Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»Скачати 162,07 Kb.
Дата конвертації04.04.2018
Розмір162,07 Kb.

Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва
«Освітянські вітрила:

методика, теорія, досвід»Всесвітня література
Інформаційний бюлетень

(ІІ-е півріччя 2010 р.)

м. Ужгород

2010р.

У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів МОН України, НАН України, інституту педагогіки АПН України науково-методичного і науково-теоретичного характеру, галузевого спрямування.

Черговий випуск вміщує наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне планування занять, інновації та надбання практиків-педагогів, розповіді про досвід з підтримки та розвитку читання, нормативні документи МОНУ.

Широкий обсяг та зміст інформації стане в нагоді як досвідченим освітянам так і студентам ВНЗ, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, абітурієнтам.

Підготувала: Горай Л.С.

Відповідальна за випуск: Чіка В.Д.Теорія та методика


 1. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 р. № 833 // Зб. поточ. законодавства, норматив. актів, арбітражної та судової практики . – 2010. – № 42. – С. 26,27.
 1. Авраменко, С.І. Опорні схеми-конспекти для старшокласників : [Веди, Авесита, Біблія, Євангеліє від Матвія ; Коран, Гомер, Вергілій, Середньо- віччя, Данте Аліг’єрі, Відродж., Шекспір, сонет, класицизм, Мольєр, барокко, просвітництво, Гете, романтизм, Гюго, Байрон, Гейне, л-ра ХІХ ст., Бальзак, Стендаль, Достоєвський, Толстой] / С.І. Авраменко // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 13-14. – С. 25-39.
 1. Братко, В. Методичні матеріали для проведення спецкурсу "Сонет в історії світової літератури" : [8 лекцій] / В. Братко // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 7-8. – С. 7-43.
 1. Васюра, А.І. Бачення світу та людини в епоху ХVІІ століття : [про бароко та класицизм в культурі та л-рі того часу] / А.І. Васюра // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 17. – С. 2-5. : іл.
 1. Виразне читання : програма курсу за вибором для 10 класу профільної школи : рекомендов. МОН України (Лист від 30.04. 2010 № 1/ 11-3632) / авт.-укл. Сипко Л. М. // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 7-8. – С. 69-73.
 1. Вихор, І. В. Образ міста в світовій поезії / І. В. Вихор // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 5-10.
 1. Вірста, С. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках ЗЛ / С. Вірста // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 45-48.
 1. Гнідець, У. Реформування літературної просвіти в Україні : обговорення до тижня дит. читання в Україні / У. Гнідець // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 4-6.
 1. Губенко, Г.Ю. Використання матриць на уроках з розвитку зв’язного мовлення / Г.Ю. Губенко // Зарубіж. л-ра в шк. України – 2010. – № 11. – С. 39-41.
 1. Гузь, О.А. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури : академіч. рівень, 10 кл. / О.А. Гузь // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 12. – С. 2-34.
 1. Давлятова, Г. Чи є книжка другом?: соціально-психологічні спостереження за читацькими інтересами гімназистів / Г. Давлятова // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 47. – С. 21.
 1. Дворницький, І. П. Свято інтелекту на уроці зарубіжної літератури / І.П. Дворницький // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 11. – С. 2-6.
 1. Дербеньова, А.Г. Як стати справжнім учителем? : пед. майстерня // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 15.– С. 20-25.
 1. Дербеньова, А.Г. Педагогові-початківцеві. Урок – усьому голова : пед. май- стерня / А.Г. Дербеньова // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 16. – С. 7-16.
 1. Державний стандарт літературної освіти. Яким йому бути? : освітянське ві- че // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. – 2010. – № 10. – С. 3-5.
 1. Зазимко, С.Л. Опорні конспекти для старшокласників : [М. Гоголь, Й. Гете, О. де Бальзак, Б. Шоу, Е. Йонеско, модернізм, реалізм] / С.Л. Зазимко // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 20. – С. 24-27.
 1. Іванова, Л. Романтизм у царині мистецтва / Л. Іванова // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 44. – С. 3-8.
 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в 2010/2011 навчальному році : лист МОН України від 21.08.2010 № 1/9-580 // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 18. – С. 15-18.
 1. Калошин, В.Ф. Практичні рекомендації вчителю щодо ефективного виховного впливу на учнів у критичних ситуаціях / В.Ф. Калошин, Д.В. Гу- менюк // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 19. – С. 15-20.
 1. Каніболоцька, О.А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедентних художніх творів світової літератури: на матеріалі новели Гі де Мопассана "Намисто" / О.А. Каніболоцька // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 32-35.
 1. Касян, Л. Жанр автобіографії у світовому письменстві / Л. Касян // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 10. – С. 46-49.
 1. Касян, Л. Автобіографічна традиція у світовій та українській літературі / Л. Касян // Укр. л-ра в загальноосвітн. шк. – 2010. – № 12. – С. 2-5.
 1. Класифікація типів уроків : пам'ятка для вчителя // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 16. – С. 17-21.
 1. Клименко, Ж. Проблема використання різних видів аналізу у процесі вивчення перекладних творів / Ж. Клименко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 10. – С. 8-11.
 1. Кудрявцев, М. Романтизм як спосіб художнього пізнання : тенденції та явища / М. Кудрявцев // Всесвіт. л-ра та культура – 2010. – № 12. – С. 2-9.
 1. Кущ, О.М. Образ Іуди Іскаріота у світовій літературі, 11 клас : урок / О.М. Кущ // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 13-14. – С. 22-24.
 1. Підласий, І.П. Урок як дзеркало технології : пед. майстерня / І.П. Підласий // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 23-24. – С. 2-12.
 1. Побірченко, К.М. Типові помилки молодих педагогів : пед. майстерня / К.М. Побірченко // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 15. – С. 2-4.
 1. Програма спеціального курсу "Сонет в історії української і світової літератури" : філологіч. напрям, 10 (11) кл. / рек. МОН України (лист від 29.06.2010 № 1.4 / 18-Г-362) / укл. В.О Братко, С.П. Паламар // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 7-8. – С. 74-78.
 1. Проект концепції літературної освіти : [Департамент загальної серед. та дошк. освіти пропонує для громадського обговорення проект] // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 18. – С. 19-26.
 1. Самойлова, Є.Є. Артистизм і стильність учителя : пед. майстерня / Є.Є. Са- мойлова // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 15. – С. 5-7.
 1. Сташкевич, Н.І. Символістське світосприйняття поезії, 11 клас : урок / Н.І. Сташкевич // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 20. – С. 21-23.
 1. Таранік-Ткачук, К.В. Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році : рек. МОН України (лист від 21.08.10 № 1/9-580) / К.В. Таранік-Ткачук, С.П. Фоміна, І.Г. Ціко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 9. – С. 2-15.: табл.
 1. Торкут, Н.М. Програма факультативного курсу із світової літератури для старших кл. філологічного профілю (10-11 кл.) : "Творчість Вільяма Шекспіра" (схвалено комісією наук.-метод. ради з питань освіти МОН України (протокол № 2 від 27.04.2007)) / Н.М. Торкут, Ю.І. Черняк, І.А. Хроменко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 5-13.
 1. Троцюк, В.Б. Формування читацьких умінь учнів помічати авторські орієнтири в художньому творі : на матеріалі оповід. А.П. Чехова "Дама з собачкою" / В.Б. Троцюк // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 36-38.
 1. Хроменко, І.А. Вікторина "Літературна мандрівка" : І тур повторення вивченого в 10 класі "Мандруємо сторінками творів ХІХ ст." ; ІІ тур "Герої літератури ХХ ст.", 11 кл. / І.А. Хроменко // Всесвіт. л-ра та культура – 2010. – № 11. – С. 16-17.
 1. Шевченко, С.В. "Унылая пора! Очей очарованье!": осінні мотиви у світовій поезії : урок / С.В. Шевченко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 54-57.
 1. Шейко, О. Проектна діяльність на уроках світової літератури / О. Шейко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 39-40. – С. 14-24.
 1. Яценко, Т. Метеріали до теми "Симоволізм у світовому мистецтві" : метод. супровід курсу за вибором "Художня література в контексті світової культури" / Т. Яценко // Всесвіт л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 11-12. – С. 74-78.
 1. Яценко, Т.Матеріали до оглядової лекції "Модернізм як мистецьке явище другої половини ХІХ – початку ХХ століття" : метод. супровід курсу за вибором "Художня література в контексті світової культури" / Т. Яценко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 10. – С. 58-62.
 1. Яценко, Т. Художня література в контексті світової культури : напрям – філологіч. ; профіль – українська філологія, іноземна філологія, істори- ко-філологіч., 10-11 кл. / Т. Яценко, З. Шевченко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 29-30. – С. 18-37.


Література Європи


 1. Баліна, К.Н. Балада Міцкевича "Альпухара" : конспект уроку / К.Н. Баліна // Всесвіт. л-ра та культура – 2010. – № 12. – С. 32-34.
 1. Варикаша, М. Проявлення QUEER-суб'єктивності у щоденнику Франца Кафки : [новий погляд на творчість Ф. Кафки] / М. Варикаша // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 85-90.
 1. "...він жив, писав, кохав": віхи життя, віхи творчості : [Ф. Стендаль] // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 28. – С. 13-16.
 1. Ганіч, Н. І. Західна драматургія другої половини ХХ ст. (загальна х-ка) : урок / Н. І. Ганіч // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 13-14. – С. 19-21.
 1. Губенко, Г. "Телль вільний, і рука його міцна": Ф. Шиллер "Вільгельм Тель" : [уроки] / Г. Губенко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 39-40. – С. 7-13.
 1. Гузь, О.О. Художня картина світу і людини у сонетах Вільяма Шекспіра / О.О. Гузь // Всесвіт. л-ра та культура – 2010. – № 7-8. – С. 44-49.
 1. Даниленко, В Трансформація легенди про Дон Жуана в однойменному романі у віршах Дж. Байрона / В Даниленко // Зарубіж. л-ра в шк.х України. – 2010. – № 11 . – С . 48 – 52.
 1. Завгородня, Л.І. "Єдине, що мені важливо, бути людиною" : інтегров. урок-дослідження за романом Альбера Камю "Чума", 11 кл. / Л.І. Завгородня // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 40-42.
 1. Загальна характеристика літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі : [з підруч. "Світова література" для 10-го кл. ] // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 28. – С. 3-8.
 1. Іов, Т. Е.Т.А. Гофман – багатогранний митець-романтик : урок / Т. Іов // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 45. – С. 18-20.
 1. Каніболоцька, О.А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедент- них художніх творів світової літератури : на матеріалі новели Гі де Мопа- ссана "Намисто" / О.А. Каніболоцька // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 32-35.
 1. Кастоварова, Е. "Расколотый мир" Франца Кафки: трагическое бессилие человека перед абсурдностью окружающей действительности в новелле Ф. Кафки "Превращение", 11 кл. / Е. Кастоварова // Зарубіж. л-ра ШС. – 2010. – № 33-34. – С. 34-46.: рис.
 1. Кашуба, Є. І. Любов і біль злилися воєдино : с-ма уроків за творчістю Генріха Гейне / Є. І. Кашуба // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 12. – С. 27-31.
 1. Коновалова, М.В. Життя і творчість О. Уайльда. Роман "Портрет Доріана Грея" / М.В. Коновалова // Зарубіж. л-ра в школі. – 2010. – № 22. – С. 18-24.
 1. Лепьошкіна, О. Шарль Бодлер (1821-1867): "І в пеклі можна марити білосніжними вершинами..." / О. Лепьошкіна // Зарубіж. л-ра. ШС. Б-ка. – 2010. – № 7. – С. 42-51.
 1. Льорка Федеріко Гарсіа. Про любов. Театр тварин : драм. поема / Льорка Федеріко Гарсіа // Всесвіт. – 2010. – № 9-10. – С. 107-113.
 1. Назарець , В. М. Витвір дуже нестриманої і саркастичної фантазії : повість-казка Гофмана "Малюк Цахес на прізвисько Цинобер" / В. М. Назарець // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 12. – С. 24-26.
 1. Назарець , В. М. Адам Міцкевич: найсвятіша легенда Польщі : образний світ "Кримських сонетів" / В. М. Назарець // Всесвіт. л-ра та культура – 2010. – № 7-8. – С. 54-56.
 1. Островська, Г. М. Алданов про О. Бальзака: "У нього мистецтво і життя були неподільні" : про вивч. творчості письм. у тісному зв'язку з його біографією / Г. Островська // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. –2010. – № 9. – С. 21-25. : портр.
 1. Паламар, С.П. Загадка Шекспіра. Творчість великого англійського поета на тлі епохи Відродження : матеріали до спецкурсу "Сонет в історії української і світової літератури" / С.П. Паламар // Зарубіж. л-ра в шк. – України – 2010. – № 10. – С. 48-50.
 1. Паламар, С.П. До вивчення сонетів В.Шекспіра в школі / С.П. Паламар // Зарубіж. л-ра в шк. України – 2010. – № 10. – С. 50-51.
 1. Паламарчук, Л. Волт Вітмен (1819-1892) : урок 1. В. Вітмен – американ- ський поет-новатор. Урок 2. Збірка "Листя трави", її провідні теми й мотиви. Програмовий вірш поета "Пісня про себе" / Л. Паламарчук // Зарубіж. л-ра. ШС. Б-ка. – 2010. – № 7. – С. 35-41.
 1. Панорама французької прози середини ХІХ ст. : [з підруч. "Світова література" для 10-го кл.] // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 28. – С. 8-11.
 1. Повшедна, Н. Оскар Вайльд (1854-1900) "Портрет Доріана Грея" : 5 уроків / Н. Повшедна // Зарубіж. л-ра. ШС. Б-ка. – 2010. – № 7. – С. 99-127.
 1. Решетняк, О. "Я засуджений справедливо" : матеріал до теми "Показ в образі Жульєна Сореля трагічної внутрішньої боротьби сильних і щирих пристрастей та егоїстичного розрахунку" за романом Ф. Стендаля "Чевоне і чорне" / О. Решетняк // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 31-32. – С. 34-39.: табл.
 1. Роман "Пармський монастир" : [із підруч. "Світова література" для 10-го кл.] // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 28. – С. 22-24.
 1. Роман "Червоне і чорне" : [із підруч. "Світова література" для 10-го кл.] // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 28. – С. 17-21.
 1. Семенюк, О. "Так співати вміє лише Орфей" : урок з вивч. поезії Райнера Марії Рільке, 11 кл. / О. Семенюк // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 43-47.: табл.
 1. Скляренко, О. Злет і падіння Цахеса : урок : [Е.Т.А. Гофман "Крихітка Цахес": сюжет, портр. героя] / О. Скляренко // Зарубіж л-ра. ШС. – 2010. – № 45. – С. 21-23.
 1. Слободанюк , О. Роман ранньомодерністської доби : Еміль Золя (1840-1902) "Кар'єра Ругонів" : [5 уроків] / О. Слободанюк // Зарубіж. л-ра. ШС. Б-ка. – 2010. – № 7.– С. 65-98.
 1. Торкут, Н.М. Програма факультативного курсу із світової літератури для старших кл. філологічного профілю, 10-11 кл.: "Творчість Вільяма Шекспіра" (схвалено комісією наук.-метод. ради з питань освіти МОН України (протокол № 2 від 27.04.2007)) / Н.М. Торкут, Ю.І. Черняк, І.А. Хроменко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 5-13.
 1. Форсюк, В. Алхімія життя П.Коельйо : [жанрова своєрідність книги "Алхі- мік"] / В. Форсюк // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 84-90.
 1. Шкловська, О.Н. "У нещасті немає нічого доброго..." : філософ. повість Вольтера "Простак" : урок-дослідж. з елементами інтерпретації твору / О.Н. Шкловська // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 7-8. – С. 53-57.
 1. Шотова , Н. П. Ток-шоу "Я так думаю" : [за романом В. Гюго "Собор Па- ризької Богоматері"] / Н. П. Шотова // Зарубіж л-ра в школі. – 2010. – № 23-24. – С. 55-57.
 1. Штанько, Л. Поль Верлен (1844-1896) : урок 1. П. Верлен - поет і людина. "Поетичне мистецтво" – віршований маніфест символізму. Урок 2. Провідні мотиви поезій П. Верлена – "пейзажі душі", художня своєрідність та насиченість їх символами / Л. Штанько // Зарубіж. л-ра. ШС. Б-ка. – 2010. – № 7. – С. 52-64.
 1. Чечеткіна, Л.А. Система уроків з вивчення роману Ф. Стендаля "Червоне і чорне" / Л.А. Чечеткіна // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 9. – С. 58-63.
 1. Яценко, Т. "Художня література в контексті світової культури" : матеріали до оглядової лекції "Модернізм як мистецьке явище другої половини ХІХ – початку ХХ століття" / Т. Яценко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 10. – С. 58-62.
 1. Яценко, Т.О. Художня література в контексті світової культури, 10(11) кл. : [програми курсів за вибором] / рек. МОН України (лист від 29006 2010 № 1.4/18-Г-362) / Т.О. Яценко, З.О. Шевченко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 10. – С. 50-57.


Література епохи Відродження. Барокко та класицизм


 1. Баліна, К.Н. "Книга пісень" Франческо Петрарки: художня і психологічна своєрідність лірики поета / К.Н. Баліна // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 10. – С. 28-30.
 1. Васюра, А. І. Бачення світу та людини в епоху ХVІІ століття / А.І. Васюра // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 17. – С. 2-5.
 1. Вплив ренесансних ідей на становлення жанру сонета в поезії доби Відрод- ження // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 7-8. – С. 11-14.
 1. Гусєва, Н. Із літератури класицизму : [моделювання с-ми уроків] / Н Гусєва // Зарубіж. л-ра ШС. – 2010. – № 33-34. – С. 19-24.
 1. Дітькова, С.Ю. "Він займався щасливою поезією..." : метеріали до вивч. роману Джованні Боккаччо "Декамерон" / С.Ю. Дітькова // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 10. – С. 23-27.
 1. Загальна характеристика культури і літератури доби Високого Відродження // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 7-8. – С. 15-18.
 1. Черняєва, Н.В. Індивідуальні завдання за темою "Барокко" / Н.В. Черняєва // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 22. – С. 25-26.
 1. Шкаруба, Л.М. Возрождение: две стороны одной медали : [общее представ- ление об итал. Возрождении] / Л.М. Шкаруба // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 10. – С. 2-22.


Література Росії


 1. Бабаев, Э. Комментарии к роману Л.Толстого "Анна Каренина" / Э. Бабаев // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 43. – С. 11-14.
 1. Быков, Д. Памяти Андрея Вознесенского / Д. Быков // Зарубіжна література. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 94-95.
 1. Бистрова, О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" / О. Бистро- ва // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 7-8. – С. 10-17.
 1. Бойко, Н. Вспомним о Чехове с признательностью и тихой печалью : лит. вечер / Н. Бойко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 48. – С. 5-7.
 1. Борківська, О.П. Система уроків з вивчення творчості Федора Достоєвського : 10 кл. / О.П. Борківська // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 27-31.
 1. Борківська, О.П. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письмен- ника : с-ма уроків з вивч. творчості Ф.Достоєвського, 10 клас / О.П. Борківська // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 7-8. – С. 18-28.: портр
 1. Братко, В. Формування читацького інтересу учнів до вивчення поетичної творчості І. Северяніна : матеріали до проведення спецкурсу за вибором "Сонет в історії української і світової літератури" / В. Братко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 30-33.
 1. Буцукіна, І. "Но нам так не хватает порой по-есенински чистого слова" / І. Буцукіна // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 44. – С. 21-22.
 1. Буцька, І. "Какое огромное счастье любить и быть любимым": роль художньої деталі, відкритого фіналу. Лаконізм чеховської прози / І. Буцька // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 48. – С. 3-4.
 1. Внукова, Ж.М. Тургеневско-есененские чтения : літ. гурток / Ж.М. Жукова // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 34-35.
 1. Голуб, О.Б. Літературна гра "Найрозумніший" за темою "Срібне століття", 11-й кл. / О.Б. Голуб // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 11. – С. 52-55.
 1. Достоевский, Ф. "Анна Каренина" как факт особого значения / Ф. Достояв- ский // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 43. – С. 3-5.
 1. Дутти, М. Повторила ли судьбу Анны Карениной дочь Пушкина? : цікаве літературознавство / М. Дутти // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 43. – С. 15-16.
 1. Захарченко, Н.Пересторога тим, хто заблукав у лабіринтах кохання : трагічна забарвленість теми кохання у Ф.Тютчева / Н. Захарченко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 46. – С. 12-14.
 1. Іващенко, О.В. Образ Анни Кареніної в романі Толстого: конспект уроку, 10-й кл. / О.В. Іващенко // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 55-56.
 1. Ковбасенко, Ю.І. Зарубіжна література : підруч. для 10-го кл. у загальноосвіт. навч. закладах (рівень стандарту) : [Ф. Достоєвський. Життєвий і творч. шлях. Аналіз роману "Злочин і кара"] / Ю.І. Ковбасенко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 26. – С. 3-24.
 1. Корміліцина, О.М. Вивчення роману Л. Толстого "Анна Кареніна" за методикою розвитку критичного мислення / О.М. Корміліцина // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 23-24. – С. 13-14.
 1. Лебедев, Ю. " Не удивляйся на меня. Я все та же..." : [Л. Толстой "Анна Каренина"] / Ю. Лебедев // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 43. – С. 8-10.
 1. Ничик, Л. Г. Проникновенный лирик Афанасий Фет. Поэт-музыкант. Поэт-художник : урок л-ры с элементами интеграции, 10 кл. / Л. Г. Ничик // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 12. – С. 38-41.
 1. Паламарчук, Л. Суперечливий образ Анни Кареніної : урок / Л. Паламар- чук // Зарубіжна л-ра. ШС. – 2010. – № 43. – С. 17.
 1. Папушина, В. Гендерний підхід у вивченні творчості І.Тургенєва / В. Па-пушина // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 45. – С. 3-6.
 1. Подкорытова, З. "Властитель душ трех поколений" : по повести И.Турге- нева "Ася" / З, Подкорытова // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 45. – С. 7-9.
 1. Троцюк, В.Б. Вчимося знаходити авторські орієнтири в тексті художнього твору : на матеріалі оповід. А.П. Чехова "Дама з собачкою" / В.Б. Троцюк // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 12. – С. 36-38.
 1. Хроменко, І.А. Підсумуємо вивчене : гра "Доки горить свіча" та вікторина "Упізнай героя з роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / І.А. Хромен- ко // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 11. – С. 6-9.
 1. Шевчук, Л. "Купол Св. Ісаакія Далматського" – біль і надія О. Купріна-емігранта / Л. Шевчук // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 31-32. – С. 46-48.

 2. Шовкопляс, Г.Є. Метафорика шахової гри в романі Володимира Набокова "Захист Лужина" / Г.Є. Шовкопляс, Ю.В. Ковдій // Зарубіж. л-ра в шк. України – 2010. – № 12. – С. 61-64.
 1. Чоловська, О.С. Моральні уроки роману Булгакова "Майстер і Маргарита" : урок-бесіда, 11-й кл. / О.С. Чоловська // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 56-58.
 1. Яременко, М. "Нехай святиться ім'я твоє : метод. рек. до вивч. оповід. О.Купріна "Гранатовий браслет" / М. Яременко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 31-32. – С. 40-44.


Література Сходу


 1. Войцехівська, Л. Розмаїття середньовічної літератури : [закріплення знань з теми "Творчість поетів Сходу"] / Л. Войцехівська // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 44. – С. 15-16.
 1. Тригубенко, Е. Молчание как путь противостояния индивидуальности безликой толпе в рассказе Х. Мураками "Молчание" : урок / Е. Тригубенко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 91-93.
 1. Юр-Кирилюк, Р. Омар Хайям – корифей персько-таджицької середньо вічної лірики / Р. Юр-Кирилюк // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 44. – С. 11-13.
 1. Юр-Кирилюк, Р. Тести з теми "Персько-таджицька література. Омар Хайям" / Р. Юр-Кирилюк // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 44. – С. 13-14.
 1. Юр-Кирилюк, Р. Характерні риси та особливості віршування персько-таджицької середньовічної лірики. Видатні персько-таджицькі поети Рудаві, Гафіз / Р. Юр-Кирилюк // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 44. – С. 9-10.


Компаративістика


 1. Андрієвська, І.Д. Образ скнари в зарубіжній літературах, 10 кл. / І.Д. Анд- рієвська // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 20. – С. 32-34.
 1. Баган, О. Кохання і дух позитивізму: про деякі типологічні паралелі романів Івана Франка "Перехресні стежки" і Болеслава Пруса "Лялька" / О. Баган // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 59-63.
 1. Буцька, І. Зображення влади золота як руйнівної сили : на матеріалі творів О. де Бальзака "Гобсек", М. Гоголя "Мертві душі", І. Карпенка Карого "Сто тисяч", "Хазяїн" / І. Буцька // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 33-34. – С. 31-33.
 1. Ганич, Н. Виявлення типологічних спільностей у літературних творах – шлях до їхнього поглибленого вивчення : урок компаратив. аналізу повістей "Шагренева шкіра" О. Бальзака і "Портрет" М. Гоголя / Н. Ганич // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 9. – С. 26-28.: табл.
 1. "Компаративістика як складова профільного вивчення предметів мовно-літературного циклу в старшій профільній школі : теорія і технологія" : з трибуни Всеукраїнського семінару // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 11-12. – С. 2-16.
 1. Мельник,О.В. Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка / О.В. Мельник // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 12. – 10-15.
 1. Назарець, В.М. Міцкевич і Пушкін : на перехресті доль : [титани у славетній плеяді слов’янських поетів] / В.М. Назарець // Всесвіт. л-ра та культура. – 2010. – № 12. – C. 16-19.
 1. Паламар , С.П. Загадка Шекспіра. Творчість великого англійського поета на тлі епохи Відродження : матеріали спецкурсу "Сонет в історії української і світової літератури" / С.П. Паламар // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 10. – С. 48-51.
 1. Сівер, Л. Краса і таємниця соборів : за романами В.Гюго і О. Гончара : урок компаратив. аналізу / Л. Сівер // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 79-83.
 1. Стеханова, А.М. Ф. Достоєвський і Б. Акунін : монопастиш "Ф.М." : [вивч. літ-ри постмодернізму] / А.М. Стеханова, Т.І. Тверітінова // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 7-8. – С. 84-87.
 1. Форсюк, О. Мости, що єднають душі... : урок [сторінки життя та творч. О. де Бальзака, Гі де Мопассана, І.І. Тургенєва] / О. Форсюк // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 33-34. – С. 25-30.: портр.
 1. Чорна, І.Ю. Традиції Достоєвського у повісті Франка "Перехресні стежки" / І.Ю. Чорна // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 24-26.
 1. Шевченко, С.В. Урок-гра "Що? Де? Коли?" за творчістю Ф. Стендаля та О. де Бальзака / С. В. Шевченко // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 23-24. – С. 52-54.
Каталог: vydav -> download
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Революція гідності : методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка