Заява. Її реквізити та оформлення. АвтобіографіяСкачати 99,56 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір99,56 Kb.
ТипУрокРозділ ІІ. Документи щодо особового складу.

Тема уроку: Заява. ЇЇ реквізити та оформлення. Автобіографія .

Мета уроку : ознайомити учнів із документацією щодо особового складу, зокрема заявою та автобіографією; звернути увагу на особливості їх складання і мовленнєве оформлення в офіційно-діловому стилі, їх реквізити; розвивати вміння учнів використовувати набуті знання на практиці; виховувати в учнів культуру ділового мовлення; прищеплювати любов до слова,

Тип уроку : засвоєння нових знань

Обладнання та ТЗН: комп’ютер, інтерактивна дошка

Методи та прийоми лекція, бесіда, спостереження за мовою, практична робота (написання заяви та автобіографії), метод дослідження

Міжпредметні зв'язки: зарубіжна та українська література, діловодство, образотворче мистецтво, народознавство, музика, кінорежисура.

Роздатковий матеріал: зразки заяв та автобіографій, брошури «Правила написання власних назв» та «Заява її реквізити та оформлення. Автобіографія»

Ключові слова: адресат, адресант, адреса, дата, підпис, особистий, організація

Теорія: правопис власних назв.

...пера, чорнила і паперу завжди боявся більше, ніж шпаги або пістолета

О. Дюма
Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Мотивація навчальних знань учнів.

ІV. Вивчення нової теми.

Слово вчителя«Пану королівському прокурору

Прихильник престолу і віри повідомляє пана королівського прокурора про те, що Едмон Дантес, помічник капітана на кораблі «Фараон», який прибув сьогодні із Смірни з заходом до Неаполя в Порто-Феррайо, мав від Мюрата лист до узурпатора, а від узурпатора лист до бонапартистського комітету в Парижі».


Кадр із фільму "В'язень замку Іф"


– Цей анонімний лист написали зовсім різні люди: Фернан, Данглар та Кадрус. Наслідок: Дантес, якого вони згадали в цьому листі, 14 років був заточений у замку ІФ, замку з якого ніхто живим ще на вийшов. Але «…він переступив поріг замку Іф дев’ятнадцятилітнім, а вийшов в 33 роки». А з часом Дантес називає себе графом Монте-Крісто і помста його була страшною.

Ось що може зробити папір , а інакше кажучи, ДОКУМЕНТ.

Щоб не робити таких фатальних «помилок» сьогодні ми ознайомимося з ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ.

До цієї групи документів належать: заяви, накази щодо осо­бового складу, автобіографія, характеристика, резюме, контракти з найму працівників, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, особова справа.

1. Заява та її реквізити • Пригадайте коли у вас виникала потреба написати заяву?

 • Що таке заява?

1.1.Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Заяви бувають від організацій, установ та особисті.1.2 В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідов­ності:

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.

2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово з а я в а з великої літери й не ставиться крапка.

З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності ви­словленого в ній прохання (документи перелічуються після ос­новного тексту перед підписом).

Заява пишеться від руки в одному примірнику.Адресат – той, кому адресується, посилається лист, телеграма тощо; той, хто одержує інформацію (Напр: Інколи буває так, що листи знаходять свого адресата через кілька років після того, як їх було відправлено)

Адресант – той, хто посилає кому-небудь телеграму і т. ін. , відправник.

(Напр.: Адресант повинен правильно заповнювати всі графи на конверті)Адрес - ювілейне привітання (переважно письмове), звернене до особи, установи. (Напр.: Ушанування ювіляра почалося з читання адреса від імені колективу лабораторії, де він працює останні двадцять років)

Адреса – місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи, а також напис на конверті, бандеролі тощо. (напр.: Книжки після оплати можна вислати на адресу замовника)
Прийменник у реквізиті адресант ставиться лише у випадку, якщо адресат і адресант мають однакове або співзвучне прізвище.

1.3 Зразок заяви:

Деканові природничо-географічного

факультету Національного

педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова

доц. Командишку В.К.

студента ІІ курсу відділення

«Географія й фізкультура»

Возного Петра Миколайовича

Заява

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу української мови.


15.01.99 Власноручний підпис


1.4.Варто пам’ятати

 • Прізвище керівника установи або закладу, до якого звертаються із заявою, може вказуватися або не вказуватися;

 • Серед даних про освіту особи, котра звертається із заявою, номер і серія паспорта ставляться лише тоді, коли у заяві йдеться про виплату грошей;

 • Перелік документів, що додаються, може починатися словами

 • До заяви додаю… (тоді назви доданих документів ставляться у знахідному відмінку: довідку, автобіографію)

 • До заяви додаються такі документи (далі назви документів у називному відмінку)

 • або словом Додаток : 1…; 2…; 3….1.4. Закріплення вивченого.

Учні пишуть текст заяви за поданими зразками.1.5. Інформація для роздуму

Слово вчителя.

«Майстер і Маргарита» М. Булгакова можна назвати «паперовим» романом, адже тут ми можемо знайти такі документи: телеграма, контракт, протокол, розписка, довіреність тощо.

Іван Бездомний, який був свідком загибелі Берліоза та вражаючої поведінки Бегемота, Фагота та Воланда, намагається написати заяву в міліцію.

Демонструється епізод фільму «Майстер та Маргарита».

Титри:


В міліцію

від члена МОССОЛІТА

Івана Миколайовича

БездомногоЗаява

Учора ввечері я прийшов з покійним М.А. Берліозом на Патріарші ставки.

Як це так - ”прийшов з покійним Берліозом “,- не ходять покійники.

Ще за божевільного приймуть.

Так.

Берліозом…Заява

Учора ввечері я прийшов з М.А. Берліозом, надалі покійним, на Патріарші ставки.


Ви переглянули епізод з фільму. Заява Івана Бездомного у вас на столі. Відредагуйте текст цієї заяви.
Автобіографія.__2_.1_Ілюстрації:_портрети_та_автопортрети'>2. Автобіографія.

2.1 Ілюстрації: портрети та автопортрети

- Яка різниця між портретом та автопортретом?

Людина - головний герой мистецтва. Розповідь про людину, про людей - його вічна тема. Ми бачимо безліч людей в побутових і історичних картинах, людські образи панують в творах міфологічного і релігійного живопису. Людина, її жести, дії, настрої - майже завжди в центрі мистецтва. Але лише в портреті людина повертається до нас, до глядачів, постає перед нами просто людиною, особою, з своїми особистими особливостями особи і характеру.2.2 Автобіографія (в діловому стилі):

Це життєпис, документ щодо особового складу, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. Документ, як правило, пишеться власною рукою на чистому паперовому аркуші. Іноді підприємство чи установа, яка приймає осіб на роботу або навчання, укладає спеціальний бланк. Характер тексту автобіографії розповідний, виклад відомостей – за хронологією.Автопортрет - портрет митця, виконаний ним власноруч.

Автобіографія – термін, запозичений з грецької мови і складається з трьох частин: αύτος - сам, βίος – життя, γραφω –пишу. Це життєпис певної особи, складений нею самою.

Авто…(гр. аutos-сам) –перша частина складних слів, що відповідає по значенню: 1) словам «свій», «власний» або основі «само…», напр..: автобіографія, автореферат; 2) слову «автоматичний», напр.: автоблокування; 3) словам «автомобільний», «автомобіль», напр..: автогараж, автоцистерна.

Автобіографія( авто+ біографія) – опис свого життя; власноручне написання біографії.

Біо…(гр. bios –життя) – перша частина складних слів:1) відповідає за значенням слову «життя», напр.: біографія; 2) пов’язаний із життям, із життєвими процесами, напр.: біосфера;3) відповідає за значенням слову «біологічний», напр.: біокаталізатори.

2.3.Робота з пам'яткою "Реквізити автобіографії";

Реквізити автобіографії :

 1. назва(Автобіографія) пишуть посередині першого рядка аркуша з великої літери, крапку після назви не ставлять;

 2. трафаретний єдино початок (Я, Максимів Василь Дмитрович, ____) із зазначенням повної дати (числа, місяця, року) і місяця народження, соціального стану батьків на той час або без нього –залежно від установи, в яку її подають);

 3. прізвища, імена, по батькові батька й матері, їхні посади і місця роботи на час написання даного документа; відсутність когось із них вказується; у разі відсутності батьків називають опікунів і подають про них такі ж відомості( цю частину біографії можна помістити й у кінці документа));

 4. перелік основних дат життя і трудової діяльності (найменування закінчених навчальних закладів і місць роботи подаються в хронологічній послідовності) й відомості про громадську роботу;

 5. за наявності власної сім’ї – відомості про кожного її члена(дружину, чоловіка, дітей);

 6. Дата написання документа (зліва під текстом) і власний підпис на цьому ж рядку справа без розшифрування

Зверніть увагу

 1. Назву документа(Автобіографія) пишуть посередині рядка, трохи нижче верхнього поля.

 2. Кожне нове повідомлення має починатися з абзацу.

 3. Усі дати пишуться за таким зразком: 18 червня 1998 року, у лютому 1998 року, протягом 1997/98 навчального року та ін.

 4. Текст:

Прізвище, ім’я, по батькові (у Н.в. од н. ); дата народження: число, місяць (літерами), рік, місце народження: село, селище, місто (у Н.в.), район (у Р.в.), край, країна (у Н.в.). Усі відомості подаються так, як вони записані у свідоцтві про народження; відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися під час навчання), назви спеціальностей; перебування на військовій службі; відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад, які обіймав певним терміном);
нагороди, стягнення, заохочення: відомості про громадську роботу; короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, дружина, чоловік, діти). Батьки вказуються у разі, якщо апонент не одружений.

 1. Підпис автора - праворуч, розбірливо.

Зразок:

Автобіографія

Я, Марченко Олена Леонідівна, народилася 28 березня 1978 р. в м.Старобільську Луганської обл.

З 1986 до 1996 р. навчалася в міській СШ № 7, 11 класі, яку закінчила з відзнакою.

З 1996 р. – студентка педагогічного факультету Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, на 3-му курсі якого й навчаюсь.

На громадських засадах очолюю редколегію факультетського часопису. З 1997 р. обіймаю посаду профспілкового лідера групи.

Склад сім’ї:

Батько – Марченко Леонід Іванович, 1948 р. нар., слюсар АТП – 10968;

Мати – Марченко Людмила Євгенівна, 1955 р. нар., домогосподарка,

Місце проживання: вул. Матросова – 2, гурт. № 5, к. 147.

м.Луганськ , 91002.

17.04.01. (підпис)

2.4. Автобіографія в художній літературі.

Автобіографію ми можемо знайти і в художній літературі. Наприклад: А. Азимов «Доки свіжа пам’ять”, Андерсен «Казка мого життя», М. Волошин «Автобіографія», Дарвін «Автобіографія», Костомаров «Автобіографія», Франклин «Автобіографія», М. Горький»Дитинство», «В людях» та «Мої університети», Л. Толстой «Дитинство», О. Вишня « Моя автобіографія», О. Довженко « Зачарована Десна»V.Закріплення вивченого

Редагування текстів заяв та автобіографій.VІ. Підведення підсумків уроку.

Д\з Написати автобіографію за поданими зразками та пам’яткою.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconАвтобіографія,заява

Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconР м. Заява. Автобіографія Мета
Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconАвтобіографія це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності
Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія icon«Моя автобіографія»(т. 3, с. 44). «Моя автобіографія»(т. 3, с. 44)
Грунь була заснована приблизно 1665 року як волосне містечко Полтавської губернії
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconМоя автобіографія
Тема. Остап Вишня (Павло Губенко) "Моя автобіографія". Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність І значення...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconТема. Автобіографія як документ ділового мовлення та літературний жанр
Обладнання : словник літературознавчих термінів; тлумачний словник;А. Коваль.’’Культура ділового мовлення’’;таблиця’’Автобіографія’’(кожному...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної літератури
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconАльбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
«Методичних рекомендацій про порядок наведення генеалогічних, фактологічних, біографічних, майнових запитів та оформлення звернень...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconУроку: Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія»
Тема уроку: Життя І творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях (Слайд...
Заява. Її реквізити та оформлення. Автобіографія iconОстап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
Тема: Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. «Моя автобіографія» гумористична розповідь письменника про свій життєвий...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка