Заліковий зошит уч 6- класу кзоСкачати 490,04 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.05.2017
Розмір490,04 Kb.
ТипКонкурс
  1   2   3Заліковий зошит

уч______ 6- класу

КЗО «СЗШ № 69»

___________________________

___________________________

Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ (стор. 6-30)

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Урок

Конкурс

Повідомлення

Кросворди

Практична робота

Мої кросворди

Додаткові завдання

Контрольна

робота


ПідсумокТерміни:

Термін

Значення

Прикметник

Синонім

Історія

Антропологія

Культура

Еволюція

Палеоліт

Ремесло

Рід

Плем’я

Народні збори

Держава

Цивілізація

Релігія

Заповніть таблицю «Види історичних джерел», вписавши в колонки таблиці відповідні номери наведених пам’яток.

1) Зброя; 2) казки; 3) легенди; 4) берестяні грамоти; 5) книги; 6) прикраси; 7) папірус;

8) поховання; 9) залишки поселення; 10) пам’ятники; 11) спогади; 12) кораблі; 13) надписи на камінні; 14) міфи; 15) розвалини фортеці.


Писемні

Речові

Усні


Зробіть підрахунки:

1) Місто Рим виникло в 753 році до н. е. Скільки років від цієї події до наших днів минуло? ________________________________________________________

2)У 490 році до н. е. греки розбили персів біля Марафону, а в 1658 році українці розбили поляків під Жовтими Водами. Скільки років минуло між битвами? ______________________________________________________________

3) І Пунічна війна розпочалася в 264 році до н. е., а закінчилася перемогою Риму над Карфагеном у 241 році до н. е. Скільки років тривала І Пунічна війна?

________________________________________________________________

У 444 році до н. е. Перікл розпочав запровадження реформ в Афінах, а в 494 році до н. е. плебеї в Римі досягли певних прав. Яка подія відбулася раніше? ___________________________________________________________________
Підготовка до тематичної атестації

1.На території України перші люди з’явилися близько:

А 1 млн років тому Б 500 тис. років тому В 150 тис. років тому Г 10 тис. років тому

2.Знайдені на території України стоянки Кирилівська, Мізин, Межиріч, Лука-Врублівецька, Киїк-Коба належать до доби: А палеоліту Б мезоліту В неоліту Г енеоліту

3. Які історичні джерела є головними у вивченні історії первісного суспільства?

А речові Б писемні В етнографічні Г усні

4.Головним заняттям племен трипільської культури було:

А мисливство Б землеробство В рибальство Г скотарство

5. При вивченні історії для орієнтації в історичному просторі слід використовувати:

А історичні карти Б археологічні знахідки В лінію часу Г хронологічну таблицю

6. Якому поняттю відповідає визначення: «Наділення живих істот та неживих предметів душею, яка живе самостійно»? А анімізм Б тотемізм В магія Г фетишизм

7.Сутність неолітичної революції полягала в переході людини:

А від збиральництва до мисливства

Б від відтворювального до привласню вального господарства

В від привласню вального до відтворювального господарства

Г від землеробства до скотарства

8. Трипільська культура існувала в добу:

А мезоліту Б неоліту В енеоліту Г бронзи

9. Яким календарем ми тепер офіційно користуємося?

А давньоримським Б юліанським В григоріанським Г давньослов’янським

10. Якими є основні ознаки цивілізації (виберіть три правильні відповіді)?

1 поява держави

2 розвиток міського способу життя

3 опанування вогню

4 винайдення писемності

5 обробка металів

6 початок землеробства

7 приручення перших тварин

11. Розташуйте заняття людей у послідовності їх виникнення.

А рибальство Б гончарство В збиральництво Г загінне полювання

12. Установіть відповідність між прізвищами вчених і їхніми досягненнями.


1 Ч. Дарвін

2 Г. Чайлд

3 В. Хвойка

4 Л. ЛікіА віднайшов ймовірну пралюдину

Б відкрив наскельні розписи первісних людей

В розробив теорію еволюції

Г визначив зміни, що відбулися в період неоліту, як неолітичну революцію

Д відкрив трипільську культуру


II Варіант

1. Який континент більшістю вчених вважається прабатьківщиною людства?

А Азія Б Африка В Америка Г Австралія

2. Якими були перші заняття найдавніших людей?

А збиральництво та полювання Б полювання та рибальство В скотарство та ремесло

Г землеробство та скотарство

3. Як називається перший механічний пристрій для полювання?

А гарпун Б спис В лук і стріли Г ніж

4. Укажіть, який перший штучний матеріал винайшло людство.

А тканина Б кераміка В бронза Г борошно

5. У який археологічний період з’явилася «людина розумна»?

А палеоліт Б мезоліт В неоліт Г енеоліт

6. Власність у родовій общині була:

А спільною Б приватною В особистою Г державною

7. Що використовували первісні люди для обробітку землі?

А мотики Б гарпуни В спис Г серп

8. Укажіть назву археологічної культури, якою представлені перші землероби на території України.

А дніпро-донецька Б буго-дністровська В середньостогівська Г ямна

9.Що вчені називають першим суспільним поділом праці?

А відокремлення скотарства від землеробства

Б відокремлення ремесла від землеробства

В відокремлення торгівлі від ремесла

Г відокремлення землеробства від збиральництва

10. Із чого виготовляли знаряддя праці первісні люди (виберіть три правильні відповіді)?

1 дерево 2 залізо 3 камінь 4 пісок 5 кістки тварин 6 глина 7 рослини

11. Установіть хронологічну послідовність етапів формування людини сучасного типу.

А австралопітек Б неандерталець В дріопітек Г пітекантроп

12. Установіть відповідність між винаходами та періодами давньої історії.1 колісниця

2 лук і стріли

3 релігія

4 керамікаА палеоліт

Б мезоліт

В неоліт

Г енеоліт

Д бронзовий вік


III Варіант

1. У який період первісної історії людина опанувала вогонь?

А палеоліт Б мезоліт В неоліт Г енеоліт

2. Хто був першовідкривачем найдавнішої людини?

А Ч. Дарвін Б В. Хвойка В Л. Лікі Г Г. Чайлд

3. Культ матері-землі був притаманний племенам, що займалися переважно:

А збиральництвом Б полюванням В скотарством Г землеробством

4. Укажіть правильне визначення терміна «археологія».

А наука про минуле, що займається вивченням матеріальних залишків діяльності людей

Б наука, що вивчає минуле людського суспільства

В наука, що займається теоретично-порівняльним вивченням культур різних народів

Г наука, що займається описом культур різних народів

5. У який період давньої історії людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти камінь?

А палеоліт Б мезоліт В неоліт Г енеоліт

6. Як учені називають місця, де зупинялися первісні люди?

А поселення Б стоянки В зупинки Г могильники

7. Які заняття первісних людей становлять основу відтворювального господарства?

А землеробство, скотарство Б збиральництво, рибальство В полювання, рибальство Г скотарство, збиральництво

8. Яке місто вважається найдавнішим на Землі?

А Єрихон Б Мохенджо-Даро В Майданецьке Г Чатал-Гуюк

9. Неолітичною революцією називають:

А перехід від скотарства до козівництва

Б відокремлення ремесла від землеробства й скотарства

В перехід від збиральництва й полювання до землеробства й скотарства

Г появу людини сучасного типу

10. Якими були перші знаряддя праці (виберіть три правильні відповіді)?

1 кам’яний ніж 2 кам’яне рубило 3 кам’яна сокира 4 палиця-копачка 5 дрюк 6 лук і стріли 7 спис

11.Установіть хронологічну послідовність подій.

А другий суспільний поділ праці

Б перший суспільний поділ праці

В приручення людиною перших тварин

Г винайдення кераміки

12. Установіть відповідність між назвами історичних наук і предметом їх вивчення.


1 етнографія

2 археологія

3 хронологія

4 антропологіяА наука, що вивчає історичний час

Б наука, що вивчає матеріальні історичні

джерела й відтворює за ними минуле суспільства

В наука, що вивчає історичний простір

Г наука, що досліджує побут і звичаї народів, їх матеріальну й духовну культуру

Д наука, що вивчає кісткові залишки первісних людей
Тема 2. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Урок

Конкурс

Повідомлення

Кросворди

Практична робота

Мої кросворди

Додаткові завдання

Контрольна

робота


ПідсумокТерміни:

І:Дельта, іригація, шадуф, ном, номарх,фараон, чиновники, повинність, архітектура, ієрогліф, папірус.

ІІ: клинопис, зикурат, закон, колонія, колонізація, метрополія,сатрапія, курган, пектораль.

Заповніть таблицю «Власність селянина та стражника», вписавши в колонки таблиці відповідні номери наведених речей та предметів:

1) Спис; 2) серп; 3) лопата; 4) щит; 5) обладунок; 6) плуг; 7) стіл; 8) посуд; 9) будинок; 10) поле; 11) лук; 12) меч; 13) сокира; 14) молоток.Селянин :

Стражник :Зробіть підрахунки.

1) Піраміда Хуфу (Хеопса) була побудована біля 590 року до н. е. Скільки років піраміда Хеопса вражає людей своїм виглядом?

2) Скільки років минуло від часу утворення єдиної Єгипетської держави до закінчення будівництва піраміди Хеопса?

3) Фараон Тутанхамон помер у 1337 році до н. е. і був похований в таєм-ній гробниці, яку в 1922році відкрив англійський археолог Картер. Скільки років люди не бачили гробниці фараона Тутанхамона?

Підготовка до тематичного оцінювання:

1) Єгипет розташований на континенті, який називається: а) Америка; б) Африка; в) Азiя.

2) Ніл впадає в море: а) Середземне; б) Чорне; в) Азовське.

3) Річка, що тече в Єгипті, називається: а) Дніпро; б) Ніл; в) Євфрат.

4) Мiсце, де рiчка Нiл впадає в Середземне море, називається: а) альфа; б) дзета; в) дельта

5) Природне явище в Єгипті, яке відбувалося кожен рік, приносило і лихо і користь, називається:

а) дощ; б) сніг; в) повінь.

6) Хамсiн — це: а) споруда в пустелi; б) вiтер з пустелi; в) рослина в пустелi.

7) Штучне зрошення за допомогою дамб i каналів називається: а) іригація; б) iнкарнацiя; в) імплантація.

8) Держава в Єгипті виникла: а) у 10 000 році до н. е.; б) 5000 році до н. е. в) 3000 році до н. е.

9) Область, земля общини в Давньому Єгипті, називається: а) ном; б) ром; в) лом.

10) Царiв Єгипту називали: а) імператорами; б) фараонами; в) раджами.

11) Людей, якi не мали нiяких прав — «живих мертвих», називали: а) воїнами; б) вельможами; в) рабами.

12) Корона Єгипетського царства була: а) червоно-білою; б) синьо-жовтою; в) зелено-пурпурною.

13) Багатих та знатних людей називали: а) воїнами; б) вельможами; в) рабами.

14) Племена, що захопили Єгипет (знищили Середнє царство) і правили майже 100 років, називалися: а) гіксосами; б) греками; в) гамадрилами.

15) Столицями Давнього Єгипту були міста: а) Ахетатон, Вавилон; б) Київ, Рим; в) Мемфiс, Фiви.

16) Єгипет став «свiтовою державою» за часів правлiння фараона: а) Тутмоса III; б) Тутанхамона;

в) Нефертiтi.

17) Єгипет підкорив:

а) Грецію, Сирію, Палестину; б) Україну, Сирію, Палестину; в) Нубію, Сирію, Палестину.

18) Провадив релiгiйну реформу i прийняв ім’я Ехнатон фараон: а) Аменхотеп; б) Рамзес; в) Тутанхамон.

19) Пристрiй для пiдйому води, схожий на український колодязь — «лелеку», називався:

а) шанкар; б) шадуф; в) шиншила.

20) Головним богом, богом Сонця був: а) Ра; б) Тот; в) Птах.

21) Священним в Єгиптi був: а) тарантул; б) скарабей; в) коник.

22) Злий бог, якого пов’язували з вiтром хамсiн, мав ім’я: а) Ра; б) Тот; в) Сет.

23) Розповіді про богів, героїв, природні явища називаються: а) романами; б) рукописами; в) міфами.

24) Змiни в природi пов’язують із богом померлих, ім’я якого: а) Озіріс; б) Ізіда; в) Амон.

25) Священою в Єгипті була квітка: а) троянда; б) фіалка; в) лотос.

26) Розшифрував єгипетські ієрогліфи історик: а) Шалагінов; б) Шаман; в) Шампольон.

27) Знаки єгипетського письма називаються: а) буквами; б) ієрогліфами; в) малюнками.

28) Матеріал, на якому писали єгиптяни, називається: а) тканиною; б) пластиком; в) папiрусом.

29) Ієрогліф означав: а) речення, позначку; б) букву, слово; в) розповiдь iз букв.

30) «Будинок життя» — це: а) школа; б) храм; в) готель.

31) Мумія — це: а) забальзамоване тiло; б) пам’ятник померлому; в) душа померлого.

32) Рік у єгиптян мав: а) 270 днів; б) 300 днів; в) 365 днів.

33) «Диво свiту», розташоване в Єгипті, називається: а) пiрамiдами; б) кубами; в) паралелограмами.

34) Пiрамiди — це: а) iригацiйнi споруди; б) гробницi фараонів; в) маяки.

35) Сфінкс має вигляд: а) людини з головою бика; б) лева з головою людини; в) птаха з головою крокодила.

36) Найбільшою вважається піраміда: а) Рамзеса; б) Хеопса; в) Тутанхамона;

37) Кого в Стародавньому Єгипті називали «живими мертвими» або «живими для вбивства»?

А воїнів Б ремісників В рабів Г селян

38) Який бог, за віруваннями стародавніх єгиптян, був володарем царства мертвих?

А Тот Б Озіріс В Ра Г Геб

39) Як у віруваннях стародавніх єгиптян звали священного бика бога Амона-Ра?

А Анубіс Б Сет В Апіс Г Амту

40) Якого бога стародавні єгиптяни зображували у вигляді людини з головою птаха ібіса?

А Сета Б Тота В Ра Г Озіріса

- Використовуючи додаткові джерела інформації, скласти письмові оповідання:

• «Життя фараона у Давньому Єгипті».

• «Життя вельможі у Давньому Єгипті».

• «Життя селян Давнього Єгипту».

• «Життя ремісників у Давньому Єгипті».

• «Життя воїна у Давньому Єгипті».


Тема 3. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ (6 год)


Зошит

к/к

Дати

Терміни

Урок

Конкурс

Повідомлення

Кросворди

Практична робота

Мої кросворди

Додаткові завдання

Контрольна

робота


Підсумок

Заповніть таблицю, вписавши в колонки таблиці відповідні номери наведених назв.

1) Азія; 2) Африка; 3) Кавказ; 4) Ніл; 5) Тигр; 6) Євфрат; 7) Середземне море; 8) Перська затока;

9) фараон; 10) землеробство; 11) ієрогліф; 12) клинопис; 13) Фіви; 14) піраміди; 15) Шумер; 16) Аккад.


Єгипет:

Межиріччя:

Зробіть підрахунки.

1) У 586 році до н. е. Навуходоносор II взяв штурмом Єрусалим і переселив 40 тис. євреїв до Вавилона, а в 539 році до н. е. перси дозволили євреям повернутися на батьківщину. Скільки років тривав «вавилонський полон»?

2) У 995 році до н. е. цар Давид захопив Єрусалим і зробив його столицею. Скільки років тому це було?

Виправте помилки.

Ізраїльсько-іудейське царство заснував цар Соломон. До цього євреї були в римському полоні, звідки їх вивів Давид. Історія єврейського народу викладена в Корані.
Підготовка до тематичного оцінювання:

1. Поясніть значення термінів і понять «колонія», «колонізація», «місто-держава», «клинопис»,«закон», «Біблія», «пророки»,«сатрап»,«пектораль», «скіфський курган».

2.Визначте й охарактеризуйте особливості способу життя різних цивілізацій Передньої та Центральної Азії.

3. Порівняйте спосіб життя народів цивілізації Передньої та Центральної Азії та кіммерійсько скіфського світу.

4.Наведіть приклади впливу природно-географічних умов Дворіччя та зародження держави та цивілізації в цьому регіоні.

5.Як природно-географічні умови Північного Причорномор’я вплинули на тип господарювання кіммерійцівта скіфів? Наведіть приклади, що підтверджують вашу думку.

6.Яку роль в історії людства відіграло залізо? Обґрунтуйте свою точку зору.

7. Охарактеризуйте діяльність видатних історичних діячів цього періоду—Хаммурапі,Давида,Соломона, Дарія I

8. Охарактеризуйте внесок цивілізації Передньої та Центральної Азії у світову культуру.

9. Яким був внесок племен і народів раннього залізного віку, що заселяли українські землі, у культурну спадщину людства?Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconВідділення історія секція «Археологія» Кілімнік Михайло Вадимович учень 11 класу кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей»
Кзо «Криворізький природничо-науковий ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconДля 3-го класу Підготувала вчитель музичного мистецтва кзш №120 Кочережко Ольга Миколаївна
Для полегшення роботи вчителя, ефективної організації часу на уроці музики, створено цей зошит для учнів 3-го класу класу чотирирічної...
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconЗавдання для дистанційного навчання для учнів 8-го класу Алгебра §6, №170, 174, 179 (с. 45-48) Геометрія
Опрацювати §14 с70-74, оформити в зошит геохронологічну таблицю (мал на ст )
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconМетодичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг та методичні рекомендації для студентів
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconВиди катаклізмів та можливість їх прогнозування
Обладнання: підручник, робочий зошит, комп'ютер, дошка, картки із завданнями, прислів'я, яблуко
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconН. І. Гергун Робочий зошит
Гергун Н.І., викладач світової літератури, днз «Уманський професійний аграрний ліцей»
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Заліковий зошит уч 6- класу кзо icon«Берегині українського духу» (Літературно-мистецька композиція) Мета
Кривчун А.І., класний керівник 9-го класу, МірошниченкоЛ. В., класний керівник 10-го класу Кам’янської зош І-ІІІ ступенів
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconРобочий зошит
Чернівецької області згідно вимог наказу мону основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Заліковий зошит уч 6- класу кзо iconЛітературні диктанти для учнів 5 класу
Диктант – такий прийом організації навчальної діяльності на уроці, в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка