Зовнішньополітичних відносинСторінка21/22
Дата конвертації11.02.2018
Розмір4.27 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

 1. чоловіки цілують руку дами тільки на відкритому просторі

 2. якщо чоловік поцілував руку одній жінці, він зобов’язаний поцілувати руку всім іншим присутнім жінкам

 3. цілуючи руку, чоловік її не піднімає, а сам схиляється до руки

 4. цілуючи руку, чоловік піднімає її до рівня очей

$RR12276,1,13,2,0,2

Правила вітання через рукостискання:


 1. при офіційних контактах, потискаючи праву руку, лівою, за звичай, плескають по плечі

 2. простягаючи руку для вітання, слід подивитися людині в очі та усміхнутися

 3. не прийнято, щоб жінка віталася через рукостискання

 4. у Європі чоловіки чекають, коли жінки першими простягнуть руку для привітання

$RR12277,1,13,2,0,2

Найчастіше для проведення переговорів використовують столи:


 1. круглої форми

 2. прямокутної форми

 3. квадратної форми

 4. трикутної форми

$RR12278,1,13,2,0,2

Оберіть обов’язкові елементи іміджу ділової жінки (незалежно від обставин і погоди):


 1. манікюр

 2. туфлі на високих підборах

 3. колготки

 4. золоті прикраси

$RR12279,1,13,2,0,2

Оберіть обов’язкові елементи іміджу ділового чоловіка (незалежно від обставин і погоди):


 1. костюм

 2. коротка стрижка

 3. відповідні шкарпетки

 4. манікюр

$RR12280,1,13,2,0,2

Вкажіть на етапи переговорного процесу:


 1. імплементація та аналіз досягнутих рішень

 2. переговори

 3. підготовка до переговорів

 4. етап представлення позицій

$RR12281,1,13,2,0,2

Вкажіть на фази переговорів:


 1. теоретична та організаційна підготовка

 2. визначення рамок домовленостей

 3. обговорення пропозицій

 4. вирішення протокольних питань

$RR12282,1,13,2,0,2

Представлення позицій переговорних сторін відбувається:


 1. під час дослідницької фази переговорів

 2. на допереговорному етапі переговорного процесу

 3. під час теоретичної підготовки до переговорів

 4. перед ухваленням тексту заключного документа

$RR12283,1,13,2,0,2

Поняття, яким позначають перелік питань, визначених для обговорення під час засідань/етапів переговорів:


 1. регламент

 2. порядок денний

 3. протокол

 4. процедура

$RR12285,1,13,2,0,2

Поняття, яким позначають правила, порядок ведення засідань, конференцій або з’їздів / етапів переговорів (порядок виступів / обговорення із зазначенням часу і тривалості, ін.):


 1. процедура

 2. порядок виступів

 3. порядок денний

 4. регламент

$RR12286,1,13,2,0,2

Деталізований порядок денний для багатопланових переговорів часто іменується:


 1. складний порядок денний

 2. «дорожня карта»

 3. «Синя книга»

 4. конкретизований регламент

$RR12287,1,13,2,0,2

Оберіть типи спільних рішень на переговорах:


 1. асиметричне рішення

 2. консенсус

 3. компроміс

 4. принципово нове рішення проблеми

$RR12288,1,13,2,0,2

Згода, порозуміння з партнером по переговорах, досягнуті через взаємні поступки – це:


 1. компроміс

 2. угода

 3. асиметричне рішення

 4. успіх на переговорах

$RR12289,1,13,2,0,2

Яке поняття використовують, коли йдеться про приблизно однакове задоволення інтересів і приблизно однакові втрати учасників переговорів?


 1. згода

 2. асиметричне рішення

 3. компроміс

 4. серединне рішення

$RR12290,1,13,2,0,2

Яке поняття використовують, коли йдеться про домовленість на основі значно більших поступок однієї зі сторін?


 1. асиметричне рішення

 2. компромісне рішення

 3. рішення з позиції сили

 4. принципово нове рішення

$RR12291,1,13,2,0,2

Рішення, прийняте на основі уважного аналізу співвідношення інтересів сторін або ж у результаті змін у оцінці цих інтересів:


 1. компроміс

 2. асиметричне рішення

 3. принципово нове рішення проблеми

 4. серединне рішення

$RR12292,1,13,2,0,2

Спосіб впливу на співрозмовника з метою вироблення у нього переконань і установок, що не відповідають його реальним потребам чи бажанням і є вигідними для іншої сторони – це:


 1. маніпуляція

 2. актуалізація

 3. аргументація

 4. психічне зараження

$RR12293,1,13,2,0,2

Актуалізація – це:


 1. свідомий неаргументований вплив на людину або групу людей, що має на меті зміну їх стану, ставлення до чого-небудь і схильності до певних дій

 2. спосіб впливу, основою якого є співробітництво, повага до себе та до інших, намагання вирішити проблему на основі об’єктивності та взаємної вигоди сторін спілкування; спонукання співрозмовника до дій, вигідних для нього

 3. спосіб впливу, який передбачає аргументоване і логічно витримане доведення істинності того чи іншого твердження

 4. прихований вплив на підсвідомість і частково свідомість індивіда з метою зміни його загального стану та окремих характеристик психіки

$RR12295,1,13,2,0,2

Навіювання – це:


 1. роз’яснення переваг для співрозмовника того чи іншого пропонованого вирішення проблеми

 2. прихований вплив на підсвідомість і частково свідомість індивіда з метою зміни його загального стану та окремих характеристик психіки: установок, цінностей, переконань

 3. вплив, що має на меті змінити поведінку об’єкту впливу через зміну його переконань

 4. спосіб впливу, що передбачає аргументоване і логічно витримане доведення істинності того чи іншого положення

$RR12296,1,13,2,0,2

Виклад доводів щодо роз’яснення своєї позиції з метою переконати партнера по переговорах піти на прийняття того чи іншого рішення проблеми або на зміну своєї позиції – це:


 1. актуалізація

 2. маніпуляція

 3. аргументація

 4. навіювання

$RR12297,1,13,2,0,2

Переконання (переконування) – це:


 1. вплив на психіку людини через загальмовану певним способом свідомість, що приводить до несвідомого виконання різних команд і реакцій

 2. спосіб впливу, що передбачає аргументоване і логічно витримане доведення істинності того чи іншого положення, думки, оцінки

 3. передача/прийом певної інформації або поведінки, а також певного емоційного стану

 4. вплив на свідомість людини через її підсвідомість

$RR12298,1,13,2,0,2

Ознаки активного слухання:


 1. мовчання

 2. перефразування

 3. з’ясування

 4. переривання доповідача

$RR12299,1,13,2,0,2

Людина, яка сприймає інформацію в основному через відчуття, дотики, переживання, за допомогою рухів:


 1. візуал

 2. аудіал

 3. кінестетик

 4. дискрет

$RR12300,1,13,2,0,2

Людина, котра сприймає інформацію здебільшого шляхом її логічного осмислення через цифри, знаки, схеми, формули, логічні зв’язки:


 1. дискет

 2. аудіал

 3. візуал

 4. кінестетик

$RR12301,1,13,2,0,2

Дискусія – це:


 1. розгляд і аналіз проблемних питань на переговорах

 2. обмін думками, пропозиціями, інформацією з приводу певних питань

 3. словесна суперечка, метою якої зовсім не є вирішення проблеми

 4. форма колективного обговорення, мета якого – виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв’язання проблеми

$RR12302,1,13,2,0,2

Полеміка – це:


 1. різновид словесної суперечки, метою якої є перемога над опонентом через використання цілого ряду методів і прийомів

 2. колективне обговорення, мета якого – виявлення істини через зіставлення різних поглядів

 3. обмін інформацією з приводу певної проблеми

 4. публічна дискусія учасників, спрямована на переконання третьої сторони

$RR12303,1,13,2,0,2

До правил раціональної дискусії належать:


 1. правило репліки

 2. правило обов’язкового апелювання до авторитетів

 3. правило узгодження смислового значення багатозначних термінів

 4. правило звертання до стереотипів

$RR12305,1,13,2,0,2

Оберіть нераціональні методи ведення дискусії:


 1. апелювання до авторитетів

 2. перетворення кожного додаткового питання на основне і почергове їх обговорення

 3. вибіркове приведення озвучених опонентом тверджень для підтримки своєї позиції

 4. детальне роз’яснення пропозицій

$RR12306,1,13,2,0,2

Позитиви від використання полеміки на переговорах


 1. полеміка може посприяти обміну думками на високому професійному рівні і таким чином зняти інформаційну блокаду

 2. переговори у такому вигляді є єдиною можливістю привернення уваги міжнародної спільноти

 3. таким чином відбувається спрощення переговорної проблеми

 4. полеміка може сприяти виявленню найбільш сильних аргументів кожної зі сторін в діалозі

$RR12307,1,13,2,0,2

Невербальні засоби комунікації – це:


 1. засоби, до яких належать виключно міміка і жести

 2. засоби, які передають інформацію без використання слів

 3. засоби, які передають інформацію за допомогою слів та інтонації

 4. засоби, які підсилюють смислове навантаження словесного повідомлення через інтонацію

$RR12308,1,13,2,0,2

Поняття, яким позначають систему організації простору і часу спілкування:


 1. проксеміка

 2. кінесика

 3. паралінгвістика

 4. екстралінгвістика

$RR12309,1,13,2,0,2

Поняття, що означає сукупність рухів (жестів, міміки), якими послуговуються у процесі спілкування:


 1. паралінгвістика

 2. проксеміка

 3. кінесика

 4. екстралінгвістика

$RR12310,1,13,2,0,2

Оберіть екстралінгвістичні сигнали невербального спілкування:


 1. паузи під час розмови

 2. міміка

 3. вкраплення у мову

 4. відстань між співрозмовниками

$RR12311,1,13,2,0,2

Оберіть паралінгвістичні компоненти невербальної комунікації:


 1. жести

 2. темп мови

 3. тональність голосу

 4. зітхання, покашлювання і т.д.

$RR12312,1,13,2,0,2

До кінесичних невербальних засобів спілкування належать:


 1. дотики

 2. погляд

 3. гучність мови

 4. жести

$RR12313,1,13,2,0,2

Рукостискання відносять до:


 1. кінесичних невербальних засобів

 2. екстралінгвістичних невербальних засобів

 3. проксемічних невербальних засобів

 4. паралінгвістичних засобів спілкування

$RR12315,1,13,2,0,2

Дистанція, що є найзручнішою для формального спілкування:


 1. понад 3,6 м – публічна відстань

 2. від 1,2 м до 3,6 м – соціальна відстань

 3. від 46 см до 1,2 м – особиста відстань

 4. від 1,5 м до 2 м – формальна відстань

$RR12316,1,13,2,0,2

Вирішення суперечки /спору через залучення третьої сторони, що передбачає юридичну обов’язковість рішень для сторін конфлікту – це:


 1. фасілітаторство

 2. посередництво

 3. арбітраж

 4. «добрі послуги»

$RR12317,1,13,2,0,2

Вкажіть на функції посередників:


 1. налагодження діалогу

 2. створення позитивного іміджу на міжнародній арені

 3. інформаційне забезпечення сторін

 4. контроль за виконанням домовленостей

$RR12318,1,13,2,0,2

Вкажіть на основні характеристики посередників:


 1. нейтральність

 2. успішність

 3. офіційний статус

 4. авторитет

$RR12319,1,13,2,0,2

Вкажіть на моделі посередництва:


 1. з елементами арбітражу

 2. залучення авторитетних осіб

 3. фасілітаторство

 4. форум міжнародних організацій

$RR12320,1,13,2,0,2

«Добрі послуги» – це:


 1. засіб мирного врегулювання міжнародних спорів, відповідно до якого обирають третю сторону (особу, державу, представника міжнародної організації), яка бере участь у переговорах як самостійний учасник

 2. один з видів мирного вирішення спорів, зміст якого полягає у наданні державам-учасникам спору третьою державою або міжнародною організацією матеріальних чи інших можливостей для встановлення контакту і ведення переговорів між ними

 3. сприяння процесові досягнення домовленості між двома сторонами, яке здійснюється третьою стороною через налагодження процедури переговорів

 4. залучення до переговорного процесу третьої сторони, рішення якої є обов’язковими для учасників переговорів

$RR12321,1,13,2,0,2

Поняття, що позначає процес ефективної організації обговорення складної проблеми чи ситуації на переговорах, налагодження їх процедурних питань, що передбачає максимальне залучення учасників переговорів:


 1. арбітраж

 2. спостереження

 3. фасілітаторство

 4. посередницькі консультації

$RR12322,1,13,2,0,2

Пропозиція однієї чи декількох держав укласти міжнародний договір для врегулювання відносин між ними у певних сферах – це:


 1. договірна ініціатива

 2. договірна пропозиція

 3. міжнародно-правова ініціатива

 4. галузева дипломатія

$RR12323,1,13,2,0,2

Вкажіть на стадії укладання міжнародного договору:


 1. обговорення пропозицій учасників переговорів щодо домовленості

 2. прийняття тексту договору

 3. встановлення автентичності тексту договору

 4. визначення місця підписання договору

$RR12325,1,13,2,0,2

Комюніке – це:


 1. документ, у якому розглядається фактична сторона того чи іншого питання, аналізуються його окремі найважливіші аспекти

 2. документ, у якому викладається оцінка певних подій міжнародного характеру, офіційна позиція щодо них

 3. офіційне повідомлення про результати переговорів або певного їх етапу

 4. різновид службового документа, у якому дипломат інформує керівництво про виконану ним роботу

$RR12326,1,13,2,0,2

Почерговість підписання сторонами міжнародного договору визначається принципом:


 1. альтернату

 2. взаємності

 3. міжнародної ввічливості

 4. протокольного старшинства

$RR12327,1,13,2,0,2

Структурними частинами договору є:


 1. вступна частина

 2. преамбула

 3. заключні положення

 4. основний зміст

$RR12328,1,13,2,0,2

У Преамбулі договору містяться:


 1. положення процесуального характеру

 2. умови приєднання до договору

 3. основні положення договору

 4. офіційні цілі, принципи міжнародного договору, мотиви його укладання

$RR12329,1,13,2,0,2

У Заключних положеннях йдеться про:


 1. умови набуття чинності договору

 2. положення процесуального характеру

 3. мотиви укладання договору

 4. застереження до договору

$RR12330,1,13,2,0,2

Парафування – це:


 1. попереднє підписання, що здійснюється шляхом проставляння уповноваженими особами своїх ініціалів на тексті договору

 2. встановлення автентичності тексту договору

 3. підтвердження юридичної обов’язковості міжнародного договору компетентними органами влади

 4. підписання міжнародного договору уповноваженими представниками держави

$RR12331,1,13,2,0,2

Ратифікація – це:


 1. встановлення автентичності тексту договору шляхом його попереднього підписання, що здійснюється шляхом проставляння уповноваженими особами своїх ініціалів на тексті договору

 2. підтвердження юридичної обов’язковості міжнародного договору компетентними органами влади

 3. продовження терміну дії договору

 4. припинення дії міжнародного договору

$RR12332,1,13,2,0,2

Пролонгація – це:


 1. припинення дії міжнародного договору

 2. встановлення автентичності тексту договору

 3. визнання юридичної обов’язковості міжнародного договору

 4. продовження терміну чинності договору

$RR12333,1,13,2,0,2

Багаторівневі переговори – це:


 1. переговори, різні етапи яких ведуться делегаціями різних рівнів

 2. переговори, що ведуться дипломатичними представниками, при цьому їх результати зафіксовані у заключних документах, підпис на яких проставляється вищим керівництвом держави

 3. переговори, учасниками яких є не лише офіційні представники держав, а й міжнародні урядові і неурядові організації, транснаціональні корпорації, представники бізнесу, ін.

 4. переговори, покликані вирішити одразу кілька різних питань/проблем

$RR12335,1,13,2,0,2

Коаліційна або блокова тактика полягає:


 1. в узгодженні партнерами по коаліції своїх дій на багатосторонніх переговорах

 2. у блокуванні реалізації інтересів протилежної сторони

 3. в об’єднанні зусиль і позицій усіх учасників переговорів задля вирішення проблеми

 4. в об’єднанні зусиль частини учасників переговорів з метою ускладнення реалізації інтересів інших учасників

$RR12336,1,13,2,0,2

Термін «внутрішні переговори» означає:


 1. обговорення переговорної концепції у ЗМІ своєї держави

 2. узгодження переговорної концепції всередині кожної сторони

 3. роз’яснення і уточнення директив (інструкцій) щодо ведення переговорів

 4. визначення рівня схвалення переговорної концепції у середовищі громадськості

$RR12337,1,13,2,0,2

Оберіть правильні твердження:


 1. чим вищий рівень делегацій, тим гнучкішими є інструкції щодо ведення переговорів

 2. якщо переговори відбуваються на найвищому рівні, директиви (інструкції) для їх ведення є непотрібними

 3. якщо переговори заходять у глухий кут, здійснюється запит нових інструкцій

 4. інструкції не містять деталізації переговорної позиції

$RR12338,1,13,2,0,2

Акт спростування главою держави чи уряду дій або заяв свого дипломатичного представника чи іншої офіційно уповноваженої особи – це:


 1. денонсація

 2. дезавуювання

 3. дипломатичний демарш

 4. вихід з переговорів

$RR12339,1,13,2,0,2

Головування на багатосторонніх переговорах відбувається за принципом:


 1. територіальності (принцип приймаючої сторони)

 2. міжнародної ввічливості

 3. почерговості

 4. одного головуючого

$RR12340,1,13,2,0,2

Методи прийняття рішень на багатосторонніх переговорах:


 1. компроміс

 2. консенсус

 3. проста більшість голосів

 4. експертна більшість

$RR12341,1,13,2,0,2

Методи прийняття рішень на двосторонніх переговорах:


 1. консенсус

 2. голосування простою більшістю

 3. голосування кваліфікованою більшість

 4. мовчазна згода

$RR12342,1,13,2,0,2

Застереження, що за звичай робиться особами, які ведуть переговори, під час підписання ними певної угоди, акту, проекту або пропозиції на знак того, що їх підпис не має безумовно зобов'язуюючого характеру і потребує розгляду та схвалення урядом або іншим вищим державним органом:


 1. «без повноважень»

 2. ex officio

 3. аd referendum

 4. «підпис не брати до уваги»

$RR12343,1,13,2,0,2

До параметрів національного стилю ведення переговорів належать:


 1. лінгвістичні особливості

 2. механізми прийняття рішень

 3. ціннісні орієнтації

 4. ментальні особливості

$RR12345,1,13,2,0,2

Науковий інтерес щодо дослідження національних особливостей ведення переговорів особливо виявився:


 1. у ХVIII столітті

 2. починаючи з 90-х років ХХ століття

 3. в кінці 1970-х – на початку 1980-х років

 4. на початку ХХІ століття

$RR12346,1,13,2,0,2

Правила використання рукавичок, як елементу одягу ділової жінки:


 1. подаючи руку для привітання чоловікові, жінка зобов’язана зняти рукавичку

 2. жінка-доповідач на урочистостях, конференції чи переговорах може підійти до трибуни у рукавичках, однак зобов’язана їх зняти перед початком своєї промови

 3. рукавички не можна носити без головного убору

 4. перед входом до храму рукавички знімають

$RR12347,1,13,2,0,2

Вкажіть на офіційні мови ООН:


 1. російська, французька, німецька, китайська, арабська, англійська

 2. іспанська, англійська, французька, португальська, німецька, китайська

 3. китайська, японська, російська, англійська, іспанська, французька

 4. англійська, арабська, іспанська, китайська, російська, французька

$RR12348,1,13,2,0,2

Саміти та зустрічі на найвищому рівні в Україні відбуваються:


 1. у приміщенні Верховної Ради України

 2. у приміщенні Кабінету Міністрів України

 3. в Маріїнському палаці

 4. у будівлі МЗС України

$RR12349,1,13,2,0,2

Відповідно до Положення про Державний протокол та церемоніал України, офіційна церемонія зустрічі глави іноземної держави розпочинається:


 1. у Маріїнському палаці

 2. біля Маріїнського палацу

 3. у приміщенні МЗС України

 4. в аеропорту (на вокзалі)

$RR12350,1,13,2,0,2

Відповідно до Положення про Державний протокол та церемоніал України, переговори на найвищому рівні у форматі «віч-на-віч» або у вузькому колі проводяться у:


 1. Зеленій залі Маріїнського палацу

 2. Блакитній залі Маріїнського палацу

 3. Червоній залі Верховної Ради України 4. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Зовнішньополітичних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми міжнародних
Визначення студентами специфіки суспільно-політичного, релігійного та культурно-громадського життя країн Близькосхідного регіону...
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Зовнішньополітичних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...
Зовнішньополітичних відносин icon«176» Ірина Петренко Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст на шпальтах часопису «Киевская старина»
Зовнішньополітичних відносин iconЕтика та психологія ділових відносин

Зовнішньополітичних відносин iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

Зовнішньополітичних відносин iconОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин
Зовнішньополітичних відносин iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту ман у 2004-2011 роках в секціях відділення
Місце України у системі міжнародних відносин
Зовнішньополітичних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка