педагогів, розповіді про досвід з підтримки та розвитку читання, нормативні документи МОНУ.

Широкий обсяг та зміст інформації стане в нагоді як досвідченим освітянам так і студентам ВНЗ, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, абітурієнтам.

Підготувала: Горай Л.С.Відповідальна за випуск: Чіка В.Д.

© Укладач: Горай Л.С. 2011

© Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва, 2011
Теорія та методика


 1. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.04.2011 № 329 [додаток 1- критерії оцінювання навч. досягнень учнів] // Українська мова та література. – 2011. – № 38-39. – С. 12-15.

 2. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 № 930 [додаток 1: типове положення про атестацію пед. працівників, додаток 2: атестаційний лист] // Українська мова та література. – 2011. – № 38-39. – С. 16-25.

 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ МІНмолодьспорту України від 13.04.2011 за № 329 // Все для вчителя. – 2011. – № 2-24. – С. 72-74.

 4. Беркун, О. Сценарій вечора авторської пісні "Спасибі справжньому поетові..." : літератур. вітальня / О. Беркун // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 23-24. – С. 58-63.

 5. Богосвятська, А.-М. Методи ейдетики на уроках СЛ : [про систему ейдетики – пам’яті без меж] / А.-М. Богосвятська // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 47-48. – С. 14-19.

 6. Богосвятская, А. И. Программа семинара "Феномен литературной мистификации" для 10 (11) классов / А. И. Богосвятская // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 55-60.

 7. Богосвятська, А. І. Організація роботи в творчих учнівських групах на уроках світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 12-13.

 8. Богосвятська, А. І. Сенкан. Роздуми про один творчий прийом: на допомогу вчителю / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 18-21.

 9. Богосвятська, А. І. Сучасні типи уроків світової літератури : пошук, натхнення, фантазія / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 10. – С. 37-41.

 10. Гузь, О. О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури : ["А. Ахматова…", "Б. Пастернак…", "Поезія початку ХХ століття", "Літ. процес після Другої світової війни", "Жанрове розмаїття світової л-ри другої половини ХХ ст.", "…Хорхе Л. Боргес "Вавилонська бібліотека" / О. О. Гузь // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 39-55.

 11. Державний стандарт базової і повної середньої освіти : освітня галузь "мови і літератури" [документ друк. зі скороченнями] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 2-9.

 12. Дячок, С. Імагологічні аспекти проектної технології на уроках світової літератури / С. Дячок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11-12. – С. 14-15.

 13. Ісаєва, О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи / О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 41-44.

 14. Клименко, Г. В. Особливості атестації педагогічних працівників : школа педагога / Г. В. Клименко, А. О. Канцедал // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 19. – С. 2-7.

 15. Клименко, Ж. Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури "Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи" / Ж. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11-12. – С. 22-25.

 16. Ковалів, І. Якою буде освіта майбутнього? : триває обговорення Національної стратегії розвитку галузі на 2012-2021 роки / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – 19 жовт. (№ 193). – С. 1, 4.

 17. Ковбасенко, Ю. Формування літературного канону та курикулуму літературної освіти : світовий досвід і український шлях / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 12-16.

 18. Куціко, О. Г. Методика побудови сучасного уроку / О. Г. Куціко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 2-6.

 19. Невмержицька, О. Метод проекту як засіб формування читацької компетенції учнів / О. Невмержицька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 31-32.

 20. Ніколенко, О. Стратегічні напрями нових стандартів з літератури / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 13-16.

 21. Організація індивідуального навчання школярів на уроках літератури. Як пристосувати учительські методики до індивідуально-психологічних особливостей школярів // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 9. – С. 3-14.

 22. Підласий, І. П. Обираємо технологію: [предметно орієнтована, особистісно орієнтована, партнерська технологія] / І. П. Підласий // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 20. – С. 4-15.

 23. Поліщук, І. Які новації чекають на учасників ЗНО-2012 / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2011. – 1 груд. (№ 224). – С. 5.

 24. Ротко, Т. М. Літературні диктанти / Т. М Ротко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 19. – С. 21-34.

 25. Северин, О. З. Застосування методу проектів на уроках світової літератури / О. З. Северин // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 26-30.

 26. Сутула, О. Орієнтовне планування уроків світової літератури, 11 кл. [Ф. Кафка, Дж. Джойс, М. Булгаков] / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 48-60.

 27. Сутула, О. Орієнтовне планування уроків світової літератури, 11 кл. [Р. М. Рільке, Гарсіа Лорка, О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак, "Ідеали "срібної доби", л-ра після Другої світової війни, Б. Брехт, А. Камю "Чума" / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11-12. – С. 38-75.

 28. Таранік-Ткачук, К. Складові майстерності вчителя та фактор створення сучасного і успішного уроку літератури / К. Таранік-Ткачук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 17-19.

 29. Туріщева, Л. В. Особливості навчання учнів з особливими потребами : "Педагогічна академія пані Софії" / Л. В. Туріщева // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 22. – С. 20-6 – 20-16.

 30. Хроменко, І. Використання методів інтерактивного навчання на уроках світової літератури / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 8-12.

 31. Хроменко, І. Особливості використання технології проблемного навчання на уроках літератури / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 10. – С. 5-12.

 32. Хроменко, І. Особистісно орієнтоване навчання за технологією Intel "Навчання майбутнього" / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 31-37.

 33. Хроменко, І. Піраміда Блума. Розвиток навичок мислення високого рівня. Проектна технологія : заняття № 3 / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 20-25.

 34. Чуйко, К. П. Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури : урок / К. П. Чуйко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 30-39.

 35. Чуйко, К. П. Просвітництво. Виникнення сентименталізму та розвиток класицизму, реалізму, художніх напрямів, нових жанрів / К. П. Чуйко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 19. – С. 8-17.

 36. Чуйко, К. П. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи / К. П. Чуйко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 23-24. – С. 45-57.

 37. Шкловська, О. Н. "Діалог з митцем" на уроці зарубіжної літератури: актуальні проблеми, пошуки, рішення : [шляхи оптимізації діалогічної діяльн. учнів] / О. Н. Шкловська // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 61-64.

 38. Щолок, Г. Використання інформаційних технологій на сучасному уроці світової літератури / Г. Щолок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 21-23.

 39. Щорс, В. В. Формування гуманного ставлення до дітей з особливими потребами в учасників навчально-виховного процесу : "Педагогічна академія пані Софії" / В. В. Щорс // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 22. – С. 20-2-20-5.

 40. Яценко, Т. Неоромантизм як стильова течія модернізму : метод. рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури" / Т. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 9. – С. 39-42.


Література Європи


 1. Атаманчук, В. П. Мотив перевтілення у новелах Х.Л. Боргеса зі збірки "Творець" / В. П. Атаманчук // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 56-58.

 2. Бондар, В. І. Два уроки за творчістю Гійома Аполлінера : урок, 11 кл. / В. І. Бондар // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 20. – С. 21-27.

 3. Вітчеко, А. "Нескінченна моральна катастрофа: урок-роздум за п’єсою П. Зюскінда "Контрабас" / А. Вітченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11-12. – С. 30-34.

 4. Волохова, Л. П. Опорні схеми-конспекти : [О. Де Бальзак "Людська комедія"] / Л. П. Волохова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 19. – С. 18-20.

 5. Волохова, Л. П. Опорні схеми-конспекти : [В. Стендаль "Червоне і чорне"] / Л. П. Волохова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 19. – С. 28-29.

 6. Гетьман, О. Г. Нобелівський лауреат у галузі літератури 2011 року – шведський поет Томас Транстрьомер / О. Г. Гетьман // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 8-10.

 7. Гладишев, В. В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") / В. В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 38-40.

 8. Голод, С. М. Авангардистські та модерністські течії в західній поезії першої половини ХХ ст. : цикл уроків у 11 кл. : [Г. Аполлінер, Р.М. Рільке, Г. Лорка, Т. Еліот і т.д.] / С.М. Голод // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 15-16. – С. 2-13.

 9. Гузь, О. "Кожна з моїх п'єс – це послання до людства" : методичні рекомендації до вивчення драматичної спадщини Дж. Б. Шоу / О. Гузь // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 37-38. – С. 35-46.: табл.

 10. Гузь, О. Універсалізм новаторської поезії Т.С. Еліота : метод. рекомендації до вивчення творчості Т.С. Еліота / О. Гузь // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 47-48. – С. 6-16.

 11. Гукова, О. О. Місто майбутнього й занепад цивілізації : урок з використанням постерів за оповіданням Рея Бредбері "Усмішка" / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 9. – С. 36-38.

 12. Давиденко, Л. І. Система уроків за творчістю Д. Дефо / Л. І. Давиденко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 29-38.

 13. Діденко, Т. М. Поль Верлен. Життєвий і творчий шлях. "Поетичне мистецтво" – віршовий маніфест символізму. Таємниця Верленівської "Осінньої пісні" / Т. М. Діденко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 22. – С. 10-16.

 14. Дровосєкова, Т. В. Франц Кафка. Зображення трагедії відчуження за новелою "Перевтілення" : урок, 11 кл. / Т.В. Дровосєкова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 20. – С. 16-20.

 15. Кашуба, Є. "Хай перемагають митці! " : система уроків за казкою-новелою Е.Т.А. Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер" за біоадекватною технологією навчання / Є Кашуба // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 43-44. – С. 19-28.

 16. Кашуба, Є. Художній твір як заклик до об’єднання Вітчизни : система уроків за народною драмою "Вільгельм Телль" Ф. Шиллера / Є. Кашуба // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 43-47.

 17. Краєвська, О. П. Життєвий і творчий шлях Е.Т.А. Гофмана. "Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер" – шедевр романтичної новелістики : урок / О. П. Краєвська // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 23-24. – С. 3-6.

 18. Кузнєцова, О. Трагічний поет Андалузії : Ф. Гарсіа Лорка "Балада про чорну тугу", "Гітара", "Газела про темну смерть", "Касида про сон під зорями" / О. Кузнєцова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 47-48. – С. 3-5.

 19. Науменко, К. С. Уславлення боротьби за незалежність у творі Р.М. Рільке "Пісня про правду". Роль народної пісні в оповіданні / К. С. Науменко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 19. – С. 35-39.

 20. Невмержицька, О. Від світлини – до фотографічності художнього твору : Е. Золя – теоретик натуралізму / О. Невмержицька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 33-37.

 21. Пилипенко, В. Ф. Система уроків з вивчення творчості Й.В. Гете / В. Ф. Пилипенко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 22-26. [продовж № 22. – С. 2-9.]

 22. Степаненко, Л. Лінгвістичний коментар як засіб осягнення змісту й форми художнього твору: урок-зіставлення за баладою Р.Л. Стівенсона "Вересовий трунок" / Л. Степаненко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 40-43.Література Росії


 1. Афанащенко, Л. Роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина" : конспект урока, 10 кл. / Л. Афанащенко // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 36-38.

 2. Бистрова, О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" / О. Бистрова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 10. – С. 4-11.

 3. Борківська, О. П. Майстер-клас : система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова / О. П. Борківська // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 72-76.

 4. Владимирова, Л. "Поэзии русской царица" (Л. Вышеславский) : штрихи к литературному портрету Анны Ахматовой. Основные мотивы лирики поэтессы / Л. Владимирова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 15-16.

 5. Власова, Л. В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака / Л. В. Власова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 28-30.

 6. Гладка, Л. П. Срібна доба російської поезії [О. Блок, А. Ахматова] / Л. П. Гладка // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 13-21.

 7. Голуб, О. Роздвоєна душа героя : [філософські пробл. роману "Злочин і кара"] / О. Голуб // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 7-12.

 8. Гузь, О. "Для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре..." : методичні рекомендації до вивчення драматургічної спадщини А. Чехова, 11 кл. / О. Гузь // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 36. – С. 3-14.: табл.

 9. Гузь, О. Ключи к закодированному тексту романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : альтернативный взгляд на произведение / О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 9. – С. 15-50.

 10. Гузь, О. О. Методические рекомендации к изучению романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" как полифонического романа идей / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 10. – С. 12-37.

 11. Гукова, О. "Крихка" поезія Анни Ахматової / О. Гукова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 17-19.

 12. Дейна, М. К. "І все-таки почують голос мій…": уроки з вивчення творчості Анни Ахматової / М. К. Дейна // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 16-25.

 13. Дитькова, С. Ю. Творчество Мандельштама в школе: срібне століття / С. Ю. Дитькова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 2-5.

 14. Дячок, С. Україна в житті і творчості Миколи Гоголя : сценарій позакласного заходу за творами "Тарас Бульба", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" С. Дячок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11-12. – С. 19-22.

 15. Калиниченко, М. М. Ломоносовский миф русской литературы : к 300-летию со дня рождения / М. М. Калиниченко // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 6-64.

 16. Кірган, Л. М. Сторінками поезії "срібного століття" : підсумковий урок – усний журнал [тв-ть О. Блока, А. Ахматової, В. Маяковського, Б. Пастернака] / Л.М. Кірган ] // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 31-35.

 17. Ковтонюк, Л. Захисник "принижених та зневажених" : Ф. Достоєвський. Доля. Особистість / Л. Ковтонюк // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 3-6.

 18. Козова, Т. Вічні істини, які приносять на землю янголи: за оповіданням Л. Толстого "Чем люди живы" : урок, 10 кл. / Т. Козова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 43-44. – С. 36-39.

 19. Кускова, Л. П. "Мне имя Марина…" : сторінками творчості М. Цвєтаєвої : літературна вітальня / Л. П. Кускова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 20. – С. 34-39.

 20. Мережковский, Д. Достоевский : роман "Злочин і кара" – шедевр Федора Достоєвського / Д. Мережковский // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 10. – С. 2-3.

 21. Мировоззрение Ф. М. Достоевского и его отражение в литературном наследии : опорно-смысловая схема-алгоритм // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 10. – С. 38.

 22. Московська, Т. Роман Л. Толстого крізь призму гендерної проблематики ["Анна Кареніна"] / Т. Московська // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 43-44. – С. 32-35.

 23. Науменко, К. С. Уславлення боротьби за незалежність у творі Р. М.Рільке "Пісня про правду". Роль народної пісні в оповіданні : [комбінований урок] / К.С. Науменко // Зарубіжна література в школі. – 2011 . – № 19. – С. 35-39.

 24. Овдійчук, Л. Літературно-психологічний портрет Олександра Купріна : до проблеми вивчення біографії письменника на уроках світової літератури / Л. Овдійчук // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 7-8. – С. 77-81.: табл.

 25. Одинцова, О. Свет Ясной Поляны : литературная гостиная / О. Одинцова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 43-44. – С. 28-31.

 26. Пулина, Г. А. "Безмерность в мире мер" : урок по поэзии Марины Цветаевой / Г. А. Пулина // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 26-27.

 27. Рогозинський, В. Сатири сивочолого чарівника : згадка про творчу спадщину Саші Чорного / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 8-9.

 28. Сайко, А. Любов до ближнього… надія на спасіння?! : [утвердження християнських законів у романі Ф. Достоєвського "Злочин і кара"] / А. Сайко // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 13-14.

 29. Сафарян, С. Київська палітра творчості Михайла Булгакова / С. Сафарян // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 7-8. – С. 93-95.

 30. Таратута, С. Л. Тема мезальянса в литературе ["Цыганы", "Герой нашего времени", "Казаки" Л.Н Толстого, А.И. Куприн "Олеся", Г.Грин "Тихий американец"] / С. Л. Тататута // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 58-60.

 31. Трут, Л. Великая чесность таланта… : романтический мир А. Блока / Л. Трут // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 22-24.

 32. Хроменко, І. Літературна гра "Щасливий випадок", "Срібна доба" / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 24-27.

 33. "Хронологическая модель российского общества 60-х годов ХІХ ст. в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" : опорно-смысловая схема // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 10. – С. 39-40.

 34. Черняєва, Н. В. Матеріали до вивчення творчості Ф.М. Достоєвський / Н. В. Черняєв // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 23-24. – С. 20-22.

 35. Шевченко, С. В. Підсумковий урок за темою "Л. Толстой. Роман "Війна і мир" / С. В. Шевченко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 15-16. – С. 52-54.

 36. Шотова, Н. П. Тонкий ліризм поезії Ф. Тютчева "Я знаю в праосені пору…" / Н. П. Шотова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 15-16. – С. 33-35.

 37. Штейнбук, Ф. Літературний портрет Михайла Булгакова / Ф. Штейнбук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 36-43.: фото.

 38. Щолок, Г. Борис Пастернак: шляхи долі : зустріч в інтернет-кафе / Г. Щолок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 26-31.

 39. Яблонська, О. М. "Срібне століття" російської поезії: літературно-музична композиція як ілюстрація до вивчення оглядової теми / О. М. Яблонська // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 36-40.


Література Америки


 1. Данильчук, О. М. Своєрідність художньої "конденсації ідеї успіху" у творчості Артура Хейлі / О. М. Данильчук // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 9. – С. 25-29.

 2. Зозуля, І. "Американська мрія" як межа сподівань і трагедія життя: творчість Ф. С. Фіцджеральда в контексті "загубленого покоління", автобіографічність його романів / І. Зозуля // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 9. – С. 30-35.

 3. Кугай, Л. І. Особливості стилю в повісті Ернеста Хемінгуея "Старий і море" : урок-діалог з використанням сучасних інформаційних технологій / Л. І. Кугай // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 9. – С. 22-25.

 4. Русанова, О. "Ядро усього Всесвіту – любов" (В. Вірмен) : [нарис про життя та творчість поета-новатора] / О. Русанова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 47-48. – С. 26-35.

 5. Погребна, В. В. Новаторський характер поетичної збірки Волта Вітмена "Листя трави" : урок, 10 кл. / В. В. Погребна // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 23-24. – С. 15-19.

 6. Сценко, Т. Неоромантизм у світовій художній літературі : [методика контекстного вивч. роману Джека Лондона "Мартін Іден"] / Т. Стеценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 11. – С. 30-33.

Література Сходу


 1. Арутюнян, Л. О. Бінарний урок зі світової літератури і математики за творчістю Омара Хайяма / Л. О. Арутюнян // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 22. – С. 22-28.

 2. Бак, С. "Птах, який може долетіти до зірок..." : літературна вітальня – діалог з Японією : [узагальнення теми : "Ясунара Кавабата "Тисячі журавлів"] / С. Бак // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 23-25.

 3. Істоміна, С. М. П’ять сходинок до знань : творчість Лі Бо та Ду Фу – вершина китайської лірики : урок / С. М. Істоміна // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 27-29.

 4. Кудіна, Н. Омар Хайям – корифей персько-таджицької поезії : урок / Н. Кудіна // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 43-44. – С. 15-18.

 5. Курилович, Н. П. Рубаї Омара Хайяма [ознайомл. з життєвим і творч. шляхом] / Н. П. Курилович // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 24-25.

 6. Хроменко, І. Методичні рекомендації щодо організації уроку за темою "Проблематика лірики Ду Фу" / І. Хроменко, Л. Бондарчук // Зарубіжна література в школах України – 2011. – № 12. – С. 33-35.

 7. Шкаруба, Л. М. Сетлая печаль одиночества: времена года в лирике Басе : природа в дзеркалі поезії / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 2-6.Компаративістика


 1. Богосвятская, А. И. Образ учителя литературы в художественных произведениях: образец для подражания или предупреждение? / А. И. Богосвятская // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 9. – С. 61-64.

 2. Бриль, Р. Порівняльний аналіз творів Е. Хемінгуея "Прощавай, зброє" і Е. М. Ремарка "На Західному фронті без змін" у таблицях / Р. Бриль // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 29-30.

 3. Куликова, В. "Друзья мои, прекрасен наш союз! " : урок-семинар по творчеству Анны Ахматовой и Б. Пастернака / В. Куликова // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 20-21.

 4. Лихохід, В. "Ногами людина має вростати в землю своєї батьківщини, але очі її нехай оглядають весь світ" (Сантаяна) : [компаративний аналіз сонетів А. Міцкевича та Л. Українки] / В. Лихохід // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 31-32.: табл.

 5. Мойсеїв, І. Совість як воля цілого : [не роби того, що засуджує твоя совість : з досвіду письменників і мислителів] / І. Мойсеїв // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 41-42. – С. 25-38.

 6. Момотюк, Т. Інтегрований компаративний урок за п’єсами Мольєра "Міщанин-шляхтич" та І. Карпика-Карого "Мартин Боруля" / Т. Момотюк, Р. Вишневська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 31-34.

 7. Рогозинський, В. Під кленами з чорним листям… : етюд про Ахматову та Гумільова / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 11. – С. 10-12.

 8. Чуйко, К. П. Література ХVІІ ст. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське барокко (огляд) : урок / К. П. Чуйко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 17. – С. 32-39.: табл.

 9. Щербина, А. Порівняльна поетика європейської "нової драми" : Г. Ібсен "Ляльковий дім", В. Винниченко "Брехня" / А. Щербина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 35-39.


Каталог: vydav -> download
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Революція гідності : методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка