Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…”Сторінка1/7
Дата конвертації13.03.2018
Розмір0,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Завдання для самостійної роботи з астрономії

Завдання для самостійної роботи з астрономії
У програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…”. І далі: „За комплексом понять і явищ, які вивчаються астрономією, ця дисципліна узагальнює і завершує цикл природознавчого навчання в школі”.

З вищесказаного випливає, що вивчення астрономії обов’язково повинно супроводжуватися розв’язуванням задач. Вони є одним з дійових засобів поглиблення і закріплення основ астрономічних знань. Практичний зміст різних означень, законів і формул стає зрозумілим після їх використання для розв’язування задач. Задачі дають можливість для розкриття зв’язку теорії з практикою, для вироблення практичних навиків самостійної роботи.

На жаль кількості годин, що відводиться за програмою на вивчення астрономії в школі, явно недостатньо для якісного її викладання. Великий об’єм матеріалу, що повинен бути вивченим і засвоєним, зовсім не залишає часу на уроці для розв’язування астрономічних задач. Завдання для самостійної роботи з астрономії якраз і призначені для виправлення такого положення.

Перше завдання кожного розділу передбачає заповнення учнями астрономічного словника, тобто записати в спеціальний зошит означення наведених понять і астрономічних термінів. Це спонукає учнів до роботи з текстом підручника та додатковою літературою. Виділені терміни є обов’язковими для запам’ятовування.

Далі подані завдання, виконання яких є обов’язковим для всіх учнів. Вони є тренувальними для виконання індивідуальних завдань. Задачі-ілюстрації імітують дослідницьку роботу. Їх розв’язування дає більш глибокий розгляд деяких питань, демонструє учням застосування астрономії до практики.

Індивідуальні завдання містять ряд запитань, спільних для всіх варіантів, та таблиці, що містять числові дані, якими користується учень при виконанні свого варіанту.

До кожного індивідуального завдання подано зразок його виконання. На прикладі варіанту 13 розібрано астрономічну суть задач, які входять до складу завдання, показано необхідність застосування тієї чи іншої формули, пояснено результат і представлено його наочно.

Саме ці приклади вчитель може розв’язати в класі, детально записавши розв’язок на дошці. Учні записів не роблять, бо передбачається що вони мають екземпляри збірника.

Встановлюється мінімум, який повинен бути виконаний: заповнення астрономічного словника, виконання тренувальних завдань та задач-ілюстрацій, окремі питання з індивідуальних вправ.

Заповнення астрономічного словника та виконання загальних вправ може здійснюватися як на уроці, так і вдома. Індивідуальні завдання виконуються вдома.

Більшість завдань передбачає користування довідниковим матеріалом, таблицями, графіками, зоряними картами. Частину цієї інформації наведено в Додатках.

Оскільки між уроками проходить 1-2 тижні, то часу цілком достатньо щоб виконати вдома всі завдання.

Результатами заносяться у відомість, за якою проводиться тематичне оцінювання. Це призводить до економії навчального часу, бо відпадає необхідність тематичного контролю на уроці.
І. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ
Завдання 1.1 Опрацюйте матеріал §§ 1; 2 підручника з астрономії. Укладіть астрономічний словник з понять, термінів та їх визначень, які зустрічатимуться в розділі, що вивчається. Виділені терміни є обов’язковими для запам’ятовування.


Астрономія - …

Наука - ...Всесвіт - …

Космос - …

Астрономічні спостереження - …

Система світу - …

Геоцентрична система світу - …

Геліоцентрична система світу - …

Астрологія - …
Завдання 1.2 Накресліть схематичні зображення геоцентричної та геліоцентричної систем світу. В чому полягають основні відмінності цих систем?
Завдання 1.3 Назвіть відомі вам астрономічні об’єкти. Перелічіть їх в якомусь порядку (наприклад, у порядку віддаленості від Сонця чи Землі).
Завдання 1.4 Проілюструйте прикладами практичне застосування астрономічних знань.
Завдання 1.5 Назвіть відомі вам джерела інформації в астрономії.
Завдання 1.6.і Підготуйте повідомлення про внесок в астрономічну науку таких астрономів та вчених:

 1. Аристарх

 2. Гіппарх

 3. Клавдій Птоломей

 4. Біруні

 5. Улугбек

 6. Миколай Копернік

 7. Тіхо Браге

 8. Іоганн Кеплер

 9. Галілео Галілей

 10. Вільям Гершель

 11. Ісаак Ньютон

 12. Михайло Ломоносов
ІІ. НЕБЕСНА СФЕРА. РУХ СВІТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ
Завдання 2.1 Опрацюйте матеріал §§ 3-10. До астрономічного словника занесіть поняття і терміни, які зустрічаються в даному розділі:


Небесна сфера - …

Сузір’я - …

Вісь світу - …

Зеніт - …

Надир - …

Небесний екватор - …

Небесний меридіан - …Кульмінація - …

Екліптика - …

Північний полюс світу - …

Південний полюс світу - …

Математичний (істинний) горизонт - …

Прямовисна лінія - …

Велике коло - …

Вертикал - …

Точка півночі - …

Точка півдня - …

Полуденна лінія - …

Точка сходу - …

Точка заходу - …

Верхня кульмінація - …

Нижня кульмінація - …

Схід - …

Захід - …

Рівнодення - …

Рефракція - …

Сонцестояння - …

Знаки Зодіаку - …Зодіакальні сузір’я, пояс Зодіаку - …


Доба - …

Зоряна доба - …Зоряний час - …

Середнє сонце - …

Середня сонячна доба - …

Справжня сонячна доба - …

Справжній полудень - …

Справжня північ - …

Місцевий час - …

Всесвітній (гринвіцький) час - …

Поясний час - …

Нульовий пояс - …

Середньоєвропейський час - …

Літній час - …

Зоряний рік - …

Тропічний рік - …

Календар - …

Місячний календар - …

Сонячний календар - …

Простий рік - …

Високосний рік - …

Старий стиль (юліанський календар) - …

Новий стиль (григоріанський календар) -

Сонячно-місячний календар - …

Календарна ера - …


Зоряний (сидеричний) місяць - …

Синодичний місяць - …Фази Місяця - …

Новий Місяць - …

Перша чверть - …

Повний Місяць (повня) - …

Остання чверть - …

Термінатор - …

Попелясте світло - …

Повне затемнення Місяця - …

Повне затемнення Сонця - …

Часткове сонячне затемнення - …

Кільцеподібне сонячне затемнення - …

Смуга повної фази - …

Сарос - …


Нижні (або внутрішні) планети - …

Верхні (або зовнішні) планети - …Конфігурації планет - …

Нижнє сполучення - …

Верхнє сполучення - …

Елонгація - …

Східна елонгація - …

Західна елонгація - …

Протистояння - …

Велике протистояння - …

Квадратура - …

Зоряний (сидеричний) період - …

Синодичний період - …


Перший закон Кеплер - …

Другий закон Кеплер - …

Третій закон Кеплер - …

Орбіта - …

Еліпс - …

Велика піввісь еліпса - …

Ексцентриситет - …

Перигелій - …

Афелій - …

Радіус-вектор планети - ..Астрономічна одиниця - …

Третій закон Кеплера, узагальнений Ньютоном - …
Завдання 2.2і Скориставшись картою зоряного неба, ототожніть зображене сузір’я, скопіюйте з малюнка на кальку і підпишіть його українську та латинську назви, а також власні назви, позначення, екваторіальні координати і видиму зоряну величину двох-трьох його найяскравіших зір. Назвіть сузір’я, які межують з даним сузір’ям, вказавши їх позначення.

Варіант_1_Варіант_2_Варіант_3____Варіант_4_Варіант_5_Варіант_6'>Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6


Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12


Завдання 2.3 За Додатком 1 визначте приналежність до певного сузір’я указаних зір:

Везен (δ CMa), Альгеба (γ Leo), Арнеб (α Lep), Факт (α Col), Гомейза (β CMi),

Діадема (α Com), Кітальфія (α Equ), Шеат (β Peg).

Визначте наближено за картою їхні координати і результати занесіть у таблицю:п/п

Назва сузір’я

Назви і позначення зір

Координати

Піднесення

Схилення


Завдання 2.4і Скориставшись даними таблиці, виконайте завдання:

 1. За картою зоряного неба визначте приналежність до сузір’я, назву і видиму зоряну величину зір, положення яких визначаються екваторіальними координатами, наведеними в таблиці.

 2. Обчисліть висоту верхньої кульмінації цих зір в с. Коханому (φ = 47° 18'), на земному екваторі, північному географічному полюсі, а також у місті, широта якого вказана в таблиці.

 3. Визначте географічну широту місць земної поверхні, у яких ці ж зорі кульмінують в зеніті.

 4. Визначте пояси географічних широт, в яких ці зорі будуть такими, що ніколи не заходять за горизонт, і такими, що ніколи не сходять.

 5. На якій полуденній висоті спостерігатиметься Сонце у дні рівнодень і сонцестоянь на географічних паралелях місць, указаних в пункті „широта”?

 6. 31 грудня 2006 року о 23 год 45 хв поясного часу з Києва було відправлено телеграму. Визначте дату та поясний час у зазначеному місті для моменту одержання телеграми, якщо час її перебування в дорозі становив 20 хвилин.

 7. Для моменту 15h 15m 15s за всесвітнім часом обчисліть середній місцевий та поясний час у зазначеному місті.

ВаріантЕкваторіальні

координати зорі


МістоГеографічні

координати

міста


Годинний

пояс

h m

° '

Широта

довгота

1


6 43


14 13

-16 35


19 27

Рим

+41° 53'

+0h49m54sI


2

18 35

5 13


38 44

45 57


Мурманськ

68 58

+2 12 18

ІІ

3

5 12

19 48


-08 15

08 44


Ріо-де-Жанейро

-22 54

-2 52 54

ХХІ

4

17 30

7 37


-37 04

05 21


Пекін

39 54

+7 45 54

VIII

5

5 52

22 55


07 24

-29 53


Казань

52 17

+3 16 30

ІІІ

6

7 37

20 40


05 21

45 06


Лондон

51 30

+0 00 18

0

7

10 06

13 23


12 13

-10 54


Токіо

35 42

+9 19 06

ІХ

8

16 26

2 04


-26 19

23 14


Нью-Йорк

40 43

-4 56 18

ХІХ

9

 1. 57

12 52

-28 54

56 14


Мехіко

19 26

-6 36 30

XVIII

10

 1. 22

13 46

06 18

49 34


Баку

40 22

+3 19 18

ІІІ

11

9 25

17 34


-08 26

-42 58


Берлін

52 30

+0 53 42

І

12

11 01

5 38


62 01

-01 58


Париж

48 50

+0 09 18

0


Завдання 2.5і За зоряною картою встановіть межі даного зодіакального сузір’я. Встановіть середню тривалість переміщення Сонця на фоні цього сузір’я. Зробіть малюнок, на якому зобразіть взаємне розташування зір в даному сузір’ї та в сузір’ях, що з ним межують. Нанесіть на малюнок відповідні позначення.


Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Зодіак-кальне

сузір’я

Риби

Овен

Телець

Близнята

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козерог

ВодолійЗавдання 2.6і Визначте за картою положення Сонця серед зір в день вашого народження, вкажіть його екваторіальні координати. Скориставшись рухомою картою зоряного неба, встановіть моменти сходу та заходу Сонця в цей день. Оцініть тривалість дня і ночі в цю дату.
Завдання 2.7і Передбачте на основі саросу, коли найближчим часом вказане затемнення повториться і коли це затемнення вже відбувалось? Тривалість саросу брати 18 років 11 діб (або 10 діб, якщо високосний рік в цьому проміжку був 5 разів).
Повні затемнення СонцяВаріант


Рік


Число

Тривалість

затемнення

Де було видно

затемнення як повне

1

1985

12 листопада

1 хв

Антарктика

2

1986

3 жовтня

2 хв

Гренландія

3

1987

29 березня

0 хв

Африка

4

1988

18 березня

4 хв

Тихий океан, Суматра

5

1990

22 липня

3 хв

Фінляндія, Пн. Сибір

6

1991

11 липня

7 хв

Тихий океан, Цт. Америка

7

1992

30 червня

5 хв

Атлантичний океан

8

1994

3 листопада

5 хв

Тихий океан, Пд.Амарика

9

1995

24 жовтня

2 хв

Тихий океан

10

1997

9 березня

3 хв

Східний Сибір

11

1998

26 лютого

4 хв

Тихий океан, Цт.Америка

12

1999

11 серпня

3 хв

Західна Європа, Іран, Індія


ІІІ. МЕТОДИ І ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Завдання 3.1 Вивчіть §§ 11, 12. Поповніть свій астрономічний словник новими поняттями та термінами:


Астрофізика - …

Оптична астрономія - …Всехвильова астрономія - …

Радіоастрономія - …

Інфрачервона астрономія - …

Ультрафіолетова астрономія - …

Рентгенівська астрономія - …

Гамма-астрономія - …

Нейтринна астрономія - …
Візуальні спостереження - …

Астрономічна обсерваторія - …Телескоп - …

Об’єктив - …

Окуляр – …

Рефрактор - …

Рефлектор - …

Рефлектор системи Ньютона - …

Рефлектор системи Кассегрена - …
Радіотелескоп - …

Радіоантена - …

Приймач радіотелескопа - …

Радіоінтерферометр - …

Радіолокаційний метод - …
Фотографічні спостереження - …

Астрограф - …

Фото помножувач - …

Фотометр - …

Нейтринний телескоп - …

Електронно-оптичні перетворювачі - …
Спектр - …

Спектральний аналіз – …

Спектрограф - …

Спектрограма - …

Неперервний (суцільний) спектр - …

Лінійчастий спектр випромінювання - …

Лінійчастий спектр поглинання - …

Спектральні лінії - …Ефект Допплера - …Завдання 3.2 За даними курсу фізики накресліть схему призмового спектрографа. З’ясуйте роль кожного з його складових елементів.
Завдання 3.3 На малюнку зображено порівняння спектра Сонця (угорі) з лабораторними спектрами водню, гелія та натрію. Встановіть:

 1. У чому полягає істотна відмінність між цими спектрами?

 2. Який висновок можна зробити з порівняння цих спектрів?

 3. За спектрами водню, гелія та натрію ототожніть лінії в спектрі Сонця.

 4. Скопіюйте сонячний спектр на кальку і позначте ототожнені лінії символами відповідних елементів.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconХристенко Володимир Миколайович, викладач фізики та астрономії Опис педагогічного досвіду з проблеми: „Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії”
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії”
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрезентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
З зошитами зручно працювати, наприклад, зроблено допоміжні схеми для розв’язування задач, де з кожною вправою збільшується частка...
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconЮрій Васильович Крупа до урок
Предмет астрономії. Її роз­ВИ­ток І значення в житті сус­пільст­ВА. Короткий огляд об’єктів до­С­лід­ження в астрономії
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
Державного стандарту базової І повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової та основної ланок загальної середньої...
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрограми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрограма з корекційно-розвиткової роботи
Для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconКурсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії

Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Завдання для самостійної роботи з астрономії у програмі з астрономії для 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів записано: „…астрономія – це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії…” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка