Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,85 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7

Аналіз роботи школи у 2016-2017 н.р

У 2016-2017 н.р. робота педагогічного колективу та адміністрації навчального закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради, управлінських рішень управління освіти міста, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Виконуючи Національну доктрину розвитку освіти, Державне замовлення на надання освітніх послуг колективом школи досягнуто певних результатів в навчанні та вихованні учнівської молоді. У 2016-2017 н.р. продовжено реалізацію Концепції розвитку загальної середньої освіти, продовжено впровадження державного стандарту початкової та середньої освіти.

У навчальному закладі здійснено планування роботи відповідно чинного законодавства та управлінських рішень галузевих керівних органів. Весь навчально - виховний процес у школі організовано у відповідності до вимог законодавства України про мови.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2016-2017 н.р. школі навчалося 533 учні . Укомплектовано 19 класів із середньою наповнюваністю 29 учнів: 1-4 класів-8; 5-9 класів-9; 10-11 класів-2. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100 % учнів. За навчальний рік вибуло 9 учнів до інших навчальних закладів міста. Прибуло 19 учнів. На кінець року-543 учні. Плинність учнів становить 1,8 % .
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У 2016-2017 н.р. робота педагогічного колективу та адміністрації навчального закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради, управлінських рішень управління освіти міста, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Виконуючи Національну доктрину розвитку освіти, Державне замовлення на надання освітніх послуг колективом школи досягнуто певних результатів в навчанні та вихованні учнівської молоді. У 2015-2016 н.р. продовжено реалізацію Концепції розвитку загальної середньої освіти, продовжено впровадження державного стандарту початкової та середньої освіти.

У навчальному закладі виконано планування роботи відповідно до чинного законодавства та управлінських рішень галузевих керівних органів. Навчально - виховний процес у школі здійснюється у відповідності до вимог законодавства України про мови.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТИ

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Управління школою здійснюється відповідно до діючих нормативних документів.Основою управінських рішень є правові, педагогічні та психологічні норми. Управінські рішення науково обгрунтовані, своєчасні, чітко сформульовані, реальні для виконання, з чітко передбаченим механізмом контролю виконання: звіти адміністрації, конкретних працівників на нарадах при директорові, педагогічних радах, засіданнях атестаційної комісії, проведення фронтальниз перевірок, відвідування уроків тощо.

Механізмами упралінської діяльності у школі є: рада школи, педагогічна рада, методична рада, методичні об`єднання, торчі групи, учнівське самоврядування, батьківські комітети.

Адміністрація школи своєчасно готує аналітичні матеріали внутрішньошкільного контролю, знає і виявляє недоліки у напрямах діяльності закладу.Управлінські рішення своєчасно доводяться до виконавців, здійснюється контроль за іх виконанням. У школі проводяться планові методичні засідання, методичні оперативки, предметні тижні, творчі звіти, методичні виставки, відкриті уроки.

Навчально-виховний процес базується на принципах науковості, ціннісно- цільової сутності пізнання, взаєморозуміння та співробітництва усіх учасників навчально-виховного процесу. Узгодженість дій адміністрації, координація дій спрямовані на створення творчого психологічно спрямованого мікроклімату в колективі, творчості та впровадженню інноваційних форм роботи.
РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Кадрове забезпечення Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом, існуючими профілем навчання, режимом роботи.

У 2016-2017 н. р. навчально – виховний процес у школі забезпечувало 39 педагогічних працівників. У штаті школи-зав. бібліотекою Альохіна О.В., практичний психолог Приходько Ю.В. Кадрова політика здійснюється шляхом створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня та професійного самовдосконалення.

При розстановці кадрів, встановленні тижневого навантаження працівників враховується рівень їх кваліфікації, результативність роботи, побажання учнів і батьків, забезпечується відповідність фаху займаній посаді. Якісний склад педагогічних кадрів такий:  • Учителів вищої категорії – 16

  • Учителів-методистів – 9

  • Старший учитель – 2

  • Спеціаліст І категорії – 9

  • Спеціаліст ІІ категорії – 3

  • Спеціалістів – 8

Нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» -2 особи. У своїй діяльності педагоги широко використовують інноваційні навчальні технології: особистісно- орієнтовані, колективної дії, інформаційні, розвивальні.

Педагогічний колектив працює над проблемою: « Розвиток життєвих компетентностей учнів»


Кадрове забезпечення школи
Освіта


Кількість


1.

Вища

40

2.

Середня спеціальна

-

3.

Незакінчена вища

-Рівень педагогічної майстерностіКатегорія

Кількість

1.

Вища

16

2.

І-ша

9

3.

ІІ-а

3

4.

Спеціаліст

8


Стаж роботиТермін

Кількість

1.

До 3-х років

5

2.

3-10 років

5

3.

10-20 років

6

4.

Більше 20 років

24


Підвищення рівня майстерностіВид діяльності

Кількість

1.

Курсова перепідготовка

8

2.

Атестація

6

3.

Робота у творчих групах

10

4.

Методичні заходи

20

5.

«Відкриті» уроки

18


Методична робота

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив продовжував роботу над науково-методичною проблемою «Розвиток життєвих компетентностей учнів», розрахованої на 5 років, а саме «Нові прогресивні технології – шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів».

Керуючись рекомендаціями по організації методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах, з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення педагогічної майстерності вчителів, створення умов для вирішення науково-методичної проблеми у школі було створено методичну раду (кер. Полтавець І.М.), методичні об’єднання вчителів початкових класів (кер. Ольшанська С.М.), вчителів-словесників (кер.Урбанович А.М.), вчителів природничо-математичних дисциплін (кер. Колотій О.В.), вчителів англійської мови (кер. Каліман Н.М.), вчителів суспільних дисциплін (кер. Олешко О.В.), вчителів художньо-естетичних дисциплін (кер. Пашолка В.М.), вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни (кер. Люба С.О.).

Протягом року продовжувала працювала творча групи вчителів «Здоров’язберігаючі технології в початковій школі» (кер. Команова Т.М.).

Організація методичної роботи здійснювалася на діагностичній основі, була спрямована на підвищення ефективності навчально-виховної роботи, науково-теоретичного, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, їх психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності кожного вчителя. Переважали колективні форми роботи, які у поєднанні із самоосвітою сприяли творчим пошукам вчителів.

Методичні оперативки, які проводилися систематично, давали можливість вчасно знайомити педагогічних працівників з новинками в галузі педагогіки викладання предметів. Особлива увага надавалася ознайомленню з інструктивно- методичними рекомендаціями МОН України, ПОІППО, міського методичного кабінету, управління освіти виконкому Полтавської міської ради щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році, проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

13 учителів школи мали можливість підвищити свою фахову майстерність при ПОІППО.

Проведені заходи з неперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогів школи були успішними, про що свідчать результати атестації. Методична робота стимулювала деяких педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

За підсумками атестації у 2016-2017 н.р. підтверджені кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист» вчителю математики Бардаченко Л.Т., вчителю української мови та літератури Урбанович А.М.; присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» вчителю початкових класів Філоненко Н.В., «Спеціаліст другої категорії» - вчителю трудового навчання Гулаку В.М.

На належному рівні проведені відкриті уроки, позакласні заходи вчителями під час предметних тижнів. Тиждень української мови та літератури «З Україною в серці!», розпочався акцією «Українська гостинність», під час якої учні школи зустрічали учителів та дітей у вишиванках та віталися щирою та красивою українською мовою. Урбанович А.М. провела відкритий урок «На Україну линуть журавлі» за новелою В.Стефаника «Камінний хрест». Незвичайною була форма - «урок-кіно». Камера, оператор, кінострічка, хлопавка із назвами та номерами кадрів, дублів створили атмосферу знімального майданчика. Учні протягом уроку зняли власний фільм «Камінний хрест», прокадрувавши новелу, наповнюючи кожен епізод емоцією. У 5 – А класі відбувся урок-подорож «Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом». Учитель Алімова Ю.А. обрала цікаву форму уроку – урок-подорож. Учні поринули в мандрівку місцями, що пов’язані з життєвим шляхом Т. Шевченка. Діти удосконалили свої знання про дитинство Кобзаря, його творчість, а також поглибили відомості про вживання апострофа, виконавши різноманітні нестандартні види роботи. До Дня рідної мови учителі української мови та літератури провели: «диктант єдності» (учитель Кузенко В.Ю.), де учні 9-А класу продемонстрували свою грамотність, вкотре юнацькі серця наповнилися почуттям любові до своєї Батьківщини; учителями Урбанович А.М. та Алімовою Ю.А. проведено поетично-пісенну перерву під час якої лунала «Кавказька балада», білоруська «Алеся»; прозвучав вірш вірменською мовою «Нас мало, так, але ми вірмени, всіх інших ми себе не ставимо вище», мелодійно прозвучали російські «Кружева», українська пісня «України мова барвінкова».

9 березня традиційно вшанували Великого Кобзаря Т.Г.Шевченка. Учні підготували стінгазети, присвячені життєвому і творчому шляху поета. Із почуттям гордості діти взяли участь у конкурсі виразного читання «Уклін тобі, Тарасе!», у літературному брейн-рингу під назвою «Історія мого життя – це частина історії моєї Батьківщини» (за біографією Т.Г. Шевченка). З метою популяризації та розвитку молодих талантів 16 травня в Полтавській обласній бібліотеці ім. І.П. Котляревського відбулася презентація збірки учениці 10 класу Полтавської загальноосвітньої школи №4 Тетяни Майбороди з промовистою назвою «Сузір’я Західної Риби. Мала проза», до якої входить двадцять п’ять самостійних творів. Їх кількість збігається із розсипом зірок сузір’я Західної Риби.

З метою розвитку знань, умінь та творчих здібностей учнів у нашій школі проходив Тиждень зарубіжної літератури та російської мови. Працювала виставка "2017 - рік Японії в Україні". Діти мали змогу ознайомитися з цікавими експонатами: мапою та державним прапором Японії, народними символами країни, вчилися писати ієрогліфи. Поетичні читання "Даруємо з любов'ю" виявили учнів, які мають великий творчий потенціал. Окрасою дійства стала робота музею воскових фігур, де було представлено 20 літературних героїв. День талантів завершило театральне дійство "Мандрівка до загадкової країни Читалії".

Під час тижня мистецьких дисциплін та трудового навчання і технологій «Лютнева палітра» діяли «Мистецький кордон», «Територія краси», відбувся флеш-моб «Від серця до серця», акція «День навпаки» дозволила дівчатам ознайомитись із завданнями, які хлопці виконують під час уроків, а хлопчики вчились пришивати ґудзики та ще багато чому у майстерні обслуговуючої праці. Учні і вчителі мали змогу відтворити власний настрій і почуття під час шкільної «Арт-хвилинки». Цікаві уроки, концерти та виступи учнів, виставки їх творчих робіт дозволили розкрити нові шкільні таланти та дарування, принесли задоволення як шкільним визнаним талантам, так і новачкам у країні Творчості.

Протягом тижня природничо-математичних дисциплін учні сьомих класів взяли участь у математичній грі «Найрозумніший» (учитель Колотій О. В.), під час якої учні показали свої знання з алгебри та геометрії, а також уміння логічно та швидко мислити; учитель Набока К. В. провела в 9 – А класі урок-конференцію «Успіхи України в розробці високих технологій», метою якого було ознайомити учнів із досягненнями у фізиці видатних вчених України, подати короткі біографічні відомості про них, розглянути цікаві миттєвості їхнього життя; відбувся турнір юних знавців інформатики (учитель Козаченко Т. А.), де учні 8 – Б класу продемонстрували знання з теми «Табличний процесор» та навички розв’язання практичних задач за допомогою табличного процесора; на уроці-консиліумі з хімії «Насичені одноатомні спирти» (учитель Шаповал Т. М.) учні 9 – А класу ознайомилися з речовинами-спиртами, їх шкідливим впливом на організм людини, їх токсичною дією на окремі органи та системи органів, необхідністю ведення здорового способу життя; учні 11 класу змагалися в «Математичному бою» (учитель Миненко В. Ф.), під час якого учні показали свою кмітливість та винахідливість; для учнів 5 – Б класу проведено урок-вікторину «У країні десяткових дробів».

Під час тижня суспільних дисциплін учитель Врацьких О.Ю. провела урок-дослідження «Геологічні дослідження території України» та урок-краєзнавчий салон «Участь полтавців у російсько-турецькій війні 1877-1878р.р.».

Тиждень  початкової  школи розпочався акцією  "Вас  вітає  початкова  школа", виставкою  плакатів  "Усі  ми  родом  із  дитинства"  та  виставкою  малюнків  і  поробок  "Світ  моїх  захоплень". Учнів  та  вчителів  зустрічали  літературні  герої. Лунали  дитячі  та  українські  пісні, крилаті  вислови  про  дитинство. В  актовій  залі  відбулося  свято  "Прощавай, Букварику!".

Значна методична робота протягом навчального року проводилася з молодими та малодосвідченими педагогами, у якій велику роль відіграють адміністрація школи, учителі- наставники.

Учителі школи брали активну участь у міських формах методичної роботи, відвідували відкриті уроки вчителів міста, науково-практичні конференції, предметні семінари.

Ольшанська С.М. відвідувала школу молодого керівника шкільного МО, брала участь у міському постійно іючому семінарі з проблеми «Використання ІКТ на уроках та в позаурочний час у початковій школі у форматі функціонування єдиного шкільного освітньо-інформаційного середовища» для керівників шкільних МО. У Фестивалі педагогічних ідей і знахідок «Передовий педагогічний досвід у масову педагогічну практику» брали участь Ольшанська С. М., Філіпенко Л. С., Короткова Л.І., Ткаленко Г.Ю. Вчитель англійської мови Бойко Д.О. відвідувала міську «Школу молодого вчителя англійської мови», Набока К.В. – «Школу молодого вчителя фізики. Врацьких О.Ю. брала участь у роботі міської творчої групи учителів історії «Проектно-пошукова діяльність учнів з використанням ІКТ та краєзнавчого матеріалу»; учитель інформатики Козаченко Т.А. – в творчих групах вчителів інформатики.

Педагогічні працівники школи брали участь у заходах Всеукраїнського та Міжнародного рівня, а саме: Пашолка В.М. була учасником Всеукраїнського фестивалю інноваційних технологій «Відкривай Україну» під час якого провела майстер-клас «Паперопластика»; вчитель історії Врацьких О.Ю. була учасницею обласної конференції до 150-річчя М.С. Грушевського та міжнародної конференції до 500-річчя протестантизму.

Вчителі Бондар Т.О., Каліман Н.М. та Бойко Д.О. відвідали семінари «Комунікативні методики викладання англійської мови», які проводили методисти з Британії, представники Cambridge English, Makmillan.

Вчителі Бардаченко Л.Т., Урбанович А.М. отримали сертифікати за публікації своїх матеріалів (розробок уроків, виховних заходів) на сайті «Методичний портал». Урбанович А.М. видала методичний посібник «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках словесності. Юне перо». Врацьких О.Ю. написала методичний коментар до мультимедіа-проекту «В.І. Вернадський і Полтавщина». Козаченко Т. А. має публікації уроків та практичних робіт з інформатики на блогах Inform8polt.blogspot.com та Inform8linux.blogspot.

У вебінарах «Інтерактивна школа творчого вчителя» брали участь вчителі: Бардаченко Л.Т., Шаповал Т.М., Набока К.В., Філоненко Н.В., Команова Т.М., Короткова Л.І., Олешко О.В.

Робота над проблемою школи активізувала діяльність вчителів, мала позитивний вплив на підвищення якості знань учнів. Учні школи брали активну участь у міських та обласних олімпіадах з базових предметів, різноманітних конкурсах, захисті наукових робіт МАН.

Робота з обдарованими дітьми сприяє пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей, стимулює творче самовдосконалення, самореалізацію особистості в сучасному суспільстві.

У школі щорічно поповнюється банк даних талановитих дітей.

Учителі-предметники працюють додатково з обдарованими учнями, готують їх до олімпіад, різноманітних предметних конкурсів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Учні школи у міських олімпіадах отримали 19 призових місць, з них І м. - 3, ІІ м.- 3, ІІІ м.- 13; в обласних олімпіадах – 4 призових місця, а саме: з української мови та літератури – І м. (Майборода Т., 10 клас); з російської мови та зарубіжної літератури – 2 призових місця: І м. (Майборода Т., 10 клас) та ІІІ м. (Кармазин В., 11 клас); з біології – ІІ м. (Салюк А. 11 клас); у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури учениця 10 класу Майборода Тетяна посіла ІІ місце.

4 учні школи брали участь у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

32 призових місця отримали учні школи у різноманітних предметних конкурсах:

у міському етапі XVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (І м., ІІІ м.), в обласному етапі – І м.; у міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка (І м., ІІІ м.- 3), в обласному етапі – І м., в Республіканському етапі – І м.; у І-у Міжрегіональному конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя», присвячений Л. Українки (І м. -2, ІІ м., ІІІ м. - 2); у міському художньому конкурсі «Моє місто – моє майбутнє» - І м.), «Живи органічно» - ІІІ м, у міськомуетапі Всеукраїнського художнього конкурсу «Охорона праці очима дітей» - ІІІ м. та «Мої права» - ІІ м.; у міському XVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, який проходив під девізом «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» - ІІ м.-2, ІІІ м.; у Всеукраїнському конкурсі есе, присвяченому 160 річниці від дня народження І.Франка – ІІІ м.; у міському фестивалі дитячої творчості, присвяченому 110-річчю з дня народження видатного українського письменника Івана Багряного «Ми є. Були. І будем ми. Вітчизна наша з нами» - І м., ІІІ м. – 2; у VІІІ регіональний конкурс творчих робіт «Допис у газету» (до дня журналістики) – ІІ м., ІІІ м.; у літературному конкурсі на здобуття премії імені М.В. Гоголя – ІІ премія; у творчому конкурсі на здобуття міської дитячої літературної премії імені І.П. Котляревського «Голоси Енеєвих нащадків» - І премія, ІІ премія, ІV премія; в обласному конкурсі «Відлуння земляків» - І м;у міському конкурсі «Історія мого міста – моя історія» - ІІІ м.; у міських математичних боях команда 9-10 класів зайняла ІІ місце.

Переможців олімпіад, конкурсів підготували вчителі: Урбанович А.М.(27 приз. м.), Пашолка В.М. (4 приз. м.); Кузенко В.Ю. (4 приз.м.); Жовта Т.І. (3 приз. м.) Безродна Н.С. (3 приз. м.); Олешко О.В. (3 приз. м.); Старостенко К.С. (3 приз. м.); Шаповал Т.М. (2 приз. м.); Каліман Н.М. (2 приз. м.); Бардаченко Л.Т. (1 приз. м.); Миненко В.Ф. (1 приз. м.); Івашина А.В. (1 приз. м.); Алімова Ю.А. (1 приз. м.); Водолага Л.М. (1 приз. м.); Козаченко Т.А. (1 приз. м.); Ольшанська С.М. (1 приз. м.); Мурай В.Ю. (1 приз. м.). Колотій О.В. підготувала команду 9-10 класів, яка отримала ІІ місце у міських Математичних боях.

Учні школи також брали участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру» (кількість учасників – 56: 3 відмінних, 11 добрих результатів), у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2017» для учнів 2-11 класів (кількість учасників – 84: 3 відмінних результати, 38 – добрих), у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» (17 учнів), у всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» (23 учні), у конкурсі з інформатики «Бобер» (25 учасників, 5 добрих результатів).

Разом з тим в організації методичної роботи є недоліки. Окремі вчителі епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності. Вчителі-методисти та старші вчителі недостатньо пропагували свій досвід, майже не друкувалися у методичних журналах і газетах, на Методичному порталі; не брали участі у фахових конкурсах.


Результати навчального року

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив продовжував роботу над науково-методичною проблемою «Розвиток життєвих компетентностей учнів», розрахованої на 5 років, а саме «Нові прогресивні технології – шлях до формування творчої особистості, життєвих компетентностей учнів».

Працюючи над цією проблемою, продовжуючи впроваджувати новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, дякуючи зусиллям педколективу, нам вдалося зробити певні кроки до удосконалення навчально-виховного процесу в нашій школі.

За підсумками 2016-2017 н.р. з 543 учнів 1-11 класів:

- 58 учнів 1-х класів оцінені вербально;

- 454 учня переведено до наступного класу;

- 59 учнів випущено з 9-х класів;

- 30 учнів випущено з 11 класу.

З 485 учнів 2-11 класів школи:

- закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівні – 211 учнів, що складає 39% від загальної кількості (в минулому році було 40,5%); з них 41учень - на високому рівні – 7,6% (в минулому році – 8%). Але 62 учня (11,4%) мають оцінки початкового рівня (в минулому році – 9,7%).Результати навчальних досягнень учнів 2-10 класів

Школа І ступеня


Клас

Кількість

учнів


Високий

рівень


Достатній

Середній

Початковий

Якість знань, %

Була якість у

2015-16 .н.р.2-А

23

7

11

5

-

78

-

2-Б

24

6

7

9

2

54

-

3-А

32

4

21

7

-

78

66

3-Б

31

6

12

11

2

58

53

4-А

30

2

14

13

1

53

54

4-Б

30

1

15

13

1

53

48


Школа ІІ ступеня


Клас

Кількість

учнів


Високий

рівень


Достатній

Середній

Початковий

Якість знань, %

Була якість у 2015-16 н.р.

5-А

31

2

6

22

1

26

69

5-Б

31

-

17

13

1

55

55

6

34

1

12

12

9

38

44

7-А

30

2

10

9

9

40

36

7-Б

30

1

7

20

3

27

26

8-А

19

-

6

10

3

32

32

8-Б

20

-

4

15

1

20

16

9-А

30

2

6

15

7

27

23

9-Б

29

2

9

8

10

38

17

Слід зазначити, що покращилася якість знань учнів в окремих класах у порівнянні з минулим роком: 3-А клас – було 66%, стало 78%; 3-Б клас – було 53%, стало 58%; 4-Б клас – було 48%, стало 53%; у 7-А класі – було 36%, стало 40%; у 8-Б класі – було 16%, стало 20%; у 9-А класі – було 23%, стало 27%; у 9-Б класі – було 17%, стало 38%.


Проте, значно знизився процент якості у 5-А класі з 69% до 26%; у 6 класі – з 44% до 38%.

Особливо викликає занепокоєння успішність учнів 6, тепер 7 класу, 7-А, тепер 8-А класу, 10 класу, тепер 11. В цих класах найбільша кількість оцінок початкового рівня з таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість оцінок

початкового рівня6

Російська мова

5

6

Зарубіжна література

4

6

Математика

5

6

Географія

3

6

Образотворче мистецтво

3

7-А

Алгебра

9

7-А

Геометрія

8

7-А

Хімія

5

10

Алгебра та початки аналізу

3

10

Геометрія

3Школа ІІІ ступеня


Клас

Кількість

учнів


Високий

рівень


Достатній

Середній

Початковий

Якість знань, %

10

31

1

6

13

11

23

11

30

4

7

18

1

37

Особливо викликає занепокоєння успішність учнів 6, тепер 7 класу, 7-А, тепер 8-А класу, 10 класу, тепер 11. У цих класах найбільша кількість оцінок початкового рівня з таких предметів:Клас

Предмет

Кількість оцінок

початкового рівня6

Російська мова

5

6

Зарубіжна література

4

6

Математика

5

6

Географія

3

6

Образотворче мистецтво

3

7-А

Алгебра

9

7-А

Геометрія

8

7-А

Хімія

5

10

Алгебра та початки аналізу

3

10

Геометрія

3


Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів
Навчальний предмет

Загальна

кіль-ть


учнів


Складало

атестаціюВисо-

кий


рівень

Достат-

ній


Серед-

ній


Почат-ковий

Якість

знань


%

Річні, якість %

1.

Укр. мова

60

58

19

29

9

1

83

60

2.

Укр.мова

(читання)
60


59


22


31


6


-


90


83

3.

Математика

60

58

26

18

10

4

76

58Показники державної підсумкової атестації учнів 9-х класів
Навчальні

предмети


Заг.

к-ть


учнів

Складали

атестаціюВисо-

кий


рівень

Достат-

ній


Середній

Почат-

ковий


ДПА,

якість %


Річні,

якість %


1.

Укр.мова

(диктант)
59


58


8


26


19


5


59


36

2.

Математика

59

58

10

17

20

11

47

44

3.

Англ. мова

59

58

12

31

11

4

74

71

.

Показники державної підсумкової атестації учнів 11-го класу
Навчальні

предмети


Заг.

к-ть


учнів

Складали

атестаціюВисокий

рівень


Достатній

Середній

Почат-ковий

Якість,

%


Середній бал за ДПА

1.

Укр.мова

30

30

11

17

2

-

93

9,0

2.

Математика

30

20

3

10

7

-

65

7,4

3.

Історія України


30


14


-


6


8


-


43


6,6

4.

Англ. мова

30

11

3

2

5

1

45

7

5.

Біологія

30

7

3

2

2

-

71

8,6

6.

Хімія

30

2

2

-

-

-

100

10,5

7.

Географія

30

6

-

5

1

-

83

7,3

Річні оцінки підтвердили всі учні з математики. З історії України учні здали ДПА у вигляді ЗНО нижче, ніж мали річні оцінки.
Результати ЗНО


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програм

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка