Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради УкраїниСторінка5/7
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Володимирівна. Сідайте. Будь ласка. Таким чином, ми з вами виконали норму закону, норму закону про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, який передбачає, що Верховна Рада щорічно заслуховує доповідь про стан виконання програми.

Ось ми таку доповідь, яка оприлюднена на пленарному засіданні Верховної Ради сьогодні і заслухали. Правда, дещо трошки порушили термін, бо за законом вона повинна оприлюднюватися не пізніше 1 березня. Беремо її до відома і висловлюємо побажання і Кабінету Міністрів, і нашим профільним комітетам працювати в тому напрямку, щоб адаптувати законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

Шановні колеги, оголошується перерва до 12-ої години 37 хвилин.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте будемо працювати далі.

Розглядається проект Закону про здійснення права спільної часткової власності васниками майнових паїв колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, реєстраційний номер 2639. Це урядовий законопроект.

Доповідає заступник міністра аграрної політики Моцний Василь Кузьмич. Рижуку підготуватись. Будь ласка.
МОЦНИЙ В.К.

Дякую, Адаме Івановичу.

Шановний головуючий, шановні народні депутати . Проект Закону про здійснення права спільної часткової власності власниками майнових паїв колишніх колективних сільськогосподарських підприємств розроблено на виконання Указу Президента України від 28.12.2005 року „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від дев’ятого грудня 2005 року „Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України”.

Цей законопроект визначає організаційні та правові засади здійснення права спільної часткової власності власниками майнових паїв колишніх сільськогосподарських підприємств і регулює відносини між власниками таких паїв, що не ввійшли до статутного капіталу господарських товариств, пайового фонду сільськогосподарських кооперативів та не виділені в установленому порядку в натурі, а також порядок використання невитребуваних майнових паїв.

При виділенні групі співвласників майнового паю в натурі майно може бути цілісним майновим комплексом структурних підрозділів реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства. Це такі, як цехи, ферми, виробництва, дільниці тощо. Кількість співвласників такого майна десятки, інколи сотні громадян. Тобто власники майнових паїв стали здебільшого співвласниками цілісного сільськогосподарського майнового комплексу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року за номером 177 „Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки” майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства документально підтверджується свідоцтвом на право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства –майновий сертифікат, яке анулюється при виділенні майнового паю в натурі групі співвласників у спільну часткову власність, оскільки свідоцтво посвідчує право особи на частку майна у пайовому фонді підприємства, а одержання майнового паю, натури, свідчить про факт розпорядження зазначеним майном.

В зв’язку із тим, що відсутність законодавчо визначеного порядку реалізації права власності на майно, отримане у спільну часткову власність та документ, який підтверджує право колишнього члена колективного сільськогосподарського підприємства на частку у спільному майні виникають проблеми при спадкуванні, даруванні, тощо, часток у праві спільної, часткової власності і співвласники цього майна не можуть оформити право власності на це майно та зареєструвати його в установленому порядку.

Отже, з метою ефективного управління і збереження майна проектом закону, порядок використання зазначеного майна здійснюється шляхом укладання договору про порядок володіння, користування майном, що перебуває у спільні частковій власності. При цьому вищим органом управління майном є збори співвласників, які можуть обирати для забезпечення ведення спільних справ уповноважену особу, з якою укладається договір управління майном.

Контроль за повноважною особою здійснює спостережна рада. Оремо передбачається визначити порядок використання невитриманий майнових паїв. Проект Закону дозволить врегулювати суспільно-правові відносини між співвласниками майнових паїв колишніх сільськогосподарських підприємств щодо їх право на частку в спільній, частковій власності; визначити порядок використання і виділу частки майна, що перебуває у спільній частковій власності; врегулювати проблему щодо невитребованих майнових паїв; підвищити відповідальність правонаступників сільськогосподарських підприємств та інших користувачів майна, що перебуває у спільній, частковій власності селян за неналежне виконання зобов’язань згідно з договорів оренди, а також за використання майна без належного оформлення договорів на передачу майна; забезпечити захист майнових прав співвласники, зніме соціальну напругу навколо питання реалізації права спільної часткової власності.

Просимо підтримати цей проект закону і прийняти його у першому читанні. Зауваження, які висловлені головним науково-експертним управлінням будуть враховані до підготовки до другого читання. Дякую


ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи будуть запитання до Василя Кузьмича? Немає. Добре, дякую за хорошу доповідь. Ні. Мельничук… Хочуть.

Будь ласка, Михайло Васильович, прошу.


12:42:23

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістична партії України, Чернівецька область.

Шановний доповідачу! Я уважно... Безумовно, що треба підтримати поданий законопроект, хоча суттєво його треба доопрацювати. Все таки, можливо, в законі треба передбачити відповідальних тих осіб, а ви знаєте, що на кінець 80-х, на початку 90-х років 120 мільярдів агропромислового комплексу було майна в колгоспах і радгоспах. Але ж подивіться: в довідці сьогодні тільки розпайованого майна, виданого селянам, на 17,3 мільярди. Тобто визначившись з тим законом, ми повинні все-таки добратися до сутності, куди ділося майно селян, куди ділося майно колгоспників. Скажімо, чи передбачаєте ви в своєму законі цьому на другому читанні посилити оцей напрямок, щоб ми все-таки розібралися і сказали людям, що сталося з нашими господарствами. Дякую.


МОЦНИЙ В.К. Дякую за запитання.

Ці зауваження ми отримали на розгляді в комітеті, і, безумовно, є питання окремо до інвентаризації спільної власності, до інвентаризації тих основних засобів, які сьогодні існують в господарствах, в першу чергу.

А потім, я з вами повністю погоджуюся, що цей напрямок треба підсилити, і я впевнений, що ми його врахуємо, ваші зауваження, при підготовці до другого читання. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, і Катерина Семенівна хочуть задати питання.

Будь ласка.


12:44:04

САМОЙЛИК К.С.

Добре, дякую.

Фракція Комуністичної партії України, Катерина Самойлик.

Василь Кузьмович, я хочу задати вам два питання.

Перше питання, чи не здається вам, що уже запізно ми приймаємо цей законопроект, тому що, я погоджуюся з колегою, що практично, майно уже „роздерибанено”, я говориться в народі. Чи не запізно ми це проводимо? Це перше .

І по-друге, чи не на часі зараз почати уже від розпороження і, знаєте, такого первісного ладу нам приступати до об’єднання власників земельних паїв, об’єднувати все, що у нас є для обробки землі, бо ми - аграрна держава. Ми не можемо з вами існувати просто так, знаєте, десь там сохою спахав і таке інше.

І третє. Чи не потрібно внести зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності до тих осіб, які зробили все для того, щоб майно було практично реалізовано без врахування права власників майнових...


МОЦНИЙ В.К. Я дякую за запитання, Катерино Семенівно.

І у мене іншої думки теж немає. Ми запізнили уже з цим процесом, тому що, дійсно, за цей час, коли почали розпайовувати і до визначення частки кожного і сьогодні те, що залишилося, обов’язково потребує нагальної підтримки. І прийняття цього закону дозволить дійсно сформувати ті об’єднання співвласників, які дозволять сьогодні забезпечити принаймні у залишковій стадії, які є і ферми, і механізми, те, що нагально потрібно сьогодні для розвитку принаймні хоча би в цій стадії і для поштовху надалі до розробки інших проектів.

Безумовно, треба посилити відповідальність, я з вами погоджуюся, починаючи від керівників, починаючи від відповідальних осіб, в тому числі можливо і вищого рівня, повинні понести відповідальність. Майна було досить багато, а по наслідкам розпаювання залишилося досить мало.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василю Кузьмовичу, сідайте, будь ласка.

Рижук Сергій Миколайович, голова підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.


12:46:27

РИЖУК С.М.

Шановні народні депутати. Дійсно, проектом закону номер 2639, який поданий на ваш розгляд, пропонується визначити організаційні та правові засади здійснення права спільної часткової власності власників майнових паїв колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, форму, умови договору про спільне володіння, спільне користування майном, порядок ведення спільних справ співвласників майна, порядок використання невитребуваних майнових паїв. І головним чином цей проект закону стосується саме невитребуваних майнових паїв.

Тому що коли, я вам нагадаю, дозвольте, чотири мільйони 200 тисяч чоловік колишніх членів колгоспу отримали право на частку, на майновий пай, то на сьогодні не витребували ще 27 відсотків – це більше мільйона 100 тисяч осіб, більше ніж на 15 мільярдів гривень одного майна. Його потрібно тепер оцінити, його потрібно проінвентаризувати, а саме головне, і чому появився такий проект закону, щоб не кожна конкретно окремо фізична особа, хто має право на майновий пай, йшла в суд, вибачте, скрізь і добивалася своєї правди, а щоби відповідно до цього закону він їх об’єднав. Вони могли обрати собі уповноважену особу юридично і тоді юридична сторона звертається до юридичної сторони і вирішують всі спільні питання включаючи ті, які сьогодні і зараз задавались запитання.

Так, що, власне кажучи, закон цей допоможе об’єднати тих хто ще не роз’єднався і тут 27 відсотків членів колишніх, на жаль, колективних, сільськогосподарських підприємств.

І взагалі, трагедія полягає в тому, що у свій час, в даному випадку це щастя, а в цілому трагедія полягає в тому, що у свій час, коли приступили до реформування сільського господарства, то на найвищому рівні сплутали грішне і праведне. Що я маю на увазі, форма організації виробництва і форма власності, це абсолютно принципово протилежні речі. І форма організації виробництва, колективна форма організації виробництва, вона є в усьому світі, тому і конкурентноспроможна, що вона колективна. А ми колективну власність, повинні перевести в приватну і повернутися до форми колективної організації виробництва, це один із кроків цим законом, який дозволить знову повертатися до колективного господарювання селян, до об'єднання селян, але на засадах майнових прав, засадах конкретної приватної власності.

Так що, що стосується і тих запитань, що щойно звучали про відповідальність і так далі, цей якраз проект закону узгоджується, починаючи з Цивільного кодексу, іншими законами про адміністративно-кримінальну відповідальність, лише залишається організувати цим законом селян і їх майнові права з тим, щоб вони могли їх юридично відстояти. Тобто із вище сказаного, Профільний комітет Верховної Ради вирішив рекомендувати вам, Верховній Раді, цей проект закону про здійснення права спільної частки власності, власників майнових паїв колишніх колективних сільгосппідприємств, поданий Кабінетом Міністрів, прийняти за основу. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Миколайович. Сідайте, будь ласка.

Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні? Один, два бачу. Будь ласка, Мельничук, Цапюк підготуватися і будемо визначатись.


12:50:43

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України. Чернівецька область.

Шановні народні депутати, шановний Адам Іванович, безумовно, що це питання треба обговорити, я вже задавав доповідачу таке питання про те, що тільки розпайоване на сьогоднішній день або видано сертифікати на майно на 17,3 мільярди, а ми мали майна більше, ніж на 120 мільярдів гривень. Куди ж це все поділося? Немає відповіді. Виступав Рижук, який добре знає ситуацію, в якій знаходилось, скажімо, сільське господарство. Сьогодні селяни практично залишились із сертифікатами, як такого майна немає, тим більше, якщо вони звертаються про захист своїх прав, то я вам скажу, що в більшості прокурори захищають не селян, а захищають того, хто реалізував його майно або взяв кредит під це майно без згоди селян, а потім це майно пішло з молотка і його ж людям. Такі механізми або, скажімо, рейдерство в сільському господарстві теж поширено. Але й те там захоплення без беркута, скажімо, без міліції, без нічого, просто хороший ділок, забрав у селян майно все, обдурив їх, і все. Ми знаємо, що на селі зараз в більшості пенсіонери і ось ці люди залишилися ошукані.

Я звертаюся до доповідача і до автора законопроекту: чи цей законопроект поставить Саблуків, Гайдуцьких, Кучму під трибунал або до Генеральної прокуратури, чи ні? Чи ми знайдемо винних реформаторів в тому, що село зганьбили повністю, що великий аграрний комплекс України перетворили зараз в засіви бур’янів, а тракторні стани, ферми залишилися без техніки, без худоби? Чи кінець-кінцем узнає Україна тих людей, хто це зробив? Тому що це самий злочин, скажімо, самий високий злочин, самий безкарний злочин, який стався у країні.

І я хотів би сьогодні звернутися до наших опозиціонерів або до їх прапорців, які залишилися в цьому залі. Вам не потрібне ні село, вам не потрібна Україна, а вам потрібні посади. Ви, і дехто з вас, руйнували агропромисловий комплекс, вам треба піти до селян і стати на коліна, а не покидати зал і не працювати ва цьому залі.

Фракція Соціалістичної партії України буде голосувати за цей законопроект в першому читанні. Ми його доопрацюємо спільно з Барановським, з іншими фахівцями до другого читання, певно, що так повинно статися. Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Степан Цапюк, з місця мікрофон.
12:53:55

ЦАПЮК С.К.

Степан Цапюк, фракция Партии регионов. Уважаемые коллеги, действительно, я хочу сказать, что давно село ждет данный законопроект. У нас так получилось, что произошла распаевка, но на самом деле селяне не получили этих паев, а получили бумажки. А просто мудрецы, хитрые ребята, как говорится, завладели всем имуществом, а селянин не получил ничего.

Сегодня так же у нас процветает рейдерство и многие жители сел обращаются с просьбой, но, к сожалению, очень трудно помочь в данной ситуации.

Я думаю, что этот закон позволит развязать ту проблему, которая сегодня существует, а также хочу отметить, что сегодня есть примеры, где сельскохозяйственные предприятия остались и держатся очень хорошо на ногах. Это к примеру есть в Кировоградской области село Луганка Петривского району, где, можно сказать, это образец сельскохозяйственного предприятия, которые сохранились вместе.

И я думаю, что данный закон позволит сохранить такие предприятия и дать уверенность работникам сельского хозяйства, что все-таки есть будущее. И в тех фермах, которые сегодня есть, и практически, можно сказать, они ничейные, пустые, все-таки появится и животные, и сельское хозяйство заработает и будет обеспечивать внутренний рынок сельхозпродукции.

Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу вас поддержать данный законопроект. Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершено.

Я ставлю на голосування про прийняття в першому читанні Закону про здійснення права спільної часткової власності власниками майнових паїв колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (реєстраційний номер 2639). Прошу голосувати.


12:56:06

За-244


Прийнято.

По фракціях? Добре, почує. По фракціях.

Партія регіонів – 183, „Блок Тимошенко” – 5, "Наша Україна" – 0, соціалісти – 30, комуністів – 21, позафракційні – 5.

Прийнято у першому читанні. Я просив би профільний комітет при доопрацюванні до другого читання звернути увагу на висновок Комітету з питань державного будівництва, бо там у них є, на мій погляд, хороші пропозиції. Тобто ви врахуйте це при підготовці до…


ІЗ ЗАЛУ. (Н е ч у т и)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція буде уже до другого читання, Михайло Васильович.

Розглядається проект Закону…


ІЗ ЗАЛУ. (Н е ч у т и)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає такого вже зараз, процедури і мотивів немає. Але оскільки ви такий наполегливий, дайте хвилину Мельничуку.

Бо ще щось придумає.


12:57:07

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Адаме Івановичу, ви знаєте, що в цьому залі вже з початку, скажімо, роботи парламенту дуже багато цікавих пропозицій лунають з боку опозиціонерів. І я би попросив, щоб газета „Голос України” надрукувала сьогоднішнє голосування, бо це – доля 14 млн. селян, за яких так ратують опозиціонери, в той же час вони не підтримують закони.

Я би вніс пропозицію, я думаю, що антикризова коаліція підтримає, щоб надрукувати результати голосування в газеті „Голос України”, особливо по цьому законопроекту.


ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Васильович.

Давайте ми поступимо трохи мудріше: ми попросимо „Голос України” не друкувати весь список, бо зрозуміло, які фракції, а в репортажі, які вони дають щодня із засідання, виділити місце, де вказати, які фракції як проголосували без перерахування прізвищ, щоб зберегти площу, добре? Виділити чорним, що фракція „Регіонів” стільки-то голосів і так далі, а не персонально, тому що це займе багато місць. Погодились.

Розглядається проект Закону про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, реєстраційний номер 2850, урядовий законопроект. Доповідач – заступник міністра економіки Пятницькій Валерій Тезійович. Будь ласка. Підготуватися Ткаченку Володимиру Володимировичу.
ПЯТНИЦЬКИЙ В.Т.

Шановний Адаме Івановичу, Шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону України про Загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису. Цей законопроект розроблений на виконання законів України про електронні документи та електронний документообіг та про електронний цифровий підпис, якими визначено правові засади впровадження в Україні електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису.

Реалізацію програми передбачається здійснити у два етапи: на першому етапі в 2008-2009 роках заплановано розроблення національних стандартів у сфері послуг електронного цифрового підпису, електронного документообігу та архівного зберігання електронних документів. Зокрема, вимог до засобів електронного цифрового підпису.

Створення засобів та захищення носіїв ключів електронного цифрового підпису для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Впровадження в експлуатацію, подальший розвиток та отримання програмно-технічного комплексу другої черги технологічного центру центрального засвідчувального органу.

Розроблення концепцій і створення архіву електронних документів і сертифікатів відкриття ключів.

Запровадження освітніх програм для підготовки фахівців державних установ та організацій в сфері електронного документообігу.

На другому етапі до 2011 року передбачається впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах та організаціях, а також спрощення процедур, зокрема, в сфері ліцензування господарської діяльності та оподаткування юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, їх державної реєстрації у сфері банківської та інших фінансових послуг в зовнішньоекономічній діяльності.

Фінансування програми для центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування передбачається здійснювати за рахунок коштів відповідного державного та місцевих бюджетів. Крім цього, фінансування впровадження електронного документообігу для фізичних та юридичних осіб здійснюватиметься за рахунок їх власних коштів.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів, визначених програмою, з Державного бюджету становлять 4 мільйони 55 тисяч гривень в… на 2008-2009 рік, в тому числі 3 мільйона 90 тисяч в 2008 році і 965 тисяч гривень в 2009 році і визначаються Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

Прийняття зазначеного законопроекту дасть змогу спостити процедуру укладання договорів, ліцензування, сплати податків, здійснення експертно-імпортних, митних, транспортних та інших операцій, в тому числі надання послуг через Інтернет. Досвід реалізації даних заходів впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису надасть… показує, що це надасть можливість заощаджувати до 20-30 відсотків коштів щорічно, які витрачаються для здійснення документообігу на паперових носіях.

Законопроект було розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, який рекомендував прийняти його за основу. Прошу підтримати запропонований законопроект. Дякую за увагу.


ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерій Тезійович.

Є запитання? Немає. Сідайте, будь ласка. Сідайте.

Голова підкомітету Комітету з питань науки і освіти Ткаченко Володимир Володимирович. Катерина Семенівна…
13:02:38

САМОЙЛИК К.С.

Фракція заборонила Ткаченку виступати на сесії.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А, він із тих… Добре, Катерина Семенівна. Підвищимо рівень: голова комітету доповідає.
САМОЙЛИК К.С. Я думаю, що ми зробимо дуже красиво: нехай він побуде, і не тільки він, на голій зарплаті депутата без інтенсивності і без премії, то тоді доповідати будуть приходити. І я рекомендую це зробити іншим головам комітету. Повірте мені, я це робила вже: діє, і ще й як діє.

Шановні колеги, заступник міністра досить чітко і ясно доповів про цей законопроект. Він просто необхідний. Ми вже дещо застаріли, ми вже дещо оце забумажились до такого ступеня, що якщо немає бумажки, та ще й написаної від руки, та ще й, якщо звіт не від руки написаний, то начебто і життя все залишилося. Тому ми, дійсно, пропонуємо разом з Міністерством економіки. Щоб ми прийняли в першому читанні загальнодержавну програму впровадження електронного документообігу.

Хочу сказати, що ми взагалі вже трішечки навіть в цьому питанні попрацювали. Актуальність зазначеної проблеми постійно зростає, Україна відстає від інших країн, але думаю, що прийняття цієї програми підтягне нашу державу.

У 2003 році було зроблено перші кроки: ми прийняли закони України. Але ця програма, вона вже, дійсно, ви бачите, передбачає фінансування. Воно невелике, більше ніж чотири мільйони гривень, але це необхідне.

На цьому законодавчому підгрунті урядом Януковича протягом 2003-2004 року було зроблено другий крок: прийнято низку постанов щодо забезпечення виконання цих законів. Тобто ми прийняли закони. На урядовому рівні прийняті також нормативні акти, але нам необхідно прийняти цю програму для того, щоб ми до 2011 року ми змогли привести цю проблему на рівень, такий будемо говорити, навіть не європейський, а світовий рівень.

І тому я пропоную, Комітет з питань науки і освіти на засіданні 13 лютого 2007 року за участю Міністерства економіки розглянув цей законопроект і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу. Я б, навіть, пропонувала в цілому, але заступник міністра мені зараз, виходячи з трибуни, все-таки шепнув, що давайте ми подивимося, можливо, фінансування дещо там зміниться на якусь сотню тисяч гривень більше.

Тому я б пропонувала народним депутатам України без обговорення, бо це необхідний документ прийняти цю державну програму за основу в першому читанні і проголосувати за неї. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка. Так, слово на виступ має представник Президента України - Роман Михайлович Зварич. Будь ласка.
ЗВАРИЧ Р.М.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати України, дозвольте вас, дозвольте вас повідомити про те, що Президент України схвально ставиться, в принципі, до необхідності переходу до системи електронного документу обігу. І звичайно, позитивно оцінює саму цю законодавчу ініціативу, яка внесена Кабінетом Міністрів України.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання дев’яте сесійний зал Верховної Ради України
Головуючий. Доброго ранку, шановні колеги, гості та запрошені Верховної Ради! Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації....
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання четверте сесійний зал Верховної Ради України
Головуючий. Доброго ранку, шановні депутаті, інші учасники нашого засідання, гості Верховної Ради!
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання тридцять третє сесійний зал Верховної Ради України
Головуючий. Доброго ранку, шановні народні депутати І гості Верховної Ради України!
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання десяте сесійний зал Верховної Ради України
В залі зареєстровано 427 народних депутатів України. Вечірнє пленарне засідання оголошується відкритим
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання сьоме сесійний зал Верховної Ради України
Головуючий. Доброго ранку, шановні народні депутати, гості Верховної Ради. Прошу підготуватись до реєстрації. Увімкніть, будь ласка,...
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання сімнадцяте сесійний зал Верховної Ради України
Голова. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися...
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання шістдесят третє сесійний зал Верховної Ради України
Голова. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу, шановні колеги підготуватися до...
Засідання дев‘ятнадцяте сесійний зал Верховної Ради України iconЗасідання сорок сьоме сесійний зал Верховної Ради України
Головуючий. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу, шановні колеги, підготуватися...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка