Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н рСкачати 152,48 Kb.
Дата конвертації09.02.2018
Розмір152,48 Kb.

Департамент освіти і науки молоді та спорту

Виконавчого органу Київської міської ради

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти


Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури 2016-2017 н.р.
Шифр_____________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

МоваЛіт.


х

х
*
7 клас

Українська мова
1.Витлумачте лексичне значення слів:
Несказаний - __________________________________________________
______________________________________________________________

Несказанний - _________________________________________________


______________________________________________________________

2. Укажіть походження кожного з фразеологізмів:

Не хлібом єдиним живе людина – _____________________________________

Вогонь Прометея – ________________________________________________

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь,


Й свого не цурайтесь – _____________________________________________

3.Поставте наголос у словах:
Запитання, приятель, донька, обіцянка, колесо, черговий.
4. Запишіть слова фонетичною транскрипцією:
Дивишся_______________________________________________________

У книжці _______________________________________________________


5.Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери.
Доблес..ний, хвас..ливий,від..ален..ий, на долон..ці, хар..ківс..кий, Гол..андія, інтермец..о, невпин..о.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Утворіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові:

Євген__________________________________________________________

Антін _________________________________________________________

Ігор___________________________________________________________


7.Утворіть присвійні прикметники (у початковій формі) від слів:

Тетянка – ______________________________________________________

Тетяночка - _____________________________________________________
8. Запишіть числівники у формі родового відмінка:

Сорок дев’ять____________________________________________________


П’ятсот двадцять вісім____________________________________________
______________________________________________________________
9. Відредагуйте сполуки слів:
Велике вам спасибі – ______________________________________________

Вели себе гідно – _________________________________________________

Переписуватися з товаришем – _______________________________________

Зібрання поезій – ________________________________________________


Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури 2016-2017 н.р.
Шифр_____________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього

Літ.


х

х7 клас

Українська література

Дайте коротку відповідь на запитання.

1.Рядки


Мене, мати, мене, мати,

Турчин знає –

Сріблом-злотом наділяє

передають думку про

2.Не зображують конкретну історичну подію, проте відтворюють настрої певної соціальної групи, викликані різними явищами суспільного життя, фольклорні твори_____________________________________________________

3.Назвіть не менше трьох мотивів чумацьких пісень._______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Коломийка – це ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.Який підзаголовок має твір «Захар Беркут» Іван Франка?__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сторож у творі «Захар Беркут» Іван Франка – це_________________________

______________________________________________________________

7. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – до 1 с.):


 1. Чи можна виправдати зраду заради порятунку свого життя (за твором Івана Франка «Захар Беркут»).

 2. Козак – душа правдивая (за мотивами козацьких пісень).

 3. Що єднає баладу «Тополя» Т. Шевченка з народними піснями.


8 клас

Українська мова
1.Витлумачте лексичне значення слів:
Корисний -____________________________________________________
______________________________________________________________

Корисливий– _____________________________________________


_________________________________________________________

2. Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів антонімічний
Високо нести голову - ___________________________________________

Загладжувати гострі кути - _______________________________________


3.Поставте наголос у словах:
Добривечір, випадок,разом, феномен, дощенту, кизиловий.
4. Запишіть фонетичною транскрипцією слова:
Грається _______________________________________________________

Уложці ________________________________________________________


5.Уставте, де потрібно, пропущені літери.
Гуцул..с..кий, зі швидкіст..ю, аванпос..ний, без..ахис..ний, у травин..ці, аген..ство, лібрет..о,вихован..ість.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Запишітьчислівники у формі орудного відмінка.

Шістдесят п’ять__________________________________________________

Вісімсот дев’яносто _______________________________________________

7.Підкресліть лише словосполучення.
Вивчати синтаксис, словники й довідники, працювати старанно,
з однокласниками, навчання триває, відповіли на запитання,
придбати новий підручник, будемо вивчати, найбільш відомий.
8.Відредагуйте словосполучення:
Згідно Закону про освіту – __________________________________________
Задати питання - _________________________________________________
Приймати міри – _________________________________________________
Узяти до відома – _________________________________________________
9.Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є.

Нехтуючи честю ти друже ніколи й нізащо не вбережеш совісті.


8 клас
Українська література
1.Дайте коротку відповідь на запитання.

 1. Упізнайте твір за такими ознаками:

А ґринджоли, ружина, вражий турчин________________________________________________________

БСавур-могила, стара мати, татари прокляті_______________________________________________________

В Кримський шлях, Січ, до хана у гості__________________________________________________________

Г Золотий Брід, дубовії хати, орда татарськая_____________________________________________________

Д Жаботин, пишная рожа, сорок тисяч_________________________________________________________

 1. Історія зрадженого кохання та помсти подана у творі ______________________________________________________________

 2. Головна героїня твору І.Котляревського «Наталка Полтавка» на початку твору співає пісню, авторство якої приписують _______________________________________________________________

 3. Т. Шевченко в період 1848-1857 рр. перебував у ______________________________________________________________

______________________________________________________________


 1. Визначте виділені курсивом художні засоби в поданих рядках:

А Посадила стара мати

Три ясени в полі.

А невістка посадилаВисоку тополю. _________________________________________________

Б Малого сліду не покину

На нашій славній Україні___________________________________________В Привітаю вас, як діток,

І заплачу з вами__________________________________________________Г Як Україну злії люде

Присплять, лукаві________________________________________________

Д То ж не грім в степу грохоче,

То ж не хмара світ закрила –

То ж татар велика сила

Козаченьків обступила_____________________________________________
 1. Твір Т. Шевченка «Мені однаково» увійшов до

______________________________________________________________


7. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – 1,5 с.):

1. «Українська пiсня – це генiальна поетична бiографiя українського народу» (О. Довженко).

2. Як оцінює народ учинок потурченої дівки-бранки Марусі Богуславки (за думою «Маруся Богуславка»).

3. Дорога слави і розпуки (за творчістю Т. Шевченка періоду 1843-1845 рр.).9 клас

Українська мова


 1. Витлумачте лексичне значення слів:

Дружний __________________________________________________________


Дружній –___________________________________________________________ 1. Поставте наголос у словах:

Читання, довести, розв’язок,удобрити, прищіпка, центнер, чорнослив,


цінник.


 1. Установіть відповідність між іншомовними словами та їх українськими відповідниками:
1 сенсаційний

2 актуальний

3 фатальний

4 компромісний


А поступливий

Б показовий

В неймовірний

Г злободенний

Д неминучий

1______2______ 3_____4_____4. Упишіть назви рис людської вдачі, які увиразнено кожним фразеологізмом.
Міцно (твердо) триматися (держатися) на ногах – _________________________

Відкрите серце - _____________________________________________________

Каїнова душа – _______________________________________________________

Хоч до рани клади (прикладай, притуляй) - _______________________________


5. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини:
Термін (відтинок часу)_________________________________________________

Термін (чітко окреслене поняття науки, техніки, мистецтва)_________________

Феномен(явище)______________________________________________________

Феномен(про людину)_________________________________________________


6. Запишіть, знявши риски.
Вокально/інструментальний, по/братерськи, який/небудь, кисло/молочний, максимально/близький, всього/на/всього, з/посеред, де/не/де.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Запишіть числівник дев’ятсот сімдесят п’ять у формі орудного відмінка(укажіть варіанти).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Відредагуйте сполуки слів.
Відмінити зустріч – ________________________________________________

Бажання співпадають – ________________________________________________

Подавляюча кількість – ____________________________________________

Втратити свідомість – ______________________________________________


9. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є.
Мабуть зі звичайної буденності життя народжується все неперебутнє слово невмируща мелодія геніальна картина.

9 клас
Українська література
Дайте коротку відповідь на запитання.

 1. Перекладали Біблію українською мовою митці (назвати не менше 3-х)

____________________________________________________________________ 1. Упізнайте фольклорний твір та визначте його мотив за підказками:

А вбогі й багаті, каченята крячуть, темна нічка-петрівочка, бідні гуляють

твір ________________________________________________________________

мотив___________________________________________________________

Б цвіт опадає, поїхав іншої шукати, не дасть йому Господь щастя

твір______________________________________________________________


мотив_____________________________________________________________

В вдовине поле, три зозульки, Дунай розлився

твір______________________________________________________________

мотив____________________________________________________________

Г китайка, в ніженьках коник плаче, паняночка, в чистім полі земляночка

твір_________________________________________________________________

мотив_______________________________________________________________

Д при битій доріженьці яра рута зійшла, у млині на камені кукіль уродився

твір_________________________________________________________________

мотив_______________________________________________________________


 1. Яку обрядодію весілля супроводжує пісня «До бору, дружечки, до бору»?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 1. Метаморфоза – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Розповідь про Прохора-чорноризця увійшла до ____________________________________________________________________

 2. Заповніть літературний паспорт вірша В. Симоненка:
Земле рідна! Мозок мій світліє,

І душа ніжнішою стає,

Як твої сподівання і мрії

У життя вливаються моє.Я живу тобою і для тебе,

Вийшов з тебе, в тебе перейду,

Під твоїм високочолим небом

Гартував я душу молоду.


Хто тебе любов'ю обікраде,

Хто твої турботи обмине,

Хай того земне тяжіння зрадить

І з прокляттям безвість проковтне!

А. Літературний рід: _______________________________________________________________________

Б. Вид/жанр: _______________________________________________________________________

В. Провідний мотив: _______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________

Г. Віршовий розмір: _______________________________________________________________________

Ґ. Тип римування: _______________________________________________________________________
7. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – до 2 с.):

1. Страждання, без якого не можна жити (за мотивами народних пісень про кохання).

2. Найдавніший літопис нашого народу (за «Повістю минулих літ»).

3. Біблійні заповіді вмоєму житті.10 клас

Українська мова
1.Витлумачте лексичне значення слів:

Додержувати –__________________________________________________


_______________________________________________________________

Додержуватись –_______________________________________________


_______________________________________________________________

2. Поставте у підкреслених словах наголос, ураховуючи лексичне значення кожного.
Роздільне харчування, роздільна смуга; вигідність (корисність), вигідність (зручність).
3.Запишіть слова, знявши риску:

Осінньо/зимовий, Івано/Франківський, івано/франківець, культурно/освітній,обороно/спроможний, ні/за/що (ні за яких обставин), яскраво/зелений, інтенсивно/забарвлений.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Поставте у формі кличного відмінка однини:

Ганна Матвіївна, Нінель Назарівна, Валерій Анатолійович, Олег Ігорович.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини:
Камінь (шматок породи) __________________________________________________________________

Камінь (матеріал) __________________________________________________________________

лист (діловий папір) __________________________________________________________________

лист (на дереві, збірне поняття) __________________________________________________________________

Алжир(місто) __________________________________________________________________

Алжир(країна) __________________________________________________________________


6.Утворіть прикметники від слів:
Запоріжжя, Кременчук, Буг, Овруч, Калуш, Гостролуччя.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Передайте числа словами:

Близько 159 _____________________________________________________________

відсотків
Довелося скористатися 397 ________________________________________________ школярам
8. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є. Побудуйте схему речення.
Життя людини обчислюється й вимірюється тим скільки перебуває вона в небесах духу в небесах творчого діяння а не тим скільки хліба й солі вона споживатиме і скільки позношує одежі(Д. Павличко).
10 клас

Українська література
Дайте коротку відповідь на запитання.


 1. Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом показано у творі (назвати автора(-ів) і твір) ________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Жанровий різновид твору «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького -

__________________________________________________________________

 1. Упізнайте героя твору Панаса Мирного за портретом/характеристикою:

А «Сорочка на йому чорна; штани вибійчані, підсукані аж до колін; за спиною вірьовкою навхрест перев’язана одежа» _____________________________________________________________
Б «Як став старий, немощний, та ще захорував до того – так його й витурили з двору, щоб не переводив даремно панського хліба…»______________________________________________________
В «Рано встає, пізно лягає, - та все в полі та в полі. Хоч не дуже радіє, та й не журиться: за роботою ніколи» ________________________________________________________________
Г «А робив – як той віл, цілий день; спав на голій землі або на колоддях; уставав тільки що на світ благословиться та знову за роботу брався; навіть мало що й їв, та й то все на ходу…» ____________________________________________________________
Д «Моторний, сміливий,він скрізь давав усьому привід; оступався за товаришів, коли ті де на гулянках заводили спірку…» ______________________________________________________________

 1. Назвіть ознаки драми як роду (не менше 5). ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Назвіть твір,пов’язанийіз творчістю І. Нечуя-Левицького та М. Старицького. ______________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Заповніть літературний паспорт твору Максима Рильського

Посріблені ліси окуталися тінню,

А небосхил горить і віти золотить.

Виходжу я на шлях — на смугу ясно синю, —

І чудно й дзвінко сніг під валянком скрипить.


У цьому ж лісі я пив самоту осінню,

Тут весну цілував під шелест верховіть,

Тут літом пропливли ледачі дні незмінні, —

Тепер сюди прийшов мороза я зустріть.

Цей вечір, замкнений в холодному спокої,
Ясний, докінчений нагадує сонет,
Сонет краси гаїв і тиші зимової.

Зі сніжних рим дзвінких його зложив поет,


Чий силует на тлі блакиті неземної
Для тих, хто молиться, є божий силует.
А. Літературний рід: ________________________________________________________________

Б. Вид/жанр: ________________________________________________________________

В. Провідний мотив: ________________________________________________________________

Г. Віршовий розмір: ________________________________________________________________

Ґ. Тип римування: ________________________________________________________________


 1. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – близько 2 с.):

 1. Причини деградації персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

 2. Чому козацький нащадок Максим Ґудзь став пропащою силою.

 3. Чому люди, схожі на Мартина Борулю, зустрічаються в наш час (за твором «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого).

11 клас

Українська мова

1.Витлумачте лексичне значення слів:

Інформаційний – ________________________________________________


_________________________________________________________________

Інформативний – _______________________________________________


________________________________________________________________

Максималістський____________________________________________


________________________________________________________________

Максимальний – _______________________________________________


________________________________________________________________

2. Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів синонімічний(не менше 2-х):

Бистрий на розум – _______________________________________________

За три дев’ять земель - _____________________________________________

3. Поставте в підкреслених словах наголос, ураховуючи лексичне значення кожного.
Хрещена дитина, хрещена мати; свячена (дієприкм.) у церкві паска,
свячений (прикм.) хліб на столі, вершкове масло, вершковий (міра довжини) цвях.

4. Від іменників, що вказують на належність, утворіть присвійні прикметники.

Книжка Ольги – _________________________________________________

Хустка тітки – ____________________________________________________

Портфель Сергія – ________________________________________________


5. Поставте у формі кличного відмінка:

Андрій Анатолійович – ________________________________________________

Юлія Сергіївна – _____________________________________________________

6. Запишіть слова, знявши риски:

Кримсько/татарський, народно/пісенний, не/аби/хто, хтозна/в/кого, віч/на/віч, світ/за/очі, матеріально/зацікавлений, молодіжно/спортивний, жовто/гарячий, магнієво/алюмінієвий.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Передайте числа словами:

У 1991 році Україна здобула незалежність______________________________


__________________________________________________________________

Від 567 відняти 50__________________________________________________


__________________________________________________________________

8. Розставте розділові знаки, підкресліть головні й другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є. Побудуйте схему речення.
Іноді забувають що без особистого не буває громадського без індивідуальності немає людини так само як без конкретного не може бути загального тому я собі не уявляю громадської гідності без особистої і національної гідності як не уявляю народження людини без матері (Є. Сверстюк).

11 клас

Українська література
Дайте коротку відповідь на запитання.

 1. «Дивацтва … в поезії, неетичність стосовно Т. Шевченка, а також епатажно-символічне спалення свого «Кобзаря», нехтування національним у мистецтві…». У поданих рядках ідеться про (назвати митця)

_______________________________________________________________ 1. У програмних документах митців цієї авангардної течії було заявлено радикальний прогноз: швидке відмирання мистецтва, створення «метамистецтва» – симбіозу поезії, живопису, скульптури, архітектури, кіно. Ідеться про ______________________________________________________________

 2. Сонет – це_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У формі сонета написано твір (назвати автора і твір) __________________________________________________________________

______________________________________________________________

 1. Назвіть ім’я та прізвище прототипу ліричної героїні поезії «О панно Інно»

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Авторські неологізми характерні для творчості (назвати митця)

_______________________________________________________________

 1. Упізнайте поезію за підказками:

А сміх перламутровий, арфи гаїв, весна_____________________________________

Б барви, що кричать весняно; перевернутий світ; природа балаган _______________________________________________________________________

В войовничі готи, аспанфути, сонячні комуни________________________________

Г пречиста надія, зграї голубів, веселий світ_________________________________

Ґ слідок ноги твоєї, ласкаві вересневі феї, всесвіт ____________________________

 1. Назвіть авторів таких збірок:

А «Замість сонетів і октав»_____________________________________________

Б «Кверофутуризм»_______________________________________________

В «Камена»______________________________________________________

Г «Голосіївська осінь»______________________________________________

Ґ «Дні»__________________________________________________________

 1. Що таке «романтика вітаїзму»? Для творчості якого митця вона характерна? ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яку присвяту має твір «Я (Романтика)»? Поясніть її.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Напишіть твір на одну з тем (орієнтовний обсяг – 2 с.):
 1. Що поєднує поета П. Тичину та філософа Г. Сковороду.

 2. Людина і природа у творах українських поетів 20-х років ХХ століття.

 3. Роль образів-символів у творі «Я (Романтика)» Миколи Хвильового.

Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconУкраїнська мова ( 9 клас) 38 балів I. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури 2015-2016 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconЗавдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2013/2014 н р
«Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї»
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури 2010-2011 н р. 11 клас І. Складіть І запишіть роздум «Чи варто сьогодні обирати професію за покликанням?»
Не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconЗадача Обробка текстової інформації в середовищі ms word (25 балів)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 12. 11. 2016 p
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І
Розташуйте вислови, що стосуються історії Київської держави ІХ-ХІ століття у хронологічній послідовності
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2016-2017 н р iconЗавдання I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 009-2010 н р. клас
Будь / у / кого; хто /небудь; аби /чий; ні / у / кого; де /не /де; хтозна /з / яким; рік / у / рік; з /дня / на / день; по /ночі;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка