Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»


Аналіз роботи шкільної бібліотеки у 2016-2017 навчальному роціСторінка6/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,85 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Аналіз роботи шкільної бібліотеки у 2016-2017 навчальному році


У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах: • Конституція України;

 • Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

 • Закон України «Про мови в Україні»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Положенні «Про шкільну бібліотеку».

Основні завдання шкільної бібліотеки:

 • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;

 • виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;

 • сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

До бібліотеки школи на 1 вересня 2016 року записано 549 учнів і співробітників школи.

Було видано 6592 підручника на 2016-17 н.р. Отримали підручники за новою програмою для 8 класу. Художньої літератури протягом навчального року видано 1997 примірників.


Протягом року комп’ютер, встановлений у бібліотеці, постійно використовувався для підготовки учнями рефератів, повідомлень, створення кліпів, пошуку матеріалів, разруку їх до різних заходів у школі.

Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед бібліотекою для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання фонду, робота з каталогом виконувалися у повному обсязі.

Протягом року проводилися рейди перевірки підручників, заходи, які допомагають зберегти підручник та вчать учнів дбайливому ставленню до книги. Проводиться відповідна робота з боржниками. Бібліотечним активом зі збереження шкільних підручників проведені рейди щодо оцінки стану підручників учнів школи. На баланс бібліотеки надійшли підручники для 4 класу, придбані батьками учнів 4-Б класу і рішенням батьківського комітету передані бібліотеці.

Основними функціями шкільної бібліотеки є: навчальна, виховна, інформаційна, пізнавальна, розвиваюча, культурологічна. Саме на рішення цих задач спрямована робота бібліотеки.

 Загалом бібліотечний ресурс складається з книг, періодичних видань, системи каталогів . За змістом фонд бібліотеки школи є універсальним і представлений різногалузевою літературою: історичною, художньою, природничо-науковою, суспільно-політичною ( в тому числі педагогічною та психологічною), мовознавством та літературознавством, а також значною кількістю довідкової (словники, довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики).

Вилучення застарілої за змістом та фізично зношеної літератури проводилося дуже обережно, з урахуванням доцільності. Замість втрачених книжок, до фонду бібліотеки надходили інші та підлягали обліку у журналі книг-подарунків. Вилучалися лише застарілі періодичні видання.

Передплата періодичних видань на сучасному етапі є одною з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. За спонсорські та профспілкові кошти здійснено передплату періодичних видань на суму 5 880,67 гривень, що набагато більше, ніж у попередні роки.

На початку навчального року забезпечено вчителів та учнів навчальними програмами, підручниками та навчально – методичною літературою.

Між тим, в діяльності бібліотеки залишились труднощі, які бібліотека не спроможна подолати самостійно. Як і в попередні роки, негативно позначається на діяльності бібліотеки наступне:

- недостатнє фінансування для поповнення фонду;

- відсутність бібліотечної техніки (стендів, формулярів читачів, бібліотечних меблів, сучасних поличок) 

- малий обсяг жорсткого диску комп’ютера, що не дає можливості створити власний фільмофонд.Протягом навчального року бібліотекар брав участь у міських семінарах шкільних бібліотекарів, у січні 2017 року закінчила курси підвищення кваліфікації, школах майстерності, шкільних педагогічних радах, методичних засіданнях.

Основні показники роботи бібліотеки у 2016-17 н.р.

№ з/п

Основні напрямки роботи

Кількісні показникиУсього учнів

549Із них: учнів-читачів

412вчителів та інших працівників

37Середня відвідуваність

~ 20Кількість книжкових виставок

29Кількість бесід

38Кількість оглядів літератури

5Довідково-бібліографічна робота: • довідки адресні

56
 • довідки тематичні

32
 • довідки фактографічні

67
 • довідки з використанням Інтернету

509Книговидача

~ 15Оборотність

~ 0,6Прочитуваність

~ 0,6Фонд бібліотеки:Підручники:

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи6593 (усього)

2150


3210

1233

Художня література

5653Надходження фонду на 07.09.2015

(ост.накладна№РНК-01106)
художня література

3
підручники

1038Вибуло художньої літератури

-Списання за 2016/17 навчальний рік (підручники)

-


Організація медичного обслуговування учнів у школі

У Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 працюють два медичних працівники: лікар Засімович В.А., педіатр І категорії – 0,25 ставки, медсестра Зінченко С.С. – 0,75 ставки. Стоматологічне обстеження дітей здійснює лікар-стоматолог згідно з графіком поліклінічного відділення.

Загальна площа медичного кабінету – 16 м2. Обладнання: холодильник для зберігання вакцини, кушетки, ростомір, ваги, тонометр, ноші, апарат для вимірюваня тиску, фонендоскоп, термометри, пінцети, медичний посуд, таблиця для зору. Кабінет забезпечений питною водою, необхідними миючими засобами, пеперовими рушниками, одноразовими стаканчиками для пиття води.. Медичні форми учнів № 26 та № 63 зберігаються в окремій шафі. Забезпечення медикаментами здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Медичне обслуговування учнів здійснюється відповідно до ст.22 Закону України «Про загальну середню освіту», включає обов`язкові медичні профілактичні огляди, здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання.

Згідно з календарем профілактичних щеплень проводиться імунопрофілактика. У зв’язку з великою кількістю відмов батьків від профілактичних щеплень їх відсоток складає близько 80.

Щорічно згідно з графіками здійснюються профогляди та лабораторні обстеження учнів.

Постановою КМУ №1318 від 08.12.09 р. «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» передбачено, що обов`язкові медичні профілактичні огляди учнів навчальних закладів проводяться щороку медичними працівниками у присутності батьків або осіб, які їх заміняють, у лікувально-профілактичних закладах, крім учнів початкових класів, які проходять обов`язковий медичний профілактичний огляд у загальноосвітніх навчальних закладах у встановленому законодавством порядку. Довідку лікувально- профілактичного закладу про результати проведеного обов`язкового медичного профілактичного огляду батьки або особи, які їх замінюють, надають медичному працівникові навчального закладу.

Під час оглядів лікарі проводять обстеження учнів, роблять висновок про стан їх здоров`я, визначають группу для занять фізичною культурою, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування ( за наявності показань ), профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснення інших заходів. Узагальнена інформація про результати обов`язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров`я учнів навчального закладу щороку доводиться до відома педагогічного персоналу.З метою організації безпечних умов навчання, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей у навчальному закладі питання обов`язкових профілактичних медичних оглядів та профілактичних щеплень знаходиться на постійному контролі адміністрації: розглядається на нарадах при директорові, педагогічних радах, батьківських зборах; батьки письмово проінформовані про необхідність проходження їх дитиною медичного огляду за місцем спостереження та надання довідки про результати огляду в навчальний заклад 01.09.2014 р., у разі відсутності довідки учні не допускаються до навантажень на уроках фізичної культури та не атестовані з цього предмета; посилено медико-педагогічний контроль за проведенням занять фізичної культури, забезпечується використання технологій і методик, які оберігають, підтримують і розвивають здоров`я дітей.
Рівень захворюваності учнів школи у 2012 – 2017 роках становить:
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Загальна кількість учнів

480

471

513

513

528

Пройшли медичний огляд

480

100 %

471

100%

513

100%

513

100%

528

100%

Патологія органів зору

57

11,9

60

12,7

59

11,5

87

17

89

17

Патологія опорно-рухового апарату

152

31,7

168

35,7

186

36,2

155

30

148

28

Патологія шлунково-кишкового тракту

42

8,8

35

7,4

54

10,5

13

3

47

8,9

Патологія ЛОР - органів

21

4,4

24

5

34

6,6

30

6

33

6,3

Патологія нирок

21

4,4

24

5

36

7

22

4

19

3,6

Патологія органів дихання

8

1,7

7

1,5

7

1,4

11

2

8

1,6

Серцево-судинна патологія

63

13,4

40

8,5

59

11,5

59

11,5

46

8,7

Туберкульозне інфікування

61

12,7

33

7

47

9,2

51

10

38

7,2

Патологія центральної нервової системи

11

2,3

7

1,5

15

3

12

2

11

2,1

За результатами профілактичних оглядів, відповідно до даних медичних карт учнів, медпрацівниками школи в класних журналах двічі на рік заповнюються листки здоров’я.

Діти з хірургічною та ортопедичною патологією направляються на консультацію та комплексне лікування до МДКСП.

Діти, що перебувають на диспансерному обліку, оглядаються тричі на рік. Велика увага приділяється учням пільгових категорій.Підсумки роботи практичного психолога школи

Практичний психолог Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 здійснювала свою роботу у 2016 -2017 н.р. відповідно до Наказу МОН від 28.12.2006 року № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»; Наказ МОН від 20.04.2001 року № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»; Наказ МОН від 02.07.2009 року № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»; Наказ МОН від 08.04.2016 року № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»; Наказ МСМС, МОЗ, МОН, МПСП, МТЗ, МВС, ДДПВП України від 14.06.2006 року №1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах"; Наказ ДОН від 12.09.2013 року № 321 "Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби"; Етичного кодексу практичного психолога.

Протягом 2016-2017 навчального року психологічною службою школи проведена робота за такими напрямкам, як діагностичний, консультативний, просвітницький.

Цільовими групами були учні, батьки, педагогічний колектив.

З учнями 1-х класів проведено діагностування щодо адаптації першокласників до умов навчання за методиками М. Гінзбурга «Мотивації навчання у школі», Н. Лусканової «Дослідження мотивації до навчання», «Готовність до школи» за методикою Керна-Йерасика, проективною методикою «Веселка», проективною методикою «Що мені подобається в школі найбільше?» Н.Лускановою. За результатами діагностування визначені рівні по кожній шкалі методик. Розроблені та надані рекомендації класним керівникам, надані консультації батькам.

Проведено комплексне діагностування учнів 5-х класів щодо адаптації учнів до нових умов навчання за проективною методикою «Дерево» (за Джон і Дайан Лампен), «Методика діагностики агресивності» (за А.Ассінгером) та «Методика измерения уровня тревожности» (Шкала Дж. Тейлора). Згідно висновків результатів дослідження була зроблена презентація та підготовлений виступ який був використаний на педагогічній нараді. Також була підготовлена презентація та оформлені результати дослідження, які були представлені на батьківських зборах 5 класу. Для учнів 5-го класу була проведена година психолога, метою якого було надати ефективну підтримку у період адаптації до навчання, зниження психоемоційного напруження, підвищення навчальної мотивації та дружніх стосунків у колективі.

Була також проведена психодіагностична робота з метою профорієнтації учнів 9-го та 11-го класів за методикою «Дифренціально-діагностичий опитувальник» (ДДО) Е.А. Климова, методикою «Визначення професійних намірів» Л.А. Йоваші.

На «годинах психолога» обговорювалися такі теми: «Прояви агресії у підлітків», «Щасливе життя, щастя жити», «Майбутній абітурієнт», «Що таке насильство?», «Дружба і товаришування», «Особливості процесу адаптації», «Здоров’я, як фактор людського життя», «Безпека в мережі інтернет», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Торгівля людьми, як проблема порушення прав людини», «Права дітей. Конвенція ООН про права дитини», проведення міні-тренінгу з учнями 11-го класу на тему «Запобігання насильству в сім’ї», «Прояви агресії та наслідки», «Здоровий спосіб життя», «Розлади харчової поведінки»

За планом навчально-виховної роботи школи та за просвітницькім напрямом двічі на рік проводяться психолого-педагогічні семінари-практикуми, на яких відбуваються виступи практичного психолога. В цьому навчальному році семінари-практикуми були присвячені темам: «Формування творчої особистості молодших школярів шляхом застосування інноваційних технологій» та «Формування творчої особистості вчителя. Шляхи розвитку і реалізації творчого потенціалу вчителя у педагогічній діяльності» виступи були ілюстровані у вигляді презентацій.

Робота з батьками включала в себе виступи на батьківських зборах та батьківських конференціях. Батьківські збори проведені з батьками 5-х класів «Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання».

Консультативна робота нараховувала 47 консультації за навчальний рік, де було 23 звернення з боку учнів, 12 – вчителів та 18 – батьків. Були проведені консультації та надані рекомендації.

Робота практичного психолога велася в напрямку спостережень на уроках та під час перерв за учнями, відвідування відкритих уроків вчителів, які атестуються та заходів у школі.

Приділена увага в роботі з дітьми «групи ризику», дітьми які мають поведінкові та особистісні особливості.

Протягом року практичний психолог відвідувала засідання практичних психологів, методичні наради у «Центрі практичної психології і соціальної роботи міського методичного кабінету».МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам. Спільними зусиллями влади, працівників школи, батьківської громадськості та людей, небайдужих до проблем освіти, організовано підготовку приміщень навчального закладу до

нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Приділялась увага питанням господарського характеру, вирішення яких направлено на зміцнення матеріально - технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладі, виконання заходів з енергозбереження.

За рахунок бюджетних коштів та благодійної батьківської та спонсорської допомоги постійно поповнюється матеріально-технічна база школи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconПрограма виховної роботи з учнями 5-9-х класів
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»,...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗвіт про виховну роботу школи у І семестрі 2015/2016 н р. виховну діяльність школи спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних І національних програм

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29. 08. 2014...
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
Затвердити звіт про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2013-2014 навчальний рік (додається)
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту»
Освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка