Зовнішньополітичних відносинСторінка17/22
Дата конвертації11.02.2018
Розмір4,27 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
зменшення кола питань, де сторони займають непримиренні позиції;

 • усі варіанти вірні.

  $RR11807,1,9,2,0,2

  За масштабами протиборства у фазі ескалації спостерігається:


  1. зменшення обсягу ресурсів, залучених у конфлікт;

  2. збільшення обсягу ресурсів, залучених у конфлікт;

  3. збільшення обсягу ресурсів, залучених у конфлікт, а також географічних меж зіткнення між ними;

  4. зменшення обсягу ресурсів, залучених у конфлікт, а також географічних меж зіткнення між ними.

  $RR11808,1,9,2,0,2

  Фаза деескалації розпочинається в точці:


  1. згасання;

  2. кульмінації;

  3. припинення конфлікту;

  4. остаточного розв’язання суперечності між сторонами.

  $RR11809,1,9,2,0,2

  Фаза деескалації є:


  1. останньою та кінцевою точкою для будь-якого конфлікту;

  2. точкою найбільш можливого розмаху боротьби;

  3. початковою точкою для будь-якого конфлікту;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11810,1,9,2,0,2

  Точка кульмінації у фазі деескалації відзначається наступною ситуацією:


  1. вичерпання необхідних для боротьби ресурсів;

  2. боротьба не призводить до очікуваних результатів;

  3. втрачається соціальна підтримка дій уряду;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11811,1,9,2,0,2

  У фазі деескалації результатом боротьби є:


  1. знесилення однієї зі сторін, яка змушена поступатись одній зі сторін;

  2. посилення однієї зі сторін;

  3. відмова сторін від своїх претензій;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11812,1,9,2,0,2

  У фазі деескалації знесилення конфліктуючих сторін призводить до:


  1. посилення однієї зі сторін;

  2. зниження рівня протиборства, а отже, й до загасання конфлікту;

  3. відмови сторін від своїх претензій;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11814,1,9,2,0,2

  Основою для повторної ескалації конфлікту як правило може стати:


  1. посилення однієї зі сторін;

  2. відмова сторін від своїх претензій;

  3. неостаточне розв’язання суперечності, що призвела до конфлікту;

  4. вичерпання необхідних для боротьби ресурсів.

  $RR11815,1,9,2,0,2

  Основою для повторної ескалації конфлікту як правило може стати:


  1. посилення однієї зі сторін;

  2. вичерпання необхідних для боротьби ресурсів;

  3. відмова сторін від своїх претензій;

  4. фіксація певного рівня напруженості у стосунках між конфліктуючими сторонами.

  $RR11816,1,9,2,0,2

  Повне припинення конфлікту можливе лише тоді коли:


  1. відбувається посилення однієї зі сторін;

  2. виникає відмова сторін від своїх претензій;

  3. суперечність, що зумовила його виникнення, у той чи інший спосіб розв’язана;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11817,1,9,2,0,2

  Серед усіх типів міжнародних конфліктів найбільш небезпечні:


  1. економічні;

  2. збройні;

  3. ідеологічні;

  4. конфлікти у сфері культури;

  $RR11818,1,9,2,0,2

  Характер воєнних конфліктів і можливості їх мирного розв’язання прямо пов’язані з:


  1. специфікою міжнародної системи, в якій вони відбуваються;

  2. ефективністю дій міжнародного права;

  3. економічною ситуацією у світі;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11819,1,9,2,0,2

  У мультиполярній системі воєнні конфлікти, спалахуючи на локальному рівні, здатні переростати у:


  1. регіональні конфлікти;

  2. глобальні конфлікти;

  3. світові війни;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11820,1,9,2,0,2

  У біполярній системі збройні конфлікти переважно відбуваються на:


  1. локальному рівні;

  2. регіональному рівні;

  3. глобальному рівні;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11821,1,9,2,0,2

  У біполярній системі збройні конфлікти можуть мати:


  1. середньотривалий характер;

  2. короткотривалий характер;

  3. затяжний характер;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11822,1,9,2,0,2

  Прийнято вважати, що найнижча ймовірність воєнних конфліктів серед усіх типів міжнародних систем існує в рамках:


  1. мультиполярної системи;

  2. монополярної системи;

  3. біполярної системи;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11824,1,9,2,0,2

  У якому із вказаних типів міжнародних систем підвищується ризик переростання внутрішніх конфліктів, пов’язаних з дезінтеграцією і розпадом держав, у міжнародні:


  1. мультиполярної системи;

  2. монополярної системи;

  3. біполярної системи;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11825,1,9,2,0,2

  Наддержави як і будь-які, інші сторони, зацікавлені у мирному розвязанні воєнних конфліктів у тому випадку якщо:


  1. конфлікт загрожує їх власній безпеці, тобто може перекинутись на їх територію або спричинити потоки біженців із районів, охоплених конфліктом, до них;

  2. участь у мирному розв’язанні конфлікту дає змогу зберегти або встановити вплив у певному реґіоні;

  3. розв’язання конфлікту дає значні економічні та політичні вигоди;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11826,1,9,2,0,2

  Найбільш сприятливою для врегулювання конфлікту вважається фаза:


  1. загострення (кризи) та деескалації;

  2. ескалації та деескалації;

  3. загострення та ескалації;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11827,1,9,2,0,2

  Найменш сприятливою для врегулювання конфлікту вважається фаза:


  1. загострення (кризи) та деескалації;

  2. ескалації та деескалації;

  3. загострення та ескалації;

  4. ескалації.

  $RR11828,1,9,2,0,2

  Оберіть засоби, що дають змогу не допустити до спалаху воєнного конфлікту:


  1. торгівельне ембарго;

  2. економічні санкції;

  3. міжнародне посередництво та превентивна дипломатія;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11829,1,9,2,0,2

  Міжнародне посередництво у конфлікті полягає в наступному:


  1. третя сторона (держава чи міжнародна організація) вступає у взаємовідносини між потенційними противниками і залучає їх у переговорний процес;

  2. третя сторона (держава чи міжнародна організація) вступає у взаємовідносини між потенційними противниками і передає інформацію про позицію та пропозиції сторін;

  3. третя сторона переговорного процесу є джерелом ініціатив та пропозицій, спрямованих на відновлення компромісу між ворогуючими сторонами;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11830,1,9,2,0,2

  Превентивна дипломатія передбачає конкретні дії відповідальних за здійснення зовнішньої політики органів та інституцій, пов’язані з:


  1. запобіганням міжнародним суперечкам;

  2. пом’якшенням відносин між імовірними противниками;

  3. недопущенням до спалаху воєнного конфлікту;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11831,1,9,2,0,2

  У будь-якій ситуації активне міжнародне посередництво може бути ефективним у вирішенні воєнного конфлікту, особливо за допомогою:


  1. спостережних місій;

  2. спеціальних місій;

  3. гуманітарних місій;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11832,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом економічного конфлікту із застосуванням ембарго на торгівлю з ворогуючою стороною можна вважати:


  1. політику США щодо СРСР в період «холодної війни»;

  2. політику Франції щодо Великобританії на початку XIX ст.;

  3. політику Японії щодо Китаю на початку XX ст.;

  4. політику Росії щодо Туреччини в кінці XIX ст.

  $RR11834,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом економічного конфлікту із застосуванням ембарго на торгівлю з ворогуючою стороною можна вважати:


  1. політика Вірменії щодо Азербайджану в 90-их роках XX ст.;

  2. політика США щодо Куби в 60-70 роках XX ст.;

  3. політика Ірану щодо Іраку в 70-80-их роках XX ст.;

  4. політика Росії щодо Грузії наприкінці XX ст.

  $RR11835,1,9,2,0,2

  Прикладом конфлікту в сфері культури можна вважати:


  1. Китайську культурну революцію 1966-1976 років;

  2. заходи Франції спрямовані на обмеження поширення в країні так званої американської «масової культури»;

  3. політика апартеїду в ПАР;

  4. політика Японії по відношенню до Китаю наприкінці XIX ст.

  $RR11836,1,9,2,0,2

  Локальним конфліктом можна вважати:


  1. війни Риму та Карфагену;

  2. Індо-пакистанський конфлікт;

  3. Центральноамериканський конфлікт 70-80-их років XX ст.;

  4. Перша світова війна.

  $RR11837,1,9,2,0,2

  Локальним конфліктом можна вважати:


  1. Другу світову війну;

  2. Арабо-ізраїльскі війни;

  3. Тридцятилітню війну;

  4. Наполеонівські війни.

  $RR11838,1,9,2,0,2

  Локальним конфліктом можна вважати:


  1. війну в Західній Сахарі;

  2. Шестиденну війну (1967);

  3. Португальсько-індійський конфлікт (1961);

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11839,1,9,2,0,2

  Регіональним конфліктом можна вважати:


  1. Першу чеченську війну;

  2. Фолклендську війну;

  3. Другу світову війну;

  4. Центральноамериканський конфлікт 70-80-их років XX ст.

  $RR11840,1,9,2,0,2

  Регіональним конфліктом можна вважати:


  1. Ірано-іракську війну 1979-1989 років;

  2. Тридцятилітню війну;

  3. Єгипетсько-лівійську війну 1977 р.;

  4. війну Судного дня.

  $RR11841,1,9,2,0,2

  Регіональним конфліктом можна вважати:


  1. Тридцятилітню війну;

  2. Наполеонівські війни;

  3. Центральноамериканський конфлікт 70-80-их років XX ст.;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11842,1,9,2,0,2

  Глобальним конфліктом можна вважати:


  1. Кіпрський конфлікт;

  2. Першу світову війну;

  3. Греко-перські війни;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11844,1,9,2,0,2

  Глобальним конфліктом можна вважати:


  1. Першу Балканську війну;

  2. Індо-китайську війну (1945 - 1954);

  3. війну в Югославії;

  4. Другу світову війну.

  $RR11845,1,9,2,0,2

  Прикладом міжрегіонального конфлікту можна вважати:


  1. війну в Югославії;

  2. війну між Іспанією та США на початку XX ст.;

  3. кіпрський конфлікт;

  4. ірано-іракську війну 1979-1989 років.

  $RR11846,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом Casus foederis можна вважати:


  1. Антанта;

  2. Троїстий Союз;

  3. НАТО;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11847,1,9,2,0,2

  Прикладом короткотривалого конфлікту можна вважати:


  1. громадянська війна в Сьєрра-Леоне;

  2. Арабо-ізраїльський конфлікт;

  3. Суецька криза;

  4. Югославська війна.

  $RR11848,1,9,2,0,2

  Прикладом короткотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Фолклендская війна;

  2. Турецько-курдський конфлікт;

  3. Громадянська війна в Афганістані;

  4. Громадянська війна в Руанді.

  $RR11849,1,9,2,0,2

  Прикладом середньотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Перша чеченська війна;

  2. Косовська війна;

  3. Друга конголезька війна;

  4. Російсько-грузинський конфлікт.

  $RR11850,1,9,2,0,2

  Прикладом середньотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Громадянська війна в Алжирі;

  2. Південноосетинська війна;

  3. Війна в Хорватії;

  4. Громадянська війна в Сьєрра-Леоне.

  $RR11851,1,9,2,0,2

  Прикладом довготривалого конфлікту можна вважати:


  1. Першу світову війну;

  2. Афганську війну;

  3. Другу світову війну;

  4. Карибську кризу.

  $RR11852,1,9,2,0,2

  Прикладом довготривалого конфлікту можна вважати:


  1. Китайсько-в'єтнамську війну;

  2. Громадянську війну в Сомалі;

  3. Футбольну війну;

  4. Шестиденну війну.

  $RR11854,1,9,2,0,2

  Прикладом короткотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Афганську війну;

  2. Громадянську війну в Сомалі;

  3. Карибську кризу;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11855,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей «холодну війну» прийнято відносити до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11856,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей Грузинсько-російський конфлікт 2008 року можна віднести до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11857,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей Англо-бурську війну можна віднести до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11858,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей Карабаський конфлікт можна віднести до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11859,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей конфлікт між Іраном та ОАЕ за спірні острови в Перській затоці можна віднести до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11860,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей конфлікт між Україною та Румунією за о. Зміїний можна віднести до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11861,1,9,2,0,2

  За сферою суперечностей арабо-ізраїльський конфлікт можна віднести до:


  1. політичних конфліктів;

  2. економічних конфліктів;

  3. ідеологічних конфліктів;

  4. міжетнічних конфліктів.

  $RR11862,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, турецько-курдський конфлікт є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11864,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, англо-бурська війна є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11865,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, ірано-іракська війна 1979-1989 року є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11866,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, індо-пакистанський конфлікт є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11867,1,9,2,0,2

  У якому із наведених історичних прикладів рішення односторонньої відмови від конфронтації призвело до втрати власного суверенітету однієї із сторін конфлікту?


  1. Італо-турецька війна (1911 - 1912);

  2. Суецька криза;

  3. анексія Судетської області Чехословаччини Німеччиною 1938 р.;

  4. Китайсько-тибетська війна (1913 - 1918).

  $RR11868,1,9,2,0,2

  У якому із наведених історичних прикладів безкомпромісна позиція у відстоюванні власного суверенітету призвела до втрати власного суверенітету однієї із сторін конфлікту?


  1. Італо-турецька війна (1911 - 1912);

  2. Суецька криза;

  3. Сербія 1914 р.;

  4. Китайсько-тибетська війна (1913 - 1918).

  $RR11869,1,9,2,0,2

  У якому із наведених історичних прикладів безкомпромісна позиція у відстоюванні власного суверенітету призвела до втрати власного суверенітету однієї із сторін конфлікту?


  1. Італо-турецька війна (1911 - 1912);

  2. Польща 1939 р.;

  3. Суецька криза;

  4. Китайсько-тибетська війна (1913 - 1918).

  $RR11870,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом провокації можна вважати:


  1. вбивство ерц-герцога Фердинанда;

  2. Гляйвіцький інцидент;

  3. введення режиму ембарго США на торгівлю з Кубою;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11871,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом провокації можна вважати:


  1. вбивство ерц-герцога Фердинанда;

  2. Тонкінський інцидент;

  3. введення режиму ембарго США на торгівлю з Кубою;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11872,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом політичного рішення конфронтаційного характеру можна вважати:


  1. вбивство ерц-герцога Фердинанда;

  2. Гляйвіцький інцидент;

  3. Введення режиму ембарго США на торгівлю з Кубою;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11874,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом політичного рішення конфронтаційного характеру можна вважати:


  1. вбивство ерц-герцога Фердинанда;

  2. Гляйвіцький інцидент;

  3. одностороннє розширення Канадою власної економічної зони в Атлантиці;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11875,1,9,2,0,2

  Яскравим прикладом політичного рішення конфронтаційного характеру можна вважати:


  1. вбивство ерц-герцога Фердинанда;

  2. Гляйвіцький інцидент;

  3. вислання радянських дипломатів з Великобританії в кінці 80-их років 20 ст.;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11876,1,9,2,0,2

  Тонкінський інцидент призвів до:


  1. втрати незалежності В’єтнамом;

  2. збройного втручання США у В’єтнамі;

  3. виведення військ США із В’єтнаму;

  4. виведення французького контингенту із В’єтнаму.

  $RR11877,1,9,2,0,2

  Прикладом того, що локальні конфлікти в біполярній системі міжнародних відносин можуть мати затяжний характер є:


  1. Перша індо-пакистанська війна;

  2. Корейська війна;

  3. Війна в Малайї;

  4. Перша арабо-ізраїльська війна;

  $RR11878,1,9,2,0,2

  Прикладом того, що локальні конфлікти в біполярній системі міжнародних відносин можуть мати затяжний характер є:


  1. Перша індо-пакистанська війна;

  2. Війна в Малайї;

  3. Афганська війна;

  4. Карибська криза.

  $RR11879,1,9,2,0,2

  Прикладом того, що локальні конфлікти в біполярній системі міжнародних відносин можуть мати затяжний характер є:


  1. Португальсько-індійський конфлікт (операція «Віджай»);

  2. Суецька криза;

  3. Карибська криза;

  4. В’єтнамська війна.

  $RR11880,1,9,2,0,2

  Прикладом короткотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Війна в Дофара (Оман);

  2. Тридцятилітня війна;

  3. Друга індо-пакистанська війна;

  4. В’єтнамська війна.

  $RR11881,1,9,2,0,2

  Прикладом короткотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Війна в Дофара (Оман);

  2. Столітня війна;

  3. Футбольна війна;

  4. В’єтнамська війна.

  $RR11882,1,9,2,0,2

  Прикладом довготривалого конфлікту можна вважати:


  1. Футбольна війна;

  2. Війна в Західній Сахарі;

  3. Китайсько-індійська прикордонна війна;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11884,1,9,2,0,2

  Прикладом довготривалого конфлікту можна вважати:


  1. Мавритано-сенегальський прикордонний конфлікт;

  2. Вторгнення США в Панаму;

  3. Кампучийского-в'єтнамський конфлікт;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11885,1,9,2,0,2

  Прикладом довготривалого конфлікту можна вважати:


  1. Громадянська війна в Грузії;

  2. Південноосетинська війна;

  3. Громадянська війна в Джібуті;

  4. Війна в Східному Тиморі;

  $RR11886,1,9,2,0,2

  Прикладом середньотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Війна на виснаження;

  2. Агашерська (Різдвяна) війна;

  3. Турецько-курдський конфлікт;

  4. усі варіанти вірні.

  $RR11887,1,9,2,0,2

  Прикладом середньотривалого конфлікту можна вважати:


  1. Війна Пакіша;

  2. Вторгнення США на Гренаду;

  3. Перша громадянська війна в Уганді;

  4. Фолклендська війна.

  $RR11888,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, Фолклендська війна є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11889,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, російсько-грузинська війна 2008 року є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11890,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, корейська війна 1950-53 років є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).

  $RR11891,1,9,2,0,2

  За критерієм симетричності Й. Гальтунга, війна НАТО проти Югославії є:


  1. горизонтальним (симетричним);

  2. вертикальним (асиметричним);

  3. горизонтальним (асиметричним);

  4. вертикальним (симетричним).


   Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
   2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
   2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
   2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
   2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
   2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
   2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
   2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
   2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

  Схожі:

  Зовнішньополітичних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
  Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
  Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародних
  Визначення студентами специфіки суспільно-політичного, релігійного та культурно-громадського життя країн Близькосхідного регіону...
  Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
  Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
  Зовнішньополітичних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
  Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...
  Зовнішньополітичних відносин icon«176» Ірина Петренко Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
  Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
  Зовнішньополітичних відносин iconЕтика та психологія ділових відносин

  Зовнішньополітичних відносин iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

  Зовнішньополітичних відносин iconОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
  Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин
  Зовнішньополітичних відносин iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
  Місце України у системі міжнародних відносин
  Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
  Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка