Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»Скачати 206,48 Kb.
Дата конвертації18.08.2017
Розмір206,48 Kb.

Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва


«Освітянські вітрила:

методика, теорія, досвід»


Українська мова та література


Інформаційний бюлетень

(ІІ-е півріччя 2010 р.)

м. Ужгород

2010р.

У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів МОН України, НАН України, інституту педагогіки АПН України науково-методичного і науково-теоретичного характеру, галузевого спрямування.

Черговий випуск вміщує наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне планування занять, інновації та надбання практиків-педагогів, розповіді про досвід з підтримки та розвитку читання, нормативні документи МОНУ.

Широкий обсяг та зміст інформації стане в нагоді як досвідченим освітянам так і студентам ВНЗ, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, абітурієнтам.

Підготувала: Горай Л.С.

Відповідальна за випуск: Чіка В.Д.Теорія та методика


 1. Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 р. № 833 // Зб. поточ. законодавства, норматив. актів, арбітражної та судової практики . – 2010. – № 42. – С. 26,27.
 1. Авраменко, О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. : система вступних уроків із української літератури в 10 кл. / О. Авраменко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 7-8. – С. 124-130.
 1. Адаменко, С. Пробуджуючи інтерес до знань: система літературних ігор для уроків літератури у 10 кл. / С. Адаменко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 63-67.: табл.
 1. Балагура, Т. Література, що формує особистість і вчить самореалізації : орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 10-му кл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Т. Балагура // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 54-66.
 1. Бовсунівська, Т. Міфологема як резистентний складник літератури : [проблема ідентифікації міфологеми в сьогочасному літературознавстві] / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 49-52.
 1. Бондаренко, О.А. Українська література за новою програмою : конспекти уроків, 10 кл. [Леся Українка, М. Вороний, О.Кобилянська] / О.А. Бондаренко, Т.О. Бурунова, В.Г. Горпініч // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 41-42. – С. 29-46.
 1. Гаврилюк, О. З досвіду організації практичних семінарів для вчителів-словесників / О. Гаврилюк, О. Панчук // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 23. – С. 21-24.
 1. Глеб, О. Як перетворити "вірш поета" на "вірш читача"? : оптимальні шляхи подолання труднощів в інтерпретації та шкільному аналізі старшокласниками ліричних і ліро-епічних творів / О. Глеб // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 93-100.
 1. Гнідець, У. Специфіка та самодостатність літератури для дітей та юнацтва : виступ у рамках Міжнародного симпозіуму "Література. Діти. Час" / У. Гні-дець // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 25. – С. 20-23.
 1. Головченко, Н. Постмодернізм як універсальна матриця сучасної літератури : вивч. л-ри постмодернізму / Н. Головченко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 17-21.
 1. Грабовська, С. Біблія і українська література : читацька конференція / С. Гра- бовська // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 10. – С. 34-38.
 1. Долаючи стереотипи сприйняття : до пробл. новітніх інтерпретацій укр. л-ри [аналіз художн. твору] / Ф. Штейнбук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гім- назіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 99-103.
 1. Єременко, О. Художнє моделювання доби козаччини у поетичному світі романтизму 20-40-х років ХІХ століття : [у працях С.Єфремова, М. Зерова, М. Коцюбинського, М. Наєнка, Д.Наливайченка, П.Хропка] / О. Єременко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 9. – С. 16-17 ; № 10. – С. 3-5.
 1. Жанр автобіографії у світовому письменстві / Л. Касян // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. – 2010. – № 10. – С. 46-49.
 1. Забезпечення якісної освіти впродовж життя : держава і освіта // Освіта України. – 2010. – 21 верес. (№ 70). – С. 2-4.
 1. Заїка, О. Завжди вкладати душу : екзистенційне викладання життєпису пись- менника – ключ до виховання толерантності / О. Заїка // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 21-23.
 1. Касян, Л. Автобіографічна традиція у світовій та українській літературі / Л.Касян // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 12. – С. 2-5.
 1. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній шк : затверджено рішенням Колегії МОН України від 20 серпня 2010 р. // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназ., ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 10-20.
 1. Клименко, В. Книжки-скандали і книжки цукерки : серед переможців "Книжка року-2010" – "Берестечко" Ліни Костенко, "Музей покинутих секретів" О. Забужко і повна академічна збірка текстів Г. Сковороди / В. Клименко // Україна молода. – 2010. – 28 груд. (№ 242). – С. 7-8.
 1. Книжник, О. "Любити людину більше, ніж самого себе…" : метод. аспекти виховання толерантності на уроках української літератури // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 17-20.
 1. Лазаренко, І. Психологічні передумови аналізу літературного твору / І.Лазаренко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 12. – С. 10-12.
 1. Лівшиць, Т. Мистецтво взаєморозуміння : виховуємо толерантність старшокласників у процесі формування культури спілкування і мовленнєвого етикету / Т. Лівшиць // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 27-30.
 1. Логвіненко, Н. Від фольклорної фантастики до сучасного українського фентезі / Н. Логвіненко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 36-40.
 1. Логвіненко, Н. Вивчення творів сучасного українського фентезі на факультативних заняттях / Н. Логвіненко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 12. – С. 23-27.
 1. Людина – це добродій... : з роздумів про виховання духовності на уроках словесності / Г. Хода // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 40-44.
 1. Мхитарян, О. Методична модель розвитку навчальних досягнень в учнів з низьким рівнем літературних знань і вмінь / О. Мхитарян // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 7-13.
 1. Нежива, Л. Евристичні прийоми синергетичного підходу при вивченні української літератури / Л. Нежива // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 7-8. – С. 17-21.
 1. Нежива, Л. Сприймати літературу чуттєво, образно, осмислено : метод. прийоми вивч. літ. напрямів класицизм, романтизм, реалізм / Л. Нежива // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 46-53.
 1. Панчук, О. Особистісно зорієнтована модель роботи : [технологія особистісно зорієнтов. уроку] / О. Панчук // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 23. – С. 4-20.
 1. Петричук, Н. Між реальністю та фантазією : до проблеми співіснування л-ри вимислу та л-ри факту / Н. Петричук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 68-76.
 1. Програма спеціального курсу "Сонет в історії української і світової літератури" : філологічний напрям, 10 (11) класи / рек. МОН України (лист від 29.06.2010 № 1.4 / 18-Г-362) / укл. В.О. Братко, С.П. Паламар // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 7-8. – С. 74-78.
 1. Романишина, Н. Організація аналітичної роботи над недослідженим текстом репресованого автора : [прийоми вивч. повернен. в укр. літ. процес призабутих імен] / Н. Романишина // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 10. – С. 8-11.
 1. Савка, М. Стан сучасної української літератури для дітей та підлітків / М. Савка // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 47. – С. 12-14.
 1. Сипко, Л. Виразне читання : програма курсу за вибором для 10 класу профільної школи / Л. Сипко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 55-62.
 1. Сприймати літературу чуттєво. образно, осмислено : методичні прийоми вивчення літературних напрямів класицизм, романтизм, реалізм / Л. Нежива // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 46-53.
 1. Сонет в історії української літератури (огляд) // Всесвіт. л-ра та культ. – 2010. – № 7-8. – С. 19-21.
 1. Таранік-Ткачук, К. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році / К. Таранік-Ткачук, О. Авраменко // Укр. мова й л-ра в. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 7-8. – С. 24-43.
 1. Томчук, М. Уроки літератури – те поле, де засіваються зерна любові до ближнього : актуальні проблеми виховання толерантності в учнів / М. Томчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 6-8.
 1. Українська література за новою програмою : конспекти уроків, 10-й кл. : [драматургія кінця ХІХ – поч. ХХ ст., І. Нечуй-Левицький, Леся Українка, М. Старицький, В. Винниченко. О. Кобилянська] / авторська група вчителів укр. мови та л-ри м. Черкас // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 38-40. – С. 14-46.
 1. Шалагінов, Б. Хто переможе? : проблеми ціннісної мотивації у шкільному курсі літератури / Б. Шалагінов // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 86-91.
 1. Шевченко, З. Література як складова художньої культури : матеріали до вступного заняття з курсу за вибором «Художня література в контексті світової культури» / З. Шевченко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 10. – С. 96-102.
 1. Штейнбук, Ф. Долаючи стереотипи сприйняття: до проблеми новітніх інтерпретацій української літератури : [аналіз худож. твору] / Ф. Штейнбук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 99-103.
 1. Шуляр, В. Теорія і практика сучасної літературної освіти учнів основної школи / В. Шуляр, О. Тебешевська // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. –№ 7-8. – С. 14-17 ; № 9. – С. 18-20.
 1. Яценко, Т. Художня література в контексті світової культури : напрям – філологічний; профіль – українська філологія, іноземна філогія, історико-філолгічний, 10-11 класи / Т. Яценко, З. Шевченко // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 29-30. – С. 18-37.
 1. Яценко, Т. Курси за вибором як пріоритетний засіб поглибленого вивчення літератури в профільній шк. / Т. Яценко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 88-92.
 1. Яценко, Т. Модернізм як мистецьке явище другої половини ХІХ – початку ХХ століття : оглядова лекція у структурі літературного курсу за вибором / Т. Яценко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010 – № 9. – С. 33-37.


Давня українська література


 1. Бебко, В. "Вічно жива! " І.Котляревський. "Наталка Полтавка" : урок / В. Бебко // Українська мова та л-ра. – 2010. – № 38-40. – С. 12-13.
 1. Шевчук, Т. Емблематичні збірки XVII - XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди / Т. Шевчук // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 71-84.
 1. Шуляр, В. Методичні моделі уроків за літературною темою в основній школі : Іван Котляревський "Наталка-Полтавка" / В. Шуляр, О. Тебешевська // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 28-31.


Нова українська література (ХІХ ст. – 1910р.)


 1. Гаврилюк, О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини XIX століття : вступний урок у 10 кл. / О. Гаврилюк // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 11-15.: табл.
 1. Жила, С. "Леся Українка була великим Будівничим нашого національного духу": літературознавчі та методичні матеріали до вивчення біографії Лесі Українки та драматичної поеми "Бояриня" / С. Жила // Українська література в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 22-27.
 1. Малютіна, Н. Драматизація історичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) / Н. Малютіна // Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 71-78.
 1. Марко, В. Вібрація душі поета і світ : поема Павла Тичини "Золотий гомін" / В. Марко // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 53-57.
 1. Охріменко, Т. Іван Франко і його сонети / Т. Охріменко // Всесвіт. л-ра та культ. – 2010. – № 7-8. – С. 50-51.
 1. Павлів, І. Майстерне відтворення психології дитячої душі в оповіданні «Дзвоник». Значення творчості Бориса Грінченка в історії української літератури : урок у 10 кл. / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 14-19.
 1. Павлів, І. Творчість Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Бориса Грінченка : тематичн. контр. робота І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 19.

 2. Павлів, І. Історична трагедія Івана Карпенка-Карого «Сава Чалий» : спарений урок у 10 кл. / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 21-30.
 1. Піхманець, Р. Структурно-семантична основа художнього осмислення Марка Черемшини / Р. Піхманець // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 31-50.
 1. Рожнятовська, О.А. "З поля честі не відступила..." : до 140-річчя від дня народж. Лесі Українки / О.А. Рожнятовська // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2011. – № 1. – С. 76-84.
 1. Романов, С. Смерть і/як творчість у художньому всесвіті митця : Леся Українка / С. Романов // Слово і час. – 2010. – № 8. – С. 55-70.
 1. Сорока, Г. Наука доброти, чуйності, турботи : за повістю Григора Тютюнника «Климко» / Г. Сорока // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 23-25.
 1. Тетеріна, О. Інонаціональна література у творчості Михайла Старицького / О. Тетеріна // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 48-52.
 1. Ткаченко, І. "Мої дні течуть тепер серед степу...": "степ" як психологема в новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" / І. Ткаченко // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 42-46.
 1. Шупик, В. Слов'янська ода Пантелеймона Куліша : [осн. громадсько-політ. конц. П. Куліша] / В. Шупик // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 78-85.
 1. Чамата, Н. Шевченків диптих "Г.З."/ Н. Чамата // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 38-41.
 1. Чопик, Р. "І де сміявсь Іван Петрович...": "Енеїда" Івана Котляревського / Р. Чопик // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 47-52.Новітня українська література (1910-)


 1. Гузь, О. Погляд на твори Ліни Костенко у ракурсі світової літератури / О. Гузь // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 12. – С. 13-16.
 1. Дига, Н. Сузір’я яскравих зірок митців-шістдесятників : усний журнал [В. Симоненко, І. Світличний, М. Вінграновський, Д. Павличко та ін.] / Н. Дига // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010 – № 9. – С. 43-46.
 1. Димитрова, М. Довга дорога додому : [26 липня вип. 130 років від дня народж. укр. письмен. та політ. діяча В. Винниченка] / М. Димитрова // Україна молода. – 2010. – 24 липня (№ 135). – С. 21.
 1. Богдан, С. Словобоязливість як явище, або Чи був насправді кінь? : етюди про два твори і один страх Миколи Вінграновського / С. Богдан // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 53-55.
 1. Бойко, О. Нев'янучий сад поезій Ліни Костенко : урок-дослідження / О. Бойко // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 16-20. : табл.
 1. Гаврилюк, О. Чи обов’язково бути людині толерантною? : незабутні сторінки «Вершників» Юрія Яновського : новела "Подвійне коло" на уроці української літератури в 11 кл. / О. Гаврилюк, О. Панчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 47-53.
 1. Галунко, Г. Є вічна загадка любові…: урок розвитку критичного і толерантного мислення в 11 кл. [новела Г. Тютюнника « Три зозулі з поклоном»] / Г. Галунко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 56-59.
 1. Горболіс, Л. Інформаційно-змістова матриця запаху як вияв національної самобутності героя [на матеріалі оповідання Євгена Гуцала "Запах кропу"] / Л. Горболіс // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 53-55.
 1. Горболіс, Л. Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка / Л. Горболіс // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 12. – С. 34-37.
 1. 25 років без Василя Стуса // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 10. – С. 159-190. : іл.
 1. Жежера, В. "Вона прозвучала як сигнал труби..." [Текст] : До 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України / В. Жежера // Голос України. – 2010. – 13 лип. № 127. – С. 3.
 1. Жук, О. Останній том – це просто фантастика : [книгу "Покривало Ізіди" Олеся Бердника отримає кожна укр. школа] / О. Жук // Україна молода. – 2010. – 21 жовтня (№ 196). –С. 11.
 1. Загоруйко, Н. Педагогічна поема в листах / Н. Загоруйко // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 56-62. [епістолярна спадщина; листи репресованих поетів та письмен.]
 1. Клименко, В. Гіркий "миколайчик" від Ліни Костенко : [письмен. презентує свій перший роман "Записки українського самашедшого" у восьми містах Укр.] / В. Клименко // Україна молода. – 2010. – 21 грудня (№ 238). – С. 14.: фото.
 1. Козій, О. Переломний твір у творчості Івна Чендея [Повість І Чендея «Іван»] / О. Козій // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 31-32.
 1. Колісниик, С. Потік життя як матеріал для творчості : урок-історико-літературознавче дослідження в 10 кл. [жтття і тв-ть В Винничяенка] /
 1. С. Колісниик, Т. Яровенко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 33-41. [зак., поч. див.– 2010. – № 4]
 1. Кордон, А. Протуберанці душі поета : [світ і життя І. Драча, знач. творч. поета-драматурга] / А. Кордон // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 21-22.
 1. Корнелюк, І. Горе закохалося в нашу жінку…: урок відвертих вражень за кіноповістю Олександра Довженка «Україна в огні», 11 кл.// Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 54-55.
 1. Кошова, І. У пошуках формули щастя : "Конкордизм" Володимира Винниченка [ конкордизм від лат. – "погодж.", "згода"] / І. Кошова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 25. – С. 3-10.
 1. Крищенко, В. Прапор України [вірш присвячений Дню незалежності України] / В. Крищенко // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 2 с. обкл.
 1. Логвіненко, Н. У сміливих доля завжди прекрасна : вивчення роману І. Багряного "Тигролови" / Н. Логвіненко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 7-8. – С. 32-36.
 1. М.Т. Рильський – автор і перекладач сонетної форми . Основні поняття про теорію і практику перекладу // Всесвіт. л-ра та культ. – 2010. – № 7-8. – С. 23-26.
 1. Матюшенко, А. Романтик у лабетах залізної доби : шлях драматурга Івана Кочерги до його шедеврів "Свіччине весілля" та "Майстри часу" / А. Матюшенко // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 48-51.
 1. Мафтин, Н. Типологія новелістичного мислення у прозі Ю. Яновського / Н. Мафтин // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 3-10.
 1. Нестелєєв, М. Романтична візія суїцидальних мотивів у новелістиці Миколи Хвильового / М. Нестелєєв // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 23-33.
 1. Неживий, О. Земна місія Миколи Руденка : до 90-ліття від дня народження / О. Неживий // Слово просвіти. – 2010. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 6,7.
 1. Ніколенко, О. Овідій української неокласики Микола Зеров : із серії літературознавчо-документальних нарисів "Соловецькі в'язні з України" / О. Ніколенко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 106-125.
 1. Овсієнко, В. 25 років від загибелі Василя Стуса / В. Овсієнко // Слово просвіти. – 2010. – 9-15 вересня (№ 36). – С. 14.
 1. Павлів, І. Роман "Жовтий князь" – один з найпомітніших творів української прози ХХ століття : урок в 11 кл. / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 9-14.
 1. Пекар, О. "Де мій Бог? " : урок духовності за повістю «Іван» [І. Чендей] О. Пекар // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 33-35.
 1. Печарський, А. Нарцисизм і трансформація особистості в житті і творчості В. Винниченка : до 130-ти річчя від дня народження / А. Печарський // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 3-14.
 1. Русанова, О. "Щоденник" О. Довженка – документ доби : урок, 11-йкл./ О. Русанова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 41-42. – С. 20-23.
 1. Русанова, О. О. Довженко. "Мати" / О. Русанова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 41-42. – С. 24-26.
 1. Сабат, Г. Образи-символи в романі В. Винниченка "Сонячна машина" / Г. Сабат // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 25. – С. 11-13.
 1. Сверстюк, Є. Активна присутність Василя Стуса : 4 вересня – 25 років із дня смерті Поета / Є. Сверстюк // Україна молода. – 2010. – 4 вересня (№ 163). – С. 8. : фото.
 1. Слоньовська, О. Культурологічні паралелі в сюжетних віршах Ліни Костенко тематичного пласту "з чужого поля" / Слоньовська, О. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 7-8. – С. 6-11. [поч. див. 2010. – № 4,5]
 1. Татарчук, Л. "Україна в огні" – твір про трагедію українського народу : урок з використанням інноваційних технологій, 11 кл.// Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 41-42. – С. 27-29.
 1. Тебешевська, О. "Курились заметілями дороги..." : урок за трилогією Романа Купчинського "Заметіль" [позакл. читання] / О. Тебешевська // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 7-8. – С. 24-28.
 1. "Україна в огні" – твір про трагедію українського народу : урок з використанням інноваційних технологій, 11-йкл.[О.Довженко] / Л. Татарчук // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 41-42. – С. 27-29.: табл.
 1. Фурсова, Л. "Я тобі засвічусь, як нікому іще не світивсь!.." : літературно-мистецький вечір-телепередача за творчістю Бориса Олійника / Л. Фурсова // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 36-40.
 1. Шлемко, В. Це сприймалось як проголошення незалежності : до 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України / В. Шлемко // Голос України. – 2010. – 15 лип. (№ 129). – С. 5.
 1. Яструбецька, Г. Концепція збірки "Палімпсести" В. Стуса / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2010. – № 9. – С. 30-51.


Компаративістика


 1. Андрієвська, І.Д. Образ скнари в зарубіжній та українській літературах, 10кл.: урок / І.Д. Андрієвська // Зарубіж. л-ра в шк. – 2010. – № 20. – С. 32-35.
 1. Баган, О. Кохання і дух позитивізму : про деякі типологічні паралелі романів Івана Франка «Перехресні стежки» і Болеслава Пруса «Лялька» / О. Баган // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 59-63.
 1. Бицак, В. Компаративний аналіз комедій "Міщанин-шляхтич" Мольєра та "Мартин Боруля" І. Карпенка-Карого, 10-йкл.: урок / В. Бицак // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 38-40. – С. 9-11.
 1. Брайко, О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму : "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева / О. Брайко // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 14-30.
 1. Буцька, І. Зображення влади золота як руйнівної сили : на мат. творів О. де Бальзака "Гобсек", М. Гоголя "Мертві душі", І. Карпенка Карого "Сто тисяч", "Хазяїн" / І. Буцька // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 33-34. – С. 31-33.
 1. Дроздовський, Д. Між Шевченком і Шекспіром : світоглядно-естетична платформа мистецького українського руху : [до питання про наук.-методич. забезпеч. під час вивч. літ.-мистец. об'єднання] / Д. Дроздовський // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 90-98.
 1. Жук, А. Образи воїнів-захисників у творах М. Гоголя "Тарас Бульба" та І. Франка "Захар Беркут" / А. Жук // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 41-42. – С. 30-33.
 1. Заради пізнання світу і себе у цьому світі... : компаратив. підхід до викладання л-ри в шк. / Ж. Клименко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-12. – С. 47-52.
 1. Клименко, Ж. Заради пізнання світу і себе у цьому світі…: компаративний підхід до викладання літератури в школі / Ж Клименко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 11-2. – С. 47-52.
 1. Сівер, Л. Краса і таємниця соборів : за романами В.Гюго і О. Гончара : урок компаратив. аналізу / Л. Сівер // Зарубіж. л-ра. ШС. – 2010. – № 21-24. – С. 79-83.
 1. Шуляр, В. Методичні моделі уроків за літературною темою в основній школі : Іван Котляревський "Наталка-Полтавка" / В. Шуляр, О. Тебешевська // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2010. – № 11. – С. 28-31.
 1. Чорна, І.Ю. Традиції Достоєвського у повісті Франка "Перехресні стежки" / І.Ю. Чорна // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2010. – № 11. – С. 24-26.Українська мова
Теорія


 1. Баган, М. Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові / М. Баган // Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 11-19.
 1. Баюрська, Г. Міні-збірник з орфографії для учнів 5-12 кл. / Г. Баюрська // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 24. – С. 16-23.
 1. Білокінь, О. "Від усіх сердець землі нашої..." : [про образну топоніміку у записах до книг вражень відвідувачів Шевченкової могили] / О. Білокінь // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 41-45.
 1. Бойчук, Т. Синтаксис і пунктуація простого речення : тестові завдання / Т. Бойчук // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 20-22.
 1. Бойчук, Т. Синтаксис і пунктуація складного речення : тестові завдання / Т. Бойчук // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 12-16.
 1. Бондаренко, Н. Навчання державної мови за новими програмами і підручником / Н. Бондаренко // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 8-11.
 1. Босак, С. Використання мультимедійних технологій на уроках української мови / С. Босак // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 9-11.
 1. Васильченко, В. Фразеологізми шлюбної обрядовості / В. Васильченко // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 50-54.
 1. Вербич, С. Українська ономастика : перспективи розвитку / С. Вербич // Укр. мова. – 2010. –. 73-80.
 1. Веремчук, Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" / Т. Веремчук // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 25-26.
 1. Волочаєва, Г. "Мандрівка в країну фразеологію", 10-й кл. : урок / Г. Волочає- ва // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 45. – С. 3-11.
 1. Гаврилюк, О. Сад рідної мови : вступний урок української мови у 10 кл. / О. Гаврилюк, О. Панчук // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 6-10.: фото.
 1. Грегуль, Г. Призначення мови як суспільного явища, або ще раз про функції мови / Г. Грегуль // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 41-43.
 1. Головецька, Н. Творчість М. Стельмаха на уроках української мови : [вісім уроків] / Н. Головецька // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 43-44. – С. 4-39.
 1. Голощапова, В. Фразеологічні засоби стилістики : дидактич. матеріали до уроку в 10-му кл. / В. Голощапова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 45. – С. 19-23.
 1. Грицюк, Л. Усе минає, лиш слово не мине : сценарій свята до Дня укр. писемності та мови / Л. Грицюк // Шк. світ. – 2010. – № 38. – С. 15-17.
 1. Дзюба, М. Економічні найменування в українській науковій термінології / М. Дзюба // Укр. мова. – 2010. – № 3.– С. 55-63.
 1. Дороз, В. Навчання української мови у процесі формування готовності до міжетнічної комунікації / В. Дороз // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 2-7.
 1. Дубова, А. Узагальнення й систематизація знань із теми "Лексикологія. Фразеологія", 10-й кл. : урок / А. Дубова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 45. – С. 24-27.
 1. Жигун, С. Мовна гра як стилетвірний чинник у творчості Яновського / С. Жигун // Дивослово. – 2010. – № 10. – С. 47-49.
 1. Заєць, В. Тексти із завданнями для аудіювання і читання мовчки / В. Заєць // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 19-22.
 1. Захарова, Г. Орфограма. Принципи українського правопису : урок-практикум у 10 кл. / Г. Захарова // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 15-17.
 1. Єрмоленко, С.С. Відображення семантичної структури багатозначних слів на фразеологічному рівні / С.С. Єрмоленко // Мовознавство. – 2010. – № 6. – С. 45-54.
 1. Іваницька, Н.Б. Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "Дія-мовлення" в українській та англійській мовах / Н.Б. Іваницька // Мовознавство. – 2010. – № 20. – С. 55-69.
 1. Коваль, М. Художні модифікації історичної свідомості в американській літературі зламу ХХ-ХХІ століть / М. Коваль // Слово і час. – 2010. – № 11. – С. 51-58.
 1. Ковальська, А. Як зрозуміти стилістичні можливості синтаксису один із підходів до вивчення теми "Присудок" у старшій школі : [на основі новели “Intermezzo” М. Коцюбинського] / А. Ковальська // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 101-108.
 1. Лавер, О. Функціональний аспект антропонімної лексики у творах П.Куліша / О. Лавер // Укр. мова. – 2010. – № 4. – С. 42-67.
 1. Луценко, В. Метод проектів як форма інноваційного навчання рідної мови / В. Луценко // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 6-7.
 1. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році : лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580 // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 33-35. – С. 3-14.
 1. Могильницька, Г. Розрізняймо порівняння, порівняльні звороти і підрядні речення з порівняльним змістом / Г. Могильницька // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 2-8.

 2. Молоканова, В. Джерела фразеології української мови, 10-й кл.: урок / В. Мо- локанова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 45. – С. 12-13.
 1. Мохарєва, Т. "Моя прекрасна українська мово, найкраща пісня в стоголоссі трав..." : позаклас. захід / Т. Мохарєва // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 38-40. – С. 47-51.
 1. Нуждак, Л. Чи збережемо еколінгвістичну рівновагу сучасного іменника українців / Л. Нуждак // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 29-30.
 1. Орієнтовне календарне планування з мови та літератури : для 5-11-х кл.в на І-ІІ семестри // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 29-32. – С. 3-95.
 1. Осипчук, Н. "Я жив для добра і любові" : урок української літератури в 11 кл. з використанням стратегій ЧПМК : [ЧПМК – проект «Читання і письмо для розвитку критичного мислення»] / Н. Осипчук // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 17-20.
 1. Павленко, А. "Мово рідна, слово рідне" : позаклас. захід / А. Павленко // Укр мова та л-ра. – 2010. – № 38-40. – С. 52-57.
 1. Чарковська, Т. Фразеологія, 10-й клас : урок / Т. Чарковська // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 45. – С. 14-18.
 1. Петрова, О. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні / О. Петрова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 43-54.
 1. Поляковська, Т. Навчатися для життя : з досвіду проведення "фонетичних" уроків у старших класах / Т. Поляковська // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 6. – С. 28-32.
 1. Романюк, Є. Завдання з культури мовлення : слововживання / Є. Романюк // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 16-18.
 1. Сазонов, Д. До питання основних характеристик терміна : [вплив науков. термінології на розвиток загальнонац. мови] / Д. Сазонов // Дивослово. – 2010. – № 11. – С. 44-47.
 1. Сєрова, Т. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні : урок / Т. Сє-рова // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 43-44. – С. 40-42.
 1. Соловйова, М. Актуальне членування речення як засіб міжфразового зв’язку : урок мовленнєв. розвитку на краєзнавч. матеріалі / М. Соловйова // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 8-41.
 1. Сулима, О. Складений іменний присудок у науковому стилі / О. Сулима // Укр. мова. – 2010. – № 4. – С. 22-29.
 1. Українська наукова мова: типова програма кандидатського іспиту з української мови (за професійним спрямуванням) // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 34-35.
 1. Фіть, А. Педагогічні технології : з педагогіч. досвіду / А. Фіть // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 24. – С. 3-15.
 1. Хом’як, І. Актуальні проблеми писемного мовлення : [орфографіч. норми є визнач. у писем. мовленні] / І. Хом’як, О. Луценко // Дивослово. – 2010. – № 12. – С. 33-36.
 1. Шумейкіна, А. Сучасний український сленг : конотативний аналіз / А. Шумейкіна // Дивослово. – 2010. – № 7 . – С. 31-34.
 1. Шуманська, Т. "Виховуй у собі людину…" : виховання толерантності на прикладі творчої спадщини Василя Сухомлинського : [система завдань для уроків укр. мови у старших кл.] // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65-69.
 1. Щербанич, Г. Типи і види складних речень, 11-й кл. / Г. Щербанич // Укр. мова та л-ра. – 2010. – № 37. – С. 21-21.
 1. Ющук, І. Українська мова в XXI столітті : проблеми стану і статусу / І. Ющук // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 2-5.
 1. Ярошевич, І. Становлення й кодифікація української морфологічної термінології / І. Ярошевич // Укр. мова. – 2010. – № 3. – С. 44-54.Каталог: vydav -> download
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»
download -> Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід» iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Революція гідності : методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К.,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка